کانکس ، قطعات و خانه های پیش ساخته info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام یک دستگاه ایستگاه کار پیش ساخته طبق مشخصات پیوستی تحویل در محل تسویه 5ماهه استعلام یک دستگاه ایستگاه کار پیش ساخته طبق مشخصات پیوستی تحویل در محل تسویه 5ماهه 10/09/1401 07:36:00 ق.ظ فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه ...نوبت دوم فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه ...نوبت دوم 10/09/1401 06:42:57 ق.ظ استعلام خرید ملزومات بوستانهای سطح شهر مطابق برگه استعلام پیوستی استعلام خرید ملزومات بوستانهای سطح شهر مطابق برگه استعلام پیوستی 10/09/1401 05:04:00 ق.ظ استعلام کانکس نگهبانی طبق شرح تقاضا و پیوست ایرانکد مشابه میباشد استعلام کانکس نگهبانی طبق شرح تقاضا و پیوست ایرانکد مشابه میباشد 10/09/1401 01:52:00 ب.ظ استعلام چندمنظوره-پنل آمفی تئاتر براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روز استعلام چندمنظوره-پنل آمفی تئاتر براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روز 10/09/1401 01:22:00 ب.ظ استعلام چندمنظوره-ساندویچ پانل هواساز براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روز استعلام چندمنظوره-ساندویچ پانل هواساز براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روز 10/09/1401 01:19:00 ب.ظ استعلام خریداقلام یونیت پشتیبان شامل اقلام لیست ارائه استعلام خریداقلام یونیت پشتیبان شامل اقلام لیست ارائه 10/09/1401 01:18:00 ب.ظ استعلام ساخت کانتینر جوشکاری خودروبر مرکز بهره برداری رشت استعلام ساخت کانتینر جوشکاری خودروبر مرکز بهره برداری رشت 09/09/1401 11:18:00 ق.ظ استعلام ساندویج پانل طبق مشخصات پیوست. استعلام ساندویج پانل طبق مشخصات پیوست. 09/09/1401 10:20:00 ق.ظ فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه .. فراخوان احداث مدرسه 6 کلاسه .. 09/09/1401 09:04:20 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدارس LSF کهنوج و مولوی ناصرآباد کهنوج (جایگزین مدارس کانکسی) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدارس LSF کهنوج و مولوی ناصرآباد کهنوج (جایگزین مدارس کانکسی) 09/09/1401 07:45:00 ق.ظ استعلام تعمیر و بازسازی کانکس(به ابعاد 6*2.5) استعلام تعمیر و بازسازی کانکس(به ابعاد 6*2.5) 09/09/1401 07:26:00 ق.ظ استعلام ایران کد انتخابی مشابه می باشد .پیش فاکتور طبق لیست پیوست ضمیمه گردد. استعلام ایران کد انتخابی مشابه می باشد .پیش فاکتور طبق لیست پیوست ضمیمه گردد. 09/09/1401 07:00:00 ق.ظ استعلام ساندویچ پنل با برندها و مشخصات پیوستی. استعلام ساندویچ پنل با برندها و مشخصات پیوستی. 09/09/1401 01:56:00 ب.ظ استعلام خرید یک دستگاه کانکس 12*3 متر جهت اتاق فرمان ایستگاه فیشور طبق پیوست استعلام خرید یک دستگاه کانکس 12*3 متر جهت اتاق فرمان ایستگاه فیشور طبق پیوست 08/09/1401 11:37:00 ق.ظ استعلام خرید یک دستگاه کانکس 9*4 متر جهت فیدرخانه ایستگاه کورده لار طبق پیوست استعلام خرید یک دستگاه کانکس 9*4 متر جهت فیدرخانه ایستگاه کورده لار طبق پیوست 08/09/1401 11:36:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب ایستگاه اتوبوس و اتاق کانکس طبق مشخصات فنی بارگذاری گردید. استعلام خرید و نصب ایستگاه اتوبوس و اتاق کانکس طبق مشخصات فنی بارگذاری گردید. 08/09/1401 11:27:00 ق.ظ استعلام نیاز 3قلم ساندویج پنل دیواری وسقفی طبق مشخصات پیوست 33492838-086 خانی استعلام نیاز 3قلم ساندویج پنل دیواری وسقفی طبق مشخصات پیوست 33492838-086 خانی 08/09/1401 10:27:00 ق.ظ استعلام کانکس استعلام کانکس 08/09/1401 07:48:00 ق.ظ استعلام کانکس رفاهی - طبق فایل پیوست - ضمیمه مهر و امضا گردد در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد استعلام کانکس رفاهی - طبق فایل پیوست - ضمیمه مهر و امضا گردد در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد 08/09/1401 06:37:00 ق.ظ استعلام خرید یک دستگاه کانکس جهت فیدرخانه پست 20/63 کیلوولت رمکان استعلام خرید یک دستگاه کانکس جهت فیدرخانه پست 20/63 کیلوولت رمکان 08/09/1401 01:27:00 ب.ظ استعلام تامین کالامواد مورد نیاز تعمرات بخشی از کاروان های دستگاه حفاری 61فتح استعلام تامین کالامواد مورد نیاز تعمرات بخشی از کاروان های دستگاه حفاری 61فتح 07/09/1401 11:29:00 ق.ظ استعلام کانتنر 40 فوت استاندارد مطابق با ابعاد کانتنر های استاندارد 40 فوت استعلام کانتنر 40 فوت استاندارد مطابق با ابعاد کانتنر های استاندارد 40 فوت 07/09/1401 09:36:00 ق.ظ استعلام خرید ساندویچ پنل سقفی طبق مشخصات پیوست استعلام خرید ساندویچ پنل سقفی طبق مشخصات پیوست 07/09/1401 07:22:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای خرید اقلام عمده سرمایه ای به شماره 0009248003 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای خرید اقلام عمده سرمایه ای به شماره 0009248003 07/09/1401 06:02:00 ق.ظ استعلام خرید ساندویچ پنل سقفی طبق مشخصات پیوست استعلام خرید ساندویچ پنل سقفی طبق مشخصات پیوست 07/09/1401 05:41:00 ق.ظ استعلام ایران کد انتخابی مشابه می باشد .پیش فاکتور طبق لیست پیوست ضمیمه گردد. استعلام ایران کد انتخابی مشابه می باشد .پیش فاکتور طبق لیست پیوست ضمیمه گردد. 07/09/1401 04:33:00 ق.ظ استعلام تهیه ساخت حمل و نصب برجکهای نگهبانی کد کالا مشابه می باشدطبق مفاد مندرج در پیش نویس قرارداد کلیه مراحل با هماهنگی صورت پذیرد.75358809 کریمی استعلام تهیه ساخت حمل و نصب برجکهای نگهبانی کد کالا مشابه می باشدطبق مفاد مندرج در پیش نویس قرارداد کلیه مراحل با هماهنگی صورت پذیرد.75358809 کریمی 07/09/1401 04:21:00 ق.ظ استعلام کانکس 2/40*2/40تا ارتفاع 90فلز بالاتر از 90پنجره 4طرفه استعلام کانکس 2/40*2/40تا ارتفاع 90فلز بالاتر از 90پنجره 4طرفه 07/09/1401 01:21:00 ب.ظ استعلام ساخت و تحویل بدنه پست کمپکت (ساخت کیوسک) مطابق درخواست استعلام ساخت و تحویل بدنه پست کمپکت (ساخت کیوسک) مطابق درخواست 07/09/1401 01:17:00 ب.ظ استعلام بهاءخرید اقلام اساسی سرویس بهداشتی عمومی میدان شهدا وکانکسهای سیار قرنی وتوس استعلام بهاءخرید اقلام اساسی سرویس بهداشتی عمومی میدان شهدا وکانکسهای سیار قرنی وتوس 06/09/1401 11:07:51 ق.ظ استعلام یکدستگاه کانکس استراحتگاه ابعاد12در3متر -اولویت با تامین کنندگان بومی میباشد استعلام یکدستگاه کانکس استراحتگاه ابعاد12در3متر -اولویت با تامین کنندگان بومی میباشد 06/09/1401 08:16:00 ق.ظ استعلام خرید و حمل و نصب پانل و پایه و فنداسیون دیوار پیش ساخته با ضخامت 8 سانتی متر و ارتفاع 2.4جهت محوطه میدان میوه وتره بار شهرداری تیران استعلام خرید و حمل و نصب پانل و پایه و فنداسیون دیوار پیش ساخته با ضخامت 8 سانتی متر و ارتفاع 2.4جهت محوطه میدان میوه وتره بار شهرداری تیران 06/09/1401 08:06:00 ق.ظ استعلام کانکس سرویس بهداشتی- طبق شرح ومشخصات پیوست استعلام کانکس سرویس بهداشتی- طبق شرح ومشخصات پیوست 06/09/1401 07:37:00 ق.ظ مناقصه کاروان سه متری و کمپرسور هوای تنفسی نوبت دوم  مناقصه کاروان سه متری و کمپرسور هوای تنفسی نوبت دوم  06/09/1401 06:12:51 ق.ظ استعلام تهیه دو عدد دستگاه کانکس سردخانه ای و تهیه دو عدد دستگاه کانکس بدون سردخانه(جمعا 4 دستگاه کانکس) طبق مدارک پیوست شده استعلام تهیه دو عدد دستگاه کانکس سردخانه ای و تهیه دو عدد دستگاه کانکس بدون سردخانه(جمعا 4 دستگاه کانکس) طبق مدارک پیوست شده 06/09/1401 02:16:00 ب.ظ استعلام 11قلم کالا مربوط به سردخانه ساندویچ پانل ومبدل حراررتی وغیره ... (توضیحات کامل درلیست پیوست ) استعلام 11قلم کالا مربوط به سردخانه ساندویچ پانل ومبدل حراررتی وغیره ... (توضیحات کامل درلیست پیوست ) 05/09/1401 10:09:00 ق.ظ استعلام کانکس سرویس بهداشتی- طبق شرح ومشخصات پیوست استعلام کانکس سرویس بهداشتی- طبق شرح ومشخصات پیوست 05/09/1401 08:34:00 ق.ظ استعلام تکمیل و بازسازی کامل کانکس به همراه سرویس بهداشتی سازمان ساماندهی مشاغل شهری مطبق فایل پیوست استعلام تکمیل و بازسازی کامل کانکس به همراه سرویس بهداشتی سازمان ساماندهی مشاغل شهری مطبق فایل پیوست 05/09/1401 08:32:00 ق.ظ استعلام کانکس اداری طول5 متر، عرض 2.40 و ارتفاع2.30 استعلام کانکس اداری طول5 متر، عرض 2.40 و ارتفاع2.30 05/09/1401 07:54:00 ق.ظ استعلام خریدقطعات فاز4سوله ورزشی آبنیه طبق فایل پیوستی(تقریبا10تن)،پرداخت 50%اول والباقی به ازتاییدیه کارشناس فنی دهیاری وتحویل کامل کالا استعلام خریدقطعات فاز4سوله ورزشی آبنیه طبق فایل پیوستی(تقریبا10تن)،پرداخت 50%اول والباقی به ازتاییدیه کارشناس فنی دهیاری وتحویل کامل کالا 05/09/1401 07:54:00 ق.ظ مناقصه کاروان سه متری و کمپرسور هوای تنفسی مناقصه کاروان سه متری و کمپرسور هوای تنفسی 05/09/1401 08:01:26 ق.ظ استعلام خریدقطعات فاز3 سوله ورزشی سورستان طبق فایل پیوستی(85000کیلوگرم)،پرداخت 50%اول والباقی به ازتاییدیه کارشناس فنی دهیاری وتحویل کامل کالا استعلام خریدقطعات فاز3 سوله ورزشی سورستان طبق فایل پیوستی(85000کیلوگرم)،پرداخت 50%اول والباقی به ازتاییدیه کارشناس فنی دهیاری وتحویل کامل کالا 05/09/1401 07:12:00 ق.ظ استعلام احداث فونداسیون کانکس دیزل وتانکر سوخت ایستگاه فیبر نوری رامسردر استان مازندران استعلام احداث فونداسیون کانکس دیزل وتانکر سوخت ایستگاه فیبر نوری رامسردر استان مازندران 05/09/1401 04:30:00 ق.ظ استعلام یک دستگاه ایستگاه کار پیش ساخته طبق مشخصات پیوستی تحویل در محل تسویه 5ماهه استعلام یک دستگاه ایستگاه کار پیش ساخته طبق مشخصات پیوستی تحویل در محل تسویه 5ماهه 05/09/1401 04:30:00 ق.ظ استعلام تامین کالامواد مورد نیاز تعمیرات بخشی از کاروان های دستگاه حفاری 61فتح(طبق فایل پیوست) استعلام تامین کالامواد مورد نیاز تعمیرات بخشی از کاروان های دستگاه حفاری 61فتح(طبق فایل پیوست) 05/09/1401 09:07:00 ق.ظ استعلام نیاز 3قلم ساندویج پنل دیواری وسقفی طبق مشخصات پیوست 33492838-086 خانی استعلام نیاز 3قلم ساندویج پنل دیواری وسقفی طبق مشخصات پیوست 33492838-086 خانی 03/09/1401 07:31:00 ق.ظ مناقصه احداث مدارس LSF و شناژی مناطق .... - نوبت دوم مناقصه احداث مدارس LSF و شناژی مناطق .... - نوبت دوم 03/09/1401 06:23:47 ق.ظ مناقصه احداث مدارس LSF و شناژی مناطق .... مناقصه احداث مدارس LSF و شناژی مناطق .... 02/09/1401 10:19:17 ق.ظ استعلام تهیه ساخت حمل و نصب برجکهای نگهبانی کد کالا مشابه می باشدطبق مفاد مندرج در پیش نویس قرارداد کلیه مراحل با هماهنگی صورت پذیرد.75358809 کریمی استعلام تهیه ساخت حمل و نصب برجکهای نگهبانی کد کالا مشابه می باشدطبق مفاد مندرج در پیش نویس قرارداد کلیه مراحل با هماهنگی صورت پذیرد.75358809 کریمی 02/09/1401 08:49:00 ق.ظ استعلام کانکس 20متری با مشخصات پیوستی مد نظر این اداره کل میباشد استعلام کانکس 20متری با مشخصات پیوستی مد نظر این اداره کل میباشد 02/09/1401 08:37:00 ق.ظ مناقصه, مناقصه شماره م ع پ/۰۳۱/۱۴۰۱/ کانکس خوابگاه مناقصه, مناقصه شماره م ع پ/۰۳۱/۱۴۰۱/ کانکس خوابگاه 02/09/1401 08:12:27 ق.ظ استعلام خرید اقلام یونیت پشتیبان طبق مشخصات لیست استعلام خرید اقلام یونیت پشتیبان طبق مشخصات لیست 02/09/1401 05:52:00 ق.ظ فراخوان پروژه تغییر محل استقرار بخشی از کانکس های خوابگاه - نوبت دوم فراخوان پروژه تغییر محل استقرار بخشی از کانکس های خوابگاه - نوبت دوم 02/09/1401 06:03:38 ق.ظ استعلام کانتینر استعلام کانتینر 02/09/1401 05:14:00 ق.ظ استعلام ساخت 2 عدد کانکس 6*12 و 3*3 طبق فایل های پیوستی ، سامانه ستاد استعلام ساخت 2 عدد کانکس 6*12 و 3*3 طبق فایل های پیوستی ، سامانه ستاد 02/09/1401 03:27:00 ب.ظ استعلام کانکس ساندویچ پانل مهندسی 12*6 نسل کانکس بدون پل حرارتی طبق فایل پیوستی استعلام کانکس ساندویچ پانل مهندسی 12*6 نسل کانکس بدون پل حرارتی طبق فایل پیوستی 02/09/1401 02:56:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدارس LSF و شناژی مناطق جیرفت و فاریاب (جایگزین مدارس کانکسی) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث مدارس LSF و شناژی مناطق جیرفت و فاریاب (جایگزین مدارس کانکسی) 01/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام 11قلم کالا مربوط به سردخانه ساندویچ پانل ومبدل حراررتی وغیره ... (توضیحات کامل درلیست پیوست ) استعلام 11قلم کالا مربوط به سردخانه ساندویچ پانل ومبدل حراررتی وغیره ... (توضیحات کامل درلیست پیوست ) 01/09/1401 10:55:00 ق.ظ استعلام خرید و اجرای پانل سقف یوپی وی سی وپنل دیوار پوش pvcهمراه با زیرسازی و نصب مربوط به کانکس امورمالی واقع در ناحیه مرکزی استعلام خرید و اجرای پانل سقف یوپی وی سی وپنل دیوار پوش pvcهمراه با زیرسازی و نصب مربوط به کانکس امورمالی واقع در ناحیه مرکزی 01/09/1401 10:16:00 ق.ظ استعلام کد خدمت مشابه-بازسازی دیوار و سقف و کف کانکس واحد روانکاری 12متر مربع مشخصات به پیوست میباشد. استعلام کد خدمت مشابه-بازسازی دیوار و سقف و کف کانکس واحد روانکاری 12متر مربع مشخصات به پیوست میباشد. 01/09/1401 06:53:00 ق.ظ استعلام خرید دو عدد کانکس (فیدرخانه + اتاق فرمان) جهت ایستگاه کورده لار طبق لیست استعلام خرید دو عدد کانکس (فیدرخانه + اتاق فرمان) جهت ایستگاه کورده لار طبق لیست 01/09/1401 06:36:00 ق.ظ مناقصه خرید 60 عدد کانتینر 40 فوت HQ مناقصه خرید 60 عدد کانتینر 40 فوت HQ 01/09/1401 05:36:37 ق.ظ استعلام ساندویچ پنل سردخانه ای جهت سردخانه شهید کاظمی زاده پشتیبانی امور دام فارس استعلام ساندویچ پنل سردخانه ای جهت سردخانه شهید کاظمی زاده پشتیبانی امور دام فارس 01/09/1401 12:52:00 ب.ظ استعلام ساخت و تحویل بدنه پست کمپکت (ساخت کیوسک) مطابق درخواست استعلام ساخت و تحویل بدنه پست کمپکت (ساخت کیوسک) مطابق درخواست 30/08/1401 09:31:00 ق.ظ استعلام 0934220744450005 از ایران کد مشابه استفاده شده است کانکس سرویس بهداشتی دو چشمه بدون راهرو استعلام 0934220744450005 از ایران کد مشابه استفاده شده است کانکس سرویس بهداشتی دو چشمه بدون راهرو 30/08/1401 09:26:00 ق.ظ استعلام کانکس اداری مسکونی ساندویچ پانل استعلام کانکس اداری مسکونی ساندویچ پانل 30/08/1401 08:24:00 ق.ظ استعلام نصب ساندویچ پنل های موجود.سرب کوبی سنتی ساندویچ پنل ها.اجرای تاسیسات الکتریکی ومکانیکی آزمایشگاه.نقشه پیوست.جهت بازدید با آقای دکتر احمدوند09122056933 استعلام نصب ساندویچ پنل های موجود.سرب کوبی سنتی ساندویچ پنل ها.اجرای تاسیسات الکتریکی ومکانیکی آزمایشگاه.نقشه پیوست.جهت بازدید با آقای دکتر احمدوند09122056933 30/08/1401 08:16:00 ق.ظ فراخوان پروژه تغییر محل استقرار بخشی از کانکس های خوابگاه فراخوان پروژه تغییر محل استقرار بخشی از کانکس های خوابگاه 30/08/1401 06:39:38 ق.ظ استعلام دو دستگاه کانکس سنگین به ابعاد6*2.4 متر بشرح پیوست استعلام دو دستگاه کانکس سنگین به ابعاد6*2.4 متر بشرح پیوست 30/08/1401 05:36:00 ق.ظ استعلام ساخت سازه ال اس اف در طبقه نهم کد مشابه به پیوست مراجعه هماهنگی 09173193497 استعلام ساخت سازه ال اس اف در طبقه نهم کد مشابه به پیوست مراجعه هماهنگی 09173193497 30/08/1401 05:36:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه - خرید کانکس طبق مشخصات و نقشه های پیوستی- هزینه حمل بر عهده تامین کننده استعلام ایران کد مشابه - خرید کانکس طبق مشخصات و نقشه های پیوستی- هزینه حمل بر عهده تامین کننده 29/08/1401 10:23:00 ق.ظ استعلام کیوسک تلفن دیواری طبق شرح ایران کد 2 عدد،کرایه حمل به عهده تامین کننده بوده و تسویه وجه حداکثر دو هفته پس از تحویل وتایید کالا استعلام کیوسک تلفن دیواری طبق شرح ایران کد 2 عدد،کرایه حمل به عهده تامین کننده بوده و تسویه وجه حداکثر دو هفته پس از تحویل وتایید کالا 29/08/1401 10:16:00 ق.ظ فراخوان سرمایه گذاری در ساخت، بهره برداری و تحویل ۲۰۰ باب دکه پیش ساخته - نوبت دوم فراخوان سرمایه گذاری در ساخت، بهره برداری و تحویل ۲۰۰ باب دکه پیش ساخته - نوبت دوم 29/08/1401 09:35:10 ق.ظ مناقصه نصب ساندویچ پانل های سقفی و دیواری مناقصه نصب ساندویچ پانل های سقفی و دیواری 29/08/1401 09:23:36 ق.ظ استعلام خرید ساندویچ پانل سقفی استعلام خرید ساندویچ پانل سقفی 29/08/1401 05:25:22 ق.ظ استعلام احداث فونداسیون کانکس دیزل وتانکر سوخت ایستگاه فیبر نوری رامسردر استان مازندران استعلام احداث فونداسیون کانکس دیزل وتانکر سوخت ایستگاه فیبر نوری رامسردر استان مازندران 29/08/1401 04:25:00 ق.ظ استعلام استعلام خرید کانکس. استعلام استعلام خرید کانکس. 28/08/1401 10:08:00 ق.ظ استعلام تعمیرات کانکس پیش ساخته در اسکله شهید باهنر C1 استعلام تعمیرات کانکس پیش ساخته در اسکله شهید باهنر C1 28/08/1401 09:07:00 ق.ظ استعلام SANDWICH PANWL طبق شرح پیوست استعلام SANDWICH PANWL طبق شرح پیوست 28/08/1401 07:36:00 ق.ظ مناقصه عملیات تهیه مصالح، برچیدن و نصب همزمان سقف ساندویچ پنل- نوبت دوم مناقصه عملیات تهیه مصالح، برچیدن و نصب همزمان سقف ساندویچ پنل- نوبت دوم 28/08/1401 07:21:55 ق.ظ استعلام کانکس ویلایبهابعاد8-6در مساحت حدود 50متر مربع طبق مشخصات پیوست استعلام کانکس ویلایبهابعاد8-6در مساحت حدود 50متر مربع طبق مشخصات پیوست 28/08/1401 06:09:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب دو دستگاه سرویس بهداشتی پیش ساخته(مردانه و زنانه هر کدام به متراژ18/6مترمربع طبق نقشه،مشخصات،دتایل و برآورد اولیه)پارک عارف شهرداری م یک استعلام خرید و نصب دو دستگاه سرویس بهداشتی پیش ساخته(مردانه و زنانه هر کدام به متراژ18/6مترمربع طبق نقشه،مشخصات،دتایل و برآورد اولیه)پارک عارف شهرداری م یک 26/08/1401 07:40:00 ق.ظ استعلام کانتینر استعلام کانتینر 26/08/1401 04:32:00 ب.ظ استعلام کانکس ویلایی به ابعاد حدود 8-6ومساحت در حدود 50متر مربع طبق مشخصات پیوست استعلام کانکس ویلایی به ابعاد حدود 8-6ومساحت در حدود 50متر مربع طبق مشخصات پیوست 26/08/1401 04:22:00 ب.ظ استعلام تععمیر و بازسازی کانکس HSE واقع در تاسیسات بارگیری زمینی در عسلویه مربوط به پایانه میعانات گازی پارس جنوبی استعلام تععمیر و بازسازی کانکس HSE واقع در تاسیسات بارگیری زمینی در عسلویه مربوط به پایانه میعانات گازی پارس جنوبی 26/08/1401 04:09:00 ب.ظ استعلام کانکس مخابراتی 2*3 مطابق مشخصات پیوست استعلام کانکس مخابراتی 2*3 مطابق مشخصات پیوست 25/08/1401 10:53:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب کانکس برای اتاق یاطری پست سیار 63 کیلوولت شهرک صنعتی ایوان کی(طبق مشخصات و شرح خدمات پیوست) استعلام خرید و نصب کانکس برای اتاق یاطری پست سیار 63 کیلوولت شهرک صنعتی ایوان کی(طبق مشخصات و شرح خدمات پیوست) 25/08/1401 10:52:00 ق.ظ استعلام برقرسانی ،تجهیز و ساخت سکوی کانکس چاه شهر 3 داراب-تعدیل دارد-مدت اجرا 4 ماه-اعتبار کد 1307002080 استعلام برقرسانی ،تجهیز و ساخت سکوی کانکس چاه شهر 3 داراب-تعدیل دارد-مدت اجرا 4 ماه-اعتبار کد 1307002080 25/08/1401 08:00:00 ق.ظ استعلام ساندویچ پنل به ابعاد1m*3m به مقدار 72متر مربع و ساندویچ پنل به ابعاد 1m*3m به مقدار60 متر مربع استعلام ساندویچ پنل به ابعاد1m*3m به مقدار 72متر مربع و ساندویچ پنل به ابعاد 1m*3m به مقدار60 متر مربع 25/08/1401 07:42:00 ق.ظ استعلام 11قلم کالا مربوط به سردخانه ساندویچ پانل ومبدل حراررتی وغیره ... (توضیحات کامل درلیست پیوست ) استعلام 11قلم کالا مربوط به سردخانه ساندویچ پانل ومبدل حراررتی وغیره ... (توضیحات کامل درلیست پیوست ) 25/08/1401 07:10:00 ق.ظ استعلام PARTS FOR DONGHWA ENTEC FRESH WATERGENERATOR (طبق مشخصات ومقدار پیوست ) استعلام PARTS FOR DONGHWA ENTEC FRESH WATERGENERATOR (طبق مشخصات ومقدار پیوست ) 25/08/1401 06:40:00 ق.ظ استعلام تععمیر و بازسازی کانکس HSE واقع در تاسیسات بارگیری زمینی در عسلویه مربوط به پایانه میعانات گازی پارس جنوبی استعلام تععمیر و بازسازی کانکس HSE واقع در تاسیسات بارگیری زمینی در عسلویه مربوط به پایانه میعانات گازی پارس جنوبی 25/08/1401 05:29:00 ق.ظ استعلام یک دستگاه ایستگاه کار پیش ساخته طبق مشخصات پیوستی تحویل در محل تسویه 5ماهه استعلام یک دستگاه ایستگاه کار پیش ساخته طبق مشخصات پیوستی تحویل در محل تسویه 5ماهه 25/08/1401 04:59:00 ق.ظ استعلام کانکس نگهباتی ساندویچ پنل عرض43*4 و طول 40*10 و ارتفاع 3 مارک و شرکت خاصی مد نظر نمی باشد استعلام کانکس نگهباتی ساندویچ پنل عرض43*4 و طول 40*10 و ارتفاع 3 مارک و شرکت خاصی مد نظر نمی باشد 24/08/1401 10:14:00 ق.ظ استعلام خرید کانکس طبق مشخصات و دیتاشیت پیوست استعلام خرید کانکس طبق مشخصات و دیتاشیت پیوست 24/08/1401 09:53:00 ق.ظ استعلام برآوردمصالح فاز 3سوله ورزشی آبنیه به شرح جدول پیوست(10تن)،پرداخت طبق قرارداد 50%نقدا والباقی درزمان تحویل کالاطبق تاییدیه مسئول فنی دهیاری استعلام برآوردمصالح فاز 3سوله ورزشی آبنیه به شرح جدول پیوست(10تن)،پرداخت طبق قرارداد 50%نقدا والباقی درزمان تحویل کالاطبق تاییدیه مسئول فنی دهیاری 24/08/1401 08:38:00 ق.ظ استعلام خرید مصالح فاز3سوله ورزشی دهیاری سورستان طبق جدول پیوست،پرداخت طبق قرارداد50%نقدا والباقی زمان تحویل مصالح براساس تاییدیه کارشناس فنی استعلام خرید مصالح فاز3سوله ورزشی دهیاری سورستان طبق جدول پیوست،پرداخت طبق قرارداد50%نقدا والباقی زمان تحویل مصالح براساس تاییدیه کارشناس فنی 24/08/1401 07:39:00 ق.ظ استعلام کانکس 20متری با مشخصات پیوستی مد نظر این اداره کی میباشد استعلام کانکس 20متری با مشخصات پیوستی مد نظر این اداره کی میباشد 24/08/1401 06:49:00 ق.ظ استعلام تعمیر اماکن ورزشی متعلق به شهرداری (تهیه و نصب دیوار ساندویچ پانل)با نظارت حوزه عمران آقای طالبی پور تلفن پاسخگو : 02635705000 داخلی 500 الی 502 استعلام تعمیر اماکن ورزشی متعلق به شهرداری (تهیه و نصب دیوار ساندویچ پانل)با نظارت حوزه عمران آقای طالبی پور تلفن پاسخگو : 02635705000 داخلی 500 الی 502 24/08/1401 06:37:00 ق.ظ