گازهای طبی و صنعتی و مخازن و تجهیزات مربوطه info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام شارژ کپسول آتش نشانی استعلام شارژ کپسول آتش نشانی 09/09/1402 07:54:00 ق.ظ استعلام شارژ مجدد خاموش کننده های منطقه طبق پیوست /پروانه کار یا گواهی صلاحیت، وجود کارگاه مجهز به دستگاه شارژ اتوماتیک، نوع پودر مصرفی(پودر سپیکو) الزامی استعلام شارژ مجدد خاموش کننده های منطقه طبق پیوست /پروانه کار یا گواهی صلاحیت، وجود کارگاه مجهز به دستگاه شارژ اتوماتیک، نوع پودر مصرفی(پودر سپیکو) الزامی 09/09/1402 07:48:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی،تست هیدرو استاتیک کپسول های منطقه طبق پیوست/ارایه مجوزهای انجام تست هیدرو استاتیک سیلندرهای بدون درز(co2) و سیلندرهای پودر و گاز استعلام رنگ آمیزی،تست هیدرو استاتیک کپسول های منطقه طبق پیوست/ارایه مجوزهای انجام تست هیدرو استاتیک سیلندرهای بدون درز(co2) و سیلندرهای پودر و گاز 09/09/1402 07:48:00 ق.ظ استعلام شارژ کپسول آتش نشانی استعلام شارژ کپسول آتش نشانی 09/09/1402 07:37:00 ق.ظ استعلام شارژ کپسول آتش نشانی استعلام شارژ کپسول آتش نشانی 09/09/1402 07:25:00 ق.ظ استعلام اکسی هود نوزاد در سایزهای مختلف استعلام اکسی هود نوزاد در سایزهای مختلف 09/09/1402 06:34:00 ق.ظ استعلام اورهال دستگاه اکسیژن ساز-GA 55 -تعویض سیم پیچ الکترو موتور - عیب یابی تابلو برق و رفع آن استعلام اورهال دستگاه اکسیژن ساز-GA 55 -تعویض سیم پیچ الکترو موتور - عیب یابی تابلو برق و رفع آن 09/09/1402 06:00:00 ق.ظ مناقصه تامین گاز هلیوم خالص 99/999 درصد مناقصه تامین گاز هلیوم خالص 99/999 درصد 09/09/1402 05:50:54 ق.ظ استعلام، گازها وموادشیمیایی صنعتی استعلام، گازها وموادشیمیایی صنعتی 09/09/1402 03:48:06 ق.ظ استعلام شارژ کپسول گاز H2S 99.95% استعلام شارژ کپسول گاز H2S 99.95% 09/09/1402 01:05:00 ب.ظ استعلام کپسول خالی (1000 کیلویی ) فریون R22 استعلام کپسول خالی (1000 کیلویی ) فریون R22 09/09/1402 01:02:00 ب.ظ استعلام گاز طبی و خط دار - براساس لیست پیوست استعلام گاز طبی و خط دار - براساس لیست پیوست 08/09/1402 10:58:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات پزشکی طبق مشخصات پیوست استعلام خرید تجهیزات پزشکی طبق مشخصات پیوست 08/09/1402 10:08:00 ق.ظ استعلام نصب و راه اندازی کنسول طبی استعلام نصب و راه اندازی کنسول طبی 08/09/1402 10:05:00 ق.ظ استعلام خرید ونصب المنت فیلترnox270mf خرید ونصب المنت فیلترnox270pf و... طبق لیست پیوست استعلام خرید ونصب المنت فیلترnox270mf خرید ونصب المنت فیلترnox270pf و... طبق لیست پیوست 08/09/1402 10:03:00 ق.ظ استعلام سیلندر خاموش کننده طبق فایل پیوست استعلام سیلندر خاموش کننده طبق فایل پیوست 08/09/1402 09:46:00 ق.ظ استعلام گازهای کالیبراسیون.لطفاً طبق فایل پیوست پیشنهاد فنی و مالی را داخل سامانه حتماً بار گذاری نمایید.در صورت عدم پیوست قیمت پیشنهادی ابطال می گردد. استعلام گازهای کالیبراسیون.لطفاً طبق فایل پیوست پیشنهاد فنی و مالی را داخل سامانه حتماً بار گذاری نمایید.در صورت عدم پیوست قیمت پیشنهادی ابطال می گردد. 08/09/1402 09:27:00 ق.ظ استعلام تست هیدو استاتیک و شارژ 5 عدد کپسول co2 به وزن 62 کیلو گرم و یک عدد کپسول نیتروژن 10 تیتری استعلام تست هیدو استاتیک و شارژ 5 عدد کپسول co2 به وزن 62 کیلو گرم و یک عدد کپسول نیتروژن 10 تیتری 08/09/1402 08:03:00 ق.ظ استعلام قطعات مورد نیاز اکسیژن ساز هوا یار600 لیتر در دقیقه/طبق لیست پیوست/پرداخت پس از تامین اعتبار/هزینه حمل با تامین کننده استعلام قطعات مورد نیاز اکسیژن ساز هوا یار600 لیتر در دقیقه/طبق لیست پیوست/پرداخت پس از تامین اعتبار/هزینه حمل با تامین کننده 08/09/1402 07:49:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات جابجایی دستگاههای اکسیژن سازوکمپرسوروسیستم ساکشن طبق فرم استعلام پیوستی وبرگ بازدید استعلام اجرای عملیات جابجایی دستگاههای اکسیژن سازوکمپرسوروسیستم ساکشن طبق فرم استعلام پیوستی وبرگ بازدید 08/09/1402 07:47:00 ق.ظ استعلام انواع کپسول مطابق با مشخصات فنی مندرج در فرم درخواست خرید (پیوست) استعلام انواع کپسول مطابق با مشخصات فنی مندرج در فرم درخواست خرید (پیوست) 08/09/1402 07:38:00 ق.ظ استعلام شارژ یک عدد کپسول اکسیژن به شماره تقاضای 0200019 الزاما طبق شرح پیوست استعلام شارژ یک عدد کپسول اکسیژن به شماره تقاضای 0200019 الزاما طبق شرح پیوست 08/09/1402 07:33:00 ق.ظ استعلام شارژ هلیوم به شماره تقاضای 0200032 الزاما طبق شرح پیوست استعلام شارژ هلیوم به شماره تقاضای 0200032 الزاما طبق شرح پیوست 08/09/1402 06:59:00 ق.ظ استعلام خرید کپسول آتشنشانی استعلام خرید کپسول آتشنشانی 08/09/1402 05:56:00 ق.ظ استعلام، گازها وموادشیمیایی صنعتی استعلام، گازها وموادشیمیایی صنعتی 08/09/1402 04:33:51 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات سرویس، تعمیر، شارژ و تست هیدرواستاتیک و رنگ امیزی انواع کپسول آتش نشانی منصوب در اماکن مترو تهران مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام عملیات سرویس، تعمیر، شارژ و تست هیدرواستاتیک و رنگ امیزی انواع کپسول آتش نشانی منصوب در اماکن مترو تهران 08/09/1402 04:03:00 ق.ظ استعلام H2S CYLINDAR 7 PPM استعلام H2S CYLINDAR 7 PPM 08/09/1402 01:08:00 ب.ظ استعلام اکسیژن مایع استعلام اکسیژن مایع 08/09/1402 01:08:00 ب.ظ استعلام خریداری لوازم اکسیژن ساز بیمارستان طبق لیست پیوست.هزینه حمل تا بیمارستان با فروشده میباشد.تایید کارشناس شرط تحویل کالا میباشد. استعلام خریداری لوازم اکسیژن ساز بیمارستان طبق لیست پیوست.هزینه حمل تا بیمارستان با فروشده میباشد.تایید کارشناس شرط تحویل کالا میباشد. 07/09/1402 11:46:00 ق.ظ استعلام تعمیر درایر دستگاه اکسیژن ساز حجیم بیمارستان استعلام تعمیر درایر دستگاه اکسیژن ساز حجیم بیمارستان 07/09/1402 11:27:00 ق.ظ استعلام انواع گاز فریون استعلام انواع گاز فریون 07/09/1402 10:28:00 ق.ظ استعلام اکسژن مایع با خلوص 99 درصد به مقدار6000 کیلو گرم با تحویل در سه نوبت استعلام اکسژن مایع با خلوص 99 درصد به مقدار6000 کیلو گرم با تحویل در سه نوبت 07/09/1402 10:16:00 ق.ظ استعلام شارژ سیلندر 50لیتری گاز هلیوم خالص مطابق فرم استعلام بهای پیوست استعلام شارژ سیلندر 50لیتری گاز هلیوم خالص مطابق فرم استعلام بهای پیوست 07/09/1402 08:40:00 ق.ظ استعلام اکسیژن مایع خلوص 99/99درصد استعلام اکسیژن مایع خلوص 99/99درصد 07/09/1402 08:27:00 ق.ظ استعلام شارژ سیلندر 50لیتری گاز هلیوم خالص مطابق فرم استعلام بهای پیوست استعلام شارژ سیلندر 50لیتری گاز هلیوم خالص مطابق فرم استعلام بهای پیوست 07/09/1402 08:20:00 ق.ظ استعلام شارژ یا معاوضه کپسول 50 لیتری گاز دی اکسید کربن (CO2)با خلوص حداقل 99.995 % استعلام شارژ یا معاوضه کپسول 50 لیتری گاز دی اکسید کربن (CO2)با خلوص حداقل 99.995 % 07/09/1402 08:15:00 ق.ظ استعلام مجموعه 9 عددی سیلندر 50 لیتری اکسِزن با خلوص ،99.9 گرید 3 و با فشار کاری 200 بار به همراه منی فولد از نوع تانگوم استعلام مجموعه 9 عددی سیلندر 50 لیتری اکسِزن با خلوص ،99.9 گرید 3 و با فشار کاری 200 بار به همراه منی فولد از نوع تانگوم 07/09/1402 07:48:00 ق.ظ استعلام گاز فریون طبق شرح تقاضای پیوست.اولویت با کالای ایرانی می باشد. استعلام گاز فریون طبق شرح تقاضای پیوست.اولویت با کالای ایرانی می باشد. 07/09/1402 07:31:00 ق.ظ استعلام 1- کپسول گاز ارگون 22 کیلویی 1 عدد ( R22) 2- کمپرسور کولر گازی 2 دستگاه ( جنرال پیستونی ) 3- لوله مویی 2بسته استعلام 1- کپسول گاز ارگون 22 کیلویی 1 عدد ( R22) 2- کمپرسور کولر گازی 2 دستگاه ( جنرال پیستونی ) 3- لوله مویی 2بسته 07/09/1402 07:14:00 ق.ظ استعلام 22000 کیلوگرم اکسیژن مایع طبی استعلام 22000 کیلوگرم اکسیژن مایع طبی 07/09/1402 05:51:00 ق.ظ استعلام تست هیدرو استاتیک کپسول آتش نشانی یه تعداد 70-عدد-شارژخاموش کننده co2شش کیلویی33عدد-شارژخاموش کننده پدر گاز 6 کیلویی 37عدد-ایرانکد مشابه-پرداخت 5ماه استعلام تست هیدرو استاتیک کپسول آتش نشانی یه تعداد 70-عدد-شارژخاموش کننده co2شش کیلویی33عدد-شارژخاموش کننده پدر گاز 6 کیلویی 37عدد-ایرانکد مشابه-پرداخت 5ماه 07/09/1402 05:48:00 ق.ظ استعلام سرویس دوره ای دستگاه اکسیژن ساز300 لیتری بیمارستانی استعلام سرویس دوره ای دستگاه اکسیژن ساز300 لیتری بیمارستانی 07/09/1402 05:03:00 ق.ظ مناقصه تامین یک دستگاه گاز خنثی نیتروژن - نوبت دوم مناقصه تامین یک دستگاه گاز خنثی نیتروژن - نوبت دوم 07/09/1402 05:02:41 ق.ظ استعلام الکترونیکی، موتور فن با پروانه جهت کندانسور دستگاه آنالایزر Co استعلام الکترونیکی، موتور فن با پروانه جهت کندانسور دستگاه آنالایزر Co 07/09/1402 04:48:14 ق.ظ استعلام الکترونیکی، گار میکس جهت آنالایزر استعلام الکترونیکی، گار میکس جهت آنالایزر 07/09/1402 04:34:04 ق.ظ استعلام کپسول اسیتیلن همراه گاز(طبق مشخصات پیوست) استعلام کپسول اسیتیلن همراه گاز(طبق مشخصات پیوست) 06/09/1402 11:29:00 ق.ظ استعلام گازهای گالیبراسیون استعلام گازهای گالیبراسیون 06/09/1402 11:29:00 ق.ظ استعلام سنسور دستگاه گاز سنج پرتابل SPARE PART FOR HONEYWELL BW MAXXT II PORTABLE GAS DETECTOR استعلام سنسور دستگاه گاز سنج پرتابل SPARE PART FOR HONEYWELL BW MAXXT II PORTABLE GAS DETECTOR 06/09/1402 10:32:00 ق.ظ استعلام خرید دستگاه اندازه گیری گاز اکسیژن در مخلوط گازه مدل QRAE3 مجهز به سنسور اکسیژن مطابق فایل پیوست استعلام خرید دستگاه اندازه گیری گاز اکسیژن در مخلوط گازه مدل QRAE3 مجهز به سنسور اکسیژن مطابق فایل پیوست 06/09/1402 10:30:00 ق.ظ استعلام شارژ کامل کپسول های اطفا حریق استعلام شارژ کامل کپسول های اطفا حریق 06/09/1402 08:43:23 ق.ظ استعلام خرید اکسیژن مایع به مقدار 140تن (هر 20روز 20تن استعلام خرید اکسیژن مایع به مقدار 140تن (هر 20روز 20تن 06/09/1402 07:45:00 ق.ظ استعلام اقلام تاسیسات طبق لیست پیوست/اکسیژن ساز /ساکشن مرکزی/هوای فشرده فرسار تجارت/پرداخت پس از تامین اعتبار/هزینه حمل با تامین کننده/ استعلام اقلام تاسیسات طبق لیست پیوست/اکسیژن ساز /ساکشن مرکزی/هوای فشرده فرسار تجارت/پرداخت پس از تامین اعتبار/هزینه حمل با تامین کننده/ 06/09/1402 06:44:00 ق.ظ استعلام انجام تست هیدرواستاتیک خاموش کننده های پودری و گازی شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه لرستان استعلام انجام تست هیدرواستاتیک خاموش کننده های پودری و گازی شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه لرستان 06/09/1402 06:16:00 ق.ظ مناقصه شارژ انواع کپسول های آزمایشگاهی مناقصه شارژ انواع کپسول های آزمایشگاهی 06/09/1402 05:32:43 ق.ظ استعلام کپسول اطفاء حریق پودر گاز 6کیلویی 6دستگاه و کپسول اطفاء co2 شش کیلویی 5 دستگاه دارای علامت استاندار استعلام کپسول اطفاء حریق پودر گاز 6کیلویی 6دستگاه و کپسول اطفاء co2 شش کیلویی 5 دستگاه دارای علامت استاندار 06/09/1402 05:26:00 ق.ظ استعلام یژن مایع25000هزارکیلوگرم(معادل25تن)-شماره حساب ارائه شده درفاکتور به نام شرکت یا فرد شرکت کننده مطابقت داشته باشد داشته باشد استعلام یژن مایع25000هزارکیلوگرم(معادل25تن)-شماره حساب ارائه شده درفاکتور به نام شرکت یا فرد شرکت کننده مطابقت داشته باشد داشته باشد 06/09/1402 05:15:00 ق.ظ استعلام نصب وراه اندازی کنسول گازهای طبی 3گاز 8دستگاه و همچنین نصب وراه اندازی کنسول گازهای طبی 2گاز تعداد 14 دستگاه به همراه کلیه امور مربوطه استعلام نصب وراه اندازی کنسول گازهای طبی 3گاز 8دستگاه و همچنین نصب وراه اندازی کنسول گازهای طبی 2گاز تعداد 14 دستگاه به همراه کلیه امور مربوطه 06/09/1402 05:15:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی 22 عدد کپسول اکسیژن از سیاه به سفید استعلام رنگ آمیزی 22 عدد کپسول اکسیژن از سیاه به سفید 06/09/1402 05:14:00 ق.ظ استعلام گازهای طبی به شرح پیوست تحویل درب پژوهشگاه رویان استعلام گازهای طبی به شرح پیوست تحویل درب پژوهشگاه رویان 06/09/1402 05:14:00 ق.ظ استعلام تست هیدرواستاتیک 70عدد کپسول اکسیزن طبق لیست پیوستی استعلام تست هیدرواستاتیک 70عدد کپسول اکسیزن طبق لیست پیوستی 06/09/1402 05:14:00 ق.ظ استعلام، کپسول ‎گاز بوتان‏ ‎22 Kg‏ کپسول ‎گاز بوتان‏ ‎22 Kg‏ 06/09/1402 04:10:12 ق.ظ استعلام شارژکپسول اطفاء حریق، داشتن مجوز فغالیت الزامیست در غیر اینصورت تامین کننده مردود میگردد. استعلام شارژکپسول اطفاء حریق، داشتن مجوز فغالیت الزامیست در غیر اینصورت تامین کننده مردود میگردد. 06/09/1402 01:21:00 ب.ظ استعلام کپسول CO2 ده لیتری استعلام کپسول CO2 ده لیتری 06/09/1402 01:20:00 ب.ظ استعلام گاز R22 مطابق با دیتا شیت پیوست - واحد شمارش کالا کیلو گرم است و واحد عدد مورد نظر نیست استعلام گاز R22 مطابق با دیتا شیت پیوست - واحد شمارش کالا کیلو گرم است و واحد عدد مورد نظر نیست 06/09/1402 01:19:00 ب.ظ استعلام خریداری لوازم اکسیژن ساز بیمارستان طبق لیست پیوست.هزینه حمل تا بیمارستان با فروشده میباشد.تایید کارشناس شرط تحویل کالا میباشد. استعلام خریداری لوازم اکسیژن ساز بیمارستان طبق لیست پیوست.هزینه حمل تا بیمارستان با فروشده میباشد.تایید کارشناس شرط تحویل کالا میباشد. 05/09/1402 10:20:00 ق.ظ استعلام شارژ کپسولهای اطفا حریق استعلام شارژ کپسولهای اطفا حریق 05/09/1402 10:07:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان شفاء بشرویه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان شفاء بشرویه 05/09/1402 10:06:00 ق.ظ استعلام سیلندر اکسیژن ده لیتری 15عدد.طبق مشخصات مشخص شده وبا هماهنگی به شماره 09183797937 باز پرداخت 5ماهه وهزینه ارسال بر عهده تامین کننده استعلام سیلندر اکسیژن ده لیتری 15عدد.طبق مشخصات مشخص شده وبا هماهنگی به شماره 09183797937 باز پرداخت 5ماهه وهزینه ارسال بر عهده تامین کننده 05/09/1402 10:06:00 ق.ظ استعلام دسته هوا برش و کپسول اکسیژن و استیلن استعلام دسته هوا برش و کپسول اکسیژن و استیلن 05/09/1402 09:07:00 ق.ظ استعلام اکسیژن مایع بیمارستانی-8000کیلو-تحویل درب بیمارستان-باسیکول خالی بار وپربار درتربت حیدریه انجام شود-تسویه3ماهه استعلام اکسیژن مایع بیمارستانی-8000کیلو-تحویل درب بیمارستان-باسیکول خالی بار وپربار درتربت حیدریه انجام شود-تسویه3ماهه 05/09/1402 07:37:00 ق.ظ استعلام اکسژن مایع با خلوص 99 درصد به مقدار6000 کیلو گرم با تحویل در سه نوبت استعلام اکسژن مایع با خلوص 99 درصد به مقدار6000 کیلو گرم با تحویل در سه نوبت 05/09/1402 07:12:00 ق.ظ استعلام تعمیر کولر گازی استعلام تعمیر کولر گازی 05/09/1402 07:12:00 ق.ظ استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی 28 عدد توضیحات در پیوست استعلام شارژ کپسولهای آتش نشانی 28 عدد توضیحات در پیوست 05/09/1402 06:43:00 ق.ظ استعلام دستگاه اکسیژن ساز پرتابل10لیتری آمبولانس،ساخت ایران،طبق الزامات آی مد،ثبت کالاونمایندگی توزیع معتبر.ذکر برندومشخصات وعکس الزامیست.تحویل در بیمارستان استعلام دستگاه اکسیژن ساز پرتابل10لیتری آمبولانس،ساخت ایران،طبق الزامات آی مد،ثبت کالاونمایندگی توزیع معتبر.ذکر برندومشخصات وعکس الزامیست.تحویل در بیمارستان 05/09/1402 06:15:00 ق.ظ استعلام شارژ کپسول های بیمارستانی به شرح فایل پیوستی استعلام شارژ کپسول های بیمارستانی به شرح فایل پیوستی 05/09/1402 06:12:00 ق.ظ استعلام تست هیدرواستاتیک و شارژ کپسول اطفاء حریق در 5 مورد طبق در خواست پیوست-پرداخت 4 ماهه استعلام تست هیدرواستاتیک و شارژ کپسول اطفاء حریق در 5 مورد طبق در خواست پیوست-پرداخت 4 ماهه 05/09/1402 05:56:00 ق.ظ استعلام اکسیژن مایع با خلوص 99درصد به مقدار12تن فقط ازشرکتهای ثبت شده درسامانه ISOM.ISIRI.GOV.IR با ذکر فراورده اکسیژن طبی ودارای پروانه معتبرخریداری میگردد. استعلام اکسیژن مایع با خلوص 99درصد به مقدار12تن فقط ازشرکتهای ثبت شده درسامانه ISOM.ISIRI.GOV.IR با ذکر فراورده اکسیژن طبی ودارای پروانه معتبرخریداری میگردد. 05/09/1402 05:35:00 ق.ظ استعلام تامین ابزار و تجهیزات ایمنی و کار گروه های اتفاقات و عملیات مدیریت های برق استان (مطابق پیوست)/H استعلام تامین ابزار و تجهیزات ایمنی و کار گروه های اتفاقات و عملیات مدیریت های برق استان (مطابق پیوست)/H 05/09/1402 05:19:00 ق.ظ استعلام درخواست کنسول اکسیژن و متعلقات - نام کالا بصورت نمونه انتخاب شده است درخواست پیوست می باشد . استعلام درخواست کنسول اکسیژن و متعلقات - نام کالا بصورت نمونه انتخاب شده است درخواست پیوست می باشد . 05/09/1402 05:04:00 ق.ظ استعلام مانومتر کپسول اکسیژن سانترال 10 لیتری 200 عدد و پرتابل 2 لیتری 100 عدد - سر کپسولی-حباب ساز از جنس مرغوب -ابری و اسفنجی نباشد. استعلام مانومتر کپسول اکسیژن سانترال 10 لیتری 200 عدد و پرتابل 2 لیتری 100 عدد - سر کپسولی-حباب ساز از جنس مرغوب -ابری و اسفنجی نباشد. 05/09/1402 04:13:00 ق.ظ استعلام، اواپراتور رگلاتور گاز لیفتراک مارک کوماتسو اواپراتور رگلاتور گاز لیفتراک مارک کوماتسو 05/09/1402 04:10:15 ق.ظ استعلام، گاز آرگون گاز آرگون 05/09/1402 04:08:29 ق.ظ استعلام 1 دستگاه جوش بهمراه 20عدد کپسول pm هزینه حمل با فروشنده هماهنگی 61638143 تسویه 2ماهه استعلام 1 دستگاه جوش بهمراه 20عدد کپسول pm هزینه حمل با فروشنده هماهنگی 61638143 تسویه 2ماهه 05/09/1402 01:16:00 ب.ظ استعلام کیت اکسیژن محلول در آب 5 بسته مطابق تقاضای پیوست . استعلام کیت اکسیژن محلول در آب 5 بسته مطابق تقاضای پیوست . 05/09/1402 12:58:00 ب.ظ استعلام گاز مایع با خلوص 99 درصد 10 تن استعلام گاز مایع با خلوص 99 درصد 10 تن 04/09/1402 11:39:00 ق.ظ استعلام تحویل دربیمارستان شازند به عهده تامین کننده می باشد استعلام تحویل دربیمارستان شازند به عهده تامین کننده می باشد 04/09/1402 11:36:00 ق.ظ استعلام کپسول اطفاء حریق30عدد(15عدد پودری 6 کیلویی-4 عدد کف و گاز 10 کیلویی-6عددco2 کوچک-2عدد co2 50 کیلویی- 3 عدد پودری50 کیلویی طبق درخواست پیوست- استعلام کپسول اطفاء حریق30عدد(15عدد پودری 6 کیلویی-4 عدد کف و گاز 10 کیلویی-6عددco2 کوچک-2عدد co2 50 کیلویی- 3 عدد پودری50 کیلویی طبق درخواست پیوست- 04/09/1402 10:56:00 ق.ظ استعلام گاز فله‌ای CO2 ... استعلام گاز فله‌ای CO2 ... 04/09/1402 10:52:56 ق.ظ مناقصه یک دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان شفاء مناقصه یک دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان شفاء 04/09/1402 10:42:42 ق.ظ استعلام خرید سه ردیف پلاستیک ... استعلام خرید سه ردیف پلاستیک ... 04/09/1402 10:42:35 ق.ظ استعلام سرویس و نگهداری کپسول های سقفی آتش نشانی کلیه واحد ها و شعب بانک ملی مطابق قرارداد پیوست. ضمانت نامه مبلغ 100.000.000ریال. استعلام سرویس و نگهداری کپسول های سقفی آتش نشانی کلیه واحد ها و شعب بانک ملی مطابق قرارداد پیوست. ضمانت نامه مبلغ 100.000.000ریال. 04/09/1402 09:27:00 ق.ظ استعلام کپسول 11.3 کیلوگرمی و ... مطابق پیوست شده استعلام کپسول 11.3 کیلوگرمی و ... مطابق پیوست شده 04/09/1402 09:26:00 ق.ظ استعلام بازدید، تست و شارژ کپسولهای اطفاء حریق استعلام بازدید، تست و شارژ کپسولهای اطفاء حریق 04/09/1402 08:16:00 ق.ظ استعلام اجرا و ساخت فندانسیون مخزن کپسول اکسیژن بیمارستان رازی. استعلام اجرا و ساخت فندانسیون مخزن کپسول اکسیژن بیمارستان رازی. 04/09/1402 07:52:00 ق.ظ استعلام اجرا و ساخت فندانسیون مخزن اکسیژن مایع امام سجاد رامسر. استعلام اجرا و ساخت فندانسیون مخزن اکسیژن مایع امام سجاد رامسر. 04/09/1402 07:51:00 ق.ظ استعلام کپسول اکسیژن 5 لیتری 2 عدد استعلام کپسول اکسیژن 5 لیتری 2 عدد 04/09/1402 07:51:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی مناقصه سیلندر کلر 800 کیلوگرمی و 45 کیلوگرمی- نوبت دوم فراخوان ارزیابی مناقصه سیلندر کلر 800 کیلوگرمی و 45 کیلوگرمی- نوبت دوم 04/09/1402 06:22:02 ق.ظ استعلام 2 قلم کپسول گاز آزمایشگاهی طبق شرح مندرج در فایل ضمیمه استعلام 2 قلم کپسول گاز آزمایشگاهی طبق شرح مندرج در فایل ضمیمه 04/09/1402 06:06:00 ق.ظ مناقصه تامین یک دستگاه گاز خنثی نیتروژن 99.9 درصد -مرحله دوم نوبت اول مناقصه تامین یک دستگاه گاز خنثی نیتروژن 99.9 درصد -مرحله دوم نوبت اول 04/09/1402 06:02:45 ق.ظ استعلام گاز lpg (ارسا یا پرسی) پاسخ ها در فرم استعلام پیوست تکمیل وبارگزاری گردد. استعلام گاز lpg (ارسا یا پرسی) پاسخ ها در فرم استعلام پیوست تکمیل وبارگزاری گردد. 04/09/1402 05:35:00 ق.ظ