نوار اخطار info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام نوار خطر رنگ آبی عرض20 سانت طبق مشخصات و مقدار استعلام پیوست. استعلام نوار خطر رنگ آبی عرض20 سانت طبق مشخصات و مقدار استعلام پیوست. 26/03/1403 09:33:00 ق.ظ استعلام نوارخطر-چسب پهن - بوش یاطوم استعلام نوارخطر-چسب پهن - بوش یاطوم 22/03/1403 09:24:00 ق.ظ استعلام ارومیه - خرید نوار حریم بندی طبق مشخصات درخواستی ( ایران کدمشابه است ). الصاق پیش فاکتور الزامی است. استعلام ارومیه - خرید نوار حریم بندی طبق مشخصات درخواستی ( ایران کدمشابه است ). الصاق پیش فاکتور الزامی است. 22/03/1403 09:11:00 ق.ظ استعلام فیبر نوری بانکهای سپه استعلام فیبر نوری بانکهای سپه 21/03/1403 11:11:04 ق.ظ استعلام فیبر نوری 24 کر و نوار اخطار زرد طبق مشخصات و مقادیر پیوست. استعلام فیبر نوری 24 کر و نوار اخطار زرد طبق مشخصات و مقادیر پیوست. 09/03/1403 11:16:00 ق.ظ استعلام بر چسب ایمنی استعلام بر چسب ایمنی 09/03/1403 08:58:00 ق.ظ استعلام نوار خطر زرد رنگ مطابق با مشخصات ذکر شده در شرایط استعلام (فایل پیوست) استعلام نوار خطر زرد رنگ مطابق با مشخصات ذکر شده در شرایط استعلام (فایل پیوست) 09/03/1403 05:31:00 ق.ظ استعلام درخواست تعیین پیمانکار جهت اجرای فیبر نوری بانک سپه استعلام درخواست تعیین پیمانکار جهت اجرای فیبر نوری بانک سپه 07/03/1403 12:12:22 ب.ظ استعلام نوار اخطار فیبر نوری 20 سانتی.... استعلام نوار اخطار فیبر نوری 20 سانتی.... 07/03/1403 12:11:19 ب.ظ استعلام نوار اخطار فیبر نوری 20 سانتی.... استعلام نوار اخطار فیبر نوری 20 سانتی.... 03/03/1403 09:27:22 ق.ظ استعلام درخواست تعیین پیمانکار اجرای فیبر نوری بانکهای ... استعلام درخواست تعیین پیمانکار اجرای فیبر نوری بانکهای ... 03/03/1403 09:24:59 ق.ظ استعلام اجرای طرح و تامین مصالح ترمیم مسیر فیبر نوری بانکهای مسکن و سایر ارگانها استعلام اجرای طرح و تامین مصالح ترمیم مسیر فیبر نوری بانکهای مسکن و سایر ارگانها 03/03/1403 09:08:44 ق.ظ تجدید مناقصه خرید نوار زرد اخطار- نوبت دوم تجدید مناقصه خرید نوار زرد اخطار- نوبت دوم 31/02/1403 04:48:31 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید نوار زرد اخطار مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه خرید نوار زرد اخطار 29/02/1403 06:44:00 ق.ظ استعلام نوار خطر 8 سانتی مطابق شرح پیوست " ارائه نمونه جهت برسی الزامی می باشد "3000 کیلو گرم" حداقل زمان تحویل عامل تعیین کننده میباشد استعلام نوار خطر 8 سانتی مطابق شرح پیوست " ارائه نمونه جهت برسی الزامی می باشد "3000 کیلو گرم" حداقل زمان تحویل عامل تعیین کننده میباشد 29/02/1403 11:18:00 ق.ظ استعلام خرید لوازم واحد فیبر نوری استعلام خرید لوازم واحد فیبر نوری 26/02/1403 11:26:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید نوار زرد اخطار تجدید مناقصه خرید نوار زرد اخطار 26/02/1403 08:26:29 ق.ظ استعلام کابل ارت افشان قطر 70 روکش دار 110 متر - کابل 3*120+70 افشان 40 متر - لوله فلکسی 39 20 متر نوار خطر یک رول استعلام کابل ارت افشان قطر 70 روکش دار 110 متر - کابل 3*120+70 افشان 40 متر - لوله فلکسی 39 20 متر نوار خطر یک رول 24/02/1403 10:41:00 ق.ظ استعلام لوازم آزمایشگاه طبق لیست پیوست مدت پرداخت 6 ماهه 09151417536 پاکزاد استعلام لوازم آزمایشگاه طبق لیست پیوست مدت پرداخت 6 ماهه 09151417536 پاکزاد 24/02/1403 10:26:00 ق.ظ استعلام شهرستان سردشت : خرید نوار حریم بندی آرمدار (عرض بیست سانتیمتر) طبق مشخصات درخواستی و الصاق پیش فاکتور الزامی است. استعلام شهرستان سردشت : خرید نوار حریم بندی آرمدار (عرض بیست سانتیمتر) طبق مشخصات درخواستی و الصاق پیش فاکتور الزامی است. 24/02/1403 06:46:00 ق.ظ استعلام 1000 رول نوار زرد هشدار با عرض 40 سانتی متر جهت تاسیسات گازرسانی مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام 1000 رول نوار زرد هشدار با عرض 40 سانتی متر جهت تاسیسات گازرسانی مطابق مشخصات فنی پیوست 23/02/1403 08:28:00 ق.ظ استعلام خرید ملزومات طرح فیبر نوری ... استعلام خرید ملزومات طرح فیبر نوری ... 20/02/1403 08:25:06 ق.ظ استعلام نوار احتیاط زرد رنگ 10 سانتی ... استعلام نوار احتیاط زرد رنگ 10 سانتی ... 19/02/1403 11:16:06 ق.ظ استعلام نوار خطر ،به فایل پیوستی رجوع شود ،شرایط درج شده در فایل پیوستی رعایت گردد. استعلام نوار خطر ،به فایل پیوستی رجوع شود ،شرایط درج شده در فایل پیوستی رعایت گردد. 19/02/1403 02:08:00 ب.ظ استعلام 1000 رول نوار زرد هشدار با عرض 40 سانتی متر جهت تاسیسات گازرسانی مطابق مشخصات فنی پیوست استعلام 1000 رول نوار زرد هشدار با عرض 40 سانتی متر جهت تاسیسات گازرسانی مطابق مشخصات فنی پیوست 18/02/1403 05:06:00 ق.ظ استعلام نوار ایمنی پلی اتیلن آبی رنگ استعلام نوار ایمنی پلی اتیلن آبی رنگ 13/02/1403 06:09:48 ق.ظ مناقصه عمومی تامین اقلام حفاظت فردی مناقصه عمومی تامین اقلام حفاظت فردی 12/02/1403 07:09:25 ق.ظ استعلام پاکت باد نما ونوار زرد خطر طبق شرح پیوست استعلام پاکت باد نما ونوار زرد خطر طبق شرح پیوست 11/02/1403 11:42:00 ق.ظ استعلام تعدادی لوازم برقی اعم از کابل، تابلو و ... طبق فابل الصاقی استعلام تعدادی لوازم برقی اعم از کابل، تابلو و ... طبق فابل الصاقی 08/02/1403 08:03:00 ق.ظ استعلام لوله پلی اتیلن سایز 63 کوچک (با فشار 10 اتمسفر) 2700 متر... استعلام لوله پلی اتیلن سایز 63 کوچک (با فشار 10 اتمسفر) 2700 متر... 05/02/1403 11:52:01 ق.ظ استعلام نوار اخطار فیبر نوری 20 سانتی استعلام نوار اخطار فیبر نوری 20 سانتی 03/02/1403 10:56:34 ق.ظ استعلام تامین نوار زرد .... و به پیوست مراجعه گردد استعلام تامین نوار زرد .... و به پیوست مراجعه گردد 03/02/1403 01:17:00 ب.ظ استعلام تگ ایزولیشن زرد رنگ استعلام تگ ایزولیشن زرد رنگ 01/02/1403 05:55:00 ق.ظ استعلام نوار زرد اخطار گاز 25 و 40سانتیمتری استعلام نوار زرد اخطار گاز 25 و 40سانتیمتری 28/01/1403 02:26:00 ب.ظ استعلام درخواست تعیین پیمانکار جهت اجرای فیبر نوری بانکهای سپه ... استعلام درخواست تعیین پیمانکار جهت اجرای فیبر نوری بانکهای سپه ... 26/01/1403 11:24:57 ق.ظ استعلام لوله پلی اتیلن سایز 63 کوچک (با فشار 10 اتمسفر) 2700 متر... استعلام لوله پلی اتیلن سایز 63 کوچک (با فشار 10 اتمسفر) 2700 متر... 25/01/1403 10:47:30 ق.ظ استعلام تجهیزات تاریکخانه صنعتی استعلام تجهیزات تاریکخانه صنعتی 25/01/1403 12:58:00 ب.ظ استعلام نوار هشدار استعلام نوار هشدار 19/01/1403 11:16:50 ق.ظ استعلام نوار زرد اعلام خطر عرض 100 و 130 میلیمتر استعلام نوار زرد اعلام خطر عرض 100 و 130 میلیمتر 15/01/1403 11:15:00 ق.ظ استعلام استعلام خرید آجر فشاری و ماسه بادی و نوار هشدار دهنده کابل برق 7000 متر استعلام استعلام خرید آجر فشاری و ماسه بادی و نوار هشدار دهنده کابل برق 7000 متر 26/12/1402 07:38:00 ق.ظ مناقصه خرید نوار زرد اخطار- نوبت دوم مناقصه خرید نوار زرد اخطار- نوبت دوم 26/12/1402 06:13:38 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه خرید نوار زرد اخطار مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه خرید نوار زرد اخطار 23/12/1402 05:14:00 ق.ظ مناقصه خرید نوار زرد اخطار مناقصه خرید نوار زرد اخطار 21/12/1402 08:33:26 ق.ظ استعلام تهیه پیوندک ،ادوات مورد نیاز جهت پیوند زنی درختان گردو اصلاح باغات گردو (سر شاخه کاری گردو) استعلام تهیه پیوندک ،ادوات مورد نیاز جهت پیوند زنی درختان گردو اصلاح باغات گردو (سر شاخه کاری گردو) 17/12/1402 05:25:00 ق.ظ استعلام نوار زرد اخطار به مقدار 50 رول مطابق با فرم استعلام بها و مشخصات پیوست استعلام نوار زرد اخطار به مقدار 50 رول مطابق با فرم استعلام بها و مشخصات پیوست 10/12/1402 01:00:00 ب.ظ استعلام کابل کابلشوآلومینیوم-گلندوزین کابل-شرینگ -لوله پلی اتیلن،فلکسی گالوانیزه و... لطفاجهت مشاهده اصل مشخصات فنی کالاها بپیوست مراجعه شود(2پیوست) استعلام کابل کابلشوآلومینیوم-گلندوزین کابل-شرینگ -لوله پلی اتیلن،فلکسی گالوانیزه و... لطفاجهت مشاهده اصل مشخصات فنی کالاها بپیوست مراجعه شود(2پیوست) 09/12/1402 11:40:00 ق.ظ استعلام اصلاح باغات گردو (سر شاخه کاری گردو)-تهیه، بارگیری، حمل و نگهداری پیوندک و ادوات مورد نیاز جهت پیوند زنی درختان گردو در شهرستان خلخال طبق شرایط پیوستی استعلام اصلاح باغات گردو (سر شاخه کاری گردو)-تهیه، بارگیری، حمل و نگهداری پیوندک و ادوات مورد نیاز جهت پیوند زنی درختان گردو در شهرستان خلخال طبق شرایط پیوستی 09/12/1402 10:31:00 ق.ظ استعلام نوار پلاستیکی عرض10 سانتی متر مغزی سفید 3 فنر روکش دار 2متری خارجی وغیره به پیوست استعلام نوار پلاستیکی عرض10 سانتی متر مغزی سفید 3 فنر روکش دار 2متری خارجی وغیره به پیوست 09/12/1402 05:08:00 ق.ظ استعلام خرید نوار خطر و حریم بند ... استعلام خرید نوار خطر و حریم بند ... 08/12/1402 10:57:04 ق.ظ استعلام تامین نوار زرد .... و به پیوست مراجعه گردد استعلام تامین نوار زرد .... و به پیوست مراجعه گردد 08/12/1402 10:25:00 ق.ظ استعلام جهت خرید ملزومات طرح فیبر نوری کابل توت و اجرای فیبر نوری FTTH خیابان   استعلام جهت خرید ملزومات طرح فیبر نوری کابل توت و اجرای فیبر نوری FTTH خیابان   07/12/1402 12:27:19 ب.ظ استعلام مناسب سازی و بهسازی ساختمان مرکزی سازمان هواشناسی در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین شرح خدمات وکالا پیوست می باشد استعلام مناسب سازی و بهسازی ساختمان مرکزی سازمان هواشناسی در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین شرح خدمات وکالا پیوست می باشد 07/12/1402 09:56:00 ق.ظ استعلام امور ساختمان و ..... استعلام امور ساختمان و ..... 03/12/1402 06:54:00 ق.ظ استعلام خرید لوازم ایمنی(بپیوست مراجعه فرمایید) استعلام خرید لوازم ایمنی(بپیوست مراجعه فرمایید) 02/12/1402 09:04:00 ق.ظ استعلام اصلاح باغات گردو (سر شاخه کاری گردو)-تهیه، بارگیری، حمل و نگهداری پیوندک و ادوات مورد نیاز جهت پیوند زنی درختان گردو در شهرستان خلخال طبق شرایط پیوستی استعلام اصلاح باغات گردو (سر شاخه کاری گردو)-تهیه، بارگیری، حمل و نگهداری پیوندک و ادوات مورد نیاز جهت پیوند زنی درختان گردو در شهرستان خلخال طبق شرایط پیوستی 30/11/1402 07:17:00 ق.ظ استعلام نصب اتصالات و لوازم شبکه... استعلام نصب اتصالات و لوازم شبکه... 29/11/1402 10:42:39 ق.ظ استعلام تامین ملزومات طرح فیبر نوری مجتمع گردشگری آشوراده استعلام تامین ملزومات طرح فیبر نوری مجتمع گردشگری آشوراده 28/11/1402 11:42:59 ق.ظ استعلام نوار خطر ،به فایل پیوستی رجوع شود شرایط درج شده در فایل پیوستی رعایت گردد. استعلام نوار خطر ،به فایل پیوستی رجوع شود شرایط درج شده در فایل پیوستی رعایت گردد. 28/11/1402 06:12:00 ق.ظ استعلام دستگاه نوارخوان ادار آزمایشگاهی استعلام دستگاه نوارخوان ادار آزمایشگاهی 25/11/1402 11:07:00 ق.ظ استعلام نوار زرد اخطار بر طبق مشخصات فنی استعلام پیوست استعلام نوار زرد اخطار بر طبق مشخصات فنی استعلام پیوست 21/11/1402 10:05:00 ق.ظ استعلام خرید 16 آیتم ابزار ایمنی استعلام خرید 16 آیتم ابزار ایمنی 21/11/1402 10:05:00 ق.ظ استعلام نوار خطر 8 سانتی مطابق شرح پیوست " ارائه نمونه جهت برسی الزامی می باشد "3000 کیلو گرم" استعلام نوار خطر 8 سانتی مطابق شرح پیوست " ارائه نمونه جهت برسی الزامی می باشد "3000 کیلو گرم" 21/11/1402 08:13:00 ق.ظ استعلام نوار زرد اخطار جهت گاز رسانی بر طبق مشخصات فنی استعلام پیوست استعلام نوار زرد اخطار جهت گاز رسانی بر طبق مشخصات فنی استعلام پیوست 17/11/1402 06:09:00 ق.ظ استعلام نوار خطر طبق پیوست استعلام نوار خطر طبق پیوست 15/11/1402 01:59:00 ب.ظ استعلام تامین نوار سرد و.... استعلام تامین نوار سرد و.... 11/11/1402 06:56:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات مربوط به فیبر نوری حدفاصل سد کمال صالح تا مرکز مخابرات آستانه - اسناد مناقصه بپیوست می باشد استعلام خرید تجهیزات مربوط به فیبر نوری حدفاصل سد کمال صالح تا مرکز مخابرات آستانه - اسناد مناقصه بپیوست می باشد 11/11/1402 01:25:00 ب.ظ استعلام لوله وبوشن پلیکا-مغزی،زانو،تبدیل فلزی-قفل رابط ساده ویکسردنده پلی اتیلن-شیردستهگازی-چسب و.... لطفاجهت مشاهده مشخصات فنی کامل بپیوست مراجعهشود(4پیوست) استعلام لوله وبوشن پلیکا-مغزی،زانو،تبدیل فلزی-قفل رابط ساده ویکسردنده پلی اتیلن-شیردستهگازی-چسب و.... لطفاجهت مشاهده مشخصات فنی کامل بپیوست مراجعهشود(4پیوست) 09/11/1402 11:08:00 ق.ظ استعلام، نوار زرد اعلام خطر نوار زرد اعلام خطر 07/11/1402 04:51:25 ق.ظ استعلام نوار خطر - خاموش کننده و بادنما طبق لیست پیوست مورد نیاز میباشد . استعلام نوار خطر - خاموش کننده و بادنما طبق لیست پیوست مورد نیاز میباشد . 04/11/1402 10:58:00 ق.ظ استعلام تجهیزات ایمنی طبق لیست پیوست. استعلام تجهیزات ایمنی طبق لیست پیوست. 04/11/1402 01:18:00 ب.ظ استعلام جهت خرید ملزومات طرح فیبر نوری کابل توت و اجرای فیبر نوری FTTH خیابان   استعلام جهت خرید ملزومات طرح فیبر نوری کابل توت و اجرای فیبر نوری FTTH خیابان   03/11/1402 11:13:17 ق.ظ استعلام اقلام مورد نیاز برای نیرو رسانی برق به چاه شماره 3 ائل باغی مطابق استعلام بهاء پیوستی استعلام اقلام مورد نیاز برای نیرو رسانی برق به چاه شماره 3 ائل باغی مطابق استعلام بهاء پیوستی 30/10/1402 10:20:00 ق.ظ استعلام جهت خرید ملزومات طرح فیبر نوری ... استعلام جهت خرید ملزومات طرح فیبر نوری ... 30/10/1402 10:22:01 ق.ظ استعلام P/F: "KOOMEY" AIR ELECTRIC ACCUMLATOR/0245135 استعلام P/F: "KOOMEY" AIR ELECTRIC ACCUMLATOR/0245135 25/10/1402 10:58:00 ق.ظ استعلام لوازم و مصالح ساختمانی استعلام لوازم و مصالح ساختمانی 24/10/1402 10:10:00 ق.ظ استعلام نوار خطر عرض 20 سانت مخصوص لوله آب استعلام نوار خطر عرض 20 سانت مخصوص لوله آب 23/10/1402 09:20:00 ق.ظ استعلام نوار خطر استعلام نوار خطر 20/10/1402 11:31:07 ق.ظ استعلام لوازم و مصالح ساختمانی استعلام لوازم و مصالح ساختمانی 19/10/1402 09:37:00 ق.ظ استعلام لوازم تاسیساتی استعلام لوازم تاسیساتی 19/10/1402 09:24:00 ق.ظ استعلام اقلام مورد نیاز برای نیرو رسانی برق به چاه شماره 3 ائل باغی مطابق استعلام بهاء پیوستی استعلام اقلام مورد نیاز برای نیرو رسانی برق به چاه شماره 3 ائل باغی مطابق استعلام بهاء پیوستی 18/10/1402 06:51:00 ق.ظ استعلام نوار ایمنی کار حفاظتی : 200000 متر استعلام نوار ایمنی کار حفاظتی : 200000 متر 16/10/1402 08:41:00 ق.ظ استعلام تامین کالا ،ساخت و نصب تجهیزات جهت زمین الکتریکی ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری شرکت (TBS) (مطابق با جدول آنالیز قیمت پیوست) استعلام تامین کالا ،ساخت و نصب تجهیزات جهت زمین الکتریکی ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری شرکت (TBS) (مطابق با جدول آنالیز قیمت پیوست) 16/10/1402 08:08:00 ق.ظ استعلام خرید لوازم و تجهیزات بحران استعلام خرید لوازم و تجهیزات بحران 14/10/1402 08:34:37 ق.ظ استعلام لوازم ساختمانی استعلام لوازم ساختمانی 13/10/1402 09:55:00 ق.ظ استعلام خرید یک قلم قطعات ابزار دقیق استعلام خرید یک قلم قطعات ابزار دقیق 12/10/1402 10:36:00 ق.ظ استعلام تامین کالا، ساخت و نصب تجهیزات جهت زمین الکتریکی ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری شرکت (TBS) (مطابق با جدول آنالیز قیمت پیوست) استعلام تامین کالا، ساخت و نصب تجهیزات جهت زمین الکتریکی ایستگاه تقلیل فشار گاز شهری شرکت (TBS) (مطابق با جدول آنالیز قیمت پیوست) 12/10/1402 09:56:00 ق.ظ استعلام خرید نوار زرد اخطار طبق لیست ومشخصات پیوست استعلام خرید نوار زرد اخطار طبق لیست ومشخصات پیوست 06/10/1402 09:08:00 ق.ظ استعلام خریو نوار خطر(حفاری) مطابق با مشخصات فنی و برگ استعلام پیوست که می بایست توسط فروشنده مهر و امضا و در سامانه بارگذاری گردد. استعلام خریو نوار خطر(حفاری) مطابق با مشخصات فنی و برگ استعلام پیوست که می بایست توسط فروشنده مهر و امضا و در سامانه بارگذاری گردد. 06/10/1402 01:31:00 ب.ظ استعلام نوار اخطار فیبر نوری 20 سانتی استعلام نوار اخطار فیبر نوری 20 سانتی 04/10/1402 10:58:53 ق.ظ استعلام اقلام مورد نیاز برای نیرو رسانی برق به چاه شماره 3 ائل باغی مطابق استعلام بهاء پیوستی استعلام اقلام مورد نیاز برای نیرو رسانی برق به چاه شماره 3 ائل باغی مطابق استعلام بهاء پیوستی 04/10/1402 07:49:00 ق.ظ استعلام زانو،فلنج،پیچ و مهره و نوار خطر به شرح پیوست استعلام زانو،فلنج،پیچ و مهره و نوار خطر به شرح پیوست 03/10/1402 09:06:00 ق.ظ استعلام جدا کننده لاستیکی خیابان استعلام جدا کننده لاستیکی خیابان 03/10/1402 06:08:00 ق.ظ استعلام خرید نوار زرد اخطار طبق لیست ومشخصات پیوست استعلام خرید نوار زرد اخطار طبق لیست ومشخصات پیوست 30/09/1402 01:29:00 ب.ظ استعلام مناسب سازی و بهسازی ساختمان مرکزی سازمان هواشناسی در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین استعلام مناسب سازی و بهسازی ساختمان مرکزی سازمان هواشناسی در اجرای قانون حمایت از حقوق معلولین 29/09/1402 11:14:00 ق.ظ استعلام خرید نوار خطر زرد در رولهای 150 متری با عرض 10 سانتیمتر اعلام قیمت طبق فایل پیوست بارگذاری مشخصات فنی و پیش فاکتور الزامیست استعلام خرید نوار خطر زرد در رولهای 150 متری با عرض 10 سانتیمتر اعلام قیمت طبق فایل پیوست بارگذاری مشخصات فنی و پیش فاکتور الزامیست 28/09/1402 07:26:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات دیتا سویچ استان - مطابق فهرست مقادیر پیوست استعلام خرید تجهیزات دیتا سویچ استان - مطابق فهرست مقادیر پیوست 25/09/1402 10:11:00 ق.ظ استعلام 4قلم لوازم ترافیکی راهنمایی مطابق شرح پیوست استعلام 4قلم لوازم ترافیکی راهنمایی مطابق شرح پیوست 25/09/1402 05:20:00 ق.ظ استعلام خرید لوازم ایمنی(بپیوست مراجعه فرمایید) استعلام خرید لوازم ایمنی(بپیوست مراجعه فرمایید) 22/09/1402 10:38:00 ق.ظ استعلام مقدار 3000کیلوگرم نوارهشدار طبق مشخصات و شرح پیوست، ضمنا کالای انتخابی مشابه میباشد. استعلام مقدار 3000کیلوگرم نوارهشدار طبق مشخصات و شرح پیوست، ضمنا کالای انتخابی مشابه میباشد. 22/09/1402 07:38:00 ق.ظ استعلام تامین ملزومات طرح فیبر نوری مجتمع گردشگری آشوراده استعلام تامین ملزومات طرح فیبر نوری مجتمع گردشگری آشوراده 21/09/1402 10:53:05 ق.ظ