راهسازی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام تعمیر اضطراری و ضروری معابر سواره رو شاهد استعلام تعمیر اضطراری و ضروری معابر سواره رو شاهد 24/03/1403 09:03:33 ق.ظ مناقصه واگذاری انجام پروژه ها مناقصه واگذاری انجام پروژه ها 24/03/1403 09:00:38 ق.ظ تجدید مناقصه خرید تجهیزات شبکه ساختمان اداری شرکت ... تجدید مناقصه خرید تجهیزات شبکه ساختمان اداری شرکت ... 24/03/1403 08:59:21 ق.ظ استعلام تعمیر اضطراری و ضروری معابر سواره رو چراغچی استعلام تعمیر اضطراری و ضروری معابر سواره رو چراغچی 24/03/1403 08:52:01 ق.ظ استعلام تهیه و نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معبر سواره رو بلوار 22 ... استعلام تهیه و نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معبر سواره رو بلوار 22 ... 24/03/1403 08:51:31 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت، احداث سرویس و ساماندهی رودخانه جنب پارک ایرانیان تجدید مناقصه عملیات زیرسازی، آسفالت، احداث سرویس و ساماندهی رودخانه جنب پارک ایرانیان 24/03/1403 08:46:46 ق.ظ مناقصه پخت و پخش آسفالت رویه (توپکا) کندروی ضلع شرقی مناقصه پخت و پخش آسفالت رویه (توپکا) کندروی ضلع شرقی 24/03/1403 08:44:04 ق.ظ مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی مفصلی (نیوجرسی) مناقصه تهیه و نصب حفاظ بتنی مفصلی (نیوجرسی) 24/03/1403 08:43:52 ق.ظ مناقصه پروژه احداث کانال 1* 1 با پوشش در چناران مناقصه پروژه احداث کانال 1* 1 با پوشش در چناران 24/03/1403 08:41:58 ق.ظ مناقصه پروژه مشارکتی واقع در شهر حمیدیا مناقصه پروژه مشارکتی واقع در شهر حمیدیا 24/03/1403 08:40:35 ق.ظ مناقصه ایمن سازی خطوط لوله انتقال گاز مرکز بهره برداری ... مناقصه ایمن سازی خطوط لوله انتقال گاز مرکز بهره برداری ... 24/03/1403 08:32:41 ق.ظ استعلام به شرح پیوست... استعلام به شرح پیوست... 24/03/1403 08:21:00 ق.ظ استعلام پروژه عملیات عمرانی متفرقه و محله در سطح نواحی منطقه3. لطفا مدارک پیوست شده را با دقت مطالعه نموده و پس از مهر و امضا بارگذاری نمایید . استعلام پروژه عملیات عمرانی متفرقه و محله در سطح نواحی منطقه3. لطفا مدارک پیوست شده را با دقت مطالعه نموده و پس از مهر و امضا بارگذاری نمایید . 24/03/1403 08:19:00 ق.ظ استعلام کارترزنی آسفالت فرسوده محلات سطح بهاران و حمل به محل تخلیه استعلام کارترزنی آسفالت فرسوده محلات سطح بهاران و حمل به محل تخلیه 24/03/1403 08:19:00 ق.ظ مناقصه ایمن سازی خطوط لوله انتقال گاز مرکز بهره برداری - نوبت دوم مناقصه ایمن سازی خطوط لوله انتقال گاز مرکز بهره برداری - نوبت دوم 24/03/1403 08:26:34 ق.ظ استعلام اجرای عملیات لکه گیری و مرمت آسفالت معابر با کامیون فلاسک در سطح شهر استعلام اجرای عملیات لکه گیری و مرمت آسفالت معابر با کامیون فلاسک در سطح شهر 24/03/1403 08:13:00 ق.ظ مناقصه عمومی ترمیم اصلاح و نصب تابلوهای اخطاری، انتظامی.. مناقصه عمومی ترمیم اصلاح و نصب تابلوهای اخطاری، انتظامی.. 24/03/1403 08:22:47 ق.ظ استعلام پروژه مرمت و بهسازی بوستان بلوار جمهوری منطقه3. لطفا مدارک پیوست شده را با دقت مطالعه نموده و پس از مهر و امضا بارگذاری نمایید. استعلام پروژه مرمت و بهسازی بوستان بلوار جمهوری منطقه3. لطفا مدارک پیوست شده را با دقت مطالعه نموده و پس از مهر و امضا بارگذاری نمایید. 24/03/1403 08:12:00 ق.ظ مناقصه ترمیم نوار حفاری معابر و لکه گیری و روکش آسفالت به صورت دستی مناقصه ترمیم نوار حفاری معابر و لکه گیری و روکش آسفالت به صورت دستی 24/03/1403 08:20:54 ق.ظ مناقصه اجرای کفپوش پیاده راه بلوار کلیسا - نوبت دوم مناقصه اجرای کفپوش پیاده راه بلوار کلیسا - نوبت دوم 24/03/1403 08:18:38 ق.ظ مناقصه عملیات احداث و تکمیل خیابان ورودی شهرک مناقصه عملیات احداث و تکمیل خیابان ورودی شهرک 24/03/1403 08:16:00 ق.ظ استعلام * آسفالت¬ریزی معابر عمومی به مساحت 3000 مترمربع طبق مشخصات پیوستی استعلام * آسفالت¬ریزی معابر عمومی به مساحت 3000 مترمربع طبق مشخصات پیوستی 24/03/1403 08:04:00 ق.ظ استعلام آسفالت ریزی معابر روستای بیجقین 5800 مترمربع استعلام آسفالت ریزی معابر روستای بیجقین 5800 مترمربع 24/03/1403 08:02:00 ق.ظ مناقصه بهسازی راه های روستایی شهرستان هندیجان (دریهک به سرخره علیا) مناقصه بهسازی راه های روستایی شهرستان هندیجان (دریهک به سرخره علیا) 24/03/1403 08:10:54 ق.ظ استعلام بهسازی معابرروستاشامل خیابان شهدا – خیابان شبکه بهداشت – خیابان شهید لاریجانی – خیابان امام خمینی ره با مشارکت بنیاد مسکن از طریق دریافت قیر یارانه ای استعلام بهسازی معابرروستاشامل خیابان شهدا – خیابان شبکه بهداشت – خیابان شهید لاریجانی – خیابان امام خمینی ره با مشارکت بنیاد مسکن از طریق دریافت قیر یارانه ای 24/03/1403 08:23:00 ق.ظ مناقصه عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت با هر دانه بندی بر اساس قیر تحویلی از طرف کارفرما مناقصه عملیات خرید، حمل و پخش آسفالت با هر دانه بندی بر اساس قیر تحویلی از طرف کارفرما 24/03/1403 08:06:13 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی بتنی تجدید مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی بتنی 24/03/1403 08:01:00 ق.ظ مناقصه خرید آسفالت - مرحله دوم مناقصه خرید آسفالت - مرحله دوم 24/03/1403 07:57:11 ق.ظ استعلام زیرسازی ، ترمیم و لکه گیری آسفالت در محل های حفاری شده استعلام زیرسازی ، ترمیم و لکه گیری آسفالت در محل های حفاری شده 24/03/1403 08:13:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه تکمیل عملیات احداث جاده و محل چاه غرب 040 جنوب هفتکل اصلاحیه مناقصه تکمیل عملیات احداث جاده و محل چاه غرب 040 جنوب هفتکل 24/03/1403 07:46:26 ق.ظ استعلام بهسازی و رفیوژ بلوار عمار یاسر استعلام بهسازی و رفیوژ بلوار عمار یاسر 24/03/1403 08:00:00 ق.ظ استعلام خرید و حمل ساب بیس (مصالح زیر اساس) برای بلوار سرباز شهر اقبالیه استعلام خرید و حمل ساب بیس (مصالح زیر اساس) برای بلوار سرباز شهر اقبالیه 24/03/1403 08:00:00 ق.ظ استعلام تامین ماشین آلات و اکیپ اجرایی آسفالت گرم (توپکا) شامل پخش آسفالت با فنیشر و تراکم دهی با غلطک چرخ آهنی و چرخ لاستیکی و نیروی اجرایی استعلام تامین ماشین آلات و اکیپ اجرایی آسفالت گرم (توپکا) شامل پخش آسفالت با فنیشر و تراکم دهی با غلطک چرخ آهنی و چرخ لاستیکی و نیروی اجرایی 24/03/1403 07:59:00 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه روکش آسفالت محلات هدف بازآفرینی شهری - نوبت دوم مناقصه عمومی پروژه روکش آسفالت محلات هدف بازآفرینی شهری - نوبت دوم 24/03/1403 07:35:53 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای آسفالت بیندر با ضخامت حداقل 6 سانتیمتر با تخصیص سهمیه قیر بنیاد مسکن استعلام تهیه و اجرای آسفالت بیندر با ضخامت حداقل 6 سانتیمتر با تخصیص سهمیه قیر بنیاد مسکن 24/03/1403 07:52:00 ق.ظ استعلام اجرا.حمل اسفالت باقیرتهاتری به صورت دیون استعلام اجرا.حمل اسفالت باقیرتهاتری به صورت دیون 24/03/1403 07:50:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آسفالت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آسفالت 24/03/1403 07:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی خیابان یار قلی و معابر سطح شهر (گریدر ، غلطک ، آبپاش) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی خیابان یار قلی و معابر سطح شهر (گریدر ، غلطک ، آبپاش) 24/03/1403 07:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت ریزی معابر روستا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت ریزی معابر روستا 24/03/1403 07:46:00 ق.ظ مناقصه پخش آسفالت معابر سطح شهر- نوبت دوم مناقصه پخش آسفالت معابر سطح شهر- نوبت دوم 24/03/1403 07:29:32 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر 24/03/1403 07:45:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره پروژه زیر سازی و روکش آسفالت بلوار شهید محمودی تلفن تماس : 09300951179 استعلام خدمات مشاوره پروژه زیر سازی و روکش آسفالت بلوار شهید محمودی تلفن تماس : 09300951179 24/03/1403 07:44:00 ق.ظ استعلام لکه گیری آسفالت در سطح منطقه 10 استعلام لکه گیری آسفالت در سطح منطقه 10 24/03/1403 07:43:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری وسنگ فرش معابرروستا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جدول گذاری وسنگ فرش معابرروستا 24/03/1403 07:43:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی حمل آسفالت از کارخانه آسفالت به معابر سطح شهر - چاپ دوم نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی حمل آسفالت از کارخانه آسفالت به معابر سطح شهر - چاپ دوم نوبت دوم 24/03/1403 07:26:35 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول گذاری و زیرسازی و اسفالت معابر روستای خانک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدول گذاری و زیرسازی و اسفالت معابر روستای خانک 24/03/1403 07:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی و اسفالت روستای دادمرز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای زیرسازی و اسفالت روستای دادمرز 24/03/1403 07:42:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای آسفالت بیندر با ضخامت حداقل 6 سانتیمتر با تخصیص سهمیه قیر بنیاد مسکن استعلام تهیه و اجرای آسفالت بیندر با ضخامت حداقل 6 سانتیمتر با تخصیص سهمیه قیر بنیاد مسکن 24/03/1403 07:41:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه خرید، حمل،پخش آسفالت معابر سطح شهر ماهدشت بصورت دستی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه خرید، حمل،پخش آسفالت معابر سطح شهر ماهدشت بصورت دستی 24/03/1403 07:38:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت 24/03/1403 07:38:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت با تخصیص سهمیه قیر به متراژ تقریبی 5351 مترمربع در معابر روستا مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت با تخصیص سهمیه قیر به متراژ تقریبی 5351 مترمربع در معابر روستا 24/03/1403 07:38:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی بتنی محور ارومیه-مهاباد(محدوده دیزج دول) (نوبت سوم) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و نصب نیوجرسی مفصلی بتنی محور ارومیه-مهاباد(محدوده دیزج دول) (نوبت سوم) 24/03/1403 07:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اسفالت باقیر تهاتری بنیاد مسکن 1402ولی براورد سال 1403 متراز 6000متر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اسفالت باقیر تهاتری بنیاد مسکن 1402ولی براورد سال 1403 متراز 6000متر 24/03/1403 07:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری و حمل و شستن ماسه خط ماسه شور در مجتمع تولیدمصالح شهرداری فریدونشهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات بارگیری و حمل و شستن ماسه خط ماسه شور در مجتمع تولیدمصالح شهرداری فریدونشهر 24/03/1403 07:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت با قیر رایانه ای مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای پروژه جدول گذاری و زیر سازی و آسفالت با قیر رایانه ای 24/03/1403 07:34:00 ق.ظ استعلام اجر وحمل اسفالت باقیرتهاتری خیابان مدرسه استعلام اجر وحمل اسفالت باقیرتهاتری خیابان مدرسه 24/03/1403 07:33:00 ق.ظ مناقصه تکمیل ابنیه عمومی شهر (تکمیل تعریض پل صالح آباد) - نوبت دوم مناقصه تکمیل ابنیه عمومی شهر (تکمیل تعریض پل صالح آباد) - نوبت دوم 24/03/1403 07:11:54 ق.ظ استعلام اخذاسنادمالکیت تکبرگی وتبدیل اسنادمالکیت دفترچه ای به تکبرگی اراضی واملاک دولتی ونیزپیاده سازی ونقشه برداری محدوده اسنادمالکیت در شهرستان خمینی شهر استعلام اخذاسنادمالکیت تکبرگی وتبدیل اسنادمالکیت دفترچه ای به تکبرگی اراضی واملاک دولتی ونیزپیاده سازی ونقشه برداری محدوده اسنادمالکیت در شهرستان خمینی شهر 24/03/1403 07:27:00 ق.ظ استعلام پروژه آسفالت ریزی معابر روستای قفس آباد با مشارکت بنیاد مسکن بر اساس ضمایم پیوست استعلام پروژه آسفالت ریزی معابر روستای قفس آباد با مشارکت بنیاد مسکن بر اساس ضمایم پیوست 24/03/1403 07:26:00 ق.ظ استعلام پروژه آسفالت ریزی معابر روستای خوشنام با مشارکت بنیاد مسکن بر اساس ضمایم پیوست استعلام پروژه آسفالت ریزی معابر روستای خوشنام با مشارکت بنیاد مسکن بر اساس ضمایم پیوست 24/03/1403 07:19:00 ق.ظ استعلام پروژه آسفالت ریزی معابر روستای زره باش با مشارکت بنیاد مسکن بر اساس ضمایم پیوست استعلام پروژه آسفالت ریزی معابر روستای زره باش با مشارکت بنیاد مسکن بر اساس ضمایم پیوست 24/03/1403 07:19:00 ق.ظ استعلام پروژه آسفالت ریزی معابر روستای عباس آباد با مشارکت بنیاد مسکن بر اساس ضمایم پیوست استعلام پروژه آسفالت ریزی معابر روستای عباس آباد با مشارکت بنیاد مسکن بر اساس ضمایم پیوست 24/03/1403 07:04:00 ق.ظ استعلام پروژه آسفالت ریزی معابر روستای ارهان با مشارکت بنیاد مسکن بر اساس ضمایم پیوست استعلام پروژه آسفالت ریزی معابر روستای ارهان با مشارکت بنیاد مسکن بر اساس ضمایم پیوست 24/03/1403 07:03:00 ق.ظ مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و لکه گیری آسفالت سطح شهر مناقصه اجرای پروژه زیرسازی و لکه گیری آسفالت سطح شهر 24/03/1403 06:46:45 ق.ظ استعلام حمل زغال با کامیون از معدن به زغال شویی زرند استعلام حمل زغال با کامیون از معدن به زغال شویی زرند 24/03/1403 07:03:00 ق.ظ مناقصه آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر تکمیل جاده- نوبت دوم مناقصه آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر تکمیل جاده- نوبت دوم 24/03/1403 06:41:19 ق.ظ استعلام پروژه زیرسازی و آسفالت ریزی معابر روستای کینه ورس با مشارکت بنیاد مسکن بر اساس ضمایم پیوست استعلام پروژه زیرسازی و آسفالت ریزی معابر روستای کینه ورس با مشارکت بنیاد مسکن بر اساس ضمایم پیوست 24/03/1403 06:55:00 ق.ظ استعلام احداث باکس بتنی جهت اصلاح یک نقطه حادثه خیز در محدوده ی چینی جان شهرستان رودسر.تجدید1 استعلام احداث باکس بتنی جهت اصلاح یک نقطه حادثه خیز در محدوده ی چینی جان شهرستان رودسر.تجدید1 24/03/1403 06:49:00 ق.ظ استعلام آسفالت ریزی معابر روستای گوزلدره استعلام آسفالت ریزی معابر روستای گوزلدره 24/03/1403 06:44:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت معابر محدوده ناحیه یک شهرداری منطقه دو رشت بر اساس مشخصات و برآورد پیوستی استعلام اجرای عملیات روکش آسفالت معابر محدوده ناحیه یک شهرداری منطقه دو رشت بر اساس مشخصات و برآورد پیوستی 24/03/1403 06:39:00 ق.ظ استعلام اجرای آسفالت کمربندی شهیدادن دادمحمدی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سال - طبق فایل پیوست1402 استعلام اجرای آسفالت کمربندی شهیدادن دادمحمدی از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای سال - طبق فایل پیوست1402 24/03/1403 06:32:00 ق.ظ استعلام عملیات مرمت وبازسازی واصلاح مسیر ایلراههای عشایری ییلاقات سلیم خان مربوط به شهرستان نقده استعلام عملیات مرمت وبازسازی واصلاح مسیر ایلراههای عشایری ییلاقات سلیم خان مربوط به شهرستان نقده 24/03/1403 06:32:00 ق.ظ استعلام جدول گذاری و آسفالت خیابان دکتر حسابی استعلام جدول گذاری و آسفالت خیابان دکتر حسابی 24/03/1403 06:30:00 ق.ظ استعلام خرید وتهیه وبارگیری و حمل قیر پلیمری اصلاح شده ماستیک درزگیری جهت تعمیر رویه آسفالت معابر سطح شهر قزوین استعلام خرید وتهیه وبارگیری و حمل قیر پلیمری اصلاح شده ماستیک درزگیری جهت تعمیر رویه آسفالت معابر سطح شهر قزوین 24/03/1403 06:30:00 ق.ظ استعلام بهسازی ف آسفالت و زیرسازی سایت مرکز آموزش فنی و حرفه ای میاندوآب استعلام بهسازی ف آسفالت و زیرسازی سایت مرکز آموزش فنی و حرفه ای میاندوآب 24/03/1403 06:29:00 ق.ظ استعلام ترمیم نوارهای حفاری روستای خواجه آباد استعلام ترمیم نوارهای حفاری روستای خواجه آباد 24/03/1403 06:23:00 ق.ظ استعلام پروژه آسفالت ریزی معابر روستای نایجوک با مشارکت بنیاد مسکن بر اساس ضمایم پیوست استعلام پروژه آسفالت ریزی معابر روستای نایجوک با مشارکت بنیاد مسکن بر اساس ضمایم پیوست 24/03/1403 06:22:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره پروژه زیر سازی و روکش آسفالت بلوار شهید محمودی استعلام خدمات مشاوره پروژه زیر سازی و روکش آسفالت بلوار شهید محمودی 24/03/1403 06:22:00 ق.ظ فراخوان مناقصه آسفالت ریزی معابر نوبت دوم - مناقصه روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1403 فراخوان مناقصه آسفالت ریزی معابر نوبت دوم 24/03/1403 06:04:15 ق.ظ استعلام محل پرداخت هزینه از محل قیر تهاتری که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اختیار پیمانکار قرار میدهد پرداخت میشود استعلام محل پرداخت هزینه از محل قیر تهاتری که بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اختیار پیمانکار قرار میدهد پرداخت میشود 24/03/1403 06:14:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل، تخلیه و تسطیح 90 هزار تن باطله - چاپ دوم - مناقصه روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1403 مناقصه انجام عملیات بارگیری، حمل، تخلیه و تسطیح 90 هزار تن باطله - چاپ دوم 24/03/1403 05:52:43 ق.ظ مناقصه دپو و بارگیری مصالح مخلوط در معدن کاخ سفید با استفاده از بیل مکانیکی زنجیری مناقصه دپو و بارگیری مصالح مخلوط در معدن کاخ سفید با استفاده از بیل مکانیکی زنجیری 24/03/1403 05:52:28 ق.ظ استعلام پروژه آسفالت ریزی معابر روستتای عمیدآباد با مشارکت بنیاد مسکن ابهر بر اساس ضمایم پیوست استعلام پروژه آسفالت ریزی معابر روستتای عمیدآباد با مشارکت بنیاد مسکن ابهر بر اساس ضمایم پیوست 24/03/1403 06:08:00 ق.ظ مناقصه زیرسازی خیابان های ... مناقصه زیرسازی خیابان های ... 24/03/1403 05:50:29 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای 1100 متر طول جدول و 600 متر مربع سنگ فرش روستا- نوبت دوم مناقصه عمومی اجرای 1100 متر طول جدول و 600 متر مربع سنگ فرش روستا- نوبت دوم 24/03/1403 05:49:01 ق.ظ استعلام اجرای اسفالت شهیداطهر استعلام اجرای اسفالت شهیداطهر 24/03/1403 06:05:00 ق.ظ مناقصه پروژه سنگ فرش به مساحت 2200 متر مربع- نوبت دوم - مناقصه روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1403 مناقصه پروژه سنگ فرش به مساحت 2200 متر مربع- نوبت دوم 24/03/1403 05:47:23 ق.ظ مناقصه پروژه سنگ فرش به مساحت 1300 متر مربع - نوبت دوم - مناقصه روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1403 مناقصه پروژه سنگ فرش به مساحت 1300 متر مربع - نوبت دوم 24/03/1403 05:45:56 ق.ظ مناقصه آسفالت ریزی معابر روستا مناقصه آسفالت ریزی معابر روستا 24/03/1403 05:40:57 ق.ظ مناقصه اجرای 650 متر طول جدول و 1250 متر مربع سنگ فرش روستا نوبت دوم  مناقصه اجرای 650 متر طول جدول و 1250 متر مربع سنگ فرش روستا نوبت دوم  24/03/1403 05:40:35 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت شهر سطح شهر نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت شهر سطح شهر نوبت دوم 24/03/1403 05:39:30 ق.ظ مناقصه اجرای آسفالت محور ...- نوبت دوم - مناقصه روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1403 مناقصه اجرای آسفالت محور ...- نوبت دوم 24/03/1403 05:38:03 ق.ظ مناقصه مرمت احداث و بازسازی سرویس بهداشتی های ...نوبت دوم  مناقصه مرمت احداث و بازسازی سرویس بهداشتی های ... 24/03/1403 05:30:19 ق.ظ مناقصه عملیات اصلاح هندسی تقاطع ... مناقصه عملیات اصلاح هندسی تقاطع ... 24/03/1403 05:28:29 ق.ظ استعلام اجرای زیرسازی معابر و اجرای آسفالت و لکه گیری معابر و حمل و نقل سرویس های درون شهری و برون شهری و حمل زباله به زباله گاه چناران به مدت 3 ماه استعلام اجرای زیرسازی معابر و اجرای آسفالت و لکه گیری معابر و حمل و نقل سرویس های درون شهری و برون شهری و حمل زباله به زباله گاه چناران به مدت 3 ماه 24/03/1403 05:43:00 ق.ظ مناقصه حفر چاه جذبی در معابر به منظور کنترل و هدایت آبهای سطحی ... مناقصه حفر چاه جذبی در معابر به منظور کنترل و هدایت آبهای سطحی ... 24/03/1403 05:26:05 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات بارگیری حمل پخش آبپاشی ....نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات بارگیری حمل پخش آبپاشی ....نوبت دوم 24/03/1403 05:26:04 ق.ظ مناقصه عمومی عملیات تراش و روکش مکانیزه در سطح معابر محلات و ... مناقصه عمومی عملیات تراش و روکش مکانیزه در سطح معابر محلات و ... 24/03/1403 05:21:52 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای بخشی از طرح هادی هادی آبادشهرستان عنبرآباد برآورد 7.570.562.153ریال ملی1402 نقدو (اسناد1405.03.25)کسورات قانونی.پیوست.مدت60روز استعلام تهیه مصالح و اجرای بخشی از طرح هادی هادی آبادشهرستان عنبرآباد برآورد 7.570.562.153ریال ملی1402 نقدو (اسناد1405.03.25)کسورات قانونی.پیوست.مدت60روز 24/03/1403 05:36:00 ق.ظ مناقصه عملیات خرید آسفالت مناقصه عملیات خرید آسفالت 24/03/1403 05:19:33 ق.ظ