گازهای طبی و صنعتی و مخازن و تجهیزات مربوطه info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه انتقال نیتروژن مازاد از واحد اکسیژن به واحد احیا شرکت مناقصه انتقال نیتروژن مازاد از واحد اکسیژن به واحد احیا شرکت 10/09/1401 07:28:49 ق.ظ استعلام سیلندر کالیبراسیون FGMS /تقاضای3378 استعلام سیلندر کالیبراسیون FGMS /تقاضای3378 10/09/1401 06:46:00 ق.ظ مناقصه عمومی ارائه خدمات و راهبری، تعمیر و نگهداشت استخر... مناقصه عمومی ارائه خدمات و راهبری، تعمیر و نگهداشت استخر... 10/09/1401 06:11:52 ق.ظ استعلام گیج اکسیزن پرتابل 10عدد-فشارشکن6عدد .از کدمشابه استفادی شده است. استعلام گیج اکسیزن پرتابل 10عدد-فشارشکن6عدد .از کدمشابه استفادی شده است. 10/09/1401 05:54:00 ق.ظ استعلام کپسول اکسیژن 10 لیتری تعداد 5 عدد استعلام کپسول اکسیژن 10 لیتری تعداد 5 عدد 10/09/1401 05:33:00 ق.ظ مناقصه تأمین یک عدد تابلو LV مورد نیاز پکیج نیتروژن مناقصه تأمین یک عدد تابلو LV مورد نیاز پکیج نیتروژن 10/09/1401 05:42:04 ق.ظ استعلام، مواد بودار کننده گاز طبیعی- بشکه 160 کیلویی استعلام، مواد بودار کننده گاز طبیعی- بشکه 160 کیلویی 10/09/1401 05:14:59 ق.ظ استعلام تعمیر 23عدد دستگاه گاز سنج واحد های عملیاتی استعلام تعمیر 23عدد دستگاه گاز سنج واحد های عملیاتی 10/09/1401 01:25:00 ب.ظ استعلام گاز فریون R22 به مقدار 50 عدد گاز فریون R141 به مقدار 20 عدد در کپسول های 13/5 کیلویی Refrigerant Westron استعلام گاز فریون R22 به مقدار 50 عدد گاز فریون R141 به مقدار 20 عدد در کپسول های 13/5 کیلویی Refrigerant Westron 10/09/1401 01:18:00 ب.ظ استعلام کد مشابه می باشد مورد نظر تست کپسول های مرکز بشرح فایل پیوستی می باشد فایل پیوستی حتما مطالعه گردد. استعلام کد مشابه می باشد مورد نظر تست کپسول های مرکز بشرح فایل پیوستی می باشد فایل پیوستی حتما مطالعه گردد. 09/09/1401 11:38:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه می باشد. استعلام ایران کد مشابه می باشد. 09/09/1401 11:17:00 ق.ظ استعلام گاز R134 استعلام گاز R134 09/09/1401 11:09:00 ق.ظ استعلام مولد هیدروژن آزمایشگاهی( رجوع شود به فایل پیوست) استعلام مولد هیدروژن آزمایشگاهی( رجوع شود به فایل پیوست) 09/09/1401 10:33:00 ق.ظ استعلام به شرح پیوست رجوع کنید استعلام به شرح پیوست رجوع کنید 09/09/1401 10:24:00 ق.ظ استعلام تست هیدرو استاتیک کپسول اکسیژن استعلام تست هیدرو استاتیک کپسول اکسیژن 09/09/1401 10:19:00 ق.ظ فراخوان DOWN HOLE STRING, COMPLETE SET... فراخوان DOWN HOLE STRING, COMPLETE SET... 09/09/1401 09:54:20 ق.ظ استعلام شارژ و رسوب زدایی وتعویض شیر کپسول کلر استعلام شارژ و رسوب زدایی وتعویض شیر کپسول کلر 09/09/1401 08:58:00 ق.ظ استعلام دستگاه هوای فشرده یک عدد استعلام دستگاه هوای فشرده یک عدد 09/09/1401 08:55:00 ق.ظ استعلام نصب و نشتی یابی و شارژ کمپرسور 1-کمپرسور فابریک REVCO-20 2-گاز فریونR134 3-گاز فریون R404 4-فیلتر درایر REVCO استعلام نصب و نشتی یابی و شارژ کمپرسور 1-کمپرسور فابریک REVCO-20 2-گاز فریونR134 3-گاز فریون R404 4-فیلتر درایر REVCO 09/09/1401 07:29:00 ق.ظ مناقصه تأمین یک عدد تابلو LV مورد نیاز پکیج نیتروژن مناقصه تأمین یک عدد تابلو LV مورد نیاز پکیج نیتروژن 09/09/1401 07:38:52 ق.ظ استعلام دستگاه ریکاوری گاز فریون استعلام دستگاه ریکاوری گاز فریون 09/09/1401 06:56:00 ق.ظ استعلام خدمات ایمنی و شار‍ژ و سرویس نگهداری کپسولهای آتش نشانی مستقر در ایستگاه های برق، ساختمان های ستادی، انبار و مامورسراهای استان لرستان استعلام خدمات ایمنی و شار‍ژ و سرویس نگهداری کپسولهای آتش نشانی مستقر در ایستگاه های برق، ساختمان های ستادی، انبار و مامورسراهای استان لرستان 09/09/1401 06:02:00 ق.ظ مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 7 دستگاه یونتیت نوبت دوم مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 7 دستگاه یونتیت نوبت دوم 09/09/1401 06:06:40 ق.ظ استعلام اکسیژن مایع بیمارستانی استعلام اکسیژن مایع بیمارستانی 09/09/1401 05:47:00 ق.ظ استعلام سیلندر دستگاه تنفسی استعلام سیلندر دستگاه تنفسی 09/09/1401 05:27:00 ق.ظ استعلام واگذاری امور گازهای طبی بیمارستان معتضدی به صورت حجمی استعلام واگذاری امور گازهای طبی بیمارستان معتضدی به صورت حجمی 09/09/1401 05:21:00 ق.ظ استعلام رگلاتور 2 گیج 2عدد برای سیلندر اکسیژن 2عدد برای سیلندر بیهوشی شرکت تولید کننده داخلی در سایت آی مد یا نماینده مجاز مورد تایید اداره تجهیزات پزشکی. استعلام رگلاتور 2 گیج 2عدد برای سیلندر اکسیژن 2عدد برای سیلندر بیهوشی شرکت تولید کننده داخلی در سایت آی مد یا نماینده مجاز مورد تایید اداره تجهیزات پزشکی. 09/09/1401 05:21:00 ق.ظ استعلام خاموش کننده استعلام خاموش کننده 09/09/1401 05:04:00 ق.ظ استعلام Oxygen Analyzer & Humidity System استعلام Oxygen Analyzer & Humidity System 09/09/1401 04:58:00 ق.ظ استعلام CALIBRATION GAS - ایران کد مشابه می باشد. لطفاً پیشنهادات فنی و مالی به شرح اسناد و مدارک پیوست ارائه گردد. 2 ردیف برابر با 30 عدد استعلام CALIBRATION GAS - ایران کد مشابه می باشد. لطفاً پیشنهادات فنی و مالی به شرح اسناد و مدارک پیوست ارائه گردد. 2 ردیف برابر با 30 عدد 09/09/1401 04:37:00 ق.ظ استعلام جهت اتاق سرور درمانگاه تامین اجتماعی اقلید وطبق لیست پیوست استعلام جهت اتاق سرور درمانگاه تامین اجتماعی اقلید وطبق لیست پیوست 09/09/1401 03:06:00 ب.ظ استعلام کپسول اکسیژن 5 و 10 لیتری.تولید داخل (ایران) باشد. از نظر کیفیت مورد تایید این مرکز باشد. ایران کد مشابه است. استعلام کپسول اکسیژن 5 و 10 لیتری.تولید داخل (ایران) باشد. از نظر کیفیت مورد تایید این مرکز باشد. ایران کد مشابه است. 09/09/1401 02:01:00 ب.ظ استعلام طبق لیست پیوست استعلام طبق لیست پیوست 09/09/1401 02:01:00 ب.ظ استعلام 6 قلم کالا طی شرح پیوست استعلام 6 قلم کالا طی شرح پیوست 09/09/1401 01:56:00 ب.ظ استعلام سیلندر گاز کالیبراسیون با مشخصات پیوست استعلام سیلندر گاز کالیبراسیون با مشخصات پیوست 08/09/1401 11:48:00 ق.ظ استعلام خرید نصب اجرا و راه اندازی سیستم اطفا حریق اتو ماتیک fm200 طبق لیست پیوست.ایرانکد مشابه است. استعلام خرید نصب اجرا و راه اندازی سیستم اطفا حریق اتو ماتیک fm200 طبق لیست پیوست.ایرانکد مشابه است. 08/09/1401 11:25:00 ق.ظ استعلام انجام تست های کامل گاز برای پست 400 بندرعباس و 230 جاسک و کپسول SF6 موجود انبار مرکزی استعلام انجام تست های کامل گاز برای پست 400 بندرعباس و 230 جاسک و کپسول SF6 موجود انبار مرکزی 08/09/1401 11:04:00 ق.ظ استعلام شارژ و پخش کپسول اکسیژن استعلام شارژ و پخش کپسول اکسیژن 08/09/1401 09:58:00 ق.ظ مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 7 دستگاه یونتیت مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 7 دستگاه یونتیت 08/09/1401 09:31:51 ق.ظ استعلام سیلندر گاز استاندارد/ کپسول گاز استاندارد/تقاضای 0100013 /ایران کد صحیح نبوده و ملاک کار شرح پیوست می باشد. استعلام سیلندر گاز استاندارد/ کپسول گاز استاندارد/تقاضای 0100013 /ایران کد صحیح نبوده و ملاک کار شرح پیوست می باشد. 08/09/1401 08:26:00 ق.ظ استعلام اکسیژن آنالیزور محیطی استعلام اکسیژن آنالیزور محیطی 08/09/1401 07:58:00 ق.ظ استعلام سرویس و شارژ خاموش کننده های آتش نشانی استعلام سرویس و شارژ خاموش کننده های آتش نشانی 08/09/1401 07:46:00 ق.ظ استعلام اکسیژن مایع به شرح پیوست ایران کد مشابه است استعلام اکسیژن مایع به شرح پیوست ایران کد مشابه است 08/09/1401 07:38:00 ق.ظ استعلام متعلقات الکتروموتورهای گازمایع 300(9806514 (مطابق مشخصات پیوستی پیشنهاد فنی و مالی ارائه گردد) ایران کد استفاده شده مشابه میباشد استعلام متعلقات الکتروموتورهای گازمایع 300(9806514 (مطابق مشخصات پیوستی پیشنهاد فنی و مالی ارائه گردد) ایران کد استفاده شده مشابه میباشد 08/09/1401 07:05:00 ق.ظ استعلام کپسول گاز استاندارد ترکیبات گوگردی ( تعداد 1 عدد) مطابق با مشخصات پیوست استعلام کپسول گاز استاندارد ترکیبات گوگردی ( تعداد 1 عدد) مطابق با مشخصات پیوست 08/09/1401 06:47:00 ق.ظ استعلام سیستم اطفا حریق کامل .فضا در ابعاد 20در8 میباشد ارتفاع فضا حدود 3 متر استعلام سیستم اطفا حریق کامل .فضا در ابعاد 20در8 میباشد ارتفاع فضا حدود 3 متر 08/09/1401 06:47:00 ق.ظ استعلام سیلندر گاز استاندارد ( تعداد 1 عدد) مطابق با مشخصات پیوست استعلام سیلندر گاز استاندارد ( تعداد 1 عدد) مطابق با مشخصات پیوست 08/09/1401 06:36:00 ق.ظ استعلام سیلندر CO2 Extinguishing System استعلام سیلندر CO2 Extinguishing System 08/09/1401 05:16:00 ق.ظ استعلام کپسول اکسیژن 10 لیتری استعلام کپسول اکسیژن 10 لیتری 08/09/1401 04:44:00 ق.ظ استعلام ست کپسول انتونکس10لیتر2عدد.(گیون ست).دارای ایمد وIRC.ونمایندگی فروش.پرداخت2تا3ماهه.هزینه ارسال بافروشنده.ایرانکدمشابه است. استعلام ست کپسول انتونکس10لیتر2عدد.(گیون ست).دارای ایمد وIRC.ونمایندگی فروش.پرداخت2تا3ماهه.هزینه ارسال بافروشنده.ایرانکدمشابه است. 08/09/1401 04:36:00 ق.ظ استعلام، رگلاتور ‎فلومتر ساچمه ای‏ ‎گاز CO2‏ رگلاتور ‎فلومتر ساچمه ای‏ ‎گاز CO2‏ 08/09/1401 04:36:31 ق.ظ استعلام گاز پروپان گرید 3 مطابق با برگ استعلام بها پیوست. تائید نهایی منوط به انجام آنالیز از سیلندر می باشد استعلام گاز پروپان گرید 3 مطابق با برگ استعلام بها پیوست. تائید نهایی منوط به انجام آنالیز از سیلندر می باشد 08/09/1401 01:31:00 ب.ظ استعلام ولو باکس اکسیژن /لیست درخواست پیوست میباشد/از ایران کد مشابه استفاده شده/جنس مرغوب ایرانی/کارشناس 09127008778/تعداد 1 باکس استعلام ولو باکس اکسیژن /لیست درخواست پیوست میباشد/از ایران کد مشابه استفاده شده/جنس مرغوب ایرانی/کارشناس 09127008778/تعداد 1 باکس 07/09/1401 11:50:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید 500000 کیلوگرم ماده بودار کننده گاز طبیعی مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید 500000 کیلوگرم ماده بودار کننده گاز طبیعی 07/09/1401 11:29:00 ق.ظ استعلام دستگاه تنفسی مدل دراگر آلمانی و ماسک دستگاه دراگر آلمانی.شماره تماس 09149918872 آقای مهندس صاحبی. تحویل اقلام در انبارمنطقه آزاد ارس می باشد.. استعلام دستگاه تنفسی مدل دراگر آلمانی و ماسک دستگاه دراگر آلمانی.شماره تماس 09149918872 آقای مهندس صاحبی. تحویل اقلام در انبارمنطقه آزاد ارس می باشد.. 07/09/1401 10:28:00 ق.ظ استعلام شارژ سیلندر اکگسیژن طبق لیست پیوست 12 ماه استعلام شارژ سیلندر اکگسیژن طبق لیست پیوست 12 ماه 07/09/1401 09:10:00 ق.ظ استعلام کپسول اکسیژن 10 لیتری تعداد 5 عدد استعلام کپسول اکسیژن 10 لیتری تعداد 5 عدد 07/09/1401 08:45:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید تعداد 1000 عدد سیلندر هوای کامپوزیت 6/6 الی 7 لیتری و... تجدید مناقصه خرید تعداد 1000 عدد سیلندر هوای کامپوزیت 6/6 الی 7 لیتری و... 07/09/1401 08:04:01 ق.ظ تمدید مناقصه تعداد 28  آیتم (66 عدد)  انواع اقلام سیلندر بادی SMC تمدید مناقصه تعداد 28  آیتم (66 عدد)  انواع اقلام سیلندر بادی SMC 07/09/1401 06:31:34 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای خرید عمده اقلام عمومی به شماره 9934194 (گاز فریون) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای خرید عمده اقلام عمومی به شماره 9934194 (گاز فریون) 07/09/1401 06:03:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای خرید اقلام عمده سرمایه ای به شماره 0009248003 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تقاضای خرید اقلام عمده سرمایه ای به شماره 0009248003 07/09/1401 06:02:00 ق.ظ استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی استعلام شارژ کپسول های آتش نشانی 07/09/1401 05:54:00 ق.ظ استعلام ترالی و کپسول اکسیژن استعلام ترالی و کپسول اکسیژن 07/09/1401 05:40:00 ق.ظ استعلام اکسیژن مایع بیمارستانی 14000 کیلو گرم/ایران کد مشابه/الزامات:تانکر پمپ دار/ارائه مجوز وزارت صمت/پروانه بهره برداری/ارائه برگه باسکول/کارشناس 23602019 استعلام اکسیژن مایع بیمارستانی 14000 کیلو گرم/ایران کد مشابه/الزامات:تانکر پمپ دار/ارائه مجوز وزارت صمت/پروانه بهره برداری/ارائه برگه باسکول/کارشناس 23602019 07/09/1401 05:36:00 ق.ظ استعلام اکسیژن مایع بیمارستانی استعلام اکسیژن مایع بیمارستانی 07/09/1401 05:05:00 ق.ظ استعلام تجهیزات هتلینگ طبق شرایط خرید پیوستی استعلام تجهیزات هتلینگ طبق شرایط خرید پیوستی 07/09/1401 01:21:00 ب.ظ استعلام اکسیژن مایع به شرح پیوست ایران کد مشابه است استعلام اکسیژن مایع به شرح پیوست ایران کد مشابه است 07/09/1401 01:13:00 ب.ظ استعلام P/F : CO2 ANALYZER - ایران کد مشابه می باشد . لطفا پیشنهادات فنی و مالی به شرح اسناد و مدارک پیوست ارائه گردد. استعلام P/F : CO2 ANALYZER - ایران کد مشابه می باشد . لطفا پیشنهادات فنی و مالی به شرح اسناد و مدارک پیوست ارائه گردد. 07/09/1401 01:08:00 ب.ظ استعلام مخزن نیتروژن مایع ، ایران کد مشابه می باشد ، لطفا بر اساس فایل پیوست ، پیشنهاد ارائه گردد. پالایشگاه ششم استعلام مخزن نیتروژن مایع ، ایران کد مشابه می باشد ، لطفا بر اساس فایل پیوست ، پیشنهاد ارائه گردد. پالایشگاه ششم 07/09/1401 01:06:00 ب.ظ استعلام سیلندر نمونه برداری سوخت گاز استعلام سیلندر نمونه برداری سوخت گاز 06/09/1401 11:51:52 ق.ظ فراخوان بررسی آزمایشگاهی عملکرد جاذب سنتز شده بر روی جذب دی اکسید کربن فراخوان بررسی آزمایشگاهی عملکرد جاذب سنتز شده بر روی جذب دی اکسید کربن 06/09/1401 11:26:39 ق.ظ استعلام راه اندازی و خرید دستگاه هوای فشرده و وکیوم اورژانس بیمارستان سینا استعلام راه اندازی و خرید دستگاه هوای فشرده و وکیوم اورژانس بیمارستان سینا 06/09/1401 11:24:24 ق.ظ استعلام گاز r410a سیستم سرمایش / مطابق لیست پیوست استعلام گاز r410a سیستم سرمایش / مطابق لیست پیوست 06/09/1401 10:53:00 ق.ظ استعلام اکسیژن مایع به شرح پیوست ایران کد مشابه است استعلام اکسیژن مایع به شرح پیوست ایران کد مشابه است 06/09/1401 10:48:00 ق.ظ استعلام پایپینگ خط گاز و اکسیژن ایستگاه تعمیراتی جرثقیل استعلام پایپینگ خط گاز و اکسیژن ایستگاه تعمیراتی جرثقیل 06/09/1401 10:53:16 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات مورد نظر مدیریت بحران به شرح تعداد و مشخصات فنی مندرج در پیوست/ ایران کد مشابه است استعلام خرید تجهیزات مورد نظر مدیریت بحران به شرح تعداد و مشخصات فنی مندرج در پیوست/ ایران کد مشابه است 06/09/1401 09:00:00 ق.ظ مناقصه خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری ... نوبت دوم مناقصه خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری ... نوبت دوم 06/09/1401 09:04:28 ق.ظ استعلام کپسول آتش نشانی طبق لیست پیوست استعلام کپسول آتش نشانی طبق لیست پیوست 06/09/1401 08:14:00 ق.ظ استعلام نگهداری سیستم های ایمنی و حفاظتی منصوبه در مراکز و ایستگاههای تابعه استان استعلام نگهداری سیستم های ایمنی و حفاظتی منصوبه در مراکز و ایستگاههای تابعه استان 06/09/1401 08:08:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی کمپرسور شارژ دستگاه تنفسی انفرادی آتش نشانی نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی کمپرسور شارژ دستگاه تنفسی انفرادی آتش نشانی نوبت دوم 06/09/1401 08:22:15 ق.ظ استعلام اقلام مصرفی سیکل تبرید استعلام اقلام مصرفی سیکل تبرید 06/09/1401 07:15:00 ق.ظ مناقصه خرید دستگاه آزمایشگاهی ژنراتور هیدروژن مناقصه خرید دستگاه آزمایشگاهی ژنراتور هیدروژن 06/09/1401 06:35:33 ق.ظ استعلام گاز خنک کننده ایرکاندیشن R 134A،شمارهPN: APS-R134A ،تعداد 50 عدد، ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه می باشد. استعلام گاز خنک کننده ایرکاندیشن R 134A،شمارهPN: APS-R134A ،تعداد 50 عدد، ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه می باشد. 06/09/1401 06:08:00 ق.ظ استعلام کپسول اکسیژن استعلام کپسول اکسیژن 06/09/1401 05:58:00 ق.ظ مناقصه کاروان سه متری و کمپرسور هوای تنفسی نوبت دوم  مناقصه کاروان سه متری و کمپرسور هوای تنفسی نوبت دوم  06/09/1401 06:12:51 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه .مانومتر صنعتی دوگیج مدل زینسر مورد درخواست وتایید می باشد.تسویه4ماهه .پیوست پیش فاکتور الزامیست. استعلام ایران کد مشابه .مانومتر صنعتی دوگیج مدل زینسر مورد درخواست وتایید می باشد.تسویه4ماهه .پیوست پیش فاکتور الزامیست. 06/09/1401 05:48:00 ق.ظ استعلام خرید 10 عدد بگ اندازه گیری گاز طبق مشخصات فرم استعلام بهای پیوست استعلام خرید 10 عدد بگ اندازه گیری گاز طبق مشخصات فرم استعلام بهای پیوست 06/09/1401 04:53:00 ق.ظ استعلام شارژ و سرویس خاموش کننده های اطفای حریق طبق فایل پیوست استعلام شارژ و سرویس خاموش کننده های اطفای حریق طبق فایل پیوست 06/09/1401 04:34:00 ق.ظ استعلام بازدید، کنترل و شارژ کپسول های آتش نشانی ساختمان های بانک مرکزی به شرح اسناد پیوست استعلام بازدید، کنترل و شارژ کپسول های آتش نشانی ساختمان های بانک مرکزی به شرح اسناد پیوست 06/09/1401 02:23:00 ب.ظ استعلام ست کپسول انتونکس10لیتر2عدد.(گیون ست).دارای ایمد وIRC.ونمایندگی فروش.پرداخت2تا3ماهه.هزینه ارسال بافروشنده.ایرانکدمشابه است. استعلام ست کپسول انتونکس10لیتر2عدد.(گیون ست).دارای ایمد وIRC.ونمایندگی فروش.پرداخت2تا3ماهه.هزینه ارسال بافروشنده.ایرانکدمشابه است. 06/09/1401 02:20:00 ب.ظ استعلام ایران کد مشابه می باشد Standard GAS for Chromatography device calibration استعلام ایران کد مشابه می باشد Standard GAS for Chromatography device calibration 06/09/1401 02:19:00 ب.ظ استعلام سرویس 6 هزار دستگاه اکسیژن ساز دلوار فراز (طبق لیست پیوست) استعلام سرویس 6 هزار دستگاه اکسیژن ساز دلوار فراز (طبق لیست پیوست) 06/09/1401 02:14:00 ب.ظ استعلام مانومتر کپسولی اکسیژن- فشار شکن اکسیژن- فشار شکن N2O به شرح پیوست استعلام مانومتر کپسولی اکسیژن- فشار شکن اکسیژن- فشار شکن N2O به شرح پیوست 06/09/1401 02:14:00 ب.ظ استعلام کپسول 5 لیتری و 10لیتری اکسیژن با ترالی -کپسول 20لیتری و 40 لیتری اکسیژن با ترالی -کپسول 40 لیتری N2O با ترالی به شرح پیوست استعلام کپسول 5 لیتری و 10لیتری اکسیژن با ترالی -کپسول 20لیتری و 40 لیتری اکسیژن با ترالی -کپسول 40 لیتری N2O با ترالی به شرح پیوست 06/09/1401 02:13:00 ب.ظ استعلام مانومتر طبی سر کپسول اکسیژن با لیوان نشکن طبق شرایط خرید پیوست- ایران کد مشابه است- پیش فاکتور پیوست گردد استعلام مانومتر طبی سر کپسول اکسیژن با لیوان نشکن طبق شرایط خرید پیوست- ایران کد مشابه است- پیش فاکتور پیوست گردد 06/09/1401 02:13:00 ب.ظ استعلام اکسیژن مایع طبی با خلوص 99/9 درصد استعلام اکسیژن مایع طبی با خلوص 99/9 درصد 05/09/1401 11:15:00 ق.ظ مناقصه خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری ... مناقصه خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری ... 05/09/1401 11:30:32 ق.ظ استعلام تهیه و حمل و شارژ اکسیژن مایع استعلام تهیه و حمل و شارژ اکسیژن مایع 05/09/1401 11:11:00 ق.ظ استعلام دستگاه اکسیژن ساز طبق لیست پیوست استعلام دستگاه اکسیژن ساز طبق لیست پیوست 05/09/1401 10:43:00 ق.ظ استعلام شارژ 4 سیلندر 65 کیلویی گاز آمونیاک طبق پیوست. استعلام شارژ 4 سیلندر 65 کیلویی گاز آمونیاک طبق پیوست. 05/09/1401 10:34:00 ق.ظ