انواع کفپوش info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام اجرای آسفالت، بلوک فرش و ترمیم نوارهای حفاری شده فاضلاب منطقه دو استعلام اجرای آسفالت، بلوک فرش و ترمیم نوارهای حفاری شده فاضلاب منطقه دو 21/04/1403 08:35:08 ق.ظ استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی هنرستان تختی شهرک بهشتی همدان استعلام تکمیل زمین چمن مصنوعی هنرستان تختی شهرک بهشتی همدان 21/04/1403 08:19:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوار پوش(پی وی سی)سقف کاذب و کف پوش ساختمان فرمانداری هندیجان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای دیوار پوش(پی وی سی)سقف کاذب و کف پوش ساختمان فرمانداری هندیجان 21/04/1403 08:12:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری تایل فرش معابر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری تایل فرش معابر 21/04/1403 08:12:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرای جدول کاری و بلوک فرش ... مرحله سوم - مناقصه روز پنجشنبه بیست و یکم تیر 1403 مناقصه عملیات اجرای جدول کاری و بلوک فرش ... مرحله سوم 21/04/1403 08:20:01 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی مجموعه جهان کوچک / نوبت دوم مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی مجموعه جهان کوچک / نوبت دوم 21/04/1403 08:08:24 ق.ظ استعلام اجرای دستمزدی جدول و آبرو و سنگفرش در سال 1403 در سطح شهر سراب - مطابق برگ استعلام پیوستی استعلام اجرای دستمزدی جدول و آبرو و سنگفرش در سال 1403 در سطح شهر سراب - مطابق برگ استعلام پیوستی 21/04/1403 07:53:00 ق.ظ مناقصه کفسازی میدان آهنگران و کاروانسرای پاشا ... مناقصه کفسازی میدان آهنگران و کاروانسرای پاشا ... 21/04/1403 08:01:58 ق.ظ مناقصه و مزایده خرید لوازم بادی ، ست تندرستی و کفپوش گرانولی مناقصه و مزایده خرید لوازم بادی ، ست تندرستی و کفپوش گرانولی 21/04/1403 07:58:01 ق.ظ استعلام اجرای عملیات تعمیر و بازسازی کانیوو.سنگ جدول .موزائیک فرش و دال کوچه بتنی و معابر سطح شهر گناوه مطابق براورد پیوستی استعلام اجرای عملیات تعمیر و بازسازی کانیوو.سنگ جدول .موزائیک فرش و دال کوچه بتنی و معابر سطح شهر گناوه مطابق براورد پیوستی 21/04/1403 07:39:00 ق.ظ استعلام تخریب ،بازسازی و اجرای فرش کف با واش بتن پیاده رو میدان آزادی و پیاده رو جلوی پارک استقلال و کوچه ی صبور طبق فهرست بهاء پیوستی استعلام تخریب ،بازسازی و اجرای فرش کف با واش بتن پیاده رو میدان آزادی و پیاده رو جلوی پارک استقلال و کوچه ی صبور طبق فهرست بهاء پیوستی 21/04/1403 06:54:00 ق.ظ استعلام بکارگیری پیمانکار کف سازی برابر شرایط پیوست با مصالح استعلام بکارگیری پیمانکار کف سازی برابر شرایط پیوست با مصالح 21/04/1403 06:53:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح کفپوش و جداول سطح شهر کهریزک در قالب گزارشات سامانه 137 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اصلاح کفپوش و جداول سطح شهر کهریزک در قالب گزارشات سامانه 137 21/04/1403 06:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کفپوش معابر روستا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای کفپوش معابر روستا 21/04/1403 06:33:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اگهی مناقصه جدول سنگی وسنگ فرش بوستان مهتاب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اگهی مناقصه جدول سنگی وسنگ فرش بوستان مهتاب 21/04/1403 06:31:00 ق.ظ مناقصه عمومی فراخوان اجرای کفپوش معابر روستا مناقصه عمومی فراخوان اجرای کفپوش معابر روستا 21/04/1403 06:41:41 ق.ظ استعلام اجرای سنگفرش،جدول ،بهسازی و دیوار حائل مطابق فرم استعلام بهاء استعلام اجرای سنگفرش،جدول ،بهسازی و دیوار حائل مطابق فرم استعلام بهاء 21/04/1403 06:29:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل چمن مصنوعی تختی لاهیجان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل چمن مصنوعی تختی لاهیجان 21/04/1403 06:26:00 ق.ظ استعلام زیرسازی و کفپوش خیابان شهید اسماعیل و علی هداوند میرزایی و بن بست خیام روستای قشلاق جلیل آباد سعید میراب 09380928578 استعلام زیرسازی و کفپوش خیابان شهید اسماعیل و علی هداوند میرزایی و بن بست خیام روستای قشلاق جلیل آباد سعید میراب 09380928578 21/04/1403 06:05:00 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه مصالح جهت کفسازی ضلع شرق و غرب بلوار طالقانی تجدید مناقصه تهیه مصالح جهت کفسازی ضلع شرق و غرب بلوار طالقانی 21/04/1403 06:07:53 ق.ظ استعلام اجرای کف پوش بتنی پرسی 1300 متر مریع واقع در روستای ورجوی استعلام اجرای کف پوش بتنی پرسی 1300 متر مریع واقع در روستای ورجوی 21/04/1403 05:24:00 ق.ظ استعلام ایجاد پیاده رو با کفپوش سیمانی به مساحت 70 مترمربع همراه با زیرسازی طبق گزارش کارشناس فنی(پیوست میباشد) استعلام ایجاد پیاده رو با کفپوش سیمانی به مساحت 70 مترمربع همراه با زیرسازی طبق گزارش کارشناس فنی(پیوست میباشد) 21/04/1403 05:21:00 ق.ظ مناقصه اجرای کف سازی اجرای مخزن آب و تاسیسات آب و برق مناقصه اجرای کف سازی اجرای مخزن آب و تاسیسات آب و برق 21/04/1403 05:28:57 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه اصلاح جدول و کفپوش سطح شهر ...- نوبت دوم تجدید مناقصه پروژه اصلاح جدول و کفپوش سطح شهر ...- نوبت دوم 21/04/1403 05:19:46 ق.ظ استعلام محوطه سازی)شامل 4عدد آلاچیق،دیوار سنگی وسنگ فرش(در سرچشمه شوقان-جاجرم)اعتبار پروژه90درصدبصورت نقدو10درصدازطریق سررسیداسناد خزانه اسلامی میباشد. استعلام محوطه سازی)شامل 4عدد آلاچیق،دیوار سنگی وسنگ فرش(در سرچشمه شوقان-جاجرم)اعتبار پروژه90درصدبصورت نقدو10درصدازطریق سررسیداسناد خزانه اسلامی میباشد. 21/04/1403 04:35:00 ق.ظ استعلام بخشی ازعملیات اجرای موزاییک فرش درپروژه فازدوم عملیات ساماندهی زیر پل امام خمینی (ره)واقع در محدوده منطقه11شهرداری اصفهان-T98 استعلام بخشی ازعملیات اجرای موزاییک فرش درپروژه فازدوم عملیات ساماندهی زیر پل امام خمینی (ره)واقع در محدوده منطقه11شهرداری اصفهان-T98 21/04/1403 04:28:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز دوم پارک جنگلی شهر امیدیه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز دوم پارک جنگلی شهر امیدیه 21/04/1403 04:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی وجدول گذاری وسنگ فرش معابرروستای سعیدآباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی وجدول گذاری وسنگ فرش معابرروستای سعیدآباد 21/04/1403 04:15:00 ق.ظ استعلام شهرداری لواسان در نظر دارد اقدام به خرید قطعات بتنی از قبیل جداول و کف پوش جهت پیاده روسازی معابر شهر نماید استعلام شهرداری لواسان در نظر دارد اقدام به خرید قطعات بتنی از قبیل جداول و کف پوش جهت پیاده روسازی معابر شهر نماید 21/04/1403 04:10:00 ق.ظ استعلام اجرای 2000 مترمربع موزاییک فرش ترکیبی 20*20 و 40*40 ، سامانه ستاد - استعلام روز پنحشنبه بیست و یکم تیر ماه 1403 استعلام اجرای 2000 مترمربع موزاییک فرش ترکیبی 20*20 و 40*40 ، سامانه ستاد 21/04/1403 03:39:00 ق.ظ استعلام خرید ونصب چمن مصنوعی مدرسه ایت الله خامنه ای، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز پنحشنبه بیست و یکم تیر ماه 1403 استعلام خرید ونصب چمن مصنوعی مدرسه ایت الله خامنه ای، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 21/04/1403 03:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خاکریزی و کفپوش گذاری کمربندی سوسنگرد به سمت هویزه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خاکریزی و کفپوش گذاری کمربندی سوسنگرد به سمت هویزه 21/04/1403 02:38:00 ق.ظ استعلام اجرای سقف کاذب / دیوار کوب/ کفپوش استعلام اجرای سقف کاذب / دیوار کوب/ کفپوش 21/04/1403 02:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کف فرش و همسطح سازی قطعات مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کف فرش و همسطح سازی قطعات 20/04/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری و سنگ فرش معابر و سایر فعالیتهای عمرانی شهرداری نگار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری و سنگ فرش معابر و سایر فعالیتهای عمرانی شهرداری نگار 20/04/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و موزایک فرش معابر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و موزایک فرش معابر 20/04/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام کفپوش 4لایه با ضخامت 5 میلی متر و متراژ 440 متر مربع و رنگ سبز یا آبی مخصوص سالن های ورزشی استعلام کفپوش 4لایه با ضخامت 5 میلی متر و متراژ 440 متر مربع و رنگ سبز یا آبی مخصوص سالن های ورزشی 20/04/1403 11:43:00 ق.ظ مناقصه عملیات سنگ فرش معابر روستا- نوبت دوم مناقصه عملیات سنگ فرش معابر روستا- نوبت دوم 20/04/1403 11:44:36 ق.ظ استعلام خرید کفپوش گرانولی 400 متر مربع -ضخامت25 همراه نصب رنگ کفپوش سبز چمنی برند آلاست استعلام خرید کفپوش گرانولی 400 متر مربع -ضخامت25 همراه نصب رنگ کفپوش سبز چمنی برند آلاست 20/04/1403 11:30:00 ق.ظ مناقصه تکمیل زمین چمن استادیوم حافظیه و ... - نوبت دوم مناقصه تکمیل زمین چمن استادیوم حافظیه و ... - نوبت دوم 20/04/1403 11:42:09 ق.ظ استعلام نصب و راه اندازی کف کاذب فلزی با رویه فرش های گرانولی - سازه فلزی با رویه فرش گرانولی - قطعات فولادی و فرش گرانولی مورد نیاز به شرح پیوست استعلام نصب و راه اندازی کف کاذب فلزی با رویه فرش های گرانولی - سازه فلزی با رویه فرش گرانولی - قطعات فولادی و فرش گرانولی مورد نیاز به شرح پیوست 20/04/1403 10:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فرش موزاییک و ساماندهی پیاده رو و احداث نهر ضلع شرقی بلوار ولیعصر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فرش موزاییک و ساماندهی پیاده رو و احداث نهر ضلع شرقی بلوار ولیعصر 20/04/1403 10:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح اصلاح شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر سطر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح اصلاح شبکه جمع آوری و دفع آبهای سطحی شهر سطر 20/04/1403 10:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه اجرای سنگ فرش معابر شهر کرفس مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه اجرای سنگ فرش معابر شهر کرفس 20/04/1403 10:26:00 ق.ظ مناقصه عمومی بهسازی 3 باب زمین ورزشی چمن مصنوعی - نوبت دوم مناقصه عمومی بهسازی 3 باب زمین ورزشی چمن مصنوعی - نوبت دوم 20/04/1403 10:37:13 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مجموعه ورزشی لارسی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مجموعه ورزشی لارسی 20/04/1403 10:23:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول و زیرسازی و کفپوش و بلوار ورودی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول و زیرسازی و کفپوش و بلوار ورودی 20/04/1403 10:21:00 ق.ظ استعلام پروژه سنگ فرش مسیر و محوطه سازی اطراف چشمه آبگرم قیر به شرح پیوست استعلام پروژه سنگ فرش مسیر و محوطه سازی اطراف چشمه آبگرم قیر به شرح پیوست 20/04/1403 10:21:00 ق.ظ مناقصه تعداد 5 زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال - نوبت دوم مناقصه تعداد 5 زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال - نوبت دوم 20/04/1403 10:31:26 ق.ظ استعلام پیمانکار جهت اجرا و خرید سنگ کوبیت بابت اجرای سرعتگاه وخطوط عابرپیاده تقاطع معابر اصلی سطح شهرمتراژ2000 متر مربع قیمت براساس مترمربع استعلام پیمانکار جهت اجرا و خرید سنگ کوبیت بابت اجرای سرعتگاه وخطوط عابرپیاده تقاطع معابر اصلی سطح شهرمتراژ2000 متر مربع قیمت براساس مترمربع 20/04/1403 10:02:00 ق.ظ مناقصه اجرای فاز 2 پارک جنگلی (پیست دوچرخه سواری، کفپوش ها و آلاچیق های پارک)- نوبت دوم مناقصه اجرای فاز 2 پارک جنگلی (پیست دوچرخه سواری، کفپوش ها و آلاچیق های پارک)- نوبت دوم 20/04/1403 10:14:08 ق.ظ مناقصه اجرای 5 باب چمن مصنوعی - نوبت دوم مناقصه اجرای 5 باب چمن مصنوعی - نوبت دوم 20/04/1403 10:07:12 ق.ظ استعلام کف پوش تاتامی 25 میل مخصوص مسابقات 100 عدد کاراته - 100 عدد تکواندو - 100 عدد جودو استعلام کف پوش تاتامی 25 میل مخصوص مسابقات 100 عدد کاراته - 100 عدد تکواندو - 100 عدد جودو 20/04/1403 09:07:00 ق.ظ مناقصه جدول گذاری سطح آرامستانهای شهرداری اراک .. مناقصه جدول گذاری سطح آرامستانهای شهرداری اراک .. 20/04/1403 09:07:49 ق.ظ مناقصه تکمیل میدان زیویه شهر صاحب نما سازی و کف سازی - نوبت دوم مناقصه تکمیل میدان زیویه شهر صاحب نما سازی و کف سازی - نوبت دوم 20/04/1403 09:01:33 ق.ظ مناقصه مناسب سازی و ترمیم پیاده رو ... مناقصه مناسب سازی و ترمیم پیاده رو ... 20/04/1403 08:44:19 ق.ظ استعلام خرید چمن طبق مشخصات و شرایط فایل پیوست استعلام خرید چمن طبق مشخصات و شرایط فایل پیوست 20/04/1403 08:17:00 ق.ظ استعلام تهیه ، حمل ونصب مجموعه بازی و خرید کفپوش گرانولی استعلام تهیه ، حمل ونصب مجموعه بازی و خرید کفپوش گرانولی 20/04/1403 08:15:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای کف فرش و جدول دور درختی استعلام تهیه و اجرای کف فرش و جدول دور درختی 20/04/1403 07:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کفسازی بر اساس طرح توریسم لاین (میدان انقلاب وکوچه بیت العباس) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کفسازی بر اساس طرح توریسم لاین (میدان انقلاب وکوچه بیت العباس) 20/04/1403 07:37:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب واجرای جذول و موزاییک فرش طبق پیوست استعلام تهیه و نصب واجرای جذول و موزاییک فرش طبق پیوست 20/04/1403 07:32:00 ق.ظ استعلام اجرای سنگ فرش استعلام اجرای سنگ فرش 20/04/1403 07:27:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای کف فرش حدود700مترمربع و 140متر جدول لایبیدجهت باغچه بندی دوردرخت استعلام تهیه و اجرای کف فرش حدود700مترمربع و 140متر جدول لایبیدجهت باغچه بندی دوردرخت 20/04/1403 07:16:00 ق.ظ مناقصه بهسازی معابر (زیرسازی، جدول، آسفالت و کفپوش) مناقصه بهسازی معابر (زیرسازی، جدول، آسفالت و کفپوش) 20/04/1403 07:26:27 ق.ظ مناقصه جهت اجرای پروژه های 1- پارک گفتگو و ... مناقصه جهت اجرای پروژه های 1- پارک گفتگو و ... 20/04/1403 07:09:39 ق.ظ استعلام اجرای کاشی کاری و سنگ کاری سطح شهر (کلیه ی اسناد و مدارک باید تائید شرکت کننده رسیده و سپس درسامانه بارگذاری میگردد). استعلام اجرای کاشی کاری و سنگ کاری سطح شهر (کلیه ی اسناد و مدارک باید تائید شرکت کننده رسیده و سپس درسامانه بارگذاری میگردد). 20/04/1403 06:48:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح حمل و اجرای کفپوش بتنی پیش ساخته محوطه بهمراه بازسازی واحداداره گاز بهنمیر استعلام تهیه مصالح حمل و اجرای کفپوش بتنی پیش ساخته محوطه بهمراه بازسازی واحداداره گاز بهنمیر 20/04/1403 06:42:00 ق.ظ استعلام اجرای پیاده رو سازی با سنگ فرش ( سنگ رودخانه ای ) با مصالح (مصالح بر عهده پیمانکار می باشد استعلام اجرای پیاده رو سازی با سنگ فرش ( سنگ رودخانه ای ) با مصالح (مصالح بر عهده پیمانکار می باشد 20/04/1403 06:06:00 ق.ظ استعلام کفپوش مدل سوپر اسپرت طبق مشخصات پیوستی استعلام کفپوش مدل سوپر اسپرت طبق مشخصات پیوستی 20/04/1403 06:04:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات بازپیرایی معابر پارک شهر و مرمت سرویس های بهداشتی.... مناقصه اجرای عملیات بازپیرایی معابر پارک شهر و مرمت سرویس های بهداشتی.... 20/04/1403 06:10:03 ق.ظ مناقصه عملیات خرید و نصب مبلمان پارکی وسایل بازی کودکان بدنسازی و کفپوش ... مناقصه عملیات خرید و نصب مبلمان پارکی وسایل بازی کودکان بدنسازی و کفپوش ... 20/04/1403 05:54:48 ق.ظ مناقصه خریدو نصب مجموعه بازی کودکان، کفپوش گرانولی و ست ورزشی (دستگاه های فلزی بدنسازی و ...)  مناقصه خریدو نصب مجموعه بازی کودکان، کفپوش گرانولی و ست ورزشی (دستگاه های فلزی بدنسازی و ...)  20/04/1403 05:00:21 ق.ظ استعلام نیاز 3 قلم شامل 3000 متر مربع انواع سنگ فرش طبق مشخصات و عکس های پیوست. 33492908-086 خانی استعلام نیاز 3 قلم شامل 3000 متر مربع انواع سنگ فرش طبق مشخصات و عکس های پیوست. 33492908-086 خانی 20/04/1403 04:29:00 ق.ظ استعلام اجرای کفپوش بتنی بدون مصالح و سنگ فرش ، جدول سنگی 30*40 ، تک جدول کانیوا، بلوک چینی با عرض20 و 40 ، جدول بتنی 30*50 و جدول روسی و اجرای بتن مگر استعلام اجرای کفپوش بتنی بدون مصالح و سنگ فرش ، جدول سنگی 30*40 ، تک جدول کانیوا، بلوک چینی با عرض20 و 40 ، جدول بتنی 30*50 و جدول روسی و اجرای بتن مگر 20/04/1403 04:28:00 ق.ظ استعلام خرید زمین چمن دبستان شاهد ندای اسلام استعلام خرید زمین چمن دبستان شاهد ندای اسلام 20/04/1403 04:02:00 ق.ظ استعلام استاندارد سازی اتاق سرور نیروگاه شازند استعلام استاندارد سازی اتاق سرور نیروگاه شازند 20/04/1403 01:20:00 ب.ظ استعلام نصب و راه اندازی کف کاذب فلزی با رویه فرش های گرانولی - سازه فلزی با رویه فرش گرانولی - قطعات فولادی و فرش گرانولی مورد نیاز به شرح پیوست استعلام نصب و راه اندازی کف کاذب فلزی با رویه فرش های گرانولی - سازه فلزی با رویه فرش گرانولی - قطعات فولادی و فرش گرانولی مورد نیاز به شرح پیوست 20/04/1403 01:18:00 ب.ظ استعلام خرید و اجرای چمن مصنوعی برای زمین فوتبال پارک بانوان شهر اقبالیه استعلام خرید و اجرای چمن مصنوعی برای زمین فوتبال پارک بانوان شهر اقبالیه 19/04/1403 11:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه کفسازی خیابان ثقه الاسلام حد فاصل پل قاری تا سه راهی شمس تبریز و تکمیل و بهسازی و مناسب سازی معابر پیرامونی مجموعه فاخر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه کفسازی خیابان ثقه الاسلام حد فاصل پل قاری تا سه راهی شمس تبریز و تکمیل و بهسازی و مناسب سازی معابر پیرامونی مجموعه فاخر 19/04/1403 10:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز اول رفیوژ میانی جاده قرمز (جدول و کفپوش) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای فاز اول رفیوژ میانی جاده قرمز (جدول و کفپوش) 19/04/1403 10:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده روسازی معابر سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده روسازی معابر سطح شهر 19/04/1403 10:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تهیه ، حمل و اجرای سنگ محوطه و سالن خلیج فارس ( نمایشگاه بین المللی مشهد( مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه تهیه ، حمل و اجرای سنگ محوطه و سالن خلیج فارس ( نمایشگاه بین المللی مشهد( 19/04/1403 10:37:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کفسازی میدان آهنگران و کاروانسرای پاشا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کفسازی میدان آهنگران و کاروانسرای پاشا 19/04/1403 10:34:00 ق.ظ استعلام اجرای سنگفرش در معابر روستا به متراژ 350 متر مربع استعلام اجرای سنگفرش در معابر روستا به متراژ 350 متر مربع 19/04/1403 09:01:00 ق.ظ استعلام اجرای سنگفرش در معابر روستا به متراژ 700 متر مربع استعلام اجرای سنگفرش در معابر روستا به متراژ 700 متر مربع 19/04/1403 08:55:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ فرش آجری 10*20 و 10*10 با اضلاع منظم مطابق لیست پیوستی استعلام خرید سنگ فرش آجری 10*20 و 10*10 با اضلاع منظم مطابق لیست پیوستی 19/04/1403 08:53:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات جدولگذاری ، زیرسازی و سنگفرش معابر و اجرای دیوار سنگی پارک روستا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات جدولگذاری ، زیرسازی و سنگفرش معابر و اجرای دیوار سنگی پارک روستا 19/04/1403 08:47:00 ق.ظ استعلام احداث پروژه زمین چمن مصنوعی استعلام احداث پروژه زمین چمن مصنوعی 19/04/1403 08:02:00 ق.ظ استعلام تهیه و خرید و اجرای موزائیک فرش پیاده رو خیابان شهید مطهری و بلوار شهیدان پور علی بصورت تمام کار (ازصفر تا صد پروژه)به مساحت 2530 متر مربع استعلام تهیه و خرید و اجرای موزائیک فرش پیاده رو خیابان شهید مطهری و بلوار شهیدان پور علی بصورت تمام کار (ازصفر تا صد پروژه)به مساحت 2530 متر مربع 19/04/1403 06:59:00 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه همسطح سازی و اجرای کفپوش معابر و پارکهای... نوبت دوم تجدید مناقصه پروژه همسطح سازی و اجرای کفپوش معابر و پارکهای... نوبت دوم 19/04/1403 06:55:11 ق.ظ استعلام خرید کفپوش بتنی طرح مالون طوسی3200مترمربع و کفپوش بتنی پرسی قرمزرنگ20*20(900مترمربع)جهت پروژه پارک چشمه لی باغ استعلام خرید کفپوش بتنی طرح مالون طوسی3200مترمربع و کفپوش بتنی پرسی قرمزرنگ20*20(900مترمربع)جهت پروژه پارک چشمه لی باغ 19/04/1403 06:10:00 ق.ظ مناقصه ساخت تجهیز و نوسازی پایانه های سطح منطقه 10 و... مناقصه ساخت تجهیز و نوسازی پایانه های سطح منطقه 10 و... 19/04/1403 05:52:51 ق.ظ مناقصه پروژه کفسازی خیابان ... مناقصه پروژه کفسازی خیابان ... 19/04/1403 05:46:42 ق.ظ مناقصه اجرای فونداسیون دستگاه و کف سازی اطراف دستگاه TST مناقصه اجرای فونداسیون دستگاه و کف سازی اطراف دستگاه TST 19/04/1403 05:04:58 ق.ظ استعلام چمن مصنوعی به مقدار 600 متر مربع مطابق با مشخصات اعلامی در کاتالوگ استعلام چمن مصنوعی به مقدار 600 متر مربع مطابق با مشخصات اعلامی در کاتالوگ 19/04/1403 04:31:00 ق.ظ استعلام اجرای تایل فرش کلیه شرایط در فایل پیوست استعلام اجرای تایل فرش کلیه شرایط در فایل پیوست 19/04/1403 04:09:00 ق.ظ استعلام اجرای فرش کف بلوار ورودی فرودگاه طبق شرح پیوست استعلام اجرای فرش کف بلوار ورودی فرودگاه طبق شرح پیوست 19/04/1403 04:09:00 ق.ظ مناقصه‌ عمومی انتخاب پیمانکار تامین کننده مصالح و پیمانکار اجرای ترمیم کف سالن شیردوشی - نوبت دوم مناقصه‌ عمومی انتخاب پیمانکار تامین کننده مصالح و پیمانکار اجرای ترمیم کف سالن شیردوشی - نوبت دوم 19/04/1403 04:02:36 ق.ظ استعلام تکمیل زمین من مصنوعی کوچک دهنو علامرودشت، سایت ستاد - استعلام روز سه شنبه نوزدهم تیر ماه 1403 استعلام تکمیل زمین من مصنوعی کوچک دهنو علامرودشت، سایت ستاد 19/04/1403 03:22:00 ب.ظ استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی فوتسال به متراژ1660 متر مربع استعلام خرید و نصب چمن مصنوعی فوتسال به متراژ1660 متر مربع 19/04/1403 02:00:00 ب.ظ