طبخ غذا info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com تجدید مناقصه تامین یک وعده غذای گرم کارکنان انبار نفت تجدید مناقصه تامین یک وعده غذای گرم کارکنان انبار نفت 11/09/1402 11:20:53 ق.ظ مناقصه تامین مواد اولیه و خدمات حمل طبخ و توزیع مجتمع اموزشی مناقصه تامین مواد اولیه و خدمات حمل طبخ و توزیع مجتمع اموزشی 11/09/1402 08:39:58 ق.ظ مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سروغذا و اداره رستوران مناقصه تهیه و طبخ ، بسته بندی ، توزیع ، سروغذا و اداره رستوران 11/09/1402 08:05:05 ق.ظ مناقصه تامین مواد غذایی و مدیریت طبخ و توزیع و اداره رستوران پالایشگاه و شهرک مناقصه تامین مواد غذایی و مدیریت طبخ و توزیع و اداره رستوران پالایشگاه و شهرک 11/09/1402 07:45:29 ق.ظ مناقصه تامین مواد غذایی و مدیریت طبخ و توزیع و اداره رستوران پالایشگاه و شهرک - نوبت دوم مناقصه تامین مواد غذایی و مدیریت طبخ و توزیع و اداره رستوران پالایشگاه و شهرک - نوبت دوم 11/09/1402 07:41:42 ق.ظ فراخوان مناقصه خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا (صبحانه، ناهار و شام) - نوبت دوم فراخوان مناقصه خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا (صبحانه، ناهار و شام) - نوبت دوم 11/09/1402 07:03:02 ق.ظ استعلام چلوجوجه کباب-کوبیده-خ سبزی-خ قیمه-مرغ-استانبولی-دوغ کوچک-هرکدام یک پرس قیمت داده شود-اولویت باتامین کننده بومی میباشد. استعلام چلوجوجه کباب-کوبیده-خ سبزی-خ قیمه-مرغ-استانبولی-دوغ کوچک-هرکدام یک پرس قیمت داده شود-اولویت باتامین کننده بومی میباشد. 11/09/1402 06:20:00 ق.ظ استعلام تجدیدغذای گرم کارکنان ناحیه کیش شامل 14400پرسیون غذا و 14400دسر و میوه استعلام تجدیدغذای گرم کارکنان ناحیه کیش شامل 14400پرسیون غذا و 14400دسر و میوه 11/09/1402 05:32:00 ق.ظ مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل - نوبت دوم مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل - نوبت دوم 11/09/1402 05:20:13 ق.ظ مناقصه خدمات تامین سه وعده غذای گرم و تحویل در محدوده و اماکن مرتبط با پروژه NGL3100 فراخوان دوم  مناقصه خدمات تامین سه وعده غذای گرم و تحویل در محدوده و اماکن مرتبط با پروژه NGL3100 فراخوان دوم  11/09/1402 04:55:15 ق.ظ مناقصه خدمات تامین سه وعده غذای گرم و تحویل در محدوده و اماکن مرتبط با پروژه NGL3100 مناقصه خدمات تامین سه وعده غذای گرم و تحویل در محدوده و اماکن مرتبط با پروژه NGL3100 11/09/1402 04:03:42 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کلیه امور مربوط به خریدمواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل وبیماران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کلیه امور مربوط به خریدمواد اولیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل وبیماران 10/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه, تهیه٬ طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج و سوختگیری در سال ۱۴۰۲ مناقصه, تهیه٬ طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج و سوختگیری در سال ۱۴۰۲ 09/09/1402 06:23:13 ق.ظ مناقصه مزایده انجام بیمه درمان گروهی تکمیلی .... مناقصه مزایده انجام بیمه درمان گروهی تکمیلی .... 09/09/1402 06:02:02 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید غذا (برای پرسنل شهرداری) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید خرید غذا (برای پرسنل شهرداری) 09/09/1402 05:00:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذا- نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذا- نوبت دوم 09/09/1402 05:02:06 ق.ظ مناقصه خدمات تامین سه وعده غذای گرم و تحویل در محدوده و اماکن مرتبط با پروژه NGL3100 مناقصه خدمات تامین سه وعده غذای گرم و تحویل در محدوده و اماکن مرتبط با پروژه NGL3100 09/09/1402 04:11:49 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین مواد اولیه و خدمات حمل طبخ و توزیع مجتمع آموزشی درمانی خیرین سلامت و ستاد مدیریت اورژانس و مراکز تابعه دانشگاه علوم پز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین مواد اولیه و خدمات حمل طبخ و توزیع مجتمع آموزشی درمانی خیرین سلامت و ستاد مدیریت اورژانس و مراکز تابعه دانشگاه علوم پز 08/09/1402 11:17:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه,طبخ و اداره نمودن رستوران انبار شهید محمد منتظری وتوزیع غذا درسالن غذاخوری انبارشهید/سوختگیری هواپیمای مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه,طبخ و اداره نمودن رستوران انبار شهید محمد منتظری وتوزیع غذا درسالن غذاخوری انبارشهید/سوختگیری هواپیمای 08/09/1402 11:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذا 08/09/1402 11:15:00 ق.ظ استعلام خرید از رستوران بیرون بر جهت استفاده دانشجویان مجتمع اموزش عالی سلامت فیروزآباد فارس - استعلام خرید از رستوران بیرون بر جهت استفاده دانشجویان مجتمع اموزش عالی سلامت فیروزآباد فارس - 08/09/1402 08:18:00 ق.ظ استعلام استعلام تهیه غذا به تعداد و شرایط و مندراجات پیوست - استعلام استعلام تهیه غذا به تعداد و شرایط و مندراجات پیوست - 08/09/1402 07:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،پخت و توزیع غذای بیمارستان امام حسین (ع) مهران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،پخت و توزیع غذای بیمارستان امام حسین (ع) مهران 08/09/1402 07:45:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای گرم و سرد به طور پرسی و تحویل و توزیع آن در محل بیمارستان خاتم االنبیاء باخرز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای گرم و سرد به طور پرسی و تحویل و توزیع آن در محل بیمارستان خاتم االنبیاء باخرز 08/09/1402 07:43:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه شبکه بهداشت و درمان نقده (بیمارستان امام خمینی(ره) ، بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) و دانشکده پرستاری) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور تغذیه شبکه بهداشت و درمان نقده (بیمارستان امام خمینی(ره) ، بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) و دانشکده پرستاری) 08/09/1402 07:42:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید روزانه 80 پرس غذا جهت پرسنل حفاظت فیزیکی فراخوان مناقصه خرید روزانه 80 پرس غذا جهت پرسنل حفاظت فیزیکی 08/09/1402 07:01:08 ق.ظ مناقصه خدمات تامین سه وعده غذای گرم و تحویل در محدوده و اماکن مرتبط با پروژه NGL3100 مناقصه خدمات تامین سه وعده غذای گرم و تحویل در محدوده و اماکن مرتبط با پروژه NGL3100 08/09/1402 06:55:05 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذا تجدید مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذا 08/09/1402 06:25:29 ق.ظ مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان 08/09/1402 06:00:31 ق.ظ مناقصه عمومی خدمات تامین 3 وعده غذای گرم و تحویل در محدوده و اماکن مرتبط با پروژه NGL3100 مناقصه عمومی خدمات تامین 3 وعده غذای گرم و تحویل در محدوده و اماکن مرتبط با پروژه NGL3100 08/09/1402 05:18:09 ق.ظ مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل  مناقصه خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل  08/09/1402 05:08:51 ق.ظ استعلام پیمان خرید غذای کارکنان و ماًمورین مرکز میاندوآب مطابق مدارک پیوستی استعلام پیمان خرید غذای کارکنان و ماًمورین مرکز میاندوآب مطابق مدارک پیوستی 08/09/1402 04:56:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا (صبحانه، ناهار و شام) فراخوان مناقصه خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ، توزیع و سرو سه وعده غذا (صبحانه، ناهار و شام) 08/09/1402 04:42:33 ق.ظ استعلام پیمان خرید غذایی کارکنان و ماًمورین مرکز اردبیل مطابق موارد پیوستی استعلام پیمان خرید غذایی کارکنان و ماًمورین مرکز اردبیل مطابق موارد پیوستی 08/09/1402 04:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،پخت و توزیع غذای بیمارستان مصطفی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،پخت و توزیع غذای بیمارستان مصطفی 07/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،پخت و توزیع غذای بیمارستان آیت اله طالقانی (ره) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،پخت و توزیع غذای بیمارستان آیت اله طالقانی (ره) 07/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری الیگودرز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری الیگودرز 07/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری پلدختر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشکده پرستاری پلدختر 07/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای مجتمع عالی سلامت دورود مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای مجتمع عالی سلامت دورود 07/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید مدنی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید مدنی 07/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا- نوبت دوم مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران و محل کار کارکنان انبار نفت و سوختگیری هواپیمایی- نوبت دوم 07/09/1402 07:31:44 ق.ظ فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان ...نوبت دوم  فراخوان مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان ... نوبت دوم  07/09/1402 07:28:28 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران و محل کار کارکنان انبارنفت و سوختگیری هواپیمائی اردبیل مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران و محل کار کارکنان انبارنفت و سوختگیری هواپیمائی اردبیل 07/09/1402 07:11:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی ،طبخ ،توزیع و سرو سه وعده غذا ( صبحانه ،ناهار،شام )جهت ککنان شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی ،طبخ ،توزیع و سرو سه وعده غذا ( صبحانه ،ناهار،شام )جهت ککنان شرکت نفت فلات قاره ایران در منطقه 07/09/1402 06:05:00 ق.ظ فراخوان عمومی مشارکت در ساخت، بهره برداری مشارکت در درآمد و تحویل مجموعه ورزشی ...نوبت دوم فراخوان عمومی مشارکت در ساخت، بهره برداری مشارکت در درآمد و تحویل مجموعه ورزشی ...نوبت دوم 07/09/1402 05:18:50 ق.ظ مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشکده های پرستاری و ایاب و ذهاب دانشجویان مناقصه،مناقصه طبخ و توزیع غذای دانشکده های پرستاری و ایاب و ذهاب دانشجویان 07/09/1402 04:42:17 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،پخت و توزیع غذای بیمارستان مصطفی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،پخت و توزیع غذای بیمارستان مصطفی 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام الشتر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام الشتر 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان عشایر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان عشایر 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان آیت اله بروجردی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان آیت اله بروجردی 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام پلدختر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام پلدختر 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید ولیان الیگودرز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید ولیان الیگودرز 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام جعفر صادق الیگودرز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام جعفر صادق الیگودرز 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان اعصاب و روان خرم آباد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان اعصاب و روان خرم آباد 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید چمران بروجرد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید چمران بروجرد 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام علی ازنا مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام علی ازنا 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام کوهدشت مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام کوهدشت 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان ابن سینا نور آباد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان ابن سینا نور آباد 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان هفت تیر دورود مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان هفت تیر دورود 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید رحیمی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان شهید رحیمی 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام بروجرد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای واگذاری طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام بروجرد 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای 117 مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذا مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای 117 مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذا 06/09/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام خرید غذا جهت پروژه های سازمان ... استعلام خرید غذا جهت پروژه های سازمان ... 06/09/1402 10:25:29 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان های نرگسی و شهید رجایی گچساران در سال1403-1402 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، طبخ و توزیع غذا بیمارستان های نرگسی و شهید رجایی گچساران در سال1403-1402 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج 06/09/1402 10:01:00 ق.ظ استعلام خرید خدمت (1نفر آشپر و 2 نفر کمک آشپز)به صورت حجمی بیمارستان های امام (ره) و شهداء استعلام خرید خدمت (1نفر آشپر و 2 نفر کمک آشپز)به صورت حجمی بیمارستان های امام (ره) و شهداء 06/09/1402 09:16:00 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه تجدید مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان عملیاتی منطقه 06/09/1402 08:36:21 ق.ظ مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ... مناقصه تهیه مواد اولیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان ... 06/09/1402 08:18:52 ق.ظ مناقصه تامین غذا جهت پذیرایی از عوامل اجرایی ستاد انتخابات - نوبت دوم مناقصه تامین غذا جهت پذیرایی از عوامل اجرایی ستاد انتخابات - نوبت دوم 06/09/1402 08:18:45 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین غذا جهت پذیرایی ازعوامل اجرایی ستاد انتخابات مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تامین غذا جهت پذیرایی ازعوامل اجرایی ستاد انتخابات 06/09/1402 07:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در ساخت، بهره برداری،مشارکت در درآمدوتحویل رستوران پارک بانوان شهرداری به روش B.O.L.T مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در ساخت، بهره برداری،مشارکت در درآمدوتحویل رستوران پارک بانوان شهرداری به روش B.O.L.T 06/09/1402 07:00:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم مرکز سوختگیری- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم مرکز سوختگیری- نوبت دوم 06/09/1402 06:53:02 ق.ظ مناقصه عمومی واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان فرهنگ خسروانی مناقصه عمومی واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان فرهنگ خسروانی 06/09/1402 06:45:16 ق.ظ مناقصه عملیات خرید، سرو و توزیع غذای پرسنل خود را به تعداد 527.800 پرس ... - نوبت دوم مناقصه عملیات خرید، سرو و توزیع غذای پرسنل خود را به تعداد 527.800 پرس ... - نوبت دوم 06/09/1402 06:32:13 ق.ظ استعلام اقامت/پذیرائی/سالن غذاخوری/سالن چند منظوره ورزشی در یک مجتمع اولویت اول با مجتمع های ورزشی می باشد اولویت دوم با هتلهای بومی می باشد استعلام اقامت/پذیرائی/سالن غذاخوری/سالن چند منظوره ورزشی در یک مجتمع اولویت اول با مجتمع های ورزشی می باشد اولویت دوم با هتلهای بومی می باشد 06/09/1402 05:13:00 ق.ظ استعلام غذا به همراه مخلفات طبق شرایط و مشخصات فایل پیوست پرداخت پس از اتمام کار به همراه فاکتور معتبر طی 20 روز کاری انجام می پذیرد استعلام غذا به همراه مخلفات طبق شرایط و مشخصات فایل پیوست پرداخت پس از اتمام کار به همراه فاکتور معتبر طی 20 روز کاری انجام می پذیرد 06/09/1402 04:55:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان امام رضا(ع) مه ولات به صورت پرسی (طبخ در محل آشپزخانه پیمانکار) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان امام رضا(ع) مه ولات به صورت پرسی (طبخ در محل آشپزخانه پیمانکار) 05/09/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام لطفا طبق پیوست اقدام شود. غذای بورد تماس 09192299356 استعلام لطفا طبق پیوست اقدام شود. غذای بورد تماس 09192299356 05/09/1402 11:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران و همراهان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه، طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران و همراهان مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی شهدای تجریش 05/09/1402 10:18:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای آماده کلیه بیمارستانها /مراکز آموزشی درمانی مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی البرز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید غذای آماده کلیه بیمارستانها /مراکز آموزشی درمانی مراکز تابعه دانشگاه علوم پزشکی البرز 05/09/1402 10:18:00 ق.ظ مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای گرم مرکز سوختگیری مهرآباد مناقصه, مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ و توزیع غذای گرم مرکز سوختگیری مهرآباد 05/09/1402 07:38:05 ق.ظ مناقصه واگذاری امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان ... نوبت دوم مناقصه واگذاری امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان ...نوبت دوم 05/09/1402 07:23:21 ق.ظ مناقصه واگذاری امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان ... مناقصه واگذاری امور مربوط به ایاب و ذهاب کارکنان ... 05/09/1402 07:22:55 ق.ظ مناقصه عمومی تهیه غذای پرسنل کارگاه مناقصه عمومی تهیه غذای پرسنل کارگاه 05/09/1402 07:11:15 ق.ظ استعلام ارائه خدمات سرو صبحانه کمیته امداد مطابق فایل پیوست استعلام ارائه خدمات سرو صبحانه کمیته امداد مطابق فایل پیوست 05/09/1402 06:09:00 ق.ظ مناقصه واگذاری امور خدماتی، نظافت و... مناقصه واگذاری امور خدماتی، نظافت و... 05/09/1402 05:55:41 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کلیه امور مربوط به خریدمواد اولیه،طبخ و توزیع غذای پرسنل وبیماران ودانشجویان(صبحانه،نهار و شام) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کلیه امور مربوط به خریدمواد اولیه،طبخ و توزیع غذای پرسنل وبیماران ودانشجویان(صبحانه،نهار و شام) 05/09/1402 05:40:00 ق.ظ مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذای کارکنان - نوبت دوم مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذای کارکنان - نوبت دوم 05/09/1402 05:35:48 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ غذای گرم مرکز سوختگیری هواپیمایی مهرآباد مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و طبخ غذای گرم مرکز سوختگیری هواپیمایی مهرآباد 05/09/1402 05:32:00 ق.ظ استعلام خریدغذای شهرداری منطقه7براساس استعلام پیوست(نوبت دوم) استعلام خریدغذای شهرداری منطقه7براساس استعلام پیوست(نوبت دوم) 05/09/1402 05:30:00 ق.ظ فراخوان عمومی مشارکت در ساخت، بهره برداری مشارکت در درآمد و تحویل مجموعه ورزشی ... فراخوان عمومی مشارکت در ساخت، بهره برداری مشارکت در درآمد و تحویل مجموعه ورزشی ... 05/09/1402 05:09:59 ق.ظ مناقصه انتخاب تامین کننده واجد شرایط به منظور انجام عملیات تهیه و سرو غذای پرسنل مناقصه انتخاب تامین کننده واجد شرایط به منظور انجام عملیات تهیه و سرو غذای پرسنل 05/09/1402 04:49:22 ق.ظ استعلام تهیه طبخ و توزیع غذا جهت برگزاری مراسم مطابق با شرح کار پیوست استعلام تهیه طبخ و توزیع غذا جهت برگزاری مراسم مطابق با شرح کار پیوست 05/09/1402 01:29:00 ب.ظ استعلام تمامی مستندات پیوست شده باید توسط پیمانکار امضا و مهر گردد و بار گذاری گردد تا مشمول ابطال نگردد . استعلام تمامی مستندات پیوست شده باید توسط پیمانکار امضا و مهر گردد و بار گذاری گردد تا مشمول ابطال نگردد . 04/09/1402 11:35:00 ق.ظ فراخوان مناقصه و مزایده شناسایی سرمایه گذار احداث پل عابر پیاده با سازه فلزی در بلوار و ...- نوبت دوم فراخوان مناقصه و مزایده شناسایی سرمایه گذار احداث پل عابر پیاده با سازه فلزی در بلوار و ...- نوبت دوم 04/09/1402 09:23:30 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج و سوختگیری هواپیمایی در سال 1402 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج و سوختگیری هواپیمایی در سال 1402 04/09/1402 07:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج و سوختگیری هواپیمایی در سال 1402 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه،طبخ و توزیع غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج و سوختگیری هواپیمایی در سال 1402 04/09/1402 07:52:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم مرکز سوختگیری فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه تهیه و طبخ غذای گرم مرکز سوختگیری 04/09/1402 07:28:52 ق.ظ استعلام تهیه غذای کارکنان تاسیسات ملایر استعلام تهیه غذای کارکنان تاسیسات ملایر 04/09/1402 06:48:00 ق.ظ آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار غذا آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار غذا 04/09/1402 06:15:54 ق.ظ استعلام خدمات سرو صبحانه کمیته امداد مطابق مشخصات یوست استعلام خدمات سرو صبحانه کمیته امداد مطابق مشخصات یوست 04/09/1402 06:00:00 ق.ظ