ساخت،نصب و تعمیرات صنایع فولاد info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام فیلتر .... استعلام فیلتر .... 29/03/1403 12:21:01 ب.ظ استعلام ساخت گیربکس HANSEN & BEVEL SPUR ... استعلام ساخت گیربکس HANSEN & BEVEL SPUR ... 29/03/1403 11:39:46 ق.ظ مناقصه داخلی نسوز سایز اقلام فولادسازی 1403 مناقصه داخلی نسوز سایز اقلام فولادسازی 1403 29/03/1403 11:18:28 ق.ظ مناقصه تعویض شفت ترنیون فیکس (FIX TRUNION) آسیاب 1 گندله سازی 1  مناقصه تعویض شفت ترنیون فیکس (FIX TRUNION) آسیاب 1 گندله سازی 1  29/03/1403 11:16:02 ق.ظ مناقصه عمومی خرید ممبران مناقصه عمومی خرید ممبران 29/03/1403 11:13:17 ق.ظ استعلام ترمز ‎دیسکی‏ ظرفیت ‎16 Ton‏ مارک SIBRE‎ مدل ‎SH107 کرین PTM استعلام ترمز ‎دیسکی‏ ظرفیت ‎16 Ton‏ مارک SIBRE‎ مدل ‎SH107 کرین PTM 29/03/1403 10:26:00 ق.ظ استعلام خدمات رفع مسدودی در بین منهول ها ( خاکبرداری و...) 1 برگ با شرح کامل به پیوست میباشد و قیمت در آن برگه درج گردد . بار دوم استعلام خدمات رفع مسدودی در بین منهول ها ( خاکبرداری و...) 1 برگ با شرح کامل به پیوست میباشد و قیمت در آن برگه درج گردد . بار دوم 29/03/1403 08:24:00 ق.ظ استعلام پمپ ‎روانکاری‏ ‎برقی‏ مارک MAX ZHANTI‏ /پیشنهاد ارسالی مطابق برند و مشخصات فنی پیوست باشد در غیر اینصورت باطل خواهد شد. استعلام پمپ ‎روانکاری‏ ‎برقی‏ مارک MAX ZHANTI‏ /پیشنهاد ارسالی مطابق برند و مشخصات فنی پیوست باشد در غیر اینصورت باطل خواهد شد. 29/03/1403 08:03:00 ق.ظ استعلام جک زاویه( جک بزرگ) روتیواتور افست مفصلی 36 پره با وزن 450 کیلوگرم استعلام جک زاویه( جک بزرگ) روتیواتور افست مفصلی 36 پره با وزن 450 کیلوگرم 29/03/1403 07:52:00 ق.ظ مناقصه اقلام نسوز فولاد سازی نوبت دوم مناقصه اقلام نسوز فولاد سازی نوبت دوم 29/03/1403 06:50:17 ق.ظ فراخوان هواساز، خرید 2 ردیف جرم کوبیدنی... نوبت دوم  فراخوان هواساز، خرید 2 ردیف جرم کوبیدنی...نوبت دوم  29/03/1403 06:13:08 ق.ظ استعلام خرید ولو استعلام خرید ولو 29/03/1403 06:12:15 ق.ظ مناقصه عمومی خرید داخلی ضایعات مسی - نوبت دوم مناقصه عمومی خرید داخلی ضایعات مسی - نوبت دوم 29/03/1403 06:02:23 ق.ظ استعلام تایمر برقی - قیمت ها در فرم پیوست ثبت شود پرداخت 2 ماه استعلام تایمر برقی - قیمت ها در فرم پیوست ثبت شود پرداخت 2 ماه 29/03/1403 05:44:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات تعمیر سایلنسر کمپرسور پروسس جهت مجتمع فولاد میانه استعلام ارائه خدمات تعمیر سایلنسر کمپرسور پروسس جهت مجتمع فولاد میانه 29/03/1403 05:44:00 ق.ظ مناقصه اجرای پمپ خانه PLS لیچینگ شامل احداث پمپ خانه، اتاق های برق و ترانس...نوبت دوم مناقصه اجرای پمپ خانه PLS لیچینگ شامل احداث پمپ خانه، اتاق های برق و ترانس...نوبت دوم 29/03/1403 05:54:32 ق.ظ مناقصه پروژه ارائه خدمات آماده سازی، تهیه مقاطع و آنالیز نمونه برداری حفاری، زمین شناسی و ژئوشیمی به روش های ... نوبت دوم مناقصه پروژه ارائه خدمات آماده سازی، تهیه مقاطع و آنالیز نمونه برداری حفاری، زمین شناسی و ژئوشیمی به روش های ...نوبت دوم 29/03/1403 05:53:21 ق.ظ مناقصه عمومی تامین شین رابط مسی ، ساپورت باسپار  مناقصه عمومی تامین شین رابط مسی ، ساپورت باسپار  29/03/1403 05:36:40 ق.ظ مناقصه عمومی تامین فیلتر  مناقصه عمومی تامین فیلتر  29/03/1403 05:35:40 ق.ظ  مناقصه عمومی پیمانکاری فعالیت های ابنیه ، تاسیسات برقی و تاسیسات تجدید  مناقصه عمومی پیمانکاری فعالیت های ابنیه ، تاسیسات برقی و تاسیسات 29/03/1403 05:26:13 ق.ظ مناقصه عمومی خرید 3 (سه ) قلم شیر پروانه ای  ​​​​​​​تجدید شده  مناقصه عمومی خرید 3 (سه ) قلم شیر پروانه ای  ​​​​​​​تجدید شده  29/03/1403 05:25:02 ق.ظ استعلام الکترونیکی، ترانس ولتاژ" ARTECHE " استعلام الکترونیکی، ترانس ولتاژ" ARTECHE " 29/03/1403 04:23:35 ق.ظ استعلام الکترونیکی، مقاومت ترمز درایو" HYUNDAI " استعلام الکترونیکی، مقاومت ترمز درایو" HYUNDAI " 29/03/1403 04:23:30 ق.ظ استعلام الکترونیکی، گسکت شیر توپی باکس فیلتر روغن استعلام الکترونیکی، گسکت شیر توپی باکس فیلتر روغن 29/03/1403 04:23:25 ق.ظ استعلام الکترونیکی، گلند پلاستیکی کابل بهمراه لاکنات و اورینگ استعلام الکترونیکی، گلند پلاستیکی کابل بهمراه لاکنات و اورینگ 29/03/1403 04:23:19 ق.ظ استعلام الکترونیکی، شیر کنترل جریان استعلام الکترونیکی، شیر کنترل جریان 29/03/1403 04:22:49 ق.ظ استعلام الکترونیکی، ترانسفورماتورهوایی روغنی "KOOSHKAN " استعلام الکترونیکی، ترانسفورماتورهوایی روغنی "KOOSHKAN " 29/03/1403 04:22:44 ق.ظ استعلام الکترونیکی، هندل ارت فیدر mv استعلام الکترونیکی، هندل ارت فیدر mv 29/03/1403 04:22:39 ق.ظ استعلام الکترونیکی، فن خنک کننده موتور" SIEMENS " استعلام الکترونیکی، فن خنک کننده موتور" SIEMENS " 29/03/1403 04:22:34 ق.ظ استعلام الکترونیکی، رله حفاظت جریانی"ALSTOM" استعلام الکترونیکی، رله حفاظت جریانی"ALSTOM" 29/03/1403 04:22:29 ق.ظ استعلام الکترونیکی، سنسور خلاء همراه با نمایشگر استعلام الکترونیکی، سنسور خلاء همراه با نمایشگر 29/03/1403 04:22:24 ق.ظ استعلام الکترونیکی، فیدرکشویی " IRAN SEABOCK " استعلام الکترونیکی، فیدرکشویی " IRAN SEABOCK " 29/03/1403 04:22:19 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کلید بریکر هوایی " SIEMENS " استعلام الکترونیکی، کلید بریکر هوایی " SIEMENS " 29/03/1403 04:22:13 ق.ظ استعلام الکترونیکی، ترانس جریان 400 آمپر برای کنترلر آردوینو استعلام الکترونیکی، ترانس جریان 400 آمپر برای کنترلر آردوینو 29/03/1403 04:22:08 ق.ظ استعلام الکترونیکی، ترانس جریان حلقوی استعلام الکترونیکی، ترانس جریان حلقوی 29/03/1403 04:22:03 ق.ظ استعلام، بیرینگها استعلام، بیرینگها 29/03/1403 04:21:48 ق.ظ استعلام، پیچ برنجی 12 میلیمتر( تحویل اضطراری) استعلام، پیچ برنجی 12 میلیمتر( تحویل اضطراری) 29/03/1403 04:21:42 ق.ظ استعلام الکترونیکی، رینگ فولادی دستگاه پرس استعلام الکترونیکی، رینگ فولادی دستگاه پرس 29/03/1403 04:21:33 ق.ظ استعلام الکترونیکی، ترانس جریان استعلام الکترونیکی، ترانس جریان 29/03/1403 04:21:28 ق.ظ استعلام الکترونیکی، سیستم کامپیوتری (جهت تنظیم ولتاژ ترانس فشار قوی بگ فیلترها( استعلام الکترونیکی، سیستم کامپیوتری (جهت تنظیم ولتاژ ترانس فشار قوی بگ فیلترها( 29/03/1403 04:21:23 ق.ظ استعلام الکترونیکی، هشدار ، آژیر ، سیرن ، بلندگو استعلام الکترونیکی، هشدار ، آژیر ، سیرن ، بلندگو 29/03/1403 04:21:18 ق.ظ استعلام الکترونیکی، نشان دهنده سطح روغن استعلام الکترونیکی، نشان دهنده سطح روغن 29/03/1403 04:21:13 ق.ظ استعلام، ایمپلر فن برای تاندیشکار پرهیت استعلام، ایمپلر فن برای تاندیشکار پرهیت 29/03/1403 04:21:10 ق.ظ استعلام الکترونیکی، واشر لاستیکی استعلام الکترونیکی، واشر لاستیکی 29/03/1403 04:21:07 ق.ظ استعلام، ترانسفورماتور های جریان استعلام، ترانسفورماتور های جریان 29/03/1403 04:21:05 ق.ظ استعلام الکترونیکی، ترانس خشک استعلام الکترونیکی، ترانس خشک 29/03/1403 04:21:02 ق.ظ استعلام، پابند صفحه تیپ K جهت ریل(اضطراری)شرکت های مورد تایید راه اهن استعلام، پابند صفحه تیپ K جهت ریل(اضطراری)شرکت های مورد تایید راه اهن 29/03/1403 04:21:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، اتصالات و متعلقات شبکه هوایی پست برق استعلام الکترونیکی، اتصالات و متعلقات شبکه هوایی پست برق 29/03/1403 04:20:57 ق.ظ استعلام، کابل کنترل آرموردار زیر زمینی استعلام، کابل کنترل آرموردار زیر زمینی 29/03/1403 04:20:55 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کابل هوایی آلومینیومی بدون روکش"ACSR " استعلام الکترونیکی، کابل هوایی آلومینیومی بدون روکش"ACSR " 29/03/1403 04:20:52 ق.ظ استعلام، کابل 3X35+3X35/3 میلیمتر مربع برای درام کابل قدرت و کابل 2.5*18 انعطاف پذیر استعلام، کابل 3X35+3X35/3 میلیمتر مربع برای درام کابل قدرت و کابل 2.5*18 انعطاف پذیر 29/03/1403 04:20:50 ق.ظ استعلام الکترونیکی، قرقره فلکسیبل جمع کن همراه با فلکسیبل دو قلو گاز و اکسیژن استعلام الکترونیکی، قرقره فلکسیبل جمع کن همراه با فلکسیبل دو قلو گاز و اکسیژن 29/03/1403 04:20:46 ق.ظ استعلام، مهره (پابند) جهت کلمپ تیپ K(اضطراری)شرکت های مورد تایید راه اهن استعلام، مهره (پابند) جهت کلمپ تیپ K(اضطراری)شرکت های مورد تایید راه اهن 29/03/1403 04:20:45 ق.ظ استعلام، پیچ پا بند تیپ K جهت ریل(اضطراری) شرکت های مورد تایید راه اهن استعلام، پیچ پا بند تیپ K جهت ریل(اضطراری) شرکت های مورد تایید راه اهن 29/03/1403 04:20:38 ق.ظ استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه 29/03/1403 04:20:33 ق.ظ استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه 29/03/1403 04:20:27 ق.ظ استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه 29/03/1403 04:20:22 ق.ظ استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه 29/03/1403 04:20:17 ق.ظ استعلام الکترونیکی، موتور دیزل لیفتراک استعلام الکترونیکی، موتور دیزل لیفتراک 29/03/1403 04:20:17 ق.ظ استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه 29/03/1403 04:20:12 ق.ظ استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه 29/03/1403 04:20:06 ق.ظ استعلام الکترونیکی، ترانسفورماتور استعلام الکترونیکی، ترانسفورماتور 29/03/1403 04:20:06 ق.ظ استعلام الکترونیکی، شیر و بدنه شیر انبساط دمایی استعلام الکترونیکی، شیر و بدنه شیر انبساط دمایی 29/03/1403 04:20:01 ق.ظ استعلام الکترونیکی، پلاک پلاستیکی محصول جهت پرینتر حرارتی - 2 رو سفید استعلام الکترونیکی، پلاک پلاستیکی محصول جهت پرینتر حرارتی - 2 رو سفید 29/03/1403 04:19:56 ق.ظ استعلام الکترونیکی، درپوش انتهایی خطوط RO مطابق نقشه و دیتیل پیوست استعلام الکترونیکی، درپوش انتهایی خطوط RO مطابق نقشه و دیتیل پیوست 29/03/1403 04:19:51 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کانورتر ولتاژ متناوب به مستقیم "SECOM" استعلام الکترونیکی، کانورتر ولتاژ متناوب به مستقیم "SECOM" 29/03/1403 04:19:46 ق.ظ استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه 29/03/1403 04:19:41 ق.ظ استعلام الکترونیکی، خازن " ICAR " استعلام الکترونیکی، خازن " ICAR " 29/03/1403 04:19:40 ق.ظ استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه 29/03/1403 04:19:35 ق.ظ استعلام الکترونیکی، تریستور ABB استعلام الکترونیکی، تریستور ABB 29/03/1403 04:19:35 ق.ظ استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه 29/03/1403 04:19:30 ق.ظ استعلام الکترونیکی، شیر اطمینان استعلام الکترونیکی، شیر اطمینان 29/03/1403 04:19:29 ق.ظ استعلام، نیمه کوپلینگ با بافر چرمی استعلام، نیمه کوپلینگ با بافر چرمی 29/03/1403 04:19:25 ق.ظ استعلام، فیلتر ابری برای بلور AERZEN استعلام، فیلتر ابری برای بلور AERZEN 29/03/1403 04:19:20 ق.ظ استعلام، کوپلینگها استعلام، کوپلینگها 29/03/1403 04:19:15 ق.ظ استعلام، ترانسمیتر فشار استعلام، ترانسمیتر فشار 29/03/1403 04:19:10 ق.ظ استعلام، فیلتر هواکش استعلام، فیلتر هواکش 29/03/1403 04:19:05 ق.ظ استعلام، سیل کیت جک استعلام، سیل کیت جک 29/03/1403 04:19:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کپسول دیونایزر" AQUADEM " استعلام الکترونیکی، کپسول دیونایزر" AQUADEM " 29/03/1403 04:18:59 ق.ظ استعلام، پمپ ترمز هیدرولیک استعلام، پمپ ترمز هیدرولیک 29/03/1403 04:18:55 ق.ظ استعلام الکترونیکی، پروگرامر آی سی استعلام الکترونیکی، پروگرامر آی سی 29/03/1403 04:18:54 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کاسه نمد سه ردیفه - NBR استعلام الکترونیکی، کاسه نمد سه ردیفه - NBR 29/03/1403 04:18:49 ق.ظ استعلام، ترمینال توزیع گریس استعلام، ترمینال توزیع گریس 29/03/1403 04:18:47 ق.ظ استعلام الکترونیکی، سه نظام مرغک اتومات استعلام الکترونیکی، سه نظام مرغک اتومات 29/03/1403 04:18:44 ق.ظ استعلام، پمپ روغن قالب های بیلت استعلام، پمپ روغن قالب های بیلت 29/03/1403 04:18:42 ق.ظ استعلام الکترونیکی، بیرینگ NSK - 629-DW استعلام الکترونیکی، بیرینگ NSK - 629-DW 29/03/1403 04:18:39 ق.ظ استعلام، مجموعه ترمز هویست جرثقیل سیاگ استعلام، مجموعه ترمز هویست جرثقیل سیاگ 29/03/1403 04:18:37 ق.ظ استعلام الکترونیکی، شیر SAMSON استعلام الکترونیکی، شیر SAMSON 29/03/1403 04:18:34 ق.ظ استعلام، دژنکتور خلاء کشوئی 12 کیلو ولت 1250 آمپر استعلام، دژنکتور خلاء کشوئی 12 کیلو ولت 1250 آمپر 29/03/1403 04:18:32 ق.ظ استعلام الکترونیکی، روتاری جوینت YAXINL90118-24 مطابق دیتیل و نقشه استعلام الکترونیکی، روتاری جوینت YAXINL90118-24 مطابق دیتیل و نقشه 29/03/1403 04:18:28 ق.ظ استعلام، آشکارسازهاوانتقال دهنده های سیگنال وسوئچ ها کنترلی استعلام، آشکارسازهاوانتقال دهنده های سیگنال وسوئچ ها کنترلی 29/03/1403 04:18:27 ق.ظ استعلام الکترونیکی، پروانه خنک کننده موتور AC استعلام الکترونیکی، پروانه خنک کننده موتور AC 29/03/1403 04:18:23 ق.ظ استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه 29/03/1403 04:18:22 ق.ظ استعلام الکترونیکی، سینی کابل گالوانیزه و اتصالات استعلام الکترونیکی، سینی کابل گالوانیزه و اتصالات 29/03/1403 04:18:18 ق.ظ استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه استعلام، انواع شیرها واکچویتورهای ابزاردقیقی وقطعات مربوطه 29/03/1403 04:18:17 ق.ظ استعلام الکترونیکی، باطری نیکل کادمیم دستگاه باطری شارژر شرکت تغذیه الکترونیک استعلام الکترونیکی، باطری نیکل کادمیم دستگاه باطری شارژر شرکت تغذیه الکترونیک 29/03/1403 04:18:12 ق.ظ استعلام، شافت کلوخه شکن میانی استعلام، شافت کلوخه شکن میانی 29/03/1403 04:18:12 ق.ظ استعلام، صفحه تیپ K بدون شیب(متریال فورج شده) استعلام، صفحه تیپ K بدون شیب(متریال فورج شده) 29/03/1403 04:18:07 ق.ظ استعلام، جالی سبک جهت کولر ریفرمر استعلام، جالی سبک جهت کولر ریفرمر 29/03/1403 04:17:59 ق.ظ استعلام، پیچ تراورز آبکاری شده(فورج شده تحویل اضطراری استعلام، پیچ تراورز آبکاری شده(فورج شده تحویل اضطراری 29/03/1403 04:17:54 ق.ظ