بوژی واگن info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام کلید فلزی ماشین سوزن طبق درخواست پیوستی 10 عدد لطفا برگه پیشنهاد قیمت پیوست گردد در غیر این صورت مبلغ پیشنهادی رد خواهد شد استعلام کلید فلزی ماشین سوزن طبق درخواست پیوستی 10 عدد لطفا برگه پیشنهاد قیمت پیوست گردد در غیر این صورت مبلغ پیشنهادی رد خواهد شد 09/09/1401 10:16:00 ق.ظ استعلام خرید 8 عدد اسپول درزین جرثقیلدار (شیر هیدرولیکی) طبق شرایط و مشخصات پیوست استعلام خرید 8 عدد اسپول درزین جرثقیلدار (شیر هیدرولیکی) طبق شرایط و مشخصات پیوست 09/09/1401 09:36:00 ق.ظ استعلام FLEXIBLE PIPE FOR OPRA GAS TURBINE (طبق شرح لیست پیوست) استعلام FLEXIBLE PIPE FOR OPRA GAS TURBINE (طبق شرح لیست پیوست) 09/09/1401 08:38:00 ق.ظ استعلام دستگاه روغن زن و فیلتر هوا استعلام دستگاه روغن زن و فیلتر هوا 09/09/1401 06:50:00 ق.ظ استعلام خرید ریل راه اهن فولادی شاخه 6 متری جهت کارخانه اسفالت سازمان عمران وبازافرینی شهرداری زنجان طبق لیست پیوستی. استعلام خرید ریل راه اهن فولادی شاخه 6 متری جهت کارخانه اسفالت سازمان عمران وبازافرینی شهرداری زنجان طبق لیست پیوستی. 08/09/1401 10:46:00 ق.ظ مناقصه انجام امور راهبری 23 ست قطارهای خودکشش ارم مناقصه انجام امور راهبری 23 ست قطارهای خودکشش ارم 08/09/1401 09:53:02 ق.ظ استعلام عملیات بررسی غیر مخرب بروش التراسونیک بااستفاده از سیستم متحرک در شبکه خطوط ریلی استعلام عملیات بررسی غیر مخرب بروش التراسونیک بااستفاده از سیستم متحرک در شبکه خطوط ریلی 08/09/1401 09:10:00 ق.ظ استعلام قطعات کرن با شماره تقاضا 0132419 لطفا" بپیوست مراجعه گردد. استعلام قطعات کرن با شماره تقاضا 0132419 لطفا" بپیوست مراجعه گردد. 08/09/1401 07:36:00 ق.ظ تمدید فراخوان شناسایی پیمانکار ساخت و تامین قاب پنجره واگن های پارسی تمدید فراخوان شناسایی پیمانکار ساخت و تامین قاب پنجره واگن های پارسی 08/09/1401 04:59:21 ق.ظ استعلام کمپرسور باد استعلام کمپرسور باد 08/09/1401 04:23:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0134370 به شرح لوازم برقی /ایران کد مشابه میباشد/لطفا بپیوست مراجعه شود/پرداخت بصورت اعتباری میباشد. استعلام تقاضای 0134370 به شرح لوازم برقی /ایران کد مشابه میباشد/لطفا بپیوست مراجعه شود/پرداخت بصورت اعتباری میباشد. 08/09/1401 04:03:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید تعداد 100000 عدد شمشیرک معمولی بلند مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید تعداد 100000 عدد شمشیرک معمولی بلند 07/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام تعمیرات وسرویس بخاریها وکولرهای زیرکوب 2653ورگلاتور 573ودرزین جرثقیلدار 614 راه آهن شمالغرب طبق فایل پیوستی بصورت فاکتوری استعلام تعمیرات وسرویس بخاریها وکولرهای زیرکوب 2653ورگلاتور 573ودرزین جرثقیلدار 614 راه آهن شمالغرب طبق فایل پیوستی بصورت فاکتوری 07/09/1401 10:46:00 ق.ظ استعلام کمربند حفاظتی ماشین سوزن بهمراه قفل اویز 200 عدد لطفا برگه پیشنهاد قیمت پیوست گردد در غیر این صورت مبلغ پیشنهادی لحاظ نخواهد شد استعلام کمربند حفاظتی ماشین سوزن بهمراه قفل اویز 200 عدد لطفا برگه پیشنهاد قیمت پیوست گردد در غیر این صورت مبلغ پیشنهادی لحاظ نخواهد شد 07/09/1401 10:43:00 ق.ظ تجدید ارزیابی کیفی مناقصه تعمیر و بازسازی بدنه 75 دستگاه لکوموتیو GM و GE تجدید ارزیابی کیفی مناقصه تعمیر و بازسازی بدنه 75 دستگاه لکوموتیو GM و GE 07/09/1401 10:33:43 ق.ظ استعلام تعمیرات موتور ورفع معایب درزین 164 راه آهن شمالغرب طبق فایل پیوستی بصورت فاکتوری استعلام تعمیرات موتور ورفع معایب درزین 164 راه آهن شمالغرب طبق فایل پیوستی بصورت فاکتوری 07/09/1401 09:05:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 99-25-2 تعمیر و بازسازی بدنه 75 دستگاه لکوموتیو GM و GE مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 99-25-2 تعمیر و بازسازی بدنه 75 دستگاه لکوموتیو GM و GE 07/09/1401 08:24:00 ق.ظ استعلام وسابل مورد نیاز جابجایی خط لوله تامین آب مخزن آزادگان کمربندی تاج سد به آزادگان استعلام وسابل مورد نیاز جابجایی خط لوله تامین آب مخزن آزادگان کمربندی تاج سد به آزادگان 07/09/1401 06:45:00 ق.ظ استعلام تامین اقلام مربوط به جرثقیل های ریلی استعلام تامین اقلام مربوط به جرثقیل های ریلی 07/09/1401 06:34:00 ق.ظ استعلام لوازم برقی - تقاضای خرید 9934131 ( کلیه ایران کدها مشابه میباشند . ) کالای مورد نیازمطابق پیوست میباشد . استعلام لوازم برقی - تقاضای خرید 9934131 ( کلیه ایران کدها مشابه میباشند . ) کالای مورد نیازمطابق پیوست میباشد . 07/09/1401 05:52:00 ق.ظ استعلام 0130080 قطعات تراکشن میزدوار ( ایران کدهای وارد شده مشابه میباشد کالای مورد نیاز طبق مشخصات پیوست میباشد ) استعلام 0130080 قطعات تراکشن میزدوار ( ایران کدهای وارد شده مشابه میباشد کالای مورد نیاز طبق مشخصات پیوست میباشد ) 07/09/1401 05:34:00 ق.ظ استعلام اقلام مصرفی کمپرسور جهت پکیج برودتی سالن های ورزشی چند منظوره طبق پیوست ها با توجه به نیاز به بازدید از پکیج و شرایط قطعات با شماره 09171779260 استعلام اقلام مصرفی کمپرسور جهت پکیج برودتی سالن های ورزشی چند منظوره طبق پیوست ها با توجه به نیاز به بازدید از پکیج و شرایط قطعات با شماره 09171779260 07/09/1401 03:25:00 ب.ظ استعلام 6 مورد تعمیرات جاری سیستمهای برق ، الکترونیک و پنوماتیک ماشین آلات مکانیزه مستقر در مرکز و طول خطوط راه آهن به شرح خدمات و مشخصات فنی پیوست استعلام 6 مورد تعمیرات جاری سیستمهای برق ، الکترونیک و پنوماتیک ماشین آلات مکانیزه مستقر در مرکز و طول خطوط راه آهن به شرح خدمات و مشخصات فنی پیوست 07/09/1401 01:07:00 ب.ظ استعلام اتصالات / DISCHARGED JOINTS - تقاضا خرید 0134408 (کلیه ایران کدها مشابه میباشند) کالای موردنیاز مطابق پیوست میباشد. استعلام اتصالات / DISCHARGED JOINTS - تقاضا خرید 0134408 (کلیه ایران کدها مشابه میباشند) کالای موردنیاز مطابق پیوست میباشد. 06/09/1401 07:58:00 ق.ظ استعلام تعمیرات سیستم های سیر و عملیات یکدستگاه ماشین زیرکوب 2190 به شرح خدمات و مشخصات فنی پیوست استعلام تعمیرات سیستم های سیر و عملیات یکدستگاه ماشین زیرکوب 2190 به شرح خدمات و مشخصات فنی پیوست 06/09/1401 07:47:00 ق.ظ مناقصه تامین انواع ماشین آلات سنگین، حمل مواد معدنی و تهیه غذا تجدید مناقصه تامین انواع ماشین آلات سنگین، حمل مواد معدنی و تهیه غذا تجدید 06/09/1401 05:48:14 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید حمل نصب و راه اندازی جکهای بالابر مکانیکی... آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید حمل نصب و راه اندازی جکهای بالابر مکانیکی... 05/09/1401 12:15:49 ب.ظ استعلام تعمیر و آماده به کاری درزین ها(مهر و امضا و ارسال نمودن همه اسناد پیوستی الزامی است) استعلام تعمیر و آماده به کاری درزین ها(مهر و امضا و ارسال نمودن همه اسناد پیوستی الزامی است) 05/09/1401 11:53:00 ق.ظ تجدید مناقصه ساخت 10 عدد فریم و 10 عدد گهواره بوژی عریض لکوموتیو GM مناقصه جذب سرمایه گذار جهت اجرای پروژه پارک ساحلی 05/09/1401 08:43:48 ق.ظ استعلام تعمیر دیزل ژنراتور400کیلو وات ایستگاه تله زنگ وتنگ5 استعلام تعمیر دیزل ژنراتور400کیلو وات ایستگاه تله زنگ وتنگ5 05/09/1401 08:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ساخت 10 عدد فریم و 10 عدد گهواره بوژی عریض لکوموتیو GM مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ساخت 10 عدد فریم و 10 عدد گهواره بوژی عریض لکوموتیو GM 05/09/1401 06:45:00 ق.ظ استعلام تهیه وانجام چک لیست کنترلی تست غیر مخربMT-UT (238ست) چرخ ومحور در سرخس مطابق دستورالعمل استعلام تهیه وانجام چک لیست کنترلی تست غیر مخربMT-UT (238ست) چرخ ومحور در سرخس مطابق دستورالعمل 03/09/1401 06:14:00 ق.ظ استعلام خرید دیفرانسیل استعلام خرید دیفرانسیل 02/09/1401 11:43:00 ق.ظ استعلام درصورت برنده شدن ارائه نمونه کالاجهت بررسی فنی الزامی می باشد خرید اعتباری هزینه حمل تا انبار مقصد به عهده تامین کننده می باشد استعلام درصورت برنده شدن ارائه نمونه کالاجهت بررسی فنی الزامی می باشد خرید اعتباری هزینه حمل تا انبار مقصد به عهده تامین کننده می باشد 02/09/1401 11:42:00 ق.ظ استعلام تعمیر اساسی درزین مطابق اسناد پیوست کارشناس فنی : مهندس سرلک 09183492903 استعلام تعمیر اساسی درزین مطابق اسناد پیوست کارشناس فنی : مهندس سرلک 09183492903 02/09/1401 11:40:00 ق.ظ استعلام خرید و حمل کفشک ترمز تجدید استعلام خرید و حمل کفشک ترمز تجدید 02/09/1401 11:47:33 ق.ظ ارزیابی کیفی خرید 6342 قالب کفش ترمز چدنی کوچک  ارزیابی کیفی خرید 6342 قالب کفش ترمز چدنی کوچک  02/09/1401 11:17:49 ق.ظ استعلام P/F RINGO BALL VALVES CS FLANGED/ قطعات بال ولو/ ایران کد مشابه میباشد/ بارگذاری طبق شرایط پیوست درخواست. استعلام P/F RINGO BALL VALVES CS FLANGED/ قطعات بال ولو/ ایران کد مشابه میباشد/ بارگذاری طبق شرایط پیوست درخواست. 02/09/1401 08:25:00 ق.ظ استعلام تعمیرات اساسی ماشین آلات مکانیزه ودرزینها برابر شرح پیوستی. استعلام تعمیرات اساسی ماشین آلات مکانیزه ودرزینها برابر شرح پیوستی. 02/09/1401 08:07:00 ق.ظ استعلام خرید 27 قلم استد بولت به تیراژ / ایرانکد مشابه می باشد / پیشنهاد فنی و مالی مطابق با شرح پیوست می باشد. ارسال جواز کسب یا اساسنامه الزامی می باشد. استعلام خرید 27 قلم استد بولت به تیراژ / ایرانکد مشابه می باشد / پیشنهاد فنی و مالی مطابق با شرح پیوست می باشد. ارسال جواز کسب یا اساسنامه الزامی می باشد. 02/09/1401 07:54:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اول مناقصه خرید ،حل،نصب و راه اندازی جک های بالابر مکانیکی زیر زمینی واگن و یک دستگاه سینی دوار خط یک شرکت بهره برداری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید اول مناقصه خرید ،حل،نصب و راه اندازی جک های بالابر مکانیکی زیر زمینی واگن و یک دستگاه سینی دوار خط یک شرکت بهره برداری 02/09/1401 07:39:00 ق.ظ استعلام قطعات کرن با شماره تقاضا 0132419 لطفا" بپیوست مراجعه گردد. استعلام قطعات کرن با شماره تقاضا 0132419 لطفا" بپیوست مراجعه گردد. 02/09/1401 06:16:00 ق.ظ استعلام خرید انواع پیچ ومهره ها باایران کد (کد کالا) مشابه، اسناداستعلام پیوست شده بایدپس از مطالعه و تکمیل، مهرو امضاءودر سامانه بار گذاری گردد . استعلام خرید انواع پیچ ومهره ها باایران کد (کد کالا) مشابه، اسناداستعلام پیوست شده بایدپس از مطالعه و تکمیل، مهرو امضاءودر سامانه بار گذاری گردد . 01/09/1401 04:54:00 ق.ظ مناقصه, تعمیرات ویژه ، اساسی و بازسازی تعداد ۲۲ دستگاه لکوموتیو هیتاچی به همراه تامین چرخ و محور لکوموتیو مناقصه, تعمیرات ویژه ، اساسی و بازسازی تعداد ۲۲ دستگاه لکوموتیو هیتاچی به همراه تامین چرخ و محور لکوموتیو 30/08/1401 08:55:52 ق.ظ استعلام به پیوست استعلام به پیوست 30/08/1401 07:47:00 ق.ظ استعلام فایل پیوست به علت ایران کدهای مشابه حتما مطالعه گردد(مهم) هماهنگی الزامیست 09123138548 گودرزی پرداخت اعتباری 60 الی 90 روزه استعلام فایل پیوست به علت ایران کدهای مشابه حتما مطالعه گردد(مهم) هماهنگی الزامیست 09123138548 گودرزی پرداخت اعتباری 60 الی 90 روزه 30/08/1401 07:36:00 ق.ظ مناقصه نگهداری و تعمیرات پله های برقی ... مناقصه نگهداری و تعمیرات پله های برقی ... 30/08/1401 06:36:20 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 5-25-99 موضوع تعمیرات و بازسازی تعداد 22 دستگاه لکوموتیو هیتاچی به همراه تامین اقلام مورد نیاز مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 5-25-99 موضوع تعمیرات و بازسازی تعداد 22 دستگاه لکوموتیو هیتاچی به همراه تامین اقلام مورد نیاز 30/08/1401 05:38:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید و حمل ، نصب و راه اندازی جک های بالابر مکانیکی تجدید مناقصه خرید و حمل ، نصب و راه اندازی جک های بالابر مکانیکی 29/08/1401 09:33:42 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید هیتر سوزن و متعلقات تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید هیتر سوزن و متعلقات 29/08/1401 09:14:39 ق.ظ مناقصه خرید 1500 دستگاه دوربین تحت شبکه.... مناقصه خرید 1500 دستگاه دوربین تحت شبکه.... 29/08/1401 06:25:07 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید هیتر سوزن و متعلقات مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید هیتر سوزن و متعلقات 29/08/1401 05:56:00 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی تجدید مناقصه تعمیرات و بازسازی تعداد 22 دستگاه لکوموتیو هیتاچی آگهی ارزیابی کیفی تجدید مناقصه تعمیرات و بازسازی تعداد 22 دستگاه لکوموتیو هیتاچی 28/08/1401 12:50:14 ب.ظ استعلام لوازم کاترپیلار مطابق با تقاضای 0132410 می باشد. ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه شود. استعلام لوازم کاترپیلار مطابق با تقاضای 0132410 می باشد. ایران کد مشابه می باشد. لطفا به پیوست مراجعه شود. 28/08/1401 10:01:00 ق.ظ استعلام خرید6قلم متعلقات نصب ماشین سوزن ژاپنی براساس اسناداستعلام استعلام خرید6قلم متعلقات نصب ماشین سوزن ژاپنی براساس اسناداستعلام 28/08/1401 07:17:00 ق.ظ استعلام تجهیزات جهت رفع یخزدگی میکروسوئیج ماشین سوزن استعلام تجهیزات جهت رفع یخزدگی میکروسوئیج ماشین سوزن 28/08/1401 06:14:00 ق.ظ استعلام پروژه تجهیز قطار نجات مطابق فهرست بهای ابنیه، تاسیسات و مکانیک ۱۴۰۱ و مشخصات فنی فایل های پیوست کارشناس فنی: 09113477187 از محل طرح های عمرانی استعلام پروژه تجهیز قطار نجات مطابق فهرست بهای ابنیه، تاسیسات و مکانیک ۱۴۰۱ و مشخصات فنی فایل های پیوست کارشناس فنی: 09113477187 از محل طرح های عمرانی 28/08/1401 11:44:00 ق.ظ استعلام واحد کنترل دمای الکترونیکی هوشمند لکوموتیو استعلام واحد کنترل دمای الکترونیکی هوشمند لکوموتیو 26/08/1401 06:24:08 ق.ظ استعلام پیشنهاد فنی و مالی پیوست گردد صرفا مقاومت 50 اهم با مشخصات گفته شده و برند فوق مد نظر است استعلام پیشنهاد فنی و مالی پیوست گردد صرفا مقاومت 50 اهم با مشخصات گفته شده و برند فوق مد نظر است 26/08/1401 04:25:00 ب.ظ استعلام تراورس چوبی طبق مشخصات پیوستی 95 عدد لطفا برگه پیشنهاد قیمت و شرح خدمات پیوست گردد در غیر این صورت مبلغ لحاظ نخواهد شد استعلام تراورس چوبی طبق مشخصات پیوستی 95 عدد لطفا برگه پیشنهاد قیمت و شرح خدمات پیوست گردد در غیر این صورت مبلغ لحاظ نخواهد شد 25/08/1401 10:49:00 ق.ظ فراخوان دوم تجدید ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات... نوبت دوم فراخوان دوم تجدید ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات...نوبت دوم 25/08/1401 09:47:46 ق.ظ اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت مناقصه احداث سیستم واگن برگردان 4 و 6 محوره ترکیبی اصلاحیه آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران جهت مناقصه احداث سیستم واگن برگردان 4 و 6 محوره ترکیبی 25/08/1401 09:16:21 ق.ظ استعلام لوازم برقی - تقاضا خرید 0134070 (کلیه ایران کدها مشابه میباشند) کالای موردنیاز مطابق پیوست میباشد. استعلام لوازم برقی - تقاضا خرید 0134070 (کلیه ایران کدها مشابه میباشند) کالای موردنیاز مطابق پیوست میباشد. 25/08/1401 08:50:00 ق.ظ استعلام تقاضای 0134370 به شرح لوازم برقی /ایران کد مشابه میباشد/لطفا بپیوست مراجعه شود/پرداخت بصورت اعتباری میباشد. استعلام تقاضای 0134370 به شرح لوازم برقی /ایران کد مشابه میباشد/لطفا بپیوست مراجعه شود/پرداخت بصورت اعتباری میباشد. 25/08/1401 05:41:00 ق.ظ استعلام ساخت 7 ردیف قرقره قلاب و جغجغه جرثقیل ... استعلام ساخت 7 ردیف قرقره قلاب و جغجغه جرثقیل ... 24/08/1401 11:52:46 ق.ظ استعلام از کد مشابه استفاده شد فایل پیوستی دارد در صورت نیاز با مهندس پاشا هماهنگ شوید خرید نقدی می باشد تلفن 09143481162 استعلام از کد مشابه استفاده شد فایل پیوستی دارد در صورت نیاز با مهندس پاشا هماهنگ شوید خرید نقدی می باشد تلفن 09143481162 24/08/1401 11:34:00 ق.ظ استعلام الماسه پد ترمز واگن استعلام الماسه پد ترمز واگن 24/08/1401 11:23:52 ق.ظ استعلام انجام خدمات بارگیری تخلیه و جابجایی ادوات خطی کوپلاژ-تراورس-ریل-سوزن و سایر ادوات خطی با تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مکانیزه لازم در سطح شبکه استعلام انجام خدمات بارگیری تخلیه و جابجایی ادوات خطی کوپلاژ-تراورس-ریل-سوزن و سایر ادوات خطی با تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مکانیزه لازم در سطح شبکه 24/08/1401 10:25:00 ق.ظ مناقصه خرید 7700 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک - نوبت دوم مناقصه خرید 7700 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک - نوبت دوم 24/08/1401 10:40:40 ق.ظ فراخوان دوم تجدید ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات... فراخوان دوم تجدید ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات... 24/08/1401 10:03:19 ق.ظ استعلام خرید لوازم گیر بکس لکو مو تیو پرکنز شماره تماس جهت هماهنگی شرایط پیوست می باشد09139386920 استعلام خرید لوازم گیر بکس لکو مو تیو پرکنز شماره تماس جهت هماهنگی شرایط پیوست می باشد09139386920 24/08/1401 09:44:00 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان تجدید ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان تجدید 24/08/1401 09:48:09 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان فراخوان دوم ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان فراخوان دوم 24/08/1401 09:21:03 ق.ظ استعلام قفل آویز یکپارچه ماشین سوزن منقش به آرم راه آهن ج .ا.ا استعلام قفل آویز یکپارچه ماشین سوزن منقش به آرم راه آهن ج .ا.ا 24/08/1401 07:42:00 ق.ظ ارزیابی کیفی خرید 6000 عدد کفشک ترمز چدنی بزرگ - نوبت دوم ارزیابی کیفی خرید 6000 عدد کفشک ترمز چدنی بزرگ - نوبت دوم 24/08/1401 07:49:41 ق.ظ تجدید مناقصه خرید فرش کوپه و راهروی قطارهای مسافری تجدید مناقصه خرید فرش کوپه و راهروی قطارهای مسافری 24/08/1401 06:42:13 ق.ظ مناقصه تخلیه سپتیک واگن های مسافری مناقصه تخلیه سپتیک واگن های مسافری 24/08/1401 06:19:47 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات-فراخوان دوم ارزیابی کیفی مناقصه تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات-فراخوان دوم 24/08/1401 06:01:54 ق.ظ استعلام پیج شروب تراورس چوبی و واشر فنری دو لا پیج شروب تراورس چوبی استعلام پیج شروب تراورس چوبی و واشر فنری دو لا پیج شروب تراورس چوبی 24/08/1401 04:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 7700 قالب کفشک ترمزچدنی کوچک مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 7700 قالب کفشک ترمزچدنی کوچک 23/08/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه خرید 7700 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک مناقصه خرید 7700 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک 23/08/1401 06:57:09 ق.ظ ارزیابی کیفی خرید 6000 عدد کفشک ترمز چدنی بزرگ  ارزیابی کیفی خرید 6000 عدد کفشک ترمز چدنی بزرگ  23/08/1401 06:23:57 ق.ظ استعلام اجرای فنداسیون تامپون (ضربه گیر) واگن قطار سیلوی غدیر زنجان در صورت داشتن سولات با شماره تلفن 02433450005 مدیر فنی غله تماس حاصل فرمایید. استعلام اجرای فنداسیون تامپون (ضربه گیر) واگن قطار سیلوی غدیر زنجان در صورت داشتن سولات با شماره تلفن 02433450005 مدیر فنی غله تماس حاصل فرمایید. 23/08/1401 05:39:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید 6000 عدد کفشک ترمز چدنی بزرگ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید 6000 عدد کفشک ترمز چدنی بزرگ 23/08/1401 05:35:00 ق.ظ استعلام ولو و ملزومات ولو- تقاضای خرید 0034301 (کلیه ایران کدها مشابه می باشند) کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد. استعلام ولو و ملزومات ولو- تقاضای خرید 0034301 (کلیه ایران کدها مشابه می باشند) کالای مورد نیاز مطابق پیوست میباشد. 23/08/1401 01:28:00 ب.ظ استعلام اقلام درزین راه آهن غرب(اداره کل راه آهن قم) استعلام اقلام درزین راه آهن غرب(اداره کل راه آهن قم) 22/08/1401 10:42:00 ق.ظ استعلام flange acc to attachment جهت 4 هد 56 اینچ استعلام flange acc to attachment جهت 4 هد 56 اینچ 22/08/1401 09:15:00 ق.ظ مناقصه تامین انواع ماشین آلات سنگین، حمل مواد معدنی و تهیه غذا  مناقصه تامین انواع ماشین آلات سنگین، حمل مواد معدنی و تهیه غذا  22/08/1401 06:46:47 ق.ظ استعلام دنده - ایرانکد مشابه است.درخواست طبق مشخصاتپیوستی-شرایط عمومی وموارد ذکرشده در پیوست حتما رعایت شود.درغیراینصورت قیمت پیشنهادی بررسی نخواهدشد استعلام دنده - ایرانکد مشابه است.درخواست طبق مشخصاتپیوستی-شرایط عمومی وموارد ذکرشده در پیوست حتما رعایت شود.درغیراینصورت قیمت پیشنهادی بررسی نخواهدشد 22/08/1401 06:08:00 ق.ظ استعلام واحد کنترل دمای الکترونیکی هوشمند لکوموتیو استعلام واحد کنترل دمای الکترونیکی هوشمند لکوموتیو 21/08/1401 11:41:00 ق.ظ استعلام خرید 178 عدد( در 4 قلم) قطعات موتور جوش، درب رادیاتور... ایرانکد مشابه می باشد-اعلام قیمت طبق فایل پیوست بارگذاری مشخصات فنی و پیش فاکتور الزامیست استعلام خرید 178 عدد( در 4 قلم) قطعات موتور جوش، درب رادیاتور... ایرانکد مشابه می باشد-اعلام قیمت طبق فایل پیوست بارگذاری مشخصات فنی و پیش فاکتور الزامیست 21/08/1401 04:24:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات محور مرکز به تعداد56 دستگاه مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات محور مرکز به تعداد56 دستگاه 18/08/1401 10:28:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات محورشمال تعداد 148 دستگاه مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات محورشمال تعداد 148 دستگاه 18/08/1401 10:27:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات محور شرق به تعداد 85 دستگاه مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات محور شرق به تعداد 85 دستگاه 18/08/1401 10:24:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات محور جنوب به تعداد 101دستگاه مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی انواع واگنهای باری سازمان قطار نجات محور جنوب به تعداد 101دستگاه 18/08/1401 10:23:00 ق.ظ استعلام لوازم برقی - تقاضا خرید 0134070 (کلیه ایران کدها مشابه میباشند) کالای موردنیاز مطابق پیوست میباشد. استعلام لوازم برقی - تقاضا خرید 0134070 (کلیه ایران کدها مشابه میباشند) کالای موردنیاز مطابق پیوست میباشد. 18/08/1401 08:45:00 ق.ظ مناقصه, خرید ۱۵۰۰۰۰ عدد کفشک ترمز چدنی مناقصه, خرید ۱۵۰۰۰۰ عدد کفشک ترمز چدنی 18/08/1401 08:16:10 ق.ظ مناقصه خرید تعداد 25.000 قالب کفش ترمز چدنی کوچک - نوبت دوم مناقصه خرید تعداد 25.000 قالب کفش ترمز چدنی کوچک - نوبت دوم 18/08/1401 08:10:03 ق.ظ مناقصه, تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ۷۴۰۰ عدد کفشک ترمز چدنی بزرگ مناقصه, تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید ۷۴۰۰ عدد کفشک ترمز چدنی بزرگ 18/08/1401 07:52:02 ق.ظ مناقصه عملیات خرید و تامین ادوات غیرفلزی - نوبت دوم مناقصه عملیات خرید و تامین ادوات غیرفلزی - نوبت دوم 18/08/1401 07:35:44 ق.ظ