راهسازی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com اصلاحیه پروژه کفسازی ترافیکی ... اصلاحیه پروژه کفسازی ترافیکی ... 06/07/1402 09:04:46 ق.ظ استعلام نصب نرده های ترافیکی ... استعلام نصب نرده های ترافیکی ... 06/07/1402 08:50:15 ق.ظ مناقصه پروژه بازسازی و تعریض پل های واقع در مسیر خط 42 مناقصه پروژه بازسازی و تعریض پل های واقع در مسیر خط 42 06/07/1402 08:50:06 ق.ظ استعلام تعمیرات ضروری و اضطراری محله چهاربرج (زودبازده) استعلام تعمیرات ضروری و اضطراری محله چهاربرج (زودبازده) 06/07/1402 08:44:51 ق.ظ مناقصه اجرای مرمت و اجرای سنگ مالون مناقصه اجرای مرمت و اجرای سنگ مالون 06/07/1402 08:35:31 ق.ظ استعلام تخریب و خاکبرداری وبارگیری نخاله ،زیرسازی و اسفالت و لکه گیری ،قیمت گذاری بر اساس متر مربع استعلام تخریب و خاکبرداری وبارگیری نخاله ،زیرسازی و اسفالت و لکه گیری ،قیمت گذاری بر اساس متر مربع 06/07/1402 08:18:00 ق.ظ مناقصه زیرسازی ، جدول گذاری و بتن کفسازی مسیر دوچرخه سواری مناقصه زیرسازی ، جدول گذاری و بتن کفسازی مسیر دوچرخه سواری 06/07/1402 08:12:12 ق.ظ مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی پایانه مسافربری سعدی مناقصه عمومی تهیه مصالح و اجرای عملیات محوطه سازی پایانه مسافربری سعدی 06/07/1402 08:02:25 ق.ظ استعلام بکار گیری پیمانکار جهت زیر سازی معابر طبق آگهی پیوست استعلام بکار گیری پیمانکار جهت زیر سازی معابر طبق آگهی پیوست 06/07/1402 07:59:00 ق.ظ مناقصه بهسازی آسفالت سطح شهر مناقصه بهسازی آسفالت سطح شهر 06/07/1402 07:55:12 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای سرعت گیربه تعداد 9عدد و تعمیر دیوار و نرده پارک کودک و رنگ آمیزی استعلام تهیه مصالح و اجرای سرعت گیربه تعداد 9عدد و تعمیر دیوار و نرده پارک کودک و رنگ آمیزی 06/07/1402 07:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راههای روستایی دلاوران - گنه دارمامش - گنه دارمنگور-گل آباد - بادین آباد منگور – قورچاوه –گ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راههای روستایی دلاوران - گنه دارمامش - گنه دارمنگور-گل آباد - بادین آباد منگور – قورچاوه –گ 06/07/1402 07:46:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر تجدید مناقصه اجرای پروژه جدول گذاری معابر سطح شهر 06/07/1402 07:47:41 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی معابر روستای ابراهیم آباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی معابر روستای ابراهیم آباد 06/07/1402 07:46:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت ریزی معابر روستای سهل آباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت ریزی معابر روستای سهل آباد 06/07/1402 07:45:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت محلات شهر شیرود - فاز 1 طبق اسناد پیوستی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت محلات شهر شیرود - فاز 1 طبق اسناد پیوستی 06/07/1402 07:45:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه زیر سازی و آسفالت معابرروستای پرکله مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه زیر سازی و آسفالت معابرروستای پرکله 06/07/1402 07:45:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت محلات شهر شیرود - فاز 2 طبق اسناد پیوستی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت محلات شهر شیرود - فاز 2 طبق اسناد پیوستی 06/07/1402 07:43:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی جوی و جدول در محله بلال (بازآفرینی-زودبازده2) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی جوی و جدول در محله بلال (بازآفرینی-زودبازده2) 06/07/1402 07:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محله بلال (بازآفرینی-زودبازده2) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت محله بلال (بازآفرینی-زودبازده2) 06/07/1402 07:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پیاده روهای محله بلال (بازآفرینی-زودبازده2) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی پیاده روهای محله بلال (بازآفرینی-زودبازده2) 06/07/1402 07:41:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت معابر سطح محله راه آهن (بازآفرینی-زودبازده2) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت معابر سطح محله راه آهن (بازآفرینی-زودبازده2) 06/07/1402 07:41:00 ق.ظ استعلام زیرس ازی محل آسفالت روستای ازبک (تهیه مصالح اساس ،حمل و تحویل در محل تسطیح با گریدر آبپاشی و کمکت با غلطک به شرط آزمایش استعلام زیرس ازی محل آسفالت روستای ازبک (تهیه مصالح اساس ،حمل و تحویل در محل تسطیح با گریدر آبپاشی و کمکت با غلطک به شرط آزمایش 06/07/1402 07:36:00 ق.ظ مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... 06/07/1402 07:35:22 ق.ظ مناقصه عملیات احداث جاده و محل چاه غرب 211... مناقصه عملیات احداث جاده و محل چاه غرب 211... 06/07/1402 07:33:20 ق.ظ مناقصه ساختمان آتش نشانی جنوب .... - نوبت دوم مناقصه ساختمان آتش نشانی جنوب .... - نوبت دوم 06/07/1402 07:31:20 ق.ظ استعلام بکارگیری پیمانکار جهت اجرای آسفالت معابر طبق شرایط آگهی پیوست استعلام بکارگیری پیمانکار جهت اجرای آسفالت معابر طبق شرایط آگهی پیوست 06/07/1402 07:26:00 ق.ظ استعلام اجرای طرح هادی روستای ملاویس از توابع شهرستان جاجرم استعلام اجرای طرح هادی روستای ملاویس از توابع شهرستان جاجرم 06/07/1402 07:22:00 ق.ظ مناقصه اجرای روکش آسفالت بخشی از معابر و محوطه های پردیس جدید مناقصه اجرای روکش آسفالت بخشی از معابر و محوطه های پردیس جدید 06/07/1402 07:22:52 ق.ظ مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت ـ مرحله اول (نوبت اول) مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت ـ مرحله اول (نوبت اول) 06/07/1402 07:21:39 ق.ظ مناقصه فراخوان مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه... مناقصه فراخوان مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه... 06/07/1402 07:16:24 ق.ظ استعلام اجرای طرح هادی روستای ملاویس از توابع شهرستان جاجرم استعلام اجرای طرح هادی روستای ملاویس از توابع شهرستان جاجرم 06/07/1402 07:05:00 ق.ظ استعلام تغییر و اصلاحات طرح هادی شهر گوگ تپه واقع در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی به تعداد 27 مورد برابر لیست پیوستی استعلام تغییر و اصلاحات طرح هادی شهر گوگ تپه واقع در شهرستان مهاباد استان آذربایجان غربی به تعداد 27 مورد برابر لیست پیوستی 06/07/1402 07:01:00 ق.ظ مناقصه خرید مصالح و اجرای شبکه توزیع آب فاز کارگاهی شهرکها و نواحی صنعتی .... نوبت دوم مناقصه خرید مصالح و اجرای شبکه توزیع آب فاز کارگاهی شهرکها و نواحی صنعتی .... نوبت دوم 06/07/1402 06:59:46 ق.ظ فراخوان مناقصه احداث پل جدید مالکریم - نوبت دوم فراخوان مناقصه احداث پل جدید مالکریم - نوبت دوم 06/07/1402 06:58:14 ق.ظ مناقصه اجرای 10 هزار تن آسفالت نوبت دوم مناقصه اجرای 10 هزار تن آسفالت 06/07/1402 06:57:21 ق.ظ مناقصه پروژه روکش آسفالت منطقه ... نوبت دوم مناقصه پروژه روکش آسفالت منطقه ... نوبت دوم 06/07/1402 06:56:24 ق.ظ مناقصه پروژه حمل و پخش 5.000 تن اسفالت با اکیپ دستی - نوبت دوم مناقصه پروژه حمل و پخش 5.000 تن اسفالت با اکیپ دستی - نوبت دوم 06/07/1402 06:54:54 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه آسفالت - نوبت دوم فراخوان مناقصه پروژه آسفالت - نوبت دوم 06/07/1402 06:53:29 ق.ظ استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت معابر ناحیه دو بدون مصالح آسفالتی در محدوده منطقه دو شهرداری رشت بر اساس مشخصات و برآورد پیوستی استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت معابر ناحیه دو بدون مصالح آسفالتی در محدوده منطقه دو شهرداری رشت بر اساس مشخصات و برآورد پیوستی 06/07/1402 06:49:00 ق.ظ مناقصه, اسفالت راه روستایی امافت کنگلو به آریم شهرستان سوادکوه مناقصه, اسفالت راه روستایی امافت کنگلو به آریم شهرستان سوادکوه 06/07/1402 06:45:05 ق.ظ استعلام بکارگیری پیمانکار جهت اجرای مقاطع بتنی درجا و پیش ساخته پل برابر فرم استعلام به و شرایط پیوست استعلام بکارگیری پیمانکار جهت اجرای مقاطع بتنی درجا و پیش ساخته پل برابر فرم استعلام به و شرایط پیوست 06/07/1402 06:38:00 ق.ظ استعلام اجرای زیرسازی معابر روستای چنگور به مساحت 2974 متر مربع ( بر اساس نشریه 101 جدول 1-13 پارت 4) اسناد و مدارک امضا و پیوست گردد . استعلام اجرای زیرسازی معابر روستای چنگور به مساحت 2974 متر مربع ( بر اساس نشریه 101 جدول 1-13 پارت 4) اسناد و مدارک امضا و پیوست گردد . 06/07/1402 06:37:00 ق.ظ مناقصه, احداث دوربرگردان هریس رامسر- تجدید اول مناقصه, احداث دوربرگردان هریس رامسر- تجدید اول 06/07/1402 06:35:09 ق.ظ مناقصه, بهسازی و آسفالت راه دامداران شهرستان میاندرود- تجدید اول مناقصه, بهسازی و آسفالت راه دامداران شهرستان میاندرود- تجدید اول 06/07/1402 06:34:37 ق.ظ مناقصه, تعریض ، مرمت و احداث پیاده رو پل روستای حاجیکلا شهرستان قائمشهر- تجدید سوم مناقصه, تعریض ، مرمت و احداث پیاده رو پل روستای حاجیکلا شهرستان قائمشهر- تجدید سوم 06/07/1402 06:29:27 ق.ظ مناقصه, بهسازی و آسفالت محور روستایی سنگ دره شهرستان بهشهر- تجدید دوم مناقصه, بهسازی و آسفالت محور روستایی سنگ دره شهرستان بهشهر- تجدید دوم 06/07/1402 06:28:36 ق.ظ مناقصه زیرسازی و آسفالت به طول تقریبی 2.5 کیلومتر مناقصه زیرسازی و آسفالت به طول تقریبی 2.5 کیلومتر 06/07/1402 06:28:44 ق.ظ مناقصه, لکه گیری و آسفالت محور محمود آباد فریدونکنار – تجدید دوم مناقصه, لکه گیری و آسفالت محور محمود آباد فریدونکنار – تجدید دوم 06/07/1402 06:22:38 ق.ظ مناقصه خرید دو دستگاه فینشر ..... مناقصه خرید دو دستگاه فینشر ..... 06/07/1402 06:23:03 ق.ظ استعلام اجرای زیرسازی خیابان اصلی (امام رضا)به متراژ3000مترمربع استعلام اجرای زیرسازی خیابان اصلی (امام رضا)به متراژ3000مترمربع 06/07/1402 06:18:00 ق.ظ مناقصه, اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم و حفاظتی محور دیهوک - راور در استان خراسان جنوبی مناقصه, اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم و حفاظتی محور دیهوک - راور در استان خراسان جنوبی 06/07/1402 06:16:43 ق.ظ مناقصه, احداث ، ترفیع و مرمت گارد بلوک سنگی محور کندوان حد فاصل پل ذغال – کمرزرد – تجدید دوم مناقصه, احداث ، ترفیع و مرمت گارد بلوک سنگی محور کندوان حد فاصل پل ذغال – کمرزرد – تجدید دوم 06/07/1402 06:15:31 ق.ظ مناقصه, تعمیر و مرمت ابنیه فنی محور هراز- تجدید چهارم مناقصه, تعمیر و مرمت ابنیه فنی محور هراز- تجدید چهارم 06/07/1402 06:14:59 ق.ظ مناقصه تکمیل تعمیر آبنمای سعید آباد ایلخانی و... نوبت دوم مناقصه تکمیل تعمیر آبنمای سعید آباد ایلخانی و... 06/07/1402 06:14:38 ق.ظ مناقصه عملیات اجرای هندریل (تهیه، ساخت و نصب) مناقصه عملیات اجرای هندریل (تهیه، ساخت و نصب) 06/07/1402 06:09:32 ق.ظ استعلام ترمیم و پر کردن نوار حفاری آب در سطح روستای اسفندآباد استعلام ترمیم و پر کردن نوار حفاری آب در سطح روستای اسفندآباد 06/07/1402 06:07:00 ق.ظ مناقصه, اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم و حفاظتی محور طبس - یزد در استان خراسان جنوبی مناقصه, اجرای عملیات لکه گیری و روکش آسفالت گرم و حفاظتی محور طبس - یزد در استان خراسان جنوبی 06/07/1402 06:06:25 ق.ظ استعلام ساخت پل دهانه چهار متری با طول 30 متر جمعا 120 متر مربع تهیه مصالح و نیروی کار برعهده پیمانکار میباشد استعلام ساخت پل دهانه چهار متری با طول 30 متر جمعا 120 متر مربع تهیه مصالح و نیروی کار برعهده پیمانکار میباشد 06/07/1402 06:06:00 ق.ظ مناقصه, احداث ، ترفیع و مرمت گارد بلوک سنگی محور کندوان حد فاصل کمرزرد - راهدارخانه تونل – تجدید دوم مناقصه, احداث ، ترفیع و مرمت گارد بلوک سنگی محور کندوان حد فاصل کمرزرد - راهدارخانه تونل – تجدید دوم 06/07/1402 06:02:58 ق.ظ مناقصه, تعمیر و مقاوم سازی پل شیب آبندان شهرستان جویبار- تجدید دوم مناقصه, تعمیر و مقاوم سازی پل شیب آبندان شهرستان جویبار- تجدید دوم 06/07/1402 06:02:26 ق.ظ مناقصه انجام عملیات عمرانی اجرای عملیات آسفالت ریزی معابر مناقصه انجام عملیات عمرانی اجرای عملیات آسفالت ریزی معابر 06/07/1402 06:03:18 ق.ظ مناقصه, تعریض و حذف قوس محور معلم کلا محور آمل سرخرود- تجدید اول مناقصه, تعریض و حذف قوس محور معلم کلا محور آمل سرخرود- تجدید اول 06/07/1402 06:01:50 ق.ظ مناقصه, تعمیر پل های محور دوآب بلده شهرستان نور- تجدید دوم مناقصه, تعمیر پل های محور دوآب بلده شهرستان نور- تجدید دوم 06/07/1402 06:01:18 ق.ظ مناقصه انجام عملیات عمرانی آسفالت ریزیمعابر از محل قیر یارانه ای مناقصه انجام عملیات عمرانی آسفالت ریزیمعابر از محل قیر یارانه ای 06/07/1402 06:01:55 ق.ظ تجدید مناقصه زیرسازی معابر روستای... تجدید مناقصه زیرسازی معابر روستای... 06/07/1402 06:01:10 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه نوار حفاری و لکه گیری آسفالت معابر روستای... تجدید مناقصه پروژه نوار حفاری و لکه گیری آسفالت معابر روستای... 06/07/1402 06:00:39 ق.ظ استعلام پروژه زیرسازی معابر روستای نایجوک بر اساس ضمایم پیوست استعلام پروژه زیرسازی معابر روستای نایجوک بر اساس ضمایم پیوست 06/07/1402 05:59:00 ق.ظ آگهی مناقصه عملیات اجرای آسفالت (تهیه ، پخش و تراکم ) آگهی مناقصه عملیات اجرای آسفالت (تهیه ، پخش و تراکم ) 06/07/1402 05:59:51 ق.ظ مناقصه پروژه خرید آسفالت (تهیه و حمل )  - نوبت دوم مناقصه پروژه خرید آسفالت (تهیه و حمل )  - نوبت دوم 06/07/1402 05:55:19 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه مصالح و ترمیم نوار حفاری، زیرسازی و آسفالت و تهیه مصالح و اصلاح تجدید مناقصه تهیه مصالح و ترمیم نوار حفاری، زیرسازی و آسفالت و تهیه مصالح و اصلاح 06/07/1402 05:53:58 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت پخش دستی آسفالت در معابر شهر دلیجان به شرح مندرج در برگه استعلام بها استعلام انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت پخش دستی آسفالت در معابر شهر دلیجان به شرح مندرج در برگه استعلام بها 06/07/1402 05:50:00 ق.ظ تجدید مناقصه طراحی و اجرای سیل بند سیل برگردان و دیوار ساحلی و حفاظتی ... تجدید مناقصه طراحی و اجرای سیل بند سیل برگردان و دیوار ساحلی و حفاظتی ... 06/07/1402 05:51:02 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی احداث رمپ و لوپ تقاطع ... - نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی احداث رمپ و لوپ تقاطع ... - نوبت دوم 06/07/1402 05:50:50 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی دعوت انتخاب مشاوران خدمات مهندسی در حوزه مطالعات آگهی فراخوان عمومی دعوت انتخاب مشاوران خدمات مهندسی در حوزه مطالعات 06/07/1402 05:41:59 ق.ظ مناقصه عملیات بدنه سازی محور ... مناقصه عملیات بدنه سازی محور ... 06/07/1402 05:40:25 ق.ظ استعلام پروژه مناسب سازی وایمن سازی مسیرهای سطح منطقه 4 -کلیه صفحات به مهروامضای پیشنهادکننده برسد ودرسامانه بارگزاری گردد-شماره تماس کریمی 09018318299 استعلام پروژه مناسب سازی وایمن سازی مسیرهای سطح منطقه 4 -کلیه صفحات به مهروامضای پیشنهادکننده برسد ودرسامانه بارگزاری گردد-شماره تماس کریمی 09018318299 06/07/1402 05:38:00 ق.ظ استعلام حمل مصالح (اسفالت،خاک و نخاله،مصالح و...)در سطح بهاران حد فاصل کیلک تا محدوده بهاران) استعلام حمل مصالح (اسفالت،خاک و نخاله،مصالح و...)در سطح بهاران حد فاصل کیلک تا محدوده بهاران) 06/07/1402 05:30:00 ق.ظ مناقصه عمومی ساخت انبار حوادث غیرمترقبه (تکمیل سوله نمک) انتخای بلوار و... مناقصه عمومی ساخت انبار حوادث غیرمترقبه (تکمیل سوله نمک) انتخای بلوار و... 06/07/1402 05:13:33 ق.ظ مناقصه انجام امورات تخلیه ، فرآوری و بارگیری در سایت و دپوی ضایعات مناقصه انجام امورات تخلیه ، فرآوری و بارگیری در سایت و دپوی ضایعات 06/07/1402 05:09:27 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت بخشی از معابر و محوطه های پردیس جدید دانشگاه زابل مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روکش آسفالت بخشی از معابر و محوطه های پردیس جدید دانشگاه زابل 06/07/1402 04:57:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد خاکریز زیر دیوار حائل مابین زمینهای ارتش و جاده دسترسی آرامستان جدید مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد خاکریز زیر دیوار حائل مابین زمینهای ارتش و جاده دسترسی آرامستان جدید 06/07/1402 04:55:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی رفیوژ بلوار کارگر حدفاصل میدان 5دی تا میدان پنجعلی زاده مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی رفیوژ بلوار کارگر حدفاصل میدان 5دی تا میدان پنجعلی زاده 06/07/1402 04:55:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نوار حفاری و لکه گیری آسفالت معابر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه نوار حفاری و لکه گیری آسفالت معابر 06/07/1402 04:53:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه و اجرای آسفالت در سطح شهر بستان آباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه و اجرای آسفالت در سطح شهر بستان آباد 06/07/1402 04:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم لکه گیری جداول سامانه137 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم لکه گیری جداول سامانه137 06/07/1402 04:51:00 ق.ظ مناقصه عملیات اصلاح هندسی خیابان های ... ـ نوبت دوم مناقصه عملیات اصلاح هندسی خیابان های ... ـ نوبت دوم 06/07/1402 04:52:13 ق.ظ مناقصه عملیات تهیه و اجرای آسفالت لایه بیندر -تجدید مناقصه عملیات تهیه و اجرای آسفالت لایه بیندر -تجدید 06/07/1402 04:46:35 ق.ظ آگهی مناقصه‌ عمومی پروژه عملیات آسفالت بلوارهای سطح شهر ​​​​​​​نوبت دوم  آگهی مناقصه‌ عمومی پروژه عملیات آسفالت بلوارهای سطح شهر ​​​​​​​نوبت دوم  06/07/1402 04:41:54 ق.ظ اصلاحیه مناقصه آماده سازی اراضی شهر... اصلاحیه مناقصه آماده سازی اراضی شهر... 06/07/1402 04:40:53 ق.ظ مناقصه پروژه عملیات آسفالت مهرآباد... ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه پروژه عملیات آسفالت مهرآباد...​​​​​​​نوبت دوم  06/07/1402 04:39:22 ق.ظ مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار مسیر دسترسی به هتلینگ، ترن هوایی و محوطه پارکینگ روباز و مسقف دهکده مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار مسیر دسترسی به هتلینگ، ترن هوایی و محوطه پارکینگ روباز و مسقف دهکده 06/07/1402 04:11:39 ق.ظ استعلام اجراء و احداث پل میدان انتفاضه شهر سلماس (بصورت دستمزدی ) سایر شرایط مطابق دتایل ها و اسناد پیوستی استعلام اجراء و احداث پل میدان انتفاضه شهر سلماس (بصورت دستمزدی ) سایر شرایط مطابق دتایل ها و اسناد پیوستی 06/07/1402 04:06:00 ق.ظ استعلام 4000 مترمربع زیرسازی ورودی شهر استعلام 4000 مترمربع زیرسازی ورودی شهر 06/07/1402 04:06:00 ق.ظ مناقصه عمومی احداث جاده دسترسی و محوطه سازی محل تخلیه گل و لای واحدهای آب مناقصه عمومی احداث جاده دسترسی و محوطه سازی محل تخلیه گل و لای واحدهای آب 06/07/1402 03:58:50 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و زیرسازی معابر روستای معصومیه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جدولگذاری و زیرسازی معابر روستای معصومیه 05/07/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت ریزی معابر روستای معصومیه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت ریزی معابر روستای معصومیه 05/07/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت محله چالاکو 10000 مترمربع مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت محله چالاکو 10000 مترمربع 05/07/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی ورودی و خروجی ناحیه صنعتی ورپشت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی ورودی و خروجی ناحیه صنعتی ورپشت 05/07/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای حفاری و تکمیل یک حلقه چاه جدیدو تعمیر و تکمیل چاه شماره یک به روش EPD بعلاوه انجام عملیات آبشویی نصرآباد مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای حفاری و تکمیل یک حلقه چاه جدیدو تعمیر و تکمیل چاه شماره یک به روش EPD بعلاوه انجام عملیات آبشویی نصرآباد 05/07/1402 09:30:00 ب.ظ