کنتور آب info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام تعویض کنتور طبق شرح خدمات پیوست استعلام تعویض کنتور طبق شرح خدمات پیوست 14/09/1401 10:07:00 ق.ظ استعلام خرید 1000دستگاه کنتور1/2 اینچ جهت انبار استعلام خرید 1000دستگاه کنتور1/2 اینچ جهت انبار 14/09/1401 07:54:00 ق.ظ استعلام کنتور آب 8 اینچ مغناطیسی استعلام کنتور آب 8 اینچ مغناطیسی 14/09/1401 07:35:00 ق.ظ استعلام تعویض کنتورهای آب از کار افتاده و دوره ای غیر ردیف به تعداد تقریبی 2000 مورددر محدوده عملیاتی مشترکین و بهره برداری امور تابعه استعلام تعویض کنتورهای آب از کار افتاده و دوره ای غیر ردیف به تعداد تقریبی 2000 مورددر محدوده عملیاتی مشترکین و بهره برداری امور تابعه 14/09/1401 07:34:00 ق.ظ استعلام ایران کد استفاده شده مشابه میباشد کنتور حجمی 250 میلیمتر 4 عدد ((کنتور 100 میلیمتر یک عدد ))((کنتور 150 میلیمتر یک عدد استعلام ایران کد استفاده شده مشابه میباشد کنتور حجمی 250 میلیمتر 4 عدد ((کنتور 100 میلیمتر یک عدد ))((کنتور 150 میلیمتر یک عدد 13/09/1401 09:34:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات نصب انشعاب و کنتور در مساکن مهر شهر جدید هشتگرد استعلام اجرای عملیات نصب انشعاب و کنتور در مساکن مهر شهر جدید هشتگرد 13/09/1401 08:09:00 ق.ظ استعلام پلاک فلزی اشتراک -از اشتراک 35000تا 38000 به شرح پیوست استعلام پلاک فلزی اشتراک -از اشتراک 35000تا 38000 به شرح پیوست 13/09/1401 06:23:00 ق.ظ استعلام کنتور حجمی آب 3 اینچ چاه آب یک عدد منطبق بر مشخصات فنی پیوست.ایران کد کالا مشابه می باشد . استعلام کنتور حجمی آب 3 اینچ چاه آب یک عدد منطبق بر مشخصات فنی پیوست.ایران کد کالا مشابه می باشد . 13/09/1401 06:07:00 ق.ظ استعلام خرید کنتور فلومیتر الکترومغناطیسی مطابق با شرح و توضیحات تکمیلی پیوست استعلام خرید کنتور فلومیتر الکترومغناطیسی مطابق با شرح و توضیحات تکمیلی پیوست 12/09/1401 10:36:00 ق.ظ استعلام BORSIG COMPRESSION مطابق شرح پیوست استعلام BORSIG COMPRESSION مطابق شرح پیوست 12/09/1401 10:35:00 ق.ظ استعلام عملیات ترمیم و حوادث و رفع اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات، نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور شهرهای علی آباد و فاضل آباد- مطابق اسناد استعلام عملیات ترمیم و حوادث و رفع اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات، نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور شهرهای علی آباد و فاضل آباد- مطابق اسناد 12/09/1401 08:57:00 ق.ظ استعلام نصب چهار عدد کنتور آب به همراه شیر مطابق شرایط پیوست استعلام نصب چهار عدد کنتور آب به همراه شیر مطابق شرایط پیوست 10/09/1401 01:32:00 ب.ظ استعلام عملیات نصب و اصلاح انشعاب آب و تعویض کنتور استعلام، استعلام عملیات نصب و اصلاح انشعاب آب و تعویض کنتور 09/09/1401 11:08:23 ق.ظ استعلام کنتور حجمی آب 3 اینچ چاه آب یک عدد منطبق بر مشخصات فنی پیوست.ایران کد کالا مشابه می باشد . استعلام کنتور حجمی آب 3 اینچ چاه آب یک عدد منطبق بر مشخصات فنی پیوست.ایران کد کالا مشابه می باشد . 09/09/1401 10:17:00 ق.ظ استعلام قطعات کمپرسور(تورنادو/ایرند-رادیاتور-سویچ) تقاضای 9832084 لطفا" بپیوست مراجعه گردد استعلام قطعات کمپرسور(تورنادو/ایرند-رادیاتور-سویچ) تقاضای 9832084 لطفا" بپیوست مراجعه گردد 09/09/1401 09:12:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات تعویض 5300 فقره کنتور خراب در محدوده مناطق مهرشهر استعلام اجرای عملیات تعویض 5300 فقره کنتور خراب در محدوده مناطق مهرشهر 09/09/1401 07:27:00 ق.ظ مناقصه, خرید کنتور ۲/۱ مولتی جت خشک و پلمپ و سیم ۵۰ سانتی متری مناقصه, خرید کنتور ۲/۱ مولتی جت خشک و پلمپ و سیم ۵۰ سانتی متری 08/09/1401 10:03:29 ق.ظ استعلام کلریناتور انژکتور رگلاتورخلا فیلترگازکلر دستگاه چنج آوربوستر پمپ ازایران کدمشابه استفاده شده است.درخواست خریدکالابه پیوست میباشد استعلام کلریناتور انژکتور رگلاتورخلا فیلترگازکلر دستگاه چنج آوربوستر پمپ ازایران کدمشابه استفاده شده است.درخواست خریدکالابه پیوست میباشد 08/09/1401 08:39:00 ق.ظ استعلام باکس فلزی کنتور در سایزهای مختلف طبق مشخصات فنی پیوست شده استعلام باکس فلزی کنتور در سایزهای مختلف طبق مشخصات فنی پیوست شده 08/09/1401 08:04:00 ق.ظ استعلام PARTS FOR "INGERSOLL-RAND" AIR COMPRESSOR استعلام PARTS FOR "INGERSOLL-RAND" AIR COMPRESSOR 07/09/1401 11:30:00 ق.ظ استعلام کنتور های آب مطابق با شرح و شرایط فرم استعلام بهاء پیوستی استعلام کنتور های آب مطابق با شرح و شرایط فرم استعلام بهاء پیوستی 07/09/1401 10:50:00 ق.ظ تجدید مناقصه های خرید کنتور 1/2 مولتی جهت خشک و پلمپ و سیم 50 سانتی متری و خرید لوله چدن داکتیل ... تجدید مناقصه های خرید کنتور 1/2 مولتی جهت خشک و پلمپ و سیم 50 سانتی متری و خرید لوله چدن داکتیل ... 07/09/1401 08:24:41 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کنتور 2/1 مولتی جت خشک و پلمپ و سیم 50 سانتی متری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کنتور 2/1 مولتی جت خشک و پلمپ و سیم 50 سانتی متری 07/09/1401 05:59:00 ق.ظ استعلام تعویض کنتور طبق شرح خدمات پیوست استعلام تعویض کنتور طبق شرح خدمات پیوست 06/09/1401 08:29:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه کنتور هوشمند حجمی برای چاه آب کارخانه بذر¬مهندس مطهری استعلام خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه کنتور هوشمند حجمی برای چاه آب کارخانه بذر¬مهندس مطهری 05/09/1401 10:12:00 ق.ظ استعلام عملیات ترمیم و حوادث و رفع اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات، نصب انشعابات حدید و تعویض کنتور شهرهای علی آباد و فاضل آباد - مطابق اسناد استعلام عملیات ترمیم و حوادث و رفع اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات، نصب انشعابات حدید و تعویض کنتور شهرهای علی آباد و فاضل آباد - مطابق اسناد 05/09/1401 08:33:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه فراخوان خرید تهیه ، تخلیه و تحویل کالا در انبار 1400 عدد کنتور آب ​​​​​​​نوبت دوم  اصلاحیه مناقصه فراخوان خرید تهیه ، تخلیه و تحویل کالا در انبار 1400 عدد کنتور آب ​​​​​​​نوبت دوم  05/09/1401 08:24:20 ق.ظ استعلام فلومتر الکترومغناطیسی 4 اینچ استعلام فلومتر الکترومغناطیسی 4 اینچ 05/09/1401 09:22:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید کنتور مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید کنتور 02/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام خرید تابلو کنتور استعلام خرید تابلو کنتور 02/09/1401 11:43:00 ق.ظ مناقصه خريد و تحويل تعداد پنجاه دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی مناقصه خريد و تحويل تعداد پنجاه دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی 02/09/1401 11:59:37 ق.ظ مناقصه, خرید شامل تهیه،تخلیه و تحویل کالا در انبار ۱۴۰۰ عدد کنتور آب پیستونی خشک و ۳۵۰۰ عدد مولتی جت خشک در مناقصه, خرید شامل تهیه،تخلیه و تحویل کالا در انبار ۱۴۰۰ عدد کنتور آب پیستونی خشک و ۳۵۰۰ عدد مولتی جت خشک در 02/09/1401 11:28:25 ق.ظ استعلام نصب کنتورهای سرچاهی استعلام نصب کنتورهای سرچاهی 02/09/1401 09:49:00 ق.ظ استعلام خرید کنتور 2 اینچ آب مورد نیاز ایستگاه ملایر استعلام خرید کنتور 2 اینچ آب مورد نیاز ایستگاه ملایر 02/09/1401 08:10:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه فراخوان خرید تهیه ، تخلیه و تحویل کالا در انبار 1400 عدد کنتور آب اصلاحیه مناقصه فراخوان خرید تهیه ، تخلیه و تحویل کالا در انبار 1400 عدد کنتور آب 02/09/1401 07:28:39 ق.ظ تجدید مناقصه 6000 دستگاه کنتور آب توربینی خشک کلاس C تجدید مناقصه 6000 دستگاه کنتور آب توربینی خشک کلاس C 01/09/1401 09:42:10 ق.ظ مناقصه, خرید ۶۰۰۰ دستگاه کنتور آب توربینی خشک کلاس C (اولویت اول)/آبفااستان البرز مناقصه, خرید ۶۰۰۰ دستگاه کنتور آب توربینی خشک کلاس C (اولویت اول)/آبفااستان البرز 01/09/1401 09:18:02 ق.ظ مناقصه, خرید و تحویل تعداد پنجاه دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی . مناقصه, خرید و تحویل تعداد پنجاه دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی . 01/09/1401 09:01:03 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید 6000 دستگاه کنتور آب توربینی خشک کلاس C در سایزهای 1/2 , 3/4 و 1 اینچ (اولویت اول) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید 6000 دستگاه کنتور آب توربینی خشک کلاس C در سایزهای 1/2 , 3/4 و 1 اینچ (اولویت اول) 01/09/1401 08:58:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید و تحویل تعداد 50 دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید و تحویل تعداد 50 دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی 01/09/1401 08:52:00 ق.ظ استعلام P/F COMPAIR COMPRESSOR استعلام P/F COMPAIR COMPRESSOR 01/09/1401 08:04:00 ق.ظ استعلام استعلام خرید شیرآلات برنجی . استعلام استعلام خرید شیرآلات برنجی . 30/08/1401 07:39:00 ق.ظ استعلام عملیات ترمیم و حوادث و رفع اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات، نصب انشعابات حدید و تعویض کنتور شهرهای علی آباد و فاضل آباد - مطابق اسناد استعلام عملیات ترمیم و حوادث و رفع اتفاقات خطوط انتقال، شبکه توزیع و انشعابات، نصب انشعابات حدید و تعویض کنتور شهرهای علی آباد و فاضل آباد - مطابق اسناد 29/08/1401 09:34:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه کنتور هوشمند حجمی برای چاه آب کارخانه بذر مهندس مطهری استعلام خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه کنتور هوشمند حجمی برای چاه آب کارخانه بذر مهندس مطهری 29/08/1401 08:53:00 ق.ظ استعلام کنتور حجمی استعلام کنتور حجمی 29/08/1401 08:09:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات تعویض 5300 فقره کنتور خراب در محدوده مناطق مهرشهر استعلام اجرای عملیات تعویض 5300 فقره کنتور خراب در محدوده مناطق مهرشهر 29/08/1401 07:43:00 ق.ظ استعلام کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی 4اینچ استعلام کنتور آب هوشمند الکترومغناطیسی 4اینچ 28/08/1401 06:26:00 ق.ظ استعلام فلومتر الکترومغناطیسی در سایزهای 50.80.100.150و200 استعلام فلومتر الکترومغناطیسی در سایزهای 50.80.100.150و200 28/08/1401 05:06:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب سرد سایز 1/2 تا 2 اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس کاری R160 - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب سرد سایز 1/2 تا 2 اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس کاری R160 - نوبت دوم 26/08/1401 06:39:45 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید کنتور آب آشامیدنی پیستونی و مولتی جت مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید کنتور آب آشامیدنی پیستونی و مولتی جت 25/08/1401 08:43:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی خرید کنتور آب پیستونی و مولتی جت تجدید مناقصه عمومی خرید کنتور آب پیستونی و مولتی جت 25/08/1401 07:47:53 ق.ظ مناقصه, خرید کنتور آب پیستونی و مولتی جت مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ایران مناقصه, خرید کنتور آب پیستونی و مولتی جت مطابق با استانداردهای مربوطه و ساخت ایران 25/08/1401 05:44:31 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب سرد سایز 1/2 تا 2 اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس کاری R160 فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور آب سرد سایز 1/2 تا 2 اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس کاری R160 24/08/1401 11:53:10 ق.ظ استعلام تامین LIGHTING FIXTURE ... استعلام تامین LIGHTING FIXTURE ... 24/08/1401 11:12:16 ق.ظ استعلام استعلام خرید شیرآلات برنجی . استعلام استعلام خرید شیرآلات برنجی . 24/08/1401 09:25:00 ق.ظ مناقصه, خرید کنتور آب سرد سایز۲/۱ تا ۲ اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس کاری R۱۶۰شماره ۱۴۰۱/۳۲۷ مناقصه, خرید کنتور آب سرد سایز۲/۱ تا ۲ اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس کاری R۱۶۰شماره ۱۴۰۱/۳۲۷ 24/08/1401 08:10:12 ق.ظ استعلام نصب کنتورهای سرچاهی استعلام نصب کنتورهای سرچاهی 24/08/1401 04:48:00 ق.ظ استعلام کنتور آب 4 اینچ ... استعلام کنتور آب 4 اینچ ... 23/08/1401 12:19:24 ب.ظ استعلام عملیات ترمیم حوادث و رفع اتفاقات خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات ، نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور شهرهای علی آباد و فاضل آباد - مدت 4ماه استعلام عملیات ترمیم حوادث و رفع اتفاقات خطوط انتقال ، شبکه توزیع و انشعابات ، نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور شهرهای علی آباد و فاضل آباد - مدت 4ماه 23/08/1401 11:36:00 ق.ظ استعلام سنسور فلومتر دبی سنج التراسونیک کلمپی - مغناطیسی مدل TM 1 استعلام سنسور فلومتر دبی سنج التراسونیک کلمپی - مغناطیسی مدل TM 1 23/08/1401 09:36:00 ق.ظ استعلام کنتور آب الکترو مغناطیسی(هوشمند) سایز "4 استعلام کنتور آب الکترو مغناطیسی(هوشمند) سایز "4 23/08/1401 09:17:00 ق.ظ مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور آب - چاپ دوم مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور آب - چاپ دوم 23/08/1401 08:56:18 ق.ظ مناقصه, خرید۵۰۰۰ دستگاه کنتور آب سایز ۲/۱ اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس C مناقصه, خرید۵۰۰۰ دستگاه کنتور آب سایز ۲/۱ اینچ مولتی جت نیمه خشک کلاس C 23/08/1401 07:54:54 ق.ظ استعلام خرید کنتور های آب و متعلقات طبق لیست پیوست خریدار استعلام خرید کنتور های آب و متعلقات طبق لیست پیوست خریدار 23/08/1401 06:07:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات تعویض 5300 فقره کنتور خراب در محدوده مناطق مهرشهر استعلام اجرای عملیات تعویض 5300 فقره کنتور خراب در محدوده مناطق مهرشهر 23/08/1401 01:35:00 ب.ظ استعلام فلومتر الکترومغناطیسی در سایزهای 50.80.100.150و200 استعلام فلومتر الکترومغناطیسی در سایزهای 50.80.100.150و200 23/08/1401 01:30:00 ب.ظ استعلام استعلام بهای خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه کنتور هوشمند حجمی برای چاه آب کارخانه بذر مهندس مطهری استعلام استعلام بهای خرید و نصب و راه اندازی یک دستگاه کنتور هوشمند حجمی برای چاه آب کارخانه بذر مهندس مطهری 22/08/1401 09:09:00 ق.ظ مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور آب مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور آب 22/08/1401 08:32:21 ق.ظ تجدید مناقصه خرید کنتور آب مولتی جت تجدید مناقصه خرید کنتور آب مولتی جت 22/08/1401 08:29:43 ق.ظ استعلام کنتور و فلومتر الکترومغناطیسی مگاب استعلام کنتور و فلومتر الکترومغناطیسی مگاب 21/08/1401 11:51:20 ق.ظ مناقصه خرید کنتور آب مولتی جت کلاس c کاملا خشک  مناقصه خرید کنتور آب مولتی جت کلاس c کاملا خشک  21/08/1401 08:35:56 ق.ظ استعلام کنتور حجمی الکترومغناطیسی 5اینچ و 4 اینچ طبق مدارک پیوستی استعلام کنتور حجمی الکترومغناطیسی 5اینچ و 4 اینچ طبق مدارک پیوستی 21/08/1401 08:03:00 ق.ظ مناقصه, آگهی خرید کنتور آب مولتی جت کلاس c کاملا خشک بشماره ۱۲۵-۴۰۱ مناقصه, آگهی خرید کنتور آب مولتی جت کلاس c کاملا خشک بشماره ۱۲۵-۴۰۱ 21/08/1401 07:42:33 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 11000 کنتور آب مولتی جت کلاس c کاملا خشک به شماره 125-401 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 11000 کنتور آب مولتی جت کلاس c کاملا خشک به شماره 125-401 21/08/1401 05:48:00 ق.ظ مناقصه فراخوان خرید تهیه ، تخلیه و تحویل کالا در انبار 1400 عدد کنتور آب پیستونی خشک... نوبت دوم مناقصه فراخوان خرید تهیه ، تخلیه و تحویل کالا در انبار 1400 عدد کنتور آب پیستونی خشک... نوبت دوم 21/08/1401 05:31:43 ق.ظ مناقصه, خرید شامل تهیه،تخلیه و تحویل کالا در انبار ۱۴۰۰ عدد کنتور آب پیستونی خشک و ۳۵۰۰ عدد مولتی جت خشک در مناقصه, خرید شامل تهیه،تخلیه و تحویل کالا در انبار ۱۴۰۰ عدد کنتور آب پیستونی خشک و ۳۵۰۰ عدد مولتی جت خشک در 18/08/1401 07:30:49 ق.ظ استعلام استعلام خرید اتصالات. استعلام استعلام خرید اتصالات. 18/08/1401 06:43:00 ق.ظ مناقصه فراخوان خرید تهیه ، تخلیه و تحویل کالا در انبار 1400 عدد کنتور آب پیستونی خشک... مناقصه فراخوان خرید تهیه ، تخلیه و تحویل کالا در انبار 1400 عدد کنتور آب پیستونی خشک... 18/08/1401 06:51:05 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کنتور 2/1 مولتی جت خشک و پلمپ و سیم 50 سانتی متری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کنتور 2/1 مولتی جت خشک و پلمپ و سیم 50 سانتی متری 17/08/1401 10:38:00 ق.ظ مناقصه بازسازی و نصب انشعابات و تعویض کنتور نوبت دوم مناقصه بازسازی و نصب انشعابات و تعویض کنتور نوبت دوم 17/08/1401 08:59:59 ق.ظ مناقصه, خرید کنتور ۲/۱ مولتی جت خشک و پلمپ و سیم ۵۰ سانتی متری مناقصه, خرید کنتور ۲/۱ مولتی جت خشک و پلمپ و سیم ۵۰ سانتی متری 17/08/1401 06:03:01 ق.ظ مناقصه عمومی خرید فلومتر الکترومغناطیسی و التراسونیک - نوبت دوم مناقصه عمومی خرید فلومتر الکترومغناطیسی و التراسونیک - نوبت دوم 17/08/1401 06:14:12 ق.ظ مناقصه‌ عمومی خرید کنتور 1.2 مولتی جت خشک و پلمپ مناقصه‌ عمومی خرید کنتور 1.2 مولتی جت خشک و پلمپ 17/08/1401 05:40:55 ق.ظ استعلام سیم پلمپ 3متری جهت کنتور آب چاههای کشاورزی طبق عکس پیوست .هزینه حمل بعهده فروشنده می باشد.تماس09173771734هنرمند استعلام سیم پلمپ 3متری جهت کنتور آب چاههای کشاورزی طبق عکس پیوست .هزینه حمل بعهده فروشنده می باشد.تماس09173771734هنرمند 17/08/1401 02:21:00 ب.ظ استعلام نوبت اول - خرید، حمل، نصب و راه انداز ی و کالیبراسیو ن کنتور حج می هوشمند در شرق استان هرمزگان استعلام نوبت اول - خرید، حمل، نصب و راه انداز ی و کالیبراسیو ن کنتور حج می هوشمند در شرق استان هرمزگان 17/08/1401 01:05:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 5000 دستگاه کنتور آب مولتی جت نیمه خشک کلاس C (بدون مهره)" مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 5000 دستگاه کنتور آب مولتی جت نیمه خشک کلاس C (بدون مهره)" 16/08/1401 10:31:00 ق.ظ استعلام استعلام خرید کنتور 1/2 اینچ مولتی جت. استعلام استعلام خرید کنتور 1/2 اینچ مولتی جت. 16/08/1401 08:44:00 ق.ظ مناقصه عمومی بازسازی و نصب انشعابات و تعویض کنتور مناقصه عمومی بازسازی و نصب انشعابات و تعویض کنتور 16/08/1401 08:18:32 ق.ظ استعلام خرید کنتور آب 8 اینچ هوشمند به شرح پیوست. استعلام خرید کنتور آب 8 اینچ هوشمند به شرح پیوست. 16/08/1401 07:54:00 ق.ظ مناقصه عمومی خرید فلومتر الکترومغناطیسی و التراسونیک مناقصه عمومی خرید فلومتر الکترومغناطیسی و التراسونیک 16/08/1401 06:00:57 ق.ظ استعلام استعلام خریدفلومتر مغناطیسی. استعلام استعلام خریدفلومتر مغناطیسی. 16/08/1401 01:18:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازسازی و نصب انشعابات و تعویض کنتور شهر کرمان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بازسازی و نصب انشعابات و تعویض کنتور شهر کرمان 15/08/1401 11:46:00 ق.ظ استعلام فلومتر مغناطیسی 150 dn بر اساس مشخصات فنی پیوست استعلام فلومتر مغناطیسی 150 dn بر اساس مشخصات فنی پیوست 15/08/1401 11:02:00 ق.ظ استعلام کنتور معمولی 1-1/2 : 50 دستگاه کنتور معمولی 2 : 50 دستگاه استعلام کنتور معمولی 1-1/2 : 50 دستگاه کنتور معمولی 2 : 50 دستگاه 15/08/1401 06:28:00 ق.ظ استعلام کنتورهای آب مطابق با شرح و شرایط فرم استعلام بهاء پیوستی استعلام کنتورهای آب مطابق با شرح و شرایط فرم استعلام بهاء پیوستی 15/08/1401 06:24:00 ق.ظ مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور آبی مولتی جت نیمه خشک کلاس C (بدون مهره) - نوبت دوم مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور آبی مولتی جت نیمه خشک کلاس C (بدون مهره) - نوبت دوم 14/08/1401 10:28:29 ق.ظ استعلام خرید کنتور و تسمه و تبدیل فولادی و صفحه 50 در 50فولای فقط طبق مدارک پیوستی مورد تایید می باشد استعلام خرید کنتور و تسمه و تبدیل فولادی و صفحه 50 در 50فولای فقط طبق مدارک پیوستی مورد تایید می باشد 14/08/1401 10:01:00 ق.ظ مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور آبی مولتی جت نیمه خشک کلاس C (بدون مهره) مناقصه خرید 5000 دستگاه کنتور آبی مولتی جت نیمه خشک کلاس C (بدون مهره) 12/08/1401 08:08:19 ق.ظ مناقصه خرید حوضچه پلی اتیلن کنتور ...- نوبت دوم مناقصه خرید حوضچه پلی اتیلن کنتور ...- نوبت دوم 12/08/1401 07:28:29 ق.ظ استعلام طرح تجهیز نقاط مصرف به ابزار های اندازه گیری آب استعلام طرح تجهیز نقاط مصرف به ابزار های اندازه گیری آب 11/08/1401 08:14:00 ق.ظ