تامین تجهیزات و احداث تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت مخازن توسعه.... تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت مخازن توسعه.... 24/03/1403 08:33:46 ق.ظ استعلام بازسازی و راه اندازی ایستگاه پمپاژ کوزان4و5 (برقرسانی) استعلام بازسازی و راه اندازی ایستگاه پمپاژ کوزان4و5 (برقرسانی) 24/03/1403 08:10:00 ق.ظ تمدید مناقصه عمومی احداث پکیج تصفیه خانه فاضلاب روستای خوزنکلا آسارا تمدید مناقصه عمومی احداث پکیج تصفیه خانه فاضلاب روستای خوزنکلا آسارا 24/03/1403 08:08:03 ق.ظ مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب شور، حوضچه های مرتبط و سازه های جنبی مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب شور، حوضچه های مرتبط و سازه های جنبی 24/03/1403 08:04:25 ق.ظ مناقصه عملیات تهیه مصالح و تجهیزات حمل و احداث پکیچ تصفیه خانه فاضلاب روستا تمدید مناقصه عملیات تهیه مصالح و تجهیزات حمل و احداث پکیچ تصفیه خانه فاضلاب روستا تمدید 24/03/1403 08:02:13 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر ، نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید ،انتقال ...در شهرهای تکاب، تخت سلیمان، شاهیندژ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تعمیر ، نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید ،انتقال ...در شهرهای تکاب، تخت سلیمان، شاهیندژ 24/03/1403 07:40:00 ق.ظ مناقصه, حراست ، نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه خط انتقال قدیم به جدید - ۱۴۰۳/۴۰۰/۱۴۶۵ مناقصه, حراست ، نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه خط انتقال قدیم به جدید - ۱۴۰۳/۴۰۰/۱۴۶۵ 24/03/1403 07:37:45 ق.ظ مناقصه حراست ، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از تصفیه خانه و تأسیسات خط انتقال قدیم مناقصه حراست ، نگهداری، تعمیرات و بهره برداری از تصفیه خانه و تأسیسات خط انتقال قدیم 24/03/1403 07:19:13 ق.ظ استعلام قرص نمک استعلام قرص نمک 24/03/1403 06:54:00 ق.ظ مناقصه پکیج پیش ساخته تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بهداشتی .... مناقصه پکیج پیش ساخته تصفیه بیولوژیکی فاضلاب بهداشتی .... 24/03/1403 05:05:52 ق.ظ استعلام دستگاه تصفیه اب نیمه صنعتی 400 گالن لیست پیوست دارد استعلام دستگاه تصفیه اب نیمه صنعتی 400 گالن لیست پیوست دارد 24/03/1403 05:20:00 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار جهت خدمات تعمیرات تصفیه فاضلاب و سپتیک مناقصه انتخاب پیمانکار جهت خدمات تعمیرات تصفیه فاضلاب و سپتیک 24/03/1403 05:01:00 ق.ظ استعلام عملیات اجرایی پمپاژ 3 حلقه چاه در شهرستان خرامه استعلام عملیات اجرایی پمپاژ 3 حلقه چاه در شهرستان خرامه 24/03/1403 06:07:00 ب.ظ استعلام دستگاه تصفیه آب و فیلترها و پمپ طبق مشخصات شرح پیوست . استعلام دستگاه تصفیه آب و فیلترها و پمپ طبق مشخصات شرح پیوست . 23/03/1403 11:24:00 ق.ظ استعلام گاز کلر استعلام گاز کلر 23/03/1403 11:15:07 ق.ظ مناقصه پروژه تامین، نصب و راه اندازی الکتروپمپ ها و تابلوهای راه انداز جایگزین در ایستگاه پمپاژ- نوبت دوم مناقصه پروژه تامین، نصب و راه اندازی الکتروپمپ ها و تابلوهای راه انداز جایگزین در ایستگاه پمپاژ- نوبت دوم 23/03/1403 11:01:15 ق.ظ استعلام سیم بکسل استیل- بی متال اشنایدر-کلر-پمپ لجن کش(درخواست ضمیمه پیوست)مهندس قربانخانی 09123579652 استعلام سیم بکسل استیل- بی متال اشنایدر-کلر-پمپ لجن کش(درخواست ضمیمه پیوست)مهندس قربانخانی 09123579652 23/03/1403 10:51:00 ق.ظ مناقصه خرید ، حمل و تحویل در محل، نصب و راه اندازی یک دستگاه الکتروموتور و... مناقصه خرید ، حمل و تحویل در محل، نصب و راه اندازی یک دستگاه الکتروموتور و... 23/03/1403 10:27:37 ق.ظ مناقصه اجرای خط انتقال آب خام تا تصفیه خانه و جاده دسترسی به تصفیه خانه نوبت دوم مناقصه اجرای خط انتقال آب خام تا تصفیه خانه و جاده دسترسی به تصفیه خانه نوبت دوم 23/03/1403 10:23:46 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ایستگاه پمپاژ مخزن ده هزار متر مکعبی باغ گیاه شناسی ملی ایران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ایستگاه پمپاژ مخزن ده هزار متر مکعبی باغ گیاه شناسی ملی ایران 23/03/1403 10:11:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه حذف کدورت آب های گل آلود و سیلابی مربوط به طرح آبرسانی به باغملک ( مال آقا و ناشلیل) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه حذف کدورت آب های گل آلود و سیلابی مربوط به طرح آبرسانی به باغملک ( مال آقا و ناشلیل) 23/03/1403 10:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری و حفاظت فیزیکی از تاسیسات فاضلاب (شبکه،ایستگاه پمپاژ) شهر نورآباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهره برداری و نگهداری و حفاظت فیزیکی از تاسیسات فاضلاب (شبکه،ایستگاه پمپاژ) شهر نورآباد 23/03/1403 10:03:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات ارتقاء و تصفیه پساب صافی های تصفیه خانه آب پردیس مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات ارتقاء و تصفیه پساب صافی های تصفیه خانه آب پردیس 23/03/1403 09:57:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث مخزن ذخیره 5000 مترمکعبی ، ساختمان نگهبانی ،احداث اتاقک کلرزنی ،احداث دیوار محوطه،محوطه سازی و سایر ک مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث مخزن ذخیره 5000 مترمکعبی ، ساختمان نگهبانی ،احداث اتاقک کلرزنی ،احداث دیوار محوطه،محوطه سازی و سایر ک 23/03/1403 09:57:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب روستاهای لواسان بزرگ و رسنان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب روستاهای لواسان بزرگ و رسنان 23/03/1403 09:55:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، .... تجدید مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، .... 23/03/1403 09:59:37 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، .... تجدید مناقصه اجرای عملیات بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کلیه تاسیسات منابع تولید، .... 23/03/1403 09:56:20 ق.ظ مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ آب سرارو و احداث حوضچه جدید سایت SP4 مناقصه تکمیل ایستگاه پمپاژ آب سرارو و احداث حوضچه جدید سایت SP4 23/03/1403 09:54:55 ق.ظ استعلام عملیات تکمیل ایستگاه پمپاژ مخزن 2000 (تجهیز، لوله گذاریو نصب پمپ شناور ) روستای کوسه در شهرستان کلاله به مدت 1 ماه مطابق اسناد استعلام عملیات تکمیل ایستگاه پمپاژ مخزن 2000 (تجهیز، لوله گذاریو نصب پمپ شناور ) روستای کوسه در شهرستان کلاله به مدت 1 ماه مطابق اسناد 23/03/1403 09:45:00 ق.ظ استعلام اطلاعات میکروارگانیسم های مورد نیاز جهت راه اندازی فاز سه تصفیه خانه دانشگاه طبق فایل پیوستی استعلام اطلاعات میکروارگانیسم های مورد نیاز جهت راه اندازی فاز سه تصفیه خانه دانشگاه طبق فایل پیوستی 23/03/1403 09:42:00 ق.ظ مناقصه حفر دو حلقه چاه مکانیکی و ... نوبت دوم  مناقصه حفر دو حلقه چاه مکانیکی و ... نوبت دوم  23/03/1403 09:28:06 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی اصلاح ایستگاه پمپاژ شماره یک بندرلنگه مناقصه عملیات اجرایی اصلاح ایستگاه پمپاژ شماره یک بندرلنگه 23/03/1403 08:57:52 ق.ظ مناقصه تکمیل کارهای عملیات بازتوانی و اصلاح تصفیه خانه آب ... مناقصه تکمیل کارهای عملیات بازتوانی و اصلاح تصفیه خانه آب ... 23/03/1403 08:52:32 ق.ظ استعلام خرید دو دستگاه دیگ حرارتی 500،000 کیلو کالری در ساعت،منبع کویلی و سختی گیر استعلام خرید دو دستگاه دیگ حرارتی 500،000 کیلو کالری در ساعت،منبع کویلی و سختی گیر 23/03/1403 08:35:00 ق.ظ مناقصه عمومی عملیات اجرای خطوط انتقال آب از آب شیرینکن تا مخازن 500 و 1300 متر مکعبی مناقصه عمومی عملیات اجرای خطوط انتقال آب از آب شیرینکن تا مخازن 500 و 1300 متر مکعبی 23/03/1403 08:33:22 ق.ظ مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام رضا (ع) مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان امام رضا (ع) 23/03/1403 08:09:55 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاها تجدید مناقصه عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاها 23/03/1403 08:02:19 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی طراحی و اجرای ابنیه، تدارک، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق، راهبری در دوره تضمین و آ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی طراحی و اجرای ابنیه، تدارک، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق، راهبری در دوره تضمین و آ 23/03/1403 07:23:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات ضروری آزمایشگاهی و پایلوت فرآوری مواد معدنی. طبق لیست پیوست استعلام خرید تجهیزات ضروری آزمایشگاهی و پایلوت فرآوری مواد معدنی. طبق لیست پیوست 23/03/1403 07:23:00 ق.ظ مناقصه تامین یک دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس نوبت دوم مناقصه تامین یک دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس 23/03/1403 07:30:52 ق.ظ مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرایی احداث مدول مناقصه انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی نظارت بر عملیات اجرایی احداث مدول 23/03/1403 07:24:51 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار جهت حفر و پمپاژ 4 حلقه چاه آب شرب مناقصه انتخاب پیمانکار جهت حفر و پمپاژ 4 حلقه چاه آب شرب 23/03/1403 07:21:11 ق.ظ مناقصه, استعلام قیمت: نظارت بر عملیات احداث ایستگاه پمپاژ کتوک و عملیات احداث خط انتقال آببندان شموشک مناقصه, استعلام قیمت: نظارت بر عملیات احداث ایستگاه پمپاژ کتوک و عملیات احداث خط انتقال آببندان شموشک 23/03/1403 07:04:57 ق.ظ مناقصه, احداث و فنس کشی مخازن آب و ایستگاه پمپاژ روستاهای واشان،دهنو علی آباد ،گرجایی۱۴۰۳/۱۳۳/ع مناقصه, احداث و فنس کشی مخازن آب و ایستگاه پمپاژ روستاهای واشان،دهنو علی آباد ،گرجایی۱۴۰۳/۱۳۳/ع 23/03/1403 06:59:45 ق.ظ فراخوان شناسایی راهبری مشارکتی بهره برداری و نگهداری کارخانه آب شیرین کن نوبت دوم فراخوان شناسایی راهبری مشارکتی بهره برداری و نگهداری کارخانه آب شیرین کن نوبت دوم 23/03/1403 07:06:04 ق.ظ مناقصه تکمیل و راه اندازی خط انتقال پساب نوبت دوم مناقصه تکمیل و راه اندازی خط انتقال پساب نوبت دوم 23/03/1403 06:55:40 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی طراحی و اجرای ابنیه تدارک حمل، نصب، راه اندازی ... فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی طراحی و اجرای ابنیه تدارک حمل، نصب، راه اندازی ... 23/03/1403 06:42:14 ق.ظ مناقصه, (مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی) تعمیر ، نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید ،انتقال، ذخیره، ...... مناقصه, (مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی) تعمیر ، نگهداری و بهره برداری از کلیه تاسیسات تولید ،انتقال، ذخیره، ...... 23/03/1403 06:04:57 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی کارهای بتنی سازه های بخش لجن و فرآیندی سایت پروژه تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی کارهای بتنی سازه های بخش لجن و فرآیندی سایت پروژه تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم 23/03/1403 06:10:54 ق.ظ مناقصه عمومی عملیات بهره‌ برداری و راهبردی، نگهداری و تعمیرات تأسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه... مناقصه عمومی عملیات بهره‌ برداری و راهبردی، نگهداری و تعمیرات تأسیسات و رفع حوادث و اتفاقات شبکه... 23/03/1403 05:48:04 ق.ظ مناقصه خرید مقدار 400 تن کلر مایع در سیلندرهای یک تنی با درجه خلوص 99.5% نوبت دوم  مناقصه خرید مقدار 400 تن کلر مایع در سیلندرهای یک تنی با درجه خلوص 99.5% نوبت دوم  23/03/1403 05:39:38 ق.ظ مناقصه, خرید مقدار ۴۰۰ تن کلرمایع در سیلندرهای یک تنی با درجه خلوص ۵/۹۹% مناقصه, خرید مقدار ۴۰۰ تن کلرمایع در سیلندرهای یک تنی با درجه خلوص ۵/۹۹% 23/03/1403 05:25:26 ق.ظ مناقصه عمومی خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله پلی اتیلن تک جداره ...- نوبت دوم مناقصه عمومی خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله پلی اتیلن تک جداره ...- نوبت دوم 23/03/1403 05:24:27 ق.ظ استعلام افزایش دیماند ایستگاه پمپاژ جهاد دماوند (مطابق اسناد) استعلام افزایش دیماند ایستگاه پمپاژ جهاد دماوند (مطابق اسناد) 23/03/1403 05:01:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب روستاهای لواسان بزرگ و رسنان فراخوان مناقصه انجام عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب روستاهای لواسان بزرگ و رسنان 23/03/1403 05:04:14 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه عملیات ارتقاء و تصفیه پساب صافی های تصفیه خانه تجدید فراخوان مناقصه عملیات ارتقاء و تصفیه پساب صافی های تصفیه خانه 23/03/1403 04:54:45 ق.ظ مناقصه تامین 12500 متر کابل مسی  و ... مناقصه تامین 12500 متر کابل مسی  و ... 23/03/1403 04:47:59 ق.ظ استعلام کلرزن گازی 2 کیلوگرمی یک دستگاه طبق مشخصات فنی پیوست استعلام کلرزن گازی 2 کیلوگرمی یک دستگاه طبق مشخصات فنی پیوست 23/03/1403 04:23:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، دستگاه تصفیه آب استعلام الکترونیکی، دستگاه تصفیه آب 23/03/1403 04:06:16 ق.ظ استعلام، مجموعه متحرک ( حلزونی ) کلاسیفایر زمزم یک استعلام، مجموعه متحرک ( حلزونی ) کلاسیفایر زمزم یک 23/03/1403 04:00:49 ق.ظ مناقصه پروژه تامین، نصب و راه اندازی الکتروپمپ ها و تابلوهای راه انداز جایگزین در ایستگاه پمپاژ مناقصه پروژه تامین، نصب و راه اندازی الکتروپمپ ها و تابلوهای راه انداز جایگزین در ایستگاه پمپاژ 22/03/1403 11:51:38 ق.ظ استعلام انجام خدمات ساخت، نصب و تجهیز سامانه جدید گندزدایی مخازن 24 و 1294 استعلام انجام خدمات ساخت، نصب و تجهیز سامانه جدید گندزدایی مخازن 24 و 1294 22/03/1403 11:33:00 ق.ظ استعلام فیلتر آب P/F "FAUDI" FTLTER WATER SEPARATORS استعلام فیلتر آب P/F "FAUDI" FTLTER WATER SEPARATORS 22/03/1403 11:23:00 ق.ظ مناقصه حفر دو حلقه چاه مکانیکی و ... مناقصه حفر دو حلقه چاه مکانیکی و ... 22/03/1403 10:55:14 ق.ظ استعلام نصب و راه اندازی یکدستگاه سختی گیر طبق فایل پیوست-ایران کد مشابه استعلام نصب و راه اندازی یکدستگاه سختی گیر طبق فایل پیوست-ایران کد مشابه 22/03/1403 10:37:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث و بهره¬برداری مدول دوم تصفیه¬خانه فاضلاب شهرک صنعتی کوثر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث و بهره¬برداری مدول دوم تصفیه¬خانه فاضلاب شهرک صنعتی کوثر 22/03/1403 10:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید مقدار 400 تن کلرمایع در سیلندرهای یک تنی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید مقدار 400 تن کلرمایع در سیلندرهای یک تنی 22/03/1403 10:01:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از خط انتقال آب ، احداث سوله ، مخازن و ایستگاه پمپاژ از سد خرمدرق به شهر قره آغاج مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای قسمتی از خط انتقال آب ، احداث سوله ، مخازن و ایستگاه پمپاژ از سد خرمدرق به شهر قره آغاج 22/03/1403 10:00:00 ق.ظ استعلام خرید یک دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی با ظرفیت تولید 3000 لیتر در شبانه روز از جنس مرغوب و درجه یک با گارانتی معتبر استعلام خرید یک دستگاه تصفیه آب نیمه صنعتی با ظرفیت تولید 3000 لیتر در شبانه روز از جنس مرغوب و درجه یک با گارانتی معتبر 22/03/1403 09:47:00 ق.ظ مناقصه, پروژه تامین، نصب و راه اندازی الکتروپمپ ها و تابلوهای راه انداز جایگزین در ایستگاه پمپاژ رامشار مناقصه, پروژه تامین، نصب و راه اندازی الکتروپمپ ها و تابلوهای راه انداز جایگزین در ایستگاه پمپاژ رامشار 22/03/1403 09:27:40 ق.ظ استعلام انجام کالیبراسیون تجهیزات و ظروف آزمایشگاه های شرکت آب و فاضلاب استان البرز شامل آزمایشگاه مرکزی، تصفیه خانه شماره 1 و 2، محمدشهر و شهر جدید هشتگرد استعلام انجام کالیبراسیون تجهیزات و ظروف آزمایشگاه های شرکت آب و فاضلاب استان البرز شامل آزمایشگاه مرکزی، تصفیه خانه شماره 1 و 2، محمدشهر و شهر جدید هشتگرد 22/03/1403 09:26:00 ق.ظ مناقصه, حفاری, لوله گذاری , آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق به روش روتاری/ آبفااستان البرز مناقصه, حفاری, لوله گذاری , آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق به روش روتاری/ آبفااستان البرز 22/03/1403 09:20:29 ق.ظ استعلام انواع بوش برنجی (فسفر برنج ) .... استعلام انواع بوش برنجی (فسفر برنج ) .... 22/03/1403 09:27:10 ق.ظ استعلام آنتی اسکالانت جهت سیستم R O طبق پیوست استعلام آنتی اسکالانت جهت سیستم R O طبق پیوست 22/03/1403 09:16:00 ق.ظ استعلام تعمیرآب تصفیه کن ودریل تخریب طبق فایل پیوست/تسویه حساب3ماهه استعلام تعمیرآب تصفیه کن ودریل تخریب طبق فایل پیوست/تسویه حساب3ماهه 22/03/1403 09:16:00 ق.ظ استعلام فاز سوم خدمات فنی و مهندسی (نظارت عالیه و کارگاهی) فازدوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سفیدرود رشت به حجم 1000 متر مکعب استعلام فاز سوم خدمات فنی و مهندسی (نظارت عالیه و کارگاهی) فازدوم تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی سفیدرود رشت به حجم 1000 متر مکعب 22/03/1403 09:16:00 ق.ظ استعلام تکمیل ایستگاه پمپاژ آب شهر قهجاورستان منطقه شش استعلام تکمیل ایستگاه پمپاژ آب شهر قهجاورستان منطقه شش 22/03/1403 09:13:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات مهندسی مشاوره و طراحی سامانه حفاظت الکترونیک هوشمند تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران استعلام انجام خدمات مهندسی مشاوره و طراحی سامانه حفاظت الکترونیک هوشمند تصفیه خانه فاضلاب غرب تهران 22/03/1403 08:48:00 ق.ظ استعلام تعمیر و سرویس کامل تصفیه خانه فرودگاه شهدای ساری دقیقا مطابق مشخصات فنی لیست پیوست پیشنهاد قیمت فقط توسط شرکت ها ارسال گردد استعلام تعمیر و سرویس کامل تصفیه خانه فرودگاه شهدای ساری دقیقا مطابق مشخصات فنی لیست پیوست پیشنهاد قیمت فقط توسط شرکت ها ارسال گردد 22/03/1403 08:40:00 ق.ظ مناقصه زير سازي جدول گذاری و زیراساس در فاز 200 هكتاری ... مناقصه زير سازي جدول گذاری و زیراساس در فاز 200 هكتاری ... 22/03/1403 08:43:04 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی کارهای بتنی سازه های بخش لجن و فرآیندی سایت پروژه تصفیه خانه فاضلاب مناقصه عملیات اجرایی کارهای بتنی سازه های بخش لجن و فرآیندی سایت پروژه تصفیه خانه فاضلاب 22/03/1403 08:39:59 ق.ظ مناقصه خرید مقدار 400 تن کلر مایع در سیلندرهای یک تنی با درجه خلوص 99.5% مناقصه خرید مقدار 400 تن کلر مایع در سیلندرهای یک تنی با درجه خلوص 99.5% 22/03/1403 08:18:52 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین، نصب و راه اندازی الکتروپمپ ها و تابلوهای راه انداز جایگزین در ایستگاه پمپاژ رامشار مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین، نصب و راه اندازی الکتروپمپ ها و تابلوهای راه انداز جایگزین در ایستگاه پمپاژ رامشار 22/03/1403 08:00:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین، نصب و راه اندازی الکتروپمپ ها و تابلوهای راه انداز جایگزین در ایستگاه پمپاژ رامشار مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین، نصب و راه اندازی الکتروپمپ ها و تابلوهای راه انداز جایگزین در ایستگاه پمپاژ رامشار 22/03/1403 07:59:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل کارهای عملیات بازتوانی و اصلاح تصفیه خانه آب مشراگه شهرستان رامشیر مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل کارهای عملیات بازتوانی و اصلاح تصفیه خانه آب مشراگه شهرستان رامشیر 22/03/1403 07:54:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل کارهای عملیات بازتوانی و اصلاح تصفیه خانه آب مشراگه شهرستان رامشیر مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل کارهای عملیات بازتوانی و اصلاح تصفیه خانه آب مشراگه شهرستان رامشیر 22/03/1403 07:54:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاهای تحت پوشش شرکت آب و مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاهای تحت پوشش شرکت آب و 22/03/1403 07:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاهای تحت پوشش شرکت آب و مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات سامانه های گندزدایی و کنترل کیفیت شهرها و روستاهای تحت پوشش شرکت آب و 22/03/1403 07:52:00 ق.ظ استعلام اصلاح مخزن مکش پمپاژ مجتمع روستایی پروانه منطقه برخوار استعلام اصلاح مخزن مکش پمپاژ مجتمع روستایی پروانه منطقه برخوار 22/03/1403 07:34:00 ق.ظ استعلام دستگاه پیش تصفیه آب طبق بارگزاری درخواست خرید-بارگزاری پیشفاکتور الزامیست-ارائه فاکتور رسمی-ارسال رایگان تسویه 4ماهه-جهت بیمارستان شریعتی کرج استعلام دستگاه پیش تصفیه آب طبق بارگزاری درخواست خرید-بارگزاری پیشفاکتور الزامیست-ارائه فاکتور رسمی-ارسال رایگان تسویه 4ماهه-جهت بیمارستان شریعتی کرج 22/03/1403 07:26:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی شرکت های مهندس مشاور جهت مطالعات مراحل اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی شرکت های مهندس مشاور جهت مطالعات مراحل اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری نوبت دوم 22/03/1403 07:30:42 ق.ظ استعلام خرید کلریناتور و.. مطابق با درخواست خرید و مشخصات فنی پیوست /مبلغ کل پیش فاکتور بدون احتساب ارزش افزوده در ایران کد درج گردد استعلام خرید کلریناتور و.. مطابق با درخواست خرید و مشخصات فنی پیوست /مبلغ کل پیش فاکتور بدون احتساب ارزش افزوده در ایران کد درج گردد 22/03/1403 07:08:00 ق.ظ فراخوان شناسایی راهبری مشارکتی بهره برداری و نگهداری کارخانه آب شیرین کن فراخوان شناسایی راهبری مشارکتی بهره برداری و نگهداری کارخانه آب شیرین کن 22/03/1403 07:04:52 ق.ظ مناقصه خرید اقلام جهت تکمیل ایستگاه های پمپاژ مسیر P5 و P3 مناقصه خرید اقلام جهت تکمیل ایستگاه های پمپاژ مسیر P5 و P3 22/03/1403 06:56:14 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات اداری سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان طبق لیست پیوست استعلام خرید تجهیزات اداری سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان طبق لیست پیوست 22/03/1403 05:32:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفاری, لوله گذاری , آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق به روش روتاری مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفاری, لوله گذاری , آزمایش پمپاژ و فونداسیون پنج حلقه چاه عمیق به روش روتاری 22/03/1403 05:24:00 ق.ظ استعلام شارژ سیلندر گاز کلر 800 کیلوگرمی مقدار 10400 کیلوگرم تعداد 13 سیلندر گاز کلر با کرایه حمل استعلام شارژ سیلندر گاز کلر 800 کیلوگرمی مقدار 10400 کیلوگرم تعداد 13 سیلندر گاز کلر با کرایه حمل 22/03/1403 05:19:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از ایستگاههای پمپاژ ، خطوط انتقال ... - نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه خدمات نگهداری و بهره برداری از ایستگاههای پمپاژ ، خطوط انتقال ... - نوبت دوم 22/03/1403 05:22:50 ق.ظ استعلام آزمایش پمپاژ چاه ناحیه صنعتی زیدآباد استعلام آزمایش پمپاژ چاه ناحیه صنعتی زیدآباد 22/03/1403 04:34:00 ق.ظ استعلام 1- احداث چاه گمانه به عمق 200 متر (حفاری و نصب لوله جدار تا مرحله پمپاژ) 2- تهیه و اجرای گراول پکینک 3- لوله جدار چاه به قطر 16 اینچ استعلام 1- احداث چاه گمانه به عمق 200 متر (حفاری و نصب لوله جدار تا مرحله پمپاژ) 2- تهیه و اجرای گراول پکینک 3- لوله جدار چاه به قطر 16 اینچ 22/03/1403 04:05:00 ق.ظ