تجهیزات و مشاوره نقشه برداری info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان مشاوره به روش رقابت مالی  خدمات مشاوره ، بروزرسانی اطلاعات فنی بانک GIS فراخوان مشاوره به روش رقابت مالی  خدمات مشاوره ، بروزرسانی اطلاعات فنی بانک GIS 06/07/1402 07:56:45 ق.ظ استعلام بروز رسانی نقشه های 1/2000 پایه شهر لوشان استعلام بروز رسانی نقشه های 1/2000 پایه شهر لوشان 06/07/1402 07:00:00 ق.ظ استعلام دستگاه ردیاب (GPS) با نصب و راه اندازی در خودروهای سواری و وانت استعلام دستگاه ردیاب (GPS) با نصب و راه اندازی در خودروهای سواری و وانت 06/07/1402 05:37:00 ق.ظ استعلام تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ شامل نقشه برداری و انجام امور ثبتی و رفع تداخلات پلاکات و کلیه امور حقوقی تا حصول نتیجه جهت صدور اسناد مالکیت استعلام تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ شامل نقشه برداری و انجام امور ثبتی و رفع تداخلات پلاکات و کلیه امور حقوقی تا حصول نتیجه جهت صدور اسناد مالکیت 06/07/1402 05:30:00 ق.ظ تجدید مناقصه طراحی مسیر از ... تجدید مناقصه طراحی مسیر از ... 06/07/1402 04:47:28 ق.ظ استعلام برداشت اطلاعات جی ای اس مشترکین جا مانده استعلام برداشت اطلاعات جی ای اس مشترکین جا مانده 06/07/1402 01:18:00 ب.ظ استعلام بهنگام سازی و ژئو کد سازی (اطلاعات کد پستی ) استعلام بهنگام سازی و ژئو کد سازی (اطلاعات کد پستی ) 06/07/1402 01:14:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره بازاریابی، نقشه برداری، نقشه کشی و یکپارچه سازی نقشه های شهرستان ساوجبلاغ مناقصه، خرید خدمات مشاوره بازاریابی، نقشه برداری، نقشه کشی و یکپارچه سازی نقشه های شهرستان ساوجبلاغ 05/07/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره بازاریابی، نقشه برداری، نقشه کشی و یکپارچه سازی نقشه های شهرهای اشتهارد و ماهدشت مناقصه، خرید خدمات مشاوره بازاریابی، نقشه برداری، نقشه کشی و یکپارچه سازی نقشه های شهرهای اشتهارد و ماهدشت 05/07/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره بازاریابی، نقشه برداری، نقشه کشی و یکپارچه سازی نقشه های شهرهای چهارباغ و کمالشهر مناقصه، خرید خدمات مشاوره بازاریابی، نقشه برداری، نقشه کشی و یکپارچه سازی نقشه های شهرهای چهارباغ و کمالشهر 05/07/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه مطالعات، راه اندازی و استقرار زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI) مناقصه مطالعات، راه اندازی و استقرار زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI) 05/07/1402 10:22:34 ق.ظ استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری قروه استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری قروه 05/07/1402 09:08:00 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) - نوبت دوم مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) - نوبت دوم 05/07/1402 09:08:46 ق.ظ استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری مریوان استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری مریوان 05/07/1402 09:05:00 ق.ظ استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری دهگلان استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری دهگلان 05/07/1402 08:58:00 ق.ظ استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری بیجار استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری بیجار 05/07/1402 08:54:00 ق.ظ مناقصه عملیات نقشه برداری پهبادی معادن مناقصه عملیات نقشه برداری پهبادی معادن 05/07/1402 08:46:19 ق.ظ استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری بانه استعلام عملیات بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و ژئوکدینگ ساختانهای مناطق شهری بانه 05/07/1402 08:40:00 ق.ظ مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) ... مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) ... 05/07/1402 08:05:44 ق.ظ فراخوان مناقصه نظارت کارگاهی و همچنین انجام خدمات دفتر فنی شامل طراحی و نقشه کشی... فراخوان مناقصه نظارت کارگاهی و همچنین انجام خدمات دفتر فنی شامل طراحی و نقشه کشی... 05/07/1402 07:36:28 ق.ظ تجدید مناقصه خرید خدمات مشاوره موضوع خدمات تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی...نوبت دوم تجدید مناقصه خرید خدمات مشاوره موضوع خدمات تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی...نوبت دوم 05/07/1402 06:51:33 ق.ظ مناقصه تکمیل و به روزرسانی نقشه کاداستر شهری و روستایی و ...نوبت دوم مناقصه تکمیل و به روزرسانی نقشه کاداستر شهری و روستایی و ...نوبت دوم 05/07/1402 06:50:56 ق.ظ استعلام ردیاب پیشرفته و دزدگیر ماهواره ای خودرو مدل IR230 استعلام ردیاب پیشرفته و دزدگیر ماهواره ای خودرو مدل IR230 05/07/1402 06:35:00 ق.ظ استعلام تهیه نقشه قطعات شهری به روش زمینی با استفاده از سامانه شمیم به مقیاس 1/200 به شرح خدمات پیوست استعلام تهیه نقشه قطعات شهری به روش زمینی با استفاده از سامانه شمیم به مقیاس 1/200 به شرح خدمات پیوست 05/07/1402 06:00:00 ق.ظ استعلام تهیه نقشه قطعات روستایی به روش زمینی با استفاده از سامانه شمیم به مقیاس 1/200 به شرح خدمات پیوست استعلام تهیه نقشه قطعات روستایی به روش زمینی با استفاده از سامانه شمیم به مقیاس 1/200 به شرح خدمات پیوست 05/07/1402 05:56:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در سطح حوزه ثبتی مناطق استان قزوین مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تطبیق و مستندسازی اراضی کشاورزی( زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت در سطح حوزه ثبتی مناطق استان قزوین 05/07/1402 05:43:00 ق.ظ استعلام انجام نقشه برداری قطعات کشاورزی بصورت زمینی و با استفاده از سامانه شمیم به مقیاس 1/500 با شرح خدمات پیوست استعلام انجام نقشه برداری قطعات کشاورزی بصورت زمینی و با استفاده از سامانه شمیم به مقیاس 1/500 با شرح خدمات پیوست 05/07/1402 05:27:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی اراضی کشاورزی تا مرحله تثبیت حوزه ثبتی چابهاربه تقریبی 13000- هکتار مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی اراضی کشاورزی تا مرحله تثبیت حوزه ثبتی چابهاربه تقریبی 13000- هکتار 05/07/1402 05:04:00 ق.ظ فراخوان تجدید مناقصه عملیات اجرایی مربوط به تهیه نقشه های اجرایی و احداث واحدهای مسکونی - نوبت دوم فراخوان تجدید مناقصه عملیات اجرایی مربوط به تهیه نقشه های اجرایی و احداث واحدهای مسکونی - نوبت دوم 05/07/1402 04:54:48 ق.ظ استعلام شرایط کار کاووش حمام قلعه محد خان دشتی طبق شرایط پیوست مشخصات به پیوست مراجعه گردد از ایران کد مشابه استفاده گردد استعلام شرایط کار کاووش حمام قلعه محد خان دشتی طبق شرایط پیوست مشخصات به پیوست مراجعه گردد از ایران کد مشابه استفاده گردد 05/07/1402 03:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرائی مربوط به تهیه نقشه های اجرائی و احداث واحدهای مسکونی -آپارتمانی 507 واحدی (آیسو) طرح نهضت مل مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرائی مربوط به تهیه نقشه های اجرائی و احداث واحدهای مسکونی -آپارتمانی 507 واحدی (آیسو) طرح نهضت مل 05/07/1402 03:19:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرائی مربوط به تهیه نقشه های اجرائی و احداث واحدهای مسکونی -آپارتمانی 312 واحدی (سحر) طرح نهضت ملی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرائی مربوط به تهیه نقشه های اجرائی و احداث واحدهای مسکونی -آپارتمانی 312 واحدی (سحر) طرح نهضت ملی 05/07/1402 03:19:00 ق.ظ استعلام جی پی اس مولتی فرکانس ایرانی، سامانه ستاد استعلام جی پی اس مولتی فرکانس ایرانی، سامانه ستاد 05/07/1402 03:35:00 ب.ظ استعلام پروژه برقراری و پیاده سازی GIS اطلاعات زیرساختی استعلام پروژه برقراری و پیاده سازی GIS اطلاعات زیرساختی 05/07/1402 01:52:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرائی مربوط به تهیه نقشه های اجرائی و احداث واحدهای مسکونی -آپارتمانی 183 واحدی (آیدان) طرح نهضت م مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرائی مربوط به تهیه نقشه های اجرائی و احداث واحدهای مسکونی -آپارتمانی 183 واحدی (آیدان) طرح نهضت م 04/07/1402 11:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرائی مربوط به تهیه نقشه های اجرائی و احداث واحدهای مسکونی -آپارتمانی 437 واحدی (ائلسا) طرح نهضت م مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرائی مربوط به تهیه نقشه های اجرائی و احداث واحدهای مسکونی -آپارتمانی 437 واحدی (ائلسا) طرح نهضت م 04/07/1402 11:44:00 ق.ظ استعلام بهنگام سازی و ژئو کدگذاری اطلاعات مکانی استعلام بهنگام سازی و ژئو کدگذاری اطلاعات مکانی 04/07/1402 11:37:00 ق.ظ فراخوان عمومی خدمات مشاوره طراحی و محاسبات نقشه های اجرایی معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان- نوبت دوم فراخوان عمومی خدمات مشاوره طراحی و محاسبات نقشه های اجرایی معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان 04/07/1402 10:55:34 ق.ظ استعلام انجام خدمات نقشه برداری کاداستر پروژه خط انتقال آب شرب از سد بالاخانلو به شهرها و روستاهای ناحیه 3 استان قزوین و تصفیه خانه آن استعلام انجام خدمات نقشه برداری کاداستر پروژه خط انتقال آب شرب از سد بالاخانلو به شهرها و روستاهای ناحیه 3 استان قزوین و تصفیه خانه آن 04/07/1402 10:51:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مهندسین مشاور جهت پروژه پرونده خوانی و بازشماری منابع اراضی دولتی راه و شهرسازی فراخوان ارزیابی کیفی مهندسین مشاور جهت پروژه پرونده خوانی و بازشماری منابع اراضی دولتی راه و شهرسازی 04/07/1402 10:46:12 ق.ظ استعلام تامین یک دستگاه Gps مولتی فرکانسه (مطابق با مشخصات فنی پیوست ) استعلام تامین یک دستگاه Gps مولتی فرکانسه (مطابق با مشخصات فنی پیوست ) 04/07/1402 10:18:00 ق.ظ مناقصه, بازاریابی، نقشه برداری، نقشه کشی و یکپارچه سازی نقشه های شهرهای چهارباغ و کمالشهر مناقصه, بازاریابی، نقشه برداری، نقشه کشی و یکپارچه سازی نقشه های شهرهای چهارباغ و کمالشهر 04/07/1402 09:52:55 ق.ظ مناقصه راه اندازی و استقرار زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI) مناقصه راه اندازی و استقرار زیرساخت اطلاعات مکانی (SDI) 04/07/1402 09:48:00 ق.ظ مناقصه, بازاریابی، نقشه برداری، نقشه کشی و یکپارچه سازی نقشه های شهرهای اشتهارد و ماهدشت مناقصه, بازاریابی، نقشه برداری، نقشه کشی و یکپارچه سازی نقشه های شهرهای اشتهارد و ماهدشت 04/07/1402 09:41:30 ق.ظ مناقصه, بازاریابی، نقشه برداری، نقشه کشی و یکپارچه سازی نقشه های شهرستان ساوجبلاغ مناقصه, بازاریابی، نقشه برداری، نقشه کشی و یکپارچه سازی نقشه های شهرستان ساوجبلاغ 04/07/1402 09:40:26 ق.ظ مناقصه, دمونتاژ تجهیزات AIS و GIS،... تامین تجهیزات تکمیلی، نصب، تست و راه اندازی پست موقت سفیر ۹۲-۱۴۰۲ مناقصه, دمونتاژ تجهیزات AIS و GIS،... تامین تجهیزات تکمیلی، نصب، تست و راه اندازی پست موقت سفیر ۹۲-۱۴۰۲ 04/07/1402 09:06:16 ق.ظ استعلام گیرنده GPS آراتک مدل AT70 دارای کنترلر IHAND55 استعلام گیرنده GPS آراتک مدل AT70 دارای کنترلر IHAND55 04/07/1402 08:17:00 ق.ظ استعلام اخذ سند تک برگ و تجمیع پلاکها برای پلاکهای ثبتی شرکت باز آفرینی شهری ایران واقع در شهر رشت مبلغ برآورد اولیه : 7/180/000/000 ریال استعلام اخذ سند تک برگ و تجمیع پلاکها برای پلاکهای ثبتی شرکت باز آفرینی شهری ایران واقع در شهر رشت مبلغ برآورد اولیه : 7/180/000/000 ریال 04/07/1402 08:08:00 ق.ظ فراخوان عمومی خدمات مشاوره طراحی و محاسبات نقشه های اجرایی معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان- نوبت دوم فراخوان عمومی خدمات مشاوره طراحی و محاسبات نقشه های اجرایی معماری ، سازه ، تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان- نوبت دوم 04/07/1402 07:54:03 ق.ظ فراخوان تجدید مناقصه عملیات اجرایی مربوط به تهیه نقشه های اجرایی و احداث واحدهای مسکونی فراخوان تجدید مناقصه عملیات اجرایی مربوط به تهیه نقشه های اجرایی و احداث واحدهای مسکونی 04/07/1402 07:49:41 ق.ظ مناقصه ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه GPR پرتابل - نوبت دوم مناقصه ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه GPR پرتابل نوبت دوم 04/07/1402 07:46:54 ق.ظ استعلام فهرست برداری و بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و فعالیت های اماری 19 شهر توابع بجنورد استعلام فهرست برداری و بهنگام سازی اطلاعات کد پستی و فعالیت های اماری 19 شهر توابع بجنورد 04/07/1402 06:28:00 ق.ظ استعلام مطالعات فاز دوم ممیزی HSEEبرای تعداد 543 واحد صنعتی وتهیه شناسنامه HSEEوممیزی ایمنی 197 واحد صنعتی فعال مستقر در 13 شهرک صنعتی استان اصفهان استعلام مطالعات فاز دوم ممیزی HSEEبرای تعداد 543 واحد صنعتی وتهیه شناسنامه HSEEوممیزی ایمنی 197 واحد صنعتی فعال مستقر در 13 شهرک صنعتی استان اصفهان 04/07/1402 06:24:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید خدمات مشاوره موضوع خدمات تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی... تجدید مناقصه خرید خدمات مشاوره موضوع خدمات تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی... 04/07/1402 06:25:11 ق.ظ مناقصه تکمیل و به روزرسانی نقشه کاداستر شهری و روستایی و ... مناقصه تکمیل و به روزرسانی نقشه کاداستر شهری و روستایی و ... 04/07/1402 06:21:46 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی)- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی)- نوبت دوم 04/07/1402 06:10:54 ق.ظ مناقصه انجام عملیات اجرایی نقشه برداری و برداشت (پلان، کدهای ارتفاعی خارج و داخل ... مناقصه انجام عملیات اجرایی نقشه برداری و برداشت (پلان، کدهای ارتفاعی خارج و داخل ... 04/07/1402 05:55:08 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت 04/07/1402 05:31:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و به¬روزرسانی نقشه کاداستر شهری و روستایی، تهیه نقشه املاک و اراضی سایر دستگاه¬ها و تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و به¬روزرسانی نقشه کاداستر شهری و روستایی، تهیه نقشه املاک و اراضی سایر دستگاه¬ها و تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبی 04/07/1402 05:31:00 ق.ظ تمدید مناقصه فراخوان شناسایی تامین کنندگان تجهیزات زمین شناسی تمدید مناقصه فراخوان شناسایی تامین کنندگان تجهیزات زمین شناسی 04/07/1402 05:27:22 ق.ظ استعلام برداشت اطلاعات پلاک شهری بهنگام سازی و خطایابی کدهای پستی و نصب پلاک تلفیقی کدپستی و پلاک شهری استعلام برداشت اطلاعات پلاک شهری بهنگام سازی و خطایابی کدهای پستی و نصب پلاک تلفیقی کدپستی و پلاک شهری 04/07/1402 05:24:00 ق.ظ استعلام خرید ردیاب  استعلام خرید ردیاب  03/07/1402 11:48:32 ق.ظ مناقصه ممیزی املاک مناقصه ممیزی املاک 03/07/1402 10:53:16 ق.ظ استعلام نقشه برداری اراضی تملکی بنیاد مسکن روستای شلتوک آباد ریگان (گنبکی) برآورد 31.320.000 ریال (نقدی)کسورات قانونی طرح حق الزحمه پیوست مدت 14 روز استعلام نقشه برداری اراضی تملکی بنیاد مسکن روستای شلتوک آباد ریگان (گنبکی) برآورد 31.320.000 ریال (نقدی)کسورات قانونی طرح حق الزحمه پیوست مدت 14 روز 03/07/1402 10:45:00 ق.ظ استعلام نقشه برداری اراضی تملکی بنیاد مسکن 5 روستای (پیوست )شهربابک برآورد 247.693.100 ریال از (نقدی)کسورات قانونی طرح حق الزحمه پیوست مدت 14 روز استعلام نقشه برداری اراضی تملکی بنیاد مسکن 5 روستای (پیوست )شهربابک برآورد 247.693.100 ریال از (نقدی)کسورات قانونی طرح حق الزحمه پیوست مدت 14 روز 03/07/1402 10:41:00 ق.ظ استعلام نقشه برداری اراضی تملکی بنیاد مسکن 4روستای (پیوست) زرند برآورد 652.600.000 ریال(نقدی)کسورات قانونی طرح حق الزحمه پیوست مدت 14 استعلام نقشه برداری اراضی تملکی بنیاد مسکن 4روستای (پیوست) زرند برآورد 652.600.000 ریال(نقدی)کسورات قانونی طرح حق الزحمه پیوست مدت 14 03/07/1402 10:16:00 ق.ظ استعلام تهیه نقشه و انجام مطالعات توجیهی،طراحی تفضیلی و اجرایی احداث شهرک گلخانه ای گایکان به مساحت 20.916 هکتار استعلام تهیه نقشه و انجام مطالعات توجیهی،طراحی تفضیلی و اجرایی احداث شهرک گلخانه ای گایکان به مساحت 20.916 هکتار 03/07/1402 09:44:00 ق.ظ استعلام گروه چهار عملیات بهنگام سازی و ژئوکدسازی اداره کل پست استان فارس استعلام گروه چهار عملیات بهنگام سازی و ژئوکدسازی اداره کل پست استان فارس 03/07/1402 09:40:00 ق.ظ استعلام گروه یک عملیات بهنگام سازی و ژئوکدسازی اداره کل پست استان فارس استعلام گروه یک عملیات بهنگام سازی و ژئوکدسازی اداره کل پست استان فارس 03/07/1402 09:31:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام عملیات تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) شرق استان فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام عملیات تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) شرق استان 03/07/1402 09:27:08 ق.ظ استعلام گروه سه عملیات بهنگام سازی و ژئوکدسازی اداره کل پست استان فارس استعلام گروه سه عملیات بهنگام سازی و ژئوکدسازی اداره کل پست استان فارس 03/07/1402 09:24:00 ق.ظ استعلام ردیاب همراه طبق مشخصات پیوست استعلام ردیاب همراه طبق مشخصات پیوست 03/07/1402 08:50:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آماربرداری -بهنگام سازی-واختصاص پلاک و کد پستی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آماربرداری -بهنگام سازی-واختصاص پلاک و کد پستی 03/07/1402 08:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی ممیزی املاک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی ممیزی املاک 03/07/1402 08:39:00 ق.ظ استعلام به فایل پیوست حتما مراجعه شود-تسویه بصورت نقدی حداکثر 30 روز کاری میباشد-خرید متر لیزری و جی پی اس و کنترلر صنعتی هرکدام یک عدد و تجهیزات مرتبط استعلام به فایل پیوست حتما مراجعه شود-تسویه بصورت نقدی حداکثر 30 روز کاری میباشد-خرید متر لیزری و جی پی اس و کنترلر صنعتی هرکدام یک عدد و تجهیزات مرتبط 03/07/1402 08:23:00 ق.ظ ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه GPR پرتابل ارزیابی کیفی خرید یک دستگاه GPR پرتابل 03/07/1402 08:20:08 ق.ظ مناقصه, م م/۰۲/۰۱۰۶/ت۱ تکمیل و توسعه سامانه اطلاعات اراضی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مناقصه, م م/۰۲/۰۱۰۶/ت۱ تکمیل و توسعه سامانه اطلاعات اراضی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 03/07/1402 07:51:01 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مونتاژ تجهیزات AIS و GIS،و ...ست موقت 66/230 کیلوولت سفیر (به روش PC) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مونتاژ تجهیزات AIS و GIS،و ...ست موقت 66/230 کیلوولت سفیر (به روش PC) 03/07/1402 07:33:00 ق.ظ استعلام باز طراحی و تهیه نقشه های فاز دوم ساختمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در سال 1402 استعلام باز طراحی و تهیه نقشه های فاز دوم ساختمان اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان در سال 1402 03/07/1402 07:26:00 ق.ظ مناقصه آماربرداری، بهنگام سازی و اختصاص پلاک و کدپستی تجدید مناقصه آماربرداری، بهنگام سازی و اختصاص پلاک و کدپستی تجدید 03/07/1402 06:56:16 ق.ظ استعلام نقشه برداری اراضی تملکی بنیاد مسکن روستای حسن آباد رودبار جنوب برآورد 201.170.000 ریال(نقدی)کسورات قانونی طرح حق الزحمه پیوست مدت 14 روز استعلام نقشه برداری اراضی تملکی بنیاد مسکن روستای حسن آباد رودبار جنوب برآورد 201.170.000 ریال(نقدی)کسورات قانونی طرح حق الزحمه پیوست مدت 14 روز 03/07/1402 05:31:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) مرکز و غرب استان سمنان به میزان 10000 هکتار مناقصه، خرید خدمات مشاوره تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) مرکز و غرب استان سمنان به میزان 10000 هکتار 03/07/1402 05:23:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره عملیات تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) شرق استان استان سمنان (شهرهای دامغان، شاهرود و میامی) به میزان 1 مناقصه، خرید خدمات مشاوره عملیات تهیه نقشه و تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) شرق استان استان سمنان (شهرهای دامغان، شاهرود و میامی) به میزان 1 03/07/1402 05:23:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ممیزی نوین املاک سطح شهر،ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی شهر،صدور فیش هوشمند،راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیک مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ممیزی نوین املاک سطح شهر،ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی شهر،صدور فیش هوشمند،راه اندازی سامانه پرداخت الکترونیک 03/07/1402 05:16:00 ق.ظ فراخوان انتخاب مشاور پروژه انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی و ایجاد مدل مکان یابی... فراخوان انتخاب مشاور پروژه انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی و ایجاد مدل مکان یابی... 03/07/1402 05:03:28 ق.ظ مناقصه ممیزی نوین املاک سطح شهر ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی شهر صدور فیش هوشمند مناقصه ممیزی نوین املاک سطح شهر ایجاد پایگاه اطلاعات مکانی شهر صدور فیش هوشمند 03/07/1402 05:01:24 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات تهیه نقشه و تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) 03/07/1402 04:57:45 ق.ظ استعلام استعلام تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی ) تا مرحله تثبیت در سطح استان همدان طبق لیست و اسناد پیوست استعلام استعلام تطبیق و مستند سازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی ) تا مرحله تثبیت در سطح استان همدان طبق لیست و اسناد پیوست 03/07/1402 04:56:00 ق.ظ استعلام نقشه برداری اراضی تملکی بنیاد مسکن 8 روستای (پیوست) بافت برآورد 149.720.000 ریال (نقدی)کسورات قانونی طرح حق الزحمه پیوست مدت 14 روز استعلام نقشه برداری اراضی تملکی بنیاد مسکن 8 روستای (پیوست) بافت برآورد 149.720.000 ریال (نقدی)کسورات قانونی طرح حق الزحمه پیوست مدت 14 روز 03/07/1402 04:34:00 ق.ظ استعلام نقشه برداری اراضی تملکی بنیاد مسکن 4 روستای (پیوست )سیرجان برآورد 112.200.000 ریال (نقدی)کسورات قانونی طرح حق الزحمه پیوست مدت 14 روز استعلام نقشه برداری اراضی تملکی بنیاد مسکن 4 روستای (پیوست )سیرجان برآورد 112.200.000 ریال (نقدی)کسورات قانونی طرح حق الزحمه پیوست مدت 14 روز 03/07/1402 04:18:00 ق.ظ استعلام نقشه برداری اراضی تملکی روستاهای حجت آباد وبی بی حیات کرمان برآورد 104.040.000 ریال 1401(نقدی)کسورات قانونی طرح حق الزحمه پیوست مدت 14 روز استعلام نقشه برداری اراضی تملکی روستاهای حجت آباد وبی بی حیات کرمان برآورد 104.040.000 ریال 1401(نقدی)کسورات قانونی طرح حق الزحمه پیوست مدت 14 روز 03/07/1402 04:14:00 ق.ظ استعلام ردیاب خودرو به همراه نرم افزار کنترل تردد و نصب بر روی خودرو استعلام ردیاب خودرو به همراه نرم افزار کنترل تردد و نصب بر روی خودرو 01/07/1402 08:28:00 ق.ظ استعلام ژئوکدسازی اطلاعات کد پستی به روش میدانی با پیمانکار تعداد 195208 رکورد مطابق با اسناد پیوست استعلام ژئوکدسازی اطلاعات کد پستی به روش میدانی با پیمانکار تعداد 195208 رکورد مطابق با اسناد پیوست 01/07/1402 07:53:00 ق.ظ استعلام دستگاه GPS خودرویی- استعلام دستگاه GPS خودرویی- 01/07/1402 07:12:00 ق.ظ استعلام ژئوکدسازی اطلاعات کد پستی به روش میدانی با پیمانکار تعداد 195208 رکورد مطابق با اسناد پیوست استعلام ژئوکدسازی اطلاعات کد پستی به روش میدانی با پیمانکار تعداد 195208 رکورد مطابق با اسناد پیوست 01/07/1402 06:10:00 ق.ظ استعلام خدمات مشاوره و طراحی و نقشه برداری فضای سبز و محوطه سازی و شبکه آبیاری استعلام خدمات مشاوره و طراحی و نقشه برداری فضای سبز و محوطه سازی و شبکه آبیاری 01/07/1402 06:10:00 ق.ظ استعلام ازبیلت نقشه های معماری استعلام ازبیلت نقشه های معماری 01/07/1402 05:33:00 ق.ظ فراخوان جذب مشاور ذیصلاح جهت انجام مطالعات، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی فاز یک و دو فراخوان جذب مشاور ذیصلاح جهت انجام مطالعات، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی فاز یک و دو 01/07/1402 04:58:29 ق.ظ فراخوان جذب مشاور ذیصلاح جهت انجام مطالعات، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی فاز یک و دو فراخوان جذب مشاور ذیصلاح جهت انجام مطالعات، طراحی و تهیه نقشه های اجرایی فاز یک و دو 01/07/1402 04:57:24 ق.ظ استعلام نقشه برداری رفع تداخلات حوزه شهرستان14پلاک6102هکتار(پیوست ملاحظه شود) استعلام نقشه برداری رفع تداخلات حوزه شهرستان14پلاک6102هکتار(پیوست ملاحظه شود) 01/07/1402 04:22:00 ق.ظ