کنتور گاز info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه عمومی خرید رگولاتورهای مورد نیاز - نوبت دوم مناقصه عمومی خرید رگولاتورهای مورد نیاز - نوبت دوم 29/03/1403 10:10:30 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی پروژه خرید رگلاتور 25 و 40 و 65 و 100 مترمکعبی و 160 (4/1-1) پوندی مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی پروژه خرید رگلاتور 25 و 40 و 65 و 100 مترمکعبی و 160 (4/1-1) پوندی 29/03/1403 08:41:00 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی پروژه تجمیعی بهره برداری خدمات امداد دفتری کنتور خوانی گازبانی ​​​​​​​نوبت دوم  آگهی ارزیابی کیفی پروژه تجمیعی بهره برداری خدمات امداد دفتری کنتور خوانی گازبانی ​​​​​​​نوبت دوم  29/03/1403 05:06:01 ق.ظ استعلام لوازم یدکی رگلاتور استعلام لوازم یدکی رگلاتور 29/03/1403 04:35:00 ق.ظ استعلام، middle regulator استعلام، middle regulator 29/03/1403 04:15:13 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کارت انتقال دیتا برای تصحیح کننده کنتور گاز استعلام الکترونیکی، کارت انتقال دیتا برای تصحیح کننده کنتور گاز 29/03/1403 04:12:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کنتور گاز دیافراگمی استعلام الکترونیکی، کنتور گاز دیافراگمی 29/03/1403 04:10:38 ق.ظ مناقصه پروژه تجمیعی بهره برداری خدمات امداد دفتری کنتور خوانی.. مناقصه پروژه تجمیعی بهره برداری خدمات امداد دفتری کنتور خوانی.. 27/03/1403 10:02:06 ق.ظ استعلام تصحیح کننده الکترونیکی حجم گاز کلاس(600-300-150 )با مشخصات پیوستی. استعلام تصحیح کننده الکترونیکی حجم گاز کلاس(600-300-150 )با مشخصات پیوستی. 27/03/1403 08:23:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تصحیح کننده مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تصحیح کننده 27/03/1403 06:05:00 ق.ظ استعلام کنتور دو پوندی - مطابق درخواست و مشخصات فنی پیوست استعلام کنتور دو پوندی - مطابق درخواست و مشخصات فنی پیوست 27/03/1403 04:38:00 ق.ظ استعلام کلوژر رگولاتور مدلEZR به شرح مشخصات فنی استعلام 33471پیوست/تماس 83736529 آقای مهدی آبادی(شرایط عمومی استعلام طی نامه شماره 232057) استعلام کلوژر رگولاتور مدلEZR به شرح مشخصات فنی استعلام 33471پیوست/تماس 83736529 آقای مهدی آبادی(شرایط عمومی استعلام طی نامه شماره 232057) 27/03/1403 01:52:00 ب.ظ تجدید مناقصه پروژه خرید رگلاتور - نوبت دوم تجدید مناقصه پروژه خرید رگلاتور - نوبت دوم 26/03/1403 12:12:56 ب.ظ تجدید مناقصه توسعه شبکه، نصب، جابجایی و جمع آوری انشعابات، نصب و تعویض کنتور و رگولاتور...- نوبت دوم تجدید مناقصه توسعه شبکه، نصب، جابجایی و جمع آوری انشعابات، نصب و تعویض کنتور و رگولاتور...- نوبت دوم 26/03/1403 10:47:01 ق.ظ مناقصه, خرید تصحیح کننده(شماره تقاضا:۳۱۰۰۳۰۳۰۰۶) مناقصه, خرید تصحیح کننده(شماره تقاضا:۳۱۰۰۳۰۳۰۰۶) 26/03/1403 08:30:21 ق.ظ استعلام رگولاتور و کنتور دو پوندی استعلام رگولاتور و کنتور دو پوندی 26/03/1403 08:19:00 ق.ظ استعلام رگولاتور مطابق شرح و فایل پیوستی(کالا جایگزین به دلیل کد شدن مورد تایید نمی باشد) استعلام رگولاتور مطابق شرح و فایل پیوستی(کالا جایگزین به دلیل کد شدن مورد تایید نمی باشد) 26/03/1403 08:11:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات (غیر روتین)- نوبت دوم تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات (غیر روتین)- نوبت دوم 26/03/1403 08:06:50 ق.ظ استعلام خرید رگولاتور گاز خانگی طبق لیست ومشخصات پیوست استعلام خرید رگولاتور گاز خانگی طبق لیست ومشخصات پیوست 26/03/1403 06:57:00 ق.ظ مناقصه تامین 4 عدد TURBINE METER 3 IN تجدید نوبت دوم مناقصه تامین 4 عدد TURBINE METER 3 IN تجدید 26/03/1403 07:02:12 ق.ظ استعلام والو انتونوکس 2 دستگاه فقط ایرانی با لوازم جانبی کامل الصاق پیش فاکتور الزامیست تحویل و نصب رایگان استعلام والو انتونوکس 2 دستگاه فقط ایرانی با لوازم جانبی کامل الصاق پیش فاکتور الزامیست تحویل و نصب رایگان 26/03/1403 04:52:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کارت انتقال دیتا برای تصحیح کننده کنتور گاز استعلام الکترونیکی، کارت انتقال دیتا برای تصحیح کننده کنتور گاز 24/03/1403 04:42:25 ق.ظ مناقصه پروژه خرید رگلاتور 25 و 40 و 65 و 100 مترمکعبی و 160 (1.4- 1) پوندی  مناقصه پروژه خرید رگلاتور 25 و 40 و 65 و 100 مترمکعبی و 160 (1.4- 1) پوندی  23/03/1403 11:50:21 ق.ظ استعلام انجام کالیبراسیون و تنظیم دوره ای ادوات و تجهیزات اندازه گیری مرجع در منطقه عملیاتی لاوان استعلام انجام کالیبراسیون و تنظیم دوره ای ادوات و تجهیزات اندازه گیری مرجع در منطقه عملیاتی لاوان 23/03/1403 10:32:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تأمین 4 عدد Turbine Meter 3 In مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی تأمین 4 عدد Turbine Meter 3 In 23/03/1403 10:12:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام عملیات تعمیرات تأسیسات گازرسانی نوبت دوم  فراخوان مناقصه انجام عملیات تعمیرات تأسیسات گازرسانی نوبت دوم  23/03/1403 09:47:29 ق.ظ تجدید مناقصه توسعه شبکه، نصب، جابجایی و جمع آوری انشعابات، نصب و تعویض کنتور و رگولاتور... تجدید مناقصه توسعه شبکه، نصب، جابجایی و جمع آوری انشعابات، نصب و تعویض کنتور و رگولاتور... 23/03/1403 09:19:48 ق.ظ آگهی ارزیابی کیفی پروژه تجمیعی بهره برداری خدمات امداد دفتری کنتور خوانی گازبانی آگهی ارزیابی کیفی پروژه تجمیعی بهره برداری خدمات امداد دفتری کنتور خوانی گازبانی 23/03/1403 08:36:42 ق.ظ تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات (غیر روتین) تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات (غیر روتین) 23/03/1403 07:59:07 ق.ظ استعلام LOW PRESSURE 1190 GAS REGULATOR استعلام LOW PRESSURE 1190 GAS REGULATOR 23/03/1403 07:43:00 ق.ظ مناقصه عمومی خرید رگولاتورهای مورد نیاز مناقصه عمومی خرید رگولاتورهای مورد نیاز 23/03/1403 07:12:16 ق.ظ مناقصه تامین 4 عدد TURBINE METER 3 IN تجدید مناقصه تامین 4 عدد TURBINE METER 3 IN تجدید 23/03/1403 07:08:29 ق.ظ مناقصه, خرید رگولاتورهای مورد نیاز مناقصه, خرید رگولاتورهای مورد نیاز 23/03/1403 05:50:15 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کنتور گاز همره با تصحیح گر استعلام الکترونیکی، کنتور گاز همره با تصحیح گر 23/03/1403 04:02:10 ق.ظ استعلام خرید لوله گاز کشیو شیر و قفلی و شیر حساس به زلزله و ...به شرح پیوست . پیش فاکتور الزاما ضمیمه شود .کرایه حمل بعهده فروشنده و پرداخت بصورت نقد استعلام خرید لوله گاز کشیو شیر و قفلی و شیر حساس به زلزله و ...به شرح پیوست . پیش فاکتور الزاما ضمیمه شود .کرایه حمل بعهده فروشنده و پرداخت بصورت نقد 23/03/1403 03:05:00 ب.ظ استعلام تست هیدرواستاتیک،کالیبراسیون کنتور و گیج های ایستگاه اندازه گیری گاز استعلام تست هیدرواستاتیک،کالیبراسیون کنتور و گیج های ایستگاه اندازه گیری گاز 23/03/1403 01:45:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای : انجام خدمات تعمیر 20000 کنتور گاز دیافراگمی در سطح استان یزد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای : انجام خدمات تعمیر 20000 کنتور گاز دیافراگمی در سطح استان یزد 22/03/1403 11:14:00 ق.ظ استعلام natural gas cylinder پالایشگاه نهم پارس جنوبی (جهت اطلاعات تکمیلی فایل شرح درخواست را مطالعه فرمایید) استعلام natural gas cylinder پالایشگاه نهم پارس جنوبی (جهت اطلاعات تکمیلی فایل شرح درخواست را مطالعه فرمایید) 22/03/1403 10:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه خرید سیصد هزار دستگاه کنتور دیافراگمی خانگی ارتقاء یافته جی 4 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای مناقصه خرید سیصد هزار دستگاه کنتور دیافراگمی خانگی ارتقاء یافته جی 4 22/03/1403 10:11:00 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه خرید رگلاتور تجدید مناقصه پروژه خرید رگلاتور 22/03/1403 10:20:15 ق.ظ مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات (شبکه ، انشعاب ، ایستگاه ها و ...) و ...- نوبت دوم مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات (شبکه ، انشعاب ، ایستگاه ها و ...) و ...- نوبت دوم 22/03/1403 08:50:55 ق.ظ مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات (شبکه ، انشعاب ، ایستگاه ها و ...) و ... مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات (شبکه ، انشعاب ، ایستگاه ها و ...) و ... 22/03/1403 08:50:19 ق.ظ مناقصه, نصب ۵۰۰۰ عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان آمل- تجدیدمناقصه مناقصه, نصب ۵۰۰۰ عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان آمل- تجدیدمناقصه 22/03/1403 07:54:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید 300.000 دستگاه کنتور ارتقا یافته G4 - نوبت دوم فراخوان مناقصه خرید 300.000 دستگاه کنتور ارتقا یافته G4 - نوبت دوم 22/03/1403 06:41:44 ق.ظ استعلام رگولاتور و کنتور 2 پوندی استعلام رگولاتور و کنتور 2 پوندی 22/03/1403 06:25:00 ق.ظ استعلام اتصال کنتور سایز 1/2-1 و 1/2-2 اینچ در سایز 2 اینچ (کنتور 16 تا 40متری) فایل خرید پیوست. هزینه های بازرسی طبق بند هـ فایل خرید در قیمت لحاظ گردد. استعلام اتصال کنتور سایز 1/2-1 و 1/2-2 اینچ در سایز 2 اینچ (کنتور 16 تا 40متری) فایل خرید پیوست. هزینه های بازرسی طبق بند هـ فایل خرید در قیمت لحاظ گردد. 22/03/1403 04:45:00 ق.ظ مناقصه, تهیه مصالح،حمل و نصب و راه اندازی کنتور التراسونیک در ایستگاه سی جی اس خرم اباد و نشتارود و سلمانشهر مناقصه, تهیه مصالح،حمل و نصب و راه اندازی کنتور التراسونیک در ایستگاه سی جی اس خرم اباد و نشتارود و سلمانشهر 21/03/1403 08:29:56 ق.ظ مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات (غیر روتین) تجدید مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات (غیر روتین) تجدید 21/03/1403 08:36:53 ق.ظ استعلام خرید 3 عدد رگولاتور ezr مطابق فرم استعلام بها قیمت و مشخصات فنی پیوست /مهندس پورعلی 05137073223 استعلام خرید 3 عدد رگولاتور ezr مطابق فرم استعلام بها قیمت و مشخصات فنی پیوست /مهندس پورعلی 05137073223 21/03/1403 07:17:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 5000 عدد کنتور و رگولاتور در سطح شهرستان آمل -تجدید مناقصه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 5000 عدد کنتور و رگولاتور در سطح شهرستان آمل -تجدید مناقصه 21/03/1403 07:01:00 ق.ظ استعلام رگلاتور691استنلس استیل و فیلتر هوای فشرده692استنلس استیل مطابق فایل پیوست تامین کننده میبایست دارایAVLنفت مرتبط با گروه کالا باشد جابری09358580127 استعلام رگلاتور691استنلس استیل و فیلتر هوای فشرده692استنلس استیل مطابق فایل پیوست تامین کننده میبایست دارایAVLنفت مرتبط با گروه کالا باشد جابری09358580127 21/03/1403 06:14:00 ق.ظ مناقصه تهیه و تامین ، پیاده سازی نرم افزار بومی سیستم مانیتورینگ...​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه تهیه و تامین ، پیاده سازی نرم افزار بومی سیستم مانیتورینگ...​​​​​​​نوبت دوم  21/03/1403 06:20:42 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید 300.000 دستگاه کنتور ارتقا یافته G4 فراخوان مناقصه خرید 300.000 دستگاه کنتور ارتقا یافته G4 21/03/1403 06:09:24 ق.ظ استعلام باتری لیتیومی تصحیح کننده کنتورهای توربینی گاز طبق شرح و مقادیر مندرج در فرم استعلام بهای پیوست(4قلم به همراه متعلقات ذکر شده) استعلام باتری لیتیومی تصحیح کننده کنتورهای توربینی گاز طبق شرح و مقادیر مندرج در فرم استعلام بهای پیوست(4قلم به همراه متعلقات ذکر شده) 21/03/1403 05:11:00 ق.ظ مناقصه پروژه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات (غیر روتین) خطوط تغذیه ... -نوبت دوم مناقصه پروژه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات (غیر روتین) خطوط تغذیه ... -نوبت دوم 21/03/1403 05:04:03 ق.ظ استعلام، گسکت و دیافراگم آبند جهت رگولاتور برند:ROCKWELL استعلام، گسکت و دیافراگم آبند جهت رگولاتور برند:ROCKWELL 21/03/1403 04:12:06 ق.ظ استعلام تصحیح کننده الکترونیکی حجم گاز الستر با مشخصات پیوستی. استعلام تصحیح کننده الکترونیکی حجم گاز الستر با مشخصات پیوستی. 21/03/1403 03:25:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام عملیات تعمیرات تأسیسات گازرسانی فراخوان مناقصه انجام عملیات تعمیرات تأسیسات گازرسانی 20/03/1403 11:15:30 ق.ظ استعلام رگلاتور باد 10-0 بار ورودی و خروجی 3/8 اینچ تصویر رگلاتور ضمیمه می باشد. استعلام رگلاتور باد 10-0 بار ورودی و خروجی 3/8 اینچ تصویر رگلاتور ضمیمه می باشد. 20/03/1403 10:26:00 ق.ظ استعلام رگلاتور آنتی فریز چاه نفت استعلام رگلاتور آنتی فریز چاه نفت 20/03/1403 09:23:00 ق.ظ استعلام رگولاتور گاز شهری 160 و 100 متر مکعب طبق مشخصات مندرج در مدارک پیوست استعلام رگولاتور گاز شهری 160 و 100 متر مکعب طبق مشخصات مندرج در مدارک پیوست 20/03/1403 08:05:00 ق.ظ مناقصه, تغذیه و توزیع-حفاظت از زنگ جمع اور -تعمیرات تاسیسات گازرسانی و نصب و تعویض کنتور در سطح برخوار و توابع مناقصه, تغذیه و توزیع-حفاظت از زنگ جمع اور -تعمیرات تاسیسات گازرسانی و نصب و تعویض کنتور در سطح برخوار و توابع 20/03/1403 07:52:10 ق.ظ استعلام gauge - regulator استعلام gauge - regulator 20/03/1403 07:27:00 ق.ظ استعلام 5 قلم رگولاتور اکسیال و پایلوت بر طبق مشخصات فنی استعلام و ایندنت پیوست استعلام 5 قلم رگولاتور اکسیال و پایلوت بر طبق مشخصات فنی استعلام و ایندنت پیوست 20/03/1403 07:02:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو قلم رگولاتور گاز پتویی مخزن ذخیره نفت - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو قلم رگولاتور گاز پتویی مخزن ذخیره نفت - نوبت دوم 20/03/1403 06:56:00 ق.ظ استعلام تعمیر ، پرو و تست تعدادی کنتور دیافراگمی در سایز های مختلف در سطح شهرستان های گنبد،آزادشهر،کلاله،گالیکش،مینودشت،مراوه تپه استعلام تعمیر ، پرو و تست تعدادی کنتور دیافراگمی در سایز های مختلف در سطح شهرستان های گنبد،آزادشهر،کلاله،گالیکش،مینودشت،مراوه تپه 20/03/1403 06:40:00 ق.ظ مناقصه پروژه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات (غیر روتین) خطوط تغذیه ... مناقصه پروژه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات (غیر روتین) خطوط تغذیه ... 20/03/1403 05:59:31 ق.ظ استعلام کنتور دیافراگمی G2.5 مطابق با MESC:6020100052 استعلام کنتور دیافراگمی G2.5 مطابق با MESC:6020100052 20/03/1403 04:37:00 ق.ظ استعلام، middle regulator استعلام، middle regulator 20/03/1403 04:11:43 ق.ظ استعلام خرید اجناس و نصب علمک های گاز پراکنده در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان مازندران استعلام خرید اجناس و نصب علمک های گاز پراکنده در سطح شهرکها و نواحی صنعتی استان مازندران 19/03/1403 09:08:00 ق.ظ مناقصه, تجدید تعمیرات تاسیسات گازرسانی تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور نصب و انشعابات در سطح شهرستان اردست مناقصه, تجدید تعمیرات تاسیسات گازرسانی تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور نصب و انشعابات در سطح شهرستان اردست 19/03/1403 08:00:17 ق.ظ استعلام رگلاتور سیلندرآنتونوکس 5عدد-جهت اطلاع یک فایل پیوست گردید. استعلام رگلاتور سیلندرآنتونوکس 5عدد-جهت اطلاع یک فایل پیوست گردید. 19/03/1403 07:02:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه تامین خدمات بهره برداری شهرستان زنجان (بخش عمرانی 1403-1404) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه تامین خدمات بهره برداری شهرستان زنجان (بخش عمرانی 1403-1404) 19/03/1403 03:58:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه تامین خدمات بهره برداری شهرستان های ایجرود ، طارم و ماهنشان (بخش عمرانی1403-1404) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه تامین خدمات بهره برداری شهرستان های ایجرود ، طارم و ماهنشان (بخش عمرانی1403-1404) 19/03/1403 03:58:00 ق.ظ استعلام P/F : KROHNE استعلام P/F : KROHNE 17/03/1403 01:29:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رگولاتورهای مورد نیاز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رگولاتورهای مورد نیاز 16/03/1403 10:30:00 ق.ظ استعلام کلوژر رگولاتورEZR به شرح مشخصات فنی استعلام 33471 پیوست/تماس 83736529 آقای مهدی آبادی (شرایط عمومی استعلام طی نامه شماره 232057) استعلام کلوژر رگولاتورEZR به شرح مشخصات فنی استعلام 33471 پیوست/تماس 83736529 آقای مهدی آبادی (شرایط عمومی استعلام طی نامه شماره 232057) 16/03/1403 09:07:00 ق.ظ مناقصه تهیه و تامین ، پیاده سازی نرم افزار بومی سیستم مانیتورینگ... مناقصه تهیه و تامین ، پیاده سازی نرم افزار بومی سیستم مانیتورینگ... 16/03/1403 08:32:12 ق.ظ مناقصه, خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه ٬انشعابات ٬ ایستگاههاو...خدمات نصب انشعابات و نصب تجهیزات کنتور و رگلاتور شهرستان مراوه تپه مناقصه, خدمات نگهداری و تعمیرات شبکه ٬انشعابات ٬ ایستگاههاو...خدمات نصب انشعابات و نصب تجهیزات کنتور و رگلاتور شهرستان مراوه تپه 16/03/1403 07:59:38 ق.ظ استعلام خرید یک قلم ابزاردقیق استعلام خرید یک قلم ابزاردقیق 16/03/1403 07:48:00 ق.ظ استعلام نصب 300 کنتور و رگولاتور شهرستان گتوند و روستاهای تابعه استعلام نصب 300 کنتور و رگولاتور شهرستان گتوند و روستاهای تابعه 16/03/1403 06:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید تعمیرات تاسیسات گازرسانی تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور نصب و انشعابات در سطح شهرستان اردستان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید تعمیرات تاسیسات گازرسانی تعویض و جمع آوری کنتور و رگولاتور نصب و انشعابات در سطح شهرستان اردستان 16/03/1403 05:19:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید رگلاتور خانگی 25 متر مکعبی تقاضای شماره 0330016 مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید رگلاتور خانگی 25 متر مکعبی تقاضای شماره 0330016 16/03/1403 05:15:00 ق.ظ استعلام رگولاتور فشار استعلام رگولاتور فشار 16/03/1403 04:14:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کنتور گاز همره با تصحیح گر استعلام الکترونیکی، کنتور گاز همره با تصحیح گر 16/03/1403 04:11:25 ق.ظ استعلام رگولاتور طبق مشخصات در پیوست استعلام رگولاتور طبق مشخصات در پیوست 16/03/1403 02:19:00 ب.ظ استعلام ملزومات برشکاری استعلام ملزومات برشکاری 13/03/1403 11:24:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور توربینی 6-8-10 اینچ شماره تقاضای 0320008 شماره مناقصه 03/08 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید کنتور توربینی 6-8-10 اینچ شماره تقاضای 0320008 شماره مناقصه 03/08 13/03/1403 10:55:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید کنتور التراسونیک و لوازم جانبی مربوطه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید کنتور التراسونیک و لوازم جانبی مربوطه 13/03/1403 10:56:34 ق.ظ استعلام تعمیر ، پرو و تست تعدادی کنتور دیافراگمی در سایز های مختلف در سطح شهرستان های گنبد،آزادشهر،کلاله،گالیکش،مینودشت،مراوه تپه استعلام تعمیر ، پرو و تست تعدادی کنتور دیافراگمی در سایز های مختلف در سطح شهرستان های گنبد،آزادشهر،کلاله،گالیکش،مینودشت،مراوه تپه 13/03/1403 10:17:00 ق.ظ استعلام خرید 46 دستگاه قرائت از راه دور تصحیح کننده های ایستگاه جهت نصب در محل مصرف جهت انتقال دیتای تصحیح کننده /05137072132 مهندس ارگیان استعلام خرید 46 دستگاه قرائت از راه دور تصحیح کننده های ایستگاه جهت نصب در محل مصرف جهت انتقال دیتای تصحیح کننده /05137072132 مهندس ارگیان 13/03/1403 09:59:00 ق.ظ استعلام قطعات یدکی توربین راستون مطابق شرح پیوست استعلام قطعات یدکی توربین راستون مطابق شرح پیوست 13/03/1403 08:53:00 ق.ظ مناقصه خرید رگولاتور تجدید نوبت دوم مناقصه خرید رگولاتور تجدید نوبت دوم 13/03/1403 08:39:04 ق.ظ استعلام اتصال کنتور سایز 1/2-1 و 1/2-2 اینچ در سایز 2 اینچ (کنتور 16 تا 40متری)با احتساب هزینه های بازرسی بند هـ در فایل خرید پیوست سامانه . استعلام اتصال کنتور سایز 1/2-1 و 1/2-2 اینچ در سایز 2 اینچ (کنتور 16 تا 40متری)با احتساب هزینه های بازرسی بند هـ در فایل خرید پیوست سامانه . 13/03/1403 08:06:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی رگولاتور گاز پتویی مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی رگولاتور گاز پتویی 13/03/1403 07:16:00 ق.ظ مناقصه انجام عملیات تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع... - نوبت دوم مناقصه انجام عملیات تعمیرات تاسیسات گازرسانی شامل خطوط تغذیه و توزیع... - نوبت دوم 13/03/1403 07:22:13 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو قلم رگولاتور گاز پتویی مخزن ذخیره نفت فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو قلم رگولاتور گاز پتویی مخزن ذخیره نفت 13/03/1403 06:13:36 ق.ظ مناقصه خرید رگلاتور خانگی 25 مترمکعبی - نوبت دوم مناقصه خرید رگلاتور خانگی 25 مترمکعبی - نوبت دوم 13/03/1403 05:23:42 ق.ظ استعلام رگلاتور691استنلس استیل و فیلتر هوای فشرده692استنلس استیل مطابق فایل پیوست تامین کننده میبایست دارایAVLنفت مرتبط با گروه کالا باشد جابری09358580127 استعلام رگلاتور691استنلس استیل و فیلتر هوای فشرده692استنلس استیل مطابق فایل پیوست تامین کننده میبایست دارایAVLنفت مرتبط با گروه کالا باشد جابری09358580127 13/03/1403 04:45:00 ق.ظ استعلام رگولاتور (گیج سوخت) کاترپیلار مطابق با تقاضای شماره 0232672 می باشد.ایران کد مشابه است. لطفاً به پیوست مراجعه شود. استعلام رگولاتور (گیج سوخت) کاترپیلار مطابق با تقاضای شماره 0232672 می باشد.ایران کد مشابه است. لطفاً به پیوست مراجعه شود. 13/03/1403 04:23:00 ق.ظ