بتن ریزی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه انجام عملیات آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی و... اسکلت بتنی ساختمان مسکونی مناقصه انجام عملیات آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی و... اسکلت بتنی ساختمان مسکونی 10/09/1401 08:17:11 ق.ظ اصلاحیه مناقصه عملیات عمرانی مرمت و بازسازی کانال های دفع آبهای سطحی - نوبت دوم اصلاحیه مناقصه عملیات عمرانی مرمت و بازسازی کانال های دفع آبهای سطحی - نوبت دوم 10/09/1401 08:10:42 ق.ظ استعلام اجرای دیوار سنگی ، اجرای دیوار بتنی و پی ، اجرای آلاچیق سنگی استعلام اجرای دیوار سنگی ، اجرای دیوار بتنی و پی ، اجرای آلاچیق سنگی 10/09/1401 07:26:00 ق.ظ استعلام بتن با عیار 350 و رده مقاومتی C25 مقدار 700 متر مکعب تخلیه شوتی پردیسان قم پرداخت یک ماهه استعلام بتن با عیار 350 و رده مقاومتی C25 مقدار 700 متر مکعب تخلیه شوتی پردیسان قم پرداخت یک ماهه 10/09/1401 07:07:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و اجرای خط لوله چدنی نشکن (داکتیل) به قطر 600 میلیمتر و احداث ساختمان های ایستگاه پمپاژ ، مخزن 6000 مترمکعبی بتنی و محوطه ساز مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و اجرای خط لوله چدنی نشکن (داکتیل) به قطر 600 میلیمتر و احداث ساختمان های ایستگاه پمپاژ ، مخزن 6000 مترمکعبی بتنی و محوطه ساز 10/09/1401 07:06:00 ق.ظ مناقصه پروژه تخریب بتن قبلی و بتن ریزی مجدد برخی از کوچه های روستا- نوبت دوم مناقصه پروژه تخریب بتن قبلی و بتن ریزی مجدد برخی از کوچه های روستا- نوبت دوم 10/09/1401 07:13:53 ق.ظ استعلام، بتن عیار 350 بتن عیار 350 10/09/1401 05:47:56 ق.ظ مناقصه عمومی خرید اقلام و مصالح ساختمانی مورد نیاز و اجرای فونداسیون- نوبت دوم مناقصه عمومی خرید اقلام و مصالح ساختمانی مورد نیاز و اجرای فونداسیون- نوبت دوم 10/09/1401 05:51:19 ق.ظ استعلام این شرکت در نظر دارد جهت بتن مسلح(جداسازی میلگردها) برای حدوداً 2 تا 3 تن بتن مسلح دپو شده در محل فاز 9 شهر جدید پردیس استعلام این شرکت در نظر دارد جهت بتن مسلح(جداسازی میلگردها) برای حدوداً 2 تا 3 تن بتن مسلح دپو شده در محل فاز 9 شهر جدید پردیس 10/09/1401 01:24:00 ب.ظ استعلام بازسازی محوطه و اجرای اتاق دیزل ... استعلام بازسازی محوطه و اجرای اتاق دیزل ... 09/09/1401 11:18:43 ق.ظ استعلام بتن آماده عیار 350 استاندارد به مقدار 66تن - پرداخت 5 ماهه - فقط تولید کنندگان داخل استان اردبیل - نام کالا ازسامانه بارگذاری شده است استعلام بتن آماده عیار 350 استاندارد به مقدار 66تن - پرداخت 5 ماهه - فقط تولید کنندگان داخل استان اردبیل - نام کالا ازسامانه بارگذاری شده است 09/09/1401 10:40:00 ق.ظ استعلام Refractory استعلام Refractory 09/09/1401 09:03:00 ق.ظ مناقصه ساخت، اجرا و تکمیل 24 عدد حوضچه بتنی شیر ... ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه ساخت، اجرا و تکمیل 24 عدد حوضچه بتنی شیر ... ​​​​​​​نوبت دوم  09/09/1401 09:02:22 ق.ظ شناسایی پیمانکار جهت عملیات فونداسیون و بتن ... شناسایی پیمانکار جهت عملیات فونداسیون و بتن ... 09/09/1401 07:13:10 ق.ظ استعلام عقدقرارداد جهت اجرای آرماتوربندی ، قالب بندی فلزی و چوبی و بتن ریزی فونداسیون و سقف های اول و دوم اسکلت پروژه دادگاه کوچصفهان استعلام عقدقرارداد جهت اجرای آرماتوربندی ، قالب بندی فلزی و چوبی و بتن ریزی فونداسیون و سقف های اول و دوم اسکلت پروژه دادگاه کوچصفهان 09/09/1401 06:08:00 ق.ظ مناقصه اجرای پارک روستا ​​​​​​- مرحله سوم مناقصه اجرای پارک روستا ​​​​​​- مرحله سوم 09/09/1401 05:43:00 ق.ظ مناقصه ساخت المان شهری مناقصه ساخت المان شهری 09/09/1401 05:33:49 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی ناحیه کارگاهی(بتن ریزی و فاضلاب و ...) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ساماندهی ناحیه کارگاهی(بتن ریزی و فاضلاب و ...) 09/09/1401 04:59:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و احداث مخزن بتنی زمینی 250 متر مکعبی روستای بیدهند نطنز استعلام تهیه مصالح و احداث مخزن بتنی زمینی 250 متر مکعبی روستای بیدهند نطنز 08/09/1401 11:48:00 ق.ظ مناقصه ساخت، اجرا و تکمیل 24 عدد حوضچه بتنی شیر ... مناقصه ساخت، اجرا و تکمیل 24 عدد حوضچه بتنی شیر ... 08/09/1401 12:00:46 ب.ظ آگهی مناقصه ساخت ، اجرا و تکمیل ۲۴ عدد حوضچه بتنی شیر مناطق گازرسانی آگهی مناقصه ساخت ، اجرا و تکمیل ۲۴ عدد حوضچه بتنی شیر مناطق گازرسانی 08/09/1401 11:59:26 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پارک بانوان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث پارک بانوان 08/09/1401 11:31:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار خرید و اجرای ساختمان با اسکلت بتنی به همراه نازک کاری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بکارگیری پیمانکار خرید و اجرای ساختمان با اسکلت بتنی به همراه نازک کاری 08/09/1401 10:35:00 ق.ظ مناقصه عملیات عمرانی مرمت و بازسازی کانال های دفع آبهای سطحی مناقصه عملیات عمرانی مرمت و بازسازی کانال های دفع آبهای سطحی 08/09/1401 10:43:13 ق.ظ استعلام بتن ریزی قسمتی از مسیر عشایری غله کال استعلام بتن ریزی قسمتی از مسیر عشایری غله کال 08/09/1401 10:14:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حصارکشی، کارهای تکمیلی و محوطه سازی ساختمان امور آب شوشتر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حصارکشی، کارهای تکمیلی و محوطه سازی ساختمان امور آب شوشتر 08/09/1401 08:37:00 ق.ظ استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 3) استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 3) 08/09/1401 08:06:00 ق.ظ استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 2) استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 2) 08/09/1401 07:59:00 ق.ظ استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 1) استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 1) 08/09/1401 07:46:00 ق.ظ مناقصه تهیه و تامین مصالح ، اقام ، مواد مصرفی و اجرای عملیات بتن مسلح مناقصه تهیه و تامین مصالح ، اقام ، مواد مصرفی و اجرای عملیات بتن مسلح 08/09/1401 07:49:47 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار و دعوت به مناقصه برچیدن فنس و اجرای حفاظ فرفوژه محوطه D & R.... فراخوان شناسایی پیمانکار و دعوت به مناقصه برچیدن فنس و اجرای حفاظ فرفوژه محوطه D & R.... 08/09/1401 07:28:20 ق.ظ مناقصه احداث پنج واحد ویلا مهمانسرا جهت باغ کنتوئیه- نوبت دوم مناقصه احداث پنج واحد ویلا مهمانسرا جهت باغ کنتوئیه 08/09/1401 07:26:44 ق.ظ استعلام ساخت مخزن بتنی 150 متر مکعبی روستای سفیده کش شهرستان قزوین طبق مدارک پیوست استعلام ساخت مخزن بتنی 150 متر مکعبی روستای سفیده کش شهرستان قزوین طبق مدارک پیوست 08/09/1401 06:27:00 ق.ظ استعلام کنترل کیفیت بتن بچینگ شهرداری استعلام کنترل کیفیت بتن بچینگ شهرداری 08/09/1401 05:43:00 ق.ظ مناقصه ساخت المان شهری مناقصه ساخت المان شهری 08/09/1401 05:57:34 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات باقی مانده آرماتوربندی ، قالب بندی ، بتن ریزی .... نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات باقی مانده آرماتوربندی ، قالب بندی ، بتن ریزی .... نوبت دوم 08/09/1401 04:50:13 ق.ظ استعلام اجرای دستمزدی پی کنی سنگ کاری آرماتوربندی و قالب بندی بتن ریزی و آجرکاری 4 واحدی بهبهان استعلام اجرای دستمزدی پی کنی سنگ کاری آرماتوربندی و قالب بندی بتن ریزی و آجرکاری 4 واحدی بهبهان 08/09/1401 02:17:00 ب.ظ استعلام اجرای دستمزدی پی کنی سنگ کاری آرماتوربندی و قالب بندی بتن ریزی و آجرکاری 2 واحدی بهبهان استعلام اجرای دستمزدی پی کنی سنگ کاری آرماتوربندی و قالب بندی بتن ریزی و آجرکاری 2 واحدی بهبهان 08/09/1401 02:04:00 ب.ظ استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 3) استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 3) 08/09/1401 02:04:00 ب.ظ استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 2) استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 2) 08/09/1401 01:55:00 ب.ظ استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 1) استعلام اجرای دستمزدی آرماتوربندی، قالب بندی و بتن ریزی فنداسیون و نصب ریشه ستون ها ونصب ریشه دیوار برشی طبقه همکف پروژه اقدام ملی واحدی شوش (ف 1) 08/09/1401 01:55:00 ب.ظ استعلام ساخت فونداسیون 70*70 در عمق 1متر به صورت درجا. عیار بتون 250 .- چهار عدد بولت و مهره 22 . استعلام ساخت فونداسیون 70*70 در عمق 1متر به صورت درجا. عیار بتون 250 .- چهار عدد بولت و مهره 22 . 08/09/1401 01:36:00 ب.ظ مناقصه اجرای عملیات خرده کاری ساختمانی، کنده کاری و بتن ریزی مناقصه اجرای عملیات خرده کاری ساختمانی، کنده کاری و بتن ریزی 07/09/1401 12:01:06 ب.ظ فراخوان مناقصه پروژه ترمیم پل بتنی جاده دسترسی به چاه .... فراخوان مناقصه پروژه ترمیم پل بتنی جاده دسترسی به چاه .... 07/09/1401 11:41:35 ق.ظ استعلام 1-تهیه مصالح زیر اساس 5/28مترمکعب ، 2-تهیه و اجرای بتن 16 مگاپاسکال 5/28 متر مکعب 3-تهیه و نصب جدول بتنی پیش ساختهبا بتن 250 به حجم 3% متر مکعب استعلام 1-تهیه مصالح زیر اساس 5/28مترمکعب ، 2-تهیه و اجرای بتن 16 مگاپاسکال 5/28 متر مکعب 3-تهیه و نصب جدول بتنی پیش ساختهبا بتن 250 به حجم 3% متر مکعب 07/09/1401 11:20:00 ق.ظ استعلام پوشاندن درب حوضچه ها با آسفالت یا بتن طبق نظر دستگاه نظارت استعلام پوشاندن درب حوضچه ها با آسفالت یا بتن طبق نظر دستگاه نظارت 07/09/1401 11:19:00 ق.ظ مناقصه ساخت المان شهری مناقصه ساخت المان شهری 07/09/1401 11:21:49 ق.ظ استعلام اجرایی عملیات سنک لاشه، اجرایی بتن به صورت بتن مسلح طبق نقشه پیوستی در روستای ایلوانق استعلام اجرایی عملیات سنک لاشه، اجرایی بتن به صورت بتن مسلح طبق نقشه پیوستی در روستای ایلوانق 07/09/1401 10:39:00 ق.ظ استعلام خرید بتن آماده جهت پیاده رو جاده سماق و پیاده راه سلامت شهید خیامیان بر اساس فایل پیوست - پر کردن و ارسال فایل پیوست الزامی است. استعلام خرید بتن آماده جهت پیاده رو جاده سماق و پیاده راه سلامت شهید خیامیان بر اساس فایل پیوست - پر کردن و ارسال فایل پیوست الزامی است. 07/09/1401 10:22:00 ق.ظ استعلام لایه روبی و بتن ریزی کف کانال هدایت سیلاب به متراز 300 متر مربع و بتن ریزی نوار حفاری خط لوله گاز در معابر روستا به متراژ 1300 متر مربع استعلام لایه روبی و بتن ریزی کف کانال هدایت سیلاب به متراز 300 متر مربع و بتن ریزی نوار حفاری خط لوله گاز در معابر روستا به متراژ 1300 متر مربع 07/09/1401 09:43:00 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان اداری - نوبت دوم مناقصه احداث ساختمان اداری - نوبت دوم 07/09/1401 09:42:11 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات باقی مانده آرماتوربندی ، قالب بندی ، بتن ریزی .... تجدید مناقصه عملیات باقی مانده آرماتوربندی ، قالب بندی ، بتن ریزی .... 07/09/1401 08:34:36 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل احداث سکوی بتنی سایت بارانداز راه آهن و عملیات خاکی فاز توسعه شهرک صنعتی اشراق مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیل احداث سکوی بتنی سایت بارانداز راه آهن و عملیات خاکی فاز توسعه شهرک صنعتی اشراق 07/09/1401 08:17:00 ق.ظ مناقصه خاکبرداری و اجرای سازه حدود 22250 مترمربع اسکلت بتنی مناقصه خاکبرداری و اجرای سازه حدود 22250 مترمربع اسکلت بتنی 07/09/1401 08:30:37 ق.ظ مناقصه پروژه تخریب بتن قبلی و بتن ریزی مجدد برخی از کوچه های روستا مناقصه پروژه تخریب بتن قبلی و بتن ریزی مجدد برخی از کوچه های روستا 07/09/1401 07:59:18 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزدی عملیات معماری ساختمان بتنی- نوبت دوم مناقصه اجرای دستمزدی عملیات معماری ساختمان بتنی- نوبت دوم 07/09/1401 07:08:42 ق.ظ مناقصه ساخت المان شهری مناقصه ساخت المان شهری 07/09/1401 06:44:28 ق.ظ مناقصه انجام کلیه کارهای بتن ریزی، تعمیراتی و خرده کاری ساختمانی مناقصه انجام کلیه کارهای بتن ریزی، تعمیراتی و خرده کاری ساختمانی 07/09/1401 06:23:07 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پل عبوری رودخانه سرآسیاب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پل عبوری رودخانه سرآسیاب 07/09/1401 05:57:00 ق.ظ مناقصه عمومی احداث مخزن آب 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ شهرک صنعتی ... مناقصه عمومی احداث مخزن آب 1000 متر مکعبی و ایستگاه پمپاژ شهرک صنعتی ... 07/09/1401 06:00:44 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات دستمزدی ابنیه تقاطع غیر همسطح مناقصه اجرای عملیات دستمزدی ابنیه تقاطع غیر همسطح 07/09/1401 05:45:51 ق.ظ استعلام چندمنظوره-بتن براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روز استعلام چندمنظوره-بتن براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روز 07/09/1401 01:31:00 ب.ظ استعلام پروژه ساخت حوضچه های بتنی و اتاقک پیش ساخته بتنی در ایستگاه اندازه گیری گاز وارداتی 800+1 خط 48 اینچ دولت آباد سرخس -پارچین استعلام پروژه ساخت حوضچه های بتنی و اتاقک پیش ساخته بتنی در ایستگاه اندازه گیری گاز وارداتی 800+1 خط 48 اینچ دولت آباد سرخس -پارچین 06/09/1401 10:49:00 ق.ظ استعلام احداث دیواره بتنی وزنی گته رود جنب پل دانشگاه خزر استعلام احداث دیواره بتنی وزنی گته رود جنب پل دانشگاه خزر 06/09/1401 09:28:00 ق.ظ استعلام پروژه احداث دیوار حاشیه جاده و جدولکاری ، بتن ریزی حاشیه جاده و بهسازی پیاده رو کنار مسجد روستای رستم آباد استعلام پروژه احداث دیوار حاشیه جاده و جدولکاری ، بتن ریزی حاشیه جاده و بهسازی پیاده رو کنار مسجد روستای رستم آباد 06/09/1401 08:37:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات احداث مخزن بتنی نیمه مدفون به ظرفیت 500 مترمکعب - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات احداث مخزن بتنی نیمه مدفون به ظرفیت 500 مترمکعب - نوبت دوم 06/09/1401 08:21:38 ق.ظ مناقصه عملیات اجرای پیوینگ بتنی اسکله- نوبت دوم مناقصه عملیات اجرای پیوینگ بتنی اسکله- نوبت دوم 06/09/1401 07:54:10 ق.ظ مناقصه فوندانسیون، دیوار حائل و سقف مناقصه فوندانسیون، دیوار حائل و سقف 06/09/1401 07:38:04 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای بتن کف با عیار 250 بضخامت 10 سانت وتهیه مصالح و اجرای تایل فرش آجری 5*10*20 و تهیه مصالح و اجرای جدول 50 سانتی استعلام تهیه مصالح و اجرای بتن کف با عیار 250 بضخامت 10 سانت وتهیه مصالح و اجرای تایل فرش آجری 5*10*20 و تهیه مصالح و اجرای جدول 50 سانتی 06/09/1401 07:15:00 ق.ظ استعلام کلیه مصالح با نظر اداره کل نوسازی بوده و در صورت عدم تایید برگشت می گردد (هزینه حمل با پیمانکار ) استعلام کلیه مصالح با نظر اداره کل نوسازی بوده و در صورت عدم تایید برگشت می گردد (هزینه حمل با پیمانکار ) 06/09/1401 07:15:00 ق.ظ مناقصه عملیات ساخت باقیمانده سازه بتنی ساختمان برج کنترل نوبت دوم  آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات ساخت باقیمانده سازه بتنی ساختمان برج کنترل نوبت دوم  06/09/1401 07:25:40 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزدی عملیات معماری ساختمان بتنی مناقصه اجرای دستمزدی عملیات معماری ساختمان بتنی 06/09/1401 07:09:58 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و اجرای مخزن بتنی مدفون 1000 متر مکعبی آب برای آبیاری جنگل مصنوعی نوبت دوم مناقصه تهیه مصالح و اجرای مخزن بتنی مدفون 1000 متر مکعبی آب برای آبیاری جنگل مصنوعی نوبت دوم 06/09/1401 06:25:18 ق.ظ استعلام بتن اماده طبق لیست پیوستی استعلام بتن اماده طبق لیست پیوستی 06/09/1401 05:15:00 ق.ظ استعلام عملیات حفاری، ساخت و مرمت و لایروبی ، عملیات بنایی با سنگ، اندودو بندکشی و عایق کاری، کارهای بتنی و تجهیز کارگاه قنوات مرند استعلام عملیات حفاری، ساخت و مرمت و لایروبی ، عملیات بنایی با سنگ، اندودو بندکشی و عایق کاری، کارهای بتنی و تجهیز کارگاه قنوات مرند 06/09/1401 04:52:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات دیوار با کلاف بتنی، ساخت پارکینگ استعلام اجرای عملیات دیوار با کلاف بتنی، ساخت پارکینگ 05/09/1401 12:17:50 ب.ظ استعلام قالب بندی و بتن ریزی ورودی حوضچه ها استعلام قالب بندی و بتن ریزی ورودی حوضچه ها 05/09/1401 11:11:00 ق.ظ استعلام بتن عیار 350 رده مقاومتی C25 تخیله با پمپ هوایی قم استعلام بتن عیار 350 رده مقاومتی C25 تخیله با پمپ هوایی قم 05/09/1401 10:53:00 ق.ظ استعلام بتن آماده دعیار 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب تخلیه شوتی استعلام بتن آماده دعیار 150 کیلوگرم سیمان در متر مکعب تخلیه شوتی 05/09/1401 10:42:00 ق.ظ استعلام اجرای طرح هادی روستای گنبد پیرمحمد از توابع شهرستان ملکشاهی جدول 35 سانتی به طول 500 متر+ دال بتنی به طول 30 متر+سنگفرش و... استعلام اجرای طرح هادی روستای گنبد پیرمحمد از توابع شهرستان ملکشاهی جدول 35 سانتی به طول 500 متر+ دال بتنی به طول 30 متر+سنگفرش و... 05/09/1401 10:25:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی .... مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی .... 05/09/1401 10:38:55 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه ، اجرا و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی در نقاط پرحادثه استان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه ، اجرا و نصب حفاظ بتنی بلوک مفصلی در نقاط پرحادثه استان 05/09/1401 09:50:00 ق.ظ استعلام اجرای زیرسازی و بتن ریزی حفاظ بتنی مفصلی محور شازند -آستانه استعلام اجرای زیرسازی و بتن ریزی حفاظ بتنی مفصلی محور شازند -آستانه 05/09/1401 09:43:00 ق.ظ مناقصه پروژه ساخت و اجرای اسکلت بتنی- نوبت دوم مناقصه پروژه ساخت و اجرای اسکلت بتنی- نوبت دوم 05/09/1401 09:54:59 ق.ظ مناقصه جذب پیمانکار جهت اجرای پروژه های بتنی و خاکی - مرحله دوم مناقصه جذب پیمانکار جهت اجرای پروژه های بتنی و خاکی - مرحله دوم 05/09/1401 08:42:49 ق.ظ فراخوان مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی، بتن ریزی دیوارهای پیش ساخته...نوبت دوم فراخوان مناقصه اجرای عملیات آرماتوربندی ، قالب بندی، بتن ریزی دیوارهای پیش ساخته...نوبت دوم 05/09/1401 08:36:20 ق.ظ استعلام اصلاح هندسی ، تعویض جداول شکسته و تخریب و اجرای مجدد بتن کف نهرهای معابر سطح شهر مطابق فایل پیوست استعلام اصلاح هندسی ، تعویض جداول شکسته و تخریب و اجرای مجدد بتن کف نهرهای معابر سطح شهر مطابق فایل پیوست 05/09/1401 08:17:00 ق.ظ استعلام تکمیل دیوار کشی و بتن ریزی خیابان اصلی و کوچه های فرعی درضمن بارگذاری اسناد و مدارک شرکت به همرا فرم قیمت پیشنهادی با مهر شرکت الزامی می باشد . استعلام تکمیل دیوار کشی و بتن ریزی خیابان اصلی و کوچه های فرعی درضمن بارگذاری اسناد و مدارک شرکت به همرا فرم قیمت پیشنهادی با مهر شرکت الزامی می باشد . 05/09/1401 08:05:00 ق.ظ استعلام بشرح فرم استعلام بهاء و عودت برگه استعلام تایید شده و تکمیل شده الزامی است/ استعلام بشرح فرم استعلام بهاء و عودت برگه استعلام تایید شده و تکمیل شده الزامی است/ 05/09/1401 07:58:00 ق.ظ استعلام پروژه احداث مخازن بتنی ذخیره آب امور ورزش استعلام پروژه احداث مخازن بتنی ذخیره آب امور ورزش 05/09/1401 07:48:00 ق.ظ مناقصه پروژه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن  ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه پروژه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن  05/09/1401 07:56:56 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای زیرسازی، جدول گذاری و زیراساس در زون مثلثی شهرک صنعتی ساوه مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای زیرسازی، جدول گذاری و زیراساس در زون مثلثی شهرک صنعتی ساوه 05/09/1401 07:32:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث 4 سوله کارگاهی در ناحیه صنعتی تفرش مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث 4 سوله کارگاهی در ناحیه صنعتی تفرش 05/09/1401 07:31:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای زیرسازی، جدول گذاری و زیراساس در شهرک صنعتی ایبک آباد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای زیرسازی، جدول گذاری و زیراساس در شهرک صنعتی ایبک آباد 05/09/1401 07:30:00 ق.ظ مناقصه احداث پنج واحد ویلا مهمانسرا جهت باغ کنتوئیه مناقصه احداث پنج واحد ویلا مهمانسرا جهت باغ کنتوئیه 05/09/1401 06:48:39 ق.ظ مناقصه تهیه بتن آماده موردنیاز پروژه - نوبت دوم مناقصه تهیه بتن آماده موردنیاز پروژه - نوبت دوم 05/09/1401 05:19:33 ق.ظ استعلام ساخت خزانه بتونی جهت دایره کارگشایی واقع در نیم طبقه بانک ملی شعبه تفت طبق اسناد ومدارک پیوست استعلام ساخت خزانه بتونی جهت دایره کارگشایی واقع در نیم طبقه بانک ملی شعبه تفت طبق اسناد ومدارک پیوست 05/09/1401 10:38:00 ق.ظ استعلام کابلکشی خاکی فیبر نوری... استعلام کابلکشی خاکی فیبر نوری... 03/09/1401 08:25:41 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی تکمیل اسکلت بتنی پروژه 74 واحدی مناقصه عملیات اجرایی تکمیل اسکلت بتنی پروژه 74 واحدی 03/09/1401 06:41:42 ق.ظ استعلام بتن آماده عیار 350 استاندارد به مقدار 66تن - پرداخت 5 ماهه - فقط تولید کنندگان داخل استان اردبیل - نام کالا ازسامانه بارگذاری شده است استعلام بتن آماده عیار 350 استاندارد به مقدار 66تن - پرداخت 5 ماهه - فقط تولید کنندگان داخل استان اردبیل - نام کالا ازسامانه بارگذاری شده است 03/09/1401 06:03:00 ق.ظ