حمل و نقل جاده ای info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه, م م/۰۰/۰۰۶۹/ت۱ تهیه و تامین۶ دستگاه تانکر مخصوص حمل آب اشامیدنی۱۶۰۰۰ لیتری ۱۰ چرخ مدل ۱۳۸۰ و به بالا مناقصه, م م/۰۰/۰۰۶۹/ت۱ تهیه و تامین۶ دستگاه تانکر مخصوص حمل آب اشامیدنی۱۶۰۰۰ لیتری ۱۰ چرخ مدل ۱۳۸۰ و به بالا 10/09/1401 08:19:21 ق.ظ مناقصه, م م/۹۹/۰۰۵۴/ت۱ تهیه و تامین ۹ دستگاه تانکر ده چرخ مخصوص حمل آب خام ۱۶۰۰۰ لیتری مدل ۱۳۸۰ و به بالا بص مناقصه, م م/۹۹/۰۰۵۴/ت۱ تهیه و تامین ۹ دستگاه تانکر ده چرخ مخصوص حمل آب خام ۱۶۰۰۰ لیتری مدل ۱۳۸۰ و به بالا بص 10/09/1401 08:18:41 ق.ظ استعلام مهر-اسیر توزیع دانه شمار موتورسوار استعلام مهر-اسیر توزیع دانه شمار موتورسوار 10/09/1401 08:07:00 ق.ظ استعلام مهر-وراوی توزیع موتورسوار دانه شمار استعلام مهر-وراوی توزیع موتورسوار دانه شمار 10/09/1401 08:06:00 ق.ظ استعلام مهر-گله دار توزیع دانه شمار موتورسوار استعلام مهر-گله دار توزیع دانه شمار موتورسوار 10/09/1401 08:02:00 ق.ظ استعلام واگذاری آبرسانی سیار ( انجام خدمات بارگیری، حمل و توزیع) در سطح شهرستان لردگان و اردل استعلام واگذاری آبرسانی سیار ( انجام خدمات بارگیری، حمل و توزیع) در سطح شهرستان لردگان و اردل 10/09/1401 07:51:00 ق.ظ استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرماوطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از بافت به دشتاب وبالعکس می باشد. استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرماوطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از بافت به دشتاب وبالعکس می باشد. 10/09/1401 07:16:00 ق.ظ استعلام حمل و نقل و مبادله مرسولات از پست قم به تجزیه و مبادلات تهران و بالعکس طبق زمانبندی کارفرما و خودروی متناسب با مشخصات اعلامی_طبق نمونه قرارداد پیوست استعلام حمل و نقل و مبادله مرسولات از پست قم به تجزیه و مبادلات تهران و بالعکس طبق زمانبندی کارفرما و خودروی متناسب با مشخصات اعلامی_طبق نمونه قرارداد پیوست 10/09/1401 07:06:00 ق.ظ استعلام اجاره سه دستگاه بنز خاور کمپرسی با راننده (بصورت شبانه روز ) طبق برگه استعلام پیوستی استعلام اجاره سه دستگاه بنز خاور کمپرسی با راننده (بصورت شبانه روز ) طبق برگه استعلام پیوستی 10/09/1401 06:55:00 ق.ظ استعلام مهر - اسیر توزیع دانه شمار موتورسوار استعلام مهر - اسیر توزیع دانه شمار موتورسوار 10/09/1401 06:47:00 ق.ظ استعلام لامرد توزیع امانت دانه شمار خودرو سوار استعلام لامرد توزیع امانت دانه شمار خودرو سوار 10/09/1401 06:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات در آوردن کنده درختان با بیل مکانیکی، جمع آوری و بارگیری کنده با لودر، حمل کنده تا فاصله 5 کیلومتری با کمپرسی و ش مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات در آوردن کنده درختان با بیل مکانیکی، جمع آوری و بارگیری کنده با لودر، حمل کنده تا فاصله 5 کیلومتری با کمپرسی و ش 10/09/1401 06:33:00 ق.ظ استعلام لامرد اشکنان توزیع دانه شمار موتور سوار استعلام لامرد اشکنان توزیع دانه شمار موتور سوار 10/09/1401 06:15:00 ق.ظ استعلام خرید و حمل مصالح پروژه تکمیل راهدارخانه کماسار مطابق برآورد پیوستی استعلام خرید و حمل مصالح پروژه تکمیل راهدارخانه کماسار مطابق برآورد پیوستی 10/09/1401 05:53:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی تهیه، بارگیری و حمل مصالح زیراساس مناقصه عملیات اجرایی تهیه، بارگیری و حمل مصالح زیراساس 10/09/1401 06:09:59 ق.ظ استعلام، حمل صادراتی 240 دست قطعات SKD به وصیله صادراتی به مرز مهران به وصیله 26 دستگاه تریلی چادری حمل صادراتی 240 دست قطعات SKD به وصیله صادراتی به مرز مهران به وصیله 26 دستگاه تریلی چادری 10/09/1401 05:44:41 ق.ظ مناقصه عملیات بارگیری، حمل و جابجایی مواد اولیه - نوبت دوم مناقصه عملیات بارگیری، حمل و جابجایی مواد اولیه - نوبت دوم 10/09/1401 05:35:54 ق.ظ مناقصه اجرای کامل عملیات بارگیری، حمل و تخلیه لاشه سنگ از محدوده کارخانه سیمان - نوبت دوم مناقصه اجرای کامل عملیات بارگیری، حمل و تخلیه لاشه سنگ از محدوده کارخانه سیمان - نوبت دوم 10/09/1401 05:35:08 ق.ظ مناقصه عملیات استخراج ، دپو ، بارگیری و حمل مواد اولیه - نوبت دوم مناقصه عملیات استخراج ، دپو ، بارگیری و حمل مواد اولیه - نوبت دوم 10/09/1401 05:34:58 ق.ظ استعلام، خودروهاوماشین آلات سبک وسنگین حمل ونقل وصنعتی استعلام، خودروهاوماشین آلات سبک وسنگین حمل ونقل وصنعتی 10/09/1401 05:16:19 ق.ظ استعلام، خودروهاوماشین آلات سبک وسنگین حمل ونقل وصنعتی استعلام، خودروهاوماشین آلات سبک وسنگین حمل ونقل وصنعتی 10/09/1401 05:16:14 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات حمل 20 هزار تن سنگ بوکسیت از معادن بوکسیت استان آذربایجان شرقی و تخلیه آن در دپوهای بوکسیت مجتمع آلومینای ایران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات حمل 20 هزار تن سنگ بوکسیت از معادن بوکسیت استان آذربایجان شرقی و تخلیه آن در دپوهای بوکسیت مجتمع آلومینای ایران 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 35 هزار تن سنگ بوکسیت از معادن استان کهکیلویه و بویراحمد و تخلیه در دپوهای مجتمع آلومینای ایران مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 35 هزار تن سنگ بوکسیت از معادن استان کهکیلویه و بویراحمد و تخلیه در دپوهای مجتمع آلومینای ایران 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 40 هزارتن سنگ بوکسیت ازمعادن بوکسیت استان آذربایجان غربی وتخلیه آن دردپوهای مجتمع آلومینای جاجرم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 40 هزارتن سنگ بوکسیت ازمعادن بوکسیت استان آذربایجان غربی وتخلیه آن دردپوهای مجتمع آلومینای جاجرم 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 100 هزارتن سنگ بوکسیت از معادن بوکسیت استان یزد و تخلیه آن در دپوهای بوکسیت مجتمع آلومینای جاجرم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 100 هزارتن سنگ بوکسیت از معادن بوکسیت استان یزد و تخلیه آن در دپوهای بوکسیت مجتمع آلومینای جاجرم 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل جاده ای70 هزار تن سود سوزآور مایع(کاستیک)از مبادی پتروشیمی اروند و بندر امام خمینی (ره) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل جاده ای70 هزار تن سود سوزآور مایع(کاستیک)از مبادی پتروشیمی اروند و بندر امام خمینی (ره) 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل جاده ای 42000 تن سود سوز آور مایع(کاستیک)از پتروشیمی اروند و بندر امام خمینی (ره) و تخلیه در واگن های شرکت سینا ریل پارس مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل جاده ای 42000 تن سود سوز آور مایع(کاستیک)از پتروشیمی اروند و بندر امام خمینی (ره) و تخلیه در واگن های شرکت سینا ریل پارس 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام کرایه حمل مصالح دانه بندی شده ( به مقدار 5000 تن ) از محل کارخانه شن ریز ارومیه به محل کارخانه آسفالت شهرداری سلماس واقع در جنب روستای میناس نوبت دوم استعلام کرایه حمل مصالح دانه بندی شده ( به مقدار 5000 تن ) از محل کارخانه شن ریز ارومیه به محل کارخانه آسفالت شهرداری سلماس واقع در جنب روستای میناس نوبت دوم 10/09/1401 01:26:00 ب.ظ استعلام تهیه خرید وحمل 2500تن سنگ لاشه جهت استفاده در کمربندی خیام استعلام تهیه خرید وحمل 2500تن سنگ لاشه جهت استفاده در کمربندی خیام 10/09/1401 01:18:00 ب.ظ استعلام استعلام حمل لجن از رودخانه کلین کبود به محل دفن زباله استعلام استعلام حمل لجن از رودخانه کلین کبود به محل دفن زباله 09/09/1401 10:45:00 ق.ظ استعلام تهیه و حمل مصالح سنگی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان شادگان استعلام تهیه و حمل مصالح سنگی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان شادگان 09/09/1401 10:33:00 ق.ظ استعلام کرایه گریدر مشابه کد خدمتی / مدارک پیوست پرداختی در صورت گشایش مالی در چند قسط پرداخت خواهد شد استعلام کرایه گریدر مشابه کد خدمتی / مدارک پیوست پرداختی در صورت گشایش مالی در چند قسط پرداخت خواهد شد 09/09/1401 10:20:00 ق.ظ استعلام حمل و نقل مواد سوختی ایستگا های راه آهن کرمان استعلام حمل و نقل مواد سوختی ایستگا های راه آهن کرمان 09/09/1401 10:18:00 ق.ظ استعلام کرایه یکدستگاه خودروی نیسان وانت جک دار به مدت یکسال جهت انجام امورات محوله واحد فضای سبز بصورت کارکرد ساعتی تا سقف خرید متوسط (8/000/000/000 ریال) استعلام کرایه یکدستگاه خودروی نیسان وانت جک دار به مدت یکسال جهت انجام امورات محوله واحد فضای سبز بصورت کارکرد ساعتی تا سقف خرید متوسط (8/000/000/000 ریال) 09/09/1401 10:18:00 ق.ظ استعلام کرایه یکدستگاه خودروی نیسان وانت جک دار به مدت یکسال جهت انجام امورات محوله واحد عمران شهری بصورت کارکرد ساعتی تا سقف خرید متوسط (8/000/000/000 ریال) استعلام کرایه یکدستگاه خودروی نیسان وانت جک دار به مدت یکسال جهت انجام امورات محوله واحد عمران شهری بصورت کارکرد ساعتی تا سقف خرید متوسط (8/000/000/000 ریال) 09/09/1401 10:17:00 ق.ظ استعلام جابجایی،دسته بندی وتفکیک ضایعات آهن،لوله واتصالات،قرقره کابل و...درداخل محوطه انبار نفت بیرجند استعلام جابجایی،دسته بندی وتفکیک ضایعات آهن،لوله واتصالات،قرقره کابل و...درداخل محوطه انبار نفت بیرجند 09/09/1401 10:16:00 ق.ظ تجدید مناقصه حمل 200 هزار تن محمولات علوفه ای تجدید مناقصه حمل 200 هزار تن محمولات علوفه ای 09/09/1401 10:16:52 ق.ظ مناقصه عملیات حمل، بارگیری و تخلیه مصالح سنگی و آسفالت از معادن - نوبت دوم مناقصه عملیات حمل، بارگیری و تخلیه مصالح سنگی و آسفالت از معادن - نوبت دوم 09/09/1401 10:10:08 ق.ظ تجدید مناقصه حمل 150 هزار تن محمولات علوفه ای تجدید مناقصه حمل 150 هزار تن محمولات علوفه ای 09/09/1401 10:09:10 ق.ظ استعلام کرایه کمپرسی 10 چرخ مشابه کد خدمتی / مدارک پیوست پرداختی در صورت گشایش مالی در چند قسط پرداخت خواهد شد استعلام کرایه کمپرسی 10 چرخ مشابه کد خدمتی / مدارک پیوست پرداختی در صورت گشایش مالی در چند قسط پرداخت خواهد شد 09/09/1401 09:04:00 ق.ظ مناقصه راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسایط نقلیه بنزینی و دیزلی - نوبت دوم مناقصه راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسایط نقلیه بنزینی و دیزلی با راننده .... 09/09/1401 09:04:47 ق.ظ استعلام بارگیری ،حمل وتخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور 230 کیلوولت از پست لابن به پست کمالوند استعلام بارگیری ،حمل وتخلیه یکدستگاه ترانسفورماتور 230 کیلوولت از پست لابن به پست کمالوند 09/09/1401 08:47:00 ق.ظ استعلام آبرسانی سیار آب شرب به روستاهای سطح شهرستان بهار استعلام آبرسانی سیار آب شرب به روستاهای سطح شهرستان بهار 09/09/1401 08:36:00 ق.ظ استعلام کرایه کمپرسی 10 چرخ مشابه کد خدمتی / مدارک پیوست پرداختی در صورت گشایش مالی در چند قسط پرداخت خواهد شد استعلام کرایه کمپرسی 10 چرخ مشابه کد خدمتی / مدارک پیوست پرداختی در صورت گشایش مالی در چند قسط پرداخت خواهد شد 09/09/1401 08:14:00 ق.ظ استعلام کرایه کمپرسی 10 چرخ مشابه کد خدمتی / مدارک پیوست پرداختی در صورت گشایش مالی در چند قسط پرداخت خواهد شد استعلام کرایه کمپرسی 10 چرخ مشابه کد خدمتی / مدارک پیوست پرداختی در صورت گشایش مالی در چند قسط پرداخت خواهد شد 09/09/1401 08:05:00 ق.ظ مناقصه راهبری خودروهای سبک ، نیمه سنگین و سنگین ... مناقصه راهبری خودروهای سبک ، نیمه سنگین و سنگین ... 09/09/1401 08:07:37 ق.ظ استعلام جابجایی بار توسط وانت داخل شهر استعلام جابجایی بار توسط وانت داخل شهر 09/09/1401 07:48:00 ق.ظ مناقصه حمل جاده ای کانتینرهای پر 40 فوت و 20 فوت مناقصه حمل جاده ای کانتینرهای پر 40 فوت و 20 فوت 09/09/1401 07:52:27 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات حجمی آبدارخانه ها... فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات حجمی آبدارخانه ها... 09/09/1401 07:47:46 ق.ظ مناقصه حمل جاده ای کانتینرهای پر و عودت کانتینرهای خالی مناقصه حمل جاده ای کانتینرهای پر و عودت کانتینرهای خالی 09/09/1401 07:41:34 ق.ظ مناقصه واگذاری حمل و نقل مازوت، گازوئیل و بنزین ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه واگذاری حمل و نقل مازوت، گازوئیل و بنزین 09/09/1401 06:41:16 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات بارگیری و حمل سریع قطعات (vor - سرویس سریع) مناقصه اجرای عملیات بارگیری و حمل سریع قطعات (vor - سرویس سریع) 09/09/1401 06:28:57 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حمل 35 هزار تن سنگ بوکسیت ... - نوبت دوم مناقصه انجام خدمات حمل 35 هزار تن سنگ بوکسیت ... 09/09/1401 06:28:50 ق.ظ مناقصه انجام عملیات استخراج و دپو و بارگیری و حمل مارل مناقصه انجام عملیات استخراج و دپو و بارگیری و حمل مارل 09/09/1401 06:18:41 ق.ظ مناقصه حمل و انتقال پسماندهای شهری به مرکز دفن و...- نوبت دوم مناقصه حمل و انتقال پسماندهای شهری به مرکز دفن و...- نوبت دوم 09/09/1401 06:15:04 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات و تامین تعداد 34 دستگاه خودرو نوبت دوم  تجدید مناقصه انجام خدمات و تامین تعداد 34 دستگاه خودرو نوبت دوم  09/09/1401 05:39:09 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای م م/99/0054ت2 تهیه و تامین 9دستگاه تانکر ده چرخ مخصوص حمل آب خام 16000 لیتری مدل 1380 و به بالا بصورت 24 س مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای م م/99/0054ت2 تهیه و تامین 9دستگاه تانکر ده چرخ مخصوص حمل آب خام 16000 لیتری مدل 1380 و به بالا بصورت 24 س 09/09/1401 05:01:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای م م/00/0069 ت1 تهیه و تامین 6 دستگاه تانکر مخصوص حمل آب آشامیدنی 16000 لیتری ده چرخ مدل 1380 و به بالا بصو مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای م م/00/0069 ت1 تهیه و تامین 6 دستگاه تانکر مخصوص حمل آب آشامیدنی 16000 لیتری ده چرخ مدل 1380 و به بالا بصو 09/09/1401 04:58:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل خودورهای استیجاری مورد نیاز پروژه های شرکت گاز ... نوبت دوم  فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل خودورهای استیجاری مورد نیاز پروژه های شرکت گاز ...نوبت دوم  09/09/1401 04:56:09 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه 1401/977-راهبری خودروهای سبک،نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسایط نقلیه سبک بنزینی و دیزلی با را مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه 1401/977-راهبری خودروهای سبک،نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسایط نقلیه سبک بنزینی و دیزلی با را 09/09/1401 03:34:00 ق.ظ مناقصه راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسایط نقلیه بنزینی و دیزلی با راننده .... مناقصه راهبری خودروهای سبک، نیمه سنگین و سنگین و تامین و اجاره وسایط نقلیه بنزینی و دیزلی با راننده .... 08/09/1401 11:25:04 ق.ظ استعلام واگذاری امور باجه خدمات اینترنتی و الکترو نیکی در اداره پست گرمه به مدت یک سال به بخش خصوصی استعلام واگذاری امور باجه خدمات اینترنتی و الکترو نیکی در اداره پست گرمه به مدت یک سال به بخش خصوصی 08/09/1401 11:07:00 ق.ظ آگهی تجدید مناقصه انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری مورد نیاز واحدهای مختلف آگهی تجدید مناقصه انجام وظایف و فعالیت های قابل واگذاری مورد نیاز واحدهای مختلف 08/09/1401 11:14:26 ق.ظ استعلام ارائه خدمات آبرسانی سیارمربوط به امور عشایر شهرستان قزوین استعلام ارائه خدمات آبرسانی سیارمربوط به امور عشایر شهرستان قزوین 08/09/1401 10:36:00 ق.ظ مناقصه امور توزیع مرسولات پستی دانه شمار حجمی خودرویی .. مناقصه امور توزیع مرسولات پستی دانه شمار حجمی خودرویی .. 08/09/1401 10:32:55 ق.ظ استعلام خرید و حمل 22تن قیر MC250 جهت شهرداری اسماعیل آباد استعلام خرید و حمل 22تن قیر MC250 جهت شهرداری اسماعیل آباد 08/09/1401 09:29:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 400.132 کیلوولت - نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه یک دستگاه ترانسفورماتور 400.132 کیلوولت - نوبت دوم 08/09/1401 09:36:04 ق.ظ استعلام حمل ماهیانه 30700هزار لیتر نفتگاز و حمل هر چهار ماه یکبار 19000 هزار لیتر بنزین استعلام حمل ماهیانه 30700هزار لیتر نفتگاز و حمل هر چهار ماه یکبار 19000 هزار لیتر بنزین 08/09/1401 09:15:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات حمل 35 هزار تن سنگ بوکسیت ... مناقصه انجام خدمات حمل 35 هزار تن سنگ بوکسیت ... 08/09/1401 08:56:11 ق.ظ استعلام اداره کل پست خراسان رضوی درنظردارد حمل، تحویل مرسولات پستی را از ناحیه ۴ پستی به روستاهای امرغان ،تبادکان و فارمد و بلعکس را به بخش خصوصی واگذار نماید استعلام اداره کل پست خراسان رضوی درنظردارد حمل، تحویل مرسولات پستی را از ناحیه ۴ پستی به روستاهای امرغان ،تبادکان و فارمد و بلعکس را به بخش خصوصی واگذار نماید 08/09/1401 08:18:00 ق.ظ استعلام حمل فرآورده های نفتی استعلام حمل فرآورده های نفتی 08/09/1401 07:44:00 ق.ظ استعلام اجاره کامیون کمپرسی 10 تن جهت حمل مصالح به صورت متفرقه در سطح شهر از محل دپوی شهرداری بصورت کارکرد روزانه (ملاک عمل اصلی اگهی استعلام) استعلام اجاره کامیون کمپرسی 10 تن جهت حمل مصالح به صورت متفرقه در سطح شهر از محل دپوی شهرداری بصورت کارکرد روزانه (ملاک عمل اصلی اگهی استعلام) 08/09/1401 07:36:00 ق.ظ استعلام مرحله 7 توزیع امانات(بصورت دانه ای)در سطح شهر کرمانشاه ناحیه 1 با وانت بار مسقف به شرح پیوست ، یکساله و به ریال محاسبه گردد. استعلام مرحله 7 توزیع امانات(بصورت دانه ای)در سطح شهر کرمانشاه ناحیه 1 با وانت بار مسقف به شرح پیوست ، یکساله و به ریال محاسبه گردد. 08/09/1401 07:27:00 ق.ظ استعلام انتقال آب توسط تانکر استعلام انتقال آب توسط تانکر 08/09/1401 07:25:00 ق.ظ استعلام اجاره لودر L120 جهت بارگیری مصالح مورد نیاز به صورت متفرقه و مکان های مورد نظر شهرداری طبق شرایط مندرج در آگهی استعلام مرحله دوم. استعلام اجاره لودر L120 جهت بارگیری مصالح مورد نیاز به صورت متفرقه و مکان های مورد نظر شهرداری طبق شرایط مندرج در آگهی استعلام مرحله دوم. 08/09/1401 07:25:00 ق.ظ مناقصه عملیات حمل، بارگیری و تخلیه مصالح سنگی و آسفالت از معادن مناقصه عملیات حمل، بارگیری و تخلیه مصالح سنگی و آسفالت از معادن 08/09/1401 07:40:35 ق.ظ استعلام توزیع بسته و امانات به ازای توزیع موفق وبموقع هر مرسوله حداکثر 50/000 ریال با استفاده از وانت پیکان،وانت نیسان یا خودروهای مشابه در سطح شهر مریوان استعلام توزیع بسته و امانات به ازای توزیع موفق وبموقع هر مرسوله حداکثر 50/000 ریال با استفاده از وانت پیکان،وانت نیسان یا خودروهای مشابه در سطح شهر مریوان 08/09/1401 07:16:00 ق.ظ استعلام مرحله 6 توزیع امانات(بصورت دانه ای)در سطح شهر کرمانشاه ناحیه 3 با وانت بار مسقف به شرح پیوست ، یکساله و به ریال محاسبه گردد. استعلام مرحله 6 توزیع امانات(بصورت دانه ای)در سطح شهر کرمانشاه ناحیه 3 با وانت بار مسقف به شرح پیوست ، یکساله و به ریال محاسبه گردد. 08/09/1401 07:13:00 ق.ظ استعلام مرحله 2توزیع مرسولات پستی در سطح کرمانشاه گشت 3 با استفاده از موتورسیکلت بصورت دانه شمار (حداکثر 35000 ریال)به شرح پیوست،ضمنا مبلغ 4 ماهه محاسبه گردد. استعلام مرحله 2توزیع مرسولات پستی در سطح کرمانشاه گشت 3 با استفاده از موتورسیکلت بصورت دانه شمار (حداکثر 35000 ریال)به شرح پیوست،ضمنا مبلغ 4 ماهه محاسبه گردد. 08/09/1401 07:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل،بارگیری و تخلیه مصالح سنگی و آسفالت ازمعادن ومحل های مورد نظرسازمان در سطح مناطق شهرداری شیراز و پروژه های سازمان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات حمل،بارگیری و تخلیه مصالح سنگی و آسفالت ازمعادن ومحل های مورد نظرسازمان در سطح مناطق شهرداری شیراز و پروژه های سازمان 08/09/1401 06:29:00 ق.ظ استعلام خرید و حمل گل و کود استعلام خرید و حمل گل و کود 08/09/1401 06:29:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات و تأمین ماشین آلات وسائط نقلیه سنگین اداره حمل ونقل شرکت گازاستان خوزستان مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات و تأمین ماشین آلات وسائط نقلیه سنگین اداره حمل ونقل شرکت گازاستان خوزستان 08/09/1401 06:27:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل خودورهای استیجاری مورد نیاز پروژه های شرکت گاز ... فراخوان مناقصه انجام خدمات حمل و نقل خودورهای استیجاری مورد نیاز پروژه های شرکت گاز ... 08/09/1401 06:37:51 ق.ظ استعلام برون سپاری خدمات نیابتی پست در ساختمانهای ثبت اسناد استان با 24 نفر نیروی خدماتی تمام وقت مطابق فرم قرارداد پیوستی به مدت چهار ماه تا پایان سال استعلام برون سپاری خدمات نیابتی پست در ساختمانهای ثبت اسناد استان با 24 نفر نیروی خدماتی تمام وقت مطابق فرم قرارداد پیوستی به مدت چهار ماه تا پایان سال 08/09/1401 05:56:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات تامین مکانیزم جهت حمل و نقل کالا و محمولات مناقصه انجام عملیات تامین مکانیزم جهت حمل و نقل کالا و محمولات 08/09/1401 06:02:32 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات و تامین تعداد 34 دستگاه خودرو تجدید مناقصه انجام خدمات و تامین تعداد 34 دستگاه خودرو 08/09/1401 05:41:25 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT روستایی شهرستان ازاد شهر با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز استعلام پیمانکار خطوط پستی ICT روستایی شهرستان ازاد شهر با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 08/09/1401 05:06:00 ق.ظ استعلام نی ریز بختگان توزیع دانه شمار موتورسوار استعلام نی ریز بختگان توزیع دانه شمار موتورسوار 08/09/1401 04:13:00 ق.ظ استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از;کرمان به باغین ورفسنجان و انار وبالعکس استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از;کرمان به باغین ورفسنجان و انار وبالعکس 08/09/1401 01:27:00 ب.ظ استعلام حمل 3000تن آسفالت گرم از محل کارخانه آسفالت شرکت عمران شبکه مرو(کارخانه آسفالت سپهر تخته باغلق)شماره تماس09151872967 استعلام حمل 3000تن آسفالت گرم از محل کارخانه آسفالت شرکت عمران شبکه مرو(کارخانه آسفالت سپهر تخته باغلق)شماره تماس09151872967 08/09/1401 01:27:00 ب.ظ استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از کرمان به بافت وبالعکس می باشد. استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده از کرمان به بافت وبالعکس می باشد. 08/09/1401 01:27:00 ب.ظ استعلام توزیع بسته ناحیه 1شهر کرمان همه روزه با وسیله مناسب و هر توزیع موفق حداکثر 50.000 ریال .حداقل استاندارد 60بسته.شرایط فایل پیوست الزامی استعلام توزیع بسته ناحیه 1شهر کرمان همه روزه با وسیله مناسب و هر توزیع موفق حداکثر 50.000 ریال .حداقل استاندارد 60بسته.شرایط فایل پیوست الزامی 08/09/1401 01:26:00 ب.ظ استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده ازکرمان به بافت وبالعکس می باشد. استعلام حمل و مبادله مرسولات پستی همه روزه با وسیله نقیله مورد تایید کارفرما وطبق احراز شرایط فایل پیوست شده ازکرمان به بافت وبالعکس می باشد. 08/09/1401 01:26:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امور توزیع مرسولات پستی دانه شمار حجمی خودرویی و توزیع دانه شمار حجمی مورسوار استان اردبیل مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای امور توزیع مرسولات پستی دانه شمار حجمی خودرویی و توزیع دانه شمار حجمی مورسوار استان اردبیل 07/09/1401 11:28:00 ق.ظ استعلام اجاره یک دستگاه لودر محورهای روستایی شهرستان مارگون- تاکسیسه به مورد زیلایی (سه ماه) استعلام اجاره یک دستگاه لودر محورهای روستایی شهرستان مارگون- تاکسیسه به مورد زیلایی (سه ماه) 07/09/1401 10:58:00 ق.ظ استعلام شهرداری منطقه 4 یزد در نظر دارد نسبت به برگزاری استعلام بارگیری و حمل خاک و نخاله در سطح منطقه 4 با شرایط مشخص و اسناد پیوست اقدام نماید. استعلام شهرداری منطقه 4 یزد در نظر دارد نسبت به برگزاری استعلام بارگیری و حمل خاک و نخاله در سطح منطقه 4 با شرایط مشخص و اسناد پیوست اقدام نماید. 07/09/1401 10:41:00 ق.ظ استعلام آبرسانی سیار در سطح شهرستانهای بندرعباس - حاجی آباد- پارسیان - بستک استعلام آبرسانی سیار در سطح شهرستانهای بندرعباس - حاجی آباد- پارسیان - بستک 07/09/1401 10:31:00 ق.ظ مناقصه خرید و حمل 100.000 تن ماسه شسته دوبار شور مناقصه خرید و حمل 100.000 تن ماسه شسته دوبار شور 07/09/1401 10:35:07 ق.ظ فراخوان مناقصه تهیه و تامین 9 دستگاه تانکر ده چرخ مخصوص حمل آب خام ... - نوبت دوم فراخوان مناقصه تهیه و تامین 9 دستگاه تانکر ده چرخ مخصوص حمل آب خام ... 07/09/1401 08:42:15 ق.ظ مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه تانکر مخصوص حمل آب آشامیدنی - نوبت دوم مناقصه تهیه و تامین 6 دستگاه تانکر مخصوص حمل آب آشامیدنی 07/09/1401 08:38:36 ق.ظ