بین المللی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com Purchasing Copper Scrap Tender Notice Purchasing Copper Scrap Tender Notice 24/03/1403 05:30:24 ق.ظ مناقصهCopper cathodes LME grade "A" ....نوبت دوم مناقصهCopper cathodes LME grade "A" ....نوبت دوم 24/03/1403 04:49:27 ق.ظ مناقصه بین المللی نسوز فولادسازی 1403 مناقصه بین المللی نسوز فولادسازی 1403 24/03/1403 04:07:37 ق.ظ مناقصه Purchase of Accommodation Units and Offshore Explosion proof ... مناقصه Purchase of Accommodation Units and Offshore Explosion proof ... 23/03/1403 11:41:44 ق.ظ مناقصه COILED TUBING REEL STRING, QT-800, SINGLE TYPE H25 SERVICE...- نوبت دوم مناقصه COILED TUBING REEL STRING, QT-800, SINGLE TYPE H25 SERVICE...- نوبت دوم 23/03/1403 09:06:25 ق.ظ مناقصه COILED TUBING REEL STRING, QT-800 TAPERED TYPE H25 SERVICE, 15000 FT مناقصه COILED TUBING REEL STRING, QT-800 TAPERED TYPE H25 SERVICE, 15000 FT 23/03/1403 09:00:34 ق.ظ مناقصه خرید Plate & Sections پروژه فرزاد ب - نوبت دوم مناقصه خرید Plate & Sections پروژه فرزاد ب - نوبت دوم 23/03/1403 06:27:41 ق.ظ مناقصه خرید اقلام PIPE سازه پروژه فروزان مناقصه خرید اقلام PIPE سازه پروژه فروزان 23/03/1403 06:26:47 ق.ظ مناقصه خرید WELDED & SEAMLESS PIPES - نوبت دوم مناقصه خرید WELDED & SEAMLESS PIPES - نوبت دوم 23/03/1403 06:17:10 ق.ظ مناقصه خرید اقلام SECTIONS & PLATES سازه پروژه فروزان مناقصه خرید اقلام SECTIONS & PLATES سازه پروژه فروزان 23/03/1403 06:16:04 ق.ظ مزایده و مناقصه 60 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 66.5 درصد مزایده و مناقصه 60 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 66.5 درصد 23/03/1403 05:50:02 ق.ظ مزایده و مناقصه 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65.00 درصد مزایده و مناقصه 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65.00 درصد 23/03/1403 05:40:03 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی بین المللی تکنیکال دلتامترین حداقل 98.5% نوبت دوم  تجدید مناقصه عمومی بین المللی تکنیکال دلتامترین حداقل 98.5% نوبت دوم  23/03/1403 04:49:51 ق.ظ مناقصه بین المللی نسوز فولادسازی 1403 مناقصه بین المللی نسوز فولادسازی 1403 23/03/1403 04:21:20 ق.ظ مناقصه بین المللی نسوز فولادسازی 1403 مناقصه بین المللی نسوز فولادسازی 1403 22/03/1403 11:38:35 ق.ظ مناقصه, تجدید مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای خرید تکنیکال دلتامترین حداقل ۹۸.۵٪ مناقصه, تجدید مناقصه عمومی بین المللی یک مرحله ای خرید تکنیکال دلتامترین حداقل ۹۸.۵٪ 22/03/1403 07:51:44 ق.ظ مناقصهCopper cathodes LME grade "A" .... مناقصهCopper cathodes LME grade "A" .... 22/03/1403 07:12:52 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی بین المللی تکنیکال دلتامترین حداقل 98.5% تجدید مناقصه عمومی بین المللی تکنیکال دلتامترین حداقل 98.5% 22/03/1403 06:11:38 ق.ظ مناقصه ،مزایده 140 هزار تن گندله سنگ آهن با 65.00 درصد مناقصه ،مزایده 140 هزار تن گندله سنگ آهن با 65.00 درصد 22/03/1403 05:36:33 ق.ظ مناقصه اقلام نسوز سایر نواحی ( غیر از فولادسازی) مناقصه اقلام نسوز سایر نواحی ( غیر از فولادسازی) 21/03/1403 06:12:37 ق.ظ مناقصه Crystal Melamine مناقصه Crystal Melamine 20/03/1403 09:30:52 ق.ظ مناقصه خرید WELDED & SEAMLESS PIPES مناقصه خرید WELDED & SEAMLESS PIPES 20/03/1403 06:20:59 ق.ظ مناقصه خرید Plate & Sections پروژه فرزاد ب مناقصه خرید Plate & Sections پروژه فرزاد ب 20/03/1403 06:19:25 ق.ظ مناقصه COILED TUBING REEL STRING, QT-800, SINGLE TYPE H25 SERVICE, ... مناقصه COILED TUBING REEL STRING, QT-800, SINGLE TYPE H25 SERVICE, ... 19/03/1403 09:57:12 ق.ظ مناقصه 30.000 MT Anode Carbon Block و ... مناقصه 30.000 MT Anode Carbon Block و ... 17/03/1403 05:50:32 ق.ظ مناقصه خرید CLOSED DRAIN BOOSTER PUMP PACKAGE نوبت دوم مناقصه خرید CLOSED DRAIN BOOSTER PUMP PACKAGE 16/03/1403 06:23:48 ق.ظ مناقصه purchase the electrical energy required - نوبت دوم مناقصه purchase the electrical energy required - نوبت دوم 16/03/1403 04:46:56 ق.ظ مناقصه coiled tubing reel string qt-800 single type h2s service ... مناقصه coiled tubing reel string qt-800 single type h2s service ... 13/03/1403 10:26:29 ق.ظ مناقصه خرید CLOSED DRAIN BOOSTER PUMP PACKAGE نوبت دوم مناقصه خرید CLOSED DRAIN BOOSTER PUMP PACKAGE 12/03/1403 09:53:33 ق.ظ مناقصه purchase the electrical energy required مناقصه purchase the electrical energy required 12/03/1403 09:49:36 ق.ظ مزایده و مناقصه فروش 30.000 تن شمش صادراتی گرید 5SP,3SP مزایده و مناقصه فروش 30.000 تن شمش صادراتی گرید 5SP,3SP 12/03/1403 08:15:02 ق.ظ مناقصه خرید CLOSED DRAIN BOOSTER PUMP PACKAGE مناقصه خرید CLOSED DRAIN BOOSTER PUMP PACKAGE 12/03/1403 07:04:37 ق.ظ مناقصه خرید اقلام سازه ای و فولادی- نوبت دوم مناقصه خرید اقلام سازه ای و فولادی- نوبت دوم 12/03/1403 07:02:01 ق.ظ مناقصه خرید ACCOMMODATION UNIT - نوبت دوم مناقصه خرید ACCOMMODATION UNIT - نوبت دوم 12/03/1403 05:42:42 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار، سرمایه گذار و تامین کننده مالی برای اجرای پروژه های توسعه به صورت EPCF فراخوان شناسایی پیمانکار، سرمایه گذار و تامین کننده مالی برای اجرای پروژه های توسعه به صورت EPCF 09/03/1403 11:49:37 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار، سرمایه گذار و تامین کننده مالی برای اجرای پروژه های توسعه به صورت EPCF فراخوان شناسایی پیمانکار، سرمایه گذار و تامین کننده مالی برای اجرای پروژه های توسعه به صورت EPCF 09/03/1403 11:47:12 ق.ظ شناسایی پیمانکار سرمایه گذار و تأمین کننده مالی برای اجرای پروژه های توسعه به صورت EPCF شناسایی پیمانکار سرمایه گذار و تأمین کننده مالی برای اجرای پروژه های توسعه به صورت EPCF 09/03/1403 11:39:10 ق.ظ مزایده و مناقصه 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد مزایده و مناقصه 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد 09/03/1403 09:43:42 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار، سرمایه گذار و تامین کننده مالی برای اجرای پروژه های توسعه به صورت EPCF فراخوان شناسایی پیمانکار، سرمایه گذار و تامین کننده مالی برای اجرای پروژه های توسعه به صورت EPCF 09/03/1403 06:14:50 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار، سرمایه گذار و تامین کننده مالی برای اجرای پروژه های توسعه به صورت EPCF فراخوان شناسایی پیمانکار، سرمایه گذار و تامین کننده مالی برای اجرای پروژه های توسعه به صورت EPCF 09/03/1403 06:13:47 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار، سرمایه گذار و تامین کننده مالی برای اجرای پروژه های توسعه به صورت EPCF فراخوان شناسایی پیمانکار، سرمایه گذار و تامین کننده مالی برای اجرای پروژه های توسعه به صورت EPCF 09/03/1403 06:12:12 ق.ظ مناقصه خرید ACCOMMODATION UNIT مناقصه خرید ACCOMMODATION UNIT 09/03/1403 06:06:32 ق.ظ مناقصه DRILL PIPE 2 - 7/8 HT- PAC 1-1/2 ... - نوبت دوم مناقصه DRILL PIPE 2 - 7/8 HT- PAC 1-1/2 ... - نوبت دوم 08/03/1403 07:32:04 ق.ظ مناقصه خرید اقلام سازه ای و فولادی مناقصه خرید اقلام سازه ای و فولادی 07/03/1403 05:40:38 ق.ظ مناقصه خرید پکیج Fresh Water نوبت دوم مناقصه خرید پکیج Fresh Water نوبت دوم 05/03/1403 08:14:05 ق.ظ مناقصه DRILL PIPE 2 - 7/8 HT- PAC 1-1/2 ... مناقصه DRILL PIPE 2 - 7/8 HT- PAC 1-1/2 ... 03/03/1403 08:41:33 ق.ظ مناقصه (public joint stock) intends to purchase 500 مناقصه (public joint stock) intends to purchase 500 03/03/1403 05:47:22 ق.ظ مناقصه خرید پکیج Fresh Water مناقصه خرید پکیج Fresh Water 01/03/1403 06:24:17 ق.ظ استعلام مناقصه بین امللی عمومی دو مرحله ای خرید دستگاه آنالیز فازی ایکس ری... استعلام مناقصه بین امللی عمومی دو مرحله ای خرید دستگاه آنالیز فازی ایکس ری... 31/02/1403 12:08:25 ب.ظ اصلاحیه تمدید 140 هزار تن گندله سنگ آهن با 65 درصد   اصلاحیه تمدید 140 هزار تن گندله سنگ آهن با 65 درصد   29/02/1403 10:34:18 ق.ظ مناقصه و مزایده 10.000 metric tons of Iron ... مناقصه و مزایده 10.000 metric tons of Iron ... 29/02/1403 08:59:20 ق.ظ مناقصه و مزایده فروش محصولات صادراتی - نوبت دوم مناقصه جمع آوری و بازسازی کیسه های جامبوبگ در محوطه اسکله شهید رجایی- نوبت دوم 29/02/1403 06:17:56 ق.ظ مزایده و مناقصه فروش محصولات صادراتی مزایده و مناقصه فروش محصولات صادراتی 27/02/1403 08:20:27 ق.ظ مزایده و مناقصه 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد تمدید مزایده و مناقصه 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد تمدید 27/02/1403 05:27:43 ق.ظ تمدید مهلت مزایده و مناقصه 10 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 66.5 درصد تمدید مهلت مزایده و مناقصه 10 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 66.5 درصد 27/02/1403 05:19:07 ق.ظ مناقصه ،مزایده 140 هزار تن گندله سنگ آهن با 65 درصد   تمدید مناقصه ،مزایده 140 هزار تن گندله سنگ آهن با 65 درصد   27/02/1403 05:17:16 ق.ظ مناقصه TUBING 2-7.8 IN API GRAE L-80 SEAMLESS HYDRIL...- نوبت دوم مناقصه TUBING 2-7.8 IN API GRAE L-80 SEAMLESS HYDRIL...- نوبت دوم 26/02/1403 08:49:43 ق.ظ مناقصه TUBING 3-1/2 IN API GRAE L-80 SEAMLESS VAM - نوبت دوم مناقصه TUBING 3-1/2 IN API GRAE L-80 SEAMLESS VAM - نوبت دوم 26/02/1403 08:47:57 ق.ظ مناقصه purchase one unit of Five-color Offset Printing Press with Coating ,... مناقصه purchase one unit of Five-color Offset Printing Press with Coating ,... 24/02/1403 08:59:02 ق.ظ مناقصه TUBING 3-1/2 IN API GRAE L-80 SEAMLESS VAM مناقصه TUBING 3-1/2 IN API GRAE L-80 SEAMLESS VAM 24/02/1403 08:57:37 ق.ظ مناقصه TUBING 2-7.8 IN API GRAE L-80 SEAMLESS HYDRIL مناقصه TUBING 2-7.8 IN API GRAE L-80 SEAMLESS HYDRIL 24/02/1403 08:54:45 ق.ظ مناقصه CASING,API GRADE C-110 SEAMLESS VAM, N.VAM THREAD...- نوبت دوم مناقصه CASING,API GRADE C-110 SEAMLESS VAM, N.VAM THREAD...- نوبت دوم 23/02/1403 10:15:36 ق.ظ مناقصه CASING 5 IN" API GRAE L-80 SEAMLESS "VAM FJL" THREAD RANGE 3, 18 PPF- نوبت دوم مناقصه CASING 5 IN" API GRAE L-80 SEAMLESS "VAM FJL" THREAD RANGE 3, 18 PPF- نوبت دوم 23/02/1403 10:04:10 ق.ظ مناقصه و مزایده 70.000metric tons of Iron ... مناقصه و مزایده 70.000metric tons of Iron ... 23/02/1403 08:43:41 ق.ظ مناقصه و مزایده 15,000 MT +/-5% at Sellers Option مناقصه و مزایده 15,000 MT +/-5% at Sellers Option 22/02/1403 10:23:32 ق.ظ مناقصه chartering of a Supply Chemical Tanker مناقصه chartering of a Supply Chemical Tanker 22/02/1403 10:19:20 ق.ظ مزایده و مناقصه فروش 30.000 تن شمش صادراتی گرید 5sp.3sp مزایده و مناقصه فروش 30.000 تن شمش صادراتی گرید 5sp.3sp 22/02/1403 07:11:02 ق.ظ مناقصه CASING 5 IN" API GRAE L-80 SEAMLESS "VAM FJL" THREAD RANGE 3, 18 PPF مناقصه CASING 5 IN" API GRAE L-80 SEAMLESS "VAM FJL" THREAD RANGE 3, 18 PPF 19/02/1403 11:36:02 ق.ظ مناقصه CASING,API GRADE C-110 SEAMLESS VAM, N.VAM THREAD... مناقصه CASING,API GRADE C-110 SEAMLESS VAM, N.VAM THREAD... 19/02/1403 09:59:05 ق.ظ تمدید مهلت مزایده و مناقصه 10 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 66.5 درصد تمدید مهلت مزایده و مناقصه 10 هزار تن کنسانتره سنگ آهن با عیار 66.5 درصد 19/02/1403 08:14:37 ق.ظ مناقصه ،مزایده 140 هزار تن گندله سنگ آهن با 65 درصد   تمدید مناقصه ،مزایده 140 هزار تن گندله سنگ آهن با 65 درصد   19/02/1403 08:04:34 ق.ظ فراخوان بیستمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته فراخوان بیستمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، تجهیزات پارکی و صنایع وابسته 19/02/1403 07:43:52 ق.ظ مناقصه عمومی سفارش ساخت و خرید 5200 عدد کلکتور بارکاتد  مناقصه عمومی سفارش ساخت و خرید 5200 عدد کلکتور بارکاتد  17/02/1403 07:34:40 ق.ظ مناقصه chartering of a Supply Chemical Tanker مناقصه chartering of a Supply Chemical Tanker 16/02/1403 09:27:07 ق.ظ مزایده ،مناقصه South Aluminum Corporation (SALCO) intends to sell 1.000 MT مزایده ،مناقصه South Aluminum Corporation (SALCO) intends to sell 1.000 MT 12/02/1403 07:10:36 ق.ظ مناقصه ،مزایده 140 هزار تن گندله سنگ آهن با 65 درصد   مناقصه ،مزایده 140 هزار تن گندله سنگ آهن با 65 درصد   12/02/1403 05:57:43 ق.ظ مناقصه ،مزایده 10هزار تن کنسانتره سنگ آهن با 66.5 درصد مناقصه ،مزایده 10هزار تن کنسانتره سنگ آهن با 66.5 درصد 12/02/1403 05:52:55 ق.ظ مناقصه و مزایده sell a Spot LPG cargo مناقصه و مزایده sell a Spot LPG cargo 11/02/1403 08:45:32 ق.ظ مناقصه ورقه های فلزی قابل کاربرد در تولید بدنه خودرو.... مناقصه ورقه های فلزی قابل کاربرد در تولید بدنه خودرو.... 09/02/1403 06:16:09 ق.ظ مناقصه خرید Diesel Generator Package نوبت دوم مناقصه خرید Diesel Generator Package نوبت دوم 05/02/1403 05:41:15 ق.ظ مناقصه و مزایده 30,000 MT +/-10% at Sellers Option مناقصه و مزایده 30,000 MT +/-10% at Sellers Option 04/02/1403 10:23:39 ق.ظ مناقصه خرید اقلام پایپینگ مناقصه خرید اقلام پایپینگ 04/02/1403 06:12:51 ق.ظ مناقصه intends to purchase 4 Items Resin as per the required - second مناقصه intends to purchase 4 Items Resin as per the required - second 03/02/1403 07:26:57 ق.ظ مناقصه خرید Diesel Generator Package مناقصه خرید Diesel Generator Package 03/02/1403 07:25:12 ق.ظ مزایده و مناقصه 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد تمدید مزایده و مناقصه 70 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65 درصد تمدید 03/02/1403 05:49:55 ق.ظ فراخوان تامین فرومنگنز متوسط کربن- نوبت دوم فراخوان تامین فرومنگنز متوسط کربن- نوبت دوم 01/02/1403 06:20:22 ق.ظ مناقصه intends to purchase 4 Items Resin as per the required مناقصه intends to purchase 4 Items Resin as per the required 01/02/1403 06:16:30 ق.ظ استعلام تجهیزات اعلام حریق و ... استعلام تجهیزات اعلام حریق و ... 30/01/1403 06:49:50 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی بین المللی تکنیکال دلتامترین حداقل 98.5% تجدید مناقصه عمومی بین المللی تکنیکال دلتامترین حداقل 98.5% 29/01/1403 06:42:02 ق.ظ فراخوان تامین فرومنگنز متوسط کربن فراخوان تامین فرومنگنز متوسط کربن 28/01/1403 06:16:05 ق.ظ اصلاحیه آگهی مناقصه پروژه تدارک طراحی، ساخت، نصب تجهیزات و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب اصلاحیه آگهی مناقصه پروژه تدارک طراحی، ساخت، نصب تجهیزات و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب 25/01/1403 11:02:28 ق.ظ مناقصه و مزایده 70.000 metric tons of Pellet (%Fe:65.00) مناقصه و مزایده 70.000 metric tons of Pellet (%Fe:65.00) 25/01/1403 10:53:44 ق.ظ مناقصه باقیمانده کارهای خط انتقال و خطوط اصلی و فرعی شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم مناقصه باقیمانده کارهای خط انتقال و خطوط اصلی و فرعی شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم 25/01/1403 10:35:01 ق.ظ مناقصه تامین Flange and Fittings نوبت دوم  مناقصه تامین Flange and Fittings 25/01/1403 06:13:25 ق.ظ مناقصه عمومی برای سیستم اکسیدایزر t.a.r مناقصه عمومی برای سیستم اکسیدایزر t.a.r 20/01/1403 06:48:59 ق.ظ مزایده و مناقصه فروش 30.000 تن شمش صادراتی گرید 5sp.3sp - نوبت دوم مزایده و مناقصه فروش 30.000 تن شمش صادراتی گرید 5sp.3sp - نوبت دوم 20/01/1403 06:21:28 ق.ظ مناقصه purchase 7.000 MT ALUMINA FLOURIDE (ALF3) مناقصه purchase 7.000 MT ALUMINA FLOURIDE (ALF3) 20/01/1403 05:51:08 ق.ظ مزایده و مناقصه فروش 30.000 تن شمش صادراتی گرید 5sp.3sp مزایده و مناقصه فروش 30.000 تن شمش صادراتی گرید 5sp.3sp 19/01/1403 07:33:39 ق.ظ مزایده و مناقصه announces selling and export 15,000 tons STEEL BILLET with the possibility of increasing the contract amount to 20.000 tons مزایده و مناقصه announces selling and export 15,000 tons STEEL BILLET with the possibility of increasing the contract amount to 20.000 tons 19/01/1403 06:33:19 ق.ظ مناقصه تامین Flange and Fittings مناقصه تامین Flange and Fittings 19/01/1403 06:24:14 ق.ظ