انواع مواد و قطعات نسوز info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام رابر سرامیک قیف بالمیل  استعلام رابر سرامیک قیف بالمیل  11/09/1402 10:12:54 ق.ظ استعلام رابر سرامیک قطعات  استعلام رابر سرامیک قطعات  11/09/1402 10:10:29 ق.ظ استعلام سرامیک آلومینای برای هیدروسیکلون  استعلام سرامیک آلومینای برای هیدروسیکلون  11/09/1402 10:00:49 ق.ظ استعلام جرم پرمازیت(جرم ویژه ریختنی و کوبیدنی و پاشیدنی منیزیتی %95) استعلام جرم پرمازیت(جرم ویژه ریختنی و کوبیدنی و پاشیدنی منیزیتی %95) 11/09/1402 08:46:00 ق.ظ استعلام خاک نسوز پوششی قالب ریخته گری شمشTP-A DDURACOATمطابق با آنالیز تولیدی شرکت درافزا شیمی مورد تایید میباشد. استعلام خاک نسوز پوششی قالب ریخته گری شمشTP-A DDURACOATمطابق با آنالیز تولیدی شرکت درافزا شیمی مورد تایید میباشد. 11/09/1402 07:32:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 8 دست آجرهای نسوز اتاق احتراق توربین گازی v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 8 دست آجرهای نسوز اتاق احتراق توربین گازی v94.2 نیروگاه سیکل ترکیبی شهید کاوه قائن 11/09/1402 07:31:00 ق.ظ استعلام خرید انواع آجر پلاک جهت پروژه مسکن ملی 192 واحدی دانه سا طبق فرم استعلام استعلام خرید انواع آجر پلاک جهت پروژه مسکن ملی 192 واحدی دانه سا طبق فرم استعلام 11/09/1402 05:09:00 ق.ظ استعلام، گسکت استعلام، گسکت 11/09/1402 04:17:53 ق.ظ استعلام، 7 ردیف (مغزی ،بوشن ،رابط ،شیر و نوار تفلون) 7 ردیف (مغزی ،بوشن ،رابط ،شیر و نوار تفلون) 11/09/1402 04:15:17 ق.ظ مناقصه عمومی دو مرحله ای، الکترود گرافیتی UHP600 مناقصه عمومی دو مرحله ای، الکترود گرافیتی UHP600 11/09/1402 04:14:45 ق.ظ مناقصه انجام تعمیرات (حجمی  - پروژه ای) نسوز در کلیه نواحی شرکت فولاد مبارکه مناقصه انجام تعمیرات (حجمی  - پروژه ای) نسوز در کلیه نواحی شرکت فولاد مبارکه 11/09/1402 04:06:41 ق.ظ استعلام خرید مکانیکال سیل استعلام خرید مکانیکال سیل 09/09/1402 06:54:55 ق.ظ استعلام خرید شافت نسوز استعلام خرید شافت نسوز 09/09/1402 06:54:02 ق.ظ استعلام درپوش 1/2-1اینج 5عدد و نوارتفلون خمیری 50عددبهمراه 6درخواست طبق درخواست استعلام درپوش 1/2-1اینج 5عدد و نوارتفلون خمیری 50عددبهمراه 6درخواست طبق درخواست 09/09/1402 06:21:00 ق.ظ استعلام لوازم اجاق** طبق لیست پیوستی مورد نیاز می باشد* ارائه پیش فاکتور و رعایت الزا مات فایل پیوستی ضروری بوده و در صور ت عدم رعایت ابطال می گردد* استعلام لوازم اجاق** طبق لیست پیوستی مورد نیاز می باشد* ارائه پیش فاکتور و رعایت الزا مات فایل پیوستی ضروری بوده و در صور ت عدم رعایت ابطال می گردد* 09/09/1402 06:16:00 ق.ظ فراخوان مناقصه و مزایده انجام عملیات و تعمیر و بازسازی کارتهای الکتریکی و درایوهای ... فراخوان مناقصه و مزایده انجام عملیات و تعمیر و بازسازی کارتهای الکتریکی و درایوهای ... 09/09/1402 05:06:28 ق.ظ مناقصه انجام تعمیرات (حجمی  - پروژه ای) نسوز در کلیه نواحی شرکت فولاد مبارکه مناقصه انجام تعمیرات (حجمی  - پروژه ای) نسوز در کلیه نواحی شرکت فولاد مبارکه 09/09/1402 04:15:02 ق.ظ استعلام الکترونیکی، روکش نسوز سیلیکونی استعلام الکترونیکی، روکش نسوز سیلیکونی 09/09/1402 03:56:07 ق.ظ استعلام الکترونیکی، پودر پوشاننده تاندیش استعلام الکترونیکی، پودر پوشاننده تاندیش 09/09/1402 03:53:17 ق.ظ استعلام الکترونیکی، آجر نسوز آلومینیا مولایتی هات گس آسیاب گندله سازی استعلام الکترونیکی، آجر نسوز آلومینیا مولایتی هات گس آسیاب گندله سازی 09/09/1402 03:52:28 ق.ظ استعلام الکترونیکی، ورق استیل ضخامت 3 میلیمتر - نسوز استعلام الکترونیکی، ورق استیل ضخامت 3 میلیمتر - نسوز 09/09/1402 03:49:54 ق.ظ استعلام، تامین سه ردیف کورکن های مهره نسوز (مقاوم به حرارت 210 درجه سانتیگراد به مدت زمان تقریبی 45 دقیقه باشد ) تامین سه ردیف کورکن های مهره نسوز (مقاوم به حرارت 210 درجه سانتیگراد به مدت زمان تقریبی 45 دقیقه باشد ) 09/09/1402 03:48:32 ق.ظ فراخوانی شناسایی تامین کننده، پرویژه تامین و خدمات اجرای نسوز تاندیش در واحدهای ریخته گری مجتمع فولاد خراسان فراخوانی شناسایی تامین کننده، پرویژه تامین و خدمات اجرای نسوز تاندیش در واحدهای ریخته گری مجتمع فولاد خراسان 09/09/1402 03:48:04 ق.ظ استعلام کیسه زباله نسوز بیمارستانی به مقدار 500کیلو گرم- پرداخت 4 ماهه-خانم مهندس گلستانی 09175403427 استعلام کیسه زباله نسوز بیمارستانی به مقدار 500کیلو گرم- پرداخت 4 ماهه-خانم مهندس گلستانی 09175403427 08/09/1402 10:46:00 ق.ظ استعلام گرافیت تخته ای استعلام گرافیت تخته ای 08/09/1402 09:45:48 ق.ظ مناقصه انجام تعمیرات (حجمی  - پروژه ای) نسوز در کلیه نواحی شرکت فولاد مبارکه مناقصه انجام تعمیرات (حجمی  - پروژه ای) نسوز در کلیه نواحی شرکت فولاد مبارکه 08/09/1402 09:18:25 ق.ظ استعلام آجرنسوز نما آذرخش قم رنگ سفید6*40-هزینه حمل بر عهده فروشنده-هماهنگی آقای ایزانلو09151875508-جهت ارسال آقای ارازی05832727804--درقالب قرارداد-140 متر استعلام آجرنسوز نما آذرخش قم رنگ سفید6*40-هزینه حمل بر عهده فروشنده-هماهنگی آقای ایزانلو09151875508-جهت ارسال آقای ارازی05832727804--درقالب قرارداد-140 متر 08/09/1402 08:48:00 ق.ظ مناقصه خرید 8 دست آجرهای نسوز اتاق احتراق توربین گازی مناقصه خرید 8 دست آجرهای نسوز اتاق احتراق توربین گازی 08/09/1402 08:03:09 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه به پیوست مراجعه و پس از تکمیل بارگذاری نمائید. 05138643270 استعلام ایران کد مشابه به پیوست مراجعه و پس از تکمیل بارگذاری نمائید. 05138643270 08/09/1402 07:47:00 ق.ظ استعلام سیم نسوز - کابل - سیم لحیم قلع - سیم سیم پیچی - سیم نول - سیم ارت طبق پیوست استعلام سیم نسوز - کابل - سیم لحیم قلع - سیم سیم پیچی - سیم نول - سیم ارت طبق پیوست 08/09/1402 07:44:00 ق.ظ استعلام ROD P.T.F.E- TEFLON - مفتول گرد تفلون استعلام ROD P.T.F.E- TEFLON - مفتول گرد تفلون 08/09/1402 06:06:00 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات پوشش ضد حریق... - نوبت دوم مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات پوشش ضد حریق... - نوبت دوم 08/09/1402 04:58:07 ق.ظ استعلام، ورق جنس ‎فیبر استخوانی‏ و تخته ‎چوبی‏ ‎ ورق جنس ‎فیبر استخوانی‏ و تخته ‎چوبی‏ ‎ 08/09/1402 04:29:40 ق.ظ استعلام الکترونیکی، جرم های نسوز کم سیمان کوره گندله سازی استعلام الکترونیکی، جرم های نسوز کم سیمان کوره گندله سازی 08/09/1402 04:28:20 ق.ظ استعلام اجر نسوز/به فایل پیوستی رجوع شود شرایط درج شده در فایل پیوستی رعایت گردد. استعلام اجر نسوز/به فایل پیوستی رجوع شود شرایط درج شده در فایل پیوستی رعایت گردد. 08/09/1402 03:59:00 ق.ظ استعلام خریدآجر نسوز انگلیسی رندوم به ابعاد 2.7*7*31 سانتی متر محصول کارخانجات استاندارد ایرانی استعلام خریدآجر نسوز انگلیسی رندوم به ابعاد 2.7*7*31 سانتی متر محصول کارخانجات استاندارد ایرانی 07/09/1402 08:23:00 ق.ظ استعلام خرید آجرنما نسوز و گچ جهت شهرداری منطقه ده مشهد - مشخصات کالا ها در فایل پیوست بار گزاری شده است - حمل مصالح در محدوده شهرداری منطقه ده می باشد استعلام خرید آجرنما نسوز و گچ جهت شهرداری منطقه ده مشهد - مشخصات کالا ها در فایل پیوست بار گزاری شده است - حمل مصالح در محدوده شهرداری منطقه ده می باشد 07/09/1402 07:24:00 ق.ظ استعلام تامین تجهیزات نصب وراه اندازی واستانداردسازی مرکزداده درمانگاه تامین اجتماعی اسلام آبادغرب .لیست تجهیزات وشرایط عمومی واختصاصی پیوست می باشد. استعلام تامین تجهیزات نصب وراه اندازی واستانداردسازی مرکزداده درمانگاه تامین اجتماعی اسلام آبادغرب .لیست تجهیزات وشرایط عمومی واختصاصی پیوست می باشد. 07/09/1402 07:08:00 ق.ظ مناقصه خرید آجر کروم منیزیتی...- نوبت دوم مناقصه خرید آجر کروم منیزیتی...- نوبت دوم 07/09/1402 06:23:25 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و اجرای پوشش مقاوم در برابر حریق اسکلت فلزی مناقصه تهیه مصالح و اجرای پوشش مقاوم در برابر حریق اسکلت فلزی 07/09/1402 06:14:07 ق.ظ استعلام الکترونیکی، آجر نسوز آلومینا کرومیایی استعلام الکترونیکی، آجر نسوز آلومینا کرومیایی 07/09/1402 04:34:20 ق.ظ استعلام الکترونیکی، جرم نسوز تعمیراتی گرم فسفات باند استعلام الکترونیکی، جرم نسوز تعمیراتی گرم فسفات باند 07/09/1402 04:33:34 ق.ظ استعلام الکترونیکی، جرم فدا شونده کف پورت های مشعل کوره گندله سازی استعلام الکترونیکی، جرم فدا شونده کف پورت های مشعل کوره گندله سازی 07/09/1402 04:33:29 ق.ظ استعلام الکترونیکی، جرم ریختنی آندولوزیتی 60A مربوط به کوره نورد استعلام الکترونیکی، جرم ریختنی آندولوزیتی 60A مربوط به کوره نورد 07/09/1402 04:33:24 ق.ظ استعلام الکترونیکی، جرم گانینگ کوره گندله سازی استعلام الکترونیکی، جرم گانینگ کوره گندله سازی 07/09/1402 04:33:12 ق.ظ استعلام، اتصالات تاسیساتی(20 ردیف) به همراه یک ردیف نوار تفلون اتصالات تاسیساتی(20 ردیف) به همراه یک ردیف نوار تفلون 07/09/1402 04:31:23 ق.ظ استعلام بوته پلاتینی  استعلام بوته پلاتینی  06/09/1402 10:16:38 ق.ظ استعلام خرید کیسه زباله نسوز استعلام خرید کیسه زباله نسوز 06/09/1402 08:08:00 ق.ظ استعلام سیمان نسوز 1500 درجه طبق لیست پیوست .ایرانکد مشابه می باشد. استعلام سیمان نسوز 1500 درجه طبق لیست پیوست .ایرانکد مشابه می باشد. 06/09/1402 07:08:00 ق.ظ مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکار تامین کننده و مجری پوشش ضدحریق اسکلت فلزی  مناقصه فراخوان شناسایی پیمانکار تامین کننده و مجری پوشش ضدحریق اسکلت فلزی  06/09/1402 06:28:24 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار تامین کننده و مجری پوشش ضد حریق اسکلت فلزی فراخوان شناسایی پیمانکار تامین کننده و مجری پوشش ضد حریق اسکلت فلزی 06/09/1402 06:24:33 ق.ظ مناقصه خرید آجر کروم منیزیتی... مناقصه خرید آجر کروم منیزیتی... 06/09/1402 04:56:09 ق.ظ استعلام، Mounting clip & Round pin for Reformer استعلام، Mounting clip & Round pin for Reformer 06/09/1402 04:13:30 ق.ظ استعلام، استعلام درخواست خرید اقلام نسوز واحد آهک استعلام، استعلام درخواست خرید اقلام نسوز واحد آهک 06/09/1402 04:12:08 ق.ظ استعلام، سیم نسوز مارک یاقوت/بصورت کلاف100متری(سیم تک روکش) سیم نسوز مارک یاقوت/بصورت کلاف100متری(سیم تک روکش) 06/09/1402 04:11:49 ق.ظ استعلام سیمان نسوز استعلام سیمان نسوز 06/09/1402 02:26:00 ب.ظ استعلام کیسه زباله نسوز- نمونه کار ارسال گردد - در صورت عدم مطابقت نمونه و اصل کالا فاکتور مرجوع میگردد - پرداخت بصورت یک ماهه میباشد استعلام کیسه زباله نسوز- نمونه کار ارسال گردد - در صورت عدم مطابقت نمونه و اصل کالا فاکتور مرجوع میگردد - پرداخت بصورت یک ماهه میباشد 05/09/1402 10:25:00 ق.ظ استعلام روغن ایرانول D9000-گریس معمولی گاما پایه کلسیم-گریس نسوز لیتیومی استعلام روغن ایرانول D9000-گریس معمولی گاما پایه کلسیم-گریس نسوز لیتیومی 05/09/1402 10:19:00 ق.ظ استعلام 600 عدد اجر نسوز به ابعاد 250*124*64 تحمل 1745 درجه استعلام 600 عدد اجر نسوز به ابعاد 250*124*64 تحمل 1745 درجه 05/09/1402 09:17:00 ق.ظ استعلام 10000 KG سیمان نسوز ارکست A50 استعلام 10000 KG سیمان نسوز ارکست A50 05/09/1402 09:14:00 ق.ظ استعلام خرید آجر پلاک جهت پروژه مسکن ملی 384 واحدی بنیاد بتن طبق فرم استعلام استعلام خرید آجر پلاک جهت پروژه مسکن ملی 384 واحدی بنیاد بتن طبق فرم استعلام 05/09/1402 09:03:00 ق.ظ استعلام تفلن برش خورده-ایران کد مشابه استفاده شده-ارائه مشخصات فنی و مالی الزامیست استعلام تفلن برش خورده-ایران کد مشابه استفاده شده-ارائه مشخصات فنی و مالی الزامیست 05/09/1402 08:50:00 ق.ظ استعلام خرید 1000 کیلوگرم جرم نسوز گانینگ (دما بالا) و ... استعلام خرید 1000 کیلوگرم جرم نسوز گانینگ (دما بالا) و ... 05/09/1402 08:39:43 ق.ظ استعلام خرید ماژول 16e سیستم mns (III)... استعلام خرید ماژول 16e سیستم mns (III)... 05/09/1402 08:37:53 ق.ظ استعلام اجرای صندلی با اجر نسوز با قیمت مقطوع سطح منطقه دو به مشخصات زبراز طریق این استعلام به پیمانکار واجد شرایط واگذار میگردد . استعلام اجرای صندلی با اجر نسوز با قیمت مقطوع سطح منطقه دو به مشخصات زبراز طریق این استعلام به پیمانکار واجد شرایط واگذار میگردد . 05/09/1402 07:10:00 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و اجرای پوشش ضدحریق اسکلت فلزی پروژه اداری گاندی مناقصه تهیه مصالح و اجرای پوشش ضدحریق اسکلت فلزی پروژه اداری گاندی 05/09/1402 06:53:42 ق.ظ استعلام کالا مطابق پیوست باشد.کارشناس فنی و هماهنگ کننده آقای توسلی07731314380 استعلام کالا مطابق پیوست باشد.کارشناس فنی و هماهنگ کننده آقای توسلی07731314380 05/09/1402 05:56:00 ق.ظ استعلام نوار تفلون (تقاضاپیوست می باشد) استعلام نوار تفلون (تقاضاپیوست می باشد) 05/09/1402 04:51:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، پد سیلیکونی نسوز مخصوص لوپ الکترونیک استعلام الکترونیکی، پد سیلیکونی نسوز مخصوص لوپ الکترونیک 05/09/1402 04:08:14 ق.ظ استعلام دیوار پوش ضد حریق با کناف FM سقف کاذب ضد حریق با تایل AMF برای اتاتق سرور بیمارستان استعلام دیوار پوش ضد حریق با کناف FM سقف کاذب ضد حریق با تایل AMF برای اتاتق سرور بیمارستان 05/09/1402 02:38:00 ب.ظ استعلام گاز فله‌ای CO2 ... استعلام گاز فله‌ای CO2 ... 04/09/1402 10:52:56 ق.ظ استعلام باسلام پلاستیک نسوز (80*100)1500کیلو گرم موردنیاز میباشد. استعلام باسلام پلاستیک نسوز (80*100)1500کیلو گرم موردنیاز میباشد. 04/09/1402 07:30:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید و اجرای پوشش عایقی سیلیکونی پست سادلمی به صورت PC- نوبت دوم تجدید مناقصه خرید و اجرای پوشش عایقی سیلیکونی پست سادلمی به صورت PC- نوبت دوم 04/09/1402 05:49:39 ق.ظ استعلام، خدمات اصلاح و بازسازی ‎رابط برزنت نسوز الکتروفن‏ خدمات اصلاح و بازسازی ‎رابط برزنت نسوز الکتروفن‏ 04/09/1402 04:26:50 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات پوشش ضد حریق... مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات پوشش ضد حریق... 02/09/1402 06:45:35 ق.ظ استعلام آجر راهگاهی چپقی 180/45 استعلام آجر راهگاهی چپقی 180/45 02/09/1402 05:16:00 ق.ظ مناقصه خرید پیچ و مهره نسوز مناقصه خرید پیچ و مهره نسوز 02/09/1402 04:52:59 ق.ظ استعلام الکترونیکی، آجر نسوز آلومینا کرومیایی استعلام الکترونیکی، آجر نسوز آلومینا کرومیایی 02/09/1402 04:26:22 ق.ظ استعلام الکترونیکی، جرم نسوز تعمیراتی گرم فسفات باند استعلام الکترونیکی، جرم نسوز تعمیراتی گرم فسفات باند 02/09/1402 04:25:56 ق.ظ استعلام الکترونیکی، جرم فدا شونده کف پورت های مشعل کوره گندله سازی استعلام الکترونیکی، جرم فدا شونده کف پورت های مشعل کوره گندله سازی 02/09/1402 04:25:50 ق.ظ استعلام، 7 ردیف (مغزی ،بوشن ،رابط ،شیر و نوار تفلون) 7 ردیف (مغزی ،بوشن ،رابط ،شیر و نوار تفلون) 02/09/1402 04:25:13 ق.ظ استعلام الکترونیکی، جرم ریختنی آندولوزیتی 60A مربوط به کوره نورد استعلام الکترونیکی، جرم ریختنی آندولوزیتی 60A مربوط به کوره نورد 02/09/1402 04:25:05 ق.ظ استعلام الکترونیکی، جرم گانینگ کوره گندله سازی استعلام الکترونیکی، جرم گانینگ کوره گندله سازی 02/09/1402 04:24:44 ق.ظ استعلام خریدآجر نسوز شاموتی رندوم به ابعاد 2.7*7*31 سانتی متر محصول کارخانجات استاندارد ایرانی استعلام خریدآجر نسوز شاموتی رندوم به ابعاد 2.7*7*31 سانتی متر محصول کارخانجات استاندارد ایرانی 02/09/1402 01:18:00 ب.ظ استعلام خرید پلاستیک نسوز و مقاوم مخصوص امحاء زباله بیمارستان حضرت نبی اکرم(ص) استعلام خرید پلاستیک نسوز و مقاوم مخصوص امحاء زباله بیمارستان حضرت نبی اکرم(ص) 01/09/1402 07:38:00 ق.ظ استعلام آجر نسوز شاموتی Refractory Bricks و آجر(کاشی) نسوز شاموتیRefractory Tiles آلومینا 45%AL2O3 - مقاومت حرارتی 1200 درجه استعلام آجر نسوز شاموتی Refractory Bricks و آجر(کاشی) نسوز شاموتیRefractory Tiles آلومینا 45%AL2O3 - مقاومت حرارتی 1200 درجه 01/09/1402 06:36:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید و اجرای پوشش عایقی سیلیکونی پست سادلمی به صورت PC تجدید مناقصه خرید و اجرای پوشش عایقی سیلیکونی پست سادلمی به صورت PC 01/09/1402 05:35:26 ق.ظ مناقصه تعویض عایق های نسوز دیواره جنوبی کوره پرایمری ریفرمر 2101 - H مناقصه تعویض عایق های نسوز دیواره جنوبی کوره پرایمری ریفرمر 2101 - H 01/09/1402 05:24:48 ق.ظ استعلام تخریب وتعمیر اتاق به شرح توضیحات مندرج در درخواست استعلام تخریب وتعمیر اتاق به شرح توضیحات مندرج در درخواست 01/09/1402 04:55:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، روکش تیوپ نسوز سیلیکونی استعلام الکترونیکی، روکش تیوپ نسوز سیلیکونی 01/09/1402 04:08:05 ق.ظ استعلام الکترونیکی، روکش تیوپ نسوز سیلیکونی استعلام الکترونیکی، روکش تیوپ نسوز سیلیکونی 01/09/1402 04:08:00 ق.ظ استعلام، 3 آیتم لوله خرطومی برق فلزی و نسوز مارک رهورد خراسان 3 آیتم لوله خرطومی برق فلزی و نسوز مارک رهورد خراسان 01/09/1402 04:06:51 ق.ظ استعلام الکترونیکی، پودر پوشاننده تاندیش استعلام الکترونیکی، پودر پوشاننده تاندیش 01/09/1402 04:06:37 ق.ظ استعلام الکترونیکی، آجر نسوز آلومینیا مولایتی هات گس آسیاب گندله سازی استعلام الکترونیکی، آجر نسوز آلومینیا مولایتی هات گس آسیاب گندله سازی 01/09/1402 04:05:07 ق.ظ فراخوانی شناسایی تامین کننده، پرویژه تامین و خدمات اجرای نسوز تاندیش در واحدهای ریخته گری مجتمع فولاد خراسان فراخوانی شناسایی تامین کننده، پرویژه تامین و خدمات اجرای نسوز تاندیش در واحدهای ریخته گری مجتمع فولاد خراسان 01/09/1402 04:04:50 ق.ظ استعلام کاور کولر آبی استعلام کاور کولر آبی 01/09/1402 12:50:00 ب.ظ استعلام خدمات کاشی کاری ضد اسید تصفیه خانه مولد S1 و S2 بر اساس شرح خدمات پیوست استعلام خدمات کاشی کاری ضد اسید تصفیه خانه مولد S1 و S2 بر اساس شرح خدمات پیوست 30/08/1402 11:33:00 ق.ظ استعلام ساخت دو ردیف مبدل حرارتی 140205561.... استعلام ساخت دو ردیف مبدل حرارتی 140205561.... 30/08/1402 07:40:43 ق.ظ استعلام خرید وسایل و لوازم ازمایشاهی.... استعلام خرید وسایل و لوازم ازمایشاهی.... 30/08/1402 07:28:40 ق.ظ استعلام الکترونیکی، روکش نسوز سیلیکونی استعلام الکترونیکی، روکش نسوز سیلیکونی 30/08/1402 04:13:10 ق.ظ