انبارداری info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات امور آبدارخانه ها،  تخلیه بارگیری و جابجایی بشکه ها- نوبت دوم فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات امور آبدارخانه ها،  تخلیه بارگیری و جابجایی بشکه ها- نوبت دوم 29/03/1403 09:59:07 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی ...- نوبت دوم مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی ...- نوبت دوم 29/03/1403 09:38:50 ق.ظ مناقصه انجام مدیریت امور انبارداری -نوبت دوم مناقصه انجام مدیریت امور انبارداری -نوبت دوم 29/03/1403 08:54:23 ق.ظ مناقصه انجام مدیریت امور انبارداری مناقصه انجام مدیریت امور انبارداری 29/03/1403 08:35:21 ق.ظ تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی (خدماتی و پشتیبانی ، امور انبارها و حراست) تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی (خدماتی و پشتیبانی ، امور انبارها و حراست) 29/03/1403 08:27:29 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی اداری مالی مشترکین و... تجدید نوبت دوم مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی اداری مالی مشترکین و... تجدید نوبت دوم 29/03/1403 07:29:17 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی، اداری، مالی، مشترکین، کنترل کیفی، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات . لوله کش، کارگر شبکه.... مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی، اداری، مالی، مشترکین، کنترل کیفی، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات . لوله کش، کارگر شبکه.... 29/03/1403 07:00:33 ق.ظ مناقصه برداشت ، پرس زنی ،جمع آوری ، حمل و انبار کردن کلش رویه و زیره گندم و جو مناقصه برداشت ، پرس زنی ،جمع آوری ، حمل و انبار کردن کلش رویه و زیره گندم و جو 29/03/1403 06:25:31 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات تنظیفات امورآبدارخانه ها ٫ تخلیه٫بارگیری و جابجایی بشکه ها در واحد های عملیاتی اداره بهره برداری شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان مناقصه, انجام خدمات تنظیفات امورآبدارخانه ها ٫ تخلیه٫بارگیری و جابجایی بشکه ها در واحد های عملیاتی اداره بهره برداری شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 29/03/1403 05:47:12 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی ... مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری، نگهبانی ... 27/03/1403 11:03:20 ق.ظ مناقصه کشتار دام سبک و سنگین کشتارگاه ... - نوبت دوم مناقصه کشتار دام سبک و سنگین کشتارگاه ... - نوبت دوم 27/03/1403 10:46:14 ق.ظ استعلام تخلیه و بارگیری جداول سطح شهر با بیل بکهو به همراه کمپرسی طبق فایل پیوستی 09171310302 استعلام تخلیه و بارگیری جداول سطح شهر با بیل بکهو به همراه کمپرسی طبق فایل پیوستی 09171310302 27/03/1403 10:32:00 ق.ظ استعلام عملیات کیسه گیری،توزین ،سردوزی،صفافی و پارت چینی در داخل انبار و یا بارگیری برروی کامیون ، فرمت قرارداد مهر و امضا و بارگذاری گردد . استعلام عملیات کیسه گیری،توزین ،سردوزی،صفافی و پارت چینی در داخل انبار و یا بارگیری برروی کامیون ، فرمت قرارداد مهر و امضا و بارگذاری گردد . 27/03/1403 10:21:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات امور آبدارخانه ها،  تخلیه بارگیری و جابجایی بشکه ها فراخوان مناقصه انجام خدمات تنظیفات امور آبدارخانه ها،  تخلیه بارگیری و جابجایی بشکه ها 27/03/1403 09:39:48 ق.ظ فراخوان مرحله دوم مناقصه قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی به همراه لیفتراک برقی- نوبت دوم فراخوان مرحله دوم مناقصه قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی به همراه لیفتراک برقی- نوبت دوم 27/03/1403 07:49:40 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، لوله کش مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، لوله کش 27/03/1403 07:32:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، لوله کش مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات حجمی ( فنی ، اداری ، مالی ، مشترکین ، کنترل کیفی ، کلرزن و کلرسنج ، حوادث و اتفاقات ، لوله کش 27/03/1403 07:32:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی اداری مالی مشترکین و... تجدید مناقصه انجام خدمات حجمی ( فنی اداری مالی مشترکین و... تجدید 27/03/1403 07:19:49 ق.ظ مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت شهید سلیمانی...- نوبت دوم مناقصه عمومی واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت شهید سلیمانی...- نوبت دوم 27/03/1403 05:58:42 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت امور انبار شرکت پشتیبانی امور دام استان کرمان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت امور انبار شرکت پشتیبانی امور دام استان کرمان 27/03/1403 04:55:00 ق.ظ تجدید مناقصه مدیریت امور انبارهای شرکت پشتیبانی تجدید مناقصه مدیریت امور انبارهای شرکت پشتیبانی 26/03/1403 11:45:37 ق.ظ تجدید مناقصه و مزایده خدمات انبارداری شامل؛ تخلیه و بارگیری، صفافی و استریپ کالا، پلمپ و... تجدید مناقصه و مزایده خدمات انبارداری شامل؛ تخلیه و بارگیری، صفافی و استریپ کالا، پلمپ و... 26/03/1403 11:24:21 ق.ظ مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی ساختمانها و انبارهای تحت پوشش - نوبت دوم مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی ساختمانها و انبارهای تحت پوشش - نوبت دوم 26/03/1403 10:57:03 ق.ظ استعلام کیسه گیری کود فله در کیسه های 25 و 50 کیلویی توزین، سرکیسه دوزی، پارت چینی و صفافی و لوازم مورد نیاز از جمله نخ، چرخ سرکیسه دوزی و ... در لیست پیوستی استعلام کیسه گیری کود فله در کیسه های 25 و 50 کیلویی توزین، سرکیسه دوزی، پارت چینی و صفافی و لوازم مورد نیاز از جمله نخ، چرخ سرکیسه دوزی و ... در لیست پیوستی 26/03/1403 09:24:00 ق.ظ مناقصه عملیات بارگیری انواع محصولات تولیدی شرکت (گندله و کنسانتره سنگ آهن) ... مناقصه عملیات بارگیری انواع محصولات تولیدی شرکت (گندله و کنسانتره سنگ آهن) ... 26/03/1403 09:29:01 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت واداره امور انبار کشتارگاه صنعتی جونقان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت واداره امور انبار کشتارگاه صنعتی جونقان 26/03/1403 08:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی به همراه لیفتراک برقی در سردخانه های هشت شهریور و تهران پارس مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی به همراه لیفتراک برقی در سردخانه های هشت شهریور و تهران پارس 26/03/1403 08:11:00 ق.ظ استعلام تخلیه ، چیدمان و توزیع 9/800/000 جلد کتب درسی و مجلات دانش اموزان سراسر استان فارس طبق مفاد قرارداد نمونه استعلام تخلیه ، چیدمان و توزیع 9/800/000 جلد کتب درسی و مجلات دانش اموزان سراسر استان فارس طبق مفاد قرارداد نمونه 26/03/1403 07:31:00 ق.ظ فراخوان مرحله دوم مناقصه قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی به همراه لیفتراک برقی فراخوان مرحله دوم مناقصه قرارداد تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی به همراه لیفتراک برقی 26/03/1403 07:37:17 ق.ظ مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور انبار نفت شهید بهفر نوبت دوم مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور انبار نفت شهید بهفر نوبت دوم 26/03/1403 06:08:05 ق.ظ تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای کیسه ای (برنج) نوبت دوم تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای کیسه ای (برنج) نوبت دوم 26/03/1403 05:55:38 ق.ظ مناقصه انجام خدمات انبارداری مناقصه انجام خدمات انبارداری 26/03/1403 05:13:40 ق.ظ مناقصه تامین انبار سرپوشیده و روباز ، انجام عملیات دریافت ...- نوبت دوم مناقصه تامین انبار سرپوشیده و روباز ، انجام عملیات دریافت ...- نوبت دوم 26/03/1403 04:47:01 ق.ظ استعلام عملیات کیسه گیری کود فله اوره به مقدار 500 تن در کیسه های 50 کیلویی در انبار شهرستان سمنان استعلام عملیات کیسه گیری کود فله اوره به مقدار 500 تن در کیسه های 50 کیلویی در انبار شهرستان سمنان 24/03/1403 08:00:00 ق.ظ مناقصه واگذاری مدیریت اداره امور انبار علوفه / نوبت دوم مناقصه واگذاری مدیریت اداره امور انبار علوفه / نوبت دوم 24/03/1403 07:24:39 ق.ظ مناقصه عمومی بارگیری و حمل کود دامی مناقصه عمومی بارگیری و حمل کود دامی 24/03/1403 05:35:07 ق.ظ مناقصه اخذ پیمانکار جهت انجام تفکیک، دسته بندی، جداسازی، برشکاری و بارگیری ضایعات خط تولید به وسیله بیل مکانیکی چنگک دار- نوبت دوم مناقصه اخذ پیمانکار جهت انجام تفکیک، دسته بندی، جداسازی، برشکاری و بارگیری ضایعات خط تولید به وسیله بیل مکانیکی چنگک دار- نوبت دوم 24/03/1403 05:03:46 ق.ظ مناقصه عمومی اجاره انبار خشک و سردخانه های بالای صفر و زیر صفر مناقصه عمومی اجاره انبار خشک و سردخانه های بالای صفر و زیر صفر 24/03/1403 04:00:03 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات جمع آوری زباله، نظافت معابر، حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات جمع آوری زباله، نظافت معابر، حفظ و نگهداری فضای سبز... نوبت دوم 23/03/1403 10:35:53 ق.ظ آگهی فرآیند ارجاع کار عمومی جابجایی و هوادهی محمولات کنجاله سویا وارداتی - نوبت دوم آگهی فرآیند ارجاع کار عمومی جابجایی و هوادهی محمولات کنجاله سویا وارداتی - نوبت دوم 23/03/1403 10:31:25 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت اداره امور انبار علوفه اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت اداره امور انبار علوفه اداره کل پشتیبانی امور دام استان همدان 23/03/1403 10:12:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات انبارداری انبارهای شرکت برق منطقه ای تهران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات انبارداری انبارهای شرکت برق منطقه ای تهران 23/03/1403 10:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت شهید بهفر اردبیل مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت شهید بهفر اردبیل 23/03/1403 09:53:00 ق.ظ مناقصه خرید تجهیزات، بارگیری، حمل، بیمه و تخلیه، تجهیزات در انبار کارفرما مناقصه خرید تجهیزات، بارگیری، حمل، بیمه و تخلیه، تجهیزات در انبار کارفرما 23/03/1403 09:42:47 ق.ظ مناقصه واگذاری مدیریت اداره امور انبار علوفه مناقصه واگذاری مدیریت اداره امور انبار علوفه 23/03/1403 09:22:08 ق.ظ مناقصه کشتار دام سبک و سنگین کشتارگاه ... مناقصه کشتار دام سبک و سنگین کشتارگاه ... 23/03/1403 09:05:01 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت.... تجدید مناقصه واگذاری حجمی زمانی امور خدماتی اداری و عملیات انبار نفت.... 23/03/1403 08:28:45 ق.ظ تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای کیسه ای (برنج) تجدید مناقصه تخلیه و بارگیری کشتی های حامل کالاهای کیسه ای (برنج) 23/03/1403 07:54:20 ق.ظ مناقصه امور انتظامات و نگهبانی کلیه ساختمانها، انبارها، کارگاه های ساختمانی و کلیه اماکن مناقصه امور انتظامات و نگهبانی کلیه ساختمانها، انبارها، کارگاه های ساختمانی و کلیه اماکن 23/03/1403 06:25:46 ق.ظ استعلام کیسه گیری کودفله بمیزان5000تن درکیسه های50kg (4720تن)و25kg (280تن)شامل:پرکردن،توزین،سردوزی وصفافی درانبار یاکامیون بهمراه 60ساعت کارکردلودر جهت دپوی استعلام کیسه گیری کودفله بمیزان5000تن درکیسه های50kg (4720تن)و25kg (280تن)شامل:پرکردن،توزین،سردوزی وصفافی درانبار یاکامیون بهمراه 60ساعت کارکردلودر جهت دپوی 23/03/1403 05:12:00 ق.ظ مناقصه عمومی خدمات انبارداری انبارهای شرکت برق نوبت دوم  مناقصه عمومی خدمات انبارداری انبارهای شرکت برق نوبت دوم  23/03/1403 05:13:16 ق.ظ مناقصه عمومی اجاره انبار خشک و سردخانه های بالای صفر و زیر صفر مناقصه عمومی اجاره انبار خشک و سردخانه های بالای صفر و زیر صفر 23/03/1403 04:10:36 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه و بارگیری 50.000 تن کالای کیسه ای برنج در بندر چابهار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تخلیه و بارگیری 50.000 تن کالای کیسه ای برنج در بندر چابهار 23/03/1403 03:37:00 ق.ظ فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت اداره امور انبار علوفه فراخوان مناقصه واگذاری مدیریت اداره امور انبار علوفه 22/03/1403 12:03:51 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای 1402/0068 انجام خدمات تنظیفات، امور آبدارخانه ها، تخلیه، بارگیری و جابجایی بشکه ها در واحدهای عملیاتی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای 1402/0068 انجام خدمات تنظیفات، امور آبدارخانه ها، تخلیه، بارگیری و جابجایی بشکه ها در واحدهای عملیاتی 22/03/1403 11:13:00 ق.ظ مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی ساختمانها و انبارهای تحت پوشش مناقصه خدمات حفاظت فیزیکی ساختمانها و انبارهای تحت پوشش 22/03/1403 11:16:05 ق.ظ مناقصه انجام حجم خدمات کالا و انبارداری - نوبت دوم مناقصه انجام حجم خدمات کالا و انبارداری - نوبت دوم 22/03/1403 11:02:03 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی و هوادهی ((محموله ذرت و جو وارداتی)) در بندر امام خمینی (ره) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی و هوادهی ((محموله ذرت و جو وارداتی)) در بندر امام خمینی (ره) 22/03/1403 10:07:00 ق.ظ مناقصه, آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۳/۱۲۰۰۷ - خدمات انبارداری انبارهای شرکت برق منطقه ای تهران مناقصه, آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۳/۱۲۰۰۷ - خدمات انبارداری انبارهای شرکت برق منطقه ای تهران 22/03/1403 09:21:04 ق.ظ تمدید مناقصه عملیات بارگیری و حمل مواد شیمیایی از مبادی مورد نظر کارفرما و تخلیه آن در مجتمع پتروشیمی - نوبت دوم تمدید مناقصه عملیات بارگیری و حمل مواد شیمیایی از مبادی مورد نظر کارفرما و تخلیه آن در مجتمع پتروشیمی - نوبت دوم 22/03/1403 09:17:26 ق.ظ مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور انبار نفت شهید بهفر مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور انبار نفت شهید بهفر 22/03/1403 09:03:12 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی و هوادهی ((محموله کنجاله سویا)) در بندر امام خمینی (ره) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی و هوادهی ((محموله کنجاله سویا)) در بندر امام خمینی (ره) 22/03/1403 07:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی و هوادهی ((محموله کنجاله سویا)) در بندر امام خمینی (ره) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جابجایی و هوادهی ((محموله کنجاله سویا)) در بندر امام خمینی (ره) 22/03/1403 07:47:00 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار فعالیت های حجمی سالن های تولید و... مناقصه انتخاب پیمانکار فعالیت های حجمی سالن های تولید و... 22/03/1403 07:18:25 ق.ظ مناقصه تامین انبار سرپوشیده و روباز ، انجام عملیات دریافت ... مناقصه تامین انبار سرپوشیده و روباز ، انجام عملیات دریافت ... 22/03/1403 06:56:13 ق.ظ مناقصه انجام عملیات بارگیری محصولات قیر ...- نوبت دوم مناقصه انجام عملیات بارگیری محصولات قیر ...- نوبت دوم 22/03/1403 06:46:51 ق.ظ مناقصه عمومی اجاره انبار خشک و سردخانه های بالای صفر و زیر صفر - مناقصه روز سه شنبه بیست و دوم خرداد 1403 مناقصه عمومی اجاره انبار خشک و سردخانه های بالای صفر و زیر صفر 22/03/1403 06:27:50 ق.ظ مناقصه انجام عملیات کامل کیسه گیری از 2  دستگاه روتاری مناقصه انجام عملیات کامل کیسه گیری از 2  دستگاه روتاری 22/03/1403 05:42:37 ق.ظ استعلام 1-انجام تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی وارده به سردخانه ملکی بنابه درخواست کارفرما طبق دستورالعمل های کنترل کیفی 2-طبق قرارداد استعلام 1-انجام تخلیه و بارگیری محمولات پروتئینی وارده به سردخانه ملکی بنابه درخواست کارفرما طبق دستورالعمل های کنترل کیفی 2-طبق قرارداد 22/03/1403 05:17:00 ق.ظ مناقصه عمومی خدمات انبارداری انبارهای شرکت برق مناقصه عمومی خدمات انبارداری انبارهای شرکت برق 22/03/1403 05:26:40 ق.ظ استعلام عملیات کیسه گیری،توزین ،سردوزی،صفافی و پارت چینی در داخل انبار و یا بارگیری برروی کامیون ، فرمت قرارداد مهر و امضا و بارگذاری گردد . استعلام عملیات کیسه گیری،توزین ،سردوزی،صفافی و پارت چینی در داخل انبار و یا بارگیری برروی کامیون ، فرمت قرارداد مهر و امضا و بارگذاری گردد . 22/03/1403 05:17:00 ق.ظ مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی 22/03/1403 04:00:49 ق.ظ آگهی فرآیند ارجاع کار عمومی جابجایی و هوادهی محمولات کنجاله سویا وارداتی آگهی فرآیند ارجاع کار عمومی جابجایی و هوادهی محمولات کنجاله سویا وارداتی 21/03/1403 11:06:47 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی / زمانی انبارهای نفت نواحی خلخال و پارس آباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی / زمانی انبارهای نفت نواحی خلخال و پارس آباد 21/03/1403 08:10:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای تآمین 38 نفر نیرو جهت حفاظت فیزیکی از مراکز اداری انیارهای کالاهای اساسی و سیلوهاو ساختمان های اداره مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای تآمین 38 نفر نیرو جهت حفاظت فیزیکی از مراکز اداری انیارهای کالاهای اساسی و سیلوهاو ساختمان های اداره 21/03/1403 08:09:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری ...تجدید نوبت دوم فراخوان مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری ...تجدید نوبت دوم 21/03/1403 06:56:27 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی (خدماتی و پشتیبانی ، امور انبارها و حراست) مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی (خدماتی و پشتیبانی ، امور انبارها و حراست) 21/03/1403 06:12:24 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی ساختمان ها و انبارهای تحت پوشش 16نفر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انتخاب پیمانکار حفاظت فیزیکی ساختمان ها و انبارهای تحت پوشش 16نفر 21/03/1403 05:17:00 ق.ظ مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری ، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات و ...- نوبت دوم مناقصه خدمات امور اداری، امور مالی، انبارها، بهره برداری ، نگهبانی و حفاظت از تاسیسات و ...- نوبت دوم 21/03/1403 05:07:18 ق.ظ مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی 21/03/1403 04:32:13 ق.ظ استعلام، خدمات نگهداری و تعمیر تجهیزات جابجایی و انبارکردن نوع ‎ریچتراک‏ خدمات نگهداری و تعمیر تجهیزات جابجایی و انبارکردن نوع ‎ریچتراک‏ 21/03/1403 04:11:04 ق.ظ مناقصه عمومی انجام حجم خدمات کالا و انبارداری  مناقصه عمومی انجام حجم خدمات کالا و انبارداری  21/03/1403 04:09:15 ق.ظ مناقصه شناسایی پیمانکار جهت تخلیه و بارگیری و جابجایی کالاهای سوپری و لوازم خانگی فروشگاه مناقصه شناسایی پیمانکار جهت تخلیه و بارگیری و جابجایی کالاهای سوپری و لوازم خانگی فروشگاه 20/03/1403 07:57:02 ق.ظ مناقصه امور مربوط به عملیات بارگیری، حمل و دپوسازی کلینکر و شارژ سایر مواد افزودنی نوبت دوم مناقصه امور مربوط به عملیات بارگیری، حمل و دپوسازی کلینکر و شارژ سایر مواد افزودنی نوبت دوم 20/03/1403 07:35:36 ق.ظ مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی 20/03/1403 06:35:09 ق.ظ مناقصه عمومی انجام حجم خدمات کالا و انبارداری  مناقصه عمومی انجام حجم خدمات کالا و انبارداری  20/03/1403 04:57:01 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اداره امور انبارهای استان کردستان ( سنندج – سقز ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات اداره امور انبارهای استان کردستان ( سنندج – سقز ) 19/03/1403 11:56:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات تنظيف اماکن اداری و محوطه ها مناقصه انجام خدمات تنظيف اماکن اداری و محوطه ها 19/03/1403 12:01:22 ب.ظ تجدید مناقصه راهبری مشاغل پشتیبانی... تجدید مناقصه راهبری مشاغل پشتیبانی... 19/03/1403 10:43:28 ق.ظ مناقصه عمومی انجام حجم خدمات کالا و انبارداری  مناقصه عمومی انجام حجم خدمات کالا و انبارداری  19/03/1403 08:49:54 ق.ظ مناقصه خدمات کیسه گیری - نوبت دوم مناقصه خدمات کیسه گیری - نوبت دوم 19/03/1403 07:37:15 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری ... تجدید فراخوان مناقصه خدمات حمل و نقل درون شهری و برون شهری ... 19/03/1403 06:48:12 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار تخلیه بار مناقصه انتخاب پیمانکار تخلیه بار 19/03/1403 06:19:56 ق.ظ مناقصه انجام عملیات بارگیری محصولات قیر ... مناقصه انجام عملیات بارگیری محصولات قیر ... 19/03/1403 06:11:29 ق.ظ استعلام ارتقا حفاظت فیزیکی در انبار نفت شهید بهفر اردبیل بشرح مدارک پیوستی استعلام ارتقا حفاظت فیزیکی در انبار نفت شهید بهفر اردبیل بشرح مدارک پیوستی 19/03/1403 05:41:00 ق.ظ مناقصه تخلیه بار نوبت دوم مناقصه تخلیه بار نوبت دوم 19/03/1403 05:00:25 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار مناقصه بارگیری و حمل محصول اوره و تخلیه...- نوبت دوم فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار مناقصه بارگیری و حمل محصول اوره و تخلیه...- نوبت دوم 19/03/1403 04:42:58 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه شماره 11-606-1402 موضوع راهبری مشاغل پشتیبانی (امور اداری و مالی، رفاهی و پشتیبانی، آتشنشانی و اطفاء مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه شماره 11-606-1402 موضوع راهبری مشاغل پشتیبانی (امور اداری و مالی، رفاهی و پشتیبانی، آتشنشانی و اطفاء 19/03/1403 03:56:00 ق.ظ مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی 17/03/1403 08:43:39 ق.ظ مناقصه انجام خدمات انبار داری مناقصه انجام خدمات انبار داری 17/03/1403 08:38:31 ق.ظ