ساختمان info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه خرید و اجرای ساختمان با اسکلت بستنی به همراه نازک کاری مناقصه خرید و اجرای ساختمان با اسکلت بستنی به همراه نازک کاری 10/09/1401 08:40:05 ق.ظ تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 08:37:56 ق.ظ تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مراغه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مراغه 10/09/1401 08:32:12 ق.ظ مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) 10/09/1401 08:31:41 ق.ظ استعلام احداث صفر تا صد( تحویل کلید) پروژه خانه بهداشت روستای گزاویز از توابع بخش آشار دهستان ایرافشان شهرستان مهرستان استعلام احداث صفر تا صد( تحویل کلید) پروژه خانه بهداشت روستای گزاویز از توابع بخش آشار دهستان ایرافشان شهرستان مهرستان 10/09/1401 08:13:00 ق.ظ استعلام احداث صفر تا صد( تحویل کلید) پروژه خانه بهداشت روستای سوخته گز از توابع بخش آشارشهرستان مهرستان استعلام احداث صفر تا صد( تحویل کلید) پروژه خانه بهداشت روستای سوخته گز از توابع بخش آشارشهرستان مهرستان 10/09/1401 08:12:00 ق.ظ استعلام ایمن سازی تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی اداره کل راه اهن قم استعلام ایمن سازی تاسیسات و تجهیزات برقی و مکانیکی اداره کل راه اهن قم 10/09/1401 08:12:00 ق.ظ استعلام مناسب سازی معابر شامل کفپوش گذاری و جدول گذاری در محدوده شهرداری منطقه یک رشت استعلام مناسب سازی معابر شامل کفپوش گذاری و جدول گذاری در محدوده شهرداری منطقه یک رشت 10/09/1401 08:12:00 ق.ظ مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی میانه مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی میانه 10/09/1401 08:29:05 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 08:28:21 ق.ظ مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 08:27:24 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 08:27:22 ق.ظ مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) 10/09/1401 08:27:02 ق.ظ مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی هشترود مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی هشترود 10/09/1401 08:26:58 ق.ظ استعلام اجرای پیاده رو سازی حد فاصل پنجتن 87 و 78 تا میدان پنجتن استعلام اجرای پیاده رو سازی حد فاصل پنجتن 87 و 78 تا میدان پنجتن 10/09/1401 08:25:55 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری جهت دفع آبهای سطحی نوبت دوم 10/09/1401 08:25:55 ق.ظ مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی شبستر مناقصه تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی شبستر 10/09/1401 08:25:52 ق.ظ استعلام احداث صفر تا صد( تحویل کلید) پروژه خانه بهداشت شهر آشار شهرستان مهرستان استعلام احداث صفر تا صد( تحویل کلید) پروژه خانه بهداشت شهر آشار شهرستان مهرستان 10/09/1401 08:07:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات فاز دوم تکمیل ساختمان پلیس راهور - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات فاز دوم تکمیل ساختمان پلیس راهور - نوبت دوم 10/09/1401 08:24:23 ق.ظ استعلام تهیه اقلام ، حمل ونقل، تخریب،تعمیرات ،بازسازی وتجهیز3به 2واحد آپارتمان در جزیره کیش بر اساس استعلام پیوست طبق انعقاد قرارداد استعلام تهیه اقلام ، حمل ونقل، تخریب،تعمیرات ،بازسازی وتجهیز3به 2واحد آپارتمان در جزیره کیش بر اساس استعلام پیوست طبق انعقاد قرارداد 10/09/1401 08:06:00 ق.ظ مناقصه عملیات دیوارگذاری سایت 28 هکتاری ضایعات فروشان مناقصه عملیات دیوارگذاری سایت 28 هکتاری ضایعات فروشان 10/09/1401 08:23:31 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 08:22:37 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 08:21:47 ق.ظ مناقصه, احداث زمین فوتبال صالح آباد همدان مناقصه, احداث زمین فوتبال صالح آباد همدان 10/09/1401 08:04:02 ق.ظ مناقصه بهسازی بازار 17 شهریور مناقصه بهسازی بازار 17 شهریور 10/09/1401 08:21:15 ق.ظ مناقصه, آماده سازی محله صنعت و اندیشه و کوشش (نهضت ملی مسکن) شهر جدید مجلسی مناقصه, آماده سازی محله صنعت و اندیشه و کوشش (نهضت ملی مسکن) شهر جدید مجلسی 10/09/1401 08:03:25 ق.ظ استعلام احداث صفر تا صد( تحویل کلید) پروژه خانه بهداشت روستای ودگر از توابع بخش آشار شهرستان مهرستان استعلام احداث صفر تا صد( تحویل کلید) پروژه خانه بهداشت روستای ودگر از توابع بخش آشار شهرستان مهرستان 10/09/1401 08:03:00 ق.ظ مناقصه پروژه اجرای مخزن 5000 مترمکعبی شبکه آبرسانی منطقه ده شهرداری مناقصه پروژه اجرای مخزن 5000 مترمکعبی شبکه آبرسانی منطقه ده شهرداری 10/09/1401 08:19:40 ق.ظ مناقصه انجام عملیات آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی و... اسکلت بتنی ساختمان مسکونی مناقصه انجام عملیات آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی و... اسکلت بتنی ساختمان مسکونی 10/09/1401 08:17:11 ق.ظ مناقصه, بازسازی طبقات باقیمانده (بلوک یک) زائرسرای مشهد مقدس بانک ملی ایران مناقصه, بازسازی طبقات باقیمانده (بلوک یک) زائرسرای مشهد مقدس بانک ملی ایران 10/09/1401 07:59:09 ق.ظ مناقصه زیرسازی و محوطه سازی و آسفالت  مناقصه زیرسازی و محوطه سازی و آسفالت  10/09/1401 08:14:28 ق.ظ مناقصه تکمیل و تعمیرات اساسی اندرزگاه (بند جوانان) مناقصه تکمیل و تعمیرات اساسی اندرزگاه (بند جوانان) 10/09/1401 08:12:32 ق.ظ استعلام ساخت اطاقک فلزی مربوط به هواسازهای اردوگاه طبق لیست پیوست - ایران کد مشابه است استعلام ساخت اطاقک فلزی مربوط به هواسازهای اردوگاه طبق لیست پیوست - ایران کد مشابه است 10/09/1401 07:53:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه عملیات عمرانی مرمت و بازسازی کانال های دفع آبهای سطحی - نوبت دوم اصلاحیه مناقصه عملیات عمرانی مرمت و بازسازی کانال های دفع آبهای سطحی - نوبت دوم 10/09/1401 08:10:42 ق.ظ استعلام نگهداری و تعمیر 13 دستگاه آسانسور سواری و باری به مدت یک سال(شرایط در فایل پیوست موجود است) استعلام نگهداری و تعمیر 13 دستگاه آسانسور سواری و باری به مدت یک سال(شرایط در فایل پیوست موجود است) 10/09/1401 07:53:00 ق.ظ مناقصه بازسازی پیاده رو بلوار مناقصه بازسازی پیاده رو بلوار 10/09/1401 08:10:16 ق.ظ استعلام خرید مصالح و انجام اسفالت محوطه 900متر مربع به شرح پیوست استعلام خرید مصالح و انجام اسفالت محوطه 900متر مربع به شرح پیوست 10/09/1401 07:52:00 ق.ظ مناقصه, احداث ابنیه فنی(دیوار سنگ و ملاتی)در محور هراز مناقصه, احداث ابنیه فنی(دیوار سنگ و ملاتی)در محور هراز 10/09/1401 07:52:39 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی مسجد - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی مسجد - نوبت دوم 10/09/1401 08:09:57 ق.ظ استعلام شن ریزی و تسطیح کوچه های 6-7-8 به تعداد 8 کمپرسی از نوع نخودی تمامی کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. استعلام شن ریزی و تسطیح کوچه های 6-7-8 به تعداد 8 کمپرسی از نوع نخودی تمامی کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. 10/09/1401 07:52:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای جدول کتابی و تخریب جدول نهری و پی کنی در زمین سخت استعلام تهیه و اجرای جدول کتابی و تخریب جدول نهری و پی کنی در زمین سخت 10/09/1401 07:51:00 ق.ظ استعلام این پروژه در 5کیلومتری مرکز شهرستان قرار دارد.جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09152991373 (مهندس کرد) تماس حاصل فرمایید استعلام این پروژه در 5کیلومتری مرکز شهرستان قرار دارد.جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09152991373 (مهندس کرد) تماس حاصل فرمایید 10/09/1401 07:51:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول و سنگفرش معابر سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول و سنگفرش معابر سطح شهر 10/09/1401 07:50:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک دوستدار کودک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پارک دوستدار کودک 10/09/1401 07:50:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای : احداث مخزن 500 متر مکعبی روستای درونه شهرستان بردسکن مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای : احداث مخزن 500 متر مکعبی روستای درونه شهرستان بردسکن 10/09/1401 07:49:00 ق.ظ فراخوان مناقصه  انجام عملیات پروژه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی فراخوان مناقصه  انجام عملیات پروژه تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی 10/09/1401 08:06:07 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه تجهیز و اجرای موتورخانه سرمایش و گرمایش یگان حفاظت هواپیمایی - نوبت دوم مناقصه عمومی پروژه تجهیز و اجرای موتورخانه سرمایش و گرمایش یگان حفاظت هواپیمایی - نوبت دوم 10/09/1401 08:05:44 ق.ظ تجدید مناقصه احداث پارک رازفر شرقی تجدید مناقصه احداث پارک رازفر شرقی 10/09/1401 08:03:45 ق.ظ مناقصات پروژه احداث و تکمیل ساختمان آتش نشانی ...مرحله دوم نوبت دوم  مناقصات پروژه احداث و تکمیل ساختمان آتش نشانی ...مرحله دوم نوبت دوم  10/09/1401 07:57:53 ق.ظ مناقصه تامین 31 نفر نیرو به منظور جمع آوری حدودا 7 تا 12 تن زباله سطح شهر ..- نوبت دوم مناقصه تامین 31 نفر نیرو به منظور جمع آوری حدودا 7 تا 12 تن زباله سطح شهر ..- نوبت دوم 10/09/1401 07:56:21 ق.ظ استعلام اجرای جدول گذاری از نوع جوب به طول 200 متر در حاشیه جاده اصلاندوز - بران در روستای عیوض لو استعلام اجرای جدول گذاری از نوع جوب به طول 200 متر در حاشیه جاده اصلاندوز - بران در روستای عیوض لو 10/09/1401 07:36:00 ق.ظ استعلام این پروژه در 40 کیلومتری مرکز شهرستان قرار دارد.جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09152991373 (مهندس کرد) تماس حاصل فرمایید استعلام این پروژه در 40 کیلومتری مرکز شهرستان قرار دارد.جهت اطلاعات بیشتر با شماره 09152991373 (مهندس کرد) تماس حاصل فرمایید 10/09/1401 07:35:00 ق.ظ مناقصه عملیات تهیه و اجرا ، اصلاح و بازسازی قسمتی از شبکه توزیع و انشعابات روستای مناقصه عملیات تهیه و اجرا ، اصلاح و بازسازی قسمتی از شبکه توزیع و انشعابات روستای 10/09/1401 07:46:51 ق.ظ استعلام اخذ پیمانکار جهت پخش آسفالت به صورت دستی در سطح معابر منطقه چهار استعلام اخذ پیمانکار جهت پخش آسفالت به صورت دستی در سطح معابر منطقه چهار 10/09/1401 07:26:00 ق.ظ استعلام اجرای دیوار سنگی ، اجرای دیوار بتنی و پی ، اجرای آلاچیق سنگی استعلام اجرای دیوار سنگی ، اجرای دیوار بتنی و پی ، اجرای آلاچیق سنگی 10/09/1401 07:26:00 ق.ظ استعلام افزایش ابعاد فونداسیون ترانس پست 400کیلوولت ارجان بهبهان مطابق نقشه و شرایط پیوست. استعلام افزایش ابعاد فونداسیون ترانس پست 400کیلوولت ارجان بهبهان مطابق نقشه و شرایط پیوست. 10/09/1401 07:22:00 ق.ظ استعلام احداث غسالخانه به متراژ 45 مترمربع در روستای عیوض لو استعلام احداث غسالخانه به متراژ 45 مترمربع در روستای عیوض لو 10/09/1401 07:22:00 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان های زیرساختی کارخانه پلیکام تمدید مناقصه احداث ساختمان های زیرساختی کارخانه پلیکام تمدید 10/09/1401 07:30:46 ق.ظ استعلام ایزوبام سقف سالن جلسات منطقه استعلام ایزوبام سقف سالن جلسات منطقه 10/09/1401 07:12:00 ق.ظ استعلام تعمیرات اداره بهزیستی شهرستان اسلام آباد غرب بصورت نقدی و بر اساس قیمت مقطوع استعلام تعمیرات اداره بهزیستی شهرستان اسلام آباد غرب بصورت نقدی و بر اساس قیمت مقطوع 10/09/1401 07:12:00 ق.ظ استعلام اخذ پیمانکار جهت لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری گاز در معابر و انشعابات خانگی سطح منطقه چهار استعلام اخذ پیمانکار جهت لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری گاز در معابر و انشعابات خانگی سطح منطقه چهار 10/09/1401 07:12:00 ق.ظ استعلام اجرای جدول گذاری از نوع جوب به طول 230 متر در کوچه انقلاب طبق فایل پیوستی استعلام اجرای جدول گذاری از نوع جوب به طول 230 متر در کوچه انقلاب طبق فایل پیوستی 10/09/1401 07:06:00 ق.ظ استعلام خرید لوازم و اجرای گلخانه استعلام خرید لوازم و اجرای گلخانه 10/09/1401 07:06:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و اجرای خط لوله چدنی نشکن (داکتیل) به قطر 600 میلیمتر و احداث ساختمان های ایستگاه پمپاژ ، مخزن 6000 مترمکعبی بتنی و محوطه ساز مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و اجرای خط لوله چدنی نشکن (داکتیل) به قطر 600 میلیمتر و احداث ساختمان های ایستگاه پمپاژ ، مخزن 6000 مترمکعبی بتنی و محوطه ساز 10/09/1401 07:06:00 ق.ظ استعلام ساخت ونصب پنجره مطابق نقشه و مشخصات پیوست استعلام ساخت ونصب پنجره مطابق نقشه و مشخصات پیوست 10/09/1401 07:05:00 ق.ظ استعلام اجرای دیوارچینی و تکمیل سفت کاری سوله مدیریت بحران شهرداری خواف استعلام اجرای دیوارچینی و تکمیل سفت کاری سوله مدیریت بحران شهرداری خواف 10/09/1401 07:05:00 ق.ظ استعلام تکمیل بروزرسانی تهیه نقشه مناطق شهر و حومه استعلام تکمیل بروزرسانی تهیه نقشه مناطق شهر و حومه 10/09/1401 07:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پارک بازنشستگان سال 1401 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پارک بازنشستگان سال 1401 10/09/1401 07:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمانهای شهرداری ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمانهای شهرداری ، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 10/09/1401 07:04:00 ق.ظ فراخوان مناقصه بهسازی پیاده رو و اصلاح سیستم آبیاری فراخوان مناقصه بهسازی پیاده رو و اصلاح سیستم آبیاری 10/09/1401 07:21:33 ق.ظ مناقصه تکمیل استخر .... مناقصه تکمیل استخر .... 10/09/1401 07:15:49 ق.ظ مناقصه پروژه تخریب بتن قبلی و بتن ریزی مجدد برخی از کوچه های روستا- نوبت دوم مناقصه پروژه تخریب بتن قبلی و بتن ریزی مجدد برخی از کوچه های روستا- نوبت دوم 10/09/1401 07:13:53 ق.ظ مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه مرحوم تهرانی .....- نوبت دوم مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه مرحوم تهرانی .....- نوبت دوم 10/09/1401 07:13:32 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه بهسازی پارکهای محله ای منازل سازمانی فراخوان مناقصه پروژه بهسازی پارکهای محله ای منازل سازمانی 10/09/1401 07:12:56 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان عملیات امداد چغامیش- نوبت دوم مناقصه احداث ساختمان عملیات امداد چغامیش- نوبت دوم 10/09/1401 07:12:17 ق.ظ فراخوان مناقصه ساماندهی دره رویا شهر نوبت دوم   فراخوان مناقصه ساماندهی دره رویا شهر نوبت دوم   10/09/1401 07:10:24 ق.ظ مناقصه اجرای پارک محله ای ورودی تعاونی مسکن 35 هکتاری (کوی شهید دقایقی) مرحله اول نوبت دوم مناقصه اجرای پارک محله ای ورودی تعاونی مسکن 35 هکتاری (کوی شهید دقایقی) مرحله اول نوبت دوم 10/09/1401 07:10:22 ق.ظ مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و دیوارکشی اطراف زمین ترمینال مسافربری نوبت دوم مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و دیوارکشی اطراف زمین ترمینال مسافربری 10/09/1401 07:09:35 ق.ظ مناقصه اجرای آیلند وسط از میدان ...- مرحله اول نوبت دوم مناقصه اجرای آیلند وسط از میدان ...- مرحله اول نوبت دوم 10/09/1401 07:09:25 ق.ظ استعلام تکمیل و بروزرسانی نقشه مناطق بافت مسکونی روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت استعلام تکمیل و بروزرسانی نقشه مناطق بافت مسکونی روستایی و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت 10/09/1401 06:48:00 ق.ظ استعلام تهیه اقلام،تعمیرات بنایی وبازسازی و اخذ وارائه استاندارد آسانسور بانک درجزیره قشم بر اساس استعلام پیوست استعلام تهیه اقلام،تعمیرات بنایی وبازسازی و اخذ وارائه استاندارد آسانسور بانک درجزیره قشم بر اساس استعلام پیوست 10/09/1401 06:47:00 ق.ظ استعلام پروژه ایجاد و تکمیل روشنایی محوطه معبد اناهیتا کنگاوربراساس براورد و شرایط پیوست..(ذکرو بارگذاری شماره تماس الزامیست.)مطالعه اسنادپیوست الزامیست. استعلام پروژه ایجاد و تکمیل روشنایی محوطه معبد اناهیتا کنگاوربراساس براورد و شرایط پیوست..(ذکرو بارگذاری شماره تماس الزامیست.)مطالعه اسنادپیوست الزامیست. 10/09/1401 06:45:00 ق.ظ استعلام احداث خانه بهداشت 85متری ریتک به همراه سپتیک دیوارمحوطه ومحوطه سازی، .کلید تحویل ومدت قرارداد6ماه می باشد نیازطبق فایل پیوستی استعلام احداث خانه بهداشت 85متری ریتک به همراه سپتیک دیوارمحوطه ومحوطه سازی، .کلید تحویل ومدت قرارداد6ماه می باشد نیازطبق فایل پیوستی 10/09/1401 06:36:00 ق.ظ استعلام احداث و تکمیل کانال آبرسانی قلعه جوق از توابع شهرستان رزن استعلام احداث و تکمیل کانال آبرسانی قلعه جوق از توابع شهرستان رزن 10/09/1401 06:36:00 ق.ظ استعلام تعویض لوله های قدیمی استعلام تعویض لوله های قدیمی 10/09/1401 06:35:00 ق.ظ استعلام احداث خانه بهداشت 85متری کوه تنجیلان به همراه سپتیک دیوارمحوطه ومحوطه سازی، .کلید تحویل ومدت قرارداد6ماه می باشد نیازطبق فایل پیوستی استعلام احداث خانه بهداشت 85متری کوه تنجیلان به همراه سپتیک دیوارمحوطه ومحوطه سازی، .کلید تحویل ومدت قرارداد6ماه می باشد نیازطبق فایل پیوستی 10/09/1401 06:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه بکارگیری پیمانکار واجدالشرایط جهت اجرای زیر سازی و آسفالت معابر بافت فرسوده شهر داراب از محل اعتبارات راه معابر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه بکارگیری پیمانکار واجدالشرایط جهت اجرای زیر سازی و آسفالت معابر بافت فرسوده شهر داراب از محل اعتبارات راه معابر 10/09/1401 06:33:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفر ترانشه دفن زباله مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حفر ترانشه دفن زباله 10/09/1401 06:29:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و بروزرسانی نقشه ممیزی املاک اصناف و مستحدثات برابر اسناد پیوست مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و بروزرسانی نقشه ممیزی املاک اصناف و مستحدثات برابر اسناد پیوست 10/09/1401 06:27:00 ق.ظ استعلام احداث خانه بهداشت 85متری مسکوتان3..سیستان وبلوچستان شهرستان فنوج بخش مرکزی دهستان مسکوتان،کلید تحویل ومدت قرارداد6ماه می باشد. استعلام احداث خانه بهداشت 85متری مسکوتان3..سیستان وبلوچستان شهرستان فنوج بخش مرکزی دهستان مسکوتان،کلید تحویل ومدت قرارداد6ماه می باشد. 10/09/1401 06:26:00 ق.ظ استعلام استعلام بهای لکه گیری راه های شهرستان های زنجان و طارم استعلام استعلام بهای لکه گیری راه های شهرستان های زنجان و طارم 10/09/1401 06:26:00 ق.ظ فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه ...نوبت دوم فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه ...نوبت دوم 10/09/1401 06:42:57 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرائی احداث دیوار حفاظتی و امنیتی منطقه پارس دو کنگان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرائی احداث دیوار حفاظتی و امنیتی منطقه پارس دو کنگان 10/09/1401 06:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب وید (void) جهت پروژه زیر گذر شهید سلیمانی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب وید (void) جهت پروژه زیر گذر شهید سلیمانی 10/09/1401 06:24:00 ق.ظ استعلام پروژه احداث چهار باب اتاقک چاه و کلرزنی شهر بروجرد مطابق برآورد پیوست. منابع مالی پروژه بصورت بخشی نقدی و بخشی اسناد خزانه اسلامی می باشد. استعلام پروژه احداث چهار باب اتاقک چاه و کلرزنی شهر بروجرد مطابق برآورد پیوست. منابع مالی پروژه بصورت بخشی نقدی و بخشی اسناد خزانه اسلامی می باشد. 10/09/1401 06:24:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی - نوبت دوم  فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی - نوبت دوم  10/09/1401 06:41:10 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای فونداسیون ترانس- تخریب فونداسیون ترانسهای کمکی مطابق اسناد پیوست . استعلام تهیه مصالح و اجرای فونداسیون ترانس- تخریب فونداسیون ترانسهای کمکی مطابق اسناد پیوست . 10/09/1401 06:16:00 ق.ظ استعلام ساخت بنا استعلام ساخت بنا 10/09/1401 06:15:00 ق.ظ استعلام ترمیم و بهسازی معابر سطح شهر (محلات رسالت و جانبازان) استعلام ترمیم و بهسازی معابر سطح شهر (محلات رسالت و جانبازان) 10/09/1401 06:15:00 ق.ظ استعلام پروژه مرمت برج روستای قلعه ترکی طبق لیست پیوست استعلام پروژه مرمت برج روستای قلعه ترکی طبق لیست پیوست 10/09/1401 06:15:00 ق.ظ