برقگیر،صاعقه گیر و اینترکام info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام 420 عدد (معادل 140 دست 3 عددی)برقگیر طبق مشخصات فنی پیوست مطابق با استاندارد و مورد تایید وزارت نیرو استعلام 420 عدد (معادل 140 دست 3 عددی)برقگیر طبق مشخصات فنی پیوست مطابق با استاندارد و مورد تایید وزارت نیرو 29/03/1403 09:15:00 ق.ظ استعلام تعمیرات پست هوایی و پایش اصلاح ارت فشار ضعیف استعلام تعمیرات پست هوایی و پایش اصلاح ارت فشار ضعیف 29/03/1403 09:03:00 ق.ظ استعلام تعمیرات پست هوایی و پایش اصلاح ارت استعلام تعمیرات پست هوایی و پایش اصلاح ارت 29/03/1403 08:49:00 ق.ظ استعلام تعمیرات پست هوائی. پایش واصلاح ارت استعلام تعمیرات پست هوائی. پایش واصلاح ارت 29/03/1403 08:04:00 ق.ظ استعلام ارت الکترونیکی سه فازEES-3PH-32A-LEVEL1 شرکت کنزا صنعت استعلام ارت الکترونیکی سه فازEES-3PH-32A-LEVEL1 شرکت کنزا صنعت 29/03/1403 06:08:00 ق.ظ استعلام انجام فعالیتهای مربوط به حفر گود و کانال در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان قاینات استعلام انجام فعالیتهای مربوط به حفر گود و کانال در محدوده مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان قاینات 29/03/1403 06:03:00 ق.ظ استعلام اجرای حفرگود، کانال، چاه اتصال زمین و بتن کاری در مدیریت توزیع برق شهرستان فردوس استعلام اجرای حفرگود، کانال، چاه اتصال زمین و بتن کاری در مدیریت توزیع برق شهرستان فردوس 29/03/1403 05:55:00 ق.ظ استعلام واگذاری تعمیرات پستهای هوایی و پایش و اصلاح ارت توزیع نیروی برق نجف ابادبه مبلغ پایه 850 میلیون تومان وفق فهرست بهای 1403-01 استعلام واگذاری تعمیرات پستهای هوایی و پایش و اصلاح ارت توزیع نیروی برق نجف ابادبه مبلغ پایه 850 میلیون تومان وفق فهرست بهای 1403-01 29/03/1403 05:45:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات برقی طبق لیست پیوست استعلام خرید تجهیزات برقی طبق لیست پیوست 29/03/1403 04:26:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، هندل ارت فیدر mv استعلام الکترونیکی، هندل ارت فیدر mv 29/03/1403 04:22:39 ق.ظ استعلام تعمیرات پست هوائی و پایش و اصلاح ارت مبلغ استعلام 4150میلیون ریال سقف درصد پلوس25% استعلام تعمیرات پست هوائی و پایش و اصلاح ارت مبلغ استعلام 4150میلیون ریال سقف درصد پلوس25% 29/03/1403 03:22:00 ق.ظ مناقصه خرید لوازم ارت مناقصه خرید لوازم ارت 27/03/1403 10:53:07 ق.ظ استعلام عملیات مربوط به حفرگود ،کانال ،چاه اتصال زمین در شهرستان بشرویه استعلام عملیات مربوط به حفرگود ،کانال ،چاه اتصال زمین در شهرستان بشرویه 27/03/1403 08:27:00 ق.ظ استعلام کانال کنی و حفاری و حفر چاه ارت و... در شهرستان سرایان استعلام کانال کنی و حفاری و حفر چاه ارت و... در شهرستان سرایان 27/03/1403 08:21:00 ق.ظ استعلام تعمیرات پستهای هوایی و پایش و اصلاح ارت بصورت دستمزدی به مبلغ 3600000000ریال استعلام تعمیرات پستهای هوایی و پایش و اصلاح ارت بصورت دستمزدی به مبلغ 3600000000ریال 27/03/1403 06:11:00 ق.ظ استعلام دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اصلاح مقاومت زمین در شهرستان داراب استعلام دستمزد و مصالح مورد نیاز جهت اصلاح مقاومت زمین در شهرستان داراب 27/03/1403 05:50:00 ق.ظ استعلام اجرت بازرسی فنی سیستم ارت بیمارستان امام سجاد(ع). استعلام اجرت بازرسی فنی سیستم ارت بیمارستان امام سجاد(ع). 27/03/1403 05:30:00 ق.ظ استعلام اجرای اتصال زمین الکتریکی وساخت ونصب تابلو اندازه گیری دیماندی .....ساختمان جدید اداری منطقه سبزوار براساس شرح پیوست و مدارک پیمان استعلام اجرای اتصال زمین الکتریکی وساخت ونصب تابلو اندازه گیری دیماندی .....ساختمان جدید اداری منطقه سبزوار براساس شرح پیوست و مدارک پیمان 27/03/1403 05:01:00 ق.ظ استعلام خرید 90 عدد کنتور برقگیر جهت ایستگاه های 230 لنگه-63 لنگه-400 جناح استعلام خرید 90 عدد کنتور برقگیر جهت ایستگاه های 230 لنگه-63 لنگه-400 جناح 27/03/1403 04:51:00 ق.ظ استعلام سیم ارت و کابل لاستیکی طبق شرح پیوست استعلام سیم ارت و کابل لاستیکی طبق شرح پیوست 27/03/1403 04:49:00 ق.ظ استعلام خرید سیم مسی و لوازم سیستم زمین ایستگاه کنار سیاه استعلام خرید سیم مسی و لوازم سیستم زمین ایستگاه کنار سیاه 27/03/1403 04:39:00 ق.ظ استعلام تعمیرات ارت ،تابلو و ساختمان فاز 1 شرق آمل1402 استعلام تعمیرات ارت ،تابلو و ساختمان فاز 1 شرق آمل1402 27/03/1403 04:25:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، مکانیزم عملکرد کلید ارت"ELECTROKAVIR " استعلام الکترونیکی، مکانیزم عملکرد کلید ارت"ELECTROKAVIR " 27/03/1403 04:12:47 ق.ظ استعلام الکترونیکی، برق گیر تک شاخه جهت خط 400 کیلوولت استعلام الکترونیکی، برق گیر تک شاخه جهت خط 400 کیلوولت 27/03/1403 04:11:30 ق.ظ استعلام تعمیرات پست های هوایی پایش و اصلاح ارت سطح شهرستان سمیرم با مبلغ پایه 2.839.000.000ریال استعلام تعمیرات پست های هوایی پایش و اصلاح ارت سطح شهرستان سمیرم با مبلغ پایه 2.839.000.000ریال 27/03/1403 03:23:00 ق.ظ استعلام خرید برقگیر استعلام خرید برقگیر 27/03/1403 01:50:00 ب.ظ استعلام خرید سیستم پیشران و میله ارت در زمین استعلام خرید سیستم پیشران و میله ارت در زمین 27/03/1403 01:43:00 ب.ظ تجدید مناقصه بهسازی سیستم های ارتینگ و ساختمانی ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت کاتدی تجدید مناقصه بهسازی سیستم های ارتینگ و ساختمانی ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت کاتدی 26/03/1403 12:17:33 ب.ظ استعلام سیم ارت نمره 70 روکش دار سبز و زرد نیمه افشان افشارنژادبه صورت یک تکه700متر.پرداخت60روز کاری پس از تایید فنی و تحویل در فرودگاه. استعلام سیم ارت نمره 70 روکش دار سبز و زرد نیمه افشان افشارنژادبه صورت یک تکه700متر.پرداخت60روز کاری پس از تایید فنی و تحویل در فرودگاه. 26/03/1403 11:34:00 ق.ظ استعلام تعمیرات پست های هوایی - پایش و اصلاح ارت ،شهرستان خور و بیابانک استعلام تعمیرات پست های هوایی - پایش و اصلاح ارت ،شهرستان خور و بیابانک 26/03/1403 09:11:00 ق.ظ استعلام بازرسی دوره ای تجهیزات جهت اخذ گواهینامه سلامت ایمنی فایل با توضیحات کامل به ضمیمه میباشد قیمت در همان برگه درج گردد استعلام بازرسی دوره ای تجهیزات جهت اخذ گواهینامه سلامت ایمنی فایل با توضیحات کامل به ضمیمه میباشد قیمت در همان برگه درج گردد 26/03/1403 08:32:00 ق.ظ استعلام برقگیر سرامیکی به همراه کنتور استعلام برقگیر سرامیکی به همراه کنتور 26/03/1403 07:43:00 ق.ظ استعلام تعمیرات پست هوائی پایش و اصلاح ارت مبلغ 3230000000با60درصد پلوس استعلام تعمیرات پست هوائی پایش و اصلاح ارت مبلغ 3230000000با60درصد پلوس 26/03/1403 06:51:00 ق.ظ استعلام حفر و تجهیز4حلقه چاه ارت منطبق براستاندار مبحث 13 مقررات ملی ساختمان/طبق فایل پیوستی(2صفحه) استعلام حفر و تجهیز4حلقه چاه ارت منطبق براستاندار مبحث 13 مقررات ملی ساختمان/طبق فایل پیوستی(2صفحه) 26/03/1403 05:44:00 ق.ظ استعلام احداث 4 حلقه چاه ارت سکوهای بارگیری انبار نفت شهید تندگویان قشم (تجدیدسوم ) استعلام احداث 4 حلقه چاه ارت سکوهای بارگیری انبار نفت شهید تندگویان قشم (تجدیدسوم ) 26/03/1403 05:34:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، پین و واشر دسته ارت (اینترلاک فیدر MV) استعلام الکترونیکی، پین و واشر دسته ارت (اینترلاک فیدر MV) 26/03/1403 04:07:32 ق.ظ استعلام خرید ارت فشار ضعیف هوایی 400ولت استعلام خرید ارت فشار ضعیف هوایی 400ولت 26/03/1403 10:53:00 ق.ظ استعلام هزینه تست چاه ارت و هزینه تمدید گواهینامه ارتینگ بیمارستان و درمانگاههای تابعه به مقدار10 عدد استعلام هزینه تست چاه ارت و هزینه تمدید گواهینامه ارتینگ بیمارستان و درمانگاههای تابعه به مقدار10 عدد 24/03/1403 07:18:00 ق.ظ استعلام کابل ارت 50*1 مقدار 100 متر استعلام کابل ارت 50*1 مقدار 100 متر 24/03/1403 07:03:00 ق.ظ مناقصه تامین Earthing & lightening system  -نوبت دوم مناقصه تامین Earthing & lightening system  -نوبت دوم 24/03/1403 04:59:21 ق.ظ استعلام الکترونیکی، هندل ارت فیدر mv استعلام الکترونیکی، هندل ارت فیدر mv 24/03/1403 04:50:52 ق.ظ استعلام تهیه لوازم ،نصب ،راه اندازی صاعقه گیر 1 عدد-سایت ویزیت الزامیست -مستندات در پیوست مطالعه گردد استعلام تهیه لوازم ،نصب ،راه اندازی صاعقه گیر 1 عدد-سایت ویزیت الزامیست -مستندات در پیوست مطالعه گردد 24/03/1403 05:58:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیم ارت مسی 120 و لوازم شبکه زمین جهت شارژ انبار 15-1403 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سیم ارت مسی 120 و لوازم شبکه زمین جهت شارژ انبار 15-1403 23/03/1403 10:00:00 ق.ظ استعلام راه اندازی چاه ارت به همراه کابل کشی مطابق ضمیمه پیوست حتما باید فاکتور مودیان به همراه کد معتبر در سامانه مودیان مالیاتی ثبت شود استعلام راه اندازی چاه ارت به همراه کابل کشی مطابق ضمیمه پیوست حتما باید فاکتور مودیان به همراه کد معتبر در سامانه مودیان مالیاتی ثبت شود 23/03/1403 09:29:00 ق.ظ استعلام اصلاح و بازسازی سیستم ارت تابلو فشار استعلام اصلاح و بازسازی سیستم ارت تابلو فشار 23/03/1403 09:24:00 ق.ظ استعلام سیم ارت با روکش PVC با شرح و مشخصات ذکر شده در استعلام ضمیمه استعلام سیم ارت با روکش PVC با شرح و مشخصات ذکر شده در استعلام ضمیمه 23/03/1403 08:10:00 ق.ظ استعلام 200 متر سیم ارت با بافت حصیری و بدون روکش وقابل انعطاف با پهنای 35 میلیمتر و ضخامت 3میلیمتر. استعلام 200 متر سیم ارت با بافت حصیری و بدون روکش وقابل انعطاف با پهنای 35 میلیمتر و ضخامت 3میلیمتر. 23/03/1403 03:34:00 ق.ظ استعلام برقگیر 24 کیلوولت 10 کیلوآمپر سیلیکونی ( دارای تاییدیه توانیر ) توضیح اینکه مشخصات طبق استاندارد توانیر خواهد بود . شماره تماس 09125410703 استعلام برقگیر 24 کیلوولت 10 کیلوآمپر سیلیکونی ( دارای تاییدیه توانیر ) توضیح اینکه مشخصات طبق استاندارد توانیر خواهد بود . شماره تماس 09125410703 23/03/1403 01:22:00 ب.ظ استعلام تعمیرات پستهای هوایی پایش بار و اصلاح ارت شبکه های برق شهرستان برخوار استعلام تعمیرات پستهای هوایی پایش بار و اصلاح ارت شبکه های برق شهرستان برخوار 22/03/1403 09:34:00 ق.ظ مناقصه بهسازی ارتینگ ایستگاههای تقلیل فشار و کاتدی مسجدسلیمان و لالی مناقصه بهسازی ارتینگ ایستگاههای تقلیل فشار و کاتدی مسجدسلیمان و لالی 22/03/1403 08:13:52 ق.ظ استعلام واگذاری نصب 100سری سیستم ارت نقاط مختلف امور برق شمال کرمانشاه به صورت دستمزدی استعلام واگذاری نصب 100سری سیستم ارت نقاط مختلف امور برق شمال کرمانشاه به صورت دستمزدی 22/03/1403 07:24:00 ق.ظ مناقصه تامین Earthing & lightening system  مناقصه تامین Earthing & lightening system  22/03/1403 06:13:57 ق.ظ استعلام اصلاح ارت دکل های انتقال فارس و بوشهر استعلام اصلاح ارت دکل های انتقال فارس و بوشهر 22/03/1403 05:15:00 ق.ظ استعلام earthing rods استعلام earthing rods 22/03/1403 01:26:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای ترمیم فونداسیون ، اصلاح سیستم ارت ، پوشش عایق رطوبتی و تعویض استاب خط بندر لنگه – جناح 09-1403 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرای ترمیم فونداسیون ، اصلاح سیستم ارت ، پوشش عایق رطوبتی و تعویض استاب خط بندر لنگه – جناح 09-1403 21/03/1403 09:48:00 ق.ظ تجدید مناقصه بهسازی سیستم های ارتینگ و ساختمانی ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت کاتدی تجدید مناقصه بهسازی سیستم های ارتینگ و ساختمانی ایستگاه های تقلیل فشار و حفاظت کاتدی 21/03/1403 08:34:19 ق.ظ استعلام کالاهای مورد نیاز برابر لیست پیوست می باشد . شماره تماس 09188553106 استعلام کالاهای مورد نیاز برابر لیست پیوست می باشد . شماره تماس 09188553106 21/03/1403 07:35:00 ق.ظ استعلام شش راه /پنج راه برقی ارت دار با در پوش مربوط ( ترجیحا پارت الکترونیک) استعلام شش راه /پنج راه برقی ارت دار با در پوش مربوط ( ترجیحا پارت الکترونیک) 21/03/1403 07:34:00 ق.ظ استعلام ملزومات همبندی و ارت(سیم و کابل) به شرح پیوست: تسویه حساب نقدی پس ازچندروز کاری وبعدازارسال فاکتوررسمی میباشد. استعلام ملزومات همبندی و ارت(سیم و کابل) به شرح پیوست: تسویه حساب نقدی پس ازچندروز کاری وبعدازارسال فاکتوررسمی میباشد. 21/03/1403 07:10:00 ق.ظ استعلام جهت ارائه پیشنهاد فنی به شرح تقاضای پیوست رجوع شود/ارائه پیشنهاد فنی و مالی به صورت جداگانه و PDF الزامیست/فایل های پیوست مطالعه گردد. استعلام جهت ارائه پیشنهاد فنی به شرح تقاضای پیوست رجوع شود/ارائه پیشنهاد فنی و مالی به صورت جداگانه و PDF الزامیست/فایل های پیوست مطالعه گردد. 21/03/1403 07:09:00 ق.ظ استعلام تعمیرات پست هوائی وپایش و اصلاح ارت مبلغ استعلام3230000000ریال60درصد پلوس استعلام تعمیرات پست هوائی وپایش و اصلاح ارت مبلغ استعلام3230000000ریال60درصد پلوس 21/03/1403 06:24:00 ق.ظ مناقصه تامین EARTH GROUND CONDUCTORS - نوبت دوم مناقصه تامین EARTH GROUND CONDUCTORS - نوبت دوم 21/03/1403 06:33:44 ق.ظ استعلام تعمیرات پست هوایی -پایش و اصلاح ارت سطح شهرستان سمیرم با مبلغ پایه 2.839.000.000ریال استعلام تعمیرات پست هوایی -پایش و اصلاح ارت سطح شهرستان سمیرم با مبلغ پایه 2.839.000.000ریال 21/03/1403 05:51:00 ق.ظ استعلام پشتیبانی مراکز داده ساختمانهای مینودر و منطقه 1 و منطقه 2 قزوین ، و نواحی تاکستان ، الوند ، آبیک ، آوج و تجهیزات سخت افزاریUPS شرکت گاز استان قزوین استعلام پشتیبانی مراکز داده ساختمانهای مینودر و منطقه 1 و منطقه 2 قزوین ، و نواحی تاکستان ، الوند ، آبیک ، آوج و تجهیزات سخت افزاریUPS شرکت گاز استان قزوین 21/03/1403 04:06:00 ق.ظ استعلام خرید برقگیرهواِئی 20 هزار کیلوولت طبق مشخصات پیوست-تکمیل و بارگذاری فرم استعلام الزامی است-برندپیشنهادی قید گردد-ایران کدکالا مشابه میباشد. استعلام خرید برقگیرهواِئی 20 هزار کیلوولت طبق مشخصات پیوست-تکمیل و بارگذاری فرم استعلام الزامی است-برندپیشنهادی قید گردد-ایران کدکالا مشابه میباشد. 21/03/1403 04:04:00 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان مازندران فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان مازندران 21/03/1403 04:06:00 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های همدان و لرستان فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های همدان و لرستان 21/03/1403 04:04:39 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان فارس فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان فارس 21/03/1403 04:03:47 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان اصفهان/ یزد / مرکزی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان اصفهان/ یزد / مرکزی 21/03/1403 04:03:05 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان گیلان فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان گیلان 21/03/1403 04:02:31 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های خراسان جنوبی و رضوی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های خراسان جنوبی و رضوی 21/03/1403 04:01:47 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های بوشهر و استان هرمزگان فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های بوشهر و استان هرمزگان 21/03/1403 04:01:02 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های آذربایجان شرقی و غربی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های آذربایجان شرقی و غربی 21/03/1403 04:00:19 ق.ظ استعلام اجرای سیستم ارت پستهای برق تک روستاهاومجتمع های روستایی استعلام اجرای سیستم ارت پستهای برق تک روستاهاومجتمع های روستایی 21/03/1403 03:17:00 ق.ظ مناقصه خرید سیم ارت مسی 120 و لوازم شبکه زمین جهت شارژ انبار  مناقصه خرید سیم ارت مسی 120 و لوازم شبکه زمین جهت شارژ انبار  20/03/1403 11:13:59 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تأمین کالا و اجرای ارت و صاعقه گیر دکل های مخابراتی شرکت گاز استان خراسان شمالی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تأمین کالا و اجرای ارت و صاعقه گیر دکل های مخابراتی شرکت گاز استان خراسان شمالی 20/03/1403 10:50:00 ق.ظ آگهی فراخوان  تامین کالا و اجرای ارت و صاعقه گیر دکلهای مخابراتی- نوبت دوم آگهی فراخوان  تامین کالا و اجرای ارت و صاعقه گیر دکلهای مخابراتی- نوبت دوم 20/03/1403 09:36:08 ق.ظ استعلام خرید لوازم برقی ایستگاه پمپاژ روستای سادات محله بیجارپس -اعتبار از محل اعتبارات استانی و نقدی می باشد استعلام خرید لوازم برقی ایستگاه پمپاژ روستای سادات محله بیجارپس -اعتبار از محل اعتبارات استانی و نقدی می باشد 20/03/1403 09:24:00 ق.ظ استعلام خرید ادوات سیستم ارت.تسمه ارت مسی و غیره استعلام خرید ادوات سیستم ارت.تسمه ارت مسی و غیره 20/03/1403 08:19:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرای ترمیم فونداسیون ، اصلاح سیستم ارت ، پوشش عایق رطوبتی ... مناقصه عملیات اجرای ترمیم فونداسیون ، اصلاح سیستم ارت ، پوشش عایق رطوبتی ... 20/03/1403 08:21:21 ق.ظ استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم صاعقه گیر ساختمان مدیریت برق شهرستان مریوان ( مطابق شرح پیوست) استعلام خرید و نصب و راه اندازی سیستم صاعقه گیر ساختمان مدیریت برق شهرستان مریوان ( مطابق شرح پیوست) 20/03/1403 07:24:00 ق.ظ تجدید مناقصه احداث سیستم ارت در 25 ایستگاه حفاظت از زنگ در مسیر خطوط انتقال گاز - نوبت دوم تجدید مناقصه احداث سیستم ارت در 25 ایستگاه حفاظت از زنگ در مسیر خطوط انتقال گاز - نوبت دوم 20/03/1403 07:17:00 ق.ظ استعلام تعمیرات سرویس پست زمینی با قیمت پایه 600 میلیون ریال و تعمیرات سرویس پست هوایی و پایش و اصلاح ارت با قیمت پایه 2500میلیون ریال با پرایس 01-1403 استعلام تعمیرات سرویس پست زمینی با قیمت پایه 600 میلیون ریال و تعمیرات سرویس پست هوایی و پایش و اصلاح ارت با قیمت پایه 2500میلیون ریال با پرایس 01-1403 20/03/1403 05:12:00 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های آذربایجان شرقی و غربی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های آذربایجان شرقی و غربی 20/03/1403 05:17:51 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های بوشهر و استان هرمزگان فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های بوشهر و استان هرمزگان 20/03/1403 05:16:33 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های خراسان جنوبی و رضوی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های خراسان جنوبی و رضوی 20/03/1403 05:15:26 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان گیلان فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان گیلان 20/03/1403 05:14:28 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان اصفهان/ یزد / مرکزی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان اصفهان/ یزد / مرکزی 20/03/1403 05:12:38 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان فارس فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان فارس 20/03/1403 05:11:50 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های همدان و لرستان فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان های همدان و لرستان 20/03/1403 05:10:40 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان مازندران فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان مازندران 20/03/1403 05:09:41 ق.ظ استعلام بازرسی فنی چاه ارت 5حلقه/تابلوهای برق دستگاه ها 22 عدد/ استعلام بازرسی فنی چاه ارت 5حلقه/تابلوهای برق دستگاه ها 22 عدد/ 20/03/1403 04:56:00 ق.ظ استعلام، دکل خود ایستا به ارتفاع 45 متری با اجرای فونداسیون زمینی با سیستم ارتینگ و روشنایی استعلام، دکل خود ایستا به ارتفاع 45 متری با اجرای فونداسیون زمینی با سیستم ارتینگ و روشنایی 20/03/1403 04:11:18 ق.ظ استعلام الکترونیکی، برقگیر حفاظتی استعلام الکترونیکی، برقگیر حفاظتی 20/03/1403 04:09:01 ق.ظ استعلام تعمیرات پست های هوایی پایش و اصلاح ارت سطح شهرستان سمیرم مبلغ پایه 2.385.000.000ریال استعلام تعمیرات پست های هوایی پایش و اصلاح ارت سطح شهرستان سمیرم مبلغ پایه 2.385.000.000ریال 20/03/1403 03:30:00 ق.ظ استعلام تعمیرات پست هوایی پایش و اصلاح ارت مبلغ اولیه 2000 میلیون ریال می باشد . استعلام تعمیرات پست هوایی پایش و اصلاح ارت مبلغ اولیه 2000 میلیون ریال می باشد . 20/03/1403 03:29:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید دوم مناقصه احداث سیستم ارت در 25 ایستگاه حفاظت از زنگ در مسیر خطوط انتقال گاز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید دوم مناقصه احداث سیستم ارت در 25 ایستگاه حفاظت از زنگ در مسیر خطوط انتقال گاز 19/03/1403 11:56:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرای ترمیم فونداسیون، اصلاح سیستم ارت، پوشش عایق رطوبتی و تعویض استاب خط مناقصه عملیات اجرای ترمیم فونداسیون، اصلاح سیستم ارت، پوشش عایق رطوبتی و تعویض استاب خط 19/03/1403 11:02:34 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان اصفهان/ یزد / مرکزی فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان اصفهان/ یزد / مرکزی 19/03/1403 08:38:37 ق.ظ فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان فارس فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نیروگاههای خورشیدی (کوچک مقیاس) در محدوده استان فارس 19/03/1403 08:36:18 ق.ظ