مواد شیمیایی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام باطری و ... استعلام باطری و ... 29/03/1403 12:19:11 ب.ظ مناقصه خرید یک محموله کاتالیست بخش یونیفاینر واحد تبدیل کاتالیستی مناقصه خرید یک محموله کاتالیست بخش یونیفاینر واحد تبدیل کاتالیستی 29/03/1403 12:11:45 ب.ظ استعلام شلنگ هوای 3/4 و آب 1/2 و ... استعلام شلنگ هوای 3/4 و آب 1/2 و ... 29/03/1403 12:11:33 ب.ظ مناقصه خرید SMBS گرید خوراکی  مناقصه خرید SMBS گرید خوراکی  29/03/1403 11:29:45 ق.ظ مناقصه کاتالیست مراکس UOP  مناقصه کاتالیست مراکس UOP  29/03/1403 11:20:47 ق.ظ آگهی استعلام بهاء خرید محلول ادبلو آگهی استعلام بهاء خرید محلول ادبلو 29/03/1403 11:09:15 ق.ظ استعلام CORROSION INHIBITORS استعلام CORROSION INHIBITORS 29/03/1403 11:03:11 ق.ظ استعلام سیم جوش/پودر سیم جوش/روغن لحیم ( مطابق مشخصات پیوست ) استعلام سیم جوش/پودر سیم جوش/روغن لحیم ( مطابق مشخصات پیوست ) 29/03/1403 10:51:00 ق.ظ استعلام محلول ضدعفونی ابزار اف دی 120عدد- محلول ضدعفونی دست نیم لیتری 200عدد-محلول ضدعفونی ابزار ای دی 200عدد استعلام محلول ضدعفونی ابزار اف دی 120عدد- محلول ضدعفونی دست نیم لیتری 200عدد-محلول ضدعفونی ابزار ای دی 200عدد 29/03/1403 10:44:00 ق.ظ فراخوان تامین 30.000 تن کک نفتی کلسینه (CPC) فراخوان تامین 30.000 تن کک نفتی کلسینه (CPC) 29/03/1403 10:55:03 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم جهت استفاده در فضای سبز سطح شهر دولت آباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سموم جهت استفاده در فضای سبز سطح شهر دولت آباد 29/03/1403 10:34:00 ق.ظ استعلام MOBILTHERM 594 HEAT TRANSFER OIL استعلام MOBILTHERM 594 HEAT TRANSFER OIL 29/03/1403 10:29:44 ق.ظ استعلام مواد آزمایشکاهی طبق مشخصات پیوست استعلام مواد آزمایشکاهی طبق مشخصات پیوست 29/03/1403 09:45:00 ق.ظ استعلام محلول کارل فیشر و محلول استاندارد( رجوع شود به فایل پیوست) استعلام محلول کارل فیشر و محلول استاندارد( رجوع شود به فایل پیوست) 29/03/1403 09:16:00 ق.ظ استعلام کد مشابه محلول دست سپتی سیدین نیم لیتری 2500 عدد تسویه چهار ماهه تحویل درب انبار پیش فاکتور حتما پیوست گردد با تایید کنترل عفونت بیمارستان استعلام کد مشابه محلول دست سپتی سیدین نیم لیتری 2500 عدد تسویه چهار ماهه تحویل درب انبار پیش فاکتور حتما پیوست گردد با تایید کنترل عفونت بیمارستان 29/03/1403 08:40:00 ق.ظ استعلام محلول دیالیز به شرح پیوست ایران کد مشابه است استعلام محلول دیالیز به شرح پیوست ایران کد مشابه است 29/03/1403 08:40:00 ق.ظ آگهی استعلام مطالعات بازار محصول تالک - نوبت سوم آگهی استعلام مطالعات بازار محصول تالک - نوبت سوم 29/03/1403 08:43:23 ق.ظ استعلام اسپری سوسک کش 200 عدد، چسب موش کتابی 300 عدد،قرص کلرسنجی DPD پانصد عدد استعلام اسپری سوسک کش 200 عدد، چسب موش کتابی 300 عدد،قرص کلرسنجی DPD پانصد عدد 29/03/1403 08:24:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید 200.000 کیلوگرم پلی آلومینیوم کلراید جامد - نوبت دوم فراخوان مناقصه خرید 200.000 کیلوگرم پلی آلومینیوم کلراید جامد - نوبت دوم 29/03/1403 08:34:58 ق.ظ استعلام هیپو کلرید کلسیم 70 درصد (کلر) استعلام هیپو کلرید کلسیم 70 درصد (کلر) 29/03/1403 08:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آب ژاول (هیپو کلریت سدیم) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آب ژاول (هیپو کلریت سدیم) 29/03/1403 08:07:00 ق.ظ استعلام محلول غوطه وری هایسپت 5لیتری تعداد 60 گالن استعلام محلول غوطه وری هایسپت 5لیتری تعداد 60 گالن 29/03/1403 08:06:00 ق.ظ استعلام سم حشره کش لامباداسای هالوترین( بتل ) سن گندم و جو -چینی – 250 سی سی استعلام سم حشره کش لامباداسای هالوترین( بتل ) سن گندم و جو -چینی – 250 سی سی 29/03/1403 08:00:00 ق.ظ استعلام خرید 14 عدد اسید نیتریک 65 درصد 2.5 لیتری با خلوص آزمایشگاهی، تحویل در محل اداره کل استاندارد اصفهان، هزینه بسته بندی و ارسال به عهده فروشنده است. استعلام خرید 14 عدد اسید نیتریک 65 درصد 2.5 لیتری با خلوص آزمایشگاهی، تحویل در محل اداره کل استاندارد اصفهان، هزینه بسته بندی و ارسال به عهده فروشنده است. 29/03/1403 07:27:00 ق.ظ استعلام خرید ذغال کک 90 درصد پایه نفتی طبق شرایط و مشخصات استاندارد پیوستی استعلام خرید ذغال کک 90 درصد پایه نفتی طبق شرایط و مشخصات استاندارد پیوستی 29/03/1403 07:13:00 ق.ظ مناقصه 30,000 tons of Calcined Petroleum Coke مناقصه 30,000 tons of Calcined Petroleum Coke 29/03/1403 07:22:16 ق.ظ مناقصه خرید آب ژاول ) هیپو کلریت سدیم مناقصه خرید آب ژاول ) هیپو کلریت سدیم 29/03/1403 07:17:36 ق.ظ استعلام انواع رنگ طبق درخواست پیوستی استعلام انواع رنگ طبق درخواست پیوستی 29/03/1403 07:04:00 ق.ظ استعلام جهت سم پاشی در مسجد امام خمینی(ره) شماره تماس09124954986 آقای آژ تماس حاصل فرمائید حتما بازدید شود قیمت داده شود استعلام جهت سم پاشی در مسجد امام خمینی(ره) شماره تماس09124954986 آقای آژ تماس حاصل فرمائید حتما بازدید شود قیمت داده شود 29/03/1403 06:53:00 ق.ظ مناقصه خرید آنتی اکسیدان TBHQ مناقصه خرید آنتی اکسیدان TBHQ 29/03/1403 06:39:30 ق.ظ مناقصه امحاء پسماند آب صابون و لجن تجدید مناقصه امحاء پسماند آب صابون و لجن تجدید 29/03/1403 06:35:58 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات مصرفی درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار استعلام خرید تجهیزات مصرفی درمانگاه تامین اجتماعی گرمسار 29/03/1403 06:18:00 ق.ظ مناقصه TRIS PHOSPHITE (IRGAFOS 168)... مناقصه TRIS PHOSPHITE (IRGAFOS 168)... 29/03/1403 06:29:55 ق.ظ استعلام خرید:اسید سولفوریک**پالایشگاه دهم-فاز19**تقاضای 20-0340082** ارائه پیشنهاد فنی و مالی منطبق با فایل پیوست الزامی می باشد استعلام خرید:اسید سولفوریک**پالایشگاه دهم-فاز19**تقاضای 20-0340082** ارائه پیشنهاد فنی و مالی منطبق با فایل پیوست الزامی می باشد 29/03/1403 06:18:00 ق.ظ استعلام انواع رنگ استعلام انواع رنگ 29/03/1403 06:10:00 ق.ظ فراخوان هواساز، خرید 2 ردیف جرم کوبیدنی... نوبت دوم  فراخوان هواساز، خرید 2 ردیف جرم کوبیدنی...نوبت دوم  29/03/1403 06:13:08 ق.ظ مناقصه Chemetall Britemo 760-Penetrant Product... مناقصه Chemetall Britemo 760-Penetrant Product... 29/03/1403 06:12:24 ق.ظ استعلام طعمه گذاری و سمپاشی دفع حشرات موذی استعلام طعمه گذاری و سمپاشی دفع حشرات موذی 29/03/1403 06:00:00 ق.ظ استعلام BIOCID تعداد 20 بشکه می باشد استعلام BIOCID تعداد 20 بشکه می باشد 29/03/1403 05:58:00 ق.ظ استعلام خرید سموم کشاورزی و باغبانی دفع آفات فضای سبز شهرداری صدرا طبق لیست برگ پیشنهاد قیمت استعلام خرید سموم کشاورزی و باغبانی دفع آفات فضای سبز شهرداری صدرا طبق لیست برگ پیشنهاد قیمت 29/03/1403 05:58:00 ق.ظ استعلام آب اکسیژنه 35 درصد پاشا مقدار 200 کیلوگرم استعلام آب اکسیژنه 35 درصد پاشا مقدار 200 کیلوگرم 29/03/1403 05:58:00 ق.ظ استعلام تعداد 85 بشکه می باشد SCALE INHIBITOR استعلام تعداد 85 بشکه می باشد SCALE INHIBITOR 29/03/1403 05:54:00 ق.ظ استعلام سم علف کش گلایفوزیت(رانداپ)760 لیتر-روغن امولسیون شونده گیاه گیت 40 لیتر-ارائه پیش فاکتور مالی الزامی می باشد - استعلام سم علف کش گلایفوزیت(رانداپ)760 لیتر-روغن امولسیون شونده گیاه گیت 40 لیتر-ارائه پیش فاکتور مالی الزامی می باشد - 29/03/1403 05:51:00 ق.ظ استعلام 55 کیلوگرم چسب صنعتی دو جزیی اپوکسی.به پاسخ های فاقد پیشنهاد فنی ترتیب اثر داده نمی شود.فایلهای پیوست وشرایط استعلام وخرید را به دقت مطالعه فرمایید. استعلام 55 کیلوگرم چسب صنعتی دو جزیی اپوکسی.به پاسخ های فاقد پیشنهاد فنی ترتیب اثر داده نمی شود.فایلهای پیوست وشرایط استعلام وخرید را به دقت مطالعه فرمایید. 29/03/1403 05:45:00 ق.ظ استعلام رنگ و تینر استعلام رنگ و تینر 29/03/1403 05:44:00 ق.ظ استعلام 1 قلم به تعداد 3400 کیلوگرم پودر خاموش کننده / ارائه پیشنهاد فنی و مالی الزامی می باشد استعلام 1 قلم به تعداد 3400 کیلوگرم پودر خاموش کننده / ارائه پیشنهاد فنی و مالی الزامی می باشد 29/03/1403 05:36:00 ق.ظ استعلام محلول pt,pttطبق لیست پیوست استعلام محلول pt,pttطبق لیست پیوست 29/03/1403 05:33:00 ق.ظ استعلام 5 تن آنیونیک A26 (فلوکولانت آنیونی) جهت استفاده در کارخانه ذغالشویی استعلام 5 تن آنیونیک A26 (فلوکولانت آنیونی) جهت استفاده در کارخانه ذغالشویی 29/03/1403 05:22:00 ق.ظ مناقصه عمومی رزین اپوکسی و هاردنر  مناقصه عمومی رزین اپوکسی و هاردنر  29/03/1403 05:28:56 ق.ظ استعلام روغن بهران 32-15w40بهران طبق لیست پیوست -ارائه پیش فاکتور مالی و فنی الزامی می باشد - -روغنها در بشکه بر روی پالت تحویل گردد. استعلام روغن بهران 32-15w40بهران طبق لیست پیوست -ارائه پیش فاکتور مالی و فنی الزامی می باشد - -روغنها در بشکه بر روی پالت تحویل گردد. 29/03/1403 05:13:00 ق.ظ استعلام ضد یخ و ضد جوش بهران بهمن (35 بشکه به رشت و 900گالن 4 لیتری به نور ارسال گردد)ارائه پیش فاکتور مالی و فنی الزامی می باشد -بشکه بر روی پالت تحویل گردد استعلام ضد یخ و ضد جوش بهران بهمن (35 بشکه به رشت و 900گالن 4 لیتری به نور ارسال گردد)ارائه پیش فاکتور مالی و فنی الزامی می باشد -بشکه بر روی پالت تحویل گردد 29/03/1403 05:12:00 ق.ظ استعلام روغن هیدرولیک استعلام روغن هیدرولیک 29/03/1403 05:12:00 ق.ظ استعلام تولوئن استعلام تولوئن 29/03/1403 05:12:00 ق.ظ استعلام انواع رنگ و اسپری رنگ توضیحات به پیوست توضیحات کاتالوگ می باشد عینا طبق مدرجات فایل پیوست اقدام شود استعلام انواع رنگ و اسپری رنگ توضیحات به پیوست توضیحات کاتالوگ می باشد عینا طبق مدرجات فایل پیوست اقدام شود 29/03/1403 05:11:00 ق.ظ استعلام خرید 5000 لیتر گازوئیل برای سوخت با حمل و نقل و تخلیه در محل استعلام خرید 5000 لیتر گازوئیل برای سوخت با حمل و نقل و تخلیه در محل 29/03/1403 05:03:00 ق.ظ استعلام ULTRA COOLANT روغن کمپرسور هوای تاسیسات طبق درخواست پیوست استعلام ULTRA COOLANT روغن کمپرسور هوای تاسیسات طبق درخواست پیوست 29/03/1403 05:00:00 ق.ظ فراخوان عمومی تامین selexorb COS 7*14 از تولیدکنندگان داخلی  - نوبت دوم فراخوان عمومی تامین selexorb COS 7*14 از تولیدکنندگان داخلی  - نوبت دوم 29/03/1403 04:52:57 ق.ظ استعلام گاز مبرد/ R410A GAS/R32 GAS استعلام گاز مبرد/ R410A GAS/R32 GAS 29/03/1403 04:38:00 ق.ظ استعلام نوار پترولاتیوم - ارایه پیشنهاد فنی و مالی مطابق استعلام پیوست الزامیست - شماره تماس کارشناس فنی: 07138132903 استعلام نوار پترولاتیوم - ارایه پیشنهاد فنی و مالی مطابق استعلام پیوست الزامیست - شماره تماس کارشناس فنی: 07138132903 29/03/1403 04:34:00 ق.ظ استعلام نوار دو لایه پایه قیری - ارایه پیشنهاد فنی و مالی مطابق استعلام پیوست الزامیست - شماره تماس کارشناس فنی: 09173395496 استعلام نوار دو لایه پایه قیری - ارایه پیشنهاد فنی و مالی مطابق استعلام پیوست الزامیست - شماره تماس کارشناس فنی: 09173395496 29/03/1403 04:27:00 ق.ظ استعلام خرید کفساز (روغن کاج)جهت فراوری زغالسنگ،ایرانکد مشابه می باشد. استعلام خرید کفساز (روغن کاج)جهت فراوری زغالسنگ،ایرانکد مشابه می باشد. 29/03/1403 04:01:00 ق.ظ استعلام ملزومات مصرفی بهداشتی معاونت بهداشتی استعلام ملزومات مصرفی بهداشتی معاونت بهداشتی 29/03/1403 03:52:00 ق.ظ مناقصه عمومی تامین کاتالیست LD485 مناقصه عمومی تامین کاتالیست LD485 29/03/1403 03:57:38 ق.ظ مناقصه عمومی تامین کاتالیست LD267R مناقصه عمومی تامین کاتالیست LD267R 29/03/1403 03:57:13 ق.ظ استعلام کلرورفریک مایع ، مطابق جدول پیوست ، ایران کدمشابه،نحوه پرداخت:(نقدی) ، محل تحویل : اسفراین،کالابانظرناظرفنی مورد تایید است، اولویت باکالای ایرانی استعلام کلرورفریک مایع ، مطابق جدول پیوست ، ایران کدمشابه،نحوه پرداخت:(نقدی) ، محل تحویل : اسفراین،کالابانظرناظرفنی مورد تایید است، اولویت باکالای ایرانی 29/03/1403 03:27:00 ق.ظ استعلام 4 عدد قوطی 500 گرمی آنتی سیز پایه گرافیتی (تحمل دمایی 180- تا 1400درجه سانتیگراد) (واحد شمارش بر اساس عدد می باشد) استعلام 4 عدد قوطی 500 گرمی آنتی سیز پایه گرافیتی (تحمل دمایی 180- تا 1400درجه سانتیگراد) (واحد شمارش بر اساس عدد می باشد) 29/03/1403 03:00:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای ارزی-پرداخت ریالی خرید پوشش ضدخوردگی رزیمک 0100752-RN مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای ارزی-پرداخت ریالی خرید پوشش ضدخوردگی رزیمک 0100752-RN 28/03/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام رنگ** طبق لیست پیوستی مورد نیاز می باشد* ارائه پیش فاکتور و رعایت الزا مات فایل پیوستی ضروری بوده و در صور ت عدم رعایت ابطال می گردد* استعلام رنگ** طبق لیست پیوستی مورد نیاز می باشد* ارائه پیش فاکتور و رعایت الزا مات فایل پیوستی ضروری بوده و در صور ت عدم رعایت ابطال می گردد* 29/03/1403 02:16:00 ب.ظ استعلام گریس نسوز تولید داخل کشور نوع بسیار مرغوب،کرایه حمل به عهده تامین کننده بوده وتسویه وجه حداکثر یک ماه پس از تحویل وتایید کالا استعلام گریس نسوز تولید داخل کشور نوع بسیار مرغوب،کرایه حمل به عهده تامین کننده بوده وتسویه وجه حداکثر یک ماه پس از تحویل وتایید کالا 29/03/1403 01:50:00 ب.ظ استعلام سولفات آلومینیوم--کلرید آهن(III) صنعتی استعلام سولفات آلومینیوم--کلرید آهن(III) صنعتی 29/03/1403 01:50:00 ب.ظ استعلام پنج هزار لیتر گازوییل، تحویل در محل شرکت، حمل رایگان، فاکتور رسمی، آقای کلانتری 09383617810 استعلام پنج هزار لیتر گازوییل، تحویل در محل شرکت، حمل رایگان، فاکتور رسمی، آقای کلانتری 09383617810 29/03/1403 01:47:00 ب.ظ استعلام تولوئن تجاری استعلام تولوئن تجاری 29/03/1403 01:47:00 ب.ظ مناقصه خرید ماده شیمیایی آمین ضدرسوب و خوردگی دیگهای بخار  مناقصه خرید ماده شیمیایی آمین ضدرسوب و خوردگی دیگهای بخار  27/03/1403 12:25:59 ب.ظ مناقصه امحاء سموم سنواتی،تاریخ منقضی مناقصه امحاء سموم سنواتی،تاریخ منقضی 27/03/1403 12:22:49 ب.ظ مناقصه خرید موشکهای CATALYST SUPPORT ASSEMBLY کوره H-07001 مناقصه خرید موشکهای CATALYST SUPPORT ASSEMBLY کوره H-07001 27/03/1403 11:59:43 ق.ظ استعلام مواد سیتوژنتیک به شرح دقیق پیوست استعلام مواد سیتوژنتیک به شرح دقیق پیوست 27/03/1403 11:38:00 ق.ظ استعلام مواد ژنتیک مولکولی به شرح دقیق پیوست استعلام مواد ژنتیک مولکولی به شرح دقیق پیوست 27/03/1403 11:33:00 ق.ظ استعلام امور تاسیساتی طبق لیست پیوست به شماره های 31581 - 68352 استعلام امور تاسیساتی طبق لیست پیوست به شماره های 31581 - 68352 27/03/1403 11:31:00 ق.ظ استعلام محصولات شیمیایی طبق لیست پیوست به شماره در خواست های 16170 - 16614 استعلام محصولات شیمیایی طبق لیست پیوست به شماره در خواست های 16170 - 16614 27/03/1403 11:22:00 ق.ظ استعلام انواع اسپری تمیز کننده استعلام انواع اسپری تمیز کننده 27/03/1403 11:16:00 ق.ظ استعلام محلول BPC ضد عفونی کننده و تمیز کننده ساکشن مرکزی -ایران کد مشابه-اقلام درخواستی پیوست می باشد-اولویت استانی-پیش فاکتور پیوست گردد-مبلغ کل نوشته شود . استعلام محلول BPC ضد عفونی کننده و تمیز کننده ساکشن مرکزی -ایران کد مشابه-اقلام درخواستی پیوست می باشد-اولویت استانی-پیش فاکتور پیوست گردد-مبلغ کل نوشته شود . 27/03/1403 11:10:00 ق.ظ استعلام خرید 800 کیلو سیلیکاژل//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. استعلام خرید 800 کیلو سیلیکاژل//ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. 27/03/1403 11:08:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پلی الکترولیت(کاتیونی) تصفیه خانه فاضلاب گرگان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پلی الکترولیت(کاتیونی) تصفیه خانه فاضلاب گرگان 27/03/1403 11:05:00 ق.ظ استعلام RF-پنس-ایمرسون-گیمسا استعلام RF-پنس-ایمرسون-گیمسا 27/03/1403 11:04:00 ق.ظ استعلام خرید محفظه سیلیکاژل و سایر اقلام/ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. استعلام خرید محفظه سیلیکاژل و سایر اقلام/ایران کد کالا مشابه و مشخصات کالای درخواستی برابر با فایل پیوست می باشد. 27/03/1403 11:03:00 ق.ظ استعلام درخواست خرید رنگ ترافیکی برای فرودگاه زنجان استعلام درخواست خرید رنگ ترافیکی برای فرودگاه زنجان 27/03/1403 10:30:00 ق.ظ استعلام محلول طبق برگ پیوسط استعلام محلول طبق برگ پیوسط 27/03/1403 10:28:00 ق.ظ استعلام محلول crrt_فیلتر crrt18_ست هموفیلتراسیون crrt استعلام محلول crrt_فیلتر crrt18_ست هموفیلتراسیون crrt 27/03/1403 10:24:00 ق.ظ استعلام رنگ و تینر استعلام رنگ و تینر 27/03/1403 10:23:00 ق.ظ مناقصه ضد خوردگی گلایکول (نی کپ) مناقصه ضد خوردگی گلایکول (نی کپ) 27/03/1403 10:25:53 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی تامین و حمل 450 تن نیتروژن مایع فراخوان ارزیابی کیفی تامین و حمل 450 تن نیتروژن مایع 27/03/1403 10:24:17 ق.ظ شناسایی منابع تولید کننده تعلیق شکن شناسایی منابع تولید کننده تعلیق شکن 27/03/1403 10:11:42 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه پودر فروبار فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه پودر فروبار 27/03/1403 09:53:18 ق.ظ مناقصه خرید سموم فضای سبز شهرداری مناقصه خرید سموم فضای سبز شهرداری 27/03/1403 09:51:41 ق.ظ استعلام عایق الاستومری/بازدید الزامی میباشد/ بازدید بلوار کشاورزبین وصال و قدس پلاک41 ازمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران /شماره تماس 86052366 استعلام عایق الاستومری/بازدید الزامی میباشد/ بازدید بلوار کشاورزبین وصال و قدس پلاک41 ازمایشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران /شماره تماس 86052366 27/03/1403 09:39:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه مواد پیشگیری کننده هرزروی L.P.M فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه مواد پیشگیری کننده هرزروی L.P.M 27/03/1403 09:51:06 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید 70،000 لیتر ضدیخ مورد نیاز سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد مقدس مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید 70،000 لیتر ضدیخ مورد نیاز سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد مقدس 27/03/1403 09:39:00 ق.ظ استعلام خرید 1800 قوطی روغن ترمز(1600 قوطی زرد و 200 قوطی آبی) طبق پیوست. استعلام خرید 1800 قوطی روغن ترمز(1600 قوطی زرد و 200 قوطی آبی) طبق پیوست. 27/03/1403 09:25:00 ق.ظ استعلام رنگ سیلیکون آلومینیوم طبق مدرک پیوستی استعلام رنگ سیلیکون آلومینیوم طبق مدرک پیوستی 27/03/1403 09:15:00 ق.ظ استعلام تجهیزات مصرفی آزمایشگاه/هماتولوژی استعلام تجهیزات مصرفی آزمایشگاه/هماتولوژی 27/03/1403 08:37:00 ق.ظ