بتن ریزی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه پروژه عملیات اجرای احداث مخزن بتنی 500 مترمکعبی شیرینو مناقصه پروژه عملیات اجرای احداث مخزن بتنی 500 مترمکعبی شیرینو 24/03/1403 08:56:26 ق.ظ استعلام انجام خدمات آزمایشگاه کیفیت مصالح فلزی وبتنی و... مربوط به پروژه احداث ساختمان مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان گلستان وفق شرایط پیوست(71سری آزمایش) استعلام انجام خدمات آزمایشگاه کیفیت مصالح فلزی وبتنی و... مربوط به پروژه احداث ساختمان مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان گلستان وفق شرایط پیوست(71سری آزمایش) 24/03/1403 08:23:00 ق.ظ مناقصه احداث 60 واحد منازل سازمانی....- نوبت دوم مناقصه احداث 60 واحد منازل سازمانی....- نوبت دوم 24/03/1403 07:18:47 ق.ظ مناقصه واگذاری اجرای اسکلت بتنی پروژه مجتمع مسکونی مناقصه واگذاری اجرای اسکلت بتنی پروژه مجتمع مسکونی 24/03/1403 06:33:14 ق.ظ استعلام پروژه گذر غذا و موسیقی واقع در بلوار حمدی استعلام پروژه گذر غذا و موسیقی واقع در بلوار حمدی 24/03/1403 06:12:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات بارگیری حمل پخش آبپاشی ....نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات بارگیری حمل پخش آبپاشی ....نوبت دوم 24/03/1403 05:26:04 ق.ظ استعلام اجرای آبروبتنی 200 متر طول وجدول گذاری دو طرفه 50*30 به متراژ 60 متر طول استعلام اجرای آبروبتنی 200 متر طول وجدول گذاری دو طرفه 50*30 به متراژ 60 متر طول 24/03/1403 05:30:00 ق.ظ استعلام اجرای فعالیت های 137در سطح ناحیه دو منطقه یک استعلام اجرای فعالیت های 137در سطح ناحیه دو منطقه یک 24/03/1403 05:20:00 ق.ظ استعلام شیمی درمانی-فوم بتن براساس مشخصات پیوست-استعلام فاقدپیوست ابطال میگردد-با توجه به شرایط افتتاح پروژه اولویت بابومی میباشد استعلام شیمی درمانی-فوم بتن براساس مشخصات پیوست-استعلام فاقدپیوست ابطال میگردد-با توجه به شرایط افتتاح پروژه اولویت بابومی میباشد 24/03/1403 06:05:00 ب.ظ استعلام اجرای عملیات ساختمانی بتن ریزی سوله بحران حکیمیه به پیوست مراجعه شود هماهنگی آقای شهبازی09122835255 تسویه حساب 2 ماه کاری استعلام اجرای عملیات ساختمانی بتن ریزی سوله بحران حکیمیه به پیوست مراجعه شود هماهنگی آقای شهبازی09122835255 تسویه حساب 2 ماه کاری 24/03/1403 06:05:00 ب.ظ استعلام سکوی بتنی دفنی ابعاد 4*8 استعلام سکوی بتنی دفنی ابعاد 4*8 24/03/1403 05:57:00 ب.ظ مناقصه عملیات اجرایی احداث اسکلت ساختمان خوابگاه 200 نفری دانشجویی مناقصه عملیات اجرایی احداث اسکلت ساختمان خوابگاه 200 نفری دانشجویی 23/03/1403 11:18:17 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان دژبانی و محوطه سازی و دیوار کشی کلانتری - نوبت دوم مناقصه احداث ساختمان دژبانی و محوطه سازی و دیوار کشی کلانتری - نوبت دوم 23/03/1403 10:25:29 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده روسازی خیابان فقیه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پیاده روسازی خیابان فقیه 23/03/1403 10:08:00 ق.ظ استعلام اجرای کفسازی و بتن ریزی تقریبی 350 مترمربع و سکوی بتن مسلح به متراژ تقریبی 20 متر مربع در محوطه سایت زباله چابکسر استعلام اجرای کفسازی و بتن ریزی تقریبی 350 مترمربع و سکوی بتن مسلح به متراژ تقریبی 20 متر مربع در محوطه سایت زباله چابکسر 23/03/1403 10:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل زمین چمن مصنوعی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل زمین چمن مصنوعی 23/03/1403 09:58:00 ق.ظ مناقصه احداث 60 واحد منازل سازمانی.... مناقصه احداث 60 واحد منازل سازمانی.... 23/03/1403 10:01:05 ق.ظ مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ... مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ... 23/03/1403 09:48:15 ق.ظ مناقصه ساختمان مرکز آموزش فنی و حرفه ای - نوبت دوم مناقصه ساختمان مرکز آموزش فنی و حرفه ای - نوبت دوم 23/03/1403 08:46:30 ق.ظ اصلاحیه مناقصه عمومی طرح بهسازی، نوسازی، توسعه و بهبود عملکرد شبکه فرعی آبهای سطحی ... اصلاحیه مناقصه عمومی طرح بهسازی، نوسازی، توسعه و بهبود عملکرد شبکه فرعی آبهای سطحی ... 23/03/1403 08:44:49 ق.ظ اصلاحیه مناقصه پروژه آسفالت معابر روستا اصلاحیه مناقصه پروژه آسفالت معابر روستا 23/03/1403 08:44:48 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیل بند بتنی اخند مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیل بند بتنی اخند 23/03/1403 07:28:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات بارگیری حمل پخش آبپاشی .... تجدید مناقصه عملیات بارگیری حمل پخش آبپاشی .... 23/03/1403 07:35:45 ق.ظ مناقصه اجرای سازه بتنی ساختمان جدید خود در مرحله اول نسبت به خرید 300 تن میلگرد مناقصه اجرای سازه بتنی ساختمان جدید خود در مرحله اول نسبت به خرید 300 تن میلگرد 23/03/1403 06:58:50 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزدی فونداسیون و اسکلت بتنی با سقف وافل ساختمان جدید مناقصه اجرای دستمزدی فونداسیون و اسکلت بتنی با سقف وافل ساختمان جدید 23/03/1403 06:57:07 ق.ظ استعلام طبق براورد جدول و گذاری و بتن ریزی استعلام طبق براورد جدول و گذاری و بتن ریزی 23/03/1403 06:36:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی تغییر کاربری سالن قدیم و جدید فرودگاه جزیره ... / نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی تغییر کاربری سالن قدیم و جدید فرودگاه جزیره ... / نوبت دوم 23/03/1403 06:42:57 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی کارهای بتنی سازه های بخش لجن و فرآیندی سایت پروژه تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی کارهای بتنی سازه های بخش لجن و فرآیندی سایت پروژه تصفیه خانه فاضلاب - نوبت دوم 23/03/1403 06:10:54 ق.ظ مناقصه, " انجام خدمات مشاوره مقاوم سازی ۱۹ مخزن بتنی شهر تهران " مناقصه, " انجام خدمات مشاوره مقاوم سازی ۱۹ مخزن بتنی شهر تهران " 23/03/1403 05:34:19 ق.ظ مناقصه اجرای ابنیه سازه تماس با کلر به‌صورت دستمزدی شامل ... مناقصه اجرای ابنیه سازه تماس با کلر به‌صورت دستمزدی شامل ... 23/03/1403 05:07:07 ق.ظ استعلام برگذاری استعلام بها جهت بکارگیری پیمانکار واجد شرایط با هدف اجرای دیوار بلوکی و پی سنگی و دیوار بتنی وزنی واقع در مسیر مواصلاتی روستای لیماکش استعلام برگذاری استعلام بها جهت بکارگیری پیمانکار واجد شرایط با هدف اجرای دیوار بلوکی و پی سنگی و دیوار بتنی وزنی واقع در مسیر مواصلاتی روستای لیماکش 23/03/1403 04:52:00 ق.ظ استعلام پروژه احداث کانال بتنی روستاخاچک باابعاد20*50*50سانتیمتربطول255متر براساس فهرستبهاآبیاری وزهکشی1403(بپیوست اسناد استعلام) استعلام پروژه احداث کانال بتنی روستاخاچک باابعاد20*50*50سانتیمتربطول255متر براساس فهرستبهاآبیاری وزهکشی1403(بپیوست اسناد استعلام) 23/03/1403 04:20:00 ق.ظ استعلام تمام جزییات دقیقا مطابق فایل پیوستی استعلام تمام جزییات دقیقا مطابق فایل پیوستی 23/03/1403 03:44:00 ق.ظ استعلام در صورت هر مشکلی با شماره دهیار 09167152406 یا امور مالی 09168613346 تماس بگیرید . استعلام در صورت هر مشکلی با شماره دهیار 09167152406 یا امور مالی 09168613346 تماس بگیرید . 23/03/1403 03:37:00 ق.ظ استعلام 1- اجرای دیوارسنگی بطول 1000 متر با مصالح سنگ لاشه 2-اجرای شفته آهک کف کانال 3- اجرای بتن ریزی کف کانال 4- تسطیح و ریگلاژ کف کانال استعلام 1- اجرای دیوارسنگی بطول 1000 متر با مصالح سنگ لاشه 2-اجرای شفته آهک کف کانال 3- اجرای بتن ریزی کف کانال 4- تسطیح و ریگلاژ کف کانال 23/03/1403 03:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه محی آباد ماهان، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز چهارشنبه بیست و سوم خرداد 1403 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مدرسه محی آباد ماهان، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 23/03/1403 03:31:00 ق.ظ استعلام بتن ریزی معابر،اجرای جوی جدول و بلوک کاری استعلام بتن ریزی معابر،اجرای جوی جدول و بلوک کاری 23/03/1403 02:33:00 ب.ظ مناقصه پروژه ساخت اسکلت بتنی ساختمان دهیاری مناقصه پروژه ساخت اسکلت بتنی ساختمان دهیاری 22/03/1403 11:53:18 ق.ظ مناقصه پروژه تعمیر و مرمت رویه بتنی اسکله بندر صیادی ...نوبت دوم مناقصه پروژه تعمیر و مرمت رویه بتنی اسکله بندر صیادی ...نوبت دوم 22/03/1403 11:43:14 ق.ظ استعلام انجام خدمات ساخت، نصب و تجهیز سامانه جدید گندزدایی مخازن 24 و 1294 استعلام انجام خدمات ساخت، نصب و تجهیز سامانه جدید گندزدایی مخازن 24 و 1294 22/03/1403 11:33:00 ق.ظ استعلام پروژه خانه معلم پ5/1 استعلام پروژه خانه معلم پ5/1 22/03/1403 11:12:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه اجرای اسکلت بتنی در تعدادی از بلوک های زون های شماره سه، پنج و شش - نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه اجرای اسکلت بتنی در تعدادی از بلوک های زون های شماره سه، پنج و شش - نوبت دوم 22/03/1403 10:52:49 ق.ظ استعلام نازک کاری انبار شامل شیب بندی سقف با بتن سبک،ایزوگام پشت بام،سرامیک کف و بدنه،گچ و خاک و سفیدکاری سقف و نصب درب فلزی و برق کشی استعلام نازک کاری انبار شامل شیب بندی سقف با بتن سبک،ایزوگام پشت بام،سرامیک کف و بدنه،گچ و خاک و سفیدکاری سقف و نصب درب فلزی و برق کشی 22/03/1403 10:37:00 ق.ظ استعلام تخریب بتن مسلح کف بضخامت 10 سانتیمتر و اجرای بتن کف بضخامت 10 سانتیمتر -تهیه و نصب سیستم دوربین با کلیه متعلقات-تهیه و نصب سیستم روشنایی استعلام تخریب بتن مسلح کف بضخامت 10 سانتیمتر و اجرای بتن کف بضخامت 10 سانتیمتر -تهیه و نصب سیستم دوربین با کلیه متعلقات-تهیه و نصب سیستم روشنایی 22/03/1403 10:24:00 ق.ظ استعلام پی پرکنی و کرسی چینی با سنگ لاشه و ملات ماسه و سیمان، آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی شناژ افقی، اجرای آرماتور انتظار شناژ قائم دیوار محوطه استعلام پی پرکنی و کرسی چینی با سنگ لاشه و ملات ماسه و سیمان، آرماتور بندی و قالب بندی و بتن ریزی شناژ افقی، اجرای آرماتور انتظار شناژ قائم دیوار محوطه 22/03/1403 10:24:00 ق.ظ استعلام تکمیل فنداسیون انبار 1000 تنی حاجی آباد زرین دشت- تهیه مصالح شامل آرماتور و بتن و اجرای فنداسیون انبار مطلبق نقشه های اجرایی استعلام تکمیل فنداسیون انبار 1000 تنی حاجی آباد زرین دشت- تهیه مصالح شامل آرماتور و بتن و اجرای فنداسیون انبار مطلبق نقشه های اجرایی 22/03/1403 10:24:00 ق.ظ استعلام کمیل و مرمت کف انبار 2000 تنی سیاخ شیراز- تخریب بتن مسلح کف بضخامت 10 سانتیمتر و اجرای بتن بتن کف بضخامت 10 سانتیمتر به مساحت 400 مترمربع استعلام کمیل و مرمت کف انبار 2000 تنی سیاخ شیراز- تخریب بتن مسلح کف بضخامت 10 سانتیمتر و اجرای بتن بتن کف بضخامت 10 سانتیمتر به مساحت 400 مترمربع 22/03/1403 10:23:00 ق.ظ استعلام کمیل و مرمت کف انبار 5000 تنی کوار-تخریب بتن مسلح کف بضخامت 10 سانتیمتر و اجرای بتن بتن کف بضخامت 10 سانتیمتر به مساحت 300 مترمربع استعلام کمیل و مرمت کف انبار 5000 تنی کوار-تخریب بتن مسلح کف بضخامت 10 سانتیمتر و اجرای بتن بتن کف بضخامت 10 سانتیمتر به مساحت 300 مترمربع 22/03/1403 10:11:00 ق.ظ استعلام تکمیل انبار 500 تنی نی ریز- تهیه مصالح شامل آرماتور و بتن و اجرای فنداسیون انبار مطلبق نقشه های اجرایی استعلام تکمیل انبار 500 تنی نی ریز- تهیه مصالح شامل آرماتور و بتن و اجرای فنداسیون انبار مطلبق نقشه های اجرایی 22/03/1403 10:07:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح شامل آرماتور و بتن و اجرای فنداسیون انبار مطلبق نقشه های اجرایی استعلام تهیه مصالح شامل آرماتور و بتن و اجرای فنداسیون انبار مطلبق نقشه های اجرایی 22/03/1403 10:06:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب درب برقی با موتور اضطراری و تیغه 10 سانتیمتری به ابعاد4.5*5.5-تهیه و اجرای کفسازی با بتن 300 استعلام تهیه و نصب درب برقی با موتور اضطراری و تیغه 10 سانتیمتری به ابعاد4.5*5.5-تهیه و اجرای کفسازی با بتن 300 22/03/1403 09:59:00 ق.ظ استعلام حفاری و بتن ریزی و خرید بتن و اجرا ساخت و نصب و رنگ آمیزی سایبان سالن تطهیر آرامستان ده امام استعلام حفاری و بتن ریزی و خرید بتن و اجرا ساخت و نصب و رنگ آمیزی سایبان سالن تطهیر آرامستان ده امام 22/03/1403 09:14:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی کارهای بتنی سازه های بخش لجن و فرآیندی سایت پروژه تصفیه خانه فاضلاب مناقصه عملیات اجرایی کارهای بتنی سازه های بخش لجن و فرآیندی سایت پروژه تصفیه خانه فاضلاب 22/03/1403 08:39:59 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب مشاور پیرامون انجام خدمات مشاوره مقاوم سازی 19 مخزن بتنی - نوبت دوم فراخوان عمومی انتخاب مشاور پیرامون انجام خدمات مشاوره مقاوم سازی 19 مخزن بتنی - نوبت دوم 22/03/1403 08:05:42 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای بتن آماده استعلام تهیه و اجرای بتن آماده 22/03/1403 07:56:00 ق.ظ فراخوان مناقصه اجرای دستمزدی اسکلت بتنی 13 بلوک ( 52 واحد مسکونی ) از فاز 3 پروژه نهضت ملی مسکن - نوبت دوم فراخوان مناقصه اجرای دستمزدی اسکلت بتنی 13 بلوک ( 52 واحد مسکونی ) از فاز 3 پروژه نهضت ملی مسکن - نوبت دوم 22/03/1403 08:04:55 ق.ظ استعلام تکمیل عملیات احداث مخزن بتنی 200 متر مکعبی روستای زری از مجتمع 22 روستایی شهرستان خوی استعلام تکمیل عملیات احداث مخزن بتنی 200 متر مکعبی روستای زری از مجتمع 22 روستایی شهرستان خوی 22/03/1403 07:55:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بتن کف کانال وسط روستا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بتن کف کانال وسط روستا 22/03/1403 07:51:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بتن کف کانال وسط روستا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بتن کف کانال وسط روستا 22/03/1403 07:51:00 ق.ظ استعلام تولید و حمل بتن آماده با عیار 250 کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت مشخصه 210 کیلوگرم بر سانتی متر مربع استعلام تولید و حمل بتن آماده با عیار 250 کیلوگرم بر متر مکعب و مقاومت مشخصه 210 کیلوگرم بر سانتی متر مربع 22/03/1403 07:50:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تامین آب شرب عشایر گنبد (کرند شرقی) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی تامین آب شرب عشایر گنبد (کرند شرقی) 22/03/1403 07:46:00 ق.ظ مناقصه خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه باسکول 60 تنی مناقصه خرید، ساخت، نصب و راه اندازی یک دستگاه باسکول 60 تنی 22/03/1403 07:47:34 ق.ظ استعلام تسطیح وبتن ریزی طبق لیست پیوست استعلام تسطیح وبتن ریزی طبق لیست پیوست 22/03/1403 07:35:00 ق.ظ استعلام تخریب ،بازسازی و اجرای فرش کف با واش بتن پیاده رو میدان آزادی و کوچه ی صبور طبق فهرست بهاء پیوستی استعلام تخریب ،بازسازی و اجرای فرش کف با واش بتن پیاده رو میدان آزادی و کوچه ی صبور طبق فهرست بهاء پیوستی 22/03/1403 07:35:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه شامل آرماتور بندی، قالب بندی...- مناقصه روز سه شنبه بیست و دوم خرداد 1403 تجدید مناقصه اجرای دستمزدی عملیات ساخت سازه شامل آرماتور بندی، قالب بندی... 22/03/1403 06:33:32 ق.ظ مناقصه عملیات نسوزکاری در مقاطع زمانی و مناطقی مناقصه عملیات نسوزکاری در مقاطع زمانی و مناطقی 22/03/1403 05:47:11 ق.ظ مناقصه عملیات ساخت مخازن بتنی روباز فاضلاب مرکزی طرح توسعه دامداری مناقصه عملیات ساخت مخازن بتنی روباز فاضلاب مرکزی طرح توسعه دامداری 22/03/1403 05:40:34 ق.ظ استعلام عبارتست از:خرید و اجرای جدول وکانیو بهمراه کنده کاری وشفته و بتن مگر و بندکشی مطابق قرارداد استعلام عبارتست از:خرید و اجرای جدول وکانیو بهمراه کنده کاری وشفته و بتن مگر و بندکشی مطابق قرارداد 22/03/1403 05:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت دیواره بتنی و حفاظتی انهار سطح شهر رانکوه به طول تقریبی 30 متر مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت دیواره بتنی و حفاظتی انهار سطح شهر رانکوه به طول تقریبی 30 متر 22/03/1403 05:09:00 ق.ظ استعلام احداث 3 عدد مخزن 100 مترمکعبی بلوکی استعلام احداث 3 عدد مخزن 100 مترمکعبی بلوکی 22/03/1403 05:02:00 ق.ظ مناقصه خرید انواع بتن نسوز خطوط تولید مناقصه خرید انواع بتن نسوز خطوط تولید 22/03/1403 04:08:07 ق.ظ استعلام بتن ریزی زمین والیبال بابتن 25 مگا پاسکال، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز سه شنبه بیست و دوم خرداد 1403 استعلام بتن ریزی زمین والیبال بابتن 25 مگا پاسکال، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 22/03/1403 03:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لایروبی انهار به همراه تحکیم بستر روستای سالمی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز سه شنبه بیست و دوم خرداد 1403 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لایروبی انهار به همراه تحکیم بستر روستای سالمی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 22/03/1403 03:05:00 ق.ظ استعلام جرم ریختنی RD 50--جرم ریختنی AF FAR CAST LE 60 -جرم ریختنی FARA LITE-Q 110 استعلام جرم ریختنی RD 50--جرم ریختنی AF FAR CAST LE 60 -جرم ریختنی FARA LITE-Q 110 22/03/1403 01:24:00 ب.ظ مناقصه پروژه تعمیر و مرمت رویه بتنی اسکله بندر صیادی ... مناقصه پروژه تعمیر و مرمت رویه بتنی اسکله بندر صیادی ... 21/03/1403 11:15:15 ق.ظ مناقصه پروژه آسفالت معابر روستا مناقصه پروژه آسفالت معابر روستا 21/03/1403 11:13:40 ق.ظ استعلام شهرداری تربت حیدریه در نظر دارد نسبت به اجرای پل بتنی برابر مدارک پیوست اقدام نماید استعلام شهرداری تربت حیدریه در نظر دارد نسبت به اجرای پل بتنی برابر مدارک پیوست اقدام نماید 21/03/1403 10:44:00 ق.ظ استعلام احداث مخزن بتنی مسلح ذخیره آب مجتمع دامی ایزدخواست از توابع شهرستان آباده استعلام احداث مخزن بتنی مسلح ذخیره آب مجتمع دامی ایزدخواست از توابع شهرستان آباده 21/03/1403 10:42:00 ق.ظ استعلام احداث اسکلت بتنی پایگاه اورژانس 115 جفتان تفرش به مسحات 141متر مربع مطابق نقشه های پیوست استعلام احداث اسکلت بتنی پایگاه اورژانس 115 جفتان تفرش به مسحات 141متر مربع مطابق نقشه های پیوست 21/03/1403 10:37:00 ق.ظ استعلام ساخت سکوی بازدید (استفاده پرسنل تخلیه سوخت)  استعلام ساخت سکوی بازدید (استفاده پرسنل تخلیه سوخت)  21/03/1403 10:39:58 ق.ظ استعلام خرید تکمیل سایبان انبار مسقف دورباز نیروگاه زواره استعلام خرید تکمیل سایبان انبار مسقف دورباز نیروگاه زواره 21/03/1403 10:29:17 ق.ظ استعلام احداث وتوسعه فضاهای ورزشی سرپوشیده(آرماتوربندی ،قالب بندی وبتن ریزی سقف سالن ورزشی) استعلام احداث وتوسعه فضاهای ورزشی سرپوشیده(آرماتوربندی ،قالب بندی وبتن ریزی سقف سالن ورزشی) 21/03/1403 09:53:00 ق.ظ مناقصه تامین بخشی از بتن مناقصه تامین بخشی از بتن 21/03/1403 09:18:58 ق.ظ مناقصه پروژه تهیه مصالح و سردهانه سازی بتنی انهار سنتی... نوبت دوم مناقصه پروژه تهیه مصالح و سردهانه سازی بتنی انهار سنتی... نوبت دوم 21/03/1403 09:09:00 ق.ظ مناقصه پروژه اجرای اسکلت بتنی زائرسرا واقع در پارک نوح آوند  مناقصه پروژه اجرای اسکلت بتنی زائرسرا واقع در پارک نوح آوند  21/03/1403 09:06:39 ق.ظ استعلام اجرای کانیو (بتن درجا )و اجرای تسطیح و رگلاژ وتحکیم با تراکم استعلام اجرای کانیو (بتن درجا )و اجرای تسطیح و رگلاژ وتحکیم با تراکم 21/03/1403 08:52:00 ق.ظ استعلام آرماتوربندی،بتن ریزی،نصب دکل برابر دیتایل های پیوستی استعلام آرماتوربندی،بتن ریزی،نصب دکل برابر دیتایل های پیوستی 21/03/1403 07:53:00 ق.ظ مناقصه واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان تهیه کلیه وسایل، تجهیزات، ماشین آلات ... مناقصه واگذاری کار به پیمانکار واجد شرایط با عنوان تهیه کلیه وسایل، تجهیزات، ماشین آلات ... 21/03/1403 07:36:56 ق.ظ استعلام ساخت اسلب بتنی بر اساس استعلام بها پیوست استعلام ساخت اسلب بتنی بر اساس استعلام بها پیوست 21/03/1403 07:21:00 ق.ظ استعلام بهسازی(بتن) معابر روستای حسین آباد چشمه حقی استعلام بهسازی(بتن) معابر روستای حسین آباد چشمه حقی 21/03/1403 07:19:00 ق.ظ استعلام خرید بتن آماده با عیار 250 به مقدار 100 متر مکعب استعلام خرید بتن آماده با عیار 250 به مقدار 100 متر مکعب 21/03/1403 07:10:00 ق.ظ فراخوان عمومی انتخاب مشاور پیرامون انجام خدمات مشاوره مقاوم سازی 19 مخزن بتنی فراخوان عمومی انتخاب مشاور پیرامون انجام خدمات مشاوره مقاوم سازی 19 مخزن بتنی 21/03/1403 07:10:46 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی تغییر کاربری سالن قدیم و جدید فرودگاه جزیره فراخوان ارزیابی کیفی تغییر کاربری سالن قدیم و جدید فرودگاه جزیره 21/03/1403 06:35:00 ق.ظ استعلام اقلام و اجرا مطابق فایل الصاقی درخواست و تحویل گرفته می شود استعلام اقلام و اجرا مطابق فایل الصاقی درخواست و تحویل گرفته می شود 21/03/1403 06:09:00 ق.ظ مناقصه بخشی از عملیات اجرای آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی تونل کارگو (پارت های زوج) مناقصه بخشی از عملیات اجرای آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی تونل کارگو (پارت های زوج) 21/03/1403 06:17:11 ق.ظ مناقصه بخشی از عملیات اجرای آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی تیرهای پیش ساخته تونل کارگو مناقصه بخشی از عملیات اجرای آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی تیرهای پیش ساخته تونل کارگو 21/03/1403 06:15:55 ق.ظ مناقصه تهیه کلیه تجهیزات و مصالح مورد نیاز جهت پایدارسازی بستر، اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی ... مناقصه تهیه کلیه تجهیزات و مصالح مورد نیاز جهت پایدارسازی بستر، اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی ... 21/03/1403 06:13:36 ق.ظ استعلام خرید قالب مدولار به ابعاد100*100.10*100.20*30و100*50 لبه5 جهت پروژه دور برگردان غیر همسطح اردیبهشت – چمران استعلام خرید قالب مدولار به ابعاد100*100.10*100.20*30و100*50 لبه5 جهت پروژه دور برگردان غیر همسطح اردیبهشت – چمران 21/03/1403 05:52:00 ق.ظ استعلام اسلب بتونی سایز 300*1000*3000 میلیمتر طبق مشخصات و الزامات بازرسی پیوست. استعلام اسلب بتونی سایز 300*1000*3000 میلیمتر طبق مشخصات و الزامات بازرسی پیوست. 21/03/1403 05:49:00 ق.ظ مناقصه عمومی طرح بهسازی، نوسازی، توسعه و بهبود عملکرد شبکه فرعی آبهای سطحی ... مناقصه عمومی طرح بهسازی، نوسازی، توسعه و بهبود عملکرد شبکه فرعی آبهای سطحی ... 21/03/1403 05:37:20 ق.ظ