مشاوره مخابرات info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام اجرای طراحی روستاهای کم برخوردار بالای 500 نفر .. استعلام اجرای طراحی روستاهای کم برخوردار بالای 500 نفر .. 29/03/1403 11:22:53 ق.ظ استعلام اجرای طراحی و نقشه برداری طرح unsp استعلام اجرای طراحی و نقشه برداری طرح unsp 29/03/1403 11:20:23 ق.ظ استعلام تامین خدمات استقرار نظام مدیریت عملکرد، قدردانی و پاداش- نظام جامع ارزیابی، نظر سنجی و مدیریت مشارکتی کارکنان منطقه 4 عملیات انتقال گاز استعلام تامین خدمات استقرار نظام مدیریت عملکرد، قدردانی و پاداش- نظام جامع ارزیابی، نظر سنجی و مدیریت مشارکتی کارکنان منطقه 4 عملیات انتقال گاز 29/03/1403 09:38:00 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی پروژه تکمیل بخش مخابراتی پست 400/132/20 کیلوولت میل نادر- نوبت دوم آگهی ارزیابی کیفی پروژه تکمیل بخش مخابراتی پست 400/132/20 کیلوولت میل نادر- نوبت دوم 27/03/1403 07:03:25 ق.ظ استعلام خدمات مهندسی طراحی تفصیلی شبکه جامع مخابراتی (IP-Based) مطابق با شرایط خصوصی پیوست. استعلام خدمات مهندسی طراحی تفصیلی شبکه جامع مخابراتی (IP-Based) مطابق با شرایط خصوصی پیوست. 27/03/1403 04:34:00 ق.ظ استعلام عیب یاب با دستگاه، تهیه نقشه و پیشنهاد اصلاح شبکه فیبر نوری استعلام عیب یاب با دستگاه، تهیه نقشه و پیشنهاد اصلاح شبکه فیبر نوری 27/03/1403 01:49:00 ب.ظ مناقصه عملیات کالیبراسیون و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی، آزمایشگاهی، مخابراتی و توزین ها - نوبت دوم مناقصه عملیات کالیبراسیون و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی، آزمایشگاهی، مخابراتی و توزین ها - نوبت دوم 26/03/1403 11:14:28 ق.ظ استعلام بکارگیری خدمات مشاوره جهت مرتب سازی و آرایش رک های شبکه فیزیکی ارتباطی در ساختمان های ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات استعلام بکارگیری خدمات مشاوره جهت مرتب سازی و آرایش رک های شبکه فیزیکی ارتباطی در ساختمان های ستاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 26/03/1403 09:00:00 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی پروژه تکمیل بخش مخابراتی پست 400/132/20 کیلوولت میل نادر آگهی ارزیابی کیفی پروژه تکمیل بخش مخابراتی پست 400/132/20 کیلوولت میل نادر 26/03/1403 08:43:20 ق.ظ مناقصه اجرای خدمات درایوتست مناقصه اجرای خدمات درایوتست 26/03/1403 03:59:28 ق.ظ مناقصه اجرای خدمات درایوتست مناقصه اجرای خدمات درایوتست 24/03/1403 04:10:55 ق.ظ مناقصه تکمیل بخش مخابراتي پست 400.132.20 کیلو ولت مناقصه تکمیل بخش مخابراتي پست 400.132.20 کیلو ولت 23/03/1403 08:19:35 ق.ظ مناقصه اجرای خدمات درایوتست - مناقصه روز سه شنبه بیست و دوم خرداد 1403 مناقصه اجرای خدمات درایوتست 23/03/1403 07:03:49 ق.ظ مناقصه اجرای خدمات درایوتست  مناقصه اجرای خدمات درایوتست  23/03/1403 05:39:36 ق.ظ استعلام عیب یابی با دستگاه، تهیه نقشه (core plan) و پیشنهاد اصلاح فیزیکی شبکه فیبر نوری استعلام عیب یابی با دستگاه، تهیه نقشه (core plan) و پیشنهاد اصلاح فیزیکی شبکه فیبر نوری 22/03/1403 11:52:00 ق.ظ استعلام عیب یابی با دستگاه، تهیه نقشه(core plan) و پیشنهاد اصلاح فیزیکیث شبکه فیبر نوری استعلام عیب یابی با دستگاه، تهیه نقشه(core plan) و پیشنهاد اصلاح فیزیکیث شبکه فیبر نوری 22/03/1403 11:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجاره فضای 22 مگاهرتزی روی بیم غربی/باند KU ماهواره ترکمنعالم/موناکوست مدار ۵۲ درجه شرقی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجاره فضای 22 مگاهرتزی روی بیم غربی/باند KU ماهواره ترکمنعالم/موناکوست مدار ۵۲ درجه شرقی 22/03/1403 10:12:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره 1403.5_انجام خدمات مشاوره ای کامل پروژه های فیبر نوری استان کرمان مناقصه، خرید خدمات مشاوره 1403.5_انجام خدمات مشاوره ای کامل پروژه های فیبر نوری استان کرمان 22/03/1403 07:54:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم  فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران نوبت دوم  22/03/1403 07:51:07 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مهندسان مشاور خدمات مشاوره ای در زمینه تامین نگهداری و تعمیرات تجهیزات... فراخوان ارزیابی کیفی مهندسان مشاور خدمات مشاوره ای در زمینه تامین نگهداری و تعمیرات تجهیزات... 22/03/1403 06:29:51 ق.ظ استعلام سرویس برخط توپولوژی ،رفتار شناسی و مسئله یابی ذینفعان و کنشگران حوژه اقدام سازمان بهزیستی طبق شرایط پیوست استعلام سرویس برخط توپولوژی ،رفتار شناسی و مسئله یابی ذینفعان و کنشگران حوژه اقدام سازمان بهزیستی طبق شرایط پیوست 21/03/1403 10:50:00 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکاران فعال در حوزه عملیات اجرایی ROLLOUT مرتبط با BTS موبایل فراخوان شناسایی پیمانکاران فعال در حوزه عملیات اجرایی ROLLOUT مرتبط با BTS موبایل 21/03/1403 10:55:32 ق.ظ مناقصه, ارزیابی کیفی مشاوران:۱۴۰۳.۵ـانجام خدمات مشاوره¬ای کامل پروژه های فیبر نوری استان کرمان مناقصه, ارزیابی کیفی مشاوران:۱۴۰۳.۵ـانجام خدمات مشاوره¬ای کامل پروژه های فیبر نوری استان کرمان 21/03/1403 08:17:40 ق.ظ استعلام تدوین راهبردهای پیشنهادی و امکان سنجی توسعه منظومه مخابراتی پهن باند LEO - نوبت دوم استعلام تدوین راهبردهای پیشنهادی و امکان سنجی توسعه منظومه مخابراتی پهن باند LEO - نوبت دوم 21/03/1403 07:19:00 ق.ظ استعلام مدلسازی و بهینه سازی فرآیندها استعلام مدلسازی و بهینه سازی فرآیندها 21/03/1403 06:01:00 ق.ظ استعلام خدمات مهندسی طراحی تفصیلی شبکه جامع مخابراتی (IP-Based) مطابق با شرایط خصوصی پیوست. استعلام خدمات مهندسی طراحی تفصیلی شبکه جامع مخابراتی (IP-Based) مطابق با شرایط خصوصی پیوست. 20/03/1403 08:42:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره ای کامل پروژه های فیبر نوری فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره ای کامل پروژه های فیبر نوری 19/03/1403 09:33:53 ق.ظ فراخوان عمومی خدمات مشاوره ای در زمینه تامین نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری دریایی الکترونیکی و مخابراتی فراخوان عمومی خدمات مشاوره ای در زمینه تامین نگهداری و تعمیرات تجهیزات بندری دریایی الکترونیکی و مخابراتی 19/03/1403 09:07:05 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره ای کامل پروژه های فیبر نوری - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره ای کامل پروژه های فیبر نوری - نوبت دوم 19/03/1403 08:59:18 ق.ظ مناقصه عملیات کالیبراسیون و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی، آزمایشگاهی، مخابراتی و توزین ها - نوبت دوم مناقصه عملیات کالیبراسیون و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی، آزمایشگاهی، مخابراتی و توزین ها - نوبت دوم 19/03/1403 08:12:39 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره و نظارت بر قرارداد سرما یه گذاری، اجراء و بهره برداری شبکه فیبر نوری شهرداری همدان استعلام خدمات مشاوره و نظارت بر قرارداد سرما یه گذاری، اجراء و بهره برداری شبکه فیبر نوری شهرداری همدان 19/03/1403 07:43:00 ق.ظ استعلام عملیات ، نصب واجرای طرح کولوکیشنPC چالوس در مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت استان مازندران استعلام عملیات ، نصب واجرای طرح کولوکیشنPC چالوس در مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت استان مازندران 19/03/1403 04:20:00 ق.ظ استعلام قیمت اجرای خدمات اسکن فرکانسی و درایوتست کل کشور استعلام قیمت اجرای خدمات اسکن فرکانسی و درایوتست کل کشور 16/03/1403 12:09:16 ب.ظ استعلام خدمات مشاوره و نظارت بر قرارداد سرمایه گذاری زیرساخت فیبر نوری شهرداری استعلام خدمات مشاوره و نظارت بر قرارداد سرمایه گذاری زیرساخت فیبر نوری شهرداری 13/03/1403 09:33:00 ق.ظ مناقصه عملیات کالیبراسیون و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی، آزمایشگاهی، مخابراتی و توزین ها  مناقصه عملیات کالیبراسیون و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی، آزمایشگاهی، مخابراتی و توزین ها  13/03/1403 04:02:20 ق.ظ استعلام تدوین راهبردهای پیشنهادی و امکان سنجی توسعه منظومه مخابراتی پهن باند LEO استعلام تدوین راهبردهای پیشنهادی و امکان سنجی توسعه منظومه مخابراتی پهن باند LEO 12/03/1403 05:36:00 ق.ظ فراخوان مناقصه طراحی و مهندسی تفصیلی ، خرید و عملیات اجرائی کابل فیبر نوری ... نوبت دوم فراخوان مناقصه طراحی و مهندسی تفصیلی ، خرید و عملیات اجرائی کابل فیبر نوری ... نوبت دوم 12/03/1403 05:30:26 ق.ظ مناقصه عملیات کالیبراسیون و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی، آزمایشگاهی، مخابراتی و توزین ها  مناقصه عملیات کالیبراسیون و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی، آزمایشگاهی، مخابراتی و توزین ها  12/03/1403 04:15:07 ق.ظ مناقصه عملیات کالیبراسیون و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی، آزمایشگاهی، مخابراتی و توزین ها  - مناقصه روز پنجشنبه دهم خرداد 1403 مناقصه عملیات کالیبراسیون و تعمیرات تجهیزات الکترونیکی، آزمایشگاهی، مخابراتی و توزین ها  10/03/1403 08:24:33 ق.ظ استعلام تهیه نقشه core plan و پیشنهاد اصلاح فیزیکی استعلام تهیه نقشه core plan و پیشنهاد اصلاح فیزیکی 09/03/1403 11:14:00 ق.ظ فراخوان مناقصه طراحی و مهندسی تفصیلی ، خرید و عملیات اجرائی کابل فیبر نوری ... فراخوان مناقصه طراحی و مهندسی تفصیلی ، خرید و عملیات اجرائی کابل فیبر نوری ... 09/03/1403 10:29:35 ق.ظ استعلام طراحی و اجرای کامل اتاق سرور شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر استعلام طراحی و اجرای کامل اتاق سرور شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر 09/03/1403 07:27:00 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه پسیو مخابرات شامل طراحی و مهندسی تفصیلی ، خرید و عملیات اجرائی کابل فیبر نوری.... نوبت دوم فراخوان مناقصه پروژه پسیو مخابرات شامل طراحی و مهندسی تفصیلی ، خرید و عملیات اجرائی کابل فیبر نوری.... نوبت دوم 09/03/1403 07:31:17 ق.ظ فراخوان مناقصه طراحی و مهندسی تفصیلی ، خرید و عملیات اجرائی کابل فیبر نوری ...نوبت دوم فراخوان مناقصه طراحی و مهندسی تفصیلی ، خرید و عملیات اجرائی کابل فیبر نوری ...نوبت دوم 09/03/1403 07:30:55 ق.ظ استعلام تدوین راهبردهای پیشنهادی و امکان سنجی توسعه منظومه مخابراتی پهن باند LEO استعلام تدوین راهبردهای پیشنهادی و امکان سنجی توسعه منظومه مخابراتی پهن باند LEO 09/03/1403 06:04:00 ق.ظ فراخوان مناقصه طراحی و مهندسی تفصیلی ، خرید و عملیات اجرائی کابل فیبر نوری ... فراخوان مناقصه طراحی و مهندسی تفصیلی ، خرید و عملیات اجرائی کابل فیبر نوری ... 08/03/1403 10:07:54 ق.ظ مناقصه, اجرای زیرساخت، خرید ملزومات و تجهیزات، طراحی، نصب و راه اندازی مرکز کنترل عملیات و شبکه مناقصه, اجرای زیرساخت، خرید ملزومات و تجهیزات، طراحی، نصب و راه اندازی مرکز کنترل عملیات و شبکه 08/03/1403 07:53:37 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت طراحی و مهندسی تامین و اجرای زیرساخت شبکه فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار جهت طراحی و مهندسی تامین و اجرای زیرساخت شبکه 08/03/1403 06:24:31 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه پسیو مخابرات شامل طراحی و مهندسی تفصیلی ، خرید و عملیات اجرائی کابل فیبر نوری.... فراخوان مناقصه پروژه پسیو مخابرات شامل طراحی و مهندسی تفصیلی ، خرید و عملیات اجرائی کابل فیبر نوری.... 08/03/1403 05:33:27 ق.ظ مناقصه اجرای مقاوم سازی امن سازی و پایش امنیت اتوماسیون نوبت دوم مناقصه اجرای مقاوم سازی امن سازی و پایش امنیت اتوماسیون نوبت دوم 08/03/1403 05:14:03 ق.ظ مناقصه اجرای زیرساخت، خرید ملزومات و تجهیزات،طراحی، نصب و راه اندازی مرکز کنترل عملیات... مناقصه اجرای زیرساخت، خرید ملزومات و تجهیزات،طراحی، نصب و راه اندازی مرکز کنترل عملیات... 08/03/1403 05:13:11 ق.ظ مناقصه برداشت اطلاعات حوضچه های مخابراتی مراکز... مناقصه برداشت اطلاعات حوضچه های مخابراتی مراکز... 08/03/1403 05:06:30 ق.ظ استعلام خدمات مهندسی طراحی تفصیلی شبکه جامع مخابراتی (IP-Based) مطابق با شرایط خصوصی پیوست. استعلام خدمات مهندسی طراحی تفصیلی شبکه جامع مخابراتی (IP-Based) مطابق با شرایط خصوصی پیوست. 07/03/1403 09:54:00 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی در زمینه های اجرا پشتیبانی و نظارت آگهی فراخوان عمومی در زمینه های اجرا پشتیبانی و نظارت 07/03/1403 07:07:29 ق.ظ مناقصه عمومی طراحی زیباسازی دکل‌ های ارتباطی مناقصه عمومی طراحی زیباسازی دکل‌ های ارتباطی 07/03/1403 04:01:36 ق.ظ فراخوان عمومی اجرا، پشتیبانی و نظارت ... فراخوان عمومی اجرا، پشتیبانی و نظارت ... 06/03/1403 11:39:54 ق.ظ مناقصه عمومی طراحی زیباسازی دکل‌ های ارتباطی مناقصه عمومی طراحی زیباسازی دکل‌ های ارتباطی 06/03/1403 04:02:07 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی بومی سازی سامانه اسکادا و سامانه مدیریت انرژی (SCADA , EMS) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی بومی سازی سامانه اسکادا و سامانه مدیریت انرژی (SCADA , EMS) 05/03/1403 11:42:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بومی سازی سامانه اسکادا و سامانه مدیریت انرژی EMS و SCADA  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بومی سازی سامانه اسکادا و سامانه مدیریت انرژی EMS و SCADA  05/03/1403 09:59:00 ق.ظ مناقصه, بومی سازی سامانه اسکادا و سامانه مدیریت انرژی (SCADA , EMS) مناقصه, بومی سازی سامانه اسکادا و سامانه مدیریت انرژی (SCADA , EMS) 05/03/1403 09:20:13 ق.ظ مناقصه عمومی طراحی زیباسازی دکل‌ های ارتباطی - مناقصه روز شنبه پنجم خرداد 1403 مناقصه عمومی طراحی زیباسازی دکل‌ های ارتباطی 05/03/1403 07:30:24 ق.ظ مناقصه اجرای مقاوم سازی امن سازی و پایش امنیت اتوماسیون مناقصه اجرای مقاوم سازی امن سازی و پایش امنیت اتوماسیون 05/03/1403 07:05:33 ق.ظ مناقصه عمومی طراحی زیباسازی دکل های ارتباطی مناقصه عمومی طراحی زیباسازی دکل های ارتباطی 05/03/1403 05:18:00 ق.ظ استعلام مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای شبه فیبر نوری شهرداری اردبیل ، اجرا بصورت قرارداد میباشد کلیه کسورات برعهده برنده میباشد استعلام مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای شبه فیبر نوری شهرداری اردبیل ، اجرا بصورت قرارداد میباشد کلیه کسورات برعهده برنده میباشد 01/03/1403 10:10:00 ق.ظ فراخوان شناسای پیمانکاران در زمینه نیازمندی‌ های فنی شبکه... فراخوان شناسای پیمانکاران در زمینه نیازمندی‌ های فنی شبکه... 01/03/1403 04:03:17 ق.ظ فراخوان شناسایی شرکت های فعال در حوزه طراحی و پیاده سازی سرویس شارژ اضطراری فراخوان شناسایی شرکت های فعال در حوزه طراحی و پیاده سازی سرویس شارژ اضطراری 31/02/1403 12:00:39 ب.ظ استعلام طراحی شبکه دسترسی فیبرنوری و FTTH به همراه تهیه نقشه استعلام طراحی شبکه دسترسی فیبرنوری و FTTH به همراه تهیه نقشه 31/02/1403 11:32:59 ق.ظ فراخوان شناسای پیمانکاران در زمینه نیازمندی‌ های فنی شبکه... فراخوان شناسای پیمانکاران در زمینه نیازمندی‌ های فنی شبکه... 31/02/1403 04:17:22 ق.ظ فراخوان شناسای پیمانکاران در زمینه نیازمندی‌ های فنی شبکه...- مناقصه روز یکشنبه سی ام اردیبهشت 1403 فراخوان شناسای پیمانکاران در زمینه نیازمندی‌ های فنی شبکه... 30/02/1403 06:52:52 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی برای نظارت بر پروژه منظومه ماهواره سنجشی حداقلی فراخوان ارزیابی کیفی برای نظارت بر پروژه منظومه ماهواره سنجشی حداقلی 30/02/1403 06:44:47 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره جهت نظارت و راهبری منظومه ماهواره سنجشی حداقلی در تمام فازهای مربوطه مناقصه، خرید خدمات مشاوره جهت نظارت و راهبری منظومه ماهواره سنجشی حداقلی در تمام فازهای مربوطه 30/02/1403 05:27:00 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندی های فنی شبکه  فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه نیازمندی های فنی شبکه  30/02/1403 04:56:19 ق.ظ مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی طراحی ، تامین ، اجرا پروژه فیبر نوری زیر دریایی قشم... مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی طراحی ، تامین ، اجرا پروژه فیبر نوری زیر دریایی قشم... 26/02/1403 09:29:08 ق.ظ استعلام خدمات مهندس مشاور برای مشاوره و انجام مطالعات و طراحی اولیه و تفصیلی مسیر و نظارت بر اجرای فیبر نوری شهرداری استعلام خدمات مهندس مشاور برای مشاوره و انجام مطالعات و طراحی اولیه و تفصیلی مسیر و نظارت بر اجرای فیبر نوری شهرداری 26/02/1403 07:14:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره "خرید خدمات مشاوره برای مطالعه مؤلفه های فنی و اقتصادی و ابعاد راهبردی و برنامه ریزی تنظیم مقررات ارتباطی و مطالعات بین المللی" مناقصه، خرید خدمات مشاوره "خرید خدمات مشاوره برای مطالعه مؤلفه های فنی و اقتصادی و ابعاد راهبردی و برنامه ریزی تنظیم مقررات ارتباطی و مطالعات بین المللی" 25/02/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام انجام خدمات طراحی و سورت نقشه ها استعلام انجام خدمات طراحی و سورت نقشه ها 25/02/1403 11:00:04 ق.ظ مناقصه مشاوره، تدوین طراحی مفهومی و طراحی تفصیلی و نظارت بر اجرای زیرساخت فیزیکی مرکز داده نوبت دوم مناقصه مشاوره، تدوین طراحی مفهومی و طراحی تفصیلی و نظارت بر اجرای زیرساخت فیزیکی مرکز داده نوبت دوم 25/02/1403 05:06:34 ق.ظ استعلام خدمات مهندسی طراحی تفصیلی شبکه جامع مخابراتی (IP-Based) مطابق با شرایط خصوصی پیوست. استعلام خدمات مهندسی طراحی تفصیلی شبکه جامع مخابراتی (IP-Based) مطابق با شرایط خصوصی پیوست. 24/02/1403 08:01:00 ق.ظ استعلام مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای شبه فیبر نوری شهرداری اردبیل ، اجرا بصورت قرارداد میباشد کلیه کسورات برعهده برنده میباشد استعلام مشاوره، طراحی و نظارت بر اجرای شبه فیبر نوری شهرداری اردبیل ، اجرا بصورت قرارداد میباشد کلیه کسورات برعهده برنده میباشد 24/02/1403 05:53:00 ق.ظ مناقصه مشاوره، تدوین طراحی مفهومی و طراحی تفصیلی و نظارت بر اجرای زیرساخت فیزیکی مرکز داده مناقصه مشاوره، تدوین طراحی مفهومی و طراحی تفصیلی و نظارت بر اجرای زیرساخت فیزیکی مرکز داده 23/02/1403 05:28:17 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات مشاور فنی و تجهیزات خشکی دریابی مخابراتی و الکترونیکی- نوبت دوم تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات مشاور فنی و تجهیزات خشکی دریابی مخابراتی و الکترونیکی- نوبت دوم 19/02/1403 08:14:39 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات مشاور فنی و تجهیزات خشکی دریابی مخابراتی و الکترونیکی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران انجام خدمات مشاور فنی و تجهیزات خشکی دریابی مخابراتی و الکترونیکی 18/02/1403 07:41:18 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاور فنی و تجهیزات خشکی ، دریایی ، مخابراتی و الکترونیکی مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مشاور فنی و تجهیزات خشکی ، دریایی ، مخابراتی و الکترونیکی 18/02/1403 06:54:00 ق.ظ فرخوان تعمیر و بازسازی انواع پمپ های سانتریفیوژ ... فرخوان تعمیر و بازسازی انواع پمپ های سانتریفیوژ ... 18/02/1403 05:12:01 ق.ظ استعلام طراحی شبکه دیجیتال رادیویی و ارائه طرح توسعه ایستگاه های تکرارکننده و ثابت و اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور طبق فایل پیوست استعلام طراحی شبکه دیجیتال رادیویی و ارائه طرح توسعه ایستگاه های تکرارکننده و ثابت و اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور طبق فایل پیوست 17/02/1403 06:11:00 ق.ظ استعلام خدمات مهندسی طراحی تفصیلی شبکه جامع مخابراتی (IP-Based) مطابق با شرایط خصوصی پیوست. استعلام خدمات مهندسی طراحی تفصیلی شبکه جامع مخابراتی (IP-Based) مطابق با شرایط خصوصی پیوست. 16/02/1403 09:03:00 ق.ظ استعلام عقد قرارداد پشتیبانی دکل طبق پیوست در سال 1403 استعلام عقد قرارداد پشتیبانی دکل طبق پیوست در سال 1403 16/02/1403 05:19:00 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار به منظور مشاوره و نظارت جهت تهیه اسناد فنی و مستندات برگزاری مناقصه راه اندازی مرکز پایش(مانیتورینگ) استعلام انتخاب پیمانکار به منظور مشاوره و نظارت جهت تهیه اسناد فنی و مستندات برگزاری مناقصه راه اندازی مرکز پایش(مانیتورینگ) 12/02/1403 09:14:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نگهداری سخت افزار ، نرم افزار و شبکه اداره کل استعلام انجام خدمات مشاوره ، پشتیبانی و نگهداری سخت افزار ، نرم افزار و شبکه اداره کل 12/02/1403 07:23:00 ق.ظ مناقصه خریداری خدمات مربوط به مشاوره ؛ نظارت فنی و همکاری در استقرار و راه اندازی .... - نوبت دوم مناقصه خریداری خدمات مربوط به مشاوره ؛ نظارت فنی و همکاری در استقرار و راه اندازی .... - نوبت دوم 11/02/1403 09:02:22 ق.ظ استعلام طراحی ونظارت بر اجرای شبه فیبر نوری شهرداری اردبیل -اجرا بصورت قرارداد میباشد کلیه کسورات برعهده برنده میباشد استعلام طراحی ونظارت بر اجرای شبه فیبر نوری شهرداری اردبیل -اجرا بصورت قرارداد میباشد کلیه کسورات برعهده برنده میباشد 11/02/1403 07:41:00 ق.ظ استعلام طراحی و اجرا سیستم ارث صاعقه گیر جهت دکل مخابراتی جابجا شده استعلام طراحی و اجرا سیستم ارث صاعقه گیر جهت دکل مخابراتی جابجا شده 11/02/1403 04:15:00 ق.ظ مناقصه خریداری خدمات مربوط به مشاوره ؛ نظارت فنی و همکاری در استقرار و راه اندازی .... مناقصه خریداری خدمات مربوط به مشاوره ؛ نظارت فنی و همکاری در استقرار و راه اندازی .... 10/02/1403 08:29:29 ق.ظ مناقصه اجرای زیرساخت، خرید ملزومات و تجهیزات،طراحی، نصب و راه اندازی مرکز کنترل عملیات... مناقصه اجرای زیرساخت، خرید ملزومات و تجهیزات،طراحی، نصب و راه اندازی مرکز کنترل عملیات... 10/02/1403 07:00:29 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره س/1-2-1403 مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره س/1-2-1403 10/02/1403 06:08:00 ق.ظ استعلام بازدید ، بررسی ، برآورد قیمت و رفع قطعی فیبر نوری خط هفتم سراسری جزییات برابر فایل پیوست استعلام بازدید ، بررسی ، برآورد قیمت و رفع قطعی فیبر نوری خط هفتم سراسری جزییات برابر فایل پیوست 09/02/1403 01:37:00 ب.ظ تجدید استعلام عملیات نظارت شبکه کابل و دسترسی حوزه مدیریت شبکه سال 1403  تجدید استعلام عملیات نظارت شبکه کابل و دسترسی حوزه مدیریت شبکه سال 1403  03/02/1403 11:02:18 ق.ظ استعلام خدمات مهندسی طراحی تفصیلی شبکه جامع مخابراتی (IP-based )شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان مطابق با شرایط خصوصی پیوست. استعلام خدمات مهندسی طراحی تفصیلی شبکه جامع مخابراتی (IP-based )شرکت برق منطقه ای سیستان و بلوچستان مطابق با شرایط خصوصی پیوست. 03/02/1403 07:40:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات مشاوره بررسی اسناد منتشره مجامع منطقه ای و بین المللی استعلام خرید خدمات مشاوره بررسی اسناد منتشره مجامع منطقه ای و بین المللی 03/02/1403 01:15:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره دعوت به شرکت در ارزیابی کیفی تکمیل سالن ملامحمدی اشتهارد مناقصه، خرید خدمات مشاوره دعوت به شرکت در ارزیابی کیفی تکمیل سالن ملامحمدی اشتهارد 01/02/1403 06:33:00 ق.ظ