الکترود info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام خرید 3 آیتم الکترود و فیلرراد جمعا به مقدار 120 کیلوگرم . مطابق با مشخصات فایل پیوست. ارائه دیتاشیت و سرتیفیکیت الزامیست.تلفن : 08633492836 آقای اسرار استعلام خرید 3 آیتم الکترود و فیلرراد جمعا به مقدار 120 کیلوگرم . مطابق با مشخصات فایل پیوست. ارائه دیتاشیت و سرتیفیکیت الزامیست.تلفن : 08633492836 آقای اسرار 14/12/1402 11:51:00 ق.ظ استعلام خرید الکترود به مقدار 15 کیلوگرم .مطابق با مشخصات فایل پیوست. ارائه دیتاشیت و سرتیفیکیت الزامیست.تلفن : 08633492836 آقای اسرار استعلام خرید الکترود به مقدار 15 کیلوگرم .مطابق با مشخصات فایل پیوست. ارائه دیتاشیت و سرتیفیکیت الزامیست.تلفن : 08633492836 آقای اسرار 14/12/1402 11:20:00 ق.ظ استعلام تامین الکترود و.... استعلام تامین الکترود و.... 14/12/1402 07:47:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، ابزار جوش و برش استعلام الکترونیکی، ابزار جوش و برش 14/12/1402 04:16:57 ق.ظ استعلام نیم پیل دائم از نوع مس - سولفات استعلام نیم پیل دائم از نوع مس - سولفات 14/12/1402 01:16:00 ب.ظ استعلام خرید متریال استنلس استیل و الکترود مصرفی استعلام خرید متریال استنلس استیل و الکترود مصرفی 13/12/1402 07:39:01 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه است. کلیه اقلام موجود مطابق فایل پیوست می باشد. ضمنا شانل اجرت نصب هم است. تماماقلا و اجرت بصورت قیمت کلی باشد . 39912782 جفریچوبر استعلام ایران کد مشابه است. کلیه اقلام موجود مطابق فایل پیوست می باشد. ضمنا شانل اجرت نصب هم است. تماماقلا و اجرت بصورت قیمت کلی باشد . 39912782 جفریچوبر 13/12/1402 01:37:00 ب.ظ استعلام سیم جوشکاری نقره ای 2.5mm مقدار 20 کیلوگرم و کمپرسور یستونی و ترموستات و خازن طبق مشخصات پیوست استعلام سیم جوشکاری نقره ای 2.5mm مقدار 20 کیلوگرم و کمپرسور یستونی و ترموستات و خازن طبق مشخصات پیوست 12/12/1402 05:53:00 ق.ظ استعلام اسناد خزانه به فایل پیوست توجه فرمایید. استعلام اسناد خزانه به فایل پیوست توجه فرمایید. 12/12/1402 10:44:00 ق.ظ استعلام الکترود جوشکاری - تقاضای خرید 0234599 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) کلیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . استعلام الکترود جوشکاری - تقاضای خرید 0234599 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) کلیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . 12/12/1402 10:28:00 ق.ظ استعلام الکترود جوشکاری - تقاضای خرید 0234599 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) کلیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . استعلام الکترود جوشکاری - تقاضای خرید 0234599 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) کلیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . 10/12/1402 07:18:00 ق.ظ استعلام الکترود جوشکاری - تقاضای خرید 0234244 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) لازم به ذکر میباشد کلیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . استعلام الکترود جوشکاری - تقاضای خرید 0234244 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) لازم به ذکر میباشد کلیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . 10/12/1402 06:53:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کابل استعلام الکترونیکی، کابل 10/12/1402 04:19:52 ق.ظ استعلام سیم جوش ارسال پروانه کسب الزامی می باشد-تصویه حساب 60 روز کاری می باشد-کرایه ارسال کالا بر عهده فروشنده می باشد استعلام سیم جوش ارسال پروانه کسب الزامی می باشد-تصویه حساب 60 روز کاری می باشد-کرایه ارسال کالا بر عهده فروشنده می باشد 10/12/1402 02:06:00 ب.ظ استعلام 20 کارتن الکترود 3 میکا 100 عدد صفحه استیل بر Oasis استعلام 20 کارتن الکترود 3 میکا 100 عدد صفحه استیل بر Oasis 10/12/1402 01:01:00 ب.ظ استعلام الکترود جوش آهن2.5 مقدار 40کیلو/اکترودجوش آهن3.2 مقدار40 کیلو/تسمهA32 تعداد20عدد/تسمهB64تعداد20عدد استعلام الکترود جوش آهن2.5 مقدار 40کیلو/اکترودجوش آهن3.2 مقدار40 کیلو/تسمهA32 تعداد20عدد/تسمهB64تعداد20عدد 09/12/1402 10:21:00 ق.ظ مناقصه خرید و تامین سیم جوش قرقره ای مناقصه خرید و تامین سیم جوش قرقره ای 09/12/1402 07:50:30 ق.ظ استعلام الکترود - تقاضای خرید 0234426 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) لازم به ذکر میباشد ، کلیه معاملات جزء و متوسط اعتباری میباشد . استعلام الکترود - تقاضای خرید 0234426 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) لازم به ذکر میباشد ، کلیه معاملات جزء و متوسط اعتباری میباشد . 09/12/1402 06:29:00 ق.ظ استعلام سیم جوش ارسال پروانه کسب الزامی می باشد-تصویه حساب 60 روز کاری می باشد-کرایه ارسال کالا بر عهده فروشنده می باشد استعلام سیم جوش ارسال پروانه کسب الزامی می باشد-تصویه حساب 60 روز کاری می باشد-کرایه ارسال کالا بر عهده فروشنده می باشد 09/12/1402 05:26:00 ق.ظ استعلام سیم جوش ارسال پروانه کسب الزامی می باشد-تصویه حساب 60 روز کاری می باشد-کرایه ارسال کالا بر عهده فروشنده می باشد استعلام سیم جوش ارسال پروانه کسب الزامی می باشد-تصویه حساب 60 روز کاری می باشد-کرایه ارسال کالا بر عهده فروشنده می باشد 09/12/1402 05:14:00 ق.ظ استعلام الکترود - تقاضای خرید 0234608 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) لازم به ذکر میباشد ، کلیه معاملات جزء و متوسط اعتباری میباشد . استعلام الکترود - تقاضای خرید 0234608 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) لازم به ذکر میباشد ، کلیه معاملات جزء و متوسط اعتباری میباشد . 09/12/1402 04:55:00 ق.ظ استعلام الکترود مرجع هافسل استعلام الکترود مرجع هافسل 09/12/1402 04:44:00 ق.ظ استعلام قطعات یدکی دستگاه پتانشیو استات استعلام قطعات یدکی دستگاه پتانشیو استات 09/12/1402 02:17:00 ب.ظ استعلام تهیه23 قلم لوازم لوازم مصرفی لوله کشی گاز ساختمان تعمیر و نگهداری خط(کد کالا مشابه است+تکمیل و بارگذاری برگه پیوست الزامیست استعلام تهیه23 قلم لوازم لوازم مصرفی لوله کشی گاز ساختمان تعمیر و نگهداری خط(کد کالا مشابه است+تکمیل و بارگذاری برگه پیوست الزامیست 09/12/1402 02:03:00 ب.ظ استعلام انواع الکترود استعلام انواع الکترود 08/12/1402 11:23:00 ق.ظ استعلام الکترود استعلام الکترود 08/12/1402 08:29:00 ق.ظ استعلام الکترود استعلام الکترود 08/12/1402 08:07:00 ق.ظ استعلام ER-STILLITE-GRAD C-1-GTAW2.4/طبق شرح تقاضا /هزینه حمل برعهده فروشنده/قیمت کل درسامانه ثبت گردد وریز قیمت درپیش فاکتور استعلام ER-STILLITE-GRAD C-1-GTAW2.4/طبق شرح تقاضا /هزینه حمل برعهده فروشنده/قیمت کل درسامانه ثبت گردد وریز قیمت درپیش فاکتور 08/12/1402 06:47:00 ق.ظ استعلام خرید توری حصاری گالوانیزه (2*64)چشمه 5 سانت ضخامت مفتول 3mm ، و 23 شاخه قوطی 4*4 و یک کارتن سیم جوش 3 استعلام خرید توری حصاری گالوانیزه (2*64)چشمه 5 سانت ضخامت مفتول 3mm ، و 23 شاخه قوطی 4*4 و یک کارتن سیم جوش 3 08/12/1402 06:17:00 ق.ظ استعلام خرید متریال استنلس استیل و الکترود مصرفی استعلام خرید متریال استنلس استیل و الکترود مصرفی 07/12/1402 12:07:54 ب.ظ استعلام خرید صفحه پروفیل بر رومیزی/الکترود اما نمره3و صفحه سنگ تیزکن/به فایل مراجعه فرمایید/قیمت در مجموع کل داده شود/ استعلام خرید صفحه پروفیل بر رومیزی/الکترود اما نمره3و صفحه سنگ تیزکن/به فایل مراجعه فرمایید/قیمت در مجموع کل داده شود/ 07/12/1402 11:48:00 ق.ظ استعلام خرید لوله مسی15م/منبع آب 7000لیتری/آجرنمای درجه1سهند12500عدد/سنگ دهبید درجه1کف120م/سنگ دهبید درجه 1بدنه 75م/خاک رس12تن/آهک120کیسه/سنگ مرمریت35م استعلام خرید لوله مسی15م/منبع آب 7000لیتری/آجرنمای درجه1سهند12500عدد/سنگ دهبید درجه1کف120م/سنگ دهبید درجه 1بدنه 75م/خاک رس12تن/آهک120کیسه/سنگ مرمریت35م 07/12/1402 07:04:00 ق.ظ استعلام، الکترود هدایت سنج(طبق تصاویر پیوست) الکترود هدایت سنج(طبق تصاویر پیوست) 07/12/1402 04:26:22 ق.ظ استعلام، الکترود جوشکاری (کارشناس خرید: میرزاخانی 48953831) الکترود جوشکاری (کارشناس خرید: میرزاخانی 48953831) 07/12/1402 04:23:21 ق.ظ استعلام سیم جوش تیعه برش چسب طبق مشخصات فنی پیوست استعلام سیم جوش تیعه برش چسب طبق مشخصات فنی پیوست 07/12/1402 01:22:00 ب.ظ استعلام فلنج جوشی ... استعلام فلنج جوشی ... 05/12/1402 11:07:43 ق.ظ استعلام خرید الکترود یک دستگاه PH متر اب HANNA مدل HI 2211 و شناسه الکترود HI 1131 استعلام خرید الکترود یک دستگاه PH متر اب HANNA مدل HI 2211 و شناسه الکترود HI 1131 05/12/1402 10:48:00 ق.ظ استعلام سر سوکت و سیم لحیم مطابق با شرح کلی نیاز مدارک پیوستی قیمت گذاری گردد یشنهادات فاقد نمونه و مشخصات فنی ترتیب اثر داده نخواهد شد استعلام سر سوکت و سیم لحیم مطابق با شرح کلی نیاز مدارک پیوستی قیمت گذاری گردد یشنهادات فاقد نمونه و مشخصات فنی ترتیب اثر داده نخواهد شد 05/12/1402 10:42:00 ق.ظ استعلام خرید چاه گرماب با توجه به استعلام پیوست استعلام خرید چاه گرماب با توجه به استعلام پیوست 05/12/1402 10:10:00 ق.ظ استعلام خرید اقلام وتجهیزات تاسیساتی جهت مجتمع خدمات رفاهی آناهیتا (سه راهی نهاوند ) استعلام خرید اقلام وتجهیزات تاسیساتی جهت مجتمع خدمات رفاهی آناهیتا (سه راهی نهاوند ) 05/12/1402 06:41:00 ق.ظ استعلام الکترود و ابزار جوشکاری - تقاضای خرید 0234423 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) کولیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . استعلام الکترود و ابزار جوشکاری - تقاضای خرید 0234423 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) کولیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . 02/12/1402 11:20:00 ق.ظ استعلام پی اچ متر رومیزی آزمایشگاهی مدل BP3001-الکترود مدل PP5010 استعلام پی اچ متر رومیزی آزمایشگاهی مدل BP3001-الکترود مدل PP5010 02/12/1402 07:55:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0234662 به شرح سیم لاکی استعلام تقاضای 0234662 به شرح سیم لاکی 02/12/1402 07:51:00 ق.ظ استعلام الکترود استعلام الکترود 02/12/1402 07:04:00 ق.ظ استعلام دستگیره سرویس-مغزی شیر-توپی قفل-سیم جوش ( طبق پیوست) استعلام دستگیره سرویس-مغزی شیر-توپی قفل-سیم جوش ( طبق پیوست) 02/12/1402 06:55:00 ق.ظ استعلام اهن الات ساختمانی استعلام اهن الات ساختمانی 02/12/1402 05:35:00 ق.ظ استعلام خرید سیم جوش و تیغه برش و چسب طبق مشخصات فنی پیوست استعلام خرید سیم جوش و تیغه برش و چسب طبق مشخصات فنی پیوست 02/12/1402 01:34:00 ب.ظ استعلام الکترود استعلام الکترود 01/12/1402 11:03:00 ق.ظ استعلام الکترود جرقه زن استعلام الکترود جرقه زن 01/12/1402 10:39:07 ق.ظ استعلام WTW PH METER /0246039 استعلام WTW PH METER /0246039 01/12/1402 01:54:00 ب.ظ استعلام خرید ابزار آلات و ملزومات مصرفی طبق اسناد پیوستی استعلام خرید ابزار آلات و ملزومات مصرفی طبق اسناد پیوستی 01/12/1402 01:54:00 ب.ظ استعلام ER-STILLITE-GRAD C-1-GTAW2.4/طبق شرح تقاضا /هزینه حمل برعهده فروشنده/قیمت کل درسامانه ثبت گردد وریز قیمت درپیش فاکتور استعلام ER-STILLITE-GRAD C-1-GTAW2.4/طبق شرح تقاضا /هزینه حمل برعهده فروشنده/قیمت کل درسامانه ثبت گردد وریز قیمت درپیش فاکتور 30/11/1402 11:09:00 ق.ظ استعلام خرید اقلام وتجهیزات تاسیساتی جهت مجتمع خدمات رفاهی آناهیتا (سه راهی نهاوند ) استعلام خرید اقلام وتجهیزات تاسیساتی جهت مجتمع خدمات رفاهی آناهیتا (سه راهی نهاوند ) 30/11/1402 11:01:00 ق.ظ استعلام 4 قلم سیم جوش و الکترود آما ... استعلام 4 قلم سیم جوش و الکترود آما ... 30/11/1402 10:11:57 ق.ظ استعلام الکترود7018نمره3025-اکترود 6010نمره 3.25 استعلام الکترود7018نمره3025-اکترود 6010نمره 3.25 30/11/1402 08:09:00 ق.ظ استعلام الکترود 8573 3.25 قطر 15 کیلو استعلام الکترود 8573 3.25 قطر 15 کیلو 30/11/1402 06:50:00 ق.ظ استعلام فیلر جوش -طبق فایل پیوستی استعلام فیلر جوش -طبق فایل پیوستی 30/11/1402 01:15:00 ب.ظ استعلام شرح کالا لوازم تاسیساتی شماره تقاضا 0210277 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. استعلام شرح کالا لوازم تاسیساتی شماره تقاضا 0210277 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. 29/11/1402 09:59:00 ق.ظ استعلام خرید متریال استنلس استیل و الکترود مصرفی (جهت اورهال شفت و سیلندر مرکزی همزن رافر فلوتاسیون)  استعلام خرید متریال استنلس استیل و الکترود مصرفی (جهت اورهال شفت و سیلندر مرکزی همزن رافر فلوتاسیون)  29/11/1402 09:16:17 ق.ظ استعلام الکترود،به فایل پیوستی رجوع شود شرایط درج شده در فایل پیوستی رعایت گردد. استعلام الکترود،به فایل پیوستی رجوع شود شرایط درج شده در فایل پیوستی رعایت گردد. 29/11/1402 05:33:00 ق.ظ استعلام خرید لوازم بهمراه هزینه لوله کشی و نصب جهت تانک اکسیژن استعلام خرید لوازم بهمراه هزینه لوله کشی و نصب جهت تانک اکسیژن 29/11/1402 05:31:00 ق.ظ مناقصه خرید الکترود - نوبت دوم مناقصه خرید الکترود - نوبت دوم 29/11/1402 04:41:37 ق.ظ استعلام، الکترود الکترود 29/11/1402 04:15:04 ق.ظ استعلام الکترود جوشکاری - تقاضای خرید 0234599 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) کلیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . استعلام الکترود جوشکاری - تقاضای خرید 0234599 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) کلیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . 29/11/1402 02:25:00 ب.ظ استعلام الکترود جوشکاری - تقاضای خرید 0234244 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) لازم به ذکر میباشد کلیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . استعلام الکترود جوشکاری - تقاضای خرید 0234244 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) لازم به ذکر میباشد کلیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . 29/11/1402 02:20:00 ب.ظ استعلام الکترود و لولا اهنی مطابق پیوست استعلام الکترود و لولا اهنی مطابق پیوست 28/11/1402 11:52:00 ق.ظ استعلام ابزار جوشکاری و الکترود - تقاضای خرید 0234598 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد .) کلیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . استعلام ابزار جوشکاری و الکترود - تقاضای خرید 0234598 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد .) کلیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . 28/11/1402 11:43:00 ق.ظ استعلام ابزار آلات 4 استعلام ابزار آلات 4 28/11/1402 10:06:00 ق.ظ استعلام شرح کالا قفل و مته شماره تقاضا 0210322 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. استعلام شرح کالا قفل و مته شماره تقاضا 0210322 طبق فایل پیوست . توجه: ایران کد مشابه می باشد حتما به فایل پیوست مراجعه شود. 28/11/1402 09:50:00 ق.ظ استعلام پودر جوش استعلام پودر جوش 28/11/1402 07:45:00 ق.ظ استعلام جارو با دسته - تی نخی -تی آب-فرغون- تــــامین کننده محترم شرایط خرید شهرداری و مشخصات درخواست مطالعه مهر و امضا شود...* استعلام جارو با دسته - تی نخی -تی آب-فرغون- تــــامین کننده محترم شرایط خرید شهرداری و مشخصات درخواست مطالعه مهر و امضا شود...* 28/11/1402 02:05:00 ب.ظ استعلام لوازم تاسیسات طبق فایل پیوست استعلام لوازم تاسیسات طبق فایل پیوست 28/11/1402 09:47:00 ق.ظ استعلام خرید اقلام چاه اب شرب گرماب با توجه به استعلام پیوست استعلام خرید اقلام چاه اب شرب گرماب با توجه به استعلام پیوست 28/11/1402 09:29:00 ق.ظ استعلام الکترود طبق شرح تقاضای پیوست/ذکر برند و زمان تحویل در پیشنهاد فنی الزامی//اولویت کالای ایرانی در صورت عدم تولید کالای خارجی مورد تایید است استعلام الکترود طبق شرح تقاضای پیوست/ذکر برند و زمان تحویل در پیشنهاد فنی الزامی//اولویت کالای ایرانی در صورت عدم تولید کالای خارجی مورد تایید است 26/11/1402 07:38:00 ق.ظ استعلام الکترود استعلام الکترود 26/11/1402 06:47:00 ق.ظ استعلام الکترود سل PH متر استعلام الکترود سل PH متر 26/11/1402 05:53:00 ق.ظ استعلام خرید الکترود یون گزین دستگاه سدیم متر  استعلام خرید الکترود یون گزین دستگاه سدیم متر  26/11/1402 05:45:49 ق.ظ استعلام، 3 آیتم الکترود و تیغه لاستیکی(طبق تصاویر پیوست) 3 آیتم الکترود و تیغه لاستیکی(طبق تصاویر پیوست) 26/11/1402 04:07:49 ق.ظ استعلام تجهیزات و اتصالات وابزار طبق شرایط ومشخصات پیوست شماره تماس 82702211 استعلام تجهیزات و اتصالات وابزار طبق شرایط ومشخصات پیوست شماره تماس 82702211 25/11/1402 11:54:00 ق.ظ استعلام الکترود و ابزار جوشکاری - تقاضای خرید 0234423 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) کولیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . استعلام الکترود و ابزار جوشکاری - تقاضای خرید 0234423 ( کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد . ) کولیه معاملات خرید جزء و متوسط اعتباری میباشد . 25/11/1402 10:51:00 ق.ظ استعلام به شرح جداول مندرج در برگه استعلام استعلام به شرح جداول مندرج در برگه استعلام 25/11/1402 09:28:00 ق.ظ استعلام الکترود -ایران کد مشابه -خرید طبق اقلام درخواستی به پیوست تحویل در محل پرداخت پس از تحویل و تأیید کارشناس مربوطه استعلام الکترود -ایران کد مشابه -خرید طبق اقلام درخواستی به پیوست تحویل در محل پرداخت پس از تحویل و تأیید کارشناس مربوطه 25/11/1402 07:33:00 ق.ظ استعلام الکترود و تنگستن استعلام الکترود و تنگستن 25/11/1402 07:08:00 ق.ظ استعلام خرید متریال استنلس استیل و الکترود مصرفی استعلام خرید متریال استنلس استیل و الکترود مصرفی 24/11/1402 11:59:47 ق.ظ استعلام خرید الکترود استیل و الکترود 6013-3 استعلام خرید الکترود استیل و الکترود 6013-3 24/11/1402 10:19:43 ق.ظ استعلام قطعات تهویه مطابق فایل پیوست.کارشناس نادرپور : 09163080323 استعلام قطعات تهویه مطابق فایل پیوست.کارشناس نادرپور : 09163080323 24/11/1402 07:22:00 ق.ظ استعلام -پودر جوش کدوله 25 گرمی تعداد 100 عدد -هندی کب بهمراه پرایمر جهت پوشش اتصال کابل تعداد 50 عدد استعلام -پودر جوش کدوله 25 گرمی تعداد 100 عدد -هندی کب بهمراه پرایمر جهت پوشش اتصال کابل تعداد 50 عدد 24/11/1402 06:37:00 ق.ظ استعلام خریدپمپ کف کش2اینچ-موتورجوش 800 امپر قابلیت ذوب کردن الکترود 5 تا 6 میلیمتر-جک روغنی(هیدرولیک)3تنی با مشخصات پیوستی. استعلام خریدپمپ کف کش2اینچ-موتورجوش 800 امپر قابلیت ذوب کردن الکترود 5 تا 6 میلیمتر-جک روغنی(هیدرولیک)3تنی با مشخصات پیوستی. 24/11/1402 05:40:00 ق.ظ مناقصه خرید 24 تن نیکل و ...- نوبت دوم مناقصه خرید 24 تن نیکل و ...- نوبت دوم 24/11/1402 04:54:34 ق.ظ استعلام الکترود طبق شرح تقاضای پیوست//ذکر برند و زمان تحویل در پیشنهاد فنی الزامی/تحویل در کوتاهترین زمان ممکن/ارسال نمونه الزامی استعلام الکترود طبق شرح تقاضای پیوست//ذکر برند و زمان تحویل در پیشنهاد فنی الزامی/تحویل در کوتاهترین زمان ممکن/ارسال نمونه الزامی 24/11/1402 02:39:00 ب.ظ استعلام عضویت در سامانهEPالزامیست.درج کد یکتا و الحاق برگه تائیدیه به فاکتور فروش الزامیست. هزنه حمل برعهده فروشنده می باشد. انواع لوازم یدکی استعلام عضویت در سامانهEPالزامیست.درج کد یکتا و الحاق برگه تائیدیه به فاکتور فروش الزامیست. هزنه حمل برعهده فروشنده می باشد. انواع لوازم یدکی 23/11/1402 11:07:00 ق.ظ استعلام تعداد 7 قلم انواع الکترود جوشکاری-ELECTRODE الحاق پیش فاکتور با مشخصات کامل طبق تقاضای پیوست الزامی است. استعلام تعداد 7 قلم انواع الکترود جوشکاری-ELECTRODE الحاق پیش فاکتور با مشخصات کامل طبق تقاضای پیوست الزامی است. 23/11/1402 11:04:00 ق.ظ استعلام الکترود DM143SC بدون کابل رابط ویژه دستگاه کارل فیشر جهت اندازه گیری میزان آب(کولومتری) استعلام الکترود DM143SC بدون کابل رابط ویژه دستگاه کارل فیشر جهت اندازه گیری میزان آب(کولومتری) 23/11/1402 07:33:00 ق.ظ استعلام قفل آویز* دستگیره* الکترود* صفحه برش* جک(شرح در پیوست) استعلام قفل آویز* دستگیره* الکترود* صفحه برش* جک(شرح در پیوست) 21/11/1402 08:37:00 ق.ظ استعلام سه دستگاه Ph متر رومیزی همراه با الکترود استعلام سه دستگاه Ph متر رومیزی همراه با الکترود 21/11/1402 07:36:00 ق.ظ استعلام خرید ابزار آلات و ملزومات کارگاهی طبق اسناد پیوستی با شرایط پرداخت (70% نقد و 30% تهاتر) استعلام خرید ابزار آلات و ملزومات کارگاهی طبق اسناد پیوستی با شرایط پرداخت (70% نقد و 30% تهاتر) 21/11/1402 06:29:00 ق.ظ استعلام الکترود هدایت سنجی(پلاتینه شده)1عددوالکترود رفرنس نقره/کلریدنقره 2عددوالکترودپلاتین 2عدد استعلام الکترود هدایت سنجی(پلاتینه شده)1عددوالکترود رفرنس نقره/کلریدنقره 2عددوالکترودپلاتین 2عدد 21/11/1402 05:35:00 ق.ظ مناقصه خرید 24 تن نیکل و ... مناقصه خرید 24 تن نیکل و ... 21/11/1402 05:11:01 ق.ظ استعلام، خرید سیم جوش با گاز محافظ Co2 مطابق نامه مدیریت محترم برنامه ریزی به شماره 426517 مورخ 1402/10/19 شماره درخواست 1402415 خرید سیم جوش با گاز محافظ Co2 مطابق نامه مدیریت محترم برنامه ریزی به شماره 426517 مورخ 1402/10/19 شماره درخواست 1402415 21/11/1402 04:02:46 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 100 تن الکترود 450 mm گرید UHP مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 100 تن الکترود 450 mm گرید UHP 20/11/1402 09:30:00 ب.ظ