خدمات رفاهی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی، ورزش فراخوان ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی، ورزش 11/09/1402 08:12:53 ق.ظ استعلام 1356 عدد بن رستوران،سقف بودجه 5/733/000/000 ریال بدون مالیات ارزش افزوده مطابق فایل پیوست استعلام 1356 عدد بن رستوران،سقف بودجه 5/733/000/000 ریال بدون مالیات ارزش افزوده مطابق فایل پیوست 11/09/1402 07:00:00 ق.ظ استعلام اقامت/پذیرائی/سالن غذاخوری/سالن چند منظوره ورزشی در یک مجتمع اولویت اول با مجتمع های ورزشی می باشد اولویت دوم با هتلهای بومی می باشد استعلام اقامت/پذیرائی/سالن غذاخوری/سالن چند منظوره ورزشی در یک مجتمع اولویت اول با مجتمع های ورزشی می باشد اولویت دوم با هتلهای بومی می باشد 09/09/1402 07:26:00 ق.ظ استعلام احتراما سانس(بلیط) استخر شنا جهت استفاده در شهر کرمان مورد نیاز است. استعلام احتراما سانس(بلیط) استخر شنا جهت استفاده در شهر کرمان مورد نیاز است. 08/09/1402 07:36:00 ق.ظ استعلام استخرآموزشی وتفریحی هرکدام به تعداد91سانس به مدت 4ماه استعلام استخرآموزشی وتفریحی هرکدام به تعداد91سانس به مدت 4ماه 08/09/1402 07:35:00 ق.ظ استعلام تامین مکان مناسب و پذیرایی مدعوین محترم و مورد تایید این اداره کل در مشهد مقدس مطابق فرم استعلام بها استعلام تامین مکان مناسب و پذیرایی مدعوین محترم و مورد تایید این اداره کل در مشهد مقدس مطابق فرم استعلام بها 08/09/1402 05:21:00 ق.ظ استعلام اسکان و پذیرایی از میهمانان سازمان بهزیستی طبق شرایط و جدول پیوست استعلام اسکان و پذیرایی از میهمانان سازمان بهزیستی طبق شرایط و جدول پیوست 08/09/1402 01:21:00 ب.ظ استعلام خرید کارت رفاهی جهت همکاران(خرید خدمت امکان ورزشی)به تعداد 265عدد و 540 عدد-قابل استفاده در استان تهران و البرز- استعلام خرید کارت رفاهی جهت همکاران(خرید خدمت امکان ورزشی)به تعداد 265عدد و 540 عدد-قابل استفاده در استان تهران و البرز- 08/09/1402 01:07:00 ب.ظ استعلام اردوی 120نفر دانش آموز از خرم آباد به مقصد صحنه کرمانشاه استعلام اردوی 120نفر دانش آموز از خرم آباد به مقصد صحنه کرمانشاه 07/09/1402 08:07:00 ق.ظ استعلام رزرو هتل 3 ستاره در مشهد استعلام رزرو هتل 3 ستاره در مشهد 07/09/1402 01:05:00 ب.ظ استعلام استفاده از امکانات رفاهی ، تفریحی، سرگرمی و هنری استعلام استفاده از امکانات رفاهی ، تفریحی، سرگرمی و هنری 06/09/1402 10:43:00 ق.ظ استعلام برگزاری کارگاه کشوری در دو روز تعداد مهمان ها 90 نفر هزینه ایاب و ذهاب لوازم و التحریر خرید بسته فرهنگی تور یک روزه قشم استعلام برگزاری کارگاه کشوری در دو روز تعداد مهمان ها 90 نفر هزینه ایاب و ذهاب لوازم و التحریر خرید بسته فرهنگی تور یک روزه قشم 06/09/1402 10:20:00 ق.ظ استعلام اقامت/پذیرائی/سالن غذاخوری/سالن چند منظوره ورزشی در یک مجتمع اولویت اول با مجتمع های ورزشی می باشد اولویت دوم با هتلهای بومی می باشد استعلام اقامت/پذیرائی/سالن غذاخوری/سالن چند منظوره ورزشی در یک مجتمع اولویت اول با مجتمع های ورزشی می باشد اولویت دوم با هتلهای بومی می باشد 06/09/1402 05:13:00 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات مسافرتی داخل و خارج از کشور مناقصه ارائه خدمات مسافرتی داخل و خارج از کشور 06/09/1402 04:04:44 ق.ظ استعلام اسکان و پذیرایی از میهمانان سازمان بهزیستی طبق شرایط و جدول پیوست استعلام اسکان و پذیرایی از میهمانان سازمان بهزیستی طبق شرایط و جدول پیوست 06/09/1402 02:15:00 ب.ظ استعلام ارائه خدمات فرهنگی،هنری،ورزشی و سرگرمی با سازمانها، شهرداریها،سالنهای ورزشی، نهادهاو ... در سطح شهر اصفهان در غالب قرارداد پیوست استعلام ارائه خدمات فرهنگی،هنری،ورزشی و سرگرمی با سازمانها، شهرداریها،سالنهای ورزشی، نهادهاو ... در سطح شهر اصفهان در غالب قرارداد پیوست 05/09/1402 10:55:00 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات مسافرتی داخل و خارج از کشور مناقصه ارائه خدمات مسافرتی داخل و خارج از کشور 05/09/1402 04:09:29 ق.ظ استعلام نیاز به اماکن ورزشی به تعداد 37 نفر جهت پرسنل درمانگاه شوش استخر، سالن فوتسال و ...بمدت 2 ماه استعلام نیاز به اماکن ورزشی به تعداد 37 نفر جهت پرسنل درمانگاه شوش استخر، سالن فوتسال و ...بمدت 2 ماه 05/09/1402 01:16:00 ب.ظ استعلام برگزاری فم تریپ اختصاصی مسقطی لار استعلام برگزاری فم تریپ اختصاصی مسقطی لار 04/09/1402 11:03:00 ق.ظ مناقصه ارائه خدمات مسافرتی داخل و خارج از کشور مناقصه ارائه خدمات مسافرتی داخل و خارج از کشور 04/09/1402 07:24:24 ق.ظ استعلام بلیط هواپیما به مقصد سوریه - تعداد ۳ نفر - اکونومی - 2 نفر ایشان و یلچری - رفت 11 آذر ماه و برگشت 16 آذر ماه استعلام بلیط هواپیما به مقصد سوریه - تعداد ۳ نفر - اکونومی - 2 نفر ایشان و یلچری - رفت 11 آذر ماه و برگشت 16 آذر ماه 04/09/1402 05:57:00 ق.ظ استعلام خرید کارت رفاهی جهت همکاران(خرید خدمت اماکن ورزشی)به تعداد80 نفر-قایل استفاده در استان تهران و البرز-شماره تماس با کارشناس مربوطه 09215672372آقای همتی استعلام خرید کارت رفاهی جهت همکاران(خرید خدمت اماکن ورزشی)به تعداد80 نفر-قایل استفاده در استان تهران و البرز-شماره تماس با کارشناس مربوطه 09215672372آقای همتی 04/09/1402 07:58:00 ب.ظ استعلام اجاره فضای استخر استعلام اجاره فضای استخر 02/09/1402 04:59:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات زمین شناسی صحرائی در سراسرکشور استعلام ارائه خدمات اردوگاهی و خودرویی عملیات زمین شناسی صحرائی در سراسرکشور 02/09/1402 07:22:00 ب.ظ استعلام درخواست بلیط پرواز مطابق با مسیر پروازی جدول پیوست استعلام درخواست بلیط پرواز مطابق با مسیر پروازی جدول پیوست 02/09/1402 02:08:00 ب.ظ استعلام بلیط هواپیما رفت19آذرتهران برگشت28آذرمالزی/جوهربهرو بتعداد20نفر،قیمت با باراعلام شود.تلفن هماهنگی09384792009محمدی استعلام بلیط هواپیما رفت19آذرتهران برگشت28آذرمالزی/جوهربهرو بتعداد20نفر،قیمت با باراعلام شود.تلفن هماهنگی09384792009محمدی 02/09/1402 01:22:00 ب.ظ استعلام اسکان میهمانان سازمان بهزیستی به مدت یک شب طبق شرایط و جدول پیوست*60 نفر استعلام اسکان میهمانان سازمان بهزیستی به مدت یک شب طبق شرایط و جدول پیوست*60 نفر 01/09/1402 11:05:00 ق.ظ استعلام عقد قرارداد استفاده از خدمات استخر جهت کارکنان شعبه به تعداد 25 عدد کارت اشتراک با اعتبار 15 سانس برای هر کارت استعلام عقد قرارداد استفاده از خدمات استخر جهت کارکنان شعبه به تعداد 25 عدد کارت اشتراک با اعتبار 15 سانس برای هر کارت 01/09/1402 09:44:00 ق.ظ استعلام برگزاری اردو با محورهای فرهنگی ،هنری ،تفریحی جهت فرزندان کارکنان سازمان به تعداد 24 نفر در بازه زمانی پاییز 1402 در شهرستان شهرضا و اصفهان. استعلام برگزاری اردو با محورهای فرهنگی ،هنری ،تفریحی جهت فرزندان کارکنان سازمان به تعداد 24 نفر در بازه زمانی پاییز 1402 در شهرستان شهرضا و اصفهان. 01/09/1402 09:03:00 ق.ظ استعلام بلیط پرواز برای سه نفر تهران تایلند09/19 و برگشت 09/22 شرایط:ایرلاین امارات یا قطر کمترین ترانزیت+بار استعلام بلیط پرواز برای سه نفر تهران تایلند09/19 و برگشت 09/22 شرایط:ایرلاین امارات یا قطر کمترین ترانزیت+بار 30/08/1402 09:05:00 ق.ظ استعلام ارائه کارت رفاهی جهت استفاده همکاران از مراکز تفریحی ،فرهنگی ،رفاهی تا سقف 460183486ریال جهت 33نفربدون احتساب ارزش افزوده استعلام ارائه کارت رفاهی جهت استفاده همکاران از مراکز تفریحی ،فرهنگی ،رفاهی تا سقف 460183486ریال جهت 33نفربدون احتساب ارزش افزوده 30/08/1402 08:04:00 ق.ظ استعلام اسکان و پذیرایی میهمانان طبق شرایط و فایل پیوست* استعلام اسکان و پذیرایی میهمانان طبق شرایط و فایل پیوست* 30/08/1402 06:30:00 ق.ظ استعلام تهیهه کارت استخر به تعدا 72 کارت با تاریخ 6 ماهه استعلام تهیهه کارت استخر به تعدا 72 کارت با تاریخ 6 ماهه 30/08/1402 06:22:00 ق.ظ استعلام تهیه کارت استخر 70 جلسه ای ( هر تایم یک و نیم ساعت)برای کارکنان که اعتبار کارت یکساله باشد . قیمت برای هر کارت( هر نفر) ارائه گردد استعلام تهیه کارت استخر 70 جلسه ای ( هر تایم یک و نیم ساعت)برای کارکنان که اعتبار کارت یکساله باشد . قیمت برای هر کارت( هر نفر) ارائه گردد 30/08/1402 01:55:00 ب.ظ استعلام تهیه 200 عدد بن غیر نقدی خرید مواد غذایی ( ملاک انتخاب درصد تخفیف کالا نسبت به قیمت درج شده در روی کالا می باشد وزمان پرداخت به صورت اقساطی ) ، سایت ستاد استعلام تهیه 200 عدد بن غیر نقدی خرید مواد غذایی ( ملاک انتخاب درصد تخفیف کالا نسبت به قیمت درج شده در روی کالا می باشد وزمان پرداخت به صورت اقساطی ) ،سایت ستاد 29/08/1402 10:54:00 ق.ظ استعلام خرید اماکن ورزشی(باشگاه -استخر) جهت استفاده 26 نفر از کارکنان اقا وخانم شعبه در قالب عقد قرارداد درمحدوده شهرستان بوکان استعلام خرید اماکن ورزشی(باشگاه -استخر) جهت استفاده 26 نفر از کارکنان اقا وخانم شعبه در قالب عقد قرارداد درمحدوده شهرستان بوکان 28/08/1402 09:08:00 ق.ظ استعلام مربی بدنسازی جهت همکاران آقا به مدت 5 ساعت در روزهای زوج هفته به جز ایام تعطیل از ساعت 14 لغایت 19- کلا 735 ساعت- استعلام مربی بدنسازی جهت همکاران آقا به مدت 5 ساعت در روزهای زوج هفته به جز ایام تعطیل از ساعت 14 لغایت 19- کلا 735 ساعت- 28/08/1402 07:46:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرایی ملزومات مورد نیاز میهمانان بهزیستی در سالن اجلاس *طبق شرایط و مشخصات فایل پیوستی*قیمت بصورت کل و طبق فایل پیوست باشد. استعلام تهیه و اجرایی ملزومات مورد نیاز میهمانان بهزیستی در سالن اجلاس *طبق شرایط و مشخصات فایل پیوستی*قیمت بصورت کل و طبق فایل پیوست باشد. 27/08/1402 11:19:00 ق.ظ استعلام اجاره سالن تنیس خاکی مجموعه ورزشی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی استعلام اجاره سالن تنیس خاکی مجموعه ورزشی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی 27/08/1402 10:36:00 ق.ظ استعلام ثبت نام ، اعزام ، اسکان و پذیرایی از زائرین اعزامی به صورت زمینی از مبدا مرز مهران به کشور عراق به تعداد 100نفر سه روز و دو شب مطابق پیشنویس پیوست استعلام ثبت نام ، اعزام ، اسکان و پذیرایی از زائرین اعزامی به صورت زمینی از مبدا مرز مهران به کشور عراق به تعداد 100نفر سه روز و دو شب مطابق پیشنویس پیوست 27/08/1402 10:22:00 ق.ظ استعلام درخواست برگزاری کلاس های فرهنگی و تفریحی و آموزشی و مشاوره ای جهت فرزندان کارمندان از 6 تا 18 سال .توضیحات در فایل پیوست موجود می باشد . استعلام درخواست برگزاری کلاس های فرهنگی و تفریحی و آموزشی و مشاوره ای جهت فرزندان کارمندان از 6 تا 18 سال .توضیحات در فایل پیوست موجود می باشد . 27/08/1402 08:22:00 ق.ظ استعلام اجاره فضای استخر استعلام اجاره فضای استخر 27/08/1402 05:48:00 ق.ظ استعلام اجاره استخر برای جامعه ایثار گری که دارای مجوز رسمی از مراجع ذی صلاح باشد و به بنیاد وجامعه هدف 50%تخفیف دهد استعلام اجاره استخر برای جامعه ایثار گری که دارای مجوز رسمی از مراجع ذی صلاح باشد و به بنیاد وجامعه هدف 50%تخفیف دهد 27/08/1402 05:43:00 ق.ظ استعلام برگزاری کلاس با محورهای فرهنگی،هنری،تفریحی جهت فرزندان کارکنان سازمان به تعداد 34 نفر و رنج سنی 6 سال تا 17 سال استعلام برگزاری کلاس با محورهای فرهنگی،هنری،تفریحی جهت فرزندان کارکنان سازمان به تعداد 34 نفر و رنج سنی 6 سال تا 17 سال 27/08/1402 10:50:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات فرهنگی،هنری،ورزشی و سرگرمی با سازمانها، شهرداریها،سالنهای ورزشی، نهادهاو ... در سطح شهر اصفهان در غالب قرارداد پیوست استعلام ارائه خدمات فرهنگی،هنری،ورزشی و سرگرمی با سازمانها، شهرداریها،سالنهای ورزشی، نهادهاو ... در سطح شهر اصفهان در غالب قرارداد پیوست 25/08/1402 08:09:00 ق.ظ استعلام برگزاری تور 4 روز و 3 شب بازدید از نمایشگاه اوراسیا پلاستیک ترکیه ( 12 بنگاه تولیدی ) استعلام برگزاری تور 4 روز و 3 شب بازدید از نمایشگاه اوراسیا پلاستیک ترکیه ( 12 بنگاه تولیدی ) 25/08/1402 05:05:00 ق.ظ استعلام بلیط هواپیما به کشورالعین 12دسامبر رفت و برگشت22 دسامبر هر ساعت خروج داشته باشد. استعلام بلیط هواپیما به کشورالعین 12دسامبر رفت و برگشت22 دسامبر هر ساعت خروج داشته باشد. 24/08/1402 11:54:00 ق.ظ استعلام خرید حق عضویت بهره برداری از خدمات ورزشی از جمله باشگاه ها و استخرهای در استان تهران از طریق بسترهای نرم افزاری جهت 77نفر از آقایان شرکت به مدت یکسال استعلام خرید حق عضویت بهره برداری از خدمات ورزشی از جمله باشگاه ها و استخرهای در استان تهران از طریق بسترهای نرم افزاری جهت 77نفر از آقایان شرکت به مدت یکسال 24/08/1402 09:58:00 ق.ظ استعلام ثبت نام ، اعزام ، اسکان و پذیرایی از زائرین اعزامی به صورت زمینی از مبدا مرز مهران به کشور عراق به تعداد 100نفر دو شب و سه روز مطابق مشخصات پیوست استعلام ثبت نام ، اعزام ، اسکان و پذیرایی از زائرین اعزامی به صورت زمینی از مبدا مرز مهران به کشور عراق به تعداد 100نفر دو شب و سه روز مطابق مشخصات پیوست 24/08/1402 03:16:00 ب.ظ استعلام تهیه و اجرایی ملزومات مورد نیاز میهمانان بهزیستی در سالن اجلاس *طبق شرایط و مشخصات فایل پیوستی*قیمت بصورت کل و طبق فایل پیوست باشد. استعلام تهیه و اجرایی ملزومات مورد نیاز میهمانان بهزیستی در سالن اجلاس *طبق شرایط و مشخصات فایل پیوستی*قیمت بصورت کل و طبق فایل پیوست باشد. 23/08/1402 09:54:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات اماکن ورزشی (باشگاه - استخر) جهت استفاده 26 نفر از کارکنان اقا وخانم شعبه در قالب عقد قرارداد در محدوده شهرستان بوکان استعلام خرید خدمات اماکن ورزشی (باشگاه - استخر) جهت استفاده 26 نفر از کارکنان اقا وخانم شعبه در قالب عقد قرارداد در محدوده شهرستان بوکان 23/08/1402 07:36:00 ق.ظ استعلام اجاره فضای استخر جهت فرزندان همکار استعلام اجاره فضای استخر جهت فرزندان همکار 23/08/1402 05:07:00 ق.ظ استعلام بلیط19نفررفت02/08/26تهران برگشت02/09/05ازبکستان(سمرقند)قیمت باباراعلام شود.قیمت تسویه نقدی وغیرنقدی.هماهنگی09384792009محمدی استعلام بلیط19نفررفت02/08/26تهران برگشت02/09/05ازبکستان(سمرقند)قیمت باباراعلام شود.قیمت تسویه نقدی وغیرنقدی.هماهنگی09384792009محمدی 23/08/1402 01:12:00 ب.ظ استعلام بلیط پرواز برای سه نفر تهران تایلند09/19 و برگشت 09/22 استعلام بلیط پرواز برای سه نفر تهران تایلند09/19 و برگشت 09/22 22/08/1402 10:45:00 ق.ظ استعلام تهیه بلیط قطار -هتل 3 ستاره غذا(صبحانه-نهار -شام)ترانسفر جهت 55 نفر تور از شیراز به مشهد مقدس طبق لیست پیوست جهت 55 نفر اسکان 3 شب و 4 روز هتل 3ستاره استعلام تهیه بلیط قطار -هتل 3 ستاره غذا(صبحانه-نهار -شام)ترانسفر جهت 55 نفر تور از شیراز به مشهد مقدس طبق لیست پیوست جهت 55 نفر اسکان 3 شب و 4 روز هتل 3ستاره 22/08/1402 06:54:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات فرهنگی،هنری،ورزشی و سرگرمی با سازمانها، شهرداریها،سالنهای ورزشی، نهادهاو ... در سطح شهر اصفهان در غالب قرارداد پیوست استعلام ارائه خدمات فرهنگی،هنری،ورزشی و سرگرمی با سازمانها، شهرداریها،سالنهای ورزشی، نهادهاو ... در سطح شهر اصفهان در غالب قرارداد پیوست 22/08/1402 06:24:00 ق.ظ استعلام اقامت و پذیرائی/سالن غذاخوری/استخر/سالن چند منظوره ورزشی در یک مجتمع اولویت با هتلها یا مجتمع های ورزشی دارای صلاحیت و بومی میباشد استعلام اقامت و پذیرائی/سالن غذاخوری/استخر/سالن چند منظوره ورزشی در یک مجتمع اولویت با هتلها یا مجتمع های ورزشی دارای صلاحیت و بومی میباشد 22/08/1402 01:14:00 ب.ظ استعلام ارائه خدمات فرهنگی،هنری،ورزشی و سرگرمی با سازمانها، شهرداریها،سالنهای ورزشی، نهادهاو ... در سطح شهر اصفهان در غالب قرارداد پیوست استعلام ارائه خدمات فرهنگی،هنری،ورزشی و سرگرمی با سازمانها، شهرداریها،سالنهای ورزشی، نهادهاو ... در سطح شهر اصفهان در غالب قرارداد پیوست 21/08/1402 08:59:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات یا اجاره اماکن ورزشی در تربت جام استعلام خرید خدمات یا اجاره اماکن ورزشی در تربت جام 21/08/1402 05:55:00 ق.ظ استعلام اسکان میهمانان سازمان بهزیستی کشور.*طبق شرایط ومشخصات فایل پیوست* استعلام اسکان میهمانان سازمان بهزیستی کشور.*طبق شرایط ومشخصات فایل پیوست* 21/08/1402 05:51:00 ق.ظ استعلام اسکان میهمانان سازمان بهزیستی کشور.طبق شرایط و مشخصات فایل پیوست* استعلام اسکان میهمانان سازمان بهزیستی کشور.طبق شرایط و مشخصات فایل پیوست* 21/08/1402 05:49:00 ق.ظ استعلام هزینه های برگزاری مسابقات والیبال انتخابی تیم کارکنان بانوان(مطابق لیست پیوست) استعلام هزینه های برگزاری مسابقات والیبال انتخابی تیم کارکنان بانوان(مطابق لیست پیوست) 21/08/1402 04:41:00 ق.ظ استعلام انعقاد قرارداد با نهادهای دارای صلاحیت در زمینه موضوعات مختلف فرهنگی ، تفریحی ، آموزشی و ورزشی طبق فایل پیوست در محدوده شهر اصفهان استعلام انعقاد قرارداد با نهادهای دارای صلاحیت در زمینه موضوعات مختلف فرهنگی ، تفریحی ، آموزشی و ورزشی طبق فایل پیوست در محدوده شهر اصفهان 20/08/1402 10:02:00 ق.ظ استعلام تهیه کارت استخر به تعداد 69 کارت و حدود تقریبی 1500 جلسه استعلام تهیه کارت استخر به تعداد 69 کارت و حدود تقریبی 1500 جلسه 20/08/1402 09:01:00 ق.ظ استعلام خرید بلیط اماکن ورزشی جهت پرسنل درمانگاه شهید درخشان . به تعداد 44 نفر استعلام خرید بلیط اماکن ورزشی جهت پرسنل درمانگاه شهید درخشان . به تعداد 44 نفر 20/08/1402 06:44:00 ق.ظ استعلام اعزام مددجویان بهزیستی به سفر زیارتی و فرهنگی و سیاحتی استعلام اعزام مددجویان بهزیستی به سفر زیارتی و فرهنگی و سیاحتی 20/08/1402 05:20:00 ق.ظ استعلام بلیط هواپیما-به مقصد ریاض عربستان- تعداد 3 نفر - نوع بلیط اکونومی - رفت 3 آذر و برگشت 8 آذر-ایرلاین قطری-یک توقفه-کوتاه ترین توقف استعلام بلیط هواپیما-به مقصد ریاض عربستان- تعداد 3 نفر - نوع بلیط اکونومی - رفت 3 آذر و برگشت 8 آذر-ایرلاین قطری-یک توقفه-کوتاه ترین توقف 18/08/1402 01:51:00 ب.ظ استعلام رزرو هتل/سالن غذاخوری/سالن چند منظوره در یک مجتمع اولویت با شرکت کنندگان بومی لازم به ذکر است قیمت بازای 1 نفر در روز برای هر دوره مد نظر می باشد استعلام رزرو هتل/سالن غذاخوری/سالن چند منظوره در یک مجتمع اولویت با شرکت کنندگان بومی لازم به ذکر است قیمت بازای 1 نفر در روز برای هر دوره مد نظر می باشد 17/08/1402 11:46:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات اماکن ورزشی(باشگاه امادگی جسمانی) جهت استفاده 26 نفر از کارکنان اقاوخانم شعبه در قالب عقد قرارداد لغایت 1402/12/29 در محدوده شهرستان بوکان استعلام خرید خدمات اماکن ورزشی(باشگاه امادگی جسمانی) جهت استفاده 26 نفر از کارکنان اقاوخانم شعبه در قالب عقد قرارداد لغایت 1402/12/29 در محدوده شهرستان بوکان 17/08/1402 09:47:00 ق.ظ استعلام رزرو دو سانس استخر سرپوشیده بهمراه سونا و جکوزی در هفته (یک سانس مخصوص بانوان، یک سانس مخصوص آقایان) استعلام رزرو دو سانس استخر سرپوشیده بهمراه سونا و جکوزی در هفته (یک سانس مخصوص بانوان، یک سانس مخصوص آقایان) 17/08/1402 07:34:00 ق.ظ استعلام بلیط هواپیما 80فقره بطور موردی و میانگین و پراکنده نرخ به صورت میانگین درج شود*طبق نرخ مصوب* استعلام بلیط هواپیما 80فقره بطور موردی و میانگین و پراکنده نرخ به صورت میانگین درج شود*طبق نرخ مصوب* 17/08/1402 07:18:00 ق.ظ استعلام تهیه مکان ورزشی یا استخر شنا فقط در قوچان جمعا به مبلغ 221/000/000 ریال لطفا مورد استفاده را به ساعت اعلام فرمائید استعلام تهیه مکان ورزشی یا استخر شنا فقط در قوچان جمعا به مبلغ 221/000/000 ریال لطفا مورد استفاده را به ساعت اعلام فرمائید 17/08/1402 06:17:00 ق.ظ استعلام خرید بلیط اماکن ورزشی جهت پرسنل درمانگاه شهید درخشان . به تعداد 44 نفر استعلام خرید بلیط اماکن ورزشی جهت پرسنل درمانگاه شهید درخشان . به تعداد 44 نفر 16/08/1402 09:44:00 ق.ظ استعلام تامین جا و غذا برای مسابقات والیبال بانوان استعلام تامین جا و غذا برای مسابقات والیبال بانوان 16/08/1402 01:58:00 ب.ظ استعلام اتوبوس 44 نفره رفت و برگشت استعلام اتوبوس 44 نفره رفت و برگشت 15/08/1402 08:13:00 ق.ظ استعلام واحد مسکونی آپارتمانی2خوابه واقع در شهر زاهدان به مساحت97 الی105متر مربع استعلام واحد مسکونی آپارتمانی2خوابه واقع در شهر زاهدان به مساحت97 الی105متر مربع 15/08/1402 06:17:00 ق.ظ استعلام عق قرارداد استفاده از خدمات استخر جهت کارکنان شعبه به تعداد 25 عدد کارت اشتراک با اعتبار 15 سانس برای هر کارت استعلام عق قرارداد استفاده از خدمات استخر جهت کارکنان شعبه به تعداد 25 عدد کارت اشتراک با اعتبار 15 سانس برای هر کارت 14/08/1402 06:03:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجاره ساختمان و امکانات موجود سلف سرویس تجدید مناقصه اجاره ساختمان و امکانات موجود سلف سرویس 13/08/1402 07:18:04 ق.ظ استعلام بلیط هواپیما(80 فقره بطور موردی و میانگین درج شود+طبق نرخ مصوب) استعلام بلیط هواپیما(80 فقره بطور موردی و میانگین درج شود+طبق نرخ مصوب) 13/08/1402 06:54:00 ق.ظ استعلام تامین 16 عدد کارت اعتباری جهت اوقات فراغت فرزندان همکار استعلام تامین 16 عدد کارت اعتباری جهت اوقات فراغت فرزندان همکار 13/08/1402 09:40:00 ق.ظ استعلام تامین هتل 4 ستاره به بالا به همراه صبحانه و ناهار و شام بمدت 3 شب و 4 روز برای تعداد 50 نفر در شهر شیراز طبق توضیحان ارائه شده ذیل. استعلام تامین هتل 4 ستاره به بالا به همراه صبحانه و ناهار و شام بمدت 3 شب و 4 روز برای تعداد 50 نفر در شهر شیراز طبق توضیحان ارائه شده ذیل. 13/08/1402 09:38:00 ق.ظ استعلام تهیه مکان ورزشی یا استخر شنا فقط در قوچان به مبلغ 221/000/000 ریال به ساعت استعلام تهیه مکان ورزشی یا استخر شنا فقط در قوچان به مبلغ 221/000/000 ریال به ساعت 11/08/1402 07:16:00 ق.ظ استعلام برگزاری تور 3 روز و 3 شب بازدید از نمایشگاه شیرینی و شکلات دبی ویژه ذینفعان خوشه مسقطی لار استعلام برگزاری تور 3 روز و 3 شب بازدید از نمایشگاه شیرینی و شکلات دبی ویژه ذینفعان خوشه مسقطی لار 11/08/1402 01:11:00 ب.ظ استعلام بارگذاری پیش فاکتور الزامیست*واریز کارمزد فقط از طریق شماره حساب اعلام شده مورد قبول است* استعلام بارگذاری پیش فاکتور الزامیست*واریز کارمزد فقط از طریق شماره حساب اعلام شده مورد قبول است* 10/08/1402 10:39:00 ق.ظ استعلام اجرای طرح اوقات فراغت فرزندان کارکنان شاغل به تعداد 13نفروحداکثر مبلغ پرداختی با احتساب ارزش افزوده برای هر نفرمبلغ 15/200/000ریال می باشد. استعلام اجرای طرح اوقات فراغت فرزندان کارکنان شاغل به تعداد 13نفروحداکثر مبلغ پرداختی با احتساب ارزش افزوده برای هر نفرمبلغ 15/200/000ریال می باشد. 10/08/1402 09:34:00 ق.ظ استعلام اجرای طرح اوقات فراغت فرزندان کارکنان شاغل به تعداد 13نفروحداکث مبلغ پرداختی با احتساب ارزش افزوده برای هر نفرمبلغ 15/200/000ریال می باشد. استعلام اجرای طرح اوقات فراغت فرزندان کارکنان شاغل به تعداد 13نفروحداکث مبلغ پرداختی با احتساب ارزش افزوده برای هر نفرمبلغ 15/200/000ریال می باشد. 10/08/1402 09:04:00 ق.ظ استعلام زمین چمن مصنوعی به مساحت 1150 مترمربع ( ساعت ورود 15 الی 22) پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل 8 الی 22 قرارداد یکساله استعلام زمین چمن مصنوعی به مساحت 1150 مترمربع ( ساعت ورود 15 الی 22) پنجشنبه و جمعه و روزهای تعطیل 8 الی 22 قرارداد یکساله 10/08/1402 08:14:00 ق.ظ مناقصه انجام کلیه امور ارجاعی مربوط به خدمات مجتمع آموزشی و اقامتی مناقصه انجام کلیه امور ارجاعی مربوط به خدمات مجتمع آموزشی و اقامتی 10/08/1402 07:10:26 ق.ظ استعلام هتل 3 ستاره ممتاز - اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه دوومیدانی ناشنوایان استعلام هتل 3 ستاره ممتاز - اولین دوره مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه دوومیدانی ناشنوایان 10/08/1402 06:43:00 ق.ظ استعلام برگزاری فم تریپ اختصاصی مسقطی لاری استعلام برگزاری فم تریپ اختصاصی مسقطی لاری 10/08/1402 06:02:00 ق.ظ استعلام خرید بلیط فیلم سینمایی بچه زرنگ تعداد 640 عدد انقضا تا تاریخ اکران فیلم درسینماهای استان تهران والبرز -لطفا پیش فاکتور ضمیمه گرددتماس 64005647 استعلام خرید بلیط فیلم سینمایی بچه زرنگ تعداد 640 عدد انقضا تا تاریخ اکران فیلم درسینماهای استان تهران والبرز -لطفا پیش فاکتور ضمیمه گرددتماس 64005647 10/08/1402 05:41:00 ق.ظ استعلام تعداد 9 فقره بلیط مسیر پروازی چین-هانگژو رفت و برگشت استعلام تعداد 9 فقره بلیط مسیر پروازی چین-هانگژو رفت و برگشت 10/08/1402 05:12:00 ق.ظ استعلام عقد قرارداد شامل خرید 25 فقره کارت اشتراک استفاده از خدمات استخر بااعتبار 15 سانس برای هرکارت اشتراک جهت استفاده کارکنان محترم شعبه استعلام عقد قرارداد شامل خرید 25 فقره کارت اشتراک استفاده از خدمات استخر بااعتبار 15 سانس برای هرکارت اشتراک جهت استفاده کارکنان محترم شعبه 09/08/1402 06:11:00 ق.ظ استعلام خدمات ورزشی مورد نیاز رشته ورزشی تنیس و پدل (شهر تهران) استعلام خدمات ورزشی مورد نیاز رشته ورزشی تنیس و پدل (شهر تهران) 08/08/1402 08:51:00 ق.ظ استعلام خدمات مورد نیاز رشته ورزشی تنیس پدل (شهر کرج) استعلام خدمات مورد نیاز رشته ورزشی تنیس پدل (شهر کرج) 08/08/1402 08:49:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات اماکن ورزشی (بلیط ) -فاصله مکان ورزشی تا محل پلی کلینیک در شعاع 500متری بیشتر نباشد .ارسال پیش فاکتور الزامی .هماهنگی 09393604559 . استعلام خرید خدمات اماکن ورزشی (بلیط ) -فاصله مکان ورزشی تا محل پلی کلینیک در شعاع 500متری بیشتر نباشد .ارسال پیش فاکتور الزامی .هماهنگی 09393604559 . 08/08/1402 07:07:00 ق.ظ استعلام اعلام قیمت برای یک تایم استخر (بلیط ورودی برای یک نفر)- فقط از شهرستان میاندوآب مورد قبول می باشد استعلام اعلام قیمت برای یک تایم استخر (بلیط ورودی برای یک نفر)- فقط از شهرستان میاندوآب مورد قبول می باشد 08/08/1402 05:06:00 ق.ظ استعلام اعزام کارکنان به مشهد مقدس به تعداد 180 نفر ( تور تهران به مشهد و بالعکس) طبق شرایط پیوستی در سامانه ستاد استعلام اعزام کارکنان به مشهد مقدس به تعداد 180 نفر ( تور تهران به مشهد و بالعکس) طبق شرایط پیوستی در سامانه ستاد 08/08/1402 05:05:00 ق.ظ استعلام اجاره استخر شنا در ایام هفته - سه روز - روزه های زوج - فقط صبح ها و روزه های کاری - سه سانس استعلام اجاره استخر شنا در ایام هفته - سه روز - روزه های زوج - فقط صبح ها و روزه های کاری - سه سانس 07/08/1402 09:51:00 ق.ظ استعلام خرید بلیط هوایی به کشور قزاقستان شهر الماتی تاریخ رفت 1402/8/11 شمسی تاریخ برگشت 1402/8/18 شمسی به تعداد 100 نفر استعلام خرید بلیط هوایی به کشور قزاقستان شهر الماتی تاریخ رفت 1402/8/11 شمسی تاریخ برگشت 1402/8/18 شمسی به تعداد 100 نفر 06/08/1402 11:06:00 ق.ظ