حمل و نقل جاده ای info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی شهرداری تجدید- نوبت دوم مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی شهرداری تجدید- نوبت دوم 06/07/1402 07:46:58 ق.ظ مناقصه برونسپاری خدمات امور حمل و نقل مناقصه برونسپاری خدمات امور حمل و نقل 06/07/1402 06:55:47 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT شهرستان گالیکش با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT شهرستان گالیکش با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز با فرم پیوست 06/07/1402 05:38:00 ق.ظ استعلام حمل مصالح (اسفالت،خاک و نخاله،مصالح و...)در سطح بهاران حد فاصل کیلک تا محدوده بهاران) استعلام حمل مصالح (اسفالت،خاک و نخاله،مصالح و...)در سطح بهاران حد فاصل کیلک تا محدوده بهاران) 06/07/1402 05:30:00 ق.ظ مناقصه حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 120mva مناقصه حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 120mva 06/07/1402 05:10:43 ق.ظ مناقصه انجام امورات تخلیه ، فرآوری و بارگیری در سایت و دپوی ضایعات مناقصه انجام امورات تخلیه ، فرآوری و بارگیری در سایت و دپوی ضایعات 06/07/1402 05:09:27 ق.ظ مناقصه حمل روزانه تا 300000 لیتر نفت کوره و نفت گاز ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه حمل روزانه تا 300000 لیتر نفت کوره و نفت گاز 06/07/1402 04:40:28 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه حمل فرآورده MTBE به میزان 300 متر مکعب در روز - نوبت دوم آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه حمل فرآورده MTBE به میزان 300 متر مکعب در روز - نوبت دوم 06/07/1402 04:12:38 ق.ظ استعلام، خودروهاوماشین آلات سبک وسنگین حمل ونقل وصنعتی وراه سازی ومتعلقات استعلام، خودروهاوماشین آلات سبک وسنگین حمل ونقل وصنعتی وراه سازی ومتعلقات 06/07/1402 04:07:19 ق.ظ استعلام، خودروهاوماشین آلات سبک وسنگین حمل ونقل وصنعتی وراه سازی ومتعلقات استعلام، خودروهاوماشین آلات سبک وسنگین حمل ونقل وصنعتی وراه سازی ومتعلقات 06/07/1402 04:07:10 ق.ظ استعلام، خودروهاوماشین آلات سبک وسنگین حمل ونقل وصنعتی وراه سازی ومتعلقات استعلام، خودروهاوماشین آلات سبک وسنگین حمل ونقل وصنعتی وراه سازی ومتعلقات 06/07/1402 04:07:05 ق.ظ مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار حمل به انبار فروشگاه زنجیره ای افق کوروش مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار حمل به انبار فروشگاه زنجیره ای افق کوروش 06/07/1402 04:07:32 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ارائه خدمات تأمین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل شرکت پالایش نفت آبادان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ارائه خدمات تأمین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین اداره تعمیرات و عملیات حمل و نقل شرکت پالایش نفت آبادان 05/07/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام 86-314-1402/0035 تجهیز کامیون ایسوزو NQR70PL هشت تن به شماره شرکتی 2118-012 جهت مکنده 5000 لیتری حمل مواد نفتی استعلام 86-314-1402/0035 تجهیز کامیون ایسوزو NQR70PL هشت تن به شماره شرکتی 2118-012 جهت مکنده 5000 لیتری حمل مواد نفتی 06/07/1402 02:59:00 ب.ظ استعلام حمل جاده ای 6 دستگاه سوزن بدون تراورس بتنی از شاهرود به ایستگاه خیام با شرایط مندرج در توضیحات استعلام حمل جاده ای 6 دستگاه سوزن بدون تراورس بتنی از شاهرود به ایستگاه خیام با شرایط مندرج در توضیحات 06/07/1402 01:28:00 ب.ظ استعلام تامین 10 دستگاه کامیون کشنده 3 محور بهمراه بونکر حمل سیمان با ظرفیت 19تن ( موزی شکل ) استعلام تامین 10 دستگاه کامیون کشنده 3 محور بهمراه بونکر حمل سیمان با ظرفیت 19تن ( موزی شکل ) 06/07/1402 01:15:00 ب.ظ آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه حمل فرآورده MTBE به میزان 300 متر مکعب در روز - نوبت دوم آگهی شناسایی پیمانکار مناقصه حمل فرآورده MTBE به میزان 300 متر مکعب در روز - نوبت دوم 05/07/1402 11:20:49 ق.ظ استعلام مهدیشهر - پیمانکار توزیع امانت دانه شمار خودروئی جهت توزیع امانات شهرستان مهدیشهر 1 استعلام مهدیشهر - پیمانکار توزیع امانت دانه شمار خودروئی جهت توزیع امانات شهرستان مهدیشهر 1 05/07/1402 11:03:00 ق.ظ استعلام تهیه وحمل شن نخودی برای زیر چمن مصنوعی زمین ورزشی گلخانه شهرداری اردبیل طبق مشخصات وشرایط پیوستی استعلام تهیه وحمل شن نخودی برای زیر چمن مصنوعی زمین ورزشی گلخانه شهرداری اردبیل طبق مشخصات وشرایط پیوستی 05/07/1402 10:57:00 ق.ظ شناسایی پیمانکار مناقصه حمل فرآورده MTBE به میزان 300 متر مکعب در روز نوبت دوم شناسایی پیمانکار مناقصه حمل فرآورده MTBE به میزان 300 متر مکعب در روز نوبت دوم 05/07/1402 10:52:40 ق.ظ مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه پساب بهداشتی - نوبت سوم مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه پساب بهداشتی - نوبت سوم 05/07/1402 10:27:53 ق.ظ استعلام حمل سوخت حرارتی گرمایشی اداره کل راه آهن اراک استعلام حمل سوخت حرارتی گرمایشی اداره کل راه آهن اراک 05/07/1402 10:03:00 ق.ظ مناقصه اجاره 10 دستگاه خودرو- نوبت دوم مناقصه اجاره 10 دستگاه خودرو- نوبت دوم 05/07/1402 09:48:16 ق.ظ استعلام کرایه پمپ دکل جهت پروژه های سازمان عمران ( سلمان فارسی ، مولوی ، سفیر ، قائم ، قطار شهری معالی آباد ، قطار شهری میانرود ) استعلام کرایه پمپ دکل جهت پروژه های سازمان عمران ( سلمان فارسی ، مولوی ، سفیر ، قائم ، قطار شهری معالی آباد ، قطار شهری میانرود ) 05/07/1402 09:05:00 ق.ظ استعلام چغادک_جابجایی لوازم خدمات فنی از چغادک به بوشهر و اهواز استعلام چغادک_جابجایی لوازم خدمات فنی از چغادک به بوشهر و اهواز 05/07/1402 09:04:00 ق.ظ استعلام کارکرد کامیون طبق مشخصات استعلام کارکرد کامیون طبق مشخصات 05/07/1402 08:52:00 ق.ظ استعلام بارگیری و تخلیه (توسط جک ) دودستگاه ترانسفورماتور 230/132 کیلوولت 120و 125 مگاولت آمپر با احتساب هزینه بیمه استعلام بارگیری و تخلیه (توسط جک ) دودستگاه ترانسفورماتور 230/132 کیلوولت 120و 125 مگاولت آمپر با احتساب هزینه بیمه 05/07/1402 08:33:00 ق.ظ استعلام حمل مواد نفتی اداره کل راه آهن زاگرس استعلام حمل مواد نفتی اداره کل راه آهن زاگرس 05/07/1402 08:31:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT شهرستان گالیکش با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT شهرستان گالیکش با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز با فرم پیوست 05/07/1402 08:25:00 ق.ظ استعلام بارگیری و حمل تعداد 406 شاخه لوله های 30، 40و 42 اینچ خام از مبدا کارخانه تولید لوله و پوشش سلفچان واقع در استان قم به مقصد انبار نیزار قم استعلام بارگیری و حمل تعداد 406 شاخه لوله های 30، 40و 42 اینچ خام از مبدا کارخانه تولید لوله و پوشش سلفچان واقع در استان قم به مقصد انبار نیزار قم 05/07/1402 08:15:00 ق.ظ استعلام نمایندگی قبول شهری شهرستان گرگان قیمت بر اساس درصد هر مرسوله پیشتاز و ویزه اعلام گردد در ضمن سفارشی طبق قرارداد پرداخت میگردد استعلام نمایندگی قبول شهری شهرستان گرگان قیمت بر اساس درصد هر مرسوله پیشتاز و ویزه اعلام گردد در ضمن سفارشی طبق قرارداد پرداخت میگردد 05/07/1402 08:09:00 ق.ظ مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب وذهاب با خودروهای سواری و وانت دو کابین مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب وذهاب با خودروهای سواری و وانت دو کابین 05/07/1402 07:17:03 ق.ظ استعلام اجرت کارکرد کمپرسی 20 روز استعلام اجرت کارکرد کمپرسی 20 روز 05/07/1402 07:02:00 ق.ظ مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار حمل به انبار فروشگاه زنجیره ای افق کوروش مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار حمل به انبار فروشگاه زنجیره ای افق کوروش 05/07/1402 06:58:45 ق.ظ استعلام اجاره یک دستگاه مزدا 2 کابین ماهیانه و تمام وقت جهت اجرائیات ساختمانی شهرداری قوچان برابر استعلام پیوست که میبایستی تکمیل و بارگزاری گردد استعلام اجاره یک دستگاه مزدا 2 کابین ماهیانه و تمام وقت جهت اجرائیات ساختمانی شهرداری قوچان برابر استعلام پیوست که میبایستی تکمیل و بارگزاری گردد 05/07/1402 06:43:00 ق.ظ استعلام اجاره یک دستگاه مزدا 2 کابین ماهیانه و تمام وقت جهت اجرائیات رفع سد معبر شهرداری قوچان برابر استعلام پیوست که میبایستی تکمیل و بارگزاری گردد استعلام اجاره یک دستگاه مزدا 2 کابین ماهیانه و تمام وقت جهت اجرائیات رفع سد معبر شهرداری قوچان برابر استعلام پیوست که میبایستی تکمیل و بارگزاری گردد 05/07/1402 06:39:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، بارگیری و تخلیه 50000 تن مصالح سنگی شکسته با دانه بندی 19-0 میلیمتر جهت لکه گیری و روکش آسفالت محورهای حوزه سیستان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، بارگیری و تخلیه 50000 تن مصالح سنگی شکسته با دانه بندی 19-0 میلیمتر جهت لکه گیری و روکش آسفالت محورهای حوزه سیستان 05/07/1402 06:39:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات آبرسانی سیار 523سرویس به مناطق دارای تنش روستاهای بخش طارم سفلی طبق مدارک پیوست استعلام اجرای عملیات آبرسانی سیار 523سرویس به مناطق دارای تنش روستاهای بخش طارم سفلی طبق مدارک پیوست 05/07/1402 06:04:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز با فرم پیوست 05/07/1402 05:51:00 ق.ظ استعلام انتقال یک دستگاه دیزل ژنراتور 80KVA از ایستگاه کهاب به ایستگاه زنجانکوه طبق فایل های پیوست استعلام انتقال یک دستگاه دیزل ژنراتور 80KVA از ایستگاه کهاب به ایستگاه زنجانکوه طبق فایل های پیوست 05/07/1402 05:51:00 ق.ظ استعلام خدمات با جه الکترونیکی اداره پست شهرستان گرگان قیمت اعلامی بر اساس درصد دریافتی اعلام نمائی استعلام خدمات با جه الکترونیکی اداره پست شهرستان گرگان قیمت اعلامی بر اساس درصد دریافتی اعلام نمائی 05/07/1402 05:45:00 ق.ظ استعلام خدمات با جه الکترونیکی اداره پست شهرستان گرگان قیمت اعلامی بر اساس درصد دریافتی اعلام نمائی استعلام خدمات با جه الکترونیکی اداره پست شهرستان گرگان قیمت اعلامی بر اساس درصد دریافتی اعلام نمائی 05/07/1402 05:43:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز با فرم پیوست 05/07/1402 05:42:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز با فرم پیوست 05/07/1402 05:40:00 ق.ظ استعلام اجاره یک دستگاه کمپرسی به مدت 20روز استعلام اجاره یک دستگاه کمپرسی به مدت 20روز 05/07/1402 02:46:00 ب.ظ استعلام اجاره یک دستگاه خودرو نیسان جهت فضای سبز شهرداری منطقه پنج نجف آباد. استعلام اجاره یک دستگاه خودرو نیسان جهت فضای سبز شهرداری منطقه پنج نجف آباد. 05/07/1402 02:04:00 ب.ظ استعلام حمل جاده ای 6 دستگاه سوزن بدون تراورس بتنی از شاهرود به ایستگاه خیام با شرایط مندرج در توضیحات استعلام حمل جاده ای 6 دستگاه سوزن بدون تراورس بتنی از شاهرود به ایستگاه خیام با شرایط مندرج در توضیحات 05/07/1402 02:00:00 ب.ظ استعلام حمل حدود 10 هزار تن کائولن از مبداء کیلومتر 20 جاده دیهوک به فردوس استعلام حمل حدود 10 هزار تن کائولن از مبداء کیلومتر 20 جاده دیهوک به فردوس 04/07/1402 11:35:18 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز با فرم پیوست 04/07/1402 10:15:00 ق.ظ استعلام حمل و انتقال و بارگیری و تخلیه 16 سرویس 30 هزار لیتری میعانات گازی از پالایشگاه گاز فراشبند فارس به منطقه عملیاتی چشمه خوش استعلام حمل و انتقال و بارگیری و تخلیه 16 سرویس 30 هزار لیتری میعانات گازی از پالایشگاه گاز فراشبند فارس به منطقه عملیاتی چشمه خوش 04/07/1402 10:12:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT شهرستان بندرگز با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT شهرستان بندرگز با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز با فرم پیوست 04/07/1402 10:00:00 ق.ظ استعلام کارکرد نیسان جکدار واحد پخش اسفالت با کارکرد روزانه 10 ساعت میانگین کارکرد حسب تاییدیه واحد مربوطه و تاییدیه خدمات شهری استعلام کارکرد نیسان جکدار واحد پخش اسفالت با کارکرد روزانه 10 ساعت میانگین کارکرد حسب تاییدیه واحد مربوطه و تاییدیه خدمات شهری 04/07/1402 09:39:00 ق.ظ استعلام اجاره یکدستگاه کامیون کمپرسی خاور جهت کادر امانی معاونت حمل و نقل به مقدار 300 ساعت ماهانه تا پایان سال.شرایط طبق پیوست شماره یک و پیوستها ضمیمه گردند استعلام اجاره یکدستگاه کامیون کمپرسی خاور جهت کادر امانی معاونت حمل و نقل به مقدار 300 ساعت ماهانه تا پایان سال.شرایط طبق پیوست شماره یک و پیوستها ضمیمه گردند 04/07/1402 09:18:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 10 دستگاه خودرو( یک دستگاه وانت دوکابین و 9 دستگاه خودروی سواری ) جهت تامین خدمات پشتیبانی در جزیره کیش مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 10 دستگاه خودرو( یک دستگاه وانت دوکابین و 9 دستگاه خودروی سواری ) جهت تامین خدمات پشتیبانی در جزیره کیش 04/07/1402 09:13:00 ق.ظ استعلام اجاره یکدستگاه تراکتور دارای بیل جهت کادر امانی معاونت حمل و نقل به صورت 300 ساعت ماهانه تا پایان سال.شرایط طبق پیوست شماره یک و پیوستها ضمیمه گردد استعلام اجاره یکدستگاه تراکتور دارای بیل جهت کادر امانی معاونت حمل و نقل به صورت 300 ساعت ماهانه تا پایان سال.شرایط طبق پیوست شماره یک و پیوستها ضمیمه گردد 04/07/1402 09:02:00 ق.ظ مناقصه اجاره 10 دستگاه خودرو مناقصه اجاره 10 دستگاه خودرو 04/07/1402 08:38:44 ق.ظ استعلام حمل و جابجایی اثاثیه اداره کل امور مالیاتی خوزستان استعلام حمل و جابجایی اثاثیه اداره کل امور مالیاتی خوزستان 04/07/1402 08:30:00 ق.ظ مناقصه انتقال پساب جهت آبیاری فضای سبز - نوبت دوم مناقصه انتقال پساب جهت آبیاری فضای سبز - نوبت دوم 04/07/1402 08:27:27 ق.ظ استعلام استعلام اجرای عملیات بارگیری و حمل مصالح جهت خاکریزی و دفن زباله های کوه های ولدیان مطابق مشخصات فایل پیوستی استعلام استعلام اجرای عملیات بارگیری و حمل مصالح جهت خاکریزی و دفن زباله های کوه های ولدیان مطابق مشخصات فایل پیوستی 04/07/1402 08:14:00 ق.ظ مناقصه- اجاره 25 دستگاه خودروی سواری به صورت ثابت و 1 دستگاه مزدا وانت دوکابین ـ نوبت دوم مناقصه- اجاره 25 دستگاه خودروی سواری به صورت ثابت و 1 دستگاه مزدا وانت دوکابین ـ نوبت دوم 04/07/1402 08:14:51 ق.ظ استعلام اجاره یک دستگاه سایپا کمپرسی جهت حمل و جابجایی مصالح از ساعت 8 صبح تا 17 کلیه کسورات و هزینه های تعمیر ونگه داری خودرو بر عهده پیمانکار می باشد. استعلام اجاره یک دستگاه سایپا کمپرسی جهت حمل و جابجایی مصالح از ساعت 8 صبح تا 17 کلیه کسورات و هزینه های تعمیر ونگه داری خودرو بر عهده پیمانکار می باشد. 04/07/1402 07:06:00 ق.ظ استعلام دریافت ،ارسال و تحویل دستگاه ها/نمونه فرآورده های نفتی با رعایت استاندارد از انبار نفت شهید بیخوش مشهد به آزمایشگاه ری و بلعکس طبق استعلام پیوست استعلام دریافت ،ارسال و تحویل دستگاه ها/نمونه فرآورده های نفتی با رعایت استاندارد از انبار نفت شهید بیخوش مشهد به آزمایشگاه ری و بلعکس طبق استعلام پیوست 04/07/1402 06:57:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجاره25دستگاه خودروی سواری به صورت ثابت و 1 دستگاه مزدا وانت دو کابین (جمعاً 26 دستگاه) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجاره25دستگاه خودروی سواری به صورت ثابت و 1 دستگاه مزدا وانت دو کابین (جمعاً 26 دستگاه) 04/07/1402 06:41:00 ق.ظ استعلام واگذاری نمایندگی توزیع شهری مرسولات پستی قرچک به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی استعلام واگذاری نمایندگی توزیع شهری مرسولات پستی قرچک به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی 04/07/1402 06:24:00 ق.ظ استعلام تامین وسیله نقلیه وانت با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل به کارفرما بصورت روزانه ودراختیار به مدت یکسال طبق شرایط مندرج در اسناد پیوست استعلام تامین وسیله نقلیه وانت با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل به کارفرما بصورت روزانه ودراختیار به مدت یکسال طبق شرایط مندرج در اسناد پیوست 04/07/1402 05:37:00 ق.ظ استعلام تعداد 500 عدد کمپرسی ده تن شن برای زیرسازی استعلام تعداد 500 عدد کمپرسی ده تن شن برای زیرسازی 04/07/1402 05:25:00 ق.ظ استعلام استفاده از وانت نیسان جهت انجام امور حوزه معاونت در سطح استان. روستاهای تابعه استعلام استفاده از وانت نیسان جهت انجام امور حوزه معاونت در سطح استان. روستاهای تابعه 04/07/1402 04:45:00 ق.ظ مناقصه حمل مازوت - نوبت دوم مناقصه حمل مازوت - نوبت دوم 04/07/1402 04:43:24 ق.ظ استعلام، حمل زمینی وارداتی 2 دستگاه کامیون چادری خارجی حاوی محموله ورق آلومینایزد از مبدا کشور ایتالیا حمل زمینی وارداتی 2 دستگاه کامیون چادری خارجی حاوی محموله ورق آلومینایزد از مبدا کشور ایتالیا 04/07/1402 03:56:46 ق.ظ استعلام اجاره یک دستگاه نیسان کمپرسی جهت منطقه یک شهرداری نجف آباد. استعلام اجاره یک دستگاه نیسان کمپرسی جهت منطقه یک شهرداری نجف آباد. 04/07/1402 02:55:00 ب.ظ استعلام واگذاری نمایندگی توزیع روستایی بهارستان به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی استعلام واگذاری نمایندگی توزیع روستایی بهارستان به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی 03/07/1402 11:04:00 ق.ظ استعلام واگذاری نمایندگی قبول باقرآباد قرچک به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی استعلام واگذاری نمایندگی قبول باقرآباد قرچک به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی 03/07/1402 10:59:00 ق.ظ استعلام واگذاری نمایندگی توزیع روستایی رباط کریم به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی استعلام واگذاری نمایندگی توزیع روستایی رباط کریم به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی 03/07/1402 10:56:00 ق.ظ استعلام واگذاری نمایندگی قبول نصیرآباد از توابع رباط کریم به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی استعلام واگذاری نمایندگی قبول نصیرآباد از توابع رباط کریم به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی 03/07/1402 10:53:00 ق.ظ استعلام چهارم حمل بار از محل نمایشگاه بین المللی مشهد استعلام چهارم حمل بار از محل نمایشگاه بین المللی مشهد 03/07/1402 10:33:13 ق.ظ مناقصه حمل تخم مرغ نطفه دار مناقصه حمل تخم مرغ نطفه دار 03/07/1402 10:18:16 ق.ظ استعلام بازسازی و محوطه سازی شعبه طالقان طبق RFP پیوست/تکمیل و بارگذاری فرمها الزامیست/تضمین شرکت در مناقصه 700،000،000 ریال / تلفن34257649-026 دایره ساختمان استعلام بازسازی و محوطه سازی شعبه طالقان طبق RFP پیوست/تکمیل و بارگذاری فرمها الزامیست/تضمین شرکت در مناقصه 700،000،000 ریال / تلفن34257649-026 دایره ساختمان 03/07/1402 10:09:00 ق.ظ استعلام خرید خدمات حمل و ترخیص کالا طبق شرح پیوست استعلام خرید خدمات حمل و ترخیص کالا طبق شرح پیوست 03/07/1402 10:02:00 ق.ظ مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت 5 تن ... مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کامیونت 5 تن ... 03/07/1402 09:38:51 ق.ظ استعلام سمنان یک نفر پیمانکار توزیع جهت توزیع مرسولات امانت دانه شمار با خودرو در شهر سمنان 3 استعلام سمنان یک نفر پیمانکار توزیع جهت توزیع مرسولات امانت دانه شمار با خودرو در شهر سمنان 3 03/07/1402 09:25:00 ق.ظ استعلام حمل آسفالت گرم از کارخانه آسفالت سازمان همیاری در ایلخچی، زیرسازی، قیرپاشی، پخش و کمپکت آسفالت نرمه پشت بامی یا توپیکا به صورت دستی در شهر اسکو استعلام حمل آسفالت گرم از کارخانه آسفالت سازمان همیاری در ایلخچی، زیرسازی، قیرپاشی، پخش و کمپکت آسفالت نرمه پشت بامی یا توپیکا به صورت دستی در شهر اسکو 03/07/1402 09:23:00 ق.ظ مناقصه اکیپ 1 لکه گیری ماشینی با ماشین آسفالت - نوبت چهارم مناقصه اکیپ 1 لکه گیری ماشینی با ماشین آسفالت - نوبت چهارم 03/07/1402 09:16:05 ق.ظ استعلام واگذاری بارگیری،حمل و تخلیه مقدار 2000 تن انواع نهاده کشاورزی از انبارهای سازمانی گچساران به سایر نقاط در داخل و خارج از استان استعلام واگذاری بارگیری،حمل و تخلیه مقدار 2000 تن انواع نهاده کشاورزی از انبارهای سازمانی گچساران به سایر نقاط در داخل و خارج از استان 03/07/1402 08:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین 10 عدد کمپرسی 10 چرخ جهت حمل آسفالت به پروژه های سطح شهر (نوبت چهارم) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین 10 عدد کمپرسی 10 چرخ جهت حمل آسفالت به پروژه های سطح شهر (نوبت چهارم) 03/07/1402 08:40:00 ق.ظ مناقصه- اجاره 25 دستگاه خودروی سواری به صورت ثابت و 1 دستگاه مزدا وانت دوکابین مناقصه- اجاره 25 دستگاه خودروی سواری به صورت ثابت و 1 دستگاه مزدا وانت دوکابین 03/07/1402 08:11:28 ق.ظ استعلام انجام امور توزیع مرسولات پستی به نشانی مندرج روی مرسولات بر اساس شرایط فنی پیوست و اعلام نیازکارفرما در محدوده جغرافیایی همدان و حومه به مدت دو ماه استعلام انجام امور توزیع مرسولات پستی به نشانی مندرج روی مرسولات بر اساس شرایط فنی پیوست و اعلام نیازکارفرما در محدوده جغرافیایی همدان و حومه به مدت دو ماه 03/07/1402 08:07:00 ق.ظ استعلام اجاره کمپرسی جفت ده چرخ جهت محل مخلوط به از دریاچه به خیابان 34 متری به تعداد 1500 سرویس استعلام اجاره کمپرسی جفت ده چرخ جهت محل مخلوط به از دریاچه به خیابان 34 متری به تعداد 1500 سرویس 03/07/1402 07:47:00 ق.ظ استعلام به کارگیری 4 دستگاه خودروی کارا دوکابین،1 خودروی کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل و 2 دستگاه موتور سیکلت با 15 نفر راننده بصورت 48*24 شیفت بر طبق فایل پیوست استعلام به کارگیری 4 دستگاه خودروی کارا دوکابین،1 خودروی کاپرا دوکابین دو دیفرانسیل و 2 دستگاه موتور سیکلت با 15 نفر راننده بصورت 48*24 شیفت بر طبق فایل پیوست 03/07/1402 07:45:00 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی تعیین پیمانکار بارگیری و حمل کود حیوانی آگهی مناقصه عمومی تعیین پیمانکار بارگیری و حمل کود حیوانی 03/07/1402 07:33:08 ق.ظ فراخوان دوم مناقصه خدمات اجاره وسایل نقلیه سبک و سنگین فراخوان دوم مناقصه خدمات اجاره وسایل نقلیه سبک و سنگین 03/07/1402 07:31:04 ق.ظ استعلام اجاره سالیانه یک دستگاه کامیونت با ظرفیت 3.8 جهت حمل بار و پسماند- نحوه محاسبه قیمت خودرو در دعوت نامه بیان گردیده است استعلام اجاره سالیانه یک دستگاه کامیونت با ظرفیت 3.8 جهت حمل بار و پسماند- نحوه محاسبه قیمت خودرو در دعوت نامه بیان گردیده است 03/07/1402 07:30:00 ق.ظ استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستی از اسلام آباد – سرمست به گیلانغرب و برعکس با نیسان یا وانت مسقف به شرح پیوست استعلام حمل و نقل و مبادله محمولات پستی از اسلام آباد – سرمست به گیلانغرب و برعکس با نیسان یا وانت مسقف به شرح پیوست 03/07/1402 07:27:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه انجام عملیات بارگیری (از زیر قیف) حمل و باراندازی آسفالت از محل کارخانه - نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه انجام عملیات بارگیری (از زیر قیف) حمل و باراندازی آسفالت از محل کارخانه - نوبت دوم 03/07/1402 07:27:02 ق.ظ مناقصه, عملیات حمل و تخلیه مقدار ۴۰ هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء بندر انزلی به اقصی نقاط کشور. مناقصه, عملیات حمل و تخلیه مقدار ۴۰ هزار تن انواع نهاده های کشاورزی از مبداء بندر انزلی به اقصی نقاط کشور. 03/07/1402 07:22:16 ق.ظ استعلام حمل 8 سرویس (30هزارلیتری )فرآورده های نفتی از جایگاه پخش ماهشهر به جایگاه سوخت داخلی شرکت نفت امیدیه و ناحیه کرنج استعلام حمل 8 سرویس (30هزارلیتری )فرآورده های نفتی از جایگاه پخش ماهشهر به جایگاه سوخت داخلی شرکت نفت امیدیه و ناحیه کرنج 03/07/1402 07:14:00 ق.ظ استعلام واگذاری امور پشتیبانی و خدمات حمل و نقل بار (وانت بار) مرکز اورژانس 115 البرز به میزان 10800 ساعت در سال طبق مستندات پیوستی (دو دستگاه خودرو باری) استعلام واگذاری امور پشتیبانی و خدمات حمل و نقل بار (وانت بار) مرکز اورژانس 115 البرز به میزان 10800 ساعت در سال طبق مستندات پیوستی (دو دستگاه خودرو باری) 03/07/1402 07:05:00 ق.ظ استعلام هزینه آبگیری ،حمل و تخلیه آب جهت آبیاری درختان طبق فرم درخواست (30 سرویس 5 هزار لیتری) استعلام هزینه آبگیری ،حمل و تخلیه آب جهت آبیاری درختان طبق فرم درخواست (30 سرویس 5 هزار لیتری) 03/07/1402 06:47:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه انجام عملیات حمل و تخلیه مخلوط رودخانه ای نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه انجام عملیات حمل و تخلیه مخلوط رودخانه ای نوبت دوم 03/07/1402 06:46:54 ق.ظ مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 40 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی- نوبت دوم مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 40 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی- نوبت دوم 03/07/1402 06:27:23 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات توزین، تخلیه، دپوسازی، بارگیری ... مناقصه انتخاب پیمانکار عملیات توزین، تخلیه، دپوسازی، بارگیری ... 03/07/1402 06:26:20 ق.ظ