مواد پروتئینی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام مرغ منجمد وزن هر قطعه1200الی2000گرم به مقدار1200کیلوگرم-ایران کد مشابه استعلام مرغ منجمد وزن هر قطعه1200الی2000گرم به مقدار1200کیلوگرم-ایران کد مشابه 10/09/1401 08:07:00 ق.ظ استعلام ران منجمد شده پرداخت 3 ماهه استعلام ران منجمد شده پرداخت 3 ماهه 10/09/1401 06:45:00 ق.ظ استعلام گوشت گوسفندی(بره)وگوساله نرجوان بدون استخوان وضایعات و...بار گرم کشتارروز درجه1 قیمت گذاری شودفقط200گرم دنبه برای هرکیلو گوسفندی قابل قبول است استعلام گوشت گوسفندی(بره)وگوساله نرجوان بدون استخوان وضایعات و...بار گرم کشتارروز درجه1 قیمت گذاری شودفقط200گرم دنبه برای هرکیلو گوسفندی قابل قبول است 10/09/1401 05:44:00 ق.ظ استعلام گوشت سردست گوساله استعلام گوشت سردست گوساله 10/09/1401 05:14:00 ق.ظ استعلام دنبه منجمد گوسفندی استعلام دنبه منجمد گوسفندی 10/09/1401 05:04:00 ق.ظ استعلام ران مرغ استعلام ران مرغ 10/09/1401 05:04:00 ق.ظ استعلام ران بیخس بوقلمون منجمد با تاریخ تولید روز درجه یک 700 کیلوگرم استعلام ران بیخس بوقلمون منجمد با تاریخ تولید روز درجه یک 700 کیلوگرم 10/09/1401 04:31:00 ق.ظ استعلام 500کیلو فیله ران بدون چربی. تسویه با تامین اعتبار استعلام 500کیلو فیله ران بدون چربی. تسویه با تامین اعتبار 10/09/1401 04:22:00 ق.ظ استعلام 800کیلو شینسل گرم بدون گوشواره و چربی. تسویه با تامین اعتبار استعلام 800کیلو شینسل گرم بدون گوشواره و چربی. تسویه با تامین اعتبار 10/09/1401 04:22:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله استعلام گوشت گوساله 10/09/1401 02:32:00 ب.ظ استعلام گوشت ران و دست برزیلی شش ماه تاریخ داشته باشد استعلام گوشت ران و دست برزیلی شش ماه تاریخ داشته باشد 09/09/1401 10:39:00 ق.ظ استعلام فیله مرغ استعلام فیله مرغ 09/09/1401 10:23:00 ق.ظ استعلام خرید گوشت گوسفند و گوساله به مقدار 50 کیلو استعلام خرید گوشت گوسفند و گوساله به مقدار 50 کیلو 09/09/1401 10:21:00 ق.ظ استعلام ران مرغ 300 گرمی استعلام ران مرغ 300 گرمی 09/09/1401 10:20:00 ق.ظ استعلام شنیسل مرغ استعلام شنیسل مرغ 09/09/1401 09:25:00 ق.ظ استعلام ران و شنیسل مرغ منجمد هر کدام با تاریخ انقضای بلندمدت ، هرکدام به مقدار 2 تن استعلام ران و شنیسل مرغ منجمد هر کدام با تاریخ انقضای بلندمدت ، هرکدام به مقدار 2 تن 09/09/1401 08:36:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله نرینه درجه یک استعلام گوشت گوساله نرینه درجه یک 09/09/1401 08:36:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله نرینه درجه یک استعلام گوشت گوساله نرینه درجه یک 09/09/1401 08:16:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله سردست و ران سردست 700 کیلو ران 300 کیلو استعلام گوشت گوساله سردست و ران سردست 700 کیلو ران 300 کیلو 09/09/1401 07:42:00 ق.ظ استعلام 500 کیلو استیک مرغ استعلام 500 کیلو استیک مرغ 09/09/1401 07:35:00 ق.ظ استعلام مغز ران گوساله و گوسفندی تازه، غیرمنجمد و بدون استخوان. ایران کد کالا مشابه و صرفا جهت ثبت می باشد. استعلام مغز ران گوساله و گوسفندی تازه، غیرمنجمد و بدون استخوان. ایران کد کالا مشابه و صرفا جهت ثبت می باشد. 09/09/1401 06:28:00 ق.ظ آگهی مشارکت در سرمایه گذاری حوزه تولید مرغ گوشتی آگهی مشارکت در سرمایه گذاری حوزه تولید مرغ گوشتی 09/09/1401 06:04:01 ق.ظ استعلام ران مرغ سایز 2تن روغن حلب16 کیلویی 2تن شنسل مرغ 2تن 09165789544 حسنوند استعلام ران مرغ سایز 2تن روغن حلب16 کیلویی 2تن شنسل مرغ 2تن 09165789544 حسنوند 09/09/1401 05:37:00 ق.ظ استعلام گوشت منجمد برزیلی (بدون استخوان سردست و قلوه)و مرغ منجمد برزیلی یا داخلی-با تاریخ مصرف بلند مدت-هرکدام به مقدار 2 تن (09165789544 علی حسنوند) استعلام گوشت منجمد برزیلی (بدون استخوان سردست و قلوه)و مرغ منجمد برزیلی یا داخلی-با تاریخ مصرف بلند مدت-هرکدام به مقدار 2 تن (09165789544 علی حسنوند) 09/09/1401 05:37:00 ق.ظ استعلام گوشت منجمد گوساله ( ران و سردست و قلوه گاه ) - طبق لیست پیوستی برابر با شرایط مندرج - نحوه پرداخت 3 ماه پس از تحویل کالا استعلام گوشت منجمد گوساله ( ران و سردست و قلوه گاه ) - طبق لیست پیوستی برابر با شرایط مندرج - نحوه پرداخت 3 ماه پس از تحویل کالا 09/09/1401 02:15:00 ب.ظ استعلام 700 کیلوگرم گوشت سردست گوساله منجمد استعلام 700 کیلوگرم گوشت سردست گوساله منجمد 09/09/1401 02:14:00 ب.ظ استعلام 500 کیلو دنبه گوسفندی استعلام 500 کیلو دنبه گوسفندی 09/09/1401 02:11:00 ب.ظ استعلام خرید ران سایز و استیک مرغ گرم کشتار روز بر اساس فایل پیوست استعلام خرید ران سایز و استیک مرغ گرم کشتار روز بر اساس فایل پیوست 09/09/1401 02:08:00 ب.ظ استعلام 100 کیلو گوشت فیله گوساله هامون استعلام 100 کیلو گوشت فیله گوساله هامون 08/09/1401 11:48:00 ق.ظ استعلام شنیسل وفیله ران بدون غضروف وچربی و گوشواره-فیله باریک سالم ودرشت-ساق سایزمتوسط بدون پوست-بارگرم کشتارروزدرجه1 استعلام شنیسل وفیله ران بدون غضروف وچربی و گوشواره-فیله باریک سالم ودرشت-ساق سایزمتوسط بدون پوست-بارگرم کشتارروزدرجه1 08/09/1401 10:08:00 ق.ظ استعلام مواد پروتئینی استعلام مواد پروتئینی 08/09/1401 10:07:00 ق.ظ استعلام خرید تخم مرغ و اقلام پیوست. استعلام خرید تخم مرغ و اقلام پیوست. 08/09/1401 09:45:00 ق.ظ استعلام کالباس مارتادلا 40درصد گوشت نیم کیلویی(خانواده) پارس گلبیز قیمت گذاری بفرمایید استعلام کالباس مارتادلا 40درصد گوشت نیم کیلویی(خانواده) پارس گلبیز قیمت گذاری بفرمایید 08/09/1401 09:45:00 ق.ظ استعلام گوشت برزیلی منجمد نیاز میباشد---ایرانکد مشابه میباشد --- استعلام گوشت برزیلی منجمد نیاز میباشد---ایرانکد مشابه میباشد --- 08/09/1401 09:34:00 ق.ظ استعلام ایران کا لامشابه است .گوشت گوسفندی تازه چلو گوشتی بدون چربی4000 قطعه 250 گرمی ارائه نمونه الزامیست . استعلام ایران کا لامشابه است .گوشت گوسفندی تازه چلو گوشتی بدون چربی4000 قطعه 250 گرمی ارائه نمونه الزامیست . 08/09/1401 09:27:00 ق.ظ استعلام ران مرغ سایز 250 گرمی( 2 تن) استعلام ران مرغ سایز 250 گرمی( 2 تن) 08/09/1401 09:07:00 ق.ظ استعلام سینه مرغ منجمد بدون پوست واستخوان وکتف وچربی-ایران کد مشابه -طبق شرایط لیست پیوست-تسویه 3ماه -تماس 64005647 استعلام سینه مرغ منجمد بدون پوست واستخوان وکتف وچربی-ایران کد مشابه -طبق شرایط لیست پیوست-تسویه 3ماه -تماس 64005647 08/09/1401 08:38:00 ق.ظ استعلام گوشت گوسفندی تازه نرینه فله ران وسردست استعلام گوشت گوسفندی تازه نرینه فله ران وسردست 08/09/1401 08:36:00 ق.ظ استعلام مرغ گرم مرغوب با مشخصات اعلام شده در لیست پیوست با ایران کد مشابه استعلام مرغ گرم مرغوب با مشخصات اعلام شده در لیست پیوست با ایران کد مشابه 08/09/1401 07:37:00 ق.ظ استعلام گوشت گرم سردست گوساله و قلوه گاه گوسفندی با مشخصات اعلام شده در لیست پیوست با ایران کد مشابه استعلام گوشت گرم سردست گوساله و قلوه گاه گوسفندی با مشخصات اعلام شده در لیست پیوست با ایران کد مشابه 08/09/1401 07:28:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله منجمد(سردست و ران) با تاریخ مصرف یک ساله زمان تماس فقط وقت اداری ساعت هفت و نیم لغایت دو استعلام گوشت گوساله منجمد(سردست و ران) با تاریخ مصرف یک ساله زمان تماس فقط وقت اداری ساعت هفت و نیم لغایت دو 08/09/1401 07:07:00 ق.ظ استعلام مرغ منجمد کارتنی با وزن 1/5 الی 2 کیلوگرم(زمان تماس فقط وقت اداری ساعت هفت و نیم لغایت دو) استعلام مرغ منجمد کارتنی با وزن 1/5 الی 2 کیلوگرم(زمان تماس فقط وقت اداری ساعت هفت و نیم لغایت دو) 08/09/1401 06:57:00 ق.ظ استعلام کالباس مارتادلا 40٪ مرغ- به مقدار 3000 کیلو- هزینه حمل با تامین کننده میباشد- 9133172483 هاشمیان استعلام کالباس مارتادلا 40٪ مرغ- به مقدار 3000 کیلو- هزینه حمل با تامین کننده میباشد- 9133172483 هاشمیان 08/09/1401 05:46:00 ق.ظ استعلام گوشت منجمد ایران کد مشابه استفاده گردیده است درخواست کامل نیاز به فایل پیوست ارسال گردیده است09125588263 استعلام گوشت منجمد ایران کد مشابه استفاده گردیده است درخواست کامل نیاز به فایل پیوست ارسال گردیده است09125588263 08/09/1401 05:14:00 ق.ظ استعلام اقلام پروتینی (مرغ تخم مرغ)مصرف روزانه مرکز*هزینه حمل تا درب انبار عهده فروشنده است – ایران کد مشابه است استعلام اقلام پروتینی (مرغ تخم مرغ)مصرف روزانه مرکز*هزینه حمل تا درب انبار عهده فروشنده است – ایران کد مشابه است 08/09/1401 04:13:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله برزیلی طبق فایل پیوست استعلام گوشت گوساله برزیلی طبق فایل پیوست 08/09/1401 01:27:00 ب.ظ استعلام ران وشنیسل مرغ طبق فایل پیوست استعلام ران وشنیسل مرغ طبق فایل پیوست 08/09/1401 01:27:00 ب.ظ استعلام سینه مرغ منجمد بی خس ( بدون استخوان ) 3500 کیلو گرم - طبق لیست پیوستی و شرایط مندرج - پرداخت سه ماه پس از تحویل کالا استعلام سینه مرغ منجمد بی خس ( بدون استخوان ) 3500 کیلو گرم - طبق لیست پیوستی و شرایط مندرج - پرداخت سه ماه پس از تحویل کالا 08/09/1401 01:24:00 ب.ظ استعلام گوشت برزیلی سردست منجمد گوساله ترجیحا فریبوی یا دیس فریبوی تاریخ تولید جدید . ایران کد مشابه است . استعلام گوشت برزیلی سردست منجمد گوساله ترجیحا فریبوی یا دیس فریبوی تاریخ تولید جدید . ایران کد مشابه است . 07/09/1401 11:51:00 ق.ظ استعلام گوشت مغز ران گوساله 1000کیلو استعلام گوشت مغز ران گوساله 1000کیلو 07/09/1401 11:20:00 ق.ظ استعلام مرغ منجمد طبق پیوست استعلام مرغ منجمد طبق پیوست 07/09/1401 11:06:00 ق.ظ استعلام گوشت قلوه گاه گوسفندی 1500کیلو استعلام گوشت قلوه گاه گوسفندی 1500کیلو 07/09/1401 11:03:00 ق.ظ استعلام استعلام گوشت منجمد برزیلی استعلام استعلام گوشت منجمد برزیلی 07/09/1401 11:00:00 ق.ظ استعلام سینه مرغ وفیله مرغ استعلام سینه مرغ وفیله مرغ 07/09/1401 10:58:00 ق.ظ استعلام گوشت سردست گوساله 1000کیلو استعلام گوشت سردست گوساله 1000کیلو 07/09/1401 10:58:00 ق.ظ استعلام گوشت منجمد ران برزیلی استعلام گوشت منجمد ران برزیلی 07/09/1401 10:53:00 ق.ظ استعلام ران مرغ سایز بدون چربی و در سایز 280 الی 250 - 3000کیلو - ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد استعلام ران مرغ سایز بدون چربی و در سایز 280 الی 250 - 3000کیلو - ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد 07/09/1401 10:51:00 ق.ظ استعلام سینه مرغ بی خس بدون چربی 3000کیلو - ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد استعلام سینه مرغ بی خس بدون چربی 3000کیلو - ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد 07/09/1401 10:40:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله جوان بدن استحوان ( گوشت گرم) استعلام گوشت گوساله جوان بدن استحوان ( گوشت گرم) 07/09/1401 10:34:00 ق.ظ استعلام گوشت مغز ران گوساله 1000کیلو - ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد استعلام گوشت مغز ران گوساله 1000کیلو - ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد 07/09/1401 10:26:00 ق.ظ استعلام گوشت قلوه گاه گوسفندی 1500کیلو - ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد استعلام گوشت قلوه گاه گوسفندی 1500کیلو - ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد 07/09/1401 10:22:00 ق.ظ استعلام مرغ کامل اکبر جوجه استعلام مرغ کامل اکبر جوجه 07/09/1401 10:14:00 ق.ظ استعلام دنبه منجمد گوسفندی استعلام دنبه منجمد گوسفندی 07/09/1401 08:31:00 ق.ظ استعلام مواد پروتئینی استعلام مواد پروتئینی 07/09/1401 08:10:00 ق.ظ مناقصه تامین گوشت گرم گوساله (گاو) به مقدار 30 تن - نوبت دوم مناقصه تامین گوشت گرم گوساله (گاو) به مقدار 30 تن 07/09/1401 08:13:04 ق.ظ استعلام جهت هماهنگی با شماره 09123176500 تماس بگیرید استعلام جهت هماهنگی با شماره 09123176500 تماس بگیرید 07/09/1401 07:25:00 ق.ظ استعلام جهت هماهنگی با شماره 09123176500 تماس بگیرید استعلام جهت هماهنگی با شماره 09123176500 تماس بگیرید 07/09/1401 07:00:00 ق.ظ استعلام گوشت سردست گوساله منجمد استعلام گوشت سردست گوساله منجمد 07/09/1401 06:57:00 ق.ظ استعلام شنیسل ران بوقلمون تازه بدون استخوان/ استعلام شنیسل ران بوقلمون تازه بدون استخوان/ 07/09/1401 06:46:00 ق.ظ استعلام گوشت منجمد برزیلی درجه یک تاریخ دار جهت استفاده سلف سرویس دانشگاه استعلام گوشت منجمد برزیلی درجه یک تاریخ دار جهت استفاده سلف سرویس دانشگاه 07/09/1401 06:17:00 ق.ظ استعلام گوشت خورشتی گوساله تازه نرجوان بدون چربی واستخوان(سردست وران)300کیلو.پرداخت2 تا3ماهه.ارسال بافروشنده باوسیله نقلیه یخچالداروراننده دارای کارت سلامت . استعلام گوشت خورشتی گوساله تازه نرجوان بدون چربی واستخوان(سردست وران)300کیلو.پرداخت2 تا3ماهه.ارسال بافروشنده باوسیله نقلیه یخچالداروراننده دارای کارت سلامت . 07/09/1401 05:53:00 ق.ظ استعلام شینسل مرغ استعلام شینسل مرغ 07/09/1401 04:58:00 ق.ظ استعلام گوشت منجمد سردست گوساله استعلام گوشت منجمد سردست گوساله 07/09/1401 02:51:00 ب.ظ استعلام مرغ منجمد سرت شده طبق مشخصات فایل پیوستی استعلام مرغ منجمد سرت شده طبق مشخصات فایل پیوستی 06/09/1401 11:39:00 ق.ظ استعلام مواد پروتئینی استعلام مواد پروتئینی 06/09/1401 11:05:00 ق.ظ استعلام گوشت منجمد سردست گوساله کد کالا مشابه بوده و کالای درخواستی طبق مشخصات فایل پیوستی می باشد استعلام گوشت منجمد سردست گوساله کد کالا مشابه بوده و کالای درخواستی طبق مشخصات فایل پیوستی می باشد 06/09/1401 10:54:00 ق.ظ استعلام خرید مرغ استعلام خرید مرغ 06/09/1401 10:38:00 ق.ظ استعلام ران منجمد شده پرداخت 3 ماهه استعلام ران منجمد شده پرداخت 3 ماهه 06/09/1401 10:19:00 ق.ظ استعلام مرغ منجمد سرت شده باتاریخ انقضاء یکساله ماهه وزن1500 تا1800 گرم ، با کیفیت بالا و با تاییده بهداشتی و مجوز سازمان دامپزشکی برند معتبر استعلام مرغ منجمد سرت شده باتاریخ انقضاء یکساله ماهه وزن1500 تا1800 گرم ، با کیفیت بالا و با تاییده بهداشتی و مجوز سازمان دامپزشکی برند معتبر 06/09/1401 10:18:00 ق.ظ استعلام گوشت منجمدسردست گوساله تاریخ انقضاء یکساله برندمعتبر درجه یک گوشت قلوه گاه ومخلوط قابل قبول نبوده پاسخ تامین کننده ابطال می گردد استعلام گوشت منجمدسردست گوساله تاریخ انقضاء یکساله برندمعتبر درجه یک گوشت قلوه گاه ومخلوط قابل قبول نبوده پاسخ تامین کننده ابطال می گردد 06/09/1401 09:46:00 ق.ظ استعلام خرید 700 کیلو گرم مرغ گرم کشتارروز استعلام خرید 700 کیلو گرم مرغ گرم کشتارروز 06/09/1401 09:26:00 ق.ظ استعلام گوشت منجمد گوساله سردست دارای تاریخ انقضاء حداقل یکسال به میزان 500 کیلو گرم استعلام گوشت منجمد گوساله سردست دارای تاریخ انقضاء حداقل یکسال به میزان 500 کیلو گرم 06/09/1401 09:05:00 ق.ظ استعلام مرغ منجمد سرق لرستان استعلام مرغ منجمد سرق لرستان 06/09/1401 09:03:00 ق.ظ استعلام گوشت منجمد گوساله برزیلی به ممقدار 500 کیلو گرم دارای تاریخ انتقضاء حداقل یکسال استعلام گوشت منجمد گوساله برزیلی به ممقدار 500 کیلو گرم دارای تاریخ انتقضاء حداقل یکسال 06/09/1401 08:36:00 ق.ظ استعلام ران مرغ استعلام ران مرغ 06/09/1401 08:04:00 ق.ظ استعلام شینیسل سینه مرغ منجمد شده/پرداخت 3 ماهه استعلام شینیسل سینه مرغ منجمد شده/پرداخت 3 ماهه 06/09/1401 07:47:00 ق.ظ استعلام گوشت گوسفند استعلام گوشت گوسفند 06/09/1401 06:15:00 ق.ظ استعلام ران کامل مرغ با پوست تازه و غیرمنجمد. ایران کد مشابه و صرفا جهت ثبت می باشد استعلام ران کامل مرغ با پوست تازه و غیرمنجمد. ایران کد مشابه و صرفا جهت ثبت می باشد 06/09/1401 05:37:00 ق.ظ استعلام گوشت ران گوساله منجمد ایرانی طبق لیست پیوست ایران کد مشابه می باشد استعلام گوشت ران گوساله منجمد ایرانی طبق لیست پیوست ایران کد مشابه می باشد 06/09/1401 05:05:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله و گوسفند ی درجه یک استعلام گوشت گوساله و گوسفند ی درجه یک 06/09/1401 03:41:00 ق.ظ استعلام گوشت کف دست گوساله/کد فرضی/ استعلام گوشت کف دست گوساله/کد فرضی/ 06/09/1401 02:29:00 ب.ظ استعلام مواد پروتئینی استعلام مواد پروتئینی 06/09/1401 02:26:00 ب.ظ استعلام 2000 کیلو گرم گوشت سردست منجمد برزیلی درجه یک با تاریخ انقضاء حداقل 6 ماه استعلام 2000 کیلو گرم گوشت سردست منجمد برزیلی درجه یک با تاریخ انقضاء حداقل 6 ماه 06/09/1401 02:14:00 ب.ظ استعلام 2000 کیلوگرم گوشت منجمد برزیلی ران درجه یک با تاریخ انقضاء حداقل 6 ماه استعلام 2000 کیلوگرم گوشت منجمد برزیلی ران درجه یک با تاریخ انقضاء حداقل 6 ماه 06/09/1401 02:12:00 ب.ظ استعلام 500 کیلو دنبه گوسفندی استعلام 500 کیلو دنبه گوسفندی 05/09/1401 12:02:00 ب.ظ استعلام ران سایز 350 گرمی تمیز شده و استیک شمش شده استعلام ران سایز 350 گرمی تمیز شده و استیک شمش شده 05/09/1401 11:52:00 ق.ظ استعلام گوشت ران گوساله با استخوان/کد فرضی/ استعلام گوشت ران گوساله با استخوان/کد فرضی/ 05/09/1401 11:42:00 ق.ظ استعلام گوشت کف دست گوسفندی/بدون گردن و دنده و چربی/کد فرضی میباشد/ استعلام گوشت کف دست گوسفندی/بدون گردن و دنده و چربی/کد فرضی میباشد/ 05/09/1401 11:22:00 ق.ظ استعلام گوشت ران گوسفندی نر/کد فرضی استعلام گوشت ران گوسفندی نر/کد فرضی 05/09/1401 11:22:00 ق.ظ استعلام گوشت به شرح پیوست ایران کد مشابه است استعلام گوشت به شرح پیوست ایران کد مشابه است 05/09/1401 11:15:00 ق.ظ