راهسازی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه, مطالعات مرحله اول و دوم و نقشه برداری کنارگذر شهر کهنوج مناقصه, مطالعات مرحله اول و دوم و نقشه برداری کنارگذر شهر کهنوج 10/09/1401 08:13:23 ق.ظ مناقصه, آماده سازی محله صنعت و اندیشه و کوشش (نهضت ملی مسکن) شهر جدید مجلسی مناقصه, آماده سازی محله صنعت و اندیشه و کوشش (نهضت ملی مسکن) شهر جدید مجلسی 10/09/1401 08:03:25 ق.ظ مناقصه پروژه اجرای مخزن 5000 مترمکعبی شبکه آبرسانی منطقه ده شهرداری مناقصه پروژه اجرای مخزن 5000 مترمکعبی شبکه آبرسانی منطقه ده شهرداری 10/09/1401 08:19:40 ق.ظ مناقصه زیرسازی و محوطه سازی و آسفالت  مناقصه زیرسازی و محوطه سازی و آسفالت  10/09/1401 08:14:28 ق.ظ مناقصه, لکه گیری و روکش آسفالت محور بندرلنگه -بستک مناقصه, لکه گیری و روکش آسفالت محور بندرلنگه -بستک 10/09/1401 07:54:51 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر بافت فرسوده تجدید مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر بافت فرسوده 10/09/1401 08:12:12 ق.ظ استعلام خرید مصالح و انجام اسفالت محوطه 900متر مربع به شرح پیوست استعلام خرید مصالح و انجام اسفالت محوطه 900متر مربع به شرح پیوست 10/09/1401 07:52:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای زیرسازی وآسفالت در روستای مقبل آباد از بخش مرکزی شهرستان جعفرآباد +مطالعه مدارک پیوستی الزامی میباشد استعلام تهیه و اجرای زیرسازی وآسفالت در روستای مقبل آباد از بخش مرکزی شهرستان جعفرآباد +مطالعه مدارک پیوستی الزامی میباشد 10/09/1401 07:52:00 ق.ظ مناقصه, احداث ابنیه فنی(دیوار سنگ و ملاتی)در محور هراز مناقصه, احداث ابنیه فنی(دیوار سنگ و ملاتی)در محور هراز 10/09/1401 07:52:39 ق.ظ مناقصه, آسفالت راه روستایی نجارکلا جدید شهرستان سیمرغ مناقصه, آسفالت راه روستایی نجارکلا جدید شهرستان سیمرغ 10/09/1401 07:52:06 ق.ظ استعلام شن ریزی و تسطیح کوچه های 6-7-8 به تعداد 8 کمپرسی از نوع نخودی تمامی کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. استعلام شن ریزی و تسطیح کوچه های 6-7-8 به تعداد 8 کمپرسی از نوع نخودی تمامی کسورات قانونی به عهده پیمانکار می باشد. 10/09/1401 07:52:00 ق.ظ مناقصه, احداث دوربرگردان کلوده محور آمل- محمودآباد مناقصه, احداث دوربرگردان کلوده محور آمل- محمودآباد 10/09/1401 07:51:33 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری کوچه 11 نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری کوچه 11 نوبت دوم 10/09/1401 08:08:29 ق.ظ مناقصه, تکمیل زیرگذر التپه شهرستان بهشهر مناقصه, تکمیل زیرگذر التپه شهرستان بهشهر 10/09/1401 07:51:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،حمل و اجرای آسفالت به صورت دستی(براساس آنالیز روز) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،حمل و اجرای آسفالت به صورت دستی(براساس آنالیز روز) 10/09/1401 07:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تبذیل قیر به آسفالت ، تراشیدن،حمل و پخش آسفالت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تبذیل قیر به آسفالت ، تراشیدن،حمل و پخش آسفالت 10/09/1401 07:49:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مرمت نوار حفاری رینگ آبرسانی شهر فراخوان ارزیابی کیفی مرمت نوار حفاری رینگ آبرسانی شهر 10/09/1401 08:00:02 ق.ظ استعلام اخذ پیمانکار جهت پخش آسفالت به صورت دستی در سطح معابر منطقه چهار استعلام اخذ پیمانکار جهت پخش آسفالت به صورت دستی در سطح معابر منطقه چهار 10/09/1401 07:26:00 ق.ظ استعلام اخذ پیمانکار جهت لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری گاز در معابر و انشعابات خانگی سطح منطقه چهار استعلام اخذ پیمانکار جهت لکه گیری و ترمیم نوارهای حفاری گاز در معابر و انشعابات خانگی سطح منطقه چهار 10/09/1401 07:12:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه سنگدانه،پخت قیر ،تراش،قیر پاشی،حمل تراش،حمل وپخش آسفالت دستی ومکانیزه سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه سنگدانه،پخت قیر ،تراش،قیر پاشی،حمل تراش،حمل وپخش آسفالت دستی ومکانیزه سطح شهر 10/09/1401 07:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زیرسازی و آسفالت معابر خادم آباد ( فاز3 ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زیرسازی و آسفالت معابر خادم آباد ( فاز3 ) 10/09/1401 07:04:00 ق.ظ فراخوان مناقصه ساماندهی دره رویا شهر نوبت دوم   فراخوان مناقصه ساماندهی دره رویا شهر نوبت دوم   10/09/1401 07:10:24 ق.ظ مناقصه اجرای آیلند وسط از میدان ...- مرحله اول نوبت دوم مناقصه اجرای آیلند وسط از میدان ...- مرحله اول نوبت دوم 10/09/1401 07:09:25 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات در آوردن کنده درختان با بیل مکانیکی، جمع آوری و بارگیری کنده با لودر، حمل کنده تا فاصله 5 کیلومتری با کمپرسی و ش مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات در آوردن کنده درختان با بیل مکانیکی، جمع آوری و بارگیری کنده با لودر، حمل کنده تا فاصله 5 کیلومتری با کمپرسی و ش 10/09/1401 06:33:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه بکارگیری پیمانکار واجدالشرایط جهت اجرای زیر سازی و آسفالت معابر بافت فرسوده شهر داراب از محل اعتبارات راه معابر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مناقصه بکارگیری پیمانکار واجدالشرایط جهت اجرای زیر سازی و آسفالت معابر بافت فرسوده شهر داراب از محل اعتبارات راه معابر 10/09/1401 06:33:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ایمن سازی و رفع مقطع حادثه خیز سپیدار- بنستان محور یاسوج دهدشت مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ایمن سازی و رفع مقطع حادثه خیز سپیدار- بنستان محور یاسوج دهدشت 10/09/1401 06:33:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی نقاط حادثه خیز چشمه پلنگی (محور یاسوج- بابامیدان) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی نقاط حادثه خیز چشمه پلنگی (محور یاسوج- بابامیدان) 10/09/1401 06:32:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی راه دسترسی و ورودی کارخانه تولید و فرآوری گیاهان دارویی سربیشه گچساران (هربی فارمد) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای طراحی راه دسترسی و ورودی کارخانه تولید و فرآوری گیاهان دارویی سربیشه گچساران (هربی فارمد) 10/09/1401 06:32:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث محور فرهنگی ، گردشگری پوستی زاده تا میدان باباطاهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث محور فرهنگی ، گردشگری پوستی زاده تا میدان باباطاهر 10/09/1401 06:31:00 ق.ظ مناقصه تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاه ها و تاسیسات-نوبت دوم مناقصه تعمیرات عمومی جاده های دسترسی به چاه ها و تاسیسات-نوبت دوم 10/09/1401 06:46:19 ق.ظ مناقصه اجرای آسفالت سرد مناقصه اجرای آسفالت سرد 10/09/1401 06:43:54 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم لکه گیری آسفالت معابر در مناطق سه گانه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه فاز دوم لکه گیری آسفالت معابر در مناطق سه گانه 10/09/1401 06:26:00 ق.ظ استعلام استعلام بهای لکه گیری راه های شهرستان های زنجان و طارم استعلام استعلام بهای لکه گیری راه های شهرستان های زنجان و طارم 10/09/1401 06:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی فیزیکی ویژه کاربران آسیب پذیر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی فیزیکی ویژه کاربران آسیب پذیر 10/09/1401 06:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید احداث آسفالت راه روستایی تخت چان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید احداث آسفالت راه روستایی تخت چان 10/09/1401 06:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احدث راه محور خرم آباد سپیددشت به محور خرم آباد بروجرد - طرح پدافند غیر عامل و مدیریت بحران مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احدث راه محور خرم آباد سپیددشت به محور خرم آباد بروجرد - طرح پدافند غیر عامل و مدیریت بحران 10/09/1401 06:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب وید (void) جهت پروژه زیر گذر شهید سلیمانی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب وید (void) جهت پروژه زیر گذر شهید سلیمانی 10/09/1401 06:24:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای تسطیح ورگلاژوآسفالت معابرازمحل قیرتهاتری بنیادمسکن مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای تسطیح ورگلاژوآسفالت معابرازمحل قیرتهاتری بنیادمسکن 10/09/1401 06:23:00 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری پروژه طراحی و احداث فاز سوم بوستان تجدید مناقصه واگذاری پروژه طراحی و احداث فاز سوم بوستان 10/09/1401 06:15:27 ق.ظ مناقصه پخت و حمل و پخش و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم مناقصه پخت و حمل و پخش و آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم 10/09/1401 06:13:20 ق.ظ استعلام خرید و حمل مصالح پروژه تکمیل راهدارخانه کماسار مطابق برآورد پیوستی استعلام خرید و حمل مصالح پروژه تکمیل راهدارخانه کماسار مطابق برآورد پیوستی 10/09/1401 05:53:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی تهیه، بارگیری و حمل مصالح زیراساس مناقصه عملیات اجرایی تهیه، بارگیری و حمل مصالح زیراساس 10/09/1401 06:09:59 ق.ظ مناقصه عمومی خرید و حمل و پخش آسفالت مناقصه عمومی خرید و حمل و پخش آسفالت 10/09/1401 06:03:49 ق.ظ استعلام اجرای طرح هادی روستای حسن آباد محمودآباد استعلام اجرای طرح هادی روستای حسن آباد محمودآباد 10/09/1401 05:44:00 ق.ظ استعلام اجرای طرح هادی روستای محله کلای جویبار استعلام اجرای طرح هادی روستای محله کلای جویبار 10/09/1401 05:34:00 ق.ظ فراخوان مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر فراخوان مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر 10/09/1401 05:49:05 ق.ظ استعلام تکمیل ساخت و اجرای تابلو جاده ای کیلومتر 2.5 اتوبان ساوه- تهران(شهرک صنعتی ساوه) طبق شرایط پیوست استعلام تکمیل ساخت و اجرای تابلو جاده ای کیلومتر 2.5 اتوبان ساوه- تهران(شهرک صنعتی ساوه) طبق شرایط پیوست 10/09/1401 05:24:00 ق.ظ مناقصه اجرای بخشی از امور عمرانی شامل خاکبرداری ، تسطیح و رگلاژ- نوبت دوم مناقصه اجرای بخشی از امور عمرانی شامل خاکبرداری ، تسطیح و رگلاژ- نوبت دوم 10/09/1401 05:38:32 ق.ظ مناقصه عملیات تامین ماشین آلات ، تجهیزات ونیروی انسانی مناقصه عملیات تامین ماشین آلات ، تجهیزات ونیروی انسانی 10/09/1401 05:36:51 ق.ظ مناقصه اجرای پل عبوری رودخانه سرآسیاب تجدید - نوبت دوم مناقصه اجرای پل عبوری رودخانه سرآسیاب تجدید - نوبت دوم 10/09/1401 05:36:33 ق.ظ مناقصه اجرای کامل عملیات بارگیری، حمل و تخلیه لاشه سنگ از محدوده کارخانه سیمان - نوبت دوم مناقصه اجرای کامل عملیات بارگیری، حمل و تخلیه لاشه سنگ از محدوده کارخانه سیمان - نوبت دوم 10/09/1401 05:35:08 ق.ظ مناقصه عملیات استخراج ، دپو ، بارگیری و حمل مواد اولیه - نوبت دوم مناقصه عملیات استخراج ، دپو ، بارگیری و حمل مواد اولیه - نوبت دوم 10/09/1401 05:34:58 ق.ظ مناقصه حفره ترانشه محل دفن زباله مناقصه حفره ترانشه محل دفن زباله 10/09/1401 05:34:44 ق.ظ فراخوان زیرسازی و آسفالت کوچه های فرعی روستا - نوبت دوم فراخوان زیرسازی و آسفالت کوچه های فرعی روستا - نوبت دوم 10/09/1401 05:33:47 ق.ظ مناقصه احداث محور فرهنگی، گردشگری مناقصه احداث محور فرهنگی، گردشگری 10/09/1401 05:33:16 ق.ظ مناقصه اجرای کامل عملیات های پل باغ انگوری در پروژه شهید بروجردی 76 متری - نوبت دوم مناقصه اجرای کامل عملیات های پل باغ انگوری در پروژه شهید بروجردی 76 متری - نوبت دوم 10/09/1401 05:32:28 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات اجرایی پروژه توسعه و بهسازی عوامل پروازی فرودگاه بین المللی ... تجدید مناقصه عملیات اجرایی پروژه توسعه و بهسازی عوامل پروازی فرودگاه بین المللی ... 10/09/1401 05:32:18 ق.ظ مناقصه عمومی تهیه سنگدانه ها، پخت قیر، تراش، قیرپاشی... مناقصه عمومی تهیه سنگدانه ها، پخت قیر، تراش، قیرپاشی... 10/09/1401 05:23:43 ق.ظ استعلام احداث خاک ریزی اطراف پایه های تیر بتنی خط سورمق- ابرکوه و خرید و نصب نیوجرسی طبق فایل پیوست استعلام احداث خاک ریزی اطراف پایه های تیر بتنی خط سورمق- ابرکوه و خرید و نصب نیوجرسی طبق فایل پیوست 10/09/1401 05:04:00 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال آب - نوبت دوم فراخوان مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال آب - نوبت دوم 10/09/1401 05:18:52 ق.ظ مناقصه فاز دوم لکه گیری آسفالت معابر مناطق سه گانه مناقصه فاز دوم لکه گیری آسفالت معابر مناطق سه گانه 10/09/1401 05:13:39 ق.ظ تجدید مناقصه احداث مخزن ذخیره آب ... تجدید مناقصه احداث مخزن ذخیره آب ... 10/09/1401 05:06:26 ق.ظ مناقصه تهیه آسفالت و... تجدید مناقصه تهیه آسفالت و... 10/09/1401 05:02:49 ق.ظ مناقصه تهیه یک لایه قیر MC و آسفالت قشر بیندر - نوبت دوم مناقصه تهیه یک لایه قیر MC و آسفالت قشر بیندر - نوبت دوم 10/09/1401 05:01:48 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات لکه گیری ، مرمت و اسفالت حفاظتی ...- نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات لکه گیری ، مرمت و اسفالت حفاظتی ...- نوبت دوم 10/09/1401 05:00:58 ق.ظ تجدید مناقصه بهسازی کوچه قنات حصار سرخ - نوبت دوم تجدید مناقصه بهسازی کوچه قنات حصار سرخ - نوبت دوم 10/09/1401 05:00:54 ق.ظ مناقصه احداث کانال با لوله بتنی مسلح 1200 میلی متر محله ...- چاپ دوم مناقصه احداث کانال با لوله بتنی مسلح 1200 میلی متر محله ...- چاپ دوم 10/09/1401 04:54:14 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات اجرای سازه هسته مرکزی ایستگاه S01 پروژه خط 2 مناقصه اجرای عملیات اجرای سازه هسته مرکزی ایستگاه S01 پروژه خط 2 10/09/1401 04:52:20 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بلوک 2 ،موتور خانه ،پست برق و احداث پلهای ارتباطی و بخش الحاقیه موتور خانه خوابگاه برادران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بلوک 2 ،موتور خانه ،پست برق و احداث پلهای ارتباطی و بخش الحاقیه موتور خانه خوابگاه برادران 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات حمل 20 هزار تن سنگ بوکسیت از معادن بوکسیت استان آذربایجان شرقی و تخلیه آن در دپوهای بوکسیت مجتمع آلومینای ایران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام عملیات حمل 20 هزار تن سنگ بوکسیت از معادن بوکسیت استان آذربایجان شرقی و تخلیه آن در دپوهای بوکسیت مجتمع آلومینای ایران 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 35 هزار تن سنگ بوکسیت از معادن استان کهکیلویه و بویراحمد و تخلیه در دپوهای مجتمع آلومینای ایران مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 35 هزار تن سنگ بوکسیت از معادن استان کهکیلویه و بویراحمد و تخلیه در دپوهای مجتمع آلومینای ایران 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 40 هزارتن سنگ بوکسیت ازمعادن بوکسیت استان آذربایجان غربی وتخلیه آن دردپوهای مجتمع آلومینای جاجرم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 40 هزارتن سنگ بوکسیت ازمعادن بوکسیت استان آذربایجان غربی وتخلیه آن دردپوهای مجتمع آلومینای جاجرم 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 100 هزارتن سنگ بوکسیت از معادن بوکسیت استان یزد و تخلیه آن در دپوهای بوکسیت مجتمع آلومینای جاجرم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات حمل 100 هزارتن سنگ بوکسیت از معادن بوکسیت استان یزد و تخلیه آن در دپوهای بوکسیت مجتمع آلومینای جاجرم 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و بازسازی پل قدیم بندرانزلی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ترمیم و بازسازی پل قدیم بندرانزلی 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام اجرای عملیات ترمیم آسفالت معابر استعلام اجرای عملیات ترمیم آسفالت معابر 10/09/1401 03:03:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات لکه گیری ،درزگیری و روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ محورهای حوزه شهرستان دامغان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات لکه گیری ،درزگیری و روکش آسفالت حفاظتی اسلاری سیل و میکروسرفیسینگ محورهای حوزه شهرستان دامغان 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل عملیات روسازی و روکش آسفالت محور روستایی امروان ، علیان،صلح آباد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل عملیات روسازی و روکش آسفالت محور روستایی امروان ، علیان،صلح آباد 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لنتخاب پیمانکار جهت خرید و اجرای آسفالت خیابانهای شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لنتخاب پیمانکار جهت خرید و اجرای آسفالت خیابانهای شهر 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام کرایه حمل مصالح دانه بندی شده ( به مقدار 5000 تن ) از محل کارخانه شن ریز ارومیه به محل کارخانه آسفالت شهرداری سلماس واقع در جنب روستای میناس نوبت دوم استعلام کرایه حمل مصالح دانه بندی شده ( به مقدار 5000 تن ) از محل کارخانه شن ریز ارومیه به محل کارخانه آسفالت شهرداری سلماس واقع در جنب روستای میناس نوبت دوم 10/09/1401 01:26:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آسفالت کوچه ها و معابر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آسفالت کوچه ها و معابر 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام اجرای آسفالت استعلام اجرای آسفالت 10/09/1401 01:24:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت راههای روستایی فاقد راه شهرستان سیریک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت راههای روستایی فاقد راه شهرستان سیریک 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای زیرسازی، بهسازی و آسفالت راه های روستایی الموت غربی(شامل بهسازی و روکش آسفالت بهرام آباد-پررود، بهسازی، زیرسازی و آسفالت راه مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای زیرسازی، بهسازی و آسفالت راه های روستایی الموت غربی(شامل بهسازی و روکش آسفالت بهرام آباد-پررود، بهسازی، زیرسازی و آسفالت راه 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مرمت و بازسازی پل های خسارت دیده از سیل حوزه استحفاظی استان قزوین مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای مرمت و بازسازی پل های خسارت دیده از سیل حوزه استحفاظی استان قزوین 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای روکش آسفالت پایانه بار مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای روکش آسفالت پایانه بار 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام تهیه خرید وحمل 2500تن سنگ لاشه جهت استفاده در کمربندی خیام استعلام تهیه خرید وحمل 2500تن سنگ لاشه جهت استفاده در کمربندی خیام 10/09/1401 01:18:00 ب.ظ استعلام اجرای بلوارکشی و خاکریزی استعلام اجرای بلوارکشی و خاکریزی 09/09/1401 11:37:00 ق.ظ استعلام استعلام تولید، تهیه و حمل آسفالت استعلام استعلام تولید، تهیه و حمل آسفالت 09/09/1401 11:10:00 ق.ظ استعلام بازسازی محوطه و اجرای اتاق دیزل ... استعلام بازسازی محوطه و اجرای اتاق دیزل ... 09/09/1401 11:18:43 ق.ظ استعلام ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک فرش استعلام ترمیم و روکش آسفالت و سنگ و موزاییک فرش 09/09/1401 10:57:34 ق.ظ استعلام عملیات نگهداری جاری و اضطراری راه استعلام عملیات نگهداری جاری و اضطراری راه 09/09/1401 10:39:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای اسفالت به صورت ماشینی استعلام تهیه و اجرای اسفالت به صورت ماشینی 09/09/1401 10:34:00 ق.ظ استعلام تهیه و حمل مصالح سنگی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان شادگان استعلام تهیه و حمل مصالح سنگی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان شادگان 09/09/1401 10:33:00 ق.ظ مناقصه عملیات بهسازی میدان مناقصه عملیات بهسازی میدان 09/09/1401 10:45:37 ق.ظ مناقصه عملیات احداث راه دسترسی حاشیه پارک مادر مناقصه عملیات احداث راه دسترسی حاشیه پارک مادر 09/09/1401 10:43:42 ق.ظ استعلام پروژه تعمیر و تجهیز معبر سواره رو تجهیزات ترافیکی استعلام پروژه تعمیر و تجهیز معبر سواره رو تجهیزات ترافیکی 09/09/1401 10:43:17 ق.ظ فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی اجرا و بهره برداری طرح آبرسانی فراخوان واگذاری طرح های تملک دارایی اجرا و بهره برداری طرح آبرسانی 09/09/1401 10:35:48 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بیس و آسفالت گرم سیمین شهر - بند بصیرآباد و پنج پیکر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بیس و آسفالت گرم سیمین شهر - بند بصیرآباد و پنج پیکر 09/09/1401 10:17:00 ق.ظ استعلام گشت راهداری حوزه استحفاظی شهرستان آغاجاری استعلام گشت راهداری حوزه استحفاظی شهرستان آغاجاری 09/09/1401 10:16:00 ق.ظ استعلام اجرای بخشی از زیرسازی و آسفالت رمژ ورود و خروج مجتمع خدماتی و رفاهی علیاری استعلام اجرای بخشی از زیرسازی و آسفالت رمژ ورود و خروج مجتمع خدماتی و رفاهی علیاری 09/09/1401 10:12:00 ق.ظ