معادن info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان خدمات فنی مهندسی ، بازرسی و تست مکانیزم ها و تجهیزات حمل و نقل.... فراخوان خدمات فنی مهندسی ، بازرسی و تست مکانیزم ها و تجهیزات حمل و نقل.... 24/03/1403 07:37:01 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری و حمل و شستن ماسه خط ماسه شور در مجتمع تولیدمصالح شهرداری فریدونشهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری و حمل و شستن ماسه خط ماسه شور در مجتمع تولیدمصالح شهرداری فریدونشهر 24/03/1403 07:34:00 ق.ظ استعلام حمل زغال با کامیون از معدن به زغال شویی زرند استعلام حمل زغال با کامیون از معدن به زغال شویی زرند 24/03/1403 07:03:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل، تخلیه و تسطیح 90 هزار تن باطله - چاپ دوم - مناقصه روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1403 مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل، تخلیه و تسطیح 90 هزار تن باطله - چاپ دوم 24/03/1403 05:52:43 ق.ظ مناقصه دپو و بارگیری مصالح مخلوط در معدن کاخ سفید با استفاده از بیل مکانیکی زنجیری مناقصه دپو و بارگیری مصالح مخلوط در معدن کاخ سفید با استفاده از بیل مکانیکی زنجیری 24/03/1403 05:52:28 ق.ظ مناقصه عمومی انتخاب پیمانکاران جهت واگذاری خدمات حمل مواد معدنی مناقصه عمومی انتخاب پیمانکاران جهت واگذاری خدمات حمل مواد معدنی 24/03/1403 05:11:10 ق.ظ استعلام عبارتست از باطله برداری و استخراج 3000 تن زغال سنگ کک شو بر اساس قرارداد پیوست استعلام در معدن سراپرده جنوبی محدوده دره گر استعلام عبارتست از باطله برداری و استخراج 3000 تن زغال سنگ کک شو بر اساس قرارداد پیوست استعلام در معدن سراپرده جنوبی محدوده دره گر 24/03/1403 04:53:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات مطالعات ژئوتكنیک مرتبط با طراحی معدن مناقصه انجام عملیات مطالعات ژئوتكنیک مرتبط با طراحی معدن 24/03/1403 04:20:39 ق.ظ تمدید مناقصه انجام عملیات حفاری اکتشافی مغزه گیری و پودری (RC) در محدوده اکتشافی ساریگل تمدید مناقصه انجام عملیات حفاری اکتشافی مغزه گیری و پودری (RC) در محدوده اکتشافی ساریگل 24/03/1403 04:19:47 ق.ظ مناقصه انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیرمخرب جوش... مناقصه انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیرمخرب جوش... 24/03/1403 04:09:23 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی خروجی پهنه های ایمیدرو واقع در استان سیستان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی خروجی پهنه های ایمیدرو واقع در استان سیستان 23/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن تحت پوشش مجتمع سنگ آهن سیرجان واقع در استان کرمان مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن تحت پوشش مجتمع سنگ آهن سیرجان واقع در استان کرمان 23/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در 5 محدوده اکتشافی خروجی پهنه دنا واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در 5 محدوده اکتشافی خروجی پهنه دنا واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد 23/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات و عملیات اکتشاف عمومی و تفصیلی در 6 محدوده اکتشافی شمال استان کرمان مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات و عملیات اکتشاف عمومی و تفصیلی در 6 محدوده اکتشافی شمال استان کرمان 23/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه انجام عملیات مطالعات ژئوتكنیک مرتبط با طراحی معدن مناقصه انجام عملیات مطالعات ژئوتكنیک مرتبط با طراحی معدن 23/03/1403 11:33:10 ق.ظ مناقصه انجام عملیات تسطیح، دپوسازی، بارگیری و جابجایی مواد سنگ آهک ،... - نوبت دوم مناقصه انجام عملیات تسطیح، دپوسازی، بارگیری و جابجایی مواد سنگ آهک ،... - نوبت دوم 23/03/1403 11:05:17 ق.ظ مناقصه انجام عملیات امور معادن و سایت کارخانه نوبت دوم مناقصه انجام عملیات امور معادن و سایت کارخانه نوبت دوم 23/03/1403 10:56:26 ق.ظ مناقصه حفر چال مناقصه حفر چال 23/03/1403 08:48:21 ق.ظ تمدید مناقصه انجام عملیات حفاری اکتشافی مغزه گیری و پودری (RC) در محدوده اکتشافی ساریگل تمدید مناقصه انجام عملیات حفاری اکتشافی مغزه گیری و پودری (RC) در محدوده اکتشافی ساریگل 23/03/1403 08:29:49 ق.ظ مزایده و مناقصه اجرای كليه مراحل اكتشاف واخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف مزایده و مناقصه اجرای كليه مراحل اكتشاف واخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف 23/03/1403 08:12:17 ق.ظ مناقصه ،مزایده اجرای كليه مراحل اكتشاف واخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف- نوبت دوم مناقصه ،مزایده اجرای كليه مراحل اكتشاف واخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف- نوبت دوم 23/03/1403 07:56:23 ق.ظ آگهی مناقصه ، مزایده عمومی اجرای كليه مراحل اكتشاف واخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف آگهی مناقصه ، مزایده عمومی اجرای كليه مراحل اكتشاف واخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف 23/03/1403 07:41:05 ق.ظ آگهی مناقصه ،مزایده عمومی اجرای كليه مراحل اكتشاف واخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف آگهی مناقصه ،مزایده عمومی اجرای كليه مراحل اكتشاف واخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف 23/03/1403 07:40:32 ق.ظ مناقصه ،مزایده اجرای كليه مراحل اكتشاف واخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف مناقصه ،مزایده اجرای كليه مراحل اكتشاف واخذ مجوزهای قانونی لازم گواهی کشف 23/03/1403 07:35:21 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در 5 محدوده اکتشافی فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در 5 محدوده اکتشافی 23/03/1403 06:57:18 ق.ظ مناقصه انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیرمخرب جوش...- مناقصه روز سه شنبه بیست و دوم خرداد 1403 مناقصه انجام عملیات جوشکاری، برشکاری و سنگ زنی همراه با تست های غیرمخرب جوش... 23/03/1403 06:51:43 ق.ظ مناقصه انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری درمحدوده های اکتشافی مناقصه انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری درمحدوده های اکتشافی 23/03/1403 06:48:45 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای عملیات تعمیر و اورهال سیستم تولید مصالح (سنگ شکن) و سرویس، نگهداری،... مناقصه عمومی اجرای عملیات تعمیر و اورهال سیستم تولید مصالح (سنگ شکن) و سرویس، نگهداری،... 23/03/1403 06:07:32 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات حفاری، انفجار، استخراج ، بارگیری و حمل ماده معدنی ...- نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات حفاری، انفجار، استخراج ، بارگیری و حمل ماده معدنی ...- نوبت دوم 23/03/1403 05:33:47 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و بارگیری مصالح سنگی کوهی پایه آهکی دولومیتی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و بارگیری مصالح سنگی کوهی پایه آهکی دولومیتی 23/03/1403 05:24:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل، تخلیه و تسطیح 90 هزار تن باطله مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل، تخلیه و تسطیح 90 هزار تن باطله 23/03/1403 05:31:08 ق.ظ مناقصه تامین ماشین آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و اجرای عملیات حمل باطله های ... مناقصه تامین ماشین آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و اجرای عملیات حمل باطله های ... 23/03/1403 04:50:39 ق.ظ مناقصه و مزایده مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عمليات اكتشاف تکمیلی اصلاح گواهی کشف... مناقصه و مزایده مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور اجرای عمليات اكتشاف تکمیلی اصلاح گواهی کشف... 22/03/1403 11:00:45 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای گندله خریداری شده از مبداء معادن خواف شامل سنا آباد، اپال پارسیان و فولاد سنگ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای گندله خریداری شده از مبداء معادن خواف شامل سنا آباد، اپال پارسیان و فولاد سنگ 22/03/1403 10:03:00 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در 5 محدوده اکتشافی / نوبت دوم فراخوان عمومی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در 5 محدوده اکتشافی / نوبت دوم 22/03/1403 08:36:49 ق.ظ استعلام انجام تراش گوهرشناسی نمونه های گوهری استان قزوین استعلام انجام تراش گوهرشناسی نمونه های گوهری استان قزوین 22/03/1403 08:25:00 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور / نوبت دوم فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور / نوبت دوم 22/03/1403 08:06:26 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات خردایش، حمل، بارگیری، تخلیه و دانه بندی سنگ آهک با وزن تقریبی 50.000 تن مناقصه اجرای عملیات خردایش، حمل، بارگیری، تخلیه و دانه بندی سنگ آهک با وزن تقریبی 50.000 تن 22/03/1403 07:52:18 ق.ظ مناقصه انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری درمحدوده های اکتشافی - نوبت دوم مناقصه انجام 10 هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری درمحدوده های اکتشافی - نوبت دوم 22/03/1403 07:06:35 ق.ظ تمدید مناقصه عمومی خردایش 250 هزار تن سنگ آهن ریجکتی تمدید مناقصه عمومی خردایش 250 هزار تن سنگ آهن ریجکتی 22/03/1403 06:52:03 ق.ظ مناقصه عملیات طراحی، تامین و احداث خوراک دهنده کامیونی نوار A10 به روش طرح و ساخت EPC مناقصه عملیات طراحی، تامین و احداث خوراک دهنده کامیونی نوار A10 به روش طرح و ساخت EPC 22/03/1403 06:48:20 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن ... نوبت دوم فراخوان عمومی ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور انجام خدمات نظارت بر عملیات بهره برداری از معادن ... نوبت دوم 22/03/1403 06:39:43 ق.ظ مناقصه عملیات خاکبرداری شامل بارگیری و حمل مصالح مناقصه عملیات خاکبرداری شامل بارگیری و حمل مصالح 22/03/1403 06:32:12 ق.ظ مناقصه عملیات بارگیری انواع محصولات تولیدی شرکت (گندله و کنسانتره سنگ آهن) مناقصه عملیات بارگیری انواع محصولات تولیدی شرکت (گندله و کنسانتره سنگ آهن) 22/03/1403 06:17:33 ق.ظ استعلام حفرگمانه دستی به مترای10متر به تعداد 5 حلقه استعلام حفرگمانه دستی به مترای10متر به تعداد 5 حلقه 22/03/1403 05:53:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای دپو و بارگیری مصالح مخلوط در معدن کاخ سفید با استفاده از بیل مکانیکی زنجیری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای دپو و بارگیری مصالح مخلوط در معدن کاخ سفید با استفاده از بیل مکانیکی زنجیری 22/03/1403 05:08:00 ق.ظ مناقصه ساخت کارگاه تعمیرات پالت کارخانه گندله سازی شماره 2 به متراژ 1000 مترمربع اصلاحیه مناقصه ساخت کارگاه تعمیرات پالت کارخانه گندله سازی شماره 2 به متراژ 1000 مترمربع اصلاحیه 22/03/1403 04:58:11 ق.ظ مناقصه انجام عملیات چالزنی و آتشکاری جهت باطله برداری، استخراج ماده معدنی طلا و زرنیخ مناقصه انجام عملیات چالزنی و آتشکاری جهت باطله برداری، استخراج ماده معدنی طلا و زرنیخ 22/03/1403 04:05:56 ق.ظ استعلام حمل زغالسنگ از منطقه هشونی به کارخانه زغالشویی زرند به مدت 2ماه تناژ15000تن(09136101195) استعلام حمل زغالسنگ از منطقه هشونی به کارخانه زغالشویی زرند به مدت 2ماه تناژ15000تن(09136101195) 21/03/1403 07:20:00 ق.ظ مناقصه عملیات آماده سازی، باطله برداری، بارگیری و حمل مواد معدنی سنگ آهک مناقصه عملیات آماده سازی، باطله برداری، بارگیری و حمل مواد معدنی سنگ آهک 21/03/1403 07:13:24 ق.ظ مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری ... مناقصه عمومی انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری ... 21/03/1403 06:19:02 ق.ظ مناقصه پیمانکاری تنی- برشی، استخراج سنگ مرمیت مشکی و تراورتن معدن کولوس 2 ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه پیمانکاری تنی- برشی، استخراج سنگ مرمیت مشکی و تراورتن معدن کولوس 2 21/03/1403 05:36:37 ق.ظ استعلام تعمیر وسیم پیچی الکتروموتور(رتور)لکوموتیو برقی به تعداد 5 عدد(09136101195) استعلام تعمیر وسیم پیچی الکتروموتور(رتور)لکوموتیو برقی به تعداد 5 عدد(09136101195) 21/03/1403 05:26:00 ق.ظ مناقصه پروژه اجرای طرح ترمیم و مقاوم سازی فونداسیون ها و سازه های بتنی خطوط 1 و 2 و 3... مناقصه پروژه اجرای طرح ترمیم و مقاوم سازی فونداسیون ها و سازه های بتنی خطوط 1 و 2 و 3... 21/03/1403 05:01:42 ق.ظ مناقصه انجام عملیات چالزنی و آتشکاری جهت باطله برداری، استخراج ماده معدنی طلا و زرنیخ مناقصه انجام عملیات چالزنی و آتشکاری جهت باطله برداری، استخراج ماده معدنی طلا و زرنیخ 21/03/1403 04:24:29 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در طرح ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در طرح ایجاد زیست بوم نوآوری و فناوری بخش معدن و صنایع معدنی 20/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه و مزایده انعقاد قرارداد مشارکت در اکتشاف و استخراج معدن سرب دوکوهه مناقصه و مزایده انعقاد قرارداد مشارکت در اکتشاف و استخراج معدن سرب دوکوهه 20/03/1403 10:01:59 ق.ظ استعلام بخشی ازعملیات حمل مصالح ازمجتمع تولیدی صفه ومعدن پسماندبه پروژه احداث پل آیت الله خاتون آبادکیلومتر1.300جهت زیرسازی مسیر درمنطقه15شهرداری -T80 استعلام بخشی ازعملیات حمل مصالح ازمجتمع تولیدی صفه ومعدن پسماندبه پروژه احداث پل آیت الله خاتون آبادکیلومتر1.300جهت زیرسازی مسیر درمنطقه15شهرداری -T80 20/03/1403 09:23:00 ق.ظ استعلام استخراج زغال سنگ به همراه باطله برداری از بلوک دو معدن دهرود به مقدار4000تن مدت2ماه استعلام استخراج زغال سنگ به همراه باطله برداری از بلوک دو معدن دهرود به مقدار4000تن مدت2ماه 20/03/1403 08:09:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات چالزنی و آتشکاری جهت باطله برداری، استخراج ماده معدنی طلا و زرنیخ مناقصه انجام عملیات چالزنی و آتشکاری جهت باطله برداری، استخراج ماده معدنی طلا و زرنیخ 20/03/1403 08:15:11 ق.ظ مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در طرح ایجاد زیست بوم نوآوری ... مناقصه انجام امور خدمات عمومی، فنی و اداری در طرح ایجاد زیست بوم نوآوری ... 20/03/1403 07:50:24 ق.ظ تجدید مناقصه فراخوان استخراج سنگ معدن لاشه کوهی  تجدید مناقصه فراخوان استخراج سنگ معدن لاشه کوهی  20/03/1403 07:21:51 ق.ظ مناقصه انجام عملیات استخراج ، دپو، بارگیری و حمل 800.000 تن هشتصد هزار تن .. مناقصه انجام عملیات استخراج ، دپو، بارگیری و حمل 800.000 تن هشتصد هزار تن .. 20/03/1403 07:20:43 ق.ظ مناقصه انجام عملیات استخراج ، دپو، بارگیری وحمل 900.000 تن نهصد هزار تن به صورت سالیانه سنگ آهن مناقصه انجام عملیات استخراج ، دپو، بارگیری وحمل 900.000 تن نهصد هزار تن به صورت سالیانه سنگ آهن 20/03/1403 07:19:18 ق.ظ مناقصه انجام عملیات استخراج ، بارگیری و حمل 300.000 تن به صورت سالیانه مارل معدن مناقصه انجام عملیات استخراج ، بارگیری و حمل 300.000 تن به صورت سالیانه مارل معدن 20/03/1403 07:12:52 ق.ظ مناقصه حمل مصالح از معادن شرق و غرب مناقصه حمل مصالح از معادن شرق و غرب 20/03/1403 06:54:43 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای استخراج سنگ معدن لاشه کوهی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای استخراج سنگ معدن لاشه کوهی 20/03/1403 05:59:00 ق.ظ مناقصه جمع آوری زباله و تنظیف معابر و شستشوی کانال ها و ...نوبت دوم مناقصه جمع آوری زباله و تنظیف معابر و شستشوی کانال ها و ...نوبت دوم 19/03/1403 11:10:47 ق.ظ استعلام 1گمانه 40 متری ماشینی دورانی مغزه گیری ممتد نمونه گیری دست خورده و دست نخورده جنس مصالح: ماسه و رس و شن محل پروژه: افسریه - بلوار هجرت استعلام 1گمانه 40 متری ماشینی دورانی مغزه گیری ممتد نمونه گیری دست خورده و دست نخورده جنس مصالح: ماسه و رس و شن محل پروژه: افسریه - بلوار هجرت 19/03/1403 09:51:00 ق.ظ مزایده و مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، احداث و بهره برداری از کارخانه تولید پلی سیلیکون مزایده و مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور طراحی، احداث و بهره برداری از کارخانه تولید پلی سیلیکون 19/03/1403 08:50:05 ق.ظ استعلام بارگیری ،حمل و تخلیه مخلوط رودخانه ایی (تونان) از معدن تنبور واقع در 18 کیلومتری جاده کرمان جهت معابر سطح شهر سیرجان به میزان14000تن استعلام بارگیری ،حمل و تخلیه مخلوط رودخانه ایی (تونان) از معدن تنبور واقع در 18 کیلومتری جاده کرمان جهت معابر سطح شهر سیرجان به میزان14000تن 19/03/1403 08:17:00 ق.ظ فراخوان شناسایی و خرید معدن شن فراخوان شناسایی و خرید معدن شن 19/03/1403 07:28:55 ق.ظ مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه کلوخه سنگ آهن مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه کلوخه سنگ آهن 19/03/1403 06:35:44 ق.ظ استعلام حمل و باراندازی سرباره کوره آهنگدازی صنایع فولاد در سطح شهر کوت عبدا... جهت اطلاع بیشتر تماس با شماره 35551120-داخلی 117 معاونت فنی و عمرانی استعلام حمل و باراندازی سرباره کوره آهنگدازی صنایع فولاد در سطح شهر کوت عبدا... جهت اطلاع بیشتر تماس با شماره 35551120-داخلی 117 معاونت فنی و عمرانی 19/03/1403 09:32:00 ق.ظ استعلام پیچ بری با سیم الماس برش جهت تأمین عرض و افزایش شعاع و طول دید در محور کندوان استعلام پیچ بری با سیم الماس برش جهت تأمین عرض و افزایش شعاع و طول دید در محور کندوان 17/03/1403 06:34:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات حفاری چال های انفجار محل معدن سنگ سازمان همیاری شهرداری های استان واقع در اراضی دوتو - مجتمع شن و ماسه 2 شهرکرد استعلام اجرای عملیات حفاری چال های انفجار محل معدن سنگ سازمان همیاری شهرداری های استان واقع در اراضی دوتو - مجتمع شن و ماسه 2 شهرکرد 17/03/1403 06:02:00 ق.ظ استعلام پیچ بری با سیم الماس برش جهت تأمین عرض و افزایش شعاع و طول دید در محور کندوان استعلام پیچ بری با سیم الماس برش جهت تأمین عرض و افزایش شعاع و طول دید در محور کندوان 17/03/1403 05:58:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات حفاری چال های انفجار محل معدن سنگ سازمان همیاری شهرداری های استان واقع در اراضی دوتو - مجتمع شن و ماسه 2 شهرکرد استعلام اجرای عملیات حفاری چال های انفجار محل معدن سنگ سازمان همیاری شهرداری های استان واقع در اراضی دوتو - مجتمع شن و ماسه 2 شهرکرد 17/03/1403 05:50:00 ق.ظ استعلام حفاری 2 گمانه 15 متری به روش دورانی ممتد وخشک هر دو متر نمونه برداری اس پی تی -هزینه ها به عهده پیمانکار میباشد-09153416815مهندس شواکندی استعلام حفاری 2 گمانه 15 متری به روش دورانی ممتد وخشک هر دو متر نمونه برداری اس پی تی -هزینه ها به عهده پیمانکار میباشد-09153416815مهندس شواکندی 17/03/1403 05:25:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات استخراج، سرند و بارگیری و دپوی سنگ آهک سرند شده تجدید مناقصه عملیات استخراج، سرند و بارگیری و دپوی سنگ آهک سرند شده 17/03/1403 05:15:08 ق.ظ استعلام خرید بارگیری حمل وتخلیه ماسه ساب بیس از مبدا به محل کارخانه آسفالت شهید گرایلی شهرداری نکا واقع در شهرک صنعتی نکا و سطح شهر و معبر چماری استعلام خرید بارگیری حمل وتخلیه ماسه ساب بیس از مبدا به محل کارخانه آسفالت شهید گرایلی شهرداری نکا واقع در شهرک صنعتی نکا و سطح شهر و معبر چماری 17/03/1403 04:27:00 ق.ظ استعلام بخشی از عملیات حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه و معدن پسماند به پروژه معابراصلی میدان میوه و تره بار واقع در کیلومتر شش جاده اصفهان-نائین-T74 استعلام بخشی از عملیات حمل مصالح از مجتمع تولیدی صفه و معدن پسماند به پروژه معابراصلی میدان میوه و تره بار واقع در کیلومتر شش جاده اصفهان-نائین-T74 17/03/1403 01:47:00 ب.ظ تجدید استعلام نقش برداری هوایی (فتوگرامتری) تجدید استعلام نقش برداری هوایی (فتوگرامتری) 16/03/1403 11:32:22 ق.ظ مناقصه عملیات روسازی یکی از پروژه های راهسازی، حمل مصالح بیس مناقصه عملیات روسازی یکی از پروژه های راهسازی، حمل مصالح بیس 16/03/1403 10:57:50 ق.ظ استعلام شرایط بلوک 3 طبق پیوست استعلام شرایط بلوک 3 طبق پیوست 16/03/1403 09:26:00 ق.ظ استعلام شهرداری آستانه در نظر دارد .نسبت به حمل مخلوط از معدن باغک به کارگاه شن و ماسه تا سقف اعتبار 11.000.000.000 ریال به شرح استعلام پیوست اقدام نماید . استعلام شهرداری آستانه در نظر دارد .نسبت به حمل مخلوط از معدن باغک به کارگاه شن و ماسه تا سقف اعتبار 11.000.000.000 ریال به شرح استعلام پیوست اقدام نماید . 16/03/1403 09:15:00 ق.ظ مناقصه, انجام ۱۰ هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی استان خراسان جنوبی مناقصه, انجام ۱۰ هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی استان خراسان جنوبی 16/03/1403 08:42:02 ق.ظ مناقصه, انجام ۱۰ هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی استان یزد مناقصه, انجام ۱۰ هزار متر عملیات حفاری مغزه گیری در محدوده های اکتشافی استان یزد 16/03/1403 08:09:04 ق.ظ استعلام استخراج قسمتی از زغالسنگ معدن اسدآباد خود را بصورت سطحی (روباز) به مدت دو ماه استعلام استخراج قسمتی از زغالسنگ معدن اسدآباد خود را بصورت سطحی (روباز) به مدت دو ماه 16/03/1403 07:23:00 ق.ظ مناقصه واگذاری حمل مصالح مناقصه واگذاری حمل مصالح 16/03/1403 07:30:50 ق.ظ مناقصه پیمانکاری عملیات معدنکاری تجدید مناقصه پیمانکاری عملیات معدنکاری 16/03/1403 07:25:29 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار جهت آتشباری ، استخراج ، بارگیری، حمل شرکت مناقصه انتخاب پیمانکار جهت آتشباری ، استخراج ، بارگیری، حمل شرکت 16/03/1403 06:55:24 ق.ظ استعلام عبارتست از باطله برداری و استخراج 3000 تن زغال سنگ کک شو بر اساس قرارداد پیوست استعلام در معدن سراپرده جنوبی سنگ استعلام عبارتست از باطله برداری و استخراج 3000 تن زغال سنگ کک شو بر اساس قرارداد پیوست استعلام در معدن سراپرده جنوبی سنگ 16/03/1403 06:24:00 ق.ظ استعلام عملیات مربوط به تعمیر ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات سطحی شامل حمام ، چراغخانه ، وینچ ، نجارخانه و ... استعلام عملیات مربوط به تعمیر ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات سطحی شامل حمام ، چراغخانه ، وینچ ، نجارخانه و ... 16/03/1403 06:22:00 ق.ظ استعلام عملیات مربوط به تعمیر، نگهداری و بهره برداری از تجهیزات دانه بندی زغال حرارتی معدن آبنیل استعلام عملیات مربوط به تعمیر، نگهداری و بهره برداری از تجهیزات دانه بندی زغال حرارتی معدن آبنیل 16/03/1403 06:18:00 ق.ظ استعلام شهرداری آستانه در نظر دارد جهت مواد اولیه کارگاه شن و ماسه و آسفالت نسبت به حمل مخلوط اقدام نماید. استعلام شهرداری آستانه در نظر دارد جهت مواد اولیه کارگاه شن و ماسه و آسفالت نسبت به حمل مخلوط اقدام نماید. 16/03/1403 06:15:00 ق.ظ استعلام عملیات مربوط به مونتاژ لارده سیمانی معدن آبنیل جنوبی استعلام عملیات مربوط به مونتاژ لارده سیمانی معدن آبنیل جنوبی 16/03/1403 06:09:00 ق.ظ استعلام کرایه حمل ماکادام استعلام کرایه حمل ماکادام 16/03/1403 05:49:00 ق.ظ استعلام استخراج زغال سنگ به همراه باطله برداری از بلوک دو معدن دهرودبه مقدار4000تن مدت 2ماه استعلام استخراج زغال سنگ به همراه باطله برداری از بلوک دو معدن دهرودبه مقدار4000تن مدت 2ماه 16/03/1403 05:47:00 ق.ظ مناقصه پروژه ارائه خدمات اکتشافی ژئوشیمیایی - نوبت دوم مناقصه پروژه ارائه خدمات اکتشافی ژئوشیمیایی - نوبت دوم 16/03/1403 04:48:01 ق.ظ