بتن ریزی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه تعمیرات جزیی منازل انتقالی و ادارات داخلی مناقصه تعمیرات جزیی منازل انتقالی و ادارات داخلی 06/07/1402 08:55:30 ق.ظ استعلام نصب نرده های ترافیکی ... استعلام نصب نرده های ترافیکی ... 06/07/1402 08:50:15 ق.ظ مناقصه زیرسازی ، جدول گذاری و بتن کفسازی مسیر دوچرخه سواری مناقصه زیرسازی ، جدول گذاری و بتن کفسازی مسیر دوچرخه سواری 06/07/1402 08:12:12 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای 25عددپایه دوربین مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای 25عددپایه دوربین 06/07/1402 06:03:00 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن بتنی..... نوبت دوم  مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن بتنی..... نوبت دوم  06/07/1402 05:57:25 ق.ظ استعلام اجرای عملیات دستمزدی قالب بندی، آرماتورگذاری و بتن ریزی باکس قبر در سالن C استعلام اجرای عملیات دستمزدی قالب بندی، آرماتورگذاری و بتن ریزی باکس قبر در سالن C 06/07/1402 05:48:00 ق.ظ مناقصه بخشی از عملیات آرماتوربندی ، بتن ریزی و قالب بندی دیوار W31 مناقصه بخشی از عملیات آرماتوربندی ، بتن ریزی و قالب بندی دیوار W31 06/07/1402 05:28:16 ق.ظ استعلام اجرای اسکلت بتنی طبقه همکف شامل سقف دال دو طرفه, ستون و تیر و دیوار برشی پروژه توسعه ساختمان اداره ماشین آلات راهداری استان واقع در شهرستان زاهدان استعلام اجرای اسکلت بتنی طبقه همکف شامل سقف دال دو طرفه, ستون و تیر و دیوار برشی پروژه توسعه ساختمان اداره ماشین آلات راهداری استان واقع در شهرستان زاهدان 06/07/1402 05:07:00 ق.ظ استعلام بتن آماده 110C25 متر مکعب اجرای بتن ریزیسقف و دیوار برشی استعلام بتن آماده 110C25 متر مکعب اجرای بتن ریزیسقف و دیوار برشی 06/07/1402 04:07:00 ق.ظ مناقصه اجرای علیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سازه Lin , Lox storage tank & convertor مناقصه اجرای علیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سازه Lin , Lox storage tank & convertor 06/07/1402 04:05:42 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات احداث دیوار بتنی اطراف انبار نگهداری گوگرد واحد SRU (فاز 3) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی اجرای عملیات احداث دیوار بتنی اطراف انبار نگهداری گوگرد واحد SRU (فاز 3) 05/07/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام اجرای کامل اسکلت بتنی یک بلوک از پروژه طرح نهضت ملی 192 واحدی دادگستری بهمراه دیوار برشی طبق شرایط مندرج در جدول فرم استعلام استعلام اجرای کامل اسکلت بتنی یک بلوک از پروژه طرح نهضت ملی 192 واحدی دادگستری بهمراه دیوار برشی طبق شرایط مندرج در جدول فرم استعلام 06/07/1402 01:17:00 ب.ظ استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب میلگرد های ستون های طبقه همکف به تعداد10بلوک از پروژه اقدام ملی سپیدار اهواز استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب میلگرد های ستون های طبقه همکف به تعداد10بلوک از پروژه اقدام ملی سپیدار اهواز 05/07/1402 11:42:00 ق.ظ استعلام خرید حمل و پمپاژ بتن پد بالگرد ستاد مدیریت حوتدث و فوریت های پزشکی البرز استعلام خرید حمل و پمپاژ بتن پد بالگرد ستاد مدیریت حوتدث و فوریت های پزشکی البرز 05/07/1402 10:54:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بتون ریزی جوی اصلی روستا و پوشش انهار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بتون ریزی جوی اصلی روستا و پوشش انهار 05/07/1402 10:23:00 ق.ظ استعلام کفسازی بتنی و اجرای آبراهه خ توحید 8-6-5-3 استعلام کفسازی بتنی و اجرای آبراهه خ توحید 8-6-5-3 05/07/1402 09:53:00 ق.ظ استعلام جمع آوری سنگ های نخودی و اجرای بتن در محوطه همجوار زمینهای بازی کودکان در پارکهای کشاورز کیژده و شادی در محدوده شهرداری منطقه سه رشت استعلام جمع آوری سنگ های نخودی و اجرای بتن در محوطه همجوار زمینهای بازی کودکان در پارکهای کشاورز کیژده و شادی در محدوده شهرداری منطقه سه رشت 05/07/1402 09:33:00 ق.ظ استعلام اصلاح شبکه جهت حفاری و بتن ریزی فاز اول سال 1402 ناحیه سه بندرعباس استعلام اصلاح شبکه جهت حفاری و بتن ریزی فاز اول سال 1402 ناحیه سه بندرعباس 05/07/1402 09:15:00 ق.ظ مناقصه انجام پروژه بسترسازی و اجرای بتن غلطکی مناقصه انجام پروژه بسترسازی و اجرای بتن غلطکی 05/07/1402 08:44:25 ق.ظ استعلام خرید بتن آماده به متراژ100 متر مکعب استعلام خرید بتن آماده به متراژ100 متر مکعب 05/07/1402 08:17:00 ق.ظ استعلام استعلام بهای خرید 900 تن بتن اماده با عیار 400 جهت پل کتاب استعلام استعلام بهای خرید 900 تن بتن اماده با عیار 400 جهت پل کتاب 05/07/1402 07:58:00 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن بتنی..... مناقصه تهیه مصالح و احداث مخزن بتنی..... 05/07/1402 07:54:01 ق.ظ استعلام اجرای بتن کف معابر استعلام اجرای بتن کف معابر 05/07/1402 07:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام تعمیرات و بهسازی سازه های بتنی پل ها ، کالورت ها و تقاطع غیر هم سطح مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام تعمیرات و بهسازی سازه های بتنی پل ها ، کالورت ها و تقاطع غیر هم سطح 05/07/1402 07:46:00 ق.ظ استعلام احداث پل بتنی (ورودی روستا) استعلام احداث پل بتنی (ورودی روستا) 05/07/1402 07:07:00 ق.ظ مناقصه اجرای علیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سازه Lin , Lox storage tank & convertor مناقصه اجرای علیات آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی سازه Lin , Lox storage tank & convertor 05/07/1402 06:45:13 ق.ظ استعلام دیوار چینی 282 متر مربع و بتن ریزی ستون عمودی42 عدد استعلام دیوار چینی 282 متر مربع و بتن ریزی ستون عمودی42 عدد 05/07/1402 06:34:00 ق.ظ مناقصه تهیه و اجرای یک لایه بتن مسلح به ضخامت 25 سانتیمتر با میلگرد 12 ...- نوبت سوم مناقصه تهیه و اجرای یک لایه بتن مسلح به ضخامت 25 سانتیمتر با میلگرد 12 ...- نوبت سوم 05/07/1402 06:17:11 ق.ظ مناقصه عملیات احداث سیلوی زیرزمینی ذرت علوفه ای به تعداد 4 عدد به متراژ 32.000 مترمربع مرحله دوم  مناقصه عملیات احداث سیلوی زیرزمینی ذرت علوفه ای به تعداد 4 عدد به متراژ 32.000 مترمربع 05/07/1402 06:09:14 ق.ظ مناقصه انجام تعمیرات و بهسازی سازه های بتنی پل ها، کالورت ها و تقاطع هم سطح مناقصه انجام تعمیرات و بهسازی سازه های بتنی پل ها، کالورت ها و تقاطع هم سطح 05/07/1402 05:39:29 ق.ظ تمدید مناقصه تامین متریال و احداث استراکچر بتنی سیلوها تمدید مناقصه تامین متریال و احداث استراکچر بتنی سیلوها 05/07/1402 05:13:51 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای مخزن بتنی و پمپاژ آبهای سطحی کوچه ولیعصر 23 مرتضی گرد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای مخزن بتنی و پمپاژ آبهای سطحی کوچه ولیعصر 23 مرتضی گرد 05/07/1402 05:11:00 ق.ظ استعلام اجرای آرماتور بندی-قالب بندی(قالب فلزی)-بتن ریزی دیوار برشی و سقف(کامپوزیت)مرکز لادن بصورت دستمزدی استعلام اجرای آرماتور بندی-قالب بندی(قالب فلزی)-بتن ریزی دیوار برشی و سقف(کامپوزیت)مرکز لادن بصورت دستمزدی 05/07/1402 05:03:00 ق.ظ استعلام بتن ریزی و فنداسیون جهت پایه روشنایی طبق مشخصات استعلام بتن ریزی و فنداسیون جهت پایه روشنایی طبق مشخصات 05/07/1402 04:58:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات حفاری شمع، کیسینگ گذاری، سبد بافی، سبد گذاری و بتن ریزی شمع ... مناقصه اجرای عملیات حفاری شمع، کیسینگ گذاری، سبد بافی، سبد گذاری و بتن ریزی شمع ... 05/07/1402 03:56:18 ق.ظ استعلام بخشی ازعملیات آرماتوربندی سبدگذاری وبتن ریزی شمع درپروژه عملیات احداث رمپ خروجی امام خمینی(ره)به سمت خیابان شریف واقع درمنطقه8و11شهرداری اصفهان-T176 استعلام بخشی ازعملیات آرماتوربندی سبدگذاری وبتن ریزی شمع درپروژه عملیات احداث رمپ خروجی امام خمینی(ره)به سمت خیابان شریف واقع درمنطقه8و11شهرداری اصفهان-T176 05/07/1402 03:04:00 ب.ظ استعلام بتن ریزی با مش میلگرد نمره 12 استعلام بتن ریزی با مش میلگرد نمره 12 04/07/1402 11:36:00 ق.ظ استعلام اجرای بتن ریزی و زیر سازی 10 سانتی متری با مصالح کامل استعلام اجرای بتن ریزی و زیر سازی 10 سانتی متری با مصالح کامل 04/07/1402 11:01:00 ق.ظ مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای کلیه عملیات ساختمانی پروژه ساختمان اداری فضای سبز شامل سازه،... مناقصه تهیه کلیه مصالح و اجرای کلیه عملیات ساختمانی پروژه ساختمان اداری فضای سبز شامل سازه،... 04/07/1402 10:44:51 ق.ظ استعلام احداث اتاق بتنی و سرویس بهداشتی طبق مشخصات پیوستی استعلام احداث اتاق بتنی و سرویس بهداشتی طبق مشخصات پیوستی 04/07/1402 10:30:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات قالب بندی و بتن ریزی کوله.... استعلام اجرای عملیات قالب بندی و بتن ریزی کوله.... 04/07/1402 10:24:07 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و احداث مخزن بتنی روستای علی آباد منطقه دهاقان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و احداث مخزن بتنی روستای علی آباد منطقه دهاقان 04/07/1402 10:10:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و احداث مخزن بتنی روستای علی آباد منطقه دهاقان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و احداث مخزن بتنی روستای علی آباد منطقه دهاقان 04/07/1402 10:10:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن بتنی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مخزن بتنی 04/07/1402 09:19:00 ق.ظ استعلام احداث دیوار بلوک سیمانی به شرح پیوست استعلام احداث دیوار بلوک سیمانی به شرح پیوست 04/07/1402 09:16:00 ق.ظ مناقصه احداث مخزن بتنی ذخیره آب منطقه سه- مرحله دوم مناقصه احداث مخزن بتنی ذخیره آب منطقه سه- مرحله دوم 04/07/1402 08:25:04 ق.ظ استعلام تهیه ، بارگیری ، حمل و باراندازی واش بتن 60 در 40 به ضخامت 4 سانت خرید تا سقف معاملات متوسط جهت معابر شهری و پارکهای شهرداری منطقه ی سه سنندج استعلام تهیه ، بارگیری ، حمل و باراندازی واش بتن 60 در 40 به ضخامت 4 سانت خرید تا سقف معاملات متوسط جهت معابر شهری و پارکهای شهرداری منطقه ی سه سنندج 04/07/1402 08:22:00 ق.ظ فراخوان اجرای مخزن بتنی و پمپاژ آبهای سطحی کوچه ولیعصر 23 فراخوان اجرای مخزن بتنی و پمپاژ آبهای سطحی کوچه ولیعصر 23 04/07/1402 07:49:54 ق.ظ استعلام خرید لوازم مخابراتی ، لوله، کابل (برابر تعداد و مشخصات پیوست) امکان پیش پرداخت وجود ندارد، ارسال پیش فاکتور برابر مشخصات پیوست در سامانه الزامی است استعلام خرید لوازم مخابراتی ، لوله، کابل (برابر تعداد و مشخصات پیوست) امکان پیش پرداخت وجود ندارد، ارسال پیش فاکتور برابر مشخصات پیوست در سامانه الزامی است 04/07/1402 06:30:00 ق.ظ استعلام خرید بتن آماده و اجرای بتن ریزی و کفسازی محوطه پارک بانوان (مطابق مدارک پیوستی)به استعلام های بدون شماره تماس و آدرس ترتیب اثر داده نمیشود. استعلام خرید بتن آماده و اجرای بتن ریزی و کفسازی محوطه پارک بانوان (مطابق مدارک پیوستی)به استعلام های بدون شماره تماس و آدرس ترتیب اثر داده نمیشود. 04/07/1402 06:25:00 ق.ظ استعلام اجرای پارک شامل(تسطیح،خاکریزی به عمق 50 سانت،کوبیدن،آب پاشی،مگر زیر جدول،بتن ریزی کامل سطح به عمق10 سانت ،جدول گزاری و رنگ امیزی،لوله گزاری استعلام اجرای پارک شامل(تسطیح،خاکریزی به عمق 50 سانت،کوبیدن،آب پاشی،مگر زیر جدول،بتن ریزی کامل سطح به عمق10 سانت ،جدول گزاری و رنگ امیزی،لوله گزاری 04/07/1402 05:39:00 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزدی عملیات فونداسیون، اسکلت و سقف های بتنی 4 بلوک ساختمانی- نوبت دوم مناقصه اجرای دستمزدی عملیات فونداسیون، اسکلت و سقف های بتنی 4 بلوک ساختمانی- نوبت دوم 04/07/1402 05:14:28 ق.ظ استعلام درخواست خرید بتن 350 با تراک میکسر جهت استفاده در سطح شهرداری منطقه 3 زنجان ( ایثار) طبق لیست و مشخصات فنی پیوستی استعلام درخواست خرید بتن 350 با تراک میکسر جهت استفاده در سطح شهرداری منطقه 3 زنجان ( ایثار) طبق لیست و مشخصات فنی پیوستی 04/07/1402 05:05:00 ق.ظ مناقصه واگذاری عملیات اجرای سازه بتنی پروژه پارکینگ طبقاتی... نوبت دوم مناقصه واگذاری عملیات اجرای سازه بتنی پروژه پارکینگ طبقاتی... نوبت دوم 04/07/1402 04:55:51 ق.ظ استعلام انجام پروژه های عمرانی و ساختمانی و ساخت و ساز استعلام انجام پروژه های عمرانی و ساختمانی و ساخت و ساز 04/07/1402 04:23:00 ق.ظ استعلام احداث پارک شامل تسطیح شن ریزی کامل به عمق 50 سانت، جدول گذاری، مگر زیر جدول، بتن ریزی، رنگ آمیزی، پرکردن جدول، لوله کشی فضای سبز، به ابعاد 20* 25 استعلام احداث پارک شامل تسطیح شن ریزی کامل به عمق 50 سانت، جدول گذاری، مگر زیر جدول، بتن ریزی، رنگ آمیزی، پرکردن جدول، لوله کشی فضای سبز، به ابعاد 20* 25 04/07/1402 04:21:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات حفاری شمع، کیسینگ گذاری، سبد بافی، سبد گذاری و بتن ریزی شمع ... مناقصه اجرای عملیات حفاری شمع، کیسینگ گذاری، سبد بافی، سبد گذاری و بتن ریزی شمع ... 04/07/1402 04:05:32 ق.ظ استعلام تخریب و احداث مخزن بتنی ذخیره آب در ابعاد 1.70*6*4 متر به پیوست نقشه و برآورد پیوستی برای آتش نشانی استعلام تخریب و احداث مخزن بتنی ذخیره آب در ابعاد 1.70*6*4 متر به پیوست نقشه و برآورد پیوستی برای آتش نشانی 04/07/1402 03:27:00 ب.ظ استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب میلگرد های ستون های طبقه همکف به تعداد10بلوک از پروژه اقدام ملی سپیدار اهواز استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب میلگرد های ستون های طبقه همکف به تعداد10بلوک از پروژه اقدام ملی سپیدار اهواز 04/07/1402 02:05:00 ب.ظ استعلام تهیه و اجرای قرنیز و کفسازی کرمانشاه استعلام تهیه و اجرای قرنیز و کفسازی کرمانشاه 04/07/1402 02:01:00 ب.ظ استعلام مقدار 600 متر مکعب بتن آماده با عیار 400 تحویل در محل پروژه واقع در شهر ازندریان استعلام مقدار 600 متر مکعب بتن آماده با عیار 400 تحویل در محل پروژه واقع در شهر ازندریان 04/07/1402 01:58:00 ب.ظ استعلام اجرای محوطه سازی پشت ساختمان هاسپیس طبق لیست پیوستی کد کالا مشابه چرداخت 4ماهه استعلام اجرای محوطه سازی پشت ساختمان هاسپیس طبق لیست پیوستی کد کالا مشابه چرداخت 4ماهه 03/07/1402 10:55:00 ق.ظ استعلام اجرای بتن طبق مدارک پیوستی پرنمودن استعلام بهای الزامی میباشد استعلام اجرای بتن طبق مدارک پیوستی پرنمودن استعلام بهای الزامی میباشد 03/07/1402 10:34:00 ق.ظ استعلام 16قلم کالای با کیفیت طبق لیست پیوستی که در قسمت مخصوص مدارک پیوستی بارگذاری شده است محل تحویل انبار شبکه هیرمند خواهد بود استعلام 16قلم کالای با کیفیت طبق لیست پیوستی که در قسمت مخصوص مدارک پیوستی بارگذاری شده است محل تحویل انبار شبکه هیرمند خواهد بود 03/07/1402 08:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل اسکلت بتنی خوابگاه تربیت بدنی امام علی (ع) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل اسکلت بتنی خوابگاه تربیت بدنی امام علی (ع) 03/07/1402 08:45:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای پروژه دال بتنی-بتن ریزی ترانشه آسفالت-جدولگذاری تک استعلام تهیه مصالح و اجرای پروژه دال بتنی-بتن ریزی ترانشه آسفالت-جدولگذاری تک 03/07/1402 08:28:00 ق.ظ مناقصه عمومی احداث ساختمان آتش نشانی - نوبت دوم مناقصه عمومی احداث ساختمان آتش نشانی - نوبت دوم 03/07/1402 08:28:20 ق.ظ استعلام اجرای عملیات فنس کشی و بتن ریزی زمین ورزشی بلوار مدرس جنب پارک ولایت در حوزه خدماتی منطقه سه شهرداری استعلام اجرای عملیات فنس کشی و بتن ریزی زمین ورزشی بلوار مدرس جنب پارک ولایت در حوزه خدماتی منطقه سه شهرداری 03/07/1402 08:22:00 ق.ظ استعلام اجرای دستمزدی جدول سنگی مالون ، جدول و کانیو بتنی سنگ مالون و کانال سنگ مالون طبق فهرست پیوست استعلام اجرای دستمزدی جدول سنگی مالون ، جدول و کانیو بتنی سنگ مالون و کانال سنگ مالون طبق فهرست پیوست 03/07/1402 07:27:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات حفاری شمع، کیسینگ گذاری، سبد بافی، سبد گذاری و بتن ریزی شمع ... مناقصه اجرای عملیات حفاری شمع، کیسینگ گذاری، سبد بافی، سبد گذاری و بتن ریزی شمع ... 03/07/1402 07:15:29 ق.ظ استعلام بتن آماده شهرستان کرمانشاه استعلام بتن آماده شهرستان کرمانشاه 03/07/1402 06:38:00 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ارماتوربندذی و قالب بندی  مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ارماتوربندذی و قالب بندی  03/07/1402 06:24:20 ق.ظ مناقصه تهاتر بتن مورد نیاز در رده های مختلف با مصالح سنگی مناقصه تهاتر بتن مورد نیاز در رده های مختلف با مصالح سنگی 03/07/1402 06:10:27 ق.ظ استعلام پروژه جمع آوری آبهای سطحی پهنه کوی گلستان 1-تهیه مصالح بر عهده پیمانکار می باشد. استعلام پروژه جمع آوری آبهای سطحی پهنه کوی گلستان 1-تهیه مصالح بر عهده پیمانکار می باشد. 03/07/1402 06:08:00 ق.ظ استعلام احداث کانال دفع آبهای سطحی و اجرای سقف بتنی کانال جنب معاینه فنی صنایع کارگاهی/ اعلام قیمت بر اساس متره و براورد ونقشه پیوست/بارگذاری مستندات الزامیست استعلام احداث کانال دفع آبهای سطحی و اجرای سقف بتنی کانال جنب معاینه فنی صنایع کارگاهی/ اعلام قیمت بر اساس متره و براورد ونقشه پیوست/بارگذاری مستندات الزامیست 03/07/1402 05:46:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی اجرای عملیات Piping ، خاکبرداری، خاکریزی و اجرای پیت بتنی رینگ آب آتش نشانی - نوبت دوم فراخوان ارزیابی اجرای عملیات Piping ، خاکبرداری، خاکریزی و اجرای پیت بتنی رینگ آب آتش نشانی - نوبت دوم 03/07/1402 05:40:40 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بستر سازی و اجرای بتن غلطکی بلوار ابوالفضل مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه بستر سازی و اجرای بتن غلطکی بلوار ابوالفضل 03/07/1402 05:19:00 ق.ظ مناقصه تکمیل اسکلت بتنی خوابگاه تربیت بدنی امام علی ره تکمیل اسکلت بتنی خوابگاه تربیت بدنی امام علی ره 03/07/1402 04:41:28 ق.ظ مناقصه احداث طرح به متراژ ساختمان 2000 متر مربع نوبت دوم مناقصه احداث طرح به متراژ ساختمان 2000 متر مربع نوبت دوم 03/07/1402 04:36:30 ق.ظ استعلام اجرای بتن کف و سنگ فرش معابر برابر برآورد فایل پیوستی برای یک متر مربع و براساس فهرست بهاء ابنیه 1402 با برآورد کلی 2.892.786.272 ریال استعلام اجرای بتن کف و سنگ فرش معابر برابر برآورد فایل پیوستی برای یک متر مربع و براساس فهرست بهاء ابنیه 1402 با برآورد کلی 2.892.786.272 ریال 03/07/1402 01:12:00 ب.ظ استعلام بتن آمادهc25مقدار110مترمکعب و اجرای بتن ریزی سقف و دیوار برشی استعلام بتن آمادهc25مقدار110مترمکعب و اجرای بتن ریزی سقف و دیوار برشی 03/07/1402 01:11:00 ب.ظ استعلام اجرای دستمزدی نصب بتن پلاک،جدولگذاری بصورت تک جدول،کانیوو،جوب و آبروU شکل در محل پروژه یوترن المهدی بر اساس نقشه،شرایط خصوصی و مشخصات فنی پیوستی استعلام اجرای دستمزدی نصب بتن پلاک،جدولگذاری بصورت تک جدول،کانیوو،جوب و آبروU شکل در محل پروژه یوترن المهدی بر اساس نقشه،شرایط خصوصی و مشخصات فنی پیوستی 03/07/1402 01:06:00 ب.ظ استعلام ایمن سازی خط 10 اینچ نمکی واحد آغاجاری به مارون 2 (روبه روی واحد مارون 2) استعلام ایمن سازی خط 10 اینچ نمکی واحد آغاجاری به مارون 2 (روبه روی واحد مارون 2) 03/07/1402 12:46:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فونداسیون بتنی سوله چند منظوره سایت پردیس مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث فونداسیون بتنی سوله چند منظوره سایت پردیس 02/07/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام اجرای عملیات پلاسترکاری، نرمه کشی دیوارها، سطوح بتنی، دیوارگذاری و بتن ریزی کف در سطح منطقه چهار  استعلام اجرای عملیات پلاسترکاری، نرمه کشی دیوارها، سطوح بتنی، دیوارگذاری و بتن ریزی کف در سطح منطقه چهار  01/07/1402 09:43:56 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات قالب بندی ، آرماتوربندی و بتن ریزی تیر ... مناقصه اجرای عملیات قالب بندی ، آرماتوربندی و بتن ریزی تیر ... 01/07/1402 09:33:40 ق.ظ استعلام تکمیل و کف سازی بتنی خروجی مسافران سمت کاجستان ایستگاه مسافری کرمان استعلام تکمیل و کف سازی بتنی خروجی مسافران سمت کاجستان ایستگاه مسافری کرمان 01/07/1402 09:23:00 ق.ظ استعلام بتن فونداسیون با مشخصات عیار 400 و C25جهت مرکز ناظریه 120مترمکعب.تامین کننده از بنیان بتن-مشهد بتن-بنیاد بتن- بتن شرق - آستان قدس مورد قبول میباشد استعلام بتن فونداسیون با مشخصات عیار 400 و C25جهت مرکز ناظریه 120مترمکعب.تامین کننده از بنیان بتن-مشهد بتن-بنیاد بتن- بتن شرق - آستان قدس مورد قبول میباشد 01/07/1402 08:56:00 ق.ظ مناقصه, اجرای بتن پوشش(لاینینگ) ۶۰۰ متر از ۸ کیلومتر کانال خاکی تاکستان مناقصه, اجرای بتن پوشش(لاینینگ) ۶۰۰ متر از ۸ کیلومتر کانال خاکی تاکستان 01/07/1402 08:55:21 ق.ظ استعلام بخشی ازعملیات اجرای آرماتوربندی قالب بندی و بتن ریزی لاینینگ در پروژه ایستگاه مترو شاهد واقع در منطقه 7و10شهرداری اصفهان-T143 استعلام بخشی ازعملیات اجرای آرماتوربندی قالب بندی و بتن ریزی لاینینگ در پروژه ایستگاه مترو شاهد واقع در منطقه 7و10شهرداری اصفهان-T143 01/07/1402 08:50:00 ق.ظ مناقصه عملیات پیاده روسازی و بتن پلاک معابر نوبت دوم ـ نوبت دوم مناقصه عملیات پیاده روسازی و بتن پلاک معابر نوبت دوم ـ نوبت دوم 01/07/1402 08:33:53 ق.ظ استعلام احداث خزانه بتنی صندوق اجاره ای محلات به پیوست فایل مربوطه قرارداد اجرای کار پس از تایید واحد ساختمان هزینه شرکت در خرید خدمت مبلغ500000ریال می باشد استعلام احداث خزانه بتنی صندوق اجاره ای محلات به پیوست فایل مربوطه قرارداد اجرای کار پس از تایید واحد ساختمان هزینه شرکت در خرید خدمت مبلغ500000ریال می باشد 01/07/1402 07:11:00 ق.ظ استعلام تخریب ساختمان بیمه سلامت شهرستان بروجن با زیر بنایی حدود 50 متر مربع دارای سازه دیوار باربر با سقف طاق ضربی و خاکبرداری تا کد زیر بتن مگر (طبق پیوست) استعلام تخریب ساختمان بیمه سلامت شهرستان بروجن با زیر بنایی حدود 50 متر مربع دارای سازه دیوار باربر با سقف طاق ضربی و خاکبرداری تا کد زیر بتن مگر (طبق پیوست) 01/07/1402 06:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروانه کار ساخت رمپ بتنی مخازن 3 و 5 در انبار نفت شمالشرق مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروانه کار ساخت رمپ بتنی مخازن 3 و 5 در انبار نفت شمالشرق 01/07/1402 06:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بتن ریزی رمپ و داخل ایستگاه موقت پسماند مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بتن ریزی رمپ و داخل ایستگاه موقت پسماند 01/07/1402 06:50:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و احداث اتاق ژنراتور واقع در مرکز 5 نایسر شامل پی بتنی ، دیوار 3D مطابق نشریه شماره 385 معاونت نظارت راهبردی مطابق نقشه های پیوست استعلام تهیه مصالح و احداث اتاق ژنراتور واقع در مرکز 5 نایسر شامل پی بتنی ، دیوار 3D مطابق نشریه شماره 385 معاونت نظارت راهبردی مطابق نقشه های پیوست 01/07/1402 06:17:00 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای بتن ریزی محوطه واحدهای ... مناقصه عمومی اجرای بتن ریزی محوطه واحدهای ... 01/07/1402 06:01:14 ق.ظ مناقصه تکمیل سالنهای تولید مناقصه تکمیل سالنهای تولید 01/07/1402 06:00:34 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی تیر، ستون و سقف بتنی ساختمان فرهنگی مناقصه اجرای عملیات قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی تیر، ستون و سقف بتنی ساختمان فرهنگی 01/07/1402 05:53:19 ق.ظ استعلام اجرای پروژه پل 8*4 تک دهنه سنگی با عرشه بتنی استعلام اجرای پروژه پل 8*4 تک دهنه سنگی با عرشه بتنی 01/07/1402 05:50:00 ق.ظ