حمل و نقل جاده ای info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه و مزایده اجاره حداقل سه دستگاه کامیون جهت محوطه کود برداری و حمل کود و ... چاپ دوم مناقصه و مزایده اجاره حداقل سه دستگاه کامیون جهت محوطه کود برداری و حمل کود و ... چاپ دوم 27/03/1403 07:12:10 ق.ظ مناقصه عمومی بارگیری، حمل دو دستگاه ترانسفورماتور 200 مگا ولت آمپری 400.63 کیلوولت .../ نوبت دوم مناقصه عمومی بارگیری، حمل دو دستگاه ترانسفورماتور 200 مگا ولت آمپری 400.63 کیلوولت .../ نوبت دوم 27/03/1403 06:58:13 ق.ظ استعلام اقلید خط مبادله اقلید مهجان استعلام اقلید خط مبادله اقلید مهجان 27/03/1403 06:09:00 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 06:09:00 ق.ظ مناقصه حمل و تخلیه کود حیوانی نوبت دوم مناقصه حمل و تخلیه کود حیوانی نوبت دوم 27/03/1403 06:19:56 ق.ظ استعلام اقلید خط مبالده اقلید امامزاده اسماعیل استعلام اقلید خط مبالده اقلید امامزاده اسماعیل 27/03/1403 06:00:00 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 05:58:00 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 05:54:00 ق.ظ استعلام اقلید خط مبادله اقلید شهر میان استعلام اقلید خط مبادله اقلید شهر میان 27/03/1403 05:50:00 ق.ظ استعلام خاکبرداری وبارگیری و حمل مصالح از معدن گجگین به سطح شهربه مدت دو ماه بر اساس فهرست بهای راه وباندسال 1403 پیوستها حتما مطالعه وتکمیل وضمیمه گردند استعلام خاکبرداری وبارگیری و حمل مصالح از معدن گجگین به سطح شهربه مدت دو ماه بر اساس فهرست بهای راه وباندسال 1403 پیوستها حتما مطالعه وتکمیل وضمیمه گردند 27/03/1403 05:40:00 ق.ظ استعلام خرید و حمل خاک زرد کوهی به مقدار 2500 تن ( حمل به واحد موتوری و سطح شهر) استعلام خرید و حمل خاک زرد کوهی به مقدار 2500 تن ( حمل به واحد موتوری و سطح شهر) 27/03/1403 05:37:00 ق.ظ استعلام اقلید خط مبادله اقلید احمد آباد استعلام اقلید خط مبادله اقلید احمد آباد 27/03/1403 05:37:00 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 05:35:00 ق.ظ استعلام خرید و حمل شن مخلوط رودخانه ای به مقدار 3000 تن ( حمل به دپوی واحد موتوری و سطح شهر) استعلام خرید و حمل شن مخلوط رودخانه ای به مقدار 3000 تن ( حمل به دپوی واحد موتوری و سطح شهر) 27/03/1403 05:30:00 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 05:29:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تهیه و تامین خودروهای سنگین مورد نیاز با راننده- نوبت دوم فراخوان مناقصه تهیه و تامین خودروهای سنگین مورد نیاز با راننده- نوبت دوم 27/03/1403 05:40:51 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 05:26:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی حمل آسفالت، مصالح و اورفلو از کارخانه تجدید مناقصه عمومی حمل آسفالت، مصالح و اورفلو از کارخانه 27/03/1403 05:21:16 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل مصالح شن ماسه ازمعادن احمدآبادبه تاسیسات مهرشهرداری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل مصالح شن ماسه ازمعادن احمدآبادبه تاسیسات مهرشهرداری 27/03/1403 04:57:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره یک دستگاه جاروب مکانیزه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره یک دستگاه جاروب مکانیزه 27/03/1403 04:56:00 ق.ظ استعلام خنج خط مبادله خنج ict استعلام خنج خط مبادله خنج ict 27/03/1403 04:52:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین 14 دستگاه کامیون کشنده 2و3محور با سال ساخت 1385 به بالا جهت جابجایی دستگاههای لوله مغزی سیار مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین 14 دستگاه کامیون کشنده 2و3محور با سال ساخت 1385 به بالا جهت جابجایی دستگاههای لوله مغزی سیار 27/03/1403 04:52:00 ق.ظ استعلام اجاره یک دستگاه تانکر ابرسان15هزار لیتری-نوبت سوم- برابر با شرایط استعلام بهاء استعلام اجاره یک دستگاه تانکر ابرسان15هزار لیتری-نوبت سوم- برابر با شرایط استعلام بهاء 27/03/1403 04:49:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:40:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:38:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:37:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:35:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:34:00 ق.ظ استعلام بوانات خط مبادله بوانات مزایجان استعلام بوانات خط مبادله بوانات مزایجان 27/03/1403 04:34:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:32:00 ق.ظ استعلام وانت کابین دار مخصوص حمل غذا دارای مجوزهای لازم،به مدت یکسال شمسی از تاریخ:1403/04/01 لغایت:1404/03/31 شرایط و قرارداد پیوست می باشد. استعلام وانت کابین دار مخصوص حمل غذا دارای مجوزهای لازم،به مدت یکسال شمسی از تاریخ:1403/04/01 لغایت:1404/03/31 شرایط و قرارداد پیوست می باشد. 27/03/1403 04:26:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:25:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:24:00 ق.ظ استعلام آباده خط مبادله آباده بیدک استعلام آباده خط مبادله آباده بیدک 27/03/1403 04:15:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:14:00 ق.ظ استعلام آباده خط مبادله آباده شورجستان استعلام آباده خط مبادله آباده شورجستان 27/03/1403 04:09:00 ق.ظ استعلام آباده خط مبادله آباده خسروشیرین استعلام آباده خط مبادله آباده خسروشیرین 27/03/1403 04:06:00 ق.ظ استعلام اجاره دو دستگاه تانکر اب پاش جهت انجام فعالیت در حوزه خدمات شهری وفضای سبز طبق استعلام پیوست استعلام اجاره دو دستگاه تانکر اب پاش جهت انجام فعالیت در حوزه خدمات شهری وفضای سبز طبق استعلام پیوست 27/03/1403 03:59:00 ق.ظ مناقصه عمومی تامین پیک موتوری مناقصه عمومی تامین پیک موتوری 27/03/1403 04:07:39 ق.ظ استعلام حمل قیر 60/70 بمقدار 450 تن از پالایشگاه نفت پاسارگاد تهران به انبار قیر شرکت عمران راه گلستان (بندرگز) استعلام حمل قیر 60/70 بمقدار 450 تن از پالایشگاه نفت پاسارگاد تهران به انبار قیر شرکت عمران راه گلستان (بندرگز) 27/03/1403 03:55:00 ق.ظ استعلام اقلید خط مبادله اقلید سده استعلام اقلید خط مبادله اقلید سده 27/03/1403 03:54:00 ق.ظ استعلام آباده خط مبادله آباده بهمن استعلام آباده خط مبادله آباده بهمن 27/03/1403 03:52:00 ق.ظ استعلام آباده خط مبادله آباده ایزدخواست استعلام آباده خط مبادله آباده ایزدخواست 27/03/1403 03:45:00 ق.ظ استعلام تانکر جهت ابیاری 15000 متر مکعب (به ازای هر ماه 5000 متر مکعب روزانه 160 متر مکعب )اعلام قیمت به صورت هر سرویس اعلام گردد استعلام تانکر جهت ابیاری 15000 متر مکعب (به ازای هر ماه 5000 متر مکعب روزانه 160 متر مکعب )اعلام قیمت به صورت هر سرویس اعلام گردد 27/03/1403 03:40:00 ق.ظ استعلام لار خط مبادله لار اوز استعلام لار خط مبادله لار اوز 27/03/1403 03:39:00 ق.ظ استعلام اجاره ماشین الات سنگین جهت فعالیت در واحد زیر سازی و پخش اسفالت مطابق فرم استعلام استعلام اجاره ماشین الات سنگین جهت فعالیت در واحد زیر سازی و پخش اسفالت مطابق فرم استعلام 27/03/1403 03:39:00 ق.ظ استعلام پاسارگاد خط مبادله سعادتشهر قوام آباد استعلام پاسارگاد خط مبادله سعادتشهر قوام آباد 27/03/1403 03:31:00 ق.ظ استعلام خرم بید خط مبادله صفاشهر بوانات استعلام خرم بید خط مبادله صفاشهر بوانات 27/03/1403 03:31:00 ق.ظ استعلام فسا خط مبادله فسا نوبندگان ششده استعلام فسا خط مبادله فسا نوبندگان ششده 27/03/1403 03:24:00 ق.ظ استعلام فسا خط مبادله فسا داراب زرین دشت استعلام فسا خط مبادله فسا داراب زرین دشت 27/03/1403 03:17:00 ق.ظ استعلام فسا خط مبادله فسا ICT استعلام فسا خط مبادله فسا ICT 27/03/1403 03:16:00 ق.ظ استعلام فسا خط مبادله فسا زاهدشهر استعلام فسا خط مبادله فسا زاهدشهر 27/03/1403 03:09:00 ق.ظ استعلام 3.300.000 لیتر آب جهت استخر آتشنشانی انبار نفت شهرستان رفسنجان قیمت گذاری با احتساب کلیه هزینه های جاری از قبیل هزینه خرید آب، حمل و تخلیه استعلام 3.300.000 لیتر آب جهت استخر آتشنشانی انبار نفت شهرستان رفسنجان قیمت گذاری با احتساب کلیه هزینه های جاری از قبیل هزینه خرید آب، حمل و تخلیه 27/03/1403 02:03:00 ب.ظ استعلام مدیریت پشتیبانی-شهرک دانش و سلامت-آبیاری فضای سبز براساس فرم های پیوست استعلام مدیریت پشتیبانی-شهرک دانش و سلامت-آبیاری فضای سبز براساس فرم های پیوست 27/03/1403 01:44:00 ب.ظ استعلام پروژه به کارگیری خاور فضای سبز استعلام پروژه به کارگیری خاور فضای سبز 26/03/1403 12:29:51 ب.ظ مناقصه تهیه وانت دوکابین دو دیفرانسیل 4*4 دنده دستی و اتوماتیک نوبت دوم مناقصه تهیه وانت دوکابین دو دیفرانسیل 4*4 دنده دستی و اتوماتیک نوبت دوم 26/03/1403 12:08:20 ب.ظ استعلام شرکت مدیریت پسماند شهرداری ها در نظر دارد نسبت به اجاره یک دستگاه کشنده سمی تریلر (کله) به همراه راننده از طریق استعلام بها اقدام نماید استعلام شرکت مدیریت پسماند شهرداری ها در نظر دارد نسبت به اجاره یک دستگاه کشنده سمی تریلر (کله) به همراه راننده از طریق استعلام بها اقدام نماید 26/03/1403 11:43:00 ق.ظ استعلام شرکت مدیریت پسماند شهرداری ها در نظر دارد نسبت به اجاره یک دستگاه خودرو نیسان کمپرسی به همراه راننده از طریق استعلام بها اقدام نماید استعلام شرکت مدیریت پسماند شهرداری ها در نظر دارد نسبت به اجاره یک دستگاه خودرو نیسان کمپرسی به همراه راننده از طریق استعلام بها اقدام نماید 26/03/1403 11:36:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات استحصال و دیوی 200.000 متر مکعب مصالح در معدن زنبیل مناقصه اجرای عملیات استحصال و دیوی 200.000 متر مکعب مصالح در معدن زنبیل 26/03/1403 11:46:49 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات استحصال و دپوی 200000متر مکعب مصالح در معدن زنبیل با یک دستگاه بلدوزر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات استحصال و دپوی 200000متر مکعب مصالح در معدن زنبیل با یک دستگاه بلدوزر 26/03/1403 11:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه خدمات حمل نفت گاز ، سوخت رسانی(سوختگیری و توزیع سوخت) و توزیع مایع ادبلو به ناوگان سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کلیه خدمات حمل نفت گاز ، سوخت رسانی(سوختگیری و توزیع سوخت) و توزیع مایع ادبلو به ناوگان سازمان اتوبوسرانی شهرداری مشهد 26/03/1403 11:18:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب فضای سبز شهرداری با ماشین تانکر ده هزار تایی بر اساس نیاز روزانه شهرداری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین آب فضای سبز شهرداری با ماشین تانکر ده هزار تایی بر اساس نیاز روزانه شهرداری 26/03/1403 11:17:00 ق.ظ مناقصه اجرای خاکبرداری و برداشت خاک نباتی و .... مناقصه اجرای خاکبرداری و برداشت خاک نباتی و .... 26/03/1403 11:09:50 ق.ظ مناقصه انجام عملیات بارگیری و حمل مصالح - نوبت دوم مناقصه انجام عملیات بارگیری و حمل مصالح - نوبت دوم 26/03/1403 10:51:23 ق.ظ استعلام واگذاری نمایندگی توزیع روستایی بخشی از مرسولات پستی خیرآباد پایین از توابع بهارستان به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی استعلام واگذاری نمایندگی توزیع روستایی بخشی از مرسولات پستی خیرآباد پایین از توابع بهارستان به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی 26/03/1403 10:33:00 ق.ظ مناقصه تهیه و حمل و نصب و اجرای جدولگذاری کانیو 50*30*15 با جدول بتنی پرسی و ... نوبت دوم مناقصه تهیه و حمل و نصب و اجرای جدولگذاری کانیو 50*30*15 با جدول بتنی پرسی و ... نوبت دوم 26/03/1403 10:40:34 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای استیجاری وانت کمک دار ریچ فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین خودروهای استیجاری وانت کمک دار ریچ 26/03/1403 10:35:39 ق.ظ استعلام حمل محموله ترافیکی بلدوزر 50تنی به همراه تیغه کمرشکن ومتعلقات توسط کمرشکن 7محوره دالبی خور استعلام حمل محموله ترافیکی بلدوزر 50تنی به همراه تیغه کمرشکن ومتعلقات توسط کمرشکن 7محوره دالبی خور 26/03/1403 09:58:00 ق.ظ استعلام آبرسانی سیار به عشایر شهرستان های همدان، ملایر و تویسرکان مطابق برآورد و شرایط مندرج در استعلام بهای پیوستی. استعلام آبرسانی سیار به عشایر شهرستان های همدان، ملایر و تویسرکان مطابق برآورد و شرایط مندرج در استعلام بهای پیوستی. 26/03/1403 09:56:00 ق.ظ استعلام توزیع مرسولات پستی درسطح شهر اردکان با خودرو و پرداخت به صورت دانه شمار استعلام توزیع مرسولات پستی درسطح شهر اردکان با خودرو و پرداخت به صورت دانه شمار 26/03/1403 09:50:00 ق.ظ استعلام حمل گندم به سیلو استعلام حمل گندم به سیلو 26/03/1403 09:44:00 ق.ظ استعلام کارکرد تانکر اب استعلام کارکرد تانکر اب 26/03/1403 09:38:00 ق.ظ مناقصه تهیه بارگیری حمل و باراندازی ماکادام شسته ... اصلاحیه مناقصه تهیه بارگیری حمل و باراندازی ماکادام شسته ... اصلاحیه 26/03/1403 09:18:15 ق.ظ مناقصه, انجام امور نقلیه گمرک جمهوری اسلامی ایران مناقصه, انجام امور نقلیه گمرک جمهوری اسلامی ایران 26/03/1403 08:47:49 ق.ظ استعلام کمپرسی جهت حمل چغندرقند استعلام کمپرسی جهت حمل چغندرقند 26/03/1403 08:44:00 ق.ظ استعلام وانت سواری مسقف مسلط به منطقه جهت توزیع مرسولات پستی شهرستان عسلویه قیمت پیشنهادی به ازای هر مرسوله پستی. شماره 1 استعلام وانت سواری مسقف مسلط به منطقه جهت توزیع مرسولات پستی شهرستان عسلویه قیمت پیشنهادی به ازای هر مرسوله پستی. شماره 1 26/03/1403 08:37:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات آتشباری و خردایش و استحصال و بارگیری و حمل مصالح معدن تپوک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات آتشباری و خردایش و استحصال و بارگیری و حمل مصالح معدن تپوک 26/03/1403 08:15:00 ق.ظ مناقصه تامین ماشین آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و اجرای عملیات حمل باطله های ...- نوبت دوم مناقصه تامین ماشین آلات، نیروی انسانی، تجهیزات و اجرای عملیات حمل باطله های ...- نوبت دوم 26/03/1403 08:25:39 ق.ظ مناقصه انجام کلیه خدمات حمل نفت گاز سوخت رسانی (سوختگیری و توزیع سوخت.... مناقصه انجام کلیه خدمات حمل نفت گاز سوخت رسانی (سوختگیری و توزیع سوخت.... 26/03/1403 08:22:38 ق.ظ فراخوان مناقصه تهیه و تامین خودروهای سنگین مورد نیاز با راننده فراخوان مناقصه تهیه و تامین خودروهای سنگین مورد نیاز با راننده 26/03/1403 08:20:56 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات بارگیری، حمل، تخلیه و تسطیح 90 هزار تن باطله به بیرون از محوطه مجتمع انجیرتنگه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات بارگیری، حمل، تخلیه و تسطیح 90 هزار تن باطله به بیرون از محوطه مجتمع انجیرتنگه 26/03/1403 08:08:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حمل و نقل ( نقلیه ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات حمل و نقل ( نقلیه ) 26/03/1403 08:04:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای 03403202601562025DT1 با موضوع خرید انواع کامیون کشنده کولر دار مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای 03403202601562025DT1 با موضوع خرید انواع کامیون کشنده کولر دار 26/03/1403 08:02:00 ق.ظ استعلام توزیع مرسولات پستی در سطح شهر هرات به وسیله موتور و به صورت پرداخت دانه شمار استعلام توزیع مرسولات پستی در سطح شهر هرات به وسیله موتور و به صورت پرداخت دانه شمار 26/03/1403 07:39:00 ق.ظ استعلام اجاره سه دستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ به همراه راننده جهت حمل گل رودخانه بابلرود،خاک باغبانی،حمل نخاله،آسفالت -مشخصات به پیوست میباشد. استعلام اجاره سه دستگاه کامیون کمپرسی ده چرخ به همراه راننده جهت حمل گل رودخانه بابلرود،خاک باغبانی،حمل نخاله،آسفالت -مشخصات به پیوست میباشد. 26/03/1403 07:37:00 ق.ظ مناقصه تامین 14 دستگاه کامیون کشنده 2 و 3 محور با سال ساخت مناقصه تامین 14 دستگاه کامیون کشنده 2 و 3 محور با سال ساخت 26/03/1403 07:46:35 ق.ظ مناقصه عمومی تامین پیک موتوری - مناقصه روز شنبه بیست و ششم خرداد 1403 مناقصه عمومی تامین پیک موتوری 26/03/1403 07:44:30 ق.ظ استعلام تخلیه ، چیدمان و توزیع 9/800/000 جلد کتب درسی و مجلات دانش اموزان سراسر استان فارس طبق مفاد قرارداد نمونه استعلام تخلیه ، چیدمان و توزیع 9/800/000 جلد کتب درسی و مجلات دانش اموزان سراسر استان فارس طبق مفاد قرارداد نمونه 26/03/1403 07:31:00 ق.ظ استعلام خودرو ده تن یک دستگاه همراه تانکر آب 12 هزار لیتری - آبیاری فضای سبز سطح منطقه 4 استعلام خودرو ده تن یک دستگاه همراه تانکر آب 12 هزار لیتری - آبیاری فضای سبز سطح منطقه 4 26/03/1403 07:24:00 ق.ظ مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری ساختمانی مستغلات پالایشگاه.... نوبت دوم مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری ساختمانی مستغلات پالایشگاه.... نوبت دوم 26/03/1403 07:21:57 ق.ظ استعلام تهیه، بارگیری، حمل مخلوط و تخلیه در محل بلوار ولی عصر 2991 استعلام تهیه، بارگیری، حمل مخلوط و تخلیه در محل بلوار ولی عصر 2991 26/03/1403 06:57:00 ق.ظ استعلام واگذاری خدمات حمل و نقل بار (وانت بار)جهت امور محوله و جاری بیمارستان قلب فرشچیان استعلام واگذاری خدمات حمل و نقل بار (وانت بار)جهت امور محوله و جاری بیمارستان قلب فرشچیان 26/03/1403 06:41:00 ق.ظ استعلام تهیه و بارگیری و حمل مخلوط تونان و تخلیه در بلوار کشاورز استعلام تهیه و بارگیری و حمل مخلوط تونان و تخلیه در بلوار کشاورز 26/03/1403 06:21:00 ق.ظ استعلام حمل سوخت گرمایشی و موتور برق ایستگاه های طول خط یزد استعلام حمل سوخت گرمایشی و موتور برق ایستگاه های طول خط یزد 26/03/1403 06:08:00 ق.ظ استعلام اجاره یک دستگاه تراک میکسر جهت حمل بتن از کارگاه تولید مصالح به محل های مورد نظر در سطح شرکت 09102774899 استعلام اجاره یک دستگاه تراک میکسر جهت حمل بتن از کارگاه تولید مصالح به محل های مورد نظر در سطح شرکت 09102774899 26/03/1403 05:40:00 ق.ظ استعلام اجاره 3 دستگاه کمپرسی ده تن جهت حمل 15000 تن مصالح و آسفالت از واحد تاٌسیسات درآمدزا به نقاط مختلف سطح شهر استعلام اجاره 3 دستگاه کمپرسی ده تن جهت حمل 15000 تن مصالح و آسفالت از واحد تاٌسیسات درآمدزا به نقاط مختلف سطح شهر 26/03/1403 05:30:00 ق.ظ استعلام شهرداری آشتیان در نظر دارد نسبت به اجاره یک دستگاه سیمی تریلر حمل زباله از محل دفن زباله شهرداری آشتیان به محل دفن زباله اراک اقدام نماید استعلام شهرداری آشتیان در نظر دارد نسبت به اجاره یک دستگاه سیمی تریلر حمل زباله از محل دفن زباله شهرداری آشتیان به محل دفن زباله اراک اقدام نماید 26/03/1403 05:26:00 ق.ظ استعلام شهرداری منطقه یک فردیس در نظر دارد نسبت به در اختیار گرفتن 1 دستگاه خودرو (مزدا دو کابین یا کاپرا) به صورت ماهیانه به شرح شرایط به پیوست اقدام نماید. استعلام شهرداری منطقه یک فردیس در نظر دارد نسبت به در اختیار گرفتن 1 دستگاه خودرو (مزدا دو کابین یا کاپرا) به صورت ماهیانه به شرح شرایط به پیوست اقدام نماید. 26/03/1403 05:26:00 ق.ظ استعلام خرید و حمل و تخلیه تانکرآب جهت نواحی وشهرکهای صنعتی استان کرمان استعلام خرید و حمل و تخلیه تانکرآب جهت نواحی وشهرکهای صنعتی استان کرمان 26/03/1403 05:02:00 ق.ظ مناقصه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح سنگی و گل و لای ناشی از سیلاب...- نوبت دوم مناقصه بارگیری، حمل و باراندازی مصالح سنگی و گل و لای ناشی از سیلاب...- نوبت دوم 26/03/1403 05:02:47 ق.ظ