تامین تجهیزات و احداث تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام خرید 1 دستگاه الکتروپمپ مستغرق ایستگاه پمپاژ و 1 دستگاه الکتروپمپ لجنکش مستغرق لجن برگشتی طبق مشخصات فنی پیوست استعلام خرید 1 دستگاه الکتروپمپ مستغرق ایستگاه پمپاژ و 1 دستگاه الکتروپمپ لجنکش مستغرق لجن برگشتی طبق مشخصات فنی پیوست 05/07/1402 11:29:00 ق.ظ استعلام نصب و راه اندازی سنسور بار آلی برای تصفیه خانه استعلام نصب و راه اندازی سنسور بار آلی برای تصفیه خانه 05/07/1402 10:46:00 ق.ظ مناقصه اجرای پروژه حفاری و آزمایش پمپاژ آب چاه تجدید مناقصه اجرای پروژه حفاری و آزمایش پمپاژ آب چاه تجدید 05/07/1402 10:09:57 ق.ظ مناقصه, خرید و حمل و سایر فعالیتهای جنبی نصب دیفیوزرهای حوضچه هوا دهی تصفیه خانه فاضلاب شهر زاهدان مناقصه, خرید و حمل و سایر فعالیتهای جنبی نصب دیفیوزرهای حوضچه هوا دهی تصفیه خانه فاضلاب شهر زاهدان 05/07/1402 08:25:13 ق.ظ مناقصه تامین خدمات اجاره پمپ آب جهت 8 ایستگاه پمپاژ و انتقال آب غیر شرب نوبت دوم مناقصه تامین خدمات اجاره پمپ آب جهت 8 ایستگاه پمپاژ و انتقال آب غیر شرب نوبت دوم 05/07/1402 08:11:16 ق.ظ استعلام سود سوز آور جهت استفاده در سامانه خنثی ساز گاز کلر در کیسه های ضد آب 25 کیلو گرم طبق مشخصات فنی پیوست استعلام سود سوز آور جهت استفاده در سامانه خنثی ساز گاز کلر در کیسه های ضد آب 25 کیلو گرم طبق مشخصات فنی پیوست 05/07/1402 08:01:00 ق.ظ مناقصه, امور بهره برداری تصفیه خانه جدید آب قم مناقصه, امور بهره برداری تصفیه خانه جدید آب قم 05/07/1402 07:59:57 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امور بهره برداری تصفیه خانه جدید آب قم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امور بهره برداری تصفیه خانه جدید آب قم 05/07/1402 07:51:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری سیستم تصفیه آب شرب شهر بجستان بروش RO-EDR مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی و بهره برداری سیستم تصفیه آب شرب شهر بجستان بروش RO-EDR 05/07/1402 07:48:00 ق.ظ مناقصه, برونسپاری راهبری منابع آب تاسیسات پمپاژ،انتقال شهرستان تویسرکان ۱۴۰۲/۱۳۶/ع مناقصه, برونسپاری راهبری منابع آب تاسیسات پمپاژ،انتقال شهرستان تویسرکان ۱۴۰۲/۱۳۶/ع 05/07/1402 07:47:15 ق.ظ مناقصه, اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرک صبای شهرمهاباد مناقصه, اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرک صبای شهرمهاباد 05/07/1402 07:46:04 ق.ظ مناقصه پروژه احداث تصفیه خانه سایت 23 هکتاری نوبت دوم مناقصه پروژه احداث تصفیه خانه سایت 23 هکتاری نوبت دوم 05/07/1402 07:44:39 ق.ظ استعلام آب ژاول صنعتی با غلظت 14 درصد به مقدار 10000لیتر مطابق مشخصات فنی پیوست مهر وامضا گردد استعلام آب ژاول صنعتی با غلظت 14 درصد به مقدار 10000لیتر مطابق مشخصات فنی پیوست مهر وامضا گردد 05/07/1402 07:43:00 ق.ظ فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب روستا نوبت دوم فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب روستا 05/07/1402 07:30:38 ق.ظ استعلام اب شیرین کن 5متر مکعبی به تعداد3دستگاه مطابق درخواست خرید استعلام اب شیرین کن 5متر مکعبی به تعداد3دستگاه مطابق درخواست خرید 05/07/1402 07:27:00 ق.ظ مناقصه و ارزیابی کیفی پروژه اجرای بخشی از عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب- نوبت دوم مناقصه و ارزیابی کیفی پروژه اجرای بخشی از عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب- نوبت دوم 05/07/1402 06:55:01 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی استحصال پساب تصفیه خانه فاضلاب و خط انتقال پساب شهرک صنعتی محلات مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی استحصال پساب تصفیه خانه فاضلاب و خط انتقال پساب شهرک صنعتی محلات 05/07/1402 06:37:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرک صبای شهر مهاباد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب شهرک صبای شهر مهاباد 05/07/1402 06:35:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی احداث مدول اول و واحدهای مشترک تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی مناقصه عملیات اجرایی احداث مدول اول و واحدهای مشترک تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی 05/07/1402 06:16:58 ق.ظ استعلام ساخت و نصب اسپول لاین sea water پمپ خانه.طبق لیست پیوست .ایرانکد مشابه می باشد .کارشناس مربوطه 09177603205 استعلام ساخت و نصب اسپول لاین sea water پمپ خانه.طبق لیست پیوست .ایرانکد مشابه می باشد .کارشناس مربوطه 09177603205 05/07/1402 05:55:00 ق.ظ مناقصه ومزایده آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر - نوبت دوم مناقصه ومزایده آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر - نوبت دوم 05/07/1402 05:47:25 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه کلرزنی به تعداد 77 دستگاه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه کلرزنی به تعداد 77 دستگاه 05/07/1402 05:46:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه اسمز معکوس RO (11277) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه اسمز معکوس RO (11277) 05/07/1402 05:46:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه اسمز معکوس RO (11278) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه اسمز معکوس RO (11278) 05/07/1402 05:45:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه احداث تاسیسات ابشویی ، خط لوله انتقال آب و پساب مجموعا نوبت دوم فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه احداث تاسیسات ابشویی ، خط لوله انتقال آب و پساب مجموعا نوبت دوم 05/07/1402 05:42:02 ق.ظ مناقصه عمومی خرید خدمات پمپاژ و آب حفاری دکل 207 تمدید مناقصه عمومی خرید خدمات پمپاژ و آب حفاری دکل 207 05/07/1402 05:17:54 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی پروژه احداث تصفیه خانه سایت 23 هکتاری سدین (پکیج فلزی) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی پروژه احداث تصفیه خانه سایت 23 هکتاری سدین (پکیج فلزی) 05/07/1402 05:11:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تأمین خدمات اجاره پمپ آب (8) ایستگاه پمپاژ و انتقال آب غیر شرب دستگاه های حفاری خشکی مستقر در اقصی نقاط کشور مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تأمین خدمات اجاره پمپ آب (8) ایستگاه پمپاژ و انتقال آب غیر شرب دستگاه های حفاری خشکی مستقر در اقصی نقاط کشور 05/07/1402 05:11:00 ق.ظ مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب- نوبت دوم مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب- نوبت دوم 05/07/1402 05:03:50 ق.ظ مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب و ... مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ فاضلاب و ... 05/07/1402 04:52:34 ق.ظ استعلام دستگاه رسوب شکن 4 اینچ الکترو مغناطیسی (شرکت حرفه برتر صنعت گران توانا -ترجیحا" TSM) استعلام دستگاه رسوب شکن 4 اینچ الکترو مغناطیسی (شرکت حرفه برتر صنعت گران توانا -ترجیحا" TSM) 05/07/1402 04:47:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات طراحی و اجرای یک واحد تولید آب بدون یون (DMW) نوبت دوم  تجدید مناقصه عملیات طراحی و اجرای یک واحد تولید آب بدون یون (DMW) نوبت دوم  05/07/1402 04:47:49 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی واحد سختی گیری آب خام فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی واحد سختی گیری آب خام 05/07/1402 04:08:16 ق.ظ استعلام الکترونیکی، فیلتر آب استعلام الکترونیکی، فیلتر آب 05/07/1402 04:03:46 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی ساخت و اجرا و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب مجموعه اقامتی و پذیرایی متل شیان تجدید مناقصه عمومی ساخت و اجرا و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب مجموعه اقامتی و پذیرایی متل شیان 05/07/1402 04:01:33 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه انجام خدمات تهیه بسته طراحی مهندسی پایه پروژه دریافت و تصفیه پساب شهری... آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه انجام خدمات تهیه بسته طراحی مهندسی پایه پروژه دریافت و تصفیه پساب شهری... 05/07/1402 03:55:40 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید تجهیزات جهت پروژه تصفیه تکمیلی پساب ​​​​​​- نوبت دوم فراخوان مناقصه خرید تجهیزات جهت پروژه تصفیه تکمیلی پساب ​​​​​​- نوبت دوم 04/07/1402 11:26:21 ق.ظ استعلام کلرزن مایع 30 لیتری 35 بار دو دستگاه طبق مشخصات فنی پیوست استعلام کلرزن مایع 30 لیتری 35 بار دو دستگاه طبق مشخصات فنی پیوست 04/07/1402 10:56:00 ق.ظ استعلام وگذاری خدمات پیمانکاری... استعلام وگذاری خدمات پیمانکاری... 04/07/1402 10:49:29 ق.ظ استعلام کلرزن مایع 25 لیتری 70بار چهار دستگاه و کلرزن مایع 20 لیتری 30 بار یک دستگاه و کلرزن مایع 20 لیتری 20 بار یک دستگاه طبق مشخصات فنی پیوست استعلام کلرزن مایع 25 لیتری 70بار چهار دستگاه و کلرزن مایع 20 لیتری 30 بار یک دستگاه و کلرزن مایع 20 لیتری 20 بار یک دستگاه طبق مشخصات فنی پیوست 04/07/1402 10:41:00 ق.ظ تجدید مناقصه ساماندهی دیواره رودخانه گردکل خیابان شیخ محمد خیابانی و ... تجدید مناقصه ساماندهی دیواره رودخانه گردکل خیابان شیخ محمد خیابانی و ... 04/07/1402 10:41:14 ق.ظ فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه احداث تاسیسات ابشویی ، خط لوله انتقال آب و پساب مجموعا فراخوان مناقصه انتخاب پیمانکار پروژه احداث تاسیسات ابشویی ، خط لوله انتقال آب و پساب مجموعا 04/07/1402 10:40:42 ق.ظ استعلام 150 تن کلروفریک با مشخصات کیفی منطبق بر دستورالعمل OP306 ابلاغی آبفا کشور درخواست خریدکالابه پیوست میباشد. لطفا به پیوست مراجعه شود استعلام 150 تن کلروفریک با مشخصات کیفی منطبق بر دستورالعمل OP306 ابلاغی آبفا کشور درخواست خریدکالابه پیوست میباشد. لطفا به پیوست مراجعه شود 04/07/1402 09:31:00 ق.ظ استعلام راهبری ، حفاظت ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب شهرکوثر با فرایند MLE و انجام کلیه خدمات عمومی و نظافت مطابق اسناد پیوستی استعلام راهبری ، حفاظت ، بهره برداری ، نگهداری ، تعمیرات تصفیه خانه فاضلاب شهرکوثر با فرایند MLE و انجام کلیه خدمات عمومی و نظافت مطابق اسناد پیوستی 04/07/1402 09:28:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات نگهداری و بهره برداری از سیستم آب شیرین کن(RO) شهرک صنعتی بردسیر استعلام انجام عملیات نگهداری و بهره برداری از سیستم آب شیرین کن(RO) شهرک صنعتی بردسیر 04/07/1402 09:18:00 ق.ظ مناقصه, برونسپاری راهبری منابع آب تاسیسات پمپاژ،انتقال شهرستاناسدآباد ۱-۱۴۰۲/۱۹۹/ع مناقصه, برونسپاری راهبری منابع آب تاسیسات پمپاژ،انتقال شهرستاناسدآباد ۱-۱۴۰۲/۱۹۹/ع 04/07/1402 08:54:08 ق.ظ استعلام پکیج تصفیه فاضلاب با ظرفیت روزانه 5 مترمکعب طبق مشخصات پیوست. استعلام پکیج تصفیه فاضلاب با ظرفیت روزانه 5 مترمکعب طبق مشخصات پیوست. 04/07/1402 08:17:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث ، نصب تجهیزات و راه اندازی عملیات اجرایی احداث مدول 2 تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بهاران به ظرفیت 300 متر مکعب د مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث ، نصب تجهیزات و راه اندازی عملیات اجرایی احداث مدول 2 تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی بهاران به ظرفیت 300 متر مکعب د 04/07/1402 08:07:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث، نصب تجهیزات و راه اندازی مدول 2 تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی سهند به ظرفیت 500 متر مکعب در روز به روش (PC) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث، نصب تجهیزات و راه اندازی مدول 2 تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی سهند به ظرفیت 500 متر مکعب در روز به روش (PC) 04/07/1402 08:07:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث، نصب تجهیزات و راه اندازی مدول 2 تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی سامن به ظرفیت 200 متر مکعب در روز به روش (PC) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث، نصب تجهیزات و راه اندازی مدول 2 تصفیه خانه فاضلاب ناحیه صنعتی سامن به ظرفیت 200 متر مکعب در روز به روش (PC) 04/07/1402 08:07:00 ق.ظ مناقصه دستگاه کلرزنی...نوبت دوم مناقصه دستگاه کلرزنی.. نوبت دوم 04/07/1402 07:52:07 ق.ظ فراخوان اجرای مخزن بتنی و پمپاژ آبهای سطحی کوچه ولیعصر 23 فراخوان اجرای مخزن بتنی و پمپاژ آبهای سطحی کوچه ولیعصر 23 04/07/1402 07:49:54 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی واحد سختی گیری آب خام فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات و نصب و راه اندازی واحد سختی گیری آب خام 04/07/1402 07:07:55 ق.ظ تجدید مناقصه راهبری، بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب- نوبت دوم تجدید مناقصه راهبری، بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب- نوبت دوم 04/07/1402 06:55:30 ق.ظ استعلام دستمزد ساخت دستگاه اتوماتیک محلولساز نمک، شامل برشکاری، خمکاری، جوشکاری، ساخت، مونتاژ، نصب و راه اندازی استعلام دستمزد ساخت دستگاه اتوماتیک محلولساز نمک، شامل برشکاری، خمکاری، جوشکاری، ساخت، مونتاژ، نصب و راه اندازی 04/07/1402 06:49:00 ق.ظ مناقصه پروژه احداث مخزن و ایستگاه پمپاژ و سایر ساختمان ها مناقصه پروژه احداث مخزن و ایستگاه پمپاژ و سایر ساختمان ها 04/07/1402 06:38:28 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز جهت ساخت دستگاه اتوماتیک محلولساز نمک.ایران کد مشابه بوده و حتما لیست پیوستی مطالعه گردد استعلام خرید تجهیزات و وسایل مورد نیاز جهت ساخت دستگاه اتوماتیک محلولساز نمک.ایران کد مشابه بوده و حتما لیست پیوستی مطالعه گردد 04/07/1402 06:35:00 ق.ظ مناقصه تامین استاتیک میکسر  مناقصه تامین استاتیک میکسر  04/07/1402 06:22:52 ق.ظ مناقصه تامین مخازن تیتانیومی مناقصه تامین مخازن تیتانیومی 04/07/1402 06:21:37 ق.ظ استعلام کلرورفریک مایع استعلام کلرورفریک مایع 04/07/1402 06:20:00 ق.ظ مناقصه ومزایده آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر مناقصه ومزایده آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تاسیسات فاضلاب شهر 04/07/1402 06:13:01 ق.ظ استعلام تصفیه اب خانگی با هماهنگی استعلام تصفیه اب خانگی با هماهنگی 04/07/1402 06:07:00 ق.ظ مناقصه خرید و حمل و سایر فعالیت های جنبی دیفیوزرهای حوضچه هوادهی تصفیه خانه فاضلاب تجدید - نوبت دوم مناقصه خرید و حمل و سایر فعالیت های جنبی دیفیوزرهای حوضچه هوادهی تصفیه خانه فاضلاب تجدید - نوبت دوم 04/07/1402 06:03:09 ق.ظ استعلام قطعات پمپ آب تصفیه طبق لیست پیوستی استعلام قطعات پمپ آب تصفیه طبق لیست پیوستی 04/07/1402 05:42:00 ق.ظ استعلام هیدرولیک و اورهال کردن ترپ ایمنی ایزوله کلرزنی استعلام هیدرولیک و اورهال کردن ترپ ایمنی ایزوله کلرزنی 04/07/1402 05:37:00 ق.ظ مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری از تاسیسات و فرآیندهای کلیه تصفیه خانه ها، ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال فاضلاب 04/07/1402 05:28:28 ق.ظ استعلام بازسازی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان طبق مشخصات و لیست پیوست استعلام بازسازی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان طبق مشخصات و لیست پیوست 04/07/1402 05:04:00 ق.ظ مناقصه خرید دستگاه RO (مخصوص آب شور) مناقصه خرید دستگاه RO (مخصوص آب شور) 04/07/1402 04:56:43 ق.ظ استعلام پرکلرین 70% ایرانی با استاندارد استعلام پرکلرین 70% ایرانی با استاندارد 04/07/1402 04:51:00 ق.ظ استعلام ساخت صافی استراینر پمپخانه-سی واتر .طبق لیست پیوست .ایرانکد مشابه می باشد .کارشناس مربوطه 9177692619 استعلام ساخت صافی استراینر پمپخانه-سی واتر .طبق لیست پیوست .ایرانکد مشابه می باشد .کارشناس مربوطه 9177692619 04/07/1402 04:23:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث مخزن و ایستگاه پمپاژ و سایر ساختمان جانبی سایت دلاوران12 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث مخزن و ایستگاه پمپاژ و سایر ساختمان جانبی سایت دلاوران12 04/07/1402 04:22:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث مخزن و ایستگاه پمپاژ و سایر ساختمان های جانبی سایت بین راهی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه احداث مخزن و ایستگاه پمپاژ و سایر ساختمان های جانبی سایت بین راهی 04/07/1402 04:22:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی ساخت و اجرا و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب مجموعه اقامتی و پذیرایی متل شیان تجدید مناقصه عمومی ساخت و اجرا و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب مجموعه اقامتی و پذیرایی متل شیان 04/07/1402 04:16:46 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه انجام خدمات تهیه بسته طراحی مهندسی پایه پروژه دریافت و تصفیه پساب شهری... آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه انجام خدمات تهیه بسته طراحی مهندسی پایه پروژه دریافت و تصفیه پساب شهری... 04/07/1402 04:04:47 ق.ظ استعلام لایروبی مقسم ورودی تصفیه خانه فاضلاب شهریار و حمل مواد توسط لودر و انتقال ان توسط کمپرسی به محل دپوی لجن های خشک تصفیه خانه مطابق اسناد پیوست استعلام لایروبی مقسم ورودی تصفیه خانه فاضلاب شهریار و حمل مواد توسط لودر و انتقال ان توسط کمپرسی به محل دپوی لجن های خشک تصفیه خانه مطابق اسناد پیوست 04/07/1402 02:09:00 ب.ظ استعلام خرید لوله آب تک لایه پروژه اکباتان استعلام خرید لوله آب تک لایه پروژه اکباتان 04/07/1402 02:01:00 ب.ظ استعلام هیدروسیکلون 350mm استعلام هیدروسیکلون 350mm 03/07/1402 11:52:24 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی ازعملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب سپیدان ( تکمیل دیوار سیل بند و احداث فنس پیرامونی ) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای بخشی ازعملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب سپیدان ( تکمیل دیوار سیل بند و احداث فنس پیرامونی ) 03/07/1402 11:15:00 ق.ظ استعلام 34500kgپرکلرین(کلسیم هیپوکلریت)با مشخصات کیفی منطبق بر دستورالعمل OP306 ابلاغی آبفا کشور لطفا جهت مشاهده مشخصات فنی کامل به پیوست مراجعه شود استعلام 34500kgپرکلرین(کلسیم هیپوکلریت)با مشخصات کیفی منطبق بر دستورالعمل OP306 ابلاغی آبفا کشور لطفا جهت مشاهده مشخصات فنی کامل به پیوست مراجعه شود 03/07/1402 11:10:00 ق.ظ مناقصه خرید 3.000.000 کیلوگرم کلروفریک مناقصه خرید 3.000.000 کیلوگرم کلروفریک 03/07/1402 11:01:18 ق.ظ فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب روستا فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب روستا 03/07/1402 10:53:26 ق.ظ فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شرب کلیه روستاهای شهرستان و... فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شرب کلیه روستاهای شهرستان و... 03/07/1402 10:31:59 ق.ظ استعلام تجهیزات پمپاژ و انتقال آب طبق مشخصات فایل پیوست. اجرای حفاری ،نصب و راه اندازی و تامین کلیه لوازم مورد نیاز به عهده پیمانکار میباشد. استعلام تجهیزات پمپاژ و انتقال آب طبق مشخصات فایل پیوست. اجرای حفاری ،نصب و راه اندازی و تامین کلیه لوازم مورد نیاز به عهده پیمانکار میباشد. 03/07/1402 10:08:00 ق.ظ استعلام نگهداشت و راهبری سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسن مجتبی ( ع) فومن . استعلام نگهداشت و راهبری سیستم تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام حسن مجتبی ( ع) فومن . 03/07/1402 10:03:00 ق.ظ مناقصه دستگاه کلرزنی... مناقصه دستگاه کلرزنی... 03/07/1402 09:53:04 ق.ظ استعلام معرفDPD-معرف ارتوتولیدین-کیت کلرسنج-بطری شیشه ای نمونه برداری100CC-پنس وجعبه حمل نمونه آزمایشگاهی لطفا جهت مشاهده مشخصات کامل بپیوست مراجعهشود استعلام معرفDPD-معرف ارتوتولیدین-کیت کلرسنج-بطری شیشه ای نمونه برداری100CC-پنس وجعبه حمل نمونه آزمایشگاهی لطفا جهت مشاهده مشخصات کامل بپیوست مراجعهشود 03/07/1402 09:18:00 ق.ظ مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه پکیج تصفیه خانه فاضلاب مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی دو دستگاه پکیج تصفیه خانه فاضلاب 03/07/1402 08:58:48 ق.ظ مناقصه روسازی و آسفالت ناحیه صنعتی خنجین و.... مناقصه روسازی و آسفالت ناحیه صنعتی خنجین و.... 03/07/1402 08:49:39 ق.ظ استعلام حفرضربه ای وازمایش پمپاز چاه روستای بیان وقلعه قباد مجتمع گاماسیاب استعلام حفرضربه ای وازمایش پمپاز چاه روستای بیان وقلعه قباد مجتمع گاماسیاب 03/07/1402 08:48:00 ق.ظ استعلام امور لایروبی حوضچه های ایستگاه پمپاژ آبهای سطحی، کانالها ،نهر های سطح شهر توسط نیروی انسانی و ریختن مواد زائد در کیسه گونی، بارگیری و حمل به محل دفن استعلام امور لایروبی حوضچه های ایستگاه پمپاژ آبهای سطحی، کانالها ،نهر های سطح شهر توسط نیروی انسانی و ریختن مواد زائد در کیسه گونی، بارگیری و حمل به محل دفن 03/07/1402 08:29:00 ق.ظ استعلام خرید گاز کلر طبق فایل های پیوست استعلام خرید گاز کلر طبق فایل های پیوست 03/07/1402 08:23:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی ساخت و اجرا و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب مجموعه اقامتی و پذیرایی متل شیان تجدید مناقصه عمومی ساخت و اجرا و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب مجموعه اقامتی و پذیرایی متل شیان 03/07/1402 08:19:19 ق.ظ مناقصه عملیات شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب منطقه یک ...- نوبت دوم مناقصه عملیات شستشو و لایروبی شبکه فاضلاب منطقه یک ...- نوبت دوم 03/07/1402 08:07:29 ق.ظ استعلام سه قلم فن سه فاز و کف کش و لجن کش استعلام سه قلم فن سه فاز و کف کش و لجن کش 03/07/1402 07:58:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال آب و تصفیه شیرابه سایت نوشهر(تجدید مناقصه) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انتقال آب و تصفیه شیرابه سایت نوشهر(تجدید مناقصه) 03/07/1402 07:23:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید و حمل و سایر فعالیتهای جانبی نصب دیفیوزرهای حوضچه هوادهی ... تجدید مناقصه خرید و حمل و سایر فعالیتهای جانبی نصب دیفیوزرهای حوضچه هوادهی ... 03/07/1402 07:21:41 ق.ظ تجدید مناقصه راهبری، بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب تجدید مناقصه راهبری، بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب 03/07/1402 07:19:03 ق.ظ مناقصه, اجرای بخشی ازعملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب سپیدان مناقصه, اجرای بخشی ازعملیات تکمیل تصفیه خانه فاضلاب سپیدان 03/07/1402 07:16:38 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه انجام خدمات تهیه بسته طراحی مهندسی پایه پروژه دریافت و تصفیه پساب شهری... آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه انجام خدمات تهیه بسته طراحی مهندسی پایه پروژه دریافت و تصفیه پساب شهری... 03/07/1402 07:04:28 ق.ظ استعلام تمیز کاری ،لایروبی،جلبک زدایی کف و بدنه داخلی حوضچه های زلال ساز شماره 5و6و7 و دو حوضچه همزن و تمیز کاری کامل کلیه کانالهای آبرو موجود در محوطه استعلام تمیز کاری ،لایروبی،جلبک زدایی کف و بدنه داخلی حوضچه های زلال ساز شماره 5و6و7 و دو حوضچه همزن و تمیز کاری کامل کلیه کانالهای آبرو موجود در محوطه 03/07/1402 06:37:00 ق.ظ