بین المللی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه price quotation for supply and delivery of ICT equipment مناقصه price quotation for supply and delivery of ICT equipment 10/09/1401 05:28:11 ق.ظ مناقصه CONSTRUCT A 40 KTPY POLYACETAL... مناقصه CONSTRUCT A 40 KTPY POLYACETAL... 09/09/1401 09:32:33 ق.ظ مناقصه price quotation for supply and delivery of ICT equipment مناقصه price quotation for supply and delivery of ICT equipment 09/09/1401 05:41:28 ق.ظ مناقصه price quotation for supply and delivery of ICT equipment مناقصه price quotation for supply and delivery of ICT equipment 08/09/1401 10:43:46 ق.ظ مناقصه FOR PURCHASE OF 11000 MT BAKED ANODE BLOCK - نوبت دوم مناقصه FOR PURCHASE OF 11000 MT BAKED ANODE BLOCK 08/09/1401 08:04:34 ق.ظ مناقصه FOR PURCHASE OF 11000 MT BAKED ANODE BLOCK مناقصه FOR PURCHASE OF 11000 MT BAKED ANODE BLOCK 08/09/1401 08:03:41 ق.ظ مناقصه price quotation for the office improvement services... مناقصه price quotation for the office improvement services... 07/09/1401 05:45:51 ق.ظ مناقصه price quotation for for the office improvement services for UNHCR offices... مناقصه price quotation for for the office improvement services for UNHCR offices... 07/09/1401 05:45:27 ق.ظ مناقصه price quotation for for the office improvement services... مناقصه price quotation for for the office improvement services... 07/09/1401 05:45:05 ق.ظ مناقصه price quotation for for the office improvement services... مناقصه price quotation for for the office improvement services... 06/09/1401 05:42:13 ق.ظ مناقصه price quotation for for the office improvement services for UNHCR offices... مناقصه price quotation for for the office improvement services for UNHCR offices... 06/09/1401 05:41:33 ق.ظ مناقصه price quotation for the office improvement services... مناقصه price quotation for the office improvement services... 06/09/1401 05:40:44 ق.ظ مناقصه  CASING API GRADE V-110 SEAMILESS VAM N.VAM THREAD , RANGE 3  ... مناقصه  CASING API GRADE V-110 SEAMILESS VAM N.VAM THREAD , RANGE 3  ... 05/09/1401 12:38:26 ب.ظ مناقصه TUBING, API GRADE L-80 , SEAMLESS '"VAM" , "N.VAM", "SEC" ... نوبت دوم مناقصه TUBING, API GRADE L-80 , SEAMLESS '"VAM" , "N.VAM", "SEC" ... نوبت دوم 05/09/1401 10:24:04 ق.ظ مناقصه price quotation for the office improvement services... مناقصه price quotation for the office improvement services... 05/09/1401 07:29:27 ق.ظ مناقصه price quotation for for the office improvement services for UNHCR offices... مناقصه price quotation for for the office improvement services for UNHCR offices... 05/09/1401 07:22:40 ق.ظ مناقصه price quotation for for the office improvement services... مناقصه price quotation for for the office improvement services... 05/09/1401 07:09:28 ق.ظ مناقصه REQUEST FOR QUOTATION: RFQ/2022/IRNKER/0301 – FOR RENOVATION AND OPERATION OF.. مناقصه REQUEST FOR QUOTATION: RFQ/2022/IRNKER/0301 – FOR RENOVATION AND OPERATION OF.. 05/09/1401 05:48:15 ق.ظ مناقصه REQUEST FOR QUOTATION: RFQ/2022/IRNKER/0301 – FOR RENOVATION AND OPERATION OF.. مناقصه REQUEST FOR QUOTATION: RFQ/2022/IRNKER/0301 – FOR RENOVATION AND OPERATION OF.. 03/09/1401 05:33:37 ق.ظ مناقصه allocate a part of its  Prilled Urea product in.... مناقصه allocate a part of its  Prilled Urea product in.... 02/09/1401 12:22:59 ب.ظ مناقصه REQUEST FOR QUOTATION: RFQ/2022/IRNKER/0301 – FOR RENOVATION AND OPERATION OF.. مناقصه REQUEST FOR QUOTATION: RFQ/2022/IRNKER/0301 – FOR RENOVATION AND OPERATION OF.. 02/09/1401 09:52:12 ق.ظ مناقصه intend to purchase 250 tons of Ferro Niobium مناقصه intend to purchase 250 tons of Ferro Niobium 30/08/1401 05:22:28 ق.ظ مناقصه CASING, API GRADE L-80 , SEAMLESS '"VAM" OR "SEC" THREAD... مناقصه CASING, API GRADE L-80 , SEAMLESS '"VAM" OR "SEC" THREAD... 29/08/1401 11:20:01 ق.ظ مناقصه intend to purchase 250 tons of Ferro Niobium مناقصه intend to purchase 250 tons of Ferro Niobium پ 29/08/1401 08:26:06 ق.ظ مناقصه TUBING API GRADE L-80 SEAMILESS VAM N.VAM SEC OR APPROVED... مناقصه TUBING API GRADE L-80 SEAMILESS VAM N.VAM SEC OR APPROVED... 29/08/1401 06:33:28 ق.ظ مناقصه Provision of technical services to UNHCR for the assembling مناقصه Provision of technical services to UNHCR for the assembling 28/08/1401 08:34:25 ق.ظ مناقصه intend to purchase 250 tons of Ferro Niobium مناقصه intend to purchase 250 tons of Ferro Niobium پ 28/08/1401 08:03:00 ق.ظ مناقصه Provision of technical services to UNHCR for the assembling مناقصه Provision of technical services to UNHCR for the assembling 26/08/1401 06:22:34 ق.ظ مناقصه supply of 334 bars (4008m) A55 CRANE RAIL مناقصه supply of 334 bars (4008m) A55 CRANE RAIL 25/08/1401 10:48:46 ق.ظ مناقصه Provision of technical services to UNHCR for the assembling مناقصه Provision of technical services to UNHCR for the assembling 25/08/1401 08:51:47 ق.ظ مناقصه INVITATION TO BID مناقصه INVITATION TO BID 25/08/1401 05:29:34 ق.ظ مناقصه is planning to allocate a part of its Crystal Melamine مناقصه is planning to allocate a part of its Crystal Melamine 24/08/1401 10:56:24 ق.ظ مناقصه خرید کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله تجدید نوبت دوم مناقصه خرید کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله تجدید نوبت دوم 24/08/1401 08:16:26 ق.ظ مناقصه اجاره فضای 8 مگاهرتزی روی ماهواره نوبت دوم مناقصه اجاره فضای 8 مگاهرتزی روی ماهواره نوبت دوم 24/08/1401 05:15:43 ق.ظ تجدید مناقصه خرید کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله به مقدار مقدار 5%+-40000×2 تن تجدید مناقصه خرید کود شیمیایی دی آمونیوم فسفات گرانوله به مقدار مقدار 5%+-40000×2 تن 23/08/1401 08:14:30 ق.ظ مناقصه مهندسی و تامین یک ست کامل پراپ هیدرولیک و ملحقات مربوطه تجدید مناقصه مهندسی و تامین یک ست کامل پراپ هیدرولیک و ملحقات مربوطه تجدید 23/08/1401 06:58:00 ق.ظ مناقصه اجاره فضای 8 مگاهرتزی روی ماهواره مناقصه اجاره فضای 8 مگاهرتزی روی ماهواره 23/08/1401 06:26:43 ق.ظ مناقصه second announcement - REFRACTORY MATERIALS FOR PACKAGE for ZAMZAM DRI FURNACE مناقصه second announcement - REFRACTORY MATERIALS FOR PACKAGE for ZAMZAM DRI FURNACE 22/08/1401 08:46:54 ق.ظ مناقصه second announcement - refractory materials for steel -making مناقصه second announcement - refractory materials for steel -making 22/08/1401 08:38:54 ق.ظ مناقصه refractory items required for its other areas... نوبت دوم مناقصه refractory items required for its other areas... نوبت دوم 22/08/1401 07:04:31 ق.ظ مناقصه اقلام نسوز واحد فولادسازی نوبت دوم مناقصه اقلام نسوز واحد فولادسازی 22/08/1401 05:13:38 ق.ظ مناقصه اقلام نسوز نوبت دوم مناقصه اقلام نسوز نوبت دوم 22/08/1401 04:48:56 ق.ظ مناقصه و مزایده sell LPG مناقصه و مزایده sell LPG 21/08/1401 12:27:50 ب.ظ مناقصه ،مزایده sell parcel of naphtha c5+ مناقصه ،مزایده sell parcel of naphtha c5+ 21/08/1401 12:26:18 ب.ظ مناقصه PARTS FOR WENZEL HYDRAULIC DRILLING JAR مناقصه PARTS FOR WENZEL HYDRAULIC DRILLING JAR 21/08/1401 10:06:26 ق.ظ مناقصه intend to purchase 15,000 tons of Calcined Petroleum Coke مناقصه intend to purchase 15,000 tons of Calcined Petroleum Coke 21/08/1401 08:41:47 ق.ظ مناقصه intend to purchase 15,000 tons of Calcined Petroleum Coke مناقصه intend to purchase 15,000 tons of Calcined Petroleum Coke 19/08/1401 06:07:15 ق.ظ مناقصه refractory items required for its other areas... مناقصه refractory items required for its other areas... 19/08/1401 04:41:09 ق.ظ مناقصه intend to purchase 15,000 tons of Calcined Petroleum Coke مناقصه intend to purchase 15,000 tons of Calcined Petroleum Coke 18/08/1401 11:35:04 ق.ظ مناقصه اقلام نسوز واحد فولادسازی مناقصه اقلام نسوز واحد فولادسازی 18/08/1401 07:52:45 ق.ظ مناقصه PARTS FOR WENZEL HYDRAULIC DRILLING JAR مناقصه PARTS FOR WENZEL HYDRAULIC DRILLING JAR 18/08/1401 07:04:28 ق.ظ مناقصه اقلام نسوز مناقصه اقلام نسوز 18/08/1401 06:58:25 ق.ظ مناقصه SLICKLINE , SPOOLED ON IRON REEL H2S, CO2 AND CHLORIDE ION TRIM نوبت دوم مناقصه SLICKLINE , SPOOLED ON IRON REEL H2S, CO2 AND CHLORIDE ION TRIM نوبت دوم 17/08/1401 10:11:15 ق.ظ مناقصه supply of one new unit of ARL-iSpark 8860 Quantometer... مناقصه supply of one new unit of ARL-iSpark 8860 Quantometer... 15/08/1401 07:25:11 ق.ظ مناقصه SLICKLINE , SPOOLED ON IRON REEL H2S, CO2 AND CHLORIDE ION TRIM مناقصه SLICKLINE , SPOOLED ON IRON REEL H2S, CO2 AND CHLORIDE ION TRIM 14/08/1401 07:52:36 ق.ظ مناقصه South Aluminum Corporation (SALCO) مناقصه South Aluminum Corporation (SALCO) 12/08/1401 06:06:33 ق.ظ تجدید مناقصه اجاره لینک فیبر نوری نوبت دوم  مناقصه اجاره لینک فیبر نوری - نوبت دوم 11/08/1401 06:46:19 ق.ظ تجدید مناقصه اجاره لینک فیبر نوری مناقصه اجاره لینک فیبر نوری - نوبت دوم 10/08/1401 08:14:53 ق.ظ مناقصه allocate a part of its  Prilled Ureaproduct in.... مناقصه allocate a part of its  Prilled Ureaproduct in.... 09/08/1401 11:50:08 ق.ظ فراخوان transfer the construction of a small-scale power plant with basic power - نوبت دوم فراخوان transfer the construction of a small-scale power plant with basic power - نوبت دوم 09/08/1401 07:27:10 ق.ظ مناقصه و مزایده selling and export 10.000 STEEL BILLET مناقصه و مزایده selling and export 10.000 STEEL BILLET 09/08/1401 05:55:51 ق.ظ مناقصه provide stable water for isfahan province مناقصه provide stable water for isfahan province 08/08/1401 11:42:47 ق.ظ فراخوان transfer the construction of a small-scale power plant with basic power فراخوان transfer the construction of a small-scale power plant with basic power 07/08/1401 11:32:40 ق.ظ مناقصه و مزایده فروش ۱۵/۰۰۰ تن شمش صادراتی گرید نوبت دوم مناقصه و مزایده فروش ۱۵/۰۰۰ تن شمش صادراتی گرید نوبت دوم 07/08/1401 06:26:38 ق.ظ مناقصه allocate a part of its  Prilled Ureaproduct in.... مناقصه allocate a part of its  Prilled Ureaproduct in.... 05/08/1401 08:40:04 ق.ظ مناقصه to allocate a part of its crystal melamine مناقصه to allocate a part of its crystal melamine 05/08/1401 08:36:38 ق.ظ مناقصه allocate a part of its Uncoated Prilled Urea مناقصه allocate a part of its Uncoated Prilled Urea 05/08/1401 08:15:25 ق.ظ مناقصه و مزایده فروش ۱۵/۰۰۰ تن شمش صادراتی گرید مناقصه و مزایده فروش ۱۵/۰۰۰ تن شمش صادراتی گرید 04/08/1401 07:27:19 ق.ظ تجدید مناقصه ۷۰،۰۰۰ متریک تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فرآوری - نوبت سوم تجدید مناقصه ۷۰،۰۰۰ متریک تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فرآوری - نوبت سوم 02/08/1401 06:14:55 ق.ظ مناقصه purchase "70,000 metric tons of iron ore required by processing plants مناقصه purchase "70,000 metric tons of iron ore required by processing plants 02/08/1401 06:14:33 ق.ظ تجدید مناقصه ۷۰،۰۰۰ متریک تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فرآوری - نوبت سوم تجدید مناقصه ۷۰،۰۰۰ متریک تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فرآوری - نوبت سوم 01/08/1401 09:05:02 ق.ظ مناقصه purchase "70,000 metric tons of iron ore required by processing plants مناقصه purchase "70,000 metric tons of iron ore required by processing plants 01/08/1401 09:04:40 ق.ظ مناقصه purchase "70,000 metric tons of iron ore required by processing plants مناقصه purchase "70,000 metric tons of iron ore required by processing plants 30/07/1401 10:48:06 ق.ظ تجدید مناقصه ۷۰،۰۰۰ متریک تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فرآوری - نوبت سوم تجدید مناقصه ۷۰،۰۰۰ متریک تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فرآوری - نوبت سوم 30/07/1401 10:45:20 ق.ظ مناقصه PARTS FOR ROLLS - ROYCE INDUSTRIAL AVOV GAS GENERATORS - نوبت دوم مناقصه PARTS FOR ROLLS - ROYCE INDUSTRIAL AVOV GAS GENERATORS - نوبت دوم 30/07/1401 08:51:48 ق.ظ تجدید مناقصه ۷۰،۰۰۰ متریک تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فرآوری - نوبت سوم تجدید مناقصه ۷۰،۰۰۰ متریک تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فرآوری - نوبت سوم 30/07/1401 07:40:21 ق.ظ مناقصه PARTS FOR DEMAG DELAVAL CENTRIFUGAL GAS COMP TYPE 05MV4 مناقصه PARTS FOR DEMAG DELAVAL CENTRIFUGAL GAS COMP TYPE 05MV4 27/07/1401 07:15:59 ق.ظ مناقصه CASING , API GRADE C - 110 ... مناقصه CASING , API GRADE C - 110 ... 27/07/1401 06:54:29 ق.ظ مناقصه PARTS FOR ATLAS COPCO SCREW AIR COMPERESSOR MODEL ZT 145 مناقصه PARTS FOR ATLAS COPCO SCREW AIR COMPERESSOR MODEL ZT 145 27/07/1401 06:40:21 ق.ظ مناقصه PARTS FOR ROLLS - ROYCE INDUSTRIAL AVOV GAS GENERATORS  مناقصه PARTS FOR ROLLS - ROYCE INDUSTRIAL AVOV GAS GENERATORS  27/07/1401 06:37:19 ق.ظ مناقصه ​ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING مناقصه ​ACCESSORIES FOR COILED TUBING LOGGING 23/07/1401 09:18:04 ق.ظ مناقصه PARTS FOR ROLLS- ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATORS AVON MK....- نوبت دوم مناقصه PARTS FOR ROLLS- ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATORS AVON MK....- نوبت دوم 19/07/1401 07:18:06 ق.ظ مزایده و مناقصه فروش میزان 25.000 تن آهن اسفنجی مزایده و مناقصه فروش میزان 25.000 تن آهن اسفنجی 18/07/1401 05:42:36 ق.ظ مناقصه PARTS FOR ROLLS- ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATORS AVON MK.... مناقصه PARTS FOR ROLLS- ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATORS AVON MK.... 16/07/1401 11:32:47 ق.ظ مناقصه و مزایده فروش 2 محموله 15.000 تن شمش صادراتی نوبت دوم مناقصه و مزایده فروش 2 محموله 15.000 تن شمش صادراتی نوبت دوم 16/07/1401 06:16:10 ق.ظ مناقصه heavy truck SMF, MF and LM types batteries مناقصه heavy truck SMF, MF and LM types batteries 12/07/1401 12:05:42 ب.ظ آگهی مناقصه و مزایده فروش 2 محموله 15.000 تن شمش صادراتی آگهی مناقصه و مزایده فروش 2 محموله 15.000 تن شمش صادراتی 12/07/1401 09:23:33 ق.ظ مناقصه و مزایده selling and export 5.000 tons of rebar aj400 مناقصه و مزایده selling and export 5.000 tons of rebar aj400 11/07/1401 08:06:12 ق.ظ مناقصه و مزایده selling and export 30,000 STEEL BILLET... مناقصه و مزایده selling and export 30,000 STEEL BILLET... 11/07/1401 07:51:13 ق.ظ مناقصه و مزایده 60 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65/00 درصد مناقصه و مزایده 60 هزار تن گندله سنگ آهن با عیار 65/00 درصد 10/07/1401 07:53:22 ق.ظ فراخوان عمومی فروش تنباکو فراخوان عمومی فروش تنباکو 09/07/1401 10:50:23 ق.ظ مناقصه Conduct two two-day gathering sessions of the Country Coordinating Mechanism ”... مناقصه Conduct two two-day gathering sessions of the Country Coordinating Mechanism ”... 09/07/1401 04:46:59 ق.ظ مناقصه CASING , API GRADE L-80 , SEAMLESS HYDRIL FJ,THREAD.... مناقصه CASING , API GRADE L-80 , SEAMLESS HYDRIL FJ,THREAD.... 07/07/1401 07:26:45 ق.ظ مناقصه Conduct two two-day gathering sessions of the Country Coordinating Mechanism ”... مناقصه Conduct two two-day gathering sessions of the Country Coordinating Mechanism ”... 07/07/1401 06:40:44 ق.ظ مناقصه Uncoated Prilled Urea In Bags مناقصه Uncoated Prilled Urea In Bags 06/07/1401 11:41:40 ق.ظ مناقصه casing 7in ppf drift standard api grade c-110 seamless vam n.vam thread و... مناقصه casing 7in ppf drift standard api grade c-110 seamless vam n.vam thread و... 06/07/1401 09:41:43 ق.ظ مناقصه Conduct two two-day gathering sessions of the Country Coordinating Mechanism ”... مناقصه Conduct two two-day gathering sessions of the Country Coordinating Mechanism ”... 06/07/1401 07:20:16 ق.ظ مناقصه و مزایده selling and export 30,000 STEEL BILLET... مناقصه و مزایده selling and export 30,000 STEEL BILLET... 04/07/1401 07:12:52 ق.ظ مناقصه خرید تکنولوژی مربوط به پروژه احداث و راه اندازی پالایشگاه .... نوبت دوم مناقصه خرید تکنولوژی مربوط به پروژه احداث و راه اندازی پالایشگاه .... 02/07/1401 09:11:18 ق.ظ تجدید مناقصه ۷۰،۰۰۰ متریک تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فرآوری - نوبت دوم تجدید مناقصه ۷۰،۰۰۰ متریک تن سنگ آهن مورد نیاز کارخانجات فرآوری - نوبت دوم 31/06/1401 06:34:30 ق.ظ