تجهیزات و احداث جایگاه سوخت info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه, انجام خدمات سرویس کاری آپاراتی و متصدی جایگاه سوخت اداره ترابری مناقصه, انجام خدمات سرویس کاری آپاراتی و متصدی جایگاه سوخت اداره ترابری 10/09/1401 08:21:17 ق.ظ مناقصه تامین 31 نفر نیرو به منظور جمع آوری حدودا 7 تا 12 تن زباله سطح شهر ..- نوبت دوم مناقصه تامین 31 نفر نیرو به منظور جمع آوری حدودا 7 تا 12 تن زباله سطح شهر ..- نوبت دوم 10/09/1401 07:56:21 ق.ظ استعلام طراحی مرحله اول و دوم و خدمات مشاوره برای مطالعات نشست, ارائه راهکارهای پیشگیری از ادامه نشست ها, بهسازی سازه ها و نظارت سوختگیری هواپیمایی همدان استعلام طراحی مرحله اول و دوم و خدمات مشاوره برای مطالعات نشست, ارائه راهکارهای پیشگیری از ادامه نشست ها, بهسازی سازه ها و نظارت سوختگیری هواپیمایی همدان 09/09/1401 10:32:00 ق.ظ آگهی تجدید مناقصه انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری مورد نیاز واحدهای مختلف آگهی تجدید مناقصه انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری مورد نیاز واحدهای مختلف 08/09/1401 11:14:26 ق.ظ مناقصه حجمی، زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی منطقه و نواحی تابعه - نوبت دوم مناقصه حجمی، زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی منطقه و نواحی تابعه - نوبت دوم 08/09/1401 08:16:46 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برون سپاری پیمان انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی شهرکرد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای برون سپاری پیمان انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی شهرکرد 07/09/1401 11:34:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات پنچرگیری، تعمیرات لاستیک... فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات پنچرگیری، تعمیرات لاستیک... 07/09/1401 07:25:08 ق.ظ مناقصه برون سپاری پیمان حجمی انبارنفت و سوخت گیری هواپیمایی نوبت دوم مناقصه برون سپاری پیمان حجمی انبارنفت و سوخت گیری هواپیمایی نوبت دوم 07/09/1401 06:56:11 ق.ظ استعلام خرید مبدل حرارتی و نازل جایگاه سی ان جی استعلام خرید مبدل حرارتی و نازل جایگاه سی ان جی 07/09/1401 05:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تعداد 31 نفر نیرو به منظور جمع آوری زباله ، رفت روب، حفظ و نگهداری فضای سبز ،خدمات آتش نشانی و پمپ گاز و... مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین تعداد 31 نفر نیرو به منظور جمع آوری زباله ، رفت روب، حفظ و نگهداری فضای سبز ،خدمات آتش نشانی و پمپ گاز و... 06/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای تعمیرات و رنگ آمیزی کف مخزن شماره 7 سوختگیری هواپیمایی بندرعباس 32581400 الی 1401 ناظر :آقای گرگیج استعلام تهیه مصالح و اجرای تعمیرات و رنگ آمیزی کف مخزن شماره 7 سوختگیری هواپیمایی بندرعباس 32581400 الی 1401 ناظر :آقای گرگیج 06/09/1401 07:49:00 ق.ظ مناقصه برون سپاری پیمان حجمی انبارنفت و سوخت گیری هواپیمایی مناقصه برون سپاری پیمان حجمی انبارنفت و سوخت گیری هواپیمایی 06/09/1401 07:52:14 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات سرویس کاری آپاراتی و متصدی جایگاه سوخت اداره ترابری مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی انجام خدمات سرویس کاری آپاراتی و متصدی جایگاه سوخت اداره ترابری 05/09/1401 09:58:00 ق.ظ مناقصه حجمی، زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی منطقه و نواحی تابعه مناقصه حجمی، زمانی اداره امور سوختگیری هواپیمایی منطقه و نواحی تابعه 05/09/1401 06:22:03 ق.ظ استعلام درخواست سیم پیچی الکتروموتور 275 کیلووات جایگاه سی ان جی که پیوست می باشد وحتما شرکت کننده بومی و یا استان های هم جوار باشد وباشمار09216196191 تماس استعلام درخواست سیم پیچی الکتروموتور 275 کیلووات جایگاه سی ان جی که پیوست می باشد وحتما شرکت کننده بومی و یا استان های هم جوار باشد وباشمار09216196191 تماس 03/09/1401 08:15:00 ق.ظ مناقصه تامین 31 نفر نیرو به منظور جمع آوری حدودا 7 تا 12 تن زباله سطح شهر .. مناقصه تامین 31 نفر نیرو به منظور جمع آوری حدودا 7 تا 12 تن زباله سطح شهر .. 03/09/1401 07:40:45 ق.ظ استعلام خرید دیسپنسر ( پمپ بنزین ) و سایر تجهیزات و متعلقات برای اجرای جایگاه بنزین به شرح استعلام بهاء پیوستی استعلام خرید دیسپنسر ( پمپ بنزین ) و سایر تجهیزات و متعلقات برای اجرای جایگاه بنزین به شرح استعلام بهاء پیوستی 03/09/1401 07:14:00 ق.ظ استعلام انجام مهندسی پایه و تهیه مدارک پیمان مربوط به ساخت و نصب و راه اندازی سیستم اس ان جی جهت گازرسانی خوروبیابانک استعلام انجام مهندسی پایه و تهیه مدارک پیمان مربوط به ساخت و نصب و راه اندازی سیستم اس ان جی جهت گازرسانی خوروبیابانک 03/09/1401 01:20:00 ب.ظ استعلام ایران کد مشابه میباشد. مطابق با شرح کلی نیاز مدارک پیوستی قیمت گذاری گردد ارائه نمونه یا مشخصات فنی الزامی میباشد. استعلام ایران کد مشابه میباشد. مطابق با شرح کلی نیاز مدارک پیوستی قیمت گذاری گردد ارائه نمونه یا مشخصات فنی الزامی میباشد. 03/09/1401 01:17:00 ب.ظ مناقصه امور خدمات شهر ...- نوبت دوم مناقصه امور خدمات شهر ...- نوبت دوم 02/09/1401 11:11:33 ق.ظ مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی امور بهره برداری مرکز سوختگیری مهرآباد مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری حجمی امور بهره برداری مرکز سوختگیری مهرآباد 02/09/1401 07:46:59 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان باارزیابی کیفی حجمی انباروسوختگیری هواپیمایی نوشهرورامسر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدیدمناقصه عمومی یک مرحله ای همزمان باارزیابی کیفی حجمی انباروسوختگیری هواپیمایی نوشهرورامسر 02/09/1401 07:40:00 ق.ظ استعلام اقلام سوختگیری ایران کد مشابه میباشد. مطابق با شرح کلی نیاز مدارک پیوستی قیمت گذاری گردد ارائه نمونه یا مشخصات فنی الزامی میباشد. استعلام اقلام سوختگیری ایران کد مشابه میباشد. مطابق با شرح کلی نیاز مدارک پیوستی قیمت گذاری گردد ارائه نمونه یا مشخصات فنی الزامی میباشد. 02/09/1401 06:46:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری حجمی امور بهره برداری مرکز سوختگیری - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری حجمی امور بهره برداری مرکز سوختگیری - نوبت دوم 02/09/1401 05:20:12 ق.ظ استعلام تجدید نیاز لایروبی مخزن شماره یک سوختگیری هواپیمایی استعلام تجدید نیاز لایروبی مخزن شماره یک سوختگیری هواپیمایی 02/09/1401 02:07:00 ب.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان حجمی مرکز سوختگیری مهرآباد مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان حجمی مرکز سوختگیری مهرآباد 01/09/1401 09:30:00 ب.ظ فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری حجمی امور بهره برداری مرکز سوختگیری فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری حجمی امور بهره برداری مرکز سوختگیری 01/09/1401 07:51:19 ق.ظ استعلام خرید یک عدد میل لنگ کمپرسور جایگاهneuvo pignone 1475 cng ایران کد مشابه است استعلام خرید یک عدد میل لنگ کمپرسور جایگاهneuvo pignone 1475 cng ایران کد مشابه است 01/09/1401 04:36:00 ق.ظ مناقصه و مزایده شناسایی سرمایه گذار و بهره بردار جهت احیای جایگاه CNG آتی ساز - نوبت دوم مناقصه و مزایده شناسایی سرمایه گذار و بهره بردار جهت احیای جایگاه CNG آتی ساز -نوبت دوم 30/08/1401 06:53:27 ق.ظ استعلام، تعمیر نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات کابرد دیسپنسرهای سوخت تعمیر نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات کابرد دیسپنسرهای سوخت 30/08/1401 04:17:33 ق.ظ استعلام، خدمات امحا نوع مخزن سی ان جی خدمات امحا نوع مخزن سی ان جی 30/08/1401 04:13:32 ق.ظ استعلام اجرای سامانه H.L.A در مخازن سوختگیری هواپیمایی زنجان استعلام اجرای سامانه H.L.A در مخازن سوختگیری هواپیمایی زنجان 30/08/1401 01:14:00 ب.ظ استعلام برچیدن حوضچه های قبلی و تهیه مصالح و ساخت و جاگذاری حوضچه های درین واحد سوختگیری هواپیمایی تبریز استعلام برچیدن حوضچه های قبلی و تهیه مصالح و ساخت و جاگذاری حوضچه های درین واحد سوختگیری هواپیمایی تبریز 29/08/1401 10:36:00 ق.ظ مناقصه و مزایده شناسایی سرمایه گذار و بهره بردار جهت احیای جایگاه CNG آتی ساز مناقصه و مزایده شناسایی سرمایه گذار و بهره بردار جهت احیای جایگاه CNG آتی ساز 29/08/1401 07:21:12 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی استیج 2 طرح کهاب آگهی مناقصه عمومی استیج 2 طرح کهاب 29/08/1401 06:37:51 ق.ظ مناقصه عمومی استیج 2 طرح کهاب نوبت دوم  مناقصه عمومی استیج 2 طرح کهاب 29/08/1401 06:35:58 ق.ظ استعلام خرید قطعات اورهال کمپرسور و هزینه دستمزد جایگاه سی ان جی شماره یک شهرداری خوی مطابق مشخصات فایل پیوستی استعلام خرید قطعات اورهال کمپرسور و هزینه دستمزد جایگاه سی ان جی شماره یک شهرداری خوی مطابق مشخصات فایل پیوستی 28/08/1401 09:10:00 ق.ظ مناقصه, انجام خدمات سرویس کاری آپاراتی و متصدی جایگاه سوخت اداره ترابری مناقصه, انجام خدمات سرویس کاری آپاراتی و متصدی جایگاه سوخت اداره ترابری 28/08/1401 07:59:22 ق.ظ مناقصه, برون سپاری پیمان حجمی انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی شهرکرد مناقصه, برون سپاری پیمان حجمی انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی شهرکرد 28/08/1401 07:27:25 ق.ظ استعلام درخواست سیم پیچی الکتروموتور 275 کیلووات جایگاه سی ان جی که پیوست می باشد وحتما شرکت کننده بومی و یا استان های هم جوار باشد وباشمار09216196191 تماس استعلام درخواست سیم پیچی الکتروموتور 275 کیلووات جایگاه سی ان جی که پیوست می باشد وحتما شرکت کننده بومی و یا استان های هم جوار باشد وباشمار09216196191 تماس 28/08/1401 06:36:00 ق.ظ استعلام درخواست سیم پیچی الکتروموتور 275 کیلووات جایگاه سی ان جی که پیوست می باشد وحتما شرکت کننده بومی و یا استان های هم جوار باشد وباشمار09216196191 تماس استعلام درخواست سیم پیچی الکتروموتور 275 کیلووات جایگاه سی ان جی که پیوست می باشد وحتما شرکت کننده بومی و یا استان های هم جوار باشد وباشمار09216196191 تماس 28/08/1401 06:07:00 ق.ظ مناقصه امور خدمات شهر مناقصه امور خدمات شهر 26/08/1401 06:19:50 ق.ظ استعلام خرید دیسپنسر (پمپ بنزین )و سایر متعلقات برای اجرای جایگاه پمپ بنزین به شرح استعلام بهاء پیوستی استعلام خرید دیسپنسر (پمپ بنزین )و سایر متعلقات برای اجرای جایگاه پمپ بنزین به شرح استعلام بهاء پیوستی 26/08/1401 05:46:00 ق.ظ تجدید مناقصه ایجاد و اصلاح رمپ ورودی و خروجی پارکینگ نفتکش ها، تعمیرات اتاق های توزیع بار، صدور و...- نوبت دم تجدید مناقصه ایجاد و اصلاح رمپ ورودی و خروجی پارکینگ نفتکش ها، تعمیرات اتاق های توزیع بار، صدور و...- نوبت دم 26/08/1401 05:43:54 ق.ظ استعلام تقاضای ساخت به شماره 0139135 (PISTON) ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه گردد. پرداخت به صورت اعتباری می باشد استعلام تقاضای ساخت به شماره 0139135 (PISTON) ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه گردد. پرداخت به صورت اعتباری می باشد 26/08/1401 04:33:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری و فضای سبز شهرداری ارسنجان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه واگذاری انجام امور خدمات شهری و فضای سبز شهرداری ارسنجان 25/08/1401 08:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه وخرید مخازن سوخت جایگاه سوخت پمپ بنزین شهرداری صیدون مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه وخرید مخازن سوخت جایگاه سوخت پمپ بنزین شهرداری صیدون 25/08/1401 08:42:00 ق.ظ مناقصه, واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد، سوختگیری هواپیمایی و خدمات عمومی ستاد منطقه و نواحی تابع مناقصه, واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت بجنورد، سوختگیری هواپیمایی و خدمات عمومی ستاد منطقه و نواحی تابع 24/08/1401 08:27:03 ق.ظ مناقصه, حجمی زمانی انبارهای نفت سنندج٬ بانه و سوختگیری در سال ۱۴۰۱ مناقصه, حجمی زمانی انبارهای نفت سنندج٬ بانه و سوختگیری در سال ۱۴۰۱ 24/08/1401 08:26:24 ق.ظ استعلام اقلام سوختگیری ایران کد مشابه میباشد. مطابق با شرح کلی نیاز مدارک پیوستی قیمت گذاری گردد ارائه نمونه یا مشخصات فنی الزامی میباشد. استعلام اقلام سوختگیری ایران کد مشابه میباشد. مطابق با شرح کلی نیاز مدارک پیوستی قیمت گذاری گردد ارائه نمونه یا مشخصات فنی الزامی میباشد. 24/08/1401 08:07:00 ق.ظ استعلام اجرای پلتفرم سوختگیری ایلام طبق ضمایم پیوستی استعلام اجرای پلتفرم سوختگیری ایلام طبق ضمایم پیوستی 24/08/1401 07:49:00 ق.ظ استعلام انجام مهندسی پایه و تهیه مدارک پیمان مربوط به ساخت و نصب و راه اندازی سیستم اس ان جی جهت گازرسانی خوروبیابانک استعلام انجام مهندسی پایه و تهیه مدارک پیمان مربوط به ساخت و نصب و راه اندازی سیستم اس ان جی جهت گازرسانی خوروبیابانک 24/08/1401 07:28:00 ق.ظ استعلام اقلام سوختگیری ایران کد مشابه میباشد. مطابق با شرح کلی نیاز مدارک پیوستی قیمت گذاری گردد ارائه نمونه یا مشخصات فنی الزامی میباشد. استعلام اقلام سوختگیری ایران کد مشابه میباشد. مطابق با شرح کلی نیاز مدارک پیوستی قیمت گذاری گردد ارائه نمونه یا مشخصات فنی الزامی میباشد. 24/08/1401 07:11:00 ق.ظ مناقصه تهیه و تعویض تابلوهای 20 کیلوولت پست برق نوبت دوم مناقصه تهیه و تعویض تابلوهای 20 کیلوولت پست برق نوبت دوم 23/08/1401 10:34:11 ق.ظ استعلام واگذاری حجمی بازدید از مصرف کنندگان عمده و کنترل کیفیت جایگاه های عرضه سوخت سطح استان قم استعلام واگذاری حجمی بازدید از مصرف کنندگان عمده و کنترل کیفیت جایگاه های عرضه سوخت سطح استان قم 23/08/1401 09:58:00 ق.ظ تجدید ایجاد و اصلاح رمپ ورودی و خروجی پارکینگ نفتکش ها، تعمیرات اتاق های توزیع بار، صدور و... تجدید ایجاد و اصلاح رمپ ورودی و خروجی پارکینگ نفتکش ها، تعمیرات اتاق های توزیع بار، صدور و....نوبت دوم 23/08/1401 09:40:11 ق.ظ استعلام بازرسی از جایگاه های سوخت مایع استان- تاییدیه و تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد برای بازرسی جایگاه سوخت مایع الزامی است- استعلام بازرسی از جایگاه های سوخت مایع استان- تاییدیه و تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد برای بازرسی جایگاه سوخت مایع الزامی است- 23/08/1401 06:27:00 ق.ظ استعلام اورهال جایگاه cng اتوبوسرانی برندlmf شامل خرید و نصب تجهیزات و تعمیر اساسی کمپرسور و درایر جایگاه استعلام اورهال جایگاه cng اتوبوسرانی برندlmf شامل خرید و نصب تجهیزات و تعمیر اساسی کمپرسور و درایر جایگاه 23/08/1401 05:15:00 ق.ظ استعلام فشار سنج استعلام فشار سنج 22/08/1401 09:16:00 ق.ظ فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت فراخوان مناقصه واگذاری اداره امور عملیات انبار نفت 21/08/1401 11:17:23 ق.ظ مناقصه تهیه و تعویض تابلوهای 20 کیلوولت پست برق مناقصه تهیه و تعویض تابلوهای 20 کیلوولت پست برق 21/08/1401 10:03:14 ق.ظ استعلام لیتر شمار 24 ولت و220 ولت وشلینگ گازوئل به طول 10 متر استعلام لیتر شمار 24 ولت و220 ولت وشلینگ گازوئل به طول 10 متر 21/08/1401 09:34:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب قطعات جایگاه CNG طبق فایل پیوست استعلام خرید و نصب قطعات جایگاه CNG طبق فایل پیوست 21/08/1401 07:27:00 ق.ظ مناقصه واگذاری امور اجرایی واحد سوختگیری هواپیمایی - نوبت دوم مناقصه واگذاری امور اجرایی واحد سوختگیری هواپیمایی - نوبت دوم 21/08/1401 07:25:25 ق.ظ مناقصه, اداره امور مرکز سوختگیری هواپیمایی مناقصه, اداره امور مرکز سوختگیری هواپیمایی 19/08/1401 06:18:47 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حجمی انبار ، ستاد ، سوختگیری هواپیمایی و ناحیه بردسکن منطقه سبزوار مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حجمی انبار ، ستاد ، سوختگیری هواپیمایی و ناحیه بردسکن منطقه سبزوار 19/08/1401 05:53:00 ق.ظ استعلام انجام مهندسی پایه و تهیه مدارک پیمان مربوط به ساخت و نصب و راه اندازی سیستم اس ان جی گازرسانی خوروبیابانک استعلام انجام مهندسی پایه و تهیه مدارک پیمان مربوط به ساخت و نصب و راه اندازی سیستم اس ان جی گازرسانی خوروبیابانک 19/08/1401 01:49:00 ب.ظ استعلام خرید و راه اندازی دوربین های مدار بسته به همراه لوازم مورد نیاز جهت راه اندازی در ساختمان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان استعلام خرید و راه اندازی دوربین های مدار بسته به همراه لوازم مورد نیاز جهت راه اندازی در ساختمان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان گلستان 18/08/1401 11:24:00 ق.ظ استعلام اقلام سوختگیری ایران کد مشابه میباشد. مطابق با شرح کلی نیاز مدارک پیوستی قیمت گذاری گردد ارائه نمونه یا مشخصات فنی الزامی میباشد. استعلام اقلام سوختگیری ایران کد مشابه میباشد. مطابق با شرح کلی نیاز مدارک پیوستی قیمت گذاری گردد ارائه نمونه یا مشخصات فنی الزامی میباشد. 18/08/1401 10:57:00 ق.ظ استعلام اورهال جایگاه cng اتوبوسرانی برندlmf شامل خرید و نصب تجهیزات و تعمیر اساسی کمپرسور و درایر جایگاه استعلام اورهال جایگاه cng اتوبوسرانی برندlmf شامل خرید و نصب تجهیزات و تعمیر اساسی کمپرسور و درایر جایگاه 18/08/1401 09:54:00 ق.ظ مناقصه واگذاری امور اجرایی واحد سوختگیری هواپیمایی مناقصه عمومی واگذاری امور اجرایی واحد سوختگیری هواپیمایی... - نوبت دوم 18/08/1401 07:57:36 ق.ظ استعلام واگذاری بخشی از خدمات سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه به بخش خصوصی 1401 استعلام واگذاری بخشی از خدمات سرویسهای صنعتی و کنترل کیفیت مجاری عرضه به بخش خصوصی 1401 18/08/1401 07:29:00 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی اداره حجمی- زمانی امور انبار نفت، ستاد و سوختگیری هواپیمائی - نوبت دوم آگهی مناقصه عمومی اداره حجمی- زمانی امور انبار نفت، ستاد و سوختگیری هواپیمائی - نوبت دوم 18/08/1401 07:13:10 ق.ظ مناقصه ساخت و نصب 400 انشعاب پلی اتیلن پراکنده و اجرای 2000 متر شبکه حفره خالی... نوبت دوم مناقصه ساخت و نصب 400 انشعاب پلی اتیلن پراکنده و اجرای 2000 متر شبکه حفره خالی... نوبت دوم 17/08/1401 11:20:00 ق.ظ مناقصه تعمیر و بازسازی فیلتر سپراتور و مسیر تخلیه ... - نوبت دوم مناقصه تعمیر و بازسازی فیلتر سپراتور و مسیر تخلیه ... - نوبت دوم 17/08/1401 10:55:34 ق.ظ استعلام لیتر شمار 24 ولت و220 ولت وشلینگ گازوئل به طول 10 متر استعلام لیتر شمار 24 ولت و220 ولت وشلینگ گازوئل به طول 10 متر 17/08/1401 10:07:00 ق.ظ آگهی تجدید مناقصه انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری مورد نیاز واحدهای مختلف - نوبت دوم آگهی تجدید مناقصه انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری مورد نیاز واحدهای مختلف 17/08/1401 10:15:15 ق.ظ مناقصه راهبری خدمات پشتیبانی اداری، عمومی، راهبری ماشین های اداری ستاد ...- نوبت دوم مناقصه راهبری خدمات پشتیبانی اداری، عمومی، راهبری ماشین های اداری ستاد ...- نوبت دوم 17/08/1401 09:33:24 ق.ظ استعلام لیتر شمار 24 ولت سیار ولیتر شمار ثابت 220 ولت وشلینگ 1اینچ مخصوص گازوئیل واطلاعات درخواستی می بایست مطابق شرح پیوست باشد استعلام لیتر شمار 24 ولت سیار ولیتر شمار ثابت 220 ولت وشلینگ 1اینچ مخصوص گازوئیل واطلاعات درخواستی می بایست مطابق شرح پیوست باشد 17/08/1401 08:48:00 ق.ظ استعلام میل لنگ 250- 1500 مربوط به کمپرسور جایگاه CNG از نوع دستگاه کوانشین 1500 هوایاربا مشخصات زیر: Crank Shaft;SF540A-12018072/ORG استعلام میل لنگ 250- 1500 مربوط به کمپرسور جایگاه CNG از نوع دستگاه کوانشین 1500 هوایاربا مشخصات زیر: Crank Shaft;SF540A-12018072/ORG 17/08/1401 08:34:00 ق.ظ مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری کنترل کیفیت و مجاری عرضه در سطح منطقه ونواحی تابعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان مناقصه, تجدید مناقصه واگذاری حجمی بازدیدهای ادواری کنترل کیفیت و مجاری عرضه در سطح منطقه ونواحی تابعه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کرمان 17/08/1401 06:47:20 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی اداره حجمی زمانی امور انبار نفت، ستاد و سوختگیری هواپیمائی آگهی مناقصه عمومی اداره حجمی زمانی امور انبار نفت، ستاد و سوختگیری هواپیمائی 17/08/1401 06:10:47 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات اداره گاز شهرستان آمل (شهرهای رینه، گزنگ و پلور و روستاهای تابعه )به همراه حمل گاز به روش CNG (برونسپاری ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری و تعمیرات اداره گاز شهرستان آمل (شهرهای رینه، گزنگ و پلور و روستاهای تابعه )به همراه حمل گاز به روش CNG (برونسپاری ) 16/08/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام اجرای پلتفرم سوختگیری ایلام طبق ضمایم پیوستی استعلام اجرای پلتفرم سوختگیری ایلام طبق ضمایم پیوستی 16/08/1401 07:48:00 ق.ظ مناقصه تعمیر و بازسازی فیلتر سپراتور و مسیر تخلیه ... مناقصه تعمیر و بازسازی فیلتر سپراتور و مسیر تخلیه ... 16/08/1401 08:03:09 ق.ظ استعلام اجرای سیستم H.L.A در مخازن مرکز سوختگیری زنجان استعلام اجرای سیستم H.L.A در مخازن مرکز سوختگیری زنجان 16/08/1401 06:08:00 ق.ظ استعلام تهیه و تامین کالا و لوازم و قطعات مورد نیاز و اجرای استاندارد سازی جایگاه سی ان جی شهرداری قائمیه(حداکثرمبلغ برآوردی یک میلیارد ریال) استعلام تهیه و تامین کالا و لوازم و قطعات مورد نیاز و اجرای استاندارد سازی جایگاه سی ان جی شهرداری قائمیه(حداکثرمبلغ برآوردی یک میلیارد ریال) 16/08/1401 04:56:00 ق.ظ استعلام پروژه تغییرات لوله کشی موتورخانه جدید انبار نفت سبزوار جهت بارگیری بنزین و محوطه سازی اطراف پمپ شید جدید بر اساس شرح پیوست و مدارک پیمان استعلام پروژه تغییرات لوله کشی موتورخانه جدید انبار نفت سبزوار جهت بارگیری بنزین و محوطه سازی اطراف پمپ شید جدید بر اساس شرح پیوست و مدارک پیمان 16/08/1401 03:31:00 ب.ظ مناقصه, خدمات مدیریت بهره برداری شهر رینه/پلور شهرستان آمل بهمراه حمل گاز به روش CNG(برونسپاری)-تجدید مناقصه مناقصه, خدمات مدیریت بهره برداری شهر رینه/پلور شهرستان آمل بهمراه حمل گاز به روش CNG(برونسپاری)-تجدید مناقصه 15/08/1401 08:18:10 ق.ظ استعلام لیتر شمار 24 ولت سیار ولیتر شمار ثابت 220 ولت وشلینگ 1اینچ مخصوص گازوئیل واطلاعات درخواستی می بایست مطابق شرح پیوست باشد استعلام لیتر شمار 24 ولت سیار ولیتر شمار ثابت 220 ولت وشلینگ 1اینچ مخصوص گازوئیل واطلاعات درخواستی می بایست مطابق شرح پیوست باشد 15/08/1401 07:53:00 ق.ظ استعلام شیلنگ کارواش/ایرانکدمشابه می باشد/پیشنهادات فنی مالی برمبنای شرح وشرایط خرید درپیوست ارائه گردد. استعلام شیلنگ کارواش/ایرانکدمشابه می باشد/پیشنهادات فنی مالی برمبنای شرح وشرایط خرید درپیوست ارائه گردد. 15/08/1401 04:46:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اداره امور مرکز سوختگیری هواپیمای همدان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اداره امور مرکز سوختگیری هواپیمای همدان 14/08/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه راهبری خدمات پشتیبانی اداری، عمومی، راهبری ماشین های اداری ستاد منطقه و نواحی فاقد انبار و... مناقصه راهبری خدمات پشتیبانی اداری، عمومی، راهبری ماشین های اداری ستاد منطقه و نواحی فاقد انبار و... 14/08/1401 11:26:10 ق.ظ استعلام تهیه و نصب سیستم High Level Alarm بر روی مخازن سوختگیری هواپیمایی لامرد مطابق صورت مقادیر پیوستی استعلام تهیه و نصب سیستم High Level Alarm بر روی مخازن سوختگیری هواپیمایی لامرد مطابق صورت مقادیر پیوستی 14/08/1401 09:52:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب سیستم High Level Alarm بر روی مخازن سوختگیری هواپیمایی لامرد مطابق صورت مقادیر پیوستی استعلام تهیه و نصب سیستم High Level Alarm بر روی مخازن سوختگیری هواپیمایی لامرد مطابق صورت مقادیر پیوستی 14/08/1401 08:35:00 ق.ظ استعلام ایرانکد مشابه و ملاک فایل پیوستی اقلام میباشد.پشنهاد فنی و مالی بصورت جداگانه تهیه و در سامانه بارگذاری نمایید. استعلام ایرانکد مشابه و ملاک فایل پیوستی اقلام میباشد.پشنهاد فنی و مالی بصورت جداگانه تهیه و در سامانه بارگذاری نمایید. 12/08/1401 02:35:00 ب.ظ مناقصه احداث جایگاه سوخت مناقصه احداث جایگاه سوخت 11/08/1401 11:13:02 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به سوختگیری هواپیمایی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به سوختگیری هواپیمایی 10/08/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه ساخت و نصب 400 انشعاب پلی اتیلن پراکنده و اجرای 2000 متر شبکه حفره خالی... مناقصه ساخت و نصب 400 انشعاب پلی اتیلن پراکنده و اجرای 2000 متر شبکه حفره خالی... 10/08/1401 12:30:15 ب.ظ مناقصه تعمیر و بازسازی فیلتر سپراتور و مسیر تخلیه سیفتی ولوهای ایستگاه سی جی اس... مناقصه تعمیر و بازسازی فیلتر سپراتور و مسیر تخلیه سیفتی ولوهای ایستگاه سی جی اس... 10/08/1401 12:21:40 ب.ظ