مواد پروتئینی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام خرید ران مرغ-سینه مرغ-بچه فیله طبق درخواست بار گذاری شده اراِئه پیش فاکتور الزامی ارسال رایگان وتسویه 1ماهه می باشد. بیمارستان شریعتی ماهدشت استعلام خرید ران مرغ-سینه مرغ-بچه فیله طبق درخواست بار گذاری شده اراِئه پیش فاکتور الزامی ارسال رایگان وتسویه 1ماهه می باشد. بیمارستان شریعتی ماهدشت 29/03/1403 10:34:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله منجمد پخش در کل زندانهای استان به عهده فروشنده می باشد استعلام گوشت گوساله منجمد پخش در کل زندانهای استان به عهده فروشنده می باشد 29/03/1403 10:18:00 ق.ظ استعلام شنسل مرغ بدون استخوان استعلام شنسل مرغ بدون استخوان 29/03/1403 09:51:00 ق.ظ استعلام 400 کیلو شنیسل ران منجمد بوقلمون استعلام 400 کیلو شنیسل ران منجمد بوقلمون 29/03/1403 09:48:00 ق.ظ استعلام خرید شنیسل مرغ خام به فایل پیوستی مراجعه شود استعلام خرید شنیسل مرغ خام به فایل پیوستی مراجعه شود 29/03/1403 08:52:00 ق.ظ استعلام ران مرغ منجمد بدون پوست بدون کمر بدون چربی استعلام ران مرغ منجمد بدون پوست بدون کمر بدون چربی 29/03/1403 06:35:00 ق.ظ استعلام ران مرغ (بدون گووشواره) منجمد 5000 کیلوگرم شنیسل مرغ منجمد 5000 کیلوگرم تاریخ انقضا شش ماهه دارای مجوز دامپزشکی استعلام ران مرغ (بدون گووشواره) منجمد 5000 کیلوگرم شنیسل مرغ منجمد 5000 کیلوگرم تاریخ انقضا شش ماهه دارای مجوز دامپزشکی 29/03/1403 04:09:00 ق.ظ استعلام ناگت مرغ آماده منجمد استعلام ناگت مرغ آماده منجمد 29/03/1403 03:29:00 ق.ظ استعلام 2500 کیلو شینسل خرد شده اماده -مرغ گرم استعلام 2500 کیلو شینسل خرد شده اماده -مرغ گرم 29/03/1403 03:24:00 ب.ظ استعلام گوشت لاشه گوساله گرم استعلام گوشت لاشه گوساله گرم 29/03/1403 01:55:00 ب.ظ استعلام گوشت قلوه گاه گوسفندی منجمد500کیلو/تاییدکارشناس تغذیه الزامی میباشد/ استعلام گوشت قلوه گاه گوسفندی منجمد500کیلو/تاییدکارشناس تغذیه الزامی میباشد/ 29/03/1403 01:53:00 ب.ظ استعلام سینه مرغ گرم شنیسلی استعلام سینه مرغ گرم شنیسلی 29/03/1403 01:52:00 ب.ظ استعلام مرغ گرم کامل استعلام مرغ گرم کامل 29/03/1403 01:52:00 ب.ظ استعلام گوشت قرمز رستوران مرکزی استعلام گوشت قرمز رستوران مرکزی 27/03/1403 11:17:00 ق.ظ استعلام مرغ کامل 2/800 تن استعلام مرغ کامل 2/800 تن 27/03/1403 11:05:00 ق.ظ استعلام لاشه گوساله 1/300 تن استعلام لاشه گوساله 1/300 تن 27/03/1403 11:03:00 ق.ظ استعلام مرغ رستوران مرکزی استعلام مرغ رستوران مرکزی 27/03/1403 10:59:00 ق.ظ استعلام سینه مرغ 2/600 تن استعلام سینه مرغ 2/600 تن 27/03/1403 10:38:00 ق.ظ استعلام 1000 کیلوگرم فیله سوخاری مرغ درجه یک-مشخصات طبق لیست پیوست استعلام 1000 کیلوگرم فیله سوخاری مرغ درجه یک-مشخصات طبق لیست پیوست 27/03/1403 08:51:00 ق.ظ استعلام شنیسل ران بوقلمون گرم بدون غضروف استعلام شنیسل ران بوقلمون گرم بدون غضروف 27/03/1403 07:33:00 ق.ظ استعلام خرید شنیسل گرم وتازه بدون چربی تحویل در محل مورد نیاز تسویه زمان بر مالیات ارزش افزوده به عهده فروشنده وبا تایید سر آشبز تحویل گرفته می شود استعلام خرید شنیسل گرم وتازه بدون چربی تحویل در محل مورد نیاز تسویه زمان بر مالیات ارزش افزوده به عهده فروشنده وبا تایید سر آشبز تحویل گرفته می شود 27/03/1403 07:19:00 ق.ظ استعلام مرغ استعلام مرغ 27/03/1403 07:12:00 ق.ظ استعلام سینه مرغ منجمد (بیخس) بدون پوست و چربی پاک شده (بدون خورده و ریزه )250الی 300 گرم و مجوز دامپزشکی 1500 کیلو طبق الزامات پیوست استعلام سینه مرغ منجمد (بیخس) بدون پوست و چربی پاک شده (بدون خورده و ریزه )250الی 300 گرم و مجوز دامپزشکی 1500 کیلو طبق الزامات پیوست 27/03/1403 06:53:00 ق.ظ استعلام ران بیخس بوقلمون منجمد درجه یک بدون پوست و استخوان و تاریخ تولید روز و مجوز دامپزشکی 700 کیلوگرم (کد مودیان مالیاتی بیمارستان 1012) استعلام ران بیخس بوقلمون منجمد درجه یک بدون پوست و استخوان و تاریخ تولید روز و مجوز دامپزشکی 700 کیلوگرم (کد مودیان مالیاتی بیمارستان 1012) 27/03/1403 06:44:00 ق.ظ فراخوان تامین و واردات گوشت منجمد گوساله از کشور برزیل فراخوان تامین و واردات گوشت منجمد گوساله از کشور برزیل 27/03/1403 06:32:45 ق.ظ استعلام گوشت ران بره درجه یک آوا پروتئین بسته سه کیلویی=100 بسته استعلام گوشت ران بره درجه یک آوا پروتئین بسته سه کیلویی=100 بسته 27/03/1403 05:45:00 ق.ظ استعلام گوشت ران گوساله خالص 3000کیلو گرم درجه یک، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز یکشنبه بیست و هفتم خرداد 1403 استعلام گوشت ران گوساله خالص 3000کیلو گرم درجه یک، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 27/03/1403 02:55:00 ق.ظ استعلام ران سایز350-400گرمی.شینسل وفیله ران وفیله باریک بدون غضروف وگوشواره وضایعات وچربی .باردرجه یک وگرم قیمت گذاری شود. استعلام ران سایز350-400گرمی.شینسل وفیله ران وفیله باریک بدون غضروف وگوشواره وضایعات وچربی .باردرجه یک وگرم قیمت گذاری شود. 27/03/1403 03:33:00 ب.ظ استعلام 500 کیلوگرم دنبه گوسفندی درجه یک-مشخصات طبق لیست پیوستی استعلام 500 کیلوگرم دنبه گوسفندی درجه یک-مشخصات طبق لیست پیوستی 27/03/1403 01:53:00 ب.ظ استعلام خرید 700 کیلو گرم فیله مرغ منجمد کارتنی استعلام خرید 700 کیلو گرم فیله مرغ منجمد کارتنی 27/03/1403 01:50:00 ب.ظ استعلام شنیسل منجمد مرغ بدون فیله وبدون گوشواره تاریخ به روز مفدار3000 کیلوگرم استعلام شنیسل منجمد مرغ بدون فیله وبدون گوشواره تاریخ به روز مفدار3000 کیلوگرم 26/03/1403 11:12:00 ق.ظ استعلام شرح در توضیحات استعلام شرح در توضیحات 26/03/1403 10:26:00 ق.ظ استعلام گوشت ران مرغ بدون پوست وچربی منجمد-طبق شرایط درلیست پیوستی مقدار2000کیلو گرم تسویه 3ماهه استعلام گوشت ران مرغ بدون پوست وچربی منجمد-طبق شرایط درلیست پیوستی مقدار2000کیلو گرم تسویه 3ماهه 26/03/1403 08:41:00 ق.ظ استعلام گوشت گرم ران مرغ در اندازه 400g (300 کیلو)-گوشت گرم و بدون استخوان سینه مرغ در اندازه 200g (200کیلو) استعلام گوشت گرم ران مرغ در اندازه 400g (300 کیلو)-گوشت گرم و بدون استخوان سینه مرغ در اندازه 200g (200کیلو) 26/03/1403 08:22:00 ق.ظ استعلام گوشت ران مرغ بدون پوست وچربی منجمد-طبق شرایط درلیست پیوستی مقدار2000کیلو گرم تسویه 3ماهه استعلام گوشت ران مرغ بدون پوست وچربی منجمد-طبق شرایط درلیست پیوستی مقدار2000کیلو گرم تسویه 3ماهه 26/03/1403 08:05:00 ق.ظ استعلام شینسل سینه 700کیلو وران مرغ سایز 500گرمی مقدار 1500کیلو گرم ودنبه دربسته های 5کیلویی مقدار 100کیلو گرم استعلام شینسل سینه 700کیلو وران مرغ سایز 500گرمی مقدار 1500کیلو گرم ودنبه دربسته های 5کیلویی مقدار 100کیلو گرم 26/03/1403 07:59:00 ق.ظ استعلام (گوشت) مغز ران250کیلوگرم-سفیده ی ران250کیلوگرم-سردست350کیلوگر-مرغ منجمد(ران کوچک600کیلوگرم- فیله 400کیلوگرم) جهان مرغ- تن ماهی 150گرمی طبیعت300عدد استعلام (گوشت) مغز ران250کیلوگرم-سفیده ی ران250کیلوگرم-سردست350کیلوگر-مرغ منجمد(ران کوچک600کیلوگرم- فیله 400کیلوگرم) جهان مرغ- تن ماهی 150گرمی طبیعت300عدد 26/03/1403 07:52:00 ق.ظ استعلام گوشت ران گوساله منجمد به مقدار1200کیلوگرم استعلام گوشت ران گوساله منجمد به مقدار1200کیلوگرم 26/03/1403 07:24:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله منجمد ران و سر دست 300 کیلوگرم استعلام گوشت گوساله منجمد ران و سر دست 300 کیلوگرم 26/03/1403 07:18:00 ق.ظ استعلام گوشت تازه ران گوساله جوان بدون استخوان ( گوشت گرم ) استعلام گوشت تازه ران گوساله جوان بدون استخوان ( گوشت گرم ) 26/03/1403 06:12:00 ق.ظ استعلام شرح در توضیحات استعلام شرح در توضیحات 26/03/1403 06:09:00 ق.ظ استعلام خریدبچه فیله طبق درخواست بار گذاری شده اراِئه پیش فاکتور الزامی ارسال رایگان وتسویه 15 روزه می باشد. بیمارستان شریعتی ماهدشت کر ج استعلام خریدبچه فیله طبق درخواست بار گذاری شده اراِئه پیش فاکتور الزامی ارسال رایگان وتسویه 15 روزه می باشد. بیمارستان شریعتی ماهدشت کر ج 26/03/1403 05:40:00 ق.ظ استعلام خرید سوسیس و غیره طبق لیست پیوست. استعلام خرید سوسیس و غیره طبق لیست پیوست. 26/03/1403 05:36:00 ق.ظ استعلام خرید 2000 کیلوگرم مرغ (اکبر جوجه) مرغ شمال سمین گرید A در وزن 800 گرمی منجمد دارای سیب سلامت و نشانه استاندارد بسته بندی بهداشتی و مجوز دامپزشکی استعلام خرید 2000 کیلوگرم مرغ (اکبر جوجه) مرغ شمال سمین گرید A در وزن 800 گرمی منجمد دارای سیب سلامت و نشانه استاندارد بسته بندی بهداشتی و مجوز دامپزشکی 26/03/1403 04:52:00 ق.ظ استعلام خرید مرغ گرم جهت اشپزخانه بیمارستان به مقدار 400 کیلوگرم استعلام خرید مرغ گرم جهت اشپزخانه بیمارستان به مقدار 400 کیلوگرم 26/03/1403 04:15:00 ق.ظ استعلام خرید گوشت قرمز (گوشت کهره) جهت اشپزخانه بیمارستان به مقدار 200 کیلوگرم استعلام خرید گوشت قرمز (گوشت کهره) جهت اشپزخانه بیمارستان به مقدار 200 کیلوگرم 26/03/1403 04:15:00 ق.ظ استعلام 2500کیلو مرغ سایز 1.8 درجه1. استعلام 2500کیلو مرغ سایز 1.8 درجه1. 26/03/1403 03:54:00 ق.ظ استعلام 2000 کیلو شینسل گرم درجه1. بدون گوشواره استعلام 2000 کیلو شینسل گرم درجه1. بدون گوشواره 26/03/1403 03:49:00 ق.ظ استعلام خرید ران مرغ اشپزخانه طبق لیست پیوست.تحویل بصورت هفتگی.هزینه بارگیری حمل و تخلیه با برنده می باشد استعلام خرید ران مرغ اشپزخانه طبق لیست پیوست.تحویل بصورت هفتگی.هزینه بارگیری حمل و تخلیه با برنده می باشد 26/03/1403 02:54:00 ب.ظ استعلام خرید گوشت کاوه اشپزخانه طبق لیست پیوست.تحویل گوشت بصورت هفتگی.هزینه بارگیری حمل و تخلیه با برنده می باشد استعلام خرید گوشت کاوه اشپزخانه طبق لیست پیوست.تحویل گوشت بصورت هفتگی.هزینه بارگیری حمل و تخلیه با برنده می باشد 26/03/1403 02:36:00 ب.ظ استعلام خرید گوشت گوساله اشپزخانه طبق لیست پیوست.تحویل گوشت بصورت هفتگی می باشد.هزینه بارگیری حمل و تخلیه با برنده می باشد استعلام خرید گوشت گوساله اشپزخانه طبق لیست پیوست.تحویل گوشت بصورت هفتگی می باشد.هزینه بارگیری حمل و تخلیه با برنده می باشد 26/03/1403 02:34:00 ب.ظ استعلام گوشت منجمد سردست به مقدار 200کیلوگرم .گوشت منجمد گردن 300کیلوگرم .بدون چربی وهر گونه ضایعات ومورد تایید مرکز.02433011218.تاریخ انقضای دور استعلام گوشت منجمد سردست به مقدار 200کیلوگرم .گوشت منجمد گردن 300کیلوگرم .بدون چربی وهر گونه ضایعات ومورد تایید مرکز.02433011218.تاریخ انقضای دور 26/03/1403 12:04:00 ب.ظ استعلام شنیسل گرم سینه مرغ بدون استخوان غضروف وچربی استعلام شنیسل گرم سینه مرغ بدون استخوان غضروف وچربی 26/03/1403 10:07:00 ق.ظ استعلام ران وسینه 350گرمی مرغ. 500 کیلوباپوست کشتارروز.ران250وسینه هم 250کیلو.تحویل درب بیمارستان.پرداخت2تا3ماه.باکیفیت بالا.حمل باماشین یخچالدار. استعلام ران وسینه 350گرمی مرغ. 500 کیلوباپوست کشتارروز.ران250وسینه هم 250کیلو.تحویل درب بیمارستان.پرداخت2تا3ماه.باکیفیت بالا.حمل باماشین یخچالدار. 26/03/1403 10:01:00 ق.ظ استعلام گوشت منجمد بدون استخوان سردست 700کیلو گرم و گوشت منجمد بدون استخوان مغز ران 300کیلو(ایرانکد ها مشابه میباشند لطفا دقت فرمایید) استعلام گوشت منجمد بدون استخوان سردست 700کیلو گرم و گوشت منجمد بدون استخوان مغز ران 300کیلو(ایرانکد ها مشابه میباشند لطفا دقت فرمایید) 26/03/1403 09:55:00 ق.ظ استعلام راغ مرغ گرم 500 کیلو استعلام راغ مرغ گرم 500 کیلو 26/03/1403 09:54:00 ق.ظ استعلام گوشت ران گوساله جوانه گرم(ممتاز بدون استخوان و چربی) 1000 کیلو گرم استعلام گوشت ران گوساله جوانه گرم(ممتاز بدون استخوان و چربی) 1000 کیلو گرم 24/03/1403 07:59:00 ق.ظ استعلام ران سایز350تا400گرمی -شینسل بدون غضروف وچربی وگوشواره-ساق سایزمتوسط بدون پوست-بارگرمودرجه1قیمت گذاری شود. استعلام ران سایز350تا400گرمی -شینسل بدون غضروف وچربی وگوشواره-ساق سایزمتوسط بدون پوست-بارگرمودرجه1قیمت گذاری شود. 24/03/1403 07:50:00 ق.ظ استعلام تعداد 121 بسته گوشت سردست تازه گوسفندی و تعداد 359 بسته گوشت ران تازه گوسفندی دربسته های 3 کیلویی استعلام تعداد 121 بسته گوشت سردست تازه گوسفندی و تعداد 359 بسته گوشت ران تازه گوسفندی دربسته های 3 کیلویی 24/03/1403 07:49:00 ق.ظ استعلام گوشت مرغ منجمد استعلام گوشت مرغ منجمد 24/03/1403 07:29:00 ق.ظ استعلام گوشت منجمد برزیلی از نوع سردست مقدار 1 تن پرداخت3 الی 4 ماهه تحویل درب بیمارستان هزینه حمل بعهده فروشنده و ارایه پیش فاکتور الزامی استعلام گوشت منجمد برزیلی از نوع سردست مقدار 1 تن پرداخت3 الی 4 ماهه تحویل درب بیمارستان هزینه حمل بعهده فروشنده و ارایه پیش فاکتور الزامی 24/03/1403 07:19:00 ق.ظ استعلام خرید مرغ منجمد مقدار 1 تن پرداختی 3 الی 4 ماهه به پیشنهاد قیمت نقدی ترتیب اثر داده نخواهد شد_ارایه پیش فاکتور الزامی استعلام خرید مرغ منجمد مقدار 1 تن پرداختی 3 الی 4 ماهه به پیشنهاد قیمت نقدی ترتیب اثر داده نخواهد شد_ارایه پیش فاکتور الزامی 24/03/1403 07:13:00 ق.ظ استعلام گوشت منجمد برزیلی سردست و مغز ران و دنده استعلام گوشت منجمد برزیلی سردست و مغز ران و دنده 24/03/1403 07:12:00 ق.ظ استعلام استیک مرغ 300 کیلو استعلام استیک مرغ 300 کیلو 24/03/1403 06:21:00 ق.ظ استعلام مرغ تازه استعلام مرغ تازه 24/03/1403 06:09:00 ق.ظ استعلام (گوشت) مغز ران250کیلوگرم-سفیده ی ران250کیلوگرم-سردست350کیلوگر-مرغ منجمد(ران کوچک600کیلوگرم- فیله 400کیلوگرم) جهان مرغ- تن ماهی 150گرمی طبیعت300عدد استعلام (گوشت) مغز ران250کیلوگرم-سفیده ی ران250کیلوگرم-سردست350کیلوگر-مرغ منجمد(ران کوچک600کیلوگرم- فیله 400کیلوگرم) جهان مرغ- تن ماهی 150گرمی طبیعت300عدد 24/03/1403 05:29:00 ق.ظ مناقصه اقلام پروتئینی - فراخوان دوم مناقصه اقلام پروتئینی - فراخوان دوم 24/03/1403 05:10:41 ق.ظ استعلام شنیسل مرغ استعلام شنیسل مرغ 24/03/1403 05:01:00 ق.ظ استعلام گوشت قلوه گاه گوساله استعلام گوشت قلوه گاه گوساله 24/03/1403 04:52:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله منجمد تاریخ روز بسته بندی بهداشتی پخش در کل زندانهای استان به عهده فروشنده می باشد استعلام گوشت گوساله منجمد تاریخ روز بسته بندی بهداشتی پخش در کل زندانهای استان به عهده فروشنده می باشد 24/03/1403 04:52:00 ق.ظ استعلام گوشت تازه گوسفندی استعلام گوشت تازه گوسفندی 24/03/1403 06:24:00 ب.ظ استعلام درخواست خرید گوشت مرغ و گاوی و گوسفندی استعلام درخواست خرید گوشت مرغ و گاوی و گوسفندی 24/03/1403 05:55:00 ب.ظ استعلام گوشت مرغ ران فیله تخم مرغ ماهی طبق لیست پیوست/ توجه به سایر توضیحات درکاتالوگ نمایش /استعلام تکمیل والصاق شود استعلام گوشت مرغ ران فیله تخم مرغ ماهی طبق لیست پیوست/ توجه به سایر توضیحات درکاتالوگ نمایش /استعلام تکمیل والصاق شود 24/03/1403 05:53:00 ب.ظ استعلام گوشت گوساله نرجوان گرم 500 کیلو مصرف یک ماهه /ارسال طی سه مرحله /پرداخت طی دو مرحله .فقط شرکت کنندگان بومی دارای مجوز از شهرستان بجنورد باشند. استعلام گوشت گوساله نرجوان گرم 500 کیلو مصرف یک ماهه /ارسال طی سه مرحله /پرداخت طی دو مرحله .فقط شرکت کنندگان بومی دارای مجوز از شهرستان بجنورد باشند. 24/03/1403 05:49:00 ب.ظ استعلام تعداد 444 بسته گوشت سردست گوسفندی تازه دربسته های 3 کیلویی استعلام تعداد 444 بسته گوشت سردست گوسفندی تازه دربسته های 3 کیلویی 24/03/1403 05:47:00 ب.ظ استعلام 180 بسته گوشت ران گوسفندی تازه در بسته های 2/5 (دو ونیم کیلویی) استعلام 180 بسته گوشت ران گوسفندی تازه در بسته های 2/5 (دو ونیم کیلویی) 24/03/1403 05:45:00 ب.ظ استعلام گوشت گرم گوساله نرینه بدون چربی واستخوان (ران) استعلام گوشت گرم گوساله نرینه بدون چربی واستخوان (ران) 23/03/1403 11:14:00 ق.ظ استعلام یک تن گوشت منجمد بامجوز دامپزشکی و75 درصد تاریخ اعتبار هزینه حمل برعهده شرکت میباشد . استعلام یک تن گوشت منجمد بامجوز دامپزشکی و75 درصد تاریخ اعتبار هزینه حمل برعهده شرکت میباشد . 23/03/1403 10:32:00 ق.ظ استعلام گوشت سردست گوساله (100کیلوگرم) با حداقل یکسال تاریخ مصرف استعلام گوشت سردست گوساله (100کیلوگرم) با حداقل یکسال تاریخ مصرف 23/03/1403 09:16:00 ق.ظ استعلام شینسل (سینه مرغ ) فیله ممتاز بدون پوست و استخوان تازه نمونه تا ساعت 14 مورخ 26خرداد بایستی به تائید کارسناس تغذیه برسد در غیر اینصورت ابطال میگردد. استعلام شینسل (سینه مرغ ) فیله ممتاز بدون پوست و استخوان تازه نمونه تا ساعت 14 مورخ 26خرداد بایستی به تائید کارسناس تغذیه برسد در غیر اینصورت ابطال میگردد. 23/03/1403 08:46:00 ق.ظ استعلام شینسل ران بوقلمون - بدون پوست واستخوان-مقدار 1500 کیلو - تازه و بصورت منجد در بسته بندی های 2/5 کیلویی کاملا بهداشتی استعلام شینسل ران بوقلمون - بدون پوست واستخوان-مقدار 1500 کیلو - تازه و بصورت منجد در بسته بندی های 2/5 کیلویی کاملا بهداشتی 23/03/1403 08:36:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله (2 کیلویی مغز ران مهیا پروتئین) 1650 عدد استعلام گوشت گوساله (2 کیلویی مغز ران مهیا پروتئین) 1650 عدد 23/03/1403 07:10:00 ق.ظ استعلام سردست و قلوه گاه استعلام سردست و قلوه گاه 23/03/1403 06:09:00 ق.ظ استعلام 1000 کیلو گوشت برزیلی منجمد ران و سردست 500 کیلو شنسل منجمد فایل پیوست استعلام 1000 کیلو گوشت برزیلی منجمد ران و سردست 500 کیلو شنسل منجمد فایل پیوست 23/03/1403 06:00:00 ق.ظ مناقصه اقلام پروتئینی مناقصه اقلام پروتئینی 23/03/1403 05:21:06 ق.ظ استعلام گوشت ران گوساله برزیلی ممتاز، سایت ستاد - استعلام روز چهارشنبه بیست و سوم خرداد 1403 استعلام گوشت ران گوساله برزیلی ممتاز، سایت ستاد 23/03/1403 03:39:00 ق.ظ استعلام مرغ کامل وزن1/200کیلوگرمی باردرجه1کشتارروز. استعلام مرغ کامل وزن1/200کیلوگرمی باردرجه1کشتارروز. 23/03/1403 02:53:00 ب.ظ استعلام شنیسل منجمد بدون فیله و استخوان به میزان1500 کیلوگرم -جهت هر گونه هماهنگی و سوال با تلفن همراه 09169611987(آقای خانی)تماس حاصل فرمایید. استعلام شنیسل منجمد بدون فیله و استخوان به میزان1500 کیلوگرم -جهت هر گونه هماهنگی و سوال با تلفن همراه 09169611987(آقای خانی)تماس حاصل فرمایید. 22/03/1403 11:50:00 ق.ظ استعلام ران منجمد بدون کتف و کمر به میزان دو تن-جهت هر گونه هماهنگی و سوال با تلفن همراه 09169611987(آقای خانی)تماس حاصل فرمایید. استعلام ران منجمد بدون کتف و کمر به میزان دو تن-جهت هر گونه هماهنگی و سوال با تلفن همراه 09169611987(آقای خانی)تماس حاصل فرمایید. 22/03/1403 11:43:00 ق.ظ استعلام شنیسل بدون استخوان و فیله به میزان 1500 کیلوگرم-جهت هر گونه سوال و هماهنگی با تلفن همراه 09169611987(آقای خانی)تماس حاصل فرمایید. استعلام شنیسل بدون استخوان و فیله به میزان 1500 کیلوگرم-جهت هر گونه سوال و هماهنگی با تلفن همراه 09169611987(آقای خانی)تماس حاصل فرمایید. 22/03/1403 11:43:00 ق.ظ استعلام برنج ایرانی و مرغ گرم طبق پیوست استعلام برنج ایرانی و مرغ گرم طبق پیوست 22/03/1403 09:59:00 ق.ظ استعلام گوشت گوسفندی و چرخ کرده طبق پیوست استعلام گوشت گوسفندی و چرخ کرده طبق پیوست 22/03/1403 09:57:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله بدون استخوان منجمد استعلام گوشت گوساله بدون استخوان منجمد 22/03/1403 09:23:00 ق.ظ استعلام ارزاق طبق پیوست استعلام ارزاق طبق پیوست 22/03/1403 08:36:00 ق.ظ استعلام شنیسل مرغ ( گوشت گرم) استعلام شنیسل مرغ ( گوشت گرم) 22/03/1403 07:59:00 ق.ظ استعلام ران مرغ 300 گرمی (300 گرمی) استعلام ران مرغ 300 گرمی (300 گرمی) 22/03/1403 07:42:00 ق.ظ استعلام شنسیل مرغ 300کیلوگرم-قلوه گاه بره 100کیلوگرم-توپوزی گوساله 300کیلوگرم-ران مرغ200کیلوگرم-جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09031456280 تماس حاصل فرمایید. استعلام شنسیل مرغ 300کیلوگرم-قلوه گاه بره 100کیلوگرم-توپوزی گوساله 300کیلوگرم-ران مرغ200کیلوگرم-جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 09031456280 تماس حاصل فرمایید. 22/03/1403 06:54:00 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی خرید گوشت منجمد گوسفندی  آگهی فراخوان عمومی خرید گوشت منجمد گوسفندی  22/03/1403 06:44:37 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی خرید گوشت منجمد گوساله  آگهی فراخوان عمومی خرید گوشت منجمد گوساله  22/03/1403 06:43:34 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی خرید گوشت گرم گوسفندی آگهی فراخوان عمومی خرید گوشت گرم گوسفندی 22/03/1403 06:42:20 ق.ظ