طبخ غذا info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو دو وعده غذا مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ، توزیع و سرو دو وعده غذا 10/09/1401 07:24:09 ق.ظ مناقصه انجام خدمات غذایی و خدمات اتاقداری ... نوبت دوم مناقصه انجام خدمات غذایی و خدمات اتاقداری ... نوبت دوم . 10/09/1401 07:11:30 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان گلستان اهواز در سال 1402 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان گلستان اهواز در سال 1402 10/09/1401 06:31:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) اهوازدر سال 1402 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) اهوازدر سال 1402 10/09/1401 06:31:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان رازی اهواز در سال 1402 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان رازی اهواز در سال 1402 10/09/1401 06:30:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز در سال 1402 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز در سال 1402 10/09/1401 06:30:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان بقایی 2 و شفا اهواز در سال 1402 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان بقایی 2 و شفا اهواز در سال 1402 10/09/1401 06:30:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان سلامت اهواز در سال 1402 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان سلامت اهواز در سال 1402 10/09/1401 06:30:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ابوذر اهواز در سال 1402 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ابوذر اهواز در سال 1402 10/09/1401 06:30:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان سینا اهواز در سال 1402 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان سینا اهواز در سال 1402 10/09/1401 06:29:00 ق.ظ استعلام تهیه پخت و آماده سازی غذا:شام و ناهارهمراه با پذیرایی ،ایران کد خدمت درخواستی مشابه ثبت شده است،میز اردو رو غذا،تعداد هر وعده طبق توضیحات فایل پیوست استعلام تهیه پخت و آماده سازی غذا:شام و ناهارهمراه با پذیرایی ،ایران کد خدمت درخواستی مشابه ثبت شده است،میز اردو رو غذا،تعداد هر وعده طبق توضیحات فایل پیوست 10/09/1401 05:55:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام جعفر صادق(ع) و دانشکده پرستاری میبد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام جعفر صادق(ع) و دانشکده پرستاری میبد 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام پذیرایی سه وعده غذایی صبحانه ناهار و شام به مدت 4 روز در شهر مشهد مقدس استعلام پذیرایی سه وعده غذایی صبحانه ناهار و شام به مدت 4 روز در شهر مشهد مقدس 10/09/1401 01:32:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری تهیه مواد اولیه،طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری الیگودرز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری تهیه مواد اولیه،طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری الیگودرز 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری تهیه مواد اولیه،طبخ و توزیع غذای مجتمع عالی سلامت دورود مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای امور واگذاری تهیه مواد اولیه،طبخ و توزیع غذای مجتمع عالی سلامت دورود 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی دانشگاه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای معاونت دانشجویی دانشگاه 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبی 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام تجدید مناقصه خرید غذای کارکنان و مامورین مرکز انتقال نفت نائین استعلام تجدید مناقصه خرید غذای کارکنان و مامورین مرکز انتقال نفت نائین 09/09/1401 11:37:00 ق.ظ استعلام خرید 800 عددسینی غذا با مشخصات پیوستی-ایران کد مشابه می باشد -پیوست پیش فاکتور الزامی می باشد -تامین کننده می بایست در محدوده استان قم باشد استعلام خرید 800 عددسینی غذا با مشخصات پیوستی-ایران کد مشابه می باشد -پیوست پیش فاکتور الزامی می باشد -تامین کننده می بایست در محدوده استان قم باشد 09/09/1401 11:09:00 ق.ظ استعلام اجرای مراسم و تهیه غذا استعلام اجرای مراسم و تهیه غذا 09/09/1401 10:17:00 ق.ظ استعلام خرید غذای بیرون بر جهت بیمارستان طبق برنامه اعلامی ازسوی کارشناس تغذیه روزانه 7وعده ناهار وشام استعلام خرید غذای بیرون بر جهت بیمارستان طبق برنامه اعلامی ازسوی کارشناس تغذیه روزانه 7وعده ناهار وشام 09/09/1401 10:14:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای شرایط شرکت در مناقصه خرید ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی ، فرهنگی سال 1402 -1401 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای شرایط شرکت در مناقصه خرید ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی ، فرهنگی سال 1402 -1401 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 09/09/1401 07:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای شرایط شرکت در مناقصه خرید ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی ، فرهنگی سال 1402 -1401 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای شرایط شرکت در مناقصه خرید ، طبخ و توزیع غذا معاونت دانشجویی ، فرهنگی سال 1402 -1401 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 09/09/1401 07:47:00 ق.ظ استعلام تهیه 1650پرس غذا جهت اداره کل امور مالیاتی خوزستان استعلام تهیه 1650پرس غذا جهت اداره کل امور مالیاتی خوزستان 09/09/1401 07:46:00 ق.ظ مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران و محل کار کارکنان انبار نفت و سوختگیری هواپیمائی- نوبت دوم مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران و محل کار کارکنان انبار نفت و سوختگیری هواپیمائی- نوبت دوم 09/09/1401 07:24:56 ق.ظ مناقصه, م م/۰۱/۰۲۰۶ تهیه طبخ و توزیع سه وعده غذا(صبحانه ناهار شام) وانجام خدمات اتاقداری در مهمانسرای خرمکوش مناقصه, م م/۰۱/۰۲۰۶ تهیه طبخ و توزیع سه وعده غذا(صبحانه ناهار شام) وانجام خدمات اتاقداری در مهمانسرای خرمکوش 09/09/1401 07:05:54 ق.ظ مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان - نوبت دوم مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان - نوبت دوم 09/09/1401 07:05:02 ق.ظ مناقصه و مزایده انجام امور سلف سرویس (آشپزی) مناقصه و مزایده انجام امور سلف سرویس (آشپزی) 09/09/1401 06:48:45 ق.ظ فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان - تجدید فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان - تجدید 09/09/1401 06:28:01 ق.ظ مناقصه عمومی خرید تجهیزات مورد نیاز ساختمان جدیدالاحداث... مناقصه عمومی خرید تجهیزات مورد نیاز ساختمان جدیدالاحداث... 09/09/1401 06:20:45 ق.ظ مناقصه عمومی امور واگذاری ایاب و ذهاب ستاد دانشگاه... مناقصه عمومی امور واگذاری ایاب و ذهاب ستاد دانشگاه... 09/09/1401 05:33:47 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی م م/01/0071 ت1 انجام خدمات غذایی و خدمات اتاقداری در محل استقرار دکل تعمیراتی 107 و خدمات اتاقداری جهت 6 دستگاه لوله مغزی سیار مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی م م/01/0071 ت1 انجام خدمات غذایی و خدمات اتاقداری در محل استقرار دکل تعمیراتی 107 و خدمات اتاقداری جهت 6 دستگاه لوله مغزی سیار 09/09/1401 04:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای رستوران سلف و سرویس دانشجویان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای رستوران سلف و سرویس دانشجویان 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین غذا و خدمات اردوگاهی سه دستگاه حفاری در دریا مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین غذا و خدمات اردوگاهی سه دستگاه حفاری در دریا 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد، طبخ و توزیع غذای بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد، طبخ و توزیع غذای بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذا مورد نیاز واحد های اجرایی تحت امر سازمان عمران شهرداری سیرجان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذا مورد نیاز واحد های اجرایی تحت امر سازمان عمران شهرداری سیرجان 08/09/1401 11:36:00 ق.ظ مناقصه عمومی تامین غذا و خدمات اردوگاهی موردنیاز کارکنان سه دستگاه حفاری- نوبت دوم مناقصه عمومی تامین غذا و خدمات اردوگاهی موردنیاز کارکنان سه دستگاه حفاری- نوبت دوم 08/09/1401 11:44:52 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید پرسی غذای دانشکده پرستاری کاشمر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور مربوط به خرید پرسی غذای دانشکده پرستاری کاشمر 08/09/1401 11:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای حضرت ابوالفضل )ع( و شهید مدرس کاشمر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستانهای حضرت ابوالفضل )ع( و شهید مدرس کاشمر 08/09/1401 11:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نهیه ، طبخ و توزیع غذا در انبارنفت و سوختگیری هواپیمایی اردبیل مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نهیه ، طبخ و توزیع غذا در انبارنفت و سوختگیری هواپیمایی اردبیل 08/09/1401 10:37:00 ق.ظ استعلام خرید تعداد تقریبی 3000 پرس غذا جهت نهار 81 نفر از کارکنان بصورت روزانه استعلام خرید تعداد تقریبی 3000 پرس غذا جهت نهار 81 نفر از کارکنان بصورت روزانه 08/09/1401 10:36:00 ق.ظ مناقصه, تهیه٬ طبخ و توزیع غذای کارکنان شرکت مدیریت تولید برق لوشان مناقصه, تهیه٬ طبخ و توزیع غذای کارکنان شرکت مدیریت تولید برق لوشان 08/09/1401 10:07:07 ق.ظ مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان 08/09/1401 10:13:23 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی عمومی و پشتیبانی - نوبت دوم فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی عمومی و پشتیبانی - نوبت دوم 08/09/1401 09:13:29 ق.ظ مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان مناقصه واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان 08/09/1401 09:07:07 ق.ظ استعلام غذای گرم (ایران کد مشابه بکار رفته)توضیحات مطالعه و لیست پیوستی قیمت گذاری شود استعلام غذای گرم (ایران کد مشابه بکار رفته)توضیحات مطالعه و لیست پیوستی قیمت گذاری شود 08/09/1401 08:26:00 ق.ظ مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا ... -تجدید مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع غذا ... -تجدید 08/09/1401 08:03:47 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین مواد اولیه و خدمات حمل طبخ و توزیع غذای مجتمع آموزشی درمانی خیرین سلامت و ستاد مدیریت اورژانس دانشگاه علوم پزشکی قم مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین مواد اولیه و خدمات حمل طبخ و توزیع غذای مجتمع آموزشی درمانی خیرین سلامت و ستاد مدیریت اورژانس دانشگاه علوم پزشکی قم 08/09/1401 06:13:00 ق.ظ استعلام تهیه و ارسال غذا طبق شرایط و مشخصات پیوست ایران کد فقط جهت ثبت می باشد پرداخت پس از اتمام مراسم طی 20 روز کاری انجام می پذیرد استعلام تهیه و ارسال غذا طبق شرایط و مشخصات پیوست ایران کد فقط جهت ثبت می باشد پرداخت پس از اتمام مراسم طی 20 روز کاری انجام می پذیرد 08/09/1401 05:57:00 ق.ظ استعلام تامین غذای بیرون بر مهمانان ، کارآموزان ، و . . . (135821) فایل پیوست تکمیل و بارگذاری شود(06134144424-06134144850-09166143082) استعلام تامین غذای بیرون بر مهمانان ، کارآموزان ، و . . . (135821) فایل پیوست تکمیل و بارگذاری شود(06134144424-06134144850-09166143082) 08/09/1401 01:29:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت پنجم خرید و توزیع غذای بیمارستان قمر بنی هاشم خوی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت پنجم خرید و توزیع غذای بیمارستان قمر بنی هاشم خوی 07/09/1401 11:32:00 ق.ظ استعلام تامین موادغذایی بابالاترین کیفیت ونازلترین قیمت؛تمامی هزینه های جانبی شامل کرایه حمل وبارگیری وتخلیه وتحویل در محل استعلام تامین موادغذایی بابالاترین کیفیت ونازلترین قیمت؛تمامی هزینه های جانبی شامل کرایه حمل وبارگیری وتخلیه وتحویل در محل 07/09/1401 10:53:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران و محل کار کارکنان انبار نفت و سوختگیری هواپیمائی فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران و محل کار کارکنان انبار نفت و سوختگیری هواپیمائی 07/09/1401 10:54:02 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد، طبخ و توزیع غذای بیمارستان های شهید صدوقی، شهید بهشتی تفت و مرکز جامع روان پزشکی استان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد، طبخ و توزیع غذای بیمارستان های شهید صدوقی، شهید بهشتی تفت و مرکز جامع روان پزشکی استان 07/09/1401 10:19:00 ق.ظ مناقصه عمومی انجام خدمات غذایی و خدمات اتاقداری ... مناقصه عمومی انجام خدمات غذایی و خدمات اتاقداری ... 07/09/1401 10:25:19 ق.ظ مناقصه, مناقصه واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی مناقصه, مناقصه واگذاری تهیه و طبخ و توزیع غذای معاونت آموزشی 07/09/1401 08:38:26 ق.ظ مناقصه ارایه خدمات رستوران ، تهیه مواد اولیه و پخت غذای مورد نیاز کارکنان مناقصه ارایه خدمات رستوران ، تهیه مواد اولیه و پخت غذای مورد نیاز کارکنان 07/09/1401 07:12:23 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستانهای ولیعصر (عج )و شهید سلیمانی شهرستان تویسرکان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستانهای ولیعصر (عج )و شهید سلیمانی شهرستان تویسرکان 07/09/1401 05:53:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات خدمات عمومی خوابگاه ها،آشپزخانه و سلف سرویس معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 1402-1401 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورات خدمات عمومی خوابگاه ها،آشپزخانه و سلف سرویس معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 1402-1401 07/09/1401 05:46:00 ق.ظ مناقصه عمومی واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مناقصه عمومی واگذاری تهیه طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران 07/09/1401 05:58:29 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار غذا  فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار غذا  07/09/1401 05:42:47 ق.ظ فراخوان خدمات ساخت، اجرا ، جابه جایی به روزرسانی (modernization) ... فراخوان خدمات ساخت، اجرا ، جابه جایی به روزرسانی (modernization) ... 07/09/1401 05:32:49 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پخت وپز مرکز آموزشی،درمانی وپژوهشی دکتر علی شریعتی بندرعباس مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور پخت وپز مرکز آموزشی،درمانی وپژوهشی دکتر علی شریعتی بندرعباس 07/09/1401 02:45:00 ق.ظ استعلام تهیه غذا،شام و ناهارهمراه با پذیرایی ،ایران کد خدمت درخواستی مشابه ثبت شده است،میز اردو رو غذا،تعداد هر وعده طبق توضیحات فایل پیوست می باشد. استعلام تهیه غذا،شام و ناهارهمراه با پذیرایی ،ایران کد خدمت درخواستی مشابه ثبت شده است،میز اردو رو غذا،تعداد هر وعده طبق توضیحات فایل پیوست می باشد. 07/09/1401 02:19:00 ب.ظ استعلام تامین غذای کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه لنگه استعلام تامین غذای کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه لنگه 07/09/1401 01:09:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مواد غذایی و مصرفی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستانهای شهید رجایی تنکابن امام خامنه ای عباس آباد دانشگاه علوم پزشکی و مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید اقلام مواد غذایی و مصرفی، طبخ و توزیع غذا در بیمارستانهای شهید رجایی تنکابن امام خامنه ای عباس آباد دانشگاه علوم پزشکی و 06/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری حجمی فعالیت های هتل داری و حمل و خرید غذا هتل اسپادانای مشهد مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری حجمی فعالیت های هتل داری و حمل و خرید غذا هتل اسپادانای مشهد 06/09/1401 09:30:00 ب.ظ فراخوان مناقصه واگذاری حجمی امور تهیه غذای پرسنل بار دوم فراخوان مناقصه واگذاری حجمی امور تهیه غذای پرسنل بار دوم 06/09/1401 11:52:10 ق.ظ استعلام کد انتخابی کد مشابه می باشد تامین کننده بایستی تمام ضوابط ومفاد قید شده در قرارداد پیوست شده رابه صورت کامل رعایت نماید استعلام کد انتخابی کد مشابه می باشد تامین کننده بایستی تمام ضوابط ومفاد قید شده در قرارداد پیوست شده رابه صورت کامل رعایت نماید 06/09/1401 11:16:00 ق.ظ استعلام تأمین غذای گرم برای خوابگاه کمیته امداد سلماس از ابتدای آذرماه 1401 تا خرداد 1402طبق منوی بارگذاری شده استعلام تأمین غذای گرم برای خوابگاه کمیته امداد سلماس از ابتدای آذرماه 1401 تا خرداد 1402طبق منوی بارگذاری شده 06/09/1401 10:25:00 ق.ظ استعلام استعلام برگزاری نشست مدیران پایانه مرزی کشور در مشهد(هتل4یا5ستاره)(مطابق مشخصات فایل پیوست) استعلام استعلام برگزاری نشست مدیران پایانه مرزی کشور در مشهد(هتل4یا5ستاره)(مطابق مشخصات فایل پیوست) 06/09/1401 08:29:00 ق.ظ استعلام تامین غذا استعلام تامین غذا 06/09/1401 08:17:00 ق.ظ مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ غذای پرسنل مناقصه تهیه مواد غذایی و طبخ غذای پرسنل 06/09/1401 08:03:37 ق.ظ استعلام درخواست طبق لیست پیوست استعلام درخواست طبق لیست پیوست 06/09/1401 07:27:00 ق.ظ مناقصه خرید تجهیزات اداری، دستگاه برونکوسکوپ ..... مناقصه خرید تجهیزات اداری، دستگاه برونکوسکوپ .... 06/09/1401 07:01:39 ق.ظ استعلام غذا جهت مصرف کل واحد های تابعه شهرداری زنجان اعم از ستادی واجرائی تا پایان سال تآمین کننده موظف است اسناد بارگذاری شده را مهر وامضاءنماید استعلام غذا جهت مصرف کل واحد های تابعه شهرداری زنجان اعم از ستادی واجرائی تا پایان سال تآمین کننده موظف است اسناد بارگذاری شده را مهر وامضاءنماید 06/09/1401 05:56:00 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی عمومی و پشتیبانی فراخوان مناقصه انجام خدمات حجمی عمومی و پشتیبانی 06/09/1401 06:11:15 ق.ظ فراخوان امور مربوط به طبخ و توزیع غذای زندانیان و کارکنان زندان های استان فراخوان امور مربوط به طبخ و توزیع غذای زندانیان و کارکنان زندان های استان 06/09/1401 06:10:39 ق.ظ مناقصه واگذاری مناقصه رستوران سایت( تامین مواد اولیه، طبخ غذا مناقصه رستوران سایت( تامین مواد اولیه، طبخ غذا 06/09/1401 05:53:06 ق.ظ مناقصه تامین انواع ماشین آلات سنگین، حمل مواد معدنی و تهیه غذا تجدید مناقصه تامین انواع ماشین آلات سنگین، حمل مواد معدنی و تهیه غذا تجدید 06/09/1401 05:48:14 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار غذا  فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار غذا  06/09/1401 05:44:59 ق.ظ استعلام تامین غذای پرسنل استعلام تامین غذای پرسنل 06/09/1401 05:25:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان خاتم الانبیا(ص) بافت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان خاتم الانبیا(ص) بافت 05/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت سوم خرید و توزیع غذای بیمارستان آیت ا...خویی (ره) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت سوم خرید و توزیع غذای بیمارستان آیت ا...خویی (ره) 05/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت سوم خرید و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت سوم خرید و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی 05/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد، طبخ و توزیع غذای بیمارستان فاطمه الزهرا(س) مهریز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد، طبخ و توزیع غذای بیمارستان فاطمه الزهرا(س) مهریز 05/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پرسی غذای دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی میانه دانشگاه تبریز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پرسی غذای دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی میانه دانشگاه تبریز 05/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ضیایی اردکان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید مواد، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ضیایی اردکان 05/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام خرید غذای نیروهای نوبتکار درمانگاه مشهد استعلام خرید غذای نیروهای نوبتکار درمانگاه مشهد 05/09/1401 11:32:00 ق.ظ استعلام تامین کالا و مواد جهت رستوران های داخلی ، غذای نیمروزی شرکت ملی حفاری فایل پیوست تکمیل و بارگذاری شود(09163076926-09166143082) استعلام تامین کالا و مواد جهت رستوران های داخلی ، غذای نیمروزی شرکت ملی حفاری فایل پیوست تکمیل و بارگذاری شود(09163076926-09166143082) 05/09/1401 11:22:00 ق.ظ استعلام تهیه 1650پرس غذا جهت اداره کل امور مالیاتی خوزستان استعلام تهیه 1650پرس غذا جهت اداره کل امور مالیاتی خوزستان 05/09/1401 10:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای بیرون بری دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س) آباده مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای بیرون بری دانشکده پرستاری حضرت زهرا (س) آباده 05/09/1401 09:43:00 ق.ظ استعلام خرید غذای پرسنل شاغل در معدن بوکسیت گانو دامغان - شرکت آلومینای ایران استعلام خرید غذای پرسنل شاغل در معدن بوکسیت گانو دامغان - شرکت آلومینای ایران 05/09/1401 09:03:00 ق.ظ استعلام پیمان غذای کارکنان و مامورین مرکز میانه مطابق شرح کار پیوست استعلام پیمان غذای کارکنان و مامورین مرکز میانه مطابق شرح کار پیوست 05/09/1401 08:36:00 ق.ظ استعلام تهیه و سرو غذا طبق شرایط و مشخصات پیوست ایران کد فقط جهت ثبت می باشد استعلام تهیه و سرو غذا طبق شرایط و مشخصات پیوست ایران کد فقط جهت ثبت می باشد 05/09/1401 08:11:00 ق.ظ مناقصه هتلداری و خرید غذا هتل اسپادانای.. مناقصه هتلداری و خرید غذا هتل اسپادانای.. 05/09/1401 08:23:24 ق.ظ مناقصه رستوران مناقصه رستوران 05/09/1401 07:25:25 ق.ظ مناقصه امور مربوط به طبخ و توزیع غذای زندانیان و کارکنان زندانهای استان مناقصه امور مربوط به طبخ و توزیع غذای زندانیان و کارکنان زندانهای استان 05/09/1401 07:09:35 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار غذا  فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار غذا  05/09/1401 06:31:59 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید غذا فراخوان مناقصه خرید غذا 05/09/1401 05:39:56 ق.ظ