بین المللی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه 14,000 tons of metallurgical coke مناقصه 14,000 tons of metallurgical coke 09/09/1402 04:13:11 ق.ظ مناقصه 14,000 tons of metallurgical coke مناقصه 14,000 tons of metallurgical coke 08/09/1402 09:04:25 ق.ظ مناقصه TUBING, API GRADE L-80, SEAMLESS "VAM", "N.VAM",.... مناقصه TUBING, API GRADE L-80, SEAMLESS "VAM", "N.VAM",.... 08/09/1402 08:25:38 ق.ظ مناقصه CASING 9-5.8 IN API 5 CT... مناقصه CASING 9-5.8 IN API 5 CT... 08/09/1402 08:23:29 ق.ظ مناقصه Copper scrap, Matte, Copper white metal ... نوبت دوم مناقصه Copper scrap, Matte, Copper white metal ... 08/09/1402 05:08:46 ق.ظ استعلام تدوین مقررات رادیویی بین المللی حوزه فضایی و راهبرد آن مطابق با الزامات و مشخصات فایل پیوست استعلام تدوین مقررات رادیویی بین المللی حوزه فضایی و راهبرد آن مطابق با الزامات و مشخصات فایل پیوست 07/09/1402 05:38:00 ق.ظ مناقصه Copper scrap, Matte, Copper white metal ... مناقصه Copper scrap, Matte, Copper white metal ... 06/09/1402 09:40:27 ق.ظ استعلام تدوین مقررات رادیویی بین المللی حوزه فضایی و راهبرد آن مطابق با الزامات و مشخصات فایل پیوست استعلام تدوین مقررات رادیویی بین المللی حوزه فضایی و راهبرد آن مطابق با الزامات و مشخصات فایل پیوست 06/09/1402 07:05:00 ق.ظ مناقصه تهیه مقاطع فولادی - نوبت دوم مناقصه تهیه مقاطع فولادی - نوبت دوم 04/09/1402 05:14:43 ق.ظ مناقصه و مزایده selling and export 10.000 steel billet مناقصه و مزایده selling and export 10.000 steel billet 28/08/1402 07:34:58 ق.ظ مزایده و مناقصه فروش 30،000 تن شمش صادراتی گرید 5SP تحویل در بندر نوبت دوم مزایده و مناقصه فروش 30،000 تن شمش صادراتی گرید 5SP تحویل در بندر نوبت دوم 28/08/1402 06:03:03 ق.ظ فراخوان مناقصه بین االمللی پخش شبکه پرس تی وی روی ماهواره پاکست نوبت دوم فراخوان مناقصه بین االمللی پخش شبکه پرس تی وی روی ماهواره پاکست نوبت دوم 28/08/1402 05:50:48 ق.ظ مناقصه خرید 16 شاخه هوزهای یدکی مربوط به SPM - نوبت دوم مناقصه خرید 16 شاخه هوزهای یدکی مربوط به SPM - نوبت دوم 27/08/1402 07:23:17 ق.ظ فراخوان مناقصه بین االمللی پخش شبکه پرس تی وی روی ماهواره پاکست فراخوان مناقصه بین االمللی پخش شبکه پرس تی وی روی ماهواره پاکست 27/08/1402 06:57:50 ق.ظ مزایده و مناقصه فروش 30،000 تن شمش صادراتی گرید 5SP تحویل در بندر مزایده و مناقصه فروش 30،000 تن شمش صادراتی گرید 5SP تحویل در بندر 27/08/1402 05:15:58 ق.ظ مناقصه و مزایده is willing to sell a Spot Methanol to India... مناقصه و مزایده is willing to sell a Spot Methanol to India... 24/08/1402 11:24:59 ق.ظ مناقصه خرید 16 شاخه هوزهای یدکی مربوط به SPM مناقصه خرید 16 شاخه هوزهای یدکی مربوط به SPM 24/08/1402 05:12:15 ق.ظ مناقصه tender for CHIMEC 3035 // 26000 kg - نوبت دوم مناقصه tender for CHIMEC 3035 // 26000 kg - نوبت دوم 24/08/1402 04:01:37 ق.ظ مناقصه TUBING 4 - 1/2 IN. API GRADE L-80 SEAMLESS "VAM" , "N.VAM" , THREAD , 15.1 PPF- نوبت دوم مناقصه TUBING 4 - 1/2 IN. API GRADE L-80 SEAMLESS "VAM" , "N.VAM" , THREAD , 15.1 PPF- نوبت دوم 23/08/1402 07:06:59 ق.ظ مناقصه tender for CHIMEC 3035 // 26000 kg - نوبت دوم مناقصه tender for CHIMEC 3035 // 26000 kg - نوبت دوم 23/08/1402 04:04:30 ق.ظ مناقصه TUBING 3 - 1/2 IN. API GRADE P - 110 SEAMLESS ' VAM FLUSH JOINT " - نوبت دوم مناقصه TUBING 3 - 1/2 IN. API GRADE P - 110 SEAMLESS ' VAM FLUSH JOINT " - نوبت دوم 22/08/1402 07:41:02 ق.ظ تجدید مناقصه مقدار 5%± 30000 × 2 تن متريک كود شيميايی مونو آمونیوم فسفات گرانوله نوبت دوم تجدید مناقصه مقدار 5%± 30000 × 2 تن متريک كود شيميايی مونو آمونیوم فسفات گرانوله نوبت دوم 22/08/1402 06:33:05 ق.ظ مناقصه tender for CHIMEC 3035 // 26000 kg - نوبت دوم مناقصه tender for CHIMEC 3035 // 26000 kg - نوبت دوم 22/08/1402 06:30:10 ق.ظ مناقصه uncoated Prilled Urea.... مناقصه uncoated Prilled Urea.... 21/08/1402 11:28:46 ق.ظ مناقصه prilled urea in bags.. مناقصه prilled urea in bags.. 21/08/1402 11:20:44 ق.ظ مناقصه prilled urea in bags.. مناقصه prilled urea in bags.. 21/08/1402 11:13:57 ق.ظ مناقصه و مزایده 140,000 metric tons of Pellet (%Fe:65.00) مناقصه و مزایده 140,000 metric tons of Pellet (%Fe:65.00) 20/08/1402 09:10:26 ق.ظ مناقصه خرید seamless & welded pipes نوبت دوم مناقصه خرید seamless & welded pipes نوبت دوم 20/08/1402 05:54:33 ق.ظ مناقصه tender for CHIMEC 3035 // 26000 kg مناقصه tender for CHIMEC 3035 // 26000 kg 20/08/1402 04:07:20 ق.ظ تمدید مناقصه و مزایده فروش سهام تمدید مناقصه و مزایده فروش سهام 18/08/1402 04:44:43 ق.ظ tender for CHIMEC 3035 // 26000 kg tender for CHIMEC 3035 // 26000 kg 18/08/1402 04:20:30 ق.ظ مناقصه DRILL PIPE 2 - 7/8 HT- PAC THREAD S- 135 ... مناقصه DRILL PIPE 2 - 7/8 HT- PAC THREAD S- 135 ... 17/08/1402 09:47:28 ق.ظ tender for CHIMEC 3035 // 26000 kg tender for CHIMEC 3035 // 26000 kg 17/08/1402 07:11:39 ق.ظ مناقصه خرید seamless & welded pipes مناقصه خرید seamless & welded pipes 17/08/1402 05:44:46 ق.ظ مناقصه TUBING 3 - 1/2 IN. API GRADE P - 110 SEAMLESS ' VAM FLUSH JOINT "  مناقصه TUBING 3 - 1/2 IN. API GRADE P - 110 SEAMLESS ' VAM FLUSH JOINT "  14/08/1402 07:44:36 ق.ظ مناقصه TUBING 4 - 1/2 IN. API GRADE L-80 SEAMLESS "VAM" , "N.VAM" , THREAD , 15.1 PPF مناقصه TUBING 4 - 1/2 IN. API GRADE L-80 SEAMLESS "VAM" , "N.VAM" , THREAD , 15.1 PPF 14/08/1402 07:40:22 ق.ظ Tender for Leasing of satellite transponder segment for DTH service and feed transmission- Second Announcement Tender for Leasing of satellite transponder segment for DTH service and feed transmission- Second Announcement 14/08/1402 07:03:50 ق.ظ مناقصه و مزایده selling and export 10.000 steel billet مناقصه و مزایده selling and export 10.000 steel billet 14/08/1402 05:45:46 ق.ظ Tender for Leasing of satellite transponder segment for DTH service and feed transmission Tender for Leasing of satellite transponder segment for DTH service and feed transmission 13/08/1402 06:30:35 ق.ظ مناقصهCASING 5-1/2 IN. API GRADE CRA - 110 - SUPER VAM TOP THREAD , RANGE 3 ...- نوبت دوم مناقصهCASING 5-1/2 IN. API GRADE CRA - 110 - SUPER VAM TOP THREAD , RANGE 3 ...- نوبت دوم 10/08/1402 08:54:07 ق.ظ مناقصه و مزایده announces selling and export 10.000... مناقصه و مزایده announces selling and export 10.000... 10/08/1402 05:36:47 ق.ظ مزایده و مناقصه عمومی بین المللی 3 هزار تن کنسانتره مس - طلا سولفوره مزایده و مناقصه عمومی بین المللی 3 هزار تن کنسانتره مس - طلا سولفوره 10/08/1402 04:01:19 ق.ظ مزایده و مناقصه عمومی بین المللی 3 هزار تن کنسانتره مس - طلا سولفوره مزایده و مناقصه عمومی بین المللی 3 هزار تن کنسانتره مس - طلا سولفوره 09/08/1402 04:10:05 ق.ظ مناقصه EC-3305 - نوبت دوم مناقصه EC-3305 - نوبت دوم 09/08/1402 04:00:14 ق.ظ مناقصه یکصد و چهل هزار (140.000) تن گندله مناقصه یکصد و چهل هزار (140.000) تن گندله 08/08/1402 08:30:41 ق.ظ مزایده و مناقصه فروش 3 هزار تن کنسانتره مس- طلا سولفوره مزایده و مناقصه فروش 3 هزار تن کنسانتره مس- طلا سولفوره 08/08/1402 07:34:22 ق.ظ مناقصه TUBING 1/5 IN. API GRADE 1-80 SEAMLESS "HYDRIL CS" THREAD نوبت دوم مناقصه TUBING 1/5 IN. API GRADE 1-80 SEAMLESS "HYDRIL CS" THREAD نوبت دوم 08/08/1402 07:30:52 ق.ظ مزایده و مناقصه عمومی بین المللی 3 هزار تن کنسانتره مس - طلا سولفوره مزایده و مناقصه عمومی بین المللی 3 هزار تن کنسانتره مس - طلا سولفوره 08/08/1402 07:26:48 ق.ظ مناقصه EC-3305 - نوبت دوم مناقصه EC-3305 - نوبت دوم 08/08/1402 04:08:05 ق.ظ مناقصه 110,000 kg of magnesium stearate (S32) - نوبت دوم مناقصه 110,000 kg of magnesium stearate (S32) - نوبت دوم 08/08/1402 04:00:55 ق.ظ مناقصه EC-3305 - نوبت دوم مناقصه EC-3305 - نوبت دوم 07/08/1402 06:01:20 ق.ظ مناقصه 110,000 kg of magnesium stearate (S32) - نوبت دوم مناقصه 110,000 kg of magnesium stearate (S32) - نوبت دوم 07/08/1402 04:00:41 ق.ظ مناقصه chartering of a supply chemical tanker مناقصه chartering of a supply chemical tanker 06/08/1402 10:32:03 ق.ظ مناقصهCASING 5-1/2 IN. API GRADE CRA - 110 - SUPER VAM TOP THREAD , RANGE 3 ... مناقصهCASING 5-1/2 IN. API GRADE CRA - 110 - SUPER VAM TOP THREAD , RANGE 3 ... 06/08/1402 09:01:49 ق.ظ مناقصه 110,000 kg of magnesium stearate (S32) - نوبت دوم مناقصه 110,000 kg of magnesium stearate (S32) - نوبت دوم 06/08/1402 06:16:19 ق.ظ مناقصه EC-3305 مناقصه EC-3305 04/08/1402 04:16:46 ق.ظ مناقصه و مزایده 40,000 : MIT +/-10% at Seller's option... مناقصه و مزایده 40,000 : MIT +/-10% at Seller's option... 03/08/1402 12:26:39 ب.ظ مناقصه و مزایده is willing to sell a contractual ..... مناقصه و مزایده is willing to sell a contractual ..... 03/08/1402 12:21:43 ب.ظ مناقصه و مزایده is willing to sell a Spot Methanol to India... مناقصه و مزایده is willing to sell a Spot Methanol to India... 03/08/1402 11:59:51 ق.ظ مناقصه و مزایده is willing to sell a Spot Methanol to India... مناقصه و مزایده is willing to sell a Spot Methanol to India... 03/08/1402 11:43:07 ق.ظ مناقصه EC-3305 مناقصه EC-3305 03/08/1402 04:14:30 ق.ظ مناقصه 110,000 kg of magnesium stearate (S32) مناقصه 110,000 kg of magnesium stearate (S32) 03/08/1402 04:00:07 ق.ظ مناقصه EC-3305 مناقصه EC-3305 02/08/1402 08:09:29 ق.ظ تمدید مناقصه و مزایده فروش سهام تمدید مناقصه و مزایده فروش سهام 02/08/1402 06:07:20 ق.ظ مناقصه 110,000 kg of magnesium stearate (S32) مناقصه 110,000 kg of magnesium stearate (S32) 02/08/1402 04:09:03 ق.ظ مناقصه TUBING 1/5 IN. API GRADE 1-80 SEAMLESS "HYDRIL CS" THREAD مناقصه TUBING 1/5 IN. API GRADE 1-80 SEAMLESS "HYDRIL CS" THREAD 01/08/1402 08:37:41 ق.ظ مناقصه 110,000 kg of magnesium stearate (S32) مناقصه 110,000 kg of magnesium stearate (S32) 01/08/1402 07:46:59 ق.ظ مناقصه و مزایده announces selling and export 5.000 ... مناقصه و مزایده announces selling and export 5.000 ... 30/07/1402 06:51:03 ق.ظ مناقصه ساخت مرکز چند منظوره خدماتی فرهنگی مناقصه ساخت مرکز چند منظوره خدماتی فرهنگی 29/07/1402 05:08:39 ق.ظ مناقصه POTASSIUOM HYDROXIDE (POH)// 54000 kg - نوبت دوم مناقصه POTASSIUOM HYDROXIDE (POH)// 54000 kg - نوبت دوم 25/07/1402 03:57:12 ق.ظ مناقصه POTASSIUOM HYDROXIDE (POH)// 54000 kg - نوبت دوم مناقصه POTASSIUOM HYDROXIDE (POH)// 54000 kg - نوبت دوم 24/07/1402 04:13:08 ق.ظ مناقصه POTASSIUOM HYDROXIDE (POH)// 54000 kg - نوبت دوم مناقصه POTASSIUOM HYDROXIDE (POH)// 54000 kg - نوبت دوم 23/07/1402 05:05:33 ق.ظ مناقصه POTASSIUOM HYDROXIDE (POH)// 54000 kg مناقصه POTASSIUOM HYDROXIDE (POH)// 54000 kg 20/07/1402 04:02:12 ق.ظ مناقصه POTASSIUOM HYDROXIDE (POH)// 54000 kg مناقصه POTASSIUOM HYDROXIDE (POH)// 54000 kg 19/07/1402 04:10:46 ق.ظ استعلام تدوین مقررات رادیویی بین المللی حوزه فضایی و راهبرد آن مطابق با الزامات و مشخصات فایل پیوست استعلام تدوین مقررات رادیویی بین المللی حوزه فضایی و راهبرد آن مطابق با الزامات و مشخصات فایل پیوست 18/07/1402 08:37:00 ق.ظ tender for: POTASSIUOM HYDROXIDE (POH)// 54000 kg tender for: POTASSIUOM HYDROXIDE (POH)// 54000 kg 18/07/1402 08:12:29 ق.ظ مناقصه خرید ماده شیمیایی POTASSIUM HYDROXIDE(POH) مناقصه خرید ماده شیمیایی POTASSIUM HYDROXIDE(POH) 18/07/1402 05:03:40 ق.ظ مناقصه Urea ... مناقصه Urea ... 16/07/1402 10:51:11 ق.ظ تمدید مناقصه و مزایده فروش سهام تمدید مناقصه و مزایده فروش سهام 16/07/1402 06:21:50 ق.ظ مناقصه و مزایده intends to sell 1.000MT Aluminum Ingot مناقصه و مزایده intends to sell 1.000MT Aluminum Ingot 12/07/1402 10:09:53 ق.ظ مناقصه battery production lines in the province مناقصه battery production lines in the province 10/07/1402 10:52:43 ق.ظ مزایده و مناقصه 20.000MT+/-10% AT Seller's option مزایده و مناقصه 20.000MT+/-10% AT Seller's option 09/07/1402 10:43:28 ق.ظ مزایده و مناقصه فروش 30،000 تن شمش صادراتی گرید 3SP، 5SP - نوبت دوم مزایده و مناقصه فروش 30،000 تن شمش صادراتی گرید 3SP، 5SP - نوبت دوم 08/07/1402 07:21:28 ق.ظ مزایده و مناقصه فروش 30،000 تن شمش صادراتی گرید 3SP، 5SP  مزایده و مناقصه فروش 30،000 تن شمش صادراتی گرید 3SP، 5SP  05/07/1402 06:25:01 ق.ظ استعلام خرید 18 ردیف اقلام آشپزخانه... استعلام خرید 18 ردیف اقلام آشپزخانه..... 04/07/1402 09:40:31 ق.ظ مناقصه عمومیTERT BUTYL PEROXY BENZOATE - نوبت دوم مناقصه عمومیTERT BUTYL PEROXY BENZOATE - نوبت دوم 04/07/1402 03:54:53 ق.ظ استعلام درایوهای سرو و موتور..... استعلام درایوهای سرو و موتور..... 03/07/1402 10:40:41 ق.ظ مناقصه CASING 7 IN. API 5CT, P-110 "VAM TOP" THREAD, 35 PPF.... مناقصه CASING 7 IN. API 5CT, P-110 "VAM TOP" THREAD, 35 PPF.... 03/07/1402 09:22:32 ق.ظ مناقصه CASING 7 , 35 PPF API GRADE C-110 "VAM TOP" THREAD, RANGE 3 و....- مناقصه CASING 7 , 35 PPF API GRADE C-110 "VAM TOP" THREAD, RANGE 3 و....- 03/07/1402 09:21:16 ق.ظ مناقصه عمومیTERT BUTYL PEROXY BENZOATE - نوبت دوم مناقصه عمومیTERT BUTYL PEROXY BENZOATE - نوبت دوم 03/07/1402 04:03:21 ق.ظ مناقصه CASING 5 - 1/2. API GRADE L - 80 SEAMLESS. 20 PPF مناقصه CASING 5 - 1/2. API GRADE L - 80 SEAMLESS. 20 PPF 01/07/1402 08:15:14 ق.ظ مناقصه casing api grade l -80 seamless vam flush joint thread- نوبت دوم مناقصه casing api grade l -80 seamless vam flush joint thread- نوبت دوم 01/07/1402 07:19:36 ق.ظ مناقصه عمومیTERT BUTYL PEROXY BENZOATE - نوبت دوم مناقصه عمومیTERT BUTYL PEROXY BENZOATE - نوبت دوم 01/07/1402 07:12:17 ق.ظ مناقصه و مزایده sell LPG مناقصه و مزایده sell LPG 30/06/1402 07:54:54 ق.ظ مناقصه POLYCRYSTALLING DIAMOND COMPACT... مناقصه POLYCRYSTALLING DIAMOND COMPACT... 29/06/1402 09:56:55 ق.ظ مناقصه selecting a subcontractor for operation and maintenance at shahid beheshti port مناقصه selecting a subcontractor for operation and maintenance at shahid beheshti port 29/06/1402 08:46:24 ق.ظ مناقصه عمومیTERT BUTYL PEROXY BENZOATE مناقصه عمومیTERT BUTYL PEROXY BENZOATE 29/06/1402 04:03:24 ق.ظ مناقصه P/F ROLLS-ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR - نوبت دوم مناقصه P/F ROLLS-ROYCE INDUSTRIAL AVON GAS GENERATOR - نوبت دوم 28/06/1402 08:50:28 ق.ظ مناقصه عمومیTERT BUTYL PEROXY BENZOATE مناقصه عمومیTERT BUTYL PEROXY BENZOATE 28/06/1402 04:06:51 ق.ظ مناقصه CASING 5 - 1/2. API GRADE L - 80 SEAMLESS. 20 PPF مناقصه CASING 5 - 1/2. API GRADE L - 80 SEAMLESS. 20 PPF 27/06/1402 08:22:16 ق.ظ