معادن info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه تامین مصالح و اجرای اسکلت فلزی دو سازه Main Pump Station و Compressor  مناقصه تامین مصالح و اجرای اسکلت فلزی دو سازه Main Pump Station و Compressor  14/09/1401 05:38:17 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی شریک تجاری فراخوان عمومی شناسایی شریک تجاری 14/09/1401 05:34:07 ق.ظ الحاقیه مناقصه پروژه تأمین مصالح و تجهیزات، دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات، ساخت، احداث و نصب و راه اندازی پایلوت پلنت تمدید الحاقیه مناقصه پروژه تأمین مصالح و تجهیزات، دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات، ساخت، احداث و نصب و راه اندازی پایلوت پلنت تمدید 13/09/1401 12:06:47 ب.ظ مناقصه طراحی و نظارت کارخانه فلوتاسیون سرب و روی مناقصه طراحی و نظارت کارخانه فلوتاسیون سرب و روی 13/09/1401 09:59:53 ق.ظ استعلام خدمات راه اندازی مدیریت هوشمند استخراج معدن با استفاده از پهپاد مستندات و شرایط کامل در پیوست موجود می باشد و کد خدماتی مشابه بوده استعلام خدمات راه اندازی مدیریت هوشمند استخراج معدن با استفاده از پهپاد مستندات و شرایط کامل در پیوست موجود می باشد و کد خدماتی مشابه بوده 13/09/1401 08:34:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام تجدید نوبت دوم مناقصه انجام عملیات استخراج زغالسنگ خام تجدید نوبت دوم 13/09/1401 08:34:15 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین، نصب و راه اندازی یک واحد سنگ شکن - نوبت دوم مناقصه طراحی، تامین، نصب و راه اندازی یک واحد سنگ شکن - نوبت دوم 13/09/1401 08:28:56 ق.ظ استعلام برداشت مصالح با بیل مکانیکی وپیکور در معدن مخلوط کوهی شهرداری پیرانشهر استعلام برداشت مصالح با بیل مکانیکی وپیکور در معدن مخلوط کوهی شهرداری پیرانشهر 13/09/1401 07:55:00 ق.ظ استعلام خرید خدمت شامل : مشاوره جھت مدیریت تعارض منافع در بخش اکتشاف ذخایر معدنی و منشاء یابی و پایش مخاطرات طبیعی به شرح پیوست. استعلام خرید خدمت شامل : مشاوره جھت مدیریت تعارض منافع در بخش اکتشاف ذخایر معدنی و منشاء یابی و پایش مخاطرات طبیعی به شرح پیوست. 13/09/1401 06:36:00 ق.ظ استعلام حمل اسفالت از کارخانه آسفالت سازمان عمران به خشگرود ودربرگشت حمل مصالح کوهی ازمعدن رنگرز به سازمان عمران طبق شرایط پیوست استعلام حمل اسفالت از کارخانه آسفالت سازمان عمران به خشگرود ودربرگشت حمل مصالح کوهی ازمعدن رنگرز به سازمان عمران طبق شرایط پیوست 13/09/1401 06:25:00 ق.ظ مناقصه تامین مصالح و اجرای اسکلت فلزی دو سازه Main Pump Station و Compressor  مناقصه تامین مصالح و اجرای اسکلت فلزی دو سازه Main Pump Station و Compressor  13/09/1401 05:40:11 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی شریک تجاری فراخوان عمومی شناسایی شریک تجاری 13/09/1401 05:38:48 ق.ظ مناقصه طراحی و ساخت آسیای گلوله ای ثانویه (Regrind) مشابه سایت تغلیظ مناقصه طراحی و ساخت آسیای گلوله ای ثانویه (Regrind) مشابه سایت تغلیظ 12/09/1401 12:28:47 ب.ظ فراخوان عمومی شناسایی شریک تجاری فراخوان عمومی شناسایی شریک تجاری 12/09/1401 10:39:32 ق.ظ مناقصه تامین مصالح و اجرای اسکلت فلزی دو سازه Main Pump Station و Compressor  مناقصه تامین مصالح و اجرای اسکلت فلزی دو سازه Main Pump Station و Compressor  12/09/1401 09:45:59 ق.ظ استعلام چاله زنی جهت انفجار طبق مشخصات پیوست.مشخصات امضاء وتایید گردد.صلاحیت ایمنی وپیمانکاری الزامی می باشد.کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. استعلام چاله زنی جهت انفجار طبق مشخصات پیوست.مشخصات امضاء وتایید گردد.صلاحیت ایمنی وپیمانکاری الزامی می باشد.کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. 12/09/1401 06:07:00 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی شریک تجاری فراخوان عمومی شناسایی شریک تجاری 12/09/1401 05:20:13 ق.ظ مناقصه پیاده سازی پایگاه داده امور معادن مناقصه پیاده سازی پایگاه داده امور معادن 12/09/1401 04:57:54 ق.ظ مناقصه پیاده سازی پایگاه داده امور معادن مناقصه پیاده سازی پایگاه داده امور معادن 10/09/1401 05:36:06 ق.ظ مناقصه اجرای کامل عملیات بارگیری، حمل و تخلیه لاشه سنگ از محدوده کارخانه سیمان - نوبت دوم مناقصه اجرای کامل عملیات بارگیری، حمل و تخلیه لاشه سنگ از محدوده کارخانه سیمان - نوبت دوم 10/09/1401 05:35:08 ق.ظ مناقصه عملیات استخراج ، دپو ، بارگیری و حمل مواد اولیه - نوبت دوم مناقصه عملیات استخراج ، دپو ، بارگیری و حمل مواد اولیه - نوبت دوم 10/09/1401 05:34:58 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات حمل 20 هزار تن سنگ بوکسیت از معادن بوکسیت استان آذربایجان شرقی و تخلیه آن در دپوهای بوکسیت مجتمع آلومینای ایران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات حمل 20 هزار تن سنگ بوکسیت از معادن بوکسیت استان آذربایجان شرقی و تخلیه آن در دپوهای بوکسیت مجتمع آلومینای ایران 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 35 هزار تن سنگ بوکسیت از معادن استان کهکیلویه و بویراحمد و تخلیه در دپوهای مجتمع آلومینای ایران مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 35 هزار تن سنگ بوکسیت از معادن استان کهکیلویه و بویراحمد و تخلیه در دپوهای مجتمع آلومینای ایران 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 40 هزارتن سنگ بوکسیت ازمعادن بوکسیت استان آذربایجان غربی وتخلیه آن دردپوهای مجتمع آلومینای جاجرم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 40 هزارتن سنگ بوکسیت ازمعادن بوکسیت استان آذربایجان غربی وتخلیه آن دردپوهای مجتمع آلومینای جاجرم 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 100 هزارتن سنگ بوکسیت از معادن بوکسیت استان یزد و تخلیه آن در دپوهای بوکسیت مجتمع آلومینای جاجرم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 100 هزارتن سنگ بوکسیت از معادن بوکسیت استان یزد و تخلیه آن در دپوهای بوکسیت مجتمع آلومینای جاجرم 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام کرایه حمل مصالح دانه بندی شده ( به مقدار 5000 تن ) از محل کارخانه شن ریز ارومیه به محل کارخانه آسفالت شهرداری سلماس واقع در جنب روستای میناس نوبت دوم استعلام کرایه حمل مصالح دانه بندی شده ( به مقدار 5000 تن ) از محل کارخانه شن ریز ارومیه به محل کارخانه آسفالت شهرداری سلماس واقع در جنب روستای میناس نوبت دوم 10/09/1401 01:26:00 ب.ظ استعلام تهیه خرید وحمل 2500تن سنگ لاشه جهت استفاده در کمربندی خیام استعلام تهیه خرید وحمل 2500تن سنگ لاشه جهت استفاده در کمربندی خیام 10/09/1401 01:18:00 ب.ظ مناقصه پیاده سازی پایگاه داده امور معادن مناقصه پیاده سازی پایگاه داده امور معادن 09/09/1401 11:25:20 ق.ظ مناقصه عملیات حمل، بارگیری و تخلیه مصالح سنگی و آسفالت از معادن - نوبت دوم مناقصه عملیات حمل، بارگیری و تخلیه مصالح سنگی و آسفالت از معادن - نوبت دوم 09/09/1401 10:10:08 ق.ظ مناقصه مدیریت اجرای عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای کارگاه معدن مناقصه مدیریت اجرای عملیات مربوط به پیشروی در مسیرهای کارگاه معدن 09/09/1401 07:30:23 ق.ظ استعلام درصد کارگزاری جهت آماده سازی ،بهره برداری ،استخراج و فروش مصالح معدنی(شن ، ماسه ،سنگ لاشه و...) استعلام درصد کارگزاری جهت آماده سازی ،بهره برداری ،استخراج و فروش مصالح معدنی(شن ، ماسه ،سنگ لاشه و...) 09/09/1401 07:08:00 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی دو دستگاه نوار نقاله.... تجدید مناقصه پروژه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی دو دستگاه نوار نقاله.... 09/09/1401 07:10:49 ق.ظ مناقصه پروژه " طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دو دستگاه نوار نقاله در خطوط 1 و2 و3 و چهار دستگاه هاپر...تجدید مناقصه پروژه " طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی دو دستگاه نوار نقاله در خطوط 1 و2 و3 و چهار دستگاه هاپر...تجدید 09/09/1401 06:49:45 ق.ظ آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی شناسایی آزمایشگاه مرجع مجهز به تجهیزات آنالیزهای شیمیایی به روش های ICP- ....​​​​​​​نوبت دوم  آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی شناسایی آزمایشگاه مرجع مجهز به تجهیزات آنالیزهای شیمیایی به روش های ICP- ....​​​​​​​نوبت دوم  09/09/1401 06:38:01 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حمل 35 هزار تن سنگ بوکسیت ... - نوبت دوم مناقصه انجام خدمات حمل 35 هزار تن سنگ بوکسیت ... 09/09/1401 06:28:50 ق.ظ مناقصه انجام عملیات استخراج و دپو و بارگیری و حمل مارل مناقصه انجام عملیات استخراج و دپو و بارگیری و حمل مارل 09/09/1401 06:18:41 ق.ظ مناقصه عمومی خردایش، دانه بندی و تغلیظ سنگ آهن معدن مناقصه عمومی خردایش، دانه بندی و تغلیظ سنگ آهن معدن 08/09/1401 11:40:05 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حمل 35 هزار تن سنگ بوکسیت ... مناقصه انجام خدمات حمل 35 هزار تن سنگ بوکسیت ... 08/09/1401 08:56:11 ق.ظ مناقصه خرید مخلوط...مرحله دوم مناقصه خرید مخلوط...مرحله دوم 08/09/1401 08:45:12 ق.ظ مناقصه عملیات حمل، بارگیری و تخلیه مصالح سنگی و آسفالت از معادن مناقصه عملیات حمل، بارگیری و تخلیه مصالح سنگی و آسفالت از معادن 08/09/1401 07:40:35 ق.ظ مناقصه انجام خدمات مهندسی مشاور و اجرای عملیات اکتشافی مناقصه انجام خدمات مهندسی مشاور و اجرای عملیات اکتشافی 08/09/1401 07:32:44 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل،بارگیری و تخلیه مصالح سنگی و آسفالت ازمعادن ومحل های مورد نظرسازمان در سطح مناطق شهرداری شیراز و پروژه های سازمان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل،بارگیری و تخلیه مصالح سنگی و آسفالت ازمعادن ومحل های مورد نظرسازمان در سطح مناطق شهرداری شیراز و پروژه های سازمان 08/09/1401 06:29:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات اکتشافی بهره برداری نوبت دوم مناقصه انجام عملیات اکتشافی بهره برداری نوبت دوم 08/09/1401 05:15:10 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات اکتشافی- بهره برداری(پیشروی، آماده سازی و استخراج) زغالسنگ در محدوده کریکلا معدن کردآباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات اکتشافی- بهره برداری(پیشروی، آماده سازی و استخراج) زغالسنگ در محدوده کریکلا معدن کردآباد 07/09/1401 08:21:00 ق.ظ آگهی مناقصه انجام عملیات اکتشافی بهره برداری آگهی مناقصه انجام عملیات اکتشافی بهره برداری 07/09/1401 07:36:22 ق.ظ مناقصه اجرای کامل عملیات بارگیری، حمل و تخلیه لاشه سنگ از محدوده کارخانه سیمان مناقصه اجرای کامل عملیات بارگیری، حمل و تخلیه لاشه سنگ از محدوده کارخانه سیمان 07/09/1401 07:02:36 ق.ظ استعلام حفر ترانشه های اکتشافی زغال سنگ در منطقه هشونی استعلام حفر ترانشه های اکتشافی زغال سنگ در منطقه هشونی 07/09/1401 06:17:00 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... 07/09/1401 05:40:58 ق.ظ مناقصه پروژه تأمین مصالح و تجهیزات، دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات، ساخت، احداث و نصب و راه اندازی پایلوت پلنت تمدید مناقصه پروژه تأمین مصالح و تجهیزات، دمونتاژ و مونتاژ تجهیزات، ساخت، احداث و نصب و راه اندازی پایلوت پلنت تمدید 06/09/1401 11:49:34 ق.ظ استعلام بارگیری،حمل6000 مترمکعب مصالح مخلوط از جاده سلامت خورموج تا پارک ورودی شهرخورموج مشخصات طبق شرایط پیوستی استعلام بارگیری،حمل6000 مترمکعب مصالح مخلوط از جاده سلامت خورموج تا پارک ورودی شهرخورموج مشخصات طبق شرایط پیوستی 06/09/1401 11:28:00 ق.ظ استعلام بارگیری،لایروبی وحمل 15000 متر مکعب مصالح مخلوط دره شیرینه تا پارک ورودی شهر خورموج طبق مشخصات پیوستی استعلام بارگیری،لایروبی وحمل 15000 متر مکعب مصالح مخلوط دره شیرینه تا پارک ورودی شهر خورموج طبق مشخصات پیوستی 06/09/1401 11:15:00 ق.ظ استعلام خرید خدمت شامل : مشاوره و همکاری در زمینه زمین شناسی مهندسی و تهیه نقشه های پهنه بندی خطر زمین لغزش به شرح پیوست. استعلام خرید خدمت شامل : مشاوره و همکاری در زمینه زمین شناسی مهندسی و تهیه نقشه های پهنه بندی خطر زمین لغزش به شرح پیوست. 06/09/1401 09:30:00 ق.ظ تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی- نوبت دوم  تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی- نوبت دوم  06/09/1401 09:04:49 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین، نصب و راه اندازی یک واحد سنگ شکن مناقصه طراحی، تامین، نصب و راه اندازی یک واحد سنگ شکن 06/09/1401 08:14:10 ق.ظ مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4000 متر در محدوده های اکتشافی- نوبت دوم مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4000 متر در محدوده های اکتشافی- نوبت دوم 06/09/1401 07:35:22 ق.ظ مناقصه حفر ترانشه های اکتشافی به میزان 7000 متر مکعب نوبت دوم مناقصه حفر ترانشه های اکتشافی به میزان 7000 متر مکعب نوبت دوم 06/09/1401 07:28:20 ق.ظ استعلام نسبت به استخراج زغالسنگ به صورت سطحی از محدوده معدن پابدانا شامل باطله برداری، استخراج زغال به مدت 3 ماه، 1800 تن استعلام نسبت به استخراج زغالسنگ به صورت سطحی از محدوده معدن پابدانا شامل باطله برداری، استخراج زغال به مدت 3 ماه، 1800 تن 06/09/1401 07:09:00 ق.ظ فراخوان تجدید سوم ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی عملیات حفاری مغزه گیری ... فراخوان تجدید سوم ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی عملیات حفاری مغزه گیری ... 06/09/1401 06:40:36 ق.ظ مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری (پرتابل، نیمه سنگین) به میزان 4200 متر نوبت دوم  مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری (پرتابل، نیمه سنگین) به میزان 4200 متر نوبت دوم  06/09/1401 06:26:09 ق.ظ استعلام اجاره بیل مکانیکی به صورت ساعتی به مدت 4ماه جمعا 1200ساعت در معدن پابدانا واقع در کیلو متر 40 جاده زرند به کوهبنان استعلام اجاره بیل مکانیکی به صورت ساعتی به مدت 4ماه جمعا 1200ساعت در معدن پابدانا واقع در کیلو متر 40 جاده زرند به کوهبنان 06/09/1401 05:58:00 ق.ظ تمدید مناقصه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای، نظارت عالیه، نظارت کارگاهی بر عملیات حفاری تمدید مناقصه ارائه خدمات مهندسی و مشاوره ای، نظارت عالیه، نظارت کارگاهی بر عملیات حفاری 06/09/1401 05:50:53 ق.ظ مناقصه تامین انواع ماشین آلات سنگین، حمل مواد معدنی و تهیه غذا تجدید مناقصه تامین انواع ماشین آلات سنگین، حمل مواد معدنی و تهیه غذا تجدید 06/09/1401 05:48:14 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... 06/09/1401 05:46:51 ق.ظ مناقصه عملیات استخراج ، دپو ، بارگیری و حمل مواد اولیه مناقصه عملیات استخراج ، دپو ، بارگیری و حمل مواد اولیه 05/09/1401 11:36:45 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی، نظارت عالیه و کارگاهی... 05/09/1401 11:24:46 ق.ظ استعلام استخراج 1500 تن قسمتی از زغالسنگ معدن اشکلی بصورت سطحی (روباز) استعلام استخراج 1500 تن قسمتی از زغالسنگ معدن اشکلی بصورت سطحی (روباز) 05/09/1401 10:16:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 50 هزار متر در محدوده های اکتشافی ایمیدرو مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 50 هزار متر در محدوده های اکتشافی ایمیدرو 05/09/1401 09:58:00 ق.ظ استعلام حمل اسفالت از کارخانه آسفالت سازمان عمران به خشگرود ودربرگشت حمل مصالح کوهی ازمعدن رنگرز به سازمان عمران طبق شرایط پیوست استعلام حمل اسفالت از کارخانه آسفالت سازمان عمران به خشگرود ودربرگشت حمل مصالح کوهی ازمعدن رنگرز به سازمان عمران طبق شرایط پیوست 05/09/1401 08:13:00 ق.ظ تجدید سوم فراخوان ارزیابی کیفی عملیات حفاری مغز گیری به میزان ۵۰ هزار متر در محدوده های اکتشافی تجدید سوم فراخوان ارزیابی کیفی عملیات حفاری مغز گیری به میزان ۵۰ هزار متر در محدوده های اکتشافی 05/09/1401 08:26:51 ق.ظ مناقصه انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی واقع در شهرستان های ...- نوبت دوم مناقصه انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی واقع در شهرستان های ...- نوبت دوم 05/09/1401 08:20:51 ق.ظ تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی ... تجدید مناقصه ارائه خدمات مشاوره مرور طراحی پایه و تفصیلی، بازرسی فنی ... 05/09/1401 07:56:14 ق.ظ استعلام حمل واجرای سرباره کوپالی از شرکت صنایع فولاد توسط شهرداری منطقه شش اهواز استعلام حمل واجرای سرباره کوپالی از شرکت صنایع فولاد توسط شهرداری منطقه شش اهواز 05/09/1401 07:33:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفاری مغزه گیری (پرتابل، نیمه سنگین) به میزان 4200 متر در استان های ایلام و بوشهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفاری مغزه گیری (پرتابل، نیمه سنگین) به میزان 4200 متر در استان های ایلام و بوشهر 05/09/1401 06:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4000 متر در محدوده های اکتشافی استان یزد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4000 متر در محدوده های اکتشافی استان یزد 05/09/1401 06:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفر ترانشه های اکتشافی به میزان 7000 مترمکعب در محدوده های واقع در استان های اصفهان و ایلام مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفر ترانشه های اکتشافی به میزان 7000 مترمکعب در محدوده های واقع در استان های اصفهان و ایلام 05/09/1401 06:48:00 ق.ظ مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4000 متر در محدوده های اکتشافی مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری به میزان 4000 متر در محدوده های اکتشافی 05/09/1401 06:34:56 ق.ظ مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری (پرتابل، نیمه سنگین) به میزان 4200 متر مناقصه عملیات حفاری مغزه گیری (پرتابل، نیمه سنگین) به میزان 4200 متر 05/09/1401 06:34:13 ق.ظ مناقصه عمومی حفر ترانشه های اکتشافی به میزان 7000 متر مکعب مناقصه عمومی حفر ترانشه های اکتشافی به میزان 7000 متر مکعب 05/09/1401 05:55:38 ق.ظ مناقصه و مزایده‌ پیمانکاری در مناطق مختلف معدن ‏سنگ تراورتن مناقصه و مزایده‌ پیمانکاری در مناطق مختلف معدن ‏سنگ تراورتن 05/09/1401 05:46:44 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات و عملیات شناسایی٬ پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی واقع در شهرستان گناباد و بجستان استان خراسان رضوی مناقصه, انجام خدمات و عملیات شناسایی٬ پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی واقع در شهرستان گناباد و بجستان استان خراسان رضوی 03/09/1401 05:27:27 ق.ظ مناقصه خرید، بارگیری و حمل سیصد هزار تن مصالح کوهی تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل سیصد هزار تن مصالح کوهی تجدید 03/09/1401 05:19:09 ق.ظ مناقصه و مزایده‌ پیمانکاری در مناطق مختلف معدن ‏سنگ تراورتن مناقصه و مزایده‌ پیمانکاری در مناطق مختلف معدن ‏سنگ تراورتن 03/09/1401 05:31:29 ق.ظ استعلام چاله زنی جهت انفجار طبق شرایط ومشخصات پیوست.مشخصات تایید گردد صلاحیت ایمنی وپیمانکاری الزامی می باشد.کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. استعلام چاله زنی جهت انفجار طبق شرایط ومشخصات پیوست.مشخصات تایید گردد صلاحیت ایمنی وپیمانکاری الزامی می باشد.کلیه کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. 03/09/1401 05:10:00 ق.ظ تجدید مناقصه تامین ماشین آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و اجرای عملیات بارگیری - نوبت دوم تجدید مناقصه تامین ماشین آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و اجرای عملیات بارگیری - نوبت دوم 03/09/1401 05:16:48 ق.ظ استعلام انجام عملیات حفاری با دستگاه راسول در معدن كوه با خرز كرات استعلام انجام عملیات حفاری با دستگاه راسول در معدن كوه با خرز كرات 02/09/1401 11:32:26 ق.ظ مناقصه عملیات آماده سازی، بارگیری و حمل سنگ دولومیت انفجار شده مناقصه عملیات آماده سازی، بارگیری و حمل سنگ دولومیت انفجار شده 02/09/1401 10:50:02 ق.ظ مناقصه و مزایده‌ پیمانکاری در مناطق مختلف معدن ‏سنگ تراورتن مناقصه و مزایده‌ پیمانکاری در مناطق مختلف معدن ‏سنگ تراورتن 02/09/1401 10:36:50 ق.ظ استعلام حمل مصالح معدنی (ماسه شکسته و نخودی )از معدن روستای کانی پهن (نبش جاده روستا) به کارخانه آسفالت حدود 25 کیلومتر آسفالت (حداقل تعداد 5 ماشین ده تنی) استعلام حمل مصالح معدنی (ماسه شکسته و نخودی )از معدن روستای کانی پهن (نبش جاده روستا) به کارخانه آسفالت حدود 25 کیلومتر آسفالت (حداقل تعداد 5 ماشین ده تنی) 02/09/1401 08:21:00 ق.ظ استعلام خرید خدمت شامل : مشاوره جهت مدیریت تعارض منافع در بخش اکتشاف ذخایر معدنی و منشاء یابی و پایش مخاطرات طبیعی به شرح پیوست. استعلام خرید خدمت شامل : مشاوره جهت مدیریت تعارض منافع در بخش اکتشاف ذخایر معدنی و منشاء یابی و پایش مخاطرات طبیعی به شرح پیوست. 02/09/1401 08:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام نمونه گیری و بازرسی محموله ه تحویلی به خریداران ماده معدنی مجتمع سرب و روی مهدی آباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام نمونه گیری و بازرسی محموله ه تحویلی به خریداران ماده معدنی مجتمع سرب و روی مهدی آباد 02/09/1401 07:27:00 ق.ظ استعلام حمل مصالح معدنی (بیس) از معدن روستای کانی پهن (نبش جاده روستا)به سطح شهر حدود 18 کیلومتر (حداقل تعداد 5 ماشین ده تنی) استعلام حمل مصالح معدنی (بیس) از معدن روستای کانی پهن (نبش جاده روستا)به سطح شهر حدود 18 کیلومتر (حداقل تعداد 5 ماشین ده تنی) 02/09/1401 07:25:00 ق.ظ مناقصه و مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معادن سنگ تراورتن ... مناقصه و مزایده پیمانکاری در مناطق مختلف معادن سنگ تراورتن ... 02/09/1401 07:04:51 ق.ظ مناقصه انجام عملیات نمونه گیری و بازرسی ... مناقصه انجام عملیات نمونه گیری و بازرسی ... 02/09/1401 06:37:42 ق.ظ مناقصه عملیات آماده سازی، بارگیری و حمل سنگ دولومیت - نوبت دوم مناقصه عملیات آماده سازی، بارگیری و حمل سنگ دولومیت - نوبت دوم 02/09/1401 06:37:38 ق.ظ مناقصه عملیات حمل مصالح مخلوط با دانه بندی نوبت دوم مناقصه عملیات حمل مصالح مخلوط با دانه بندی نوبت دوم 02/09/1401 05:42:14 ق.ظ تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی نوبت دوم  تجدید فراخوان شناسایی و ارزیابی شركت‌ها به منظور انجام خدمات آزمایشگاهی آنالیز نمونه‌های مرتبط با پروژه های اکتشافی 02/09/1401 04:55:17 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی واقع در شهرستان های گناباد و بجستان استان مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات و عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های اکتشافی واقع در شهرستان های گناباد و بجستان استان 02/09/1401 03:14:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و راه اندازی و راهبری خط کامل خردایش موبایل و خردایش بوکسیت و بارگیری و حمل بوکسیت به دپوی استان کهگیلویه و بویراحمد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین و راه اندازی و راهبری خط کامل خردایش موبایل و خردایش بوکسیت و بارگیری و حمل بوکسیت به دپوی استان کهگیلویه و بویراحمد 01/09/1401 09:30:00 ب.ظ مزایده و مناقصه اجاره کارخانه آسفالت قره موسالو مزایده و مناقصه اجاره کارخانه آسفالت قره موسالو 01/09/1401 11:32:35 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی بارگیری و حمل مصالح سنگی و خاکی و تخلیه در محل دپو نوبت دوم   مناقصه عملیات اجرایی بارگیری و حمل مصالح سنگی و خاکی و تخلیه در محل دپو 01/09/1401 10:32:26 ق.ظ