انواع آند و کاتد info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام آند فدا شونده مطابق فایل پیوستی با ایران کد مشابه استعلام آند فدا شونده مطابق فایل پیوستی با ایران کد مشابه 09/09/1401 02:10:00 ب.ظ مناقصه FOR PURCHASE OF 11000 MT BAKED ANODE BLOCK - نوبت دوم مناقصه FOR PURCHASE OF 11000 MT BAKED ANODE BLOCK 08/09/1401 08:04:34 ق.ظ مناقصه FOR PURCHASE OF 11000 MT BAKED ANODE BLOCK مناقصه FOR PURCHASE OF 11000 MT BAKED ANODE BLOCK 08/09/1401 08:03:41 ق.ظ استعلام مقاوم سازی و احیای بستر آندی ایستگاه حفاظت از زنگ مومن آباد استعلام مقاوم سازی و احیای بستر آندی ایستگاه حفاظت از زنگ مومن آباد 06/09/1401 07:45:00 ق.ظ استعلام تامین اقلام شبکه و... استعلام تامین اقلام شبکه و... 05/09/1401 12:44:52 ب.ظ استعلام آندچدن-تجهیزات ارت اتصال زمین و ... استعلام آندچدن-تجهیزات ارت اتصال زمین و ... 03/09/1401 05:42:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام عملیات دمونتاژ، سندبلاست و رنگ، اورهال، نصب و برنامه نویسی PLC و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل .. تجدید مناقصه انجام عملیات دمونتاژ، سندبلاست و رنگ، اورهال، نصب و برنامه نویسی PLC و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل .. 30/08/1401 05:27:31 ق.ظ تجدید مناقصه انجام عملیات دمونتاژ، سندبلاست و رنگ، اورهال، نصب و برنامه نویسی PLC و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل .. تجدید مناقصه انجام عملیات دمونتاژ، سندبلاست و رنگ، اورهال، نصب و برنامه نویسی PLC و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل .. 29/08/1401 08:19:27 ق.ظ استعلام خرید آند فدا شونده استعلام خرید آند فدا شونده 28/08/1401 10:48:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام عملیات دمونتاژ، سندبلاست و رنگ، اورهال، نصب و برنامه نویسی PLC و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل .. تجدید مناقصه انجام عملیات دمونتاژ، سندبلاست و رنگ، اورهال، نصب و برنامه نویسی PLC و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل .. 28/08/1401 10:57:11 ق.ظ فراخوان شناسایی جهت ساخت قطعات آند و کاتد الکترو لایزرهای آب نمک واحد کلر آلکالی - نوبت دوم فراخوان شناسایی جهت ساخت قطعات آند و کاتد الکترو لایزرهای آب نمک واحد کلر آلکالی - نوبت دوم 28/08/1401 06:20:36 ق.ظ استعلام زینک آند فدا شونده 10 کیلو گرمی 24 عدد استعلام زینک آند فدا شونده 10 کیلو گرمی 24 عدد 28/08/1401 05:17:00 ق.ظ استعلام زینگ آند فدا شونده 17 کیلو گرمی 22 عدد، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استعلام زینگ آند فدا شونده 17 کیلو گرمی 22 عدد، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 28/08/1401 05:07:00 ق.ظ فراخوان شناسایی جهت ساخت قطعات آند و کاتد الکترو لایزرهای آب نمک واحد کلر آلکالی فراخوان شناسایی جهت ساخت قطعات آند و کاتد الکترو لایزرهای آب نمک واحد کلر آلکالی 26/08/1401 05:28:28 ق.ظ استعلام Anode استعلام Anode 25/08/1401 06:58:00 ق.ظ استعلام SACRIFIAL ANODE- ایران کد مشابه می باشد.لطفا" پیشنهادات فنی و مالی به شرح اسناد و مدارک پیوست ارائه گردد. 4 آیتم برابر با 254 عدد استعلام SACRIFIAL ANODE- ایران کد مشابه می باشد.لطفا" پیشنهادات فنی و مالی به شرح اسناد و مدارک پیوست ارائه گردد. 4 آیتم برابر با 254 عدد 25/08/1401 01:14:00 ب.ظ استعلام ANTI FOULING CUPPER طبق شرح پیوست استعلام ANTI FOULING CUPPER طبق شرح پیوست 25/08/1401 01:10:00 ب.ظ استعلام پیچ و مهر گالوانیزه 14*400 و.... استعلام پیچ و مهر گالوانیزه 14*400 و.... 24/08/1401 11:36:16 ق.ظ مناقصه خرید آند نوبت دوم مناقصه خرید آند نوبت دوم 24/08/1401 05:14:03 ق.ظ استعلام مقاوم سازی و احیای بستر آندی ایستگاه حفاظت از زنگ مومن آباد استعلام مقاوم سازی و احیای بستر آندی ایستگاه حفاظت از زنگ مومن آباد 22/08/1401 06:07:00 ق.ظ استعلام Anode استعلام Anode 22/08/1401 01:44:00 ب.ظ استعلام احداث 3 مورد آند فنا شونده در طرفین رودخانه روستای خشکرود تنکابن استعلام احداث 3 مورد آند فنا شونده در طرفین رودخانه روستای خشکرود تنکابن 21/08/1401 08:54:00 ق.ظ استعلام 10عدد آندپرسیلیکون قطر30*60سانتی متر وطول1.5متر به همراه کابل5متری مناسب استفاده بسترآندی حفاظت اززنگ 25عدد مفصل رزینی مشابه مدل By1همراه مهره برنجی استعلام 10عدد آندپرسیلیکون قطر30*60سانتی متر وطول1.5متر به همراه کابل5متری مناسب استفاده بسترآندی حفاظت اززنگ 25عدد مفصل رزینی مشابه مدل By1همراه مهره برنجی 19/08/1401 07:12:00 ق.ظ استعلام آند کنیستر طبق شرح پیوست استعلام آند کنیستر طبق شرح پیوست 18/08/1401 07:04:00 ق.ظ استعلام نصب بستر آندی خط لوله 42/48 اینچ نفت سنگین و 42 نفت جدید در مایل 47 استعلام نصب بستر آندی خط لوله 42/48 اینچ نفت سنگین و 42 نفت جدید در مایل 47 17/08/1401 08:37:00 ق.ظ مناقصه خرید آند مناقصه خرید آند 17/08/1401 05:41:28 ق.ظ استعلام مقاوم سازی و احیای بستر آندی ایستگاه حفاظت از زنگ مومن آباد استعلام مقاوم سازی و احیای بستر آندی ایستگاه حفاظت از زنگ مومن آباد 17/08/1401 01:14:00 ب.ظ استعلام خرید آند - کابل آندی و مفصل کابل آندی مطابق با استعلام و استاندارد پیوست استعلام خرید آند - کابل آندی و مفصل کابل آندی مطابق با استعلام و استاندارد پیوست 16/08/1401 06:43:00 ق.ظ استعلام sacrificial aluminium anode استعلام sacrificial aluminium anode 14/08/1401 08:34:00 ق.ظ استعلام بازسازی بستر آندی یک ایستگاه حفاطت کاتدی استعلام بازسازی بستر آندی یک ایستگاه حفاطت کاتدی 14/08/1401 07:14:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات دمونتاژ، سندبلاست و رنگ، اورهال، نصب و برنامه نویسی PLC و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل .. مناقصه انجام عملیات دمونتاژ، سندبلاست و رنگ، اورهال، نصب و برنامه نویسی PLC و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل .. 12/08/1401 06:08:17 ق.ظ مناقصه South Aluminum Corporation (SALCO) مناقصه South Aluminum Corporation (SALCO) 12/08/1401 06:06:33 ق.ظ استعلام 86-314-1401/0063-1 احداث بستر آندی خط لوله "6 گاز ارسالی واحد لالی ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استعلام 86-314-1401/0063-1 احداث بستر آندی خط لوله "6 گاز ارسالی واحد لالی ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 12/08/1401 03:27:00 ب.ظ استعلام تامین 17 عدد ANOD جهت پایه های اسکله استعلام تامین 17 عدد ANOD جهت پایه های اسکله 11/08/1401 12:06:50 ب.ظ استعلام آند آلومینیومی استعلام آند آلومینیومی 11/08/1401 10:33:00 ق.ظ استعلام احداث 3 مورد آند فنا شونده در طرفین رودخانه روستای خشکرود تنکابن استعلام احداث 3 مورد آند فنا شونده در طرفین رودخانه روستای خشکرود تنکابن 11/08/1401 09:54:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات دمونتاژ، سندبلاست و رنگ، اورهال، نصب و برنامه نویسی PLC و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل .. مناقصه انجام عملیات دمونتاژ، سندبلاست و رنگ، اورهال، نصب و برنامه نویسی PLC و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل .. 11/08/1401 07:33:29 ق.ظ مناقصه عمومی انجام عملیات دمونتاژ، سندبلاست و رنگ، اورهال، نصب و برنامه نویسی PLC مناقصه عمومی انجام عملیات دمونتاژ، سندبلاست و رنگ، اورهال، نصب و برنامه نویسی PLC 11/08/1401 06:35:46 ق.ظ استعلام SACRIFIAL ANODE- ایران کد مشابه می باشد.لطفا" پیشنهادات فنی و مالی به شرح اسناد و مدارک پیوست ارائه گردد. 4 آیتم برابر با 254 عدد استعلام SACRIFIAL ANODE- ایران کد مشابه می باشد.لطفا" پیشنهادات فنی و مالی به شرح اسناد و مدارک پیوست ارائه گردد. 4 آیتم برابر با 254 عدد 11/08/1401 03:09:00 ب.ظ مناقصه انجام عملیات دمونتاژ، سندبلاست و رنگ، اورهال، نصب و برنامه نویسی PLC و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل .. مناقصه انجام عملیات دمونتاژ، سندبلاست و رنگ، اورهال، نصب و برنامه نویسی PLC و راه اندازی دو دستگاه جرثقیل .. 10/08/1401 06:45:29 ق.ظ استعلام sacrificial aluminium anode استعلام sacrificial aluminium anode 10/08/1401 05:30:00 ق.ظ مناقصه, حفاظت کاتدیک آندمنیزیومی مناقصه, حفاظت کاتدیک آندمنیزیومی 04/08/1401 09:58:01 ق.ظ استعلام بازسازی بستر آندی یک ایستگاه حفاطت کاتدی استعلام بازسازی بستر آندی یک ایستگاه حفاطت کاتدی 04/08/1401 08:50:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و تعمیر سامانه دوربین نظارت تصویری، تابلوهای پیام متغیر و شبکه انتقال اطلاعات ترافیکی مرکز کنترل ترافیک مشهد مقدس . مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و تعمیر سامانه دوربین نظارت تصویری، تابلوهای پیام متغیر و شبکه انتقال اطلاعات ترافیکی مرکز کنترل ترافیک مشهد مقدس . 04/08/1401 08:04:00 ق.ظ استعلام sacrificial aluminium anode استعلام sacrificial aluminium anode 04/08/1401 06:25:00 ق.ظ استعلام 20عددآندپرسیلیکون قطر"2*"3طول1.5متر به همراهکابل5متری مناسب استفاده بسترآندی حفاظت اززنگ 25عدد مفصل رزینیBY1شرکت برناهمراه مهره برنجی استعلام 20عددآندپرسیلیکون قطر"2*"3طول1.5متر به همراهکابل5متری مناسب استفاده بسترآندی حفاظت اززنگ 25عدد مفصل رزینیBY1شرکت برناهمراه مهره برنجی 03/08/1401 09:25:00 ق.ظ استعلام آند فداشونده منیزیم و MMO استعلام آند فداشونده منیزیم و MMO 01/08/1401 10:53:00 ق.ظ مناقصه خرید آندهای نوبت دوم مناقصه خرید آندهای نوبت دوم 01/08/1401 06:18:18 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید آندهای منطقه دارخوین ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید آندهای منطقه دارخوین ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 26/07/1401 03:20:00 ق.ظ استعلام تعویض آندهای بستر ایستگاه حفاظت کاتدی واقع در کیلومتر 19 خط لوله دهم سراسری درمحدوده منطقه ده عملیات انتقال گاز استعلام تعویض آندهای بستر ایستگاه حفاظت کاتدی واقع در کیلومتر 19 خط لوله دهم سراسری درمحدوده منطقه ده عملیات انتقال گاز 25/07/1401 11:46:00 ق.ظ مناقصه خرید آندهای مناقصه خرید آندهای 25/07/1401 08:41:29 ق.ظ استعلام آند فدا شونده منیزیم و MMO استعلام آند فدا شونده منیزیم و MMO 24/07/1401 01:17:00 ب.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه حفاظت کاتدیک آندمنیزیمی نوبت دوم فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه حفاظت کاتدیک آندمنیزیمی 23/07/1401 08:46:26 ق.ظ مناقصه, حفاظت کاتدیک آندمنیزیومی مناقصه, حفاظت کاتدیک آندمنیزیومی 23/07/1401 08:07:41 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی حفاظت کاتدیک آند منیزیمی مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی حفاظت کاتدیک آند منیزیمی 20/07/1401 08:16:00 ق.ظ استعلام آند آلومینیومی استعلام آند آلومینیومی 19/07/1401 07:29:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه حفاظت کاتدیک آندمنیزیمی نوبت دوم فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه حفاظت کاتدیک آندمنیزیمی 19/07/1401 05:48:54 ق.ظ استعلام آند فروسیلیکونی کنیستر شده استعلام آند فروسیلیکونی کنیستر شده 18/07/1401 10:55:00 ق.ظ استعلام آند آلومینیومی استعلام آند آلومینیومی 18/07/1401 08:53:00 ق.ظ استعلام محافظ کاتدی آند منیزیم استعلام محافظ کاتدی آند منیزیم 18/07/1401 07:53:00 ق.ظ استعلام آند وکک بستر آندی طبق شرح پیوست استعلام آند وکک بستر آندی طبق شرح پیوست 18/07/1401 05:47:00 ق.ظ مناقصه خرید آندهای - نوبت دوم مناقصه خرید آندهای - نوبت دوم 16/07/1401 06:19:49 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه حفاظت کاتدیک آند منیزیمی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه حفاظت کاتدیک آند منیزیمی 12/07/1401 11:48:38 ق.ظ مناقصه, حفاظت کاتدیک آندمنیزیومی مناقصه, حفاظت کاتدیک آندمنیزیومی 12/07/1401 08:46:18 ق.ظ مناقصه خرید آندهای مناقصه خرید آندهای 11/07/1401 07:27:57 ق.ظ استعلام تعویض آندهای بستر ایستگاه حفاظت کاتدی واقع در کیلومتر 19 خط لوله دهم سراسری درمحدوده منطقه ده عملیات انتقال گاز استعلام تعویض آندهای بستر ایستگاه حفاظت کاتدی واقع در کیلومتر 19 خط لوله دهم سراسری درمحدوده منطقه ده عملیات انتقال گاز 10/07/1401 10:23:00 ق.ظ استعلام آند 5تایی-MMOبا کابل 1000MM-1*25MM-XLPE/PVC 70M+70MM ایرانکدمشابه است.تکمیل وبارگذاری برگ پیوست و مشخصات فنی الزامیست. استعلام آند 5تایی-MMOبا کابل 1000MM-1*25MM-XLPE/PVC 70M+70MM ایرانکدمشابه است.تکمیل وبارگذاری برگ پیوست و مشخصات فنی الزامیست. 10/07/1401 09:30:00 ق.ظ استعلام آند فداشونده (طبق مشخصات پیوست) استعلام آند فداشونده (طبق مشخصات پیوست) 09/07/1401 09:06:00 ق.ظ استعلام خرید آند فداشونده طبق پیوست. استعلام خرید آند فداشونده طبق پیوست. 06/07/1401 01:01:00 ب.ظ استعلام آندهای حفاظت از خوردگی/کابل HMWPE/PVDF 1×16mm² /مفصل رزینی Y شکل سه راهی/مفصل رزینی دو راهی( استعلام پیوست)آقای مهندس شبر جهت هماهنگی 09160635197 استعلام آندهای حفاظت از خوردگی/کابل HMWPE/PVDF 1×16mm² /مفصل رزینی Y شکل سه راهی/مفصل رزینی دو راهی( استعلام پیوست)آقای مهندس شبر جهت هماهنگی 09160635197 06/07/1401 12:56:00 ب.ظ استعلام 86-314-1401/0063 احداث بستر آندی خط لوله "6 گاز ارسالی واحد لالی استعلام 86-314-1401/0063 احداث بستر آندی خط لوله "6 گاز ارسالی واحد لالی 04/07/1401 08:14:00 ق.ظ استعلام اجرای ایستگاه CPS به همراه بستر آندی چاهی-آبی جهت ایستگاه CGS ترشاب دورود استعلام اجرای ایستگاه CPS به همراه بستر آندی چاهی-آبی جهت ایستگاه CGS ترشاب دورود 04/07/1401 06:51:00 ق.ظ استعلام نصب بستر آندی بر روی خطوط لوله 42/48 اینچ نفت سنگین و 42 نفت جدید در مایل 54.5 استعلام نصب بستر آندی بر روی خطوط لوله 42/48 اینچ نفت سنگین و 42 نفت جدید در مایل 54.5 04/07/1401 04:43:00 ق.ظ مناقصه خرید تکنولوژی مربوط به پروژه احداث و راه اندازی پالایشگاه .... نوبت دوم مناقصه خرید تکنولوژی مربوط به پروژه احداث و راه اندازی پالایشگاه .... 02/07/1401 09:11:18 ق.ظ مناقصه خرید تکنولوژی مربوط به پروژه احداث و راه اندازی پالایشگاه .... مناقصه خرید تکنولوژی مربوط به پروژه احداث و راه اندازی پالایشگاه .... 29/06/1401 05:38:21 ق.ظ استعلام خرید خدمات تعمیرات الکترولایزر استعلام خرید خدمات تعمیرات الکترولایزر 23/06/1401 11:20:59 ق.ظ استعلام اجرای ایستگاه CPS به همراه بستر آندی چاهی-آبی جهت ایستگاه CGS ترشاب دورود استعلام اجرای ایستگاه CPS به همراه بستر آندی چاهی-آبی جهت ایستگاه CGS ترشاب دورود 23/06/1401 05:02:00 ق.ظ استعلام آندهای حفاظت از خوردگی/کابل HMWPE/PVDF 1×16mm² مخصوص حفاظت کاتدی/مفصل رزینی Y شکل سه راهی/مفصل رزینی دو راهی(طبق مشخصات استعلام پیوست) استعلام آندهای حفاظت از خوردگی/کابل HMWPE/PVDF 1×16mm² مخصوص حفاظت کاتدی/مفصل رزینی Y شکل سه راهی/مفصل رزینی دو راهی(طبق مشخصات استعلام پیوست) 23/06/1401 12:35:00 ب.ظ مناقصه ساخت مخازن تحت فشار نوبت دوم تکرار مناقصه ساخت مخازن تحت فشار نوبت دوم تکرار 22/06/1401 05:45:15 ق.ظ استعلام پروژه لایروبی چاه های آندی ایستگاه های حفاظت از زنگ در سطح اداره گاز منطقه 3 و نواحی قوشچی و نوشین شهر و محورهای صنعتی و روستاهای تابعه استعلام پروژه لایروبی چاه های آندی ایستگاه های حفاظت از زنگ در سطح اداره گاز منطقه 3 و نواحی قوشچی و نوشین شهر و محورهای صنعتی و روستاهای تابعه 22/06/1401 04:49:00 ق.ظ استعلام خرید 3 قلم تجهیزات حفاظت کاتدی مطابق شرح پیوست استعلام خرید 3 قلم تجهیزات حفاظت کاتدی مطابق شرح پیوست 21/06/1401 12:12:00 ب.ظ استعلام MEGNESIUM ANODE استعلام MEGNESIUM ANODE 20/06/1401 09:24:00 ق.ظ استعلام MIXED METAL OXIDE RIBBON ANODES AND CONDUCTOR BAR ایران کد مشابه است کالا طبق درخواست پیوست شده مورد نیاز است استعلام MIXED METAL OXIDE RIBBON ANODES AND CONDUCTOR BAR ایران کد مشابه است کالا طبق درخواست پیوست شده مورد نیاز است 19/06/1401 12:16:00 ب.ظ استعلام آند سلیکن بر طبق مشخصات فنی استعلام پیوست استعلام آند سلیکن بر طبق مشخصات فنی استعلام پیوست 16/06/1401 07:44:00 ق.ظ استعلام MEGNESIUM ANODE استعلام MEGNESIUM ANODE 16/06/1401 07:15:00 ق.ظ استعلام ANODE استعلام ANODE 16/06/1401 05:36:00 ق.ظ استعلام نصب بستر آندی خط لوله 8 و 10 اینچ گاز جنب لخته گیر 300/500 کرنج استعلام نصب بستر آندی خط لوله 8 و 10 اینچ گاز جنب لخته گیر 300/500 کرنج 15/06/1401 12:08:00 ب.ظ استعلام آند منیزیم 17 و 32 پوندی مطابق با فرم استعلام بها و مشخصات فنی پیوست ایران کد مشابه می باشد.ارائه قیمت می بایستی مطابق با فرم استعلام بها پیوست باشد استعلام آند منیزیم 17 و 32 پوندی مطابق با فرم استعلام بها و مشخصات فنی پیوست ایران کد مشابه می باشد.ارائه قیمت می بایستی مطابق با فرم استعلام بها پیوست باشد 13/06/1401 07:21:00 ق.ظ استعلام لامپ آرسنیک ، کروم و کاتد آهن ، از ایران کد مشابه استفاده شده است. طبق برگ مشخصات فنی پیوستی قیمت داده شود. استعلام لامپ آرسنیک ، کروم و کاتد آهن ، از ایران کد مشابه استفاده شده است. طبق برگ مشخصات فنی پیوستی قیمت داده شود. 12/06/1401 09:41:00 ق.ظ مناقصه پروژه بازسازی بسترهای آندی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله زیرزمینی...-نوبت دوم مناقصه پروژه بازسازی بسترهای آندی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله زیرزمینی...-نوبت دوم 12/06/1401 09:36:29 ق.ظ استعلام آند های منیزیوم و آلومینیوم(طبق شرح درخواست پیوست) ایران کدهای ارائه شده صرفا مشابه بوده و با آیتم های درخواست شده مطابقت ندارد استعلام آند های منیزیوم و آلومینیوم(طبق شرح درخواست پیوست) ایران کدهای ارائه شده صرفا مشابه بوده و با آیتم های درخواست شده مطابقت ندارد 09/06/1401 12:19:00 ب.ظ مناقصه پروژه بازسازی بسترهای آندی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله زیرزمینی... مناقصه پروژه بازسازی بسترهای آندی سیستم حفاظت کاتدیک خطوط لوله زیرزمینی... 08/06/1401 06:11:52 ق.ظ استعلام دو قلم آند حفاظت کاتدیک مطابق اطلاعات پیوست استعلام دو قلم آند حفاظت کاتدیک مطابق اطلاعات پیوست 05/06/1401 07:27:00 ق.ظ استعلام ANODE استعلام ANODE 05/06/1401 04:49:00 ق.ظ استعلام ELECTRICAL EQUIPMENT/پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. استعلام ELECTRICAL EQUIPMENT/پالایشگاه هفتم/ایران کد مشابه می باشد/کالا مطابق شرح پیوست تعداد 1 در واحد شمارش معادل یک SET از کل تقاضا می باشد. 02/06/1401 07:28:00 ق.ظ استعلام آند آلومینیومی طبق مشخصات پیوست استعلام آند آلومینیومی طبق مشخصات پیوست 02/06/1401 06:59:00 ق.ظ مناقصه تجدید پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه، ایستگاه تقلیل فشار tbs - نوبت دوم مناقصه تجدید  پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه، ایستگاه تقلیل فشار tbs .. 31/05/1401 06:55:13 ق.ظ استعلام MIXED METAL OXIDE RIBBON ANODES AND CONDUCTOR BAR ایران کد مشابه است کالا طبق درخواست پیوست شده مورد نیاز است استعلام MIXED METAL OXIDE RIBBON ANODES AND CONDUCTOR BAR ایران کد مشابه است کالا طبق درخواست پیوست شده مورد نیاز است 30/05/1401 10:37:00 ق.ظ مناقصه تجدید  پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه، ایستگاه تقلیل فشار tbs .. مناقصه تجدید  پروژه تهیه تجهیزات و احداث خط تغذیه، ایستگاه تقلیل فشار tbs .. 29/05/1401 09:39:06 ق.ظ استعلام آند کینیستر طبق شرح پیوست استعلام آند کینیستر طبق شرح پیوست 26/05/1401 08:28:00 ق.ظ