مواد غذایی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام برنج پاکستانی زرد5تن برنج پاکستانی نباتی بسته های 10کیلوگرمی مدنظرمیباشد. استعلام برنج پاکستانی زرد5تن برنج پاکستانی نباتی بسته های 10کیلوگرمی مدنظرمیباشد. 06/07/1402 08:21:00 ق.ظ استعلام این دانشگاه نیازمند خرید گوشت گوساله به مقدار 2 تن می باشد.زمان پرداخت سه ماهه از موقع تحویل بار می باشد. استعلام این دانشگاه نیازمند خرید گوشت گوساله به مقدار 2 تن می باشد.زمان پرداخت سه ماهه از موقع تحویل بار می باشد. 06/07/1402 08:20:00 ق.ظ استعلام این دانشگاه نیازمند خرید ماهی قزل آلا ال -10 برش خورده به میزان 3 تن می باشد. استعلام این دانشگاه نیازمند خرید ماهی قزل آلا ال -10 برش خورده به میزان 3 تن می باشد. 06/07/1402 08:19:00 ق.ظ استعلام 1000لیتر روغن مایع پخت و پز استعلام 1000لیتر روغن مایع پخت و پز 06/07/1402 08:19:00 ق.ظ استعلام 1000 لیتر روغن مایع سرخ کردنی استعلام 1000 لیتر روغن مایع سرخ کردنی 06/07/1402 08:19:00 ق.ظ استعلام خرید ابلیمو و شکر استعلام خرید ابلیمو و شکر 06/07/1402 08:18:00 ق.ظ استعلام این دانشگاه نیازمند خرید قلوه گاه گوسفندی به میزان یک و نیم تن می باشد.زمان پرداخت سه ماهه از موقع تحویل بار می باشد. استعلام این دانشگاه نیازمند خرید قلوه گاه گوسفندی به میزان یک و نیم تن می باشد.زمان پرداخت سه ماهه از موقع تحویل بار می باشد. 06/07/1402 08:17:00 ق.ظ استعلام سنگ توالت ... استعلام سنگ توالت ... 06/07/1402 08:11:45 ق.ظ استعلام این دانشگاه نیازمند خرید ران مرغ 300 گرم به میزان 5 تن و سینه مرغ بدون کتف و بال به میزان 4 تن می باشد. استعلام این دانشگاه نیازمند خرید ران مرغ 300 گرم به میزان 5 تن و سینه مرغ بدون کتف و بال به میزان 4 تن می باشد. 06/07/1402 08:09:00 ق.ظ استعلام 40 حلب، رب 17 کیلوئی همدانیان استعلام 40 حلب، رب 17 کیلوئی همدانیان 06/07/1402 07:58:00 ق.ظ استعلام خوار وبار طبق لیست پیوستی استعلام خوار وبار طبق لیست پیوستی 06/07/1402 07:58:00 ق.ظ استعلام مواد غذایی، لیست مواد مورد نیاز در فایل پیوست نیز در دسترس می باشد. استعلام مواد غذایی، لیست مواد مورد نیاز در فایل پیوست نیز در دسترس می باشد. 06/07/1402 07:57:00 ق.ظ استعلام ران 1000کیلوگرم +سینه 500کیلوگرم استعلام ران 1000کیلوگرم +سینه 500کیلوگرم 06/07/1402 07:57:00 ق.ظ استعلام دنبه ...... استعلام دنبه ...... 06/07/1402 07:58:11 ق.ظ استعلام عسل تکنفره 20گرمی استعلام عسل تکنفره 20گرمی 06/07/1402 07:47:00 ق.ظ استعلام کابل و سوئیچ شبکه ... استعلام کابل و سوئیچ شبکه ... 06/07/1402 07:43:42 ق.ظ استعلام گوشت منجمد گوساله ... استعلام گوشت منجمد گوساله ... 06/07/1402 07:39:07 ق.ظ استعلام نیاز بیمارستان به گوشت منجمد گوساله برزیلی به شرح پیوستی استعلام نیاز بیمارستان به گوشت منجمد گوساله برزیلی به شرح پیوستی 06/07/1402 07:36:00 ق.ظ استعلام مواد لبنی مهر ماه استعلام مواد لبنی مهر ماه 06/07/1402 07:36:00 ق.ظ استعلام حلوا شکری 30گرمی (7800عدد)234کیلوگرم استعلام حلوا شکری 30گرمی (7800عدد)234کیلوگرم 06/07/1402 07:11:00 ق.ظ استعلام آلو خشک به شرح پیوست ایران کد مشابه است استعلام آلو خشک به شرح پیوست ایران کد مشابه است 06/07/1402 07:02:00 ق.ظ استعلام گوشت سینه مرغ منجمد بدون استخوان وکتف طبق شرایط لیست پیوست -تسویه 3ماه -تخلیه بار بافروشنده است -تماس 64005647 استعلام گوشت سینه مرغ منجمد بدون استخوان وکتف طبق شرایط لیست پیوست -تسویه 3ماه -تخلیه بار بافروشنده است -تماس 64005647 06/07/1402 06:59:00 ق.ظ استعلام سیب زمینی تازه و مرغوب و درجه1 استعلام سیب زمینی تازه و مرغوب و درجه1 06/07/1402 06:58:00 ق.ظ استعلام مقدار1000کیلوگرم گوشت منجمد بوقلمون مورد نیاز می باشد،کرایه حمل بعهده فروشنده،پرداخت وجه 2ماهه می باشدسایرتوضیحات فایل پیوستی. استعلام مقدار1000کیلوگرم گوشت منجمد بوقلمون مورد نیاز می باشد،کرایه حمل بعهده فروشنده،پرداخت وجه 2ماهه می باشدسایرتوضیحات فایل پیوستی. 06/07/1402 06:50:00 ق.ظ استعلام گوشت ران مرغ منجمد بدون پوست طبق شرایط لیست پیوست -تسویه 3ماه -تخلیه بار با فروشنده است -تماس 64005647 استعلام گوشت ران مرغ منجمد بدون پوست طبق شرایط لیست پیوست -تسویه 3ماه -تخلیه بار با فروشنده است -تماس 64005647 06/07/1402 06:47:00 ق.ظ استعلام خرید سیب زمینی نو.هزینه بارگیری -حمل وتخلیه با برنده می باشد.درخواست طبق فایل پیوست می باشد. استعلام خرید سیب زمینی نو.هزینه بارگیری -حمل وتخلیه با برنده می باشد.درخواست طبق فایل پیوست می باشد. 06/07/1402 06:15:00 ق.ظ مناقصه خرید مواد اولیه و بسته بندی مناقصه خرید مواد اولیه و بسته بندی 06/07/1402 06:07:52 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه قرارداد خرید قند حبه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه قرارداد خرید قند حبه 06/07/1402 06:01:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید 100 تن رب گوجه فرنگی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید 100 تن رب گوجه فرنگی 06/07/1402 06:01:00 ق.ظ استعلام ماهی تیلا پیلا 100کیلو استعلام ماهی تیلا پیلا 100کیلو 06/07/1402 05:58:00 ق.ظ استعلام خرما به شرح پیوست ایران کد مشابه است استعلام خرما به شرح پیوست ایران کد مشابه است 06/07/1402 05:57:00 ق.ظ استعلام لیموشیرین درجه یک به مقدار 2500کیلوگرم(پرداخت 2الی 3ماه می باشد) استعلام لیموشیرین درجه یک به مقدار 2500کیلوگرم(پرداخت 2الی 3ماه می باشد) 06/07/1402 05:50:00 ق.ظ استعلام شیر پاکتی200cc استعلام شیر پاکتی200cc 06/07/1402 05:47:00 ق.ظ استعلام کشمش پلویی به شرح پیوست ایران کد مشابه است استعلام کشمش پلویی به شرح پیوست ایران کد مشابه است 06/07/1402 05:41:00 ق.ظ استعلام مرغ گرم کشتار روز 1000 کیلوگرم استعلام مرغ گرم کشتار روز 1000 کیلوگرم 06/07/1402 05:40:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله نرجوان گرم بدون استخوان استعلام گوشت گوساله نرجوان گرم بدون استخوان 06/07/1402 05:37:00 ق.ظ استعلام کره 100 گرم به شرح پیوست ایران کد مشابه است استعلام کره 100 گرم به شرح پیوست ایران کد مشابه است 06/07/1402 05:28:00 ق.ظ استعلام گوشت نرمه ی گوساله جوان (دارای تاییدیه اداره دامپزشکی و بصورت لاشه باید به آشپزخانه بیمارستان منتقل شود و در حضور کارشناس تغذیه پاکسازی شود) استعلام گوشت نرمه ی گوساله جوان (دارای تاییدیه اداره دامپزشکی و بصورت لاشه باید به آشپزخانه بیمارستان منتقل شود و در حضور کارشناس تغذیه پاکسازی شود) 06/07/1402 05:27:00 ق.ظ استعلام ران مرغ سایز250تا300گرمی(1000کیلوگرم) - شنسل مرغ(1000کیلوگرم) استعلام ران مرغ سایز250تا300گرمی(1000کیلوگرم) - شنسل مرغ(1000کیلوگرم) 06/07/1402 05:27:00 ق.ظ استعلام سبزی*طبق لیست پیوستی مورد نیاز می باشد* ارائه پیش فاکتور و رعایت الزا مات فایل پیوستی ضروری بوده و در صور ت عدم رعایت ابطال می گردد* استعلام سبزی*طبق لیست پیوستی مورد نیاز می باشد* ارائه پیش فاکتور و رعایت الزا مات فایل پیوستی ضروری بوده و در صور ت عدم رعایت ابطال می گردد* 06/07/1402 05:00:00 ق.ظ استعلام همبر80بسته،پنیرپیتزا83کیلو،ذرت منجمد36بسته،سیب منجمد10بسته،هات داگ5 بسته،فلافل10 بسته،کالباس لیونر70 بسته،خردل10 کیلو،همبرممتاز10 بسته،سس دبه 20 کیلو استعلام همبر80بسته،پنیرپیتزا83کیلو،ذرت منجمد36بسته،سیب منجمد10بسته،هات داگ5 بسته،فلافل10 بسته،کالباس لیونر70 بسته،خردل10 کیلو،همبرممتاز10 بسته،سس دبه 20 کیلو 06/07/1402 04:59:00 ق.ظ استعلام لیوان ماست 900 گرمی نیم چرب با قطر دهانه 125 میلی متر 20000 عدد با لوگوی مغانه طبق درخواست خرید استعلام لیوان ماست 900 گرمی نیم چرب با قطر دهانه 125 میلی متر 20000 عدد با لوگوی مغانه طبق درخواست خرید 06/07/1402 04:49:00 ق.ظ استعلام شیر سهمیه ماهیانه پرسنل استعلام شیر سهمیه ماهیانه پرسنل 06/07/1402 04:46:00 ق.ظ استعلام، کیک پذیرایی تک نفره ( لیندو شیرین عسل ، کاپ کیک اشنا ) استعلام، کیک پذیرایی تک نفره ( لیندو شیرین عسل ، کاپ کیک اشنا ) 06/07/1402 04:07:26 ق.ظ استعلام خرید مرغ منجمدبین اوزان 1.750 الی 2.200 گیلویی طبق لیست وشرایط پیوستی استعلام خرید مرغ منجمدبین اوزان 1.750 الی 2.200 گیلویی طبق لیست وشرایط پیوستی 06/07/1402 04:06:00 ق.ظ استعلام خرید گوشت منجمد برزیلی طبق لیست وشرایط پیوستی استعلام خرید گوشت منجمد برزیلی طبق لیست وشرایط پیوستی 06/07/1402 04:05:00 ق.ظ استعلام شینسل وکفی ران وفیله باریک بدون غضروف وچربی وگوشواره، سامانه ستاد استعلام شینسل وکفی ران وفیله باریک بدون غضروف وچربی وگوشواره، سامانه ستاد 06/07/1402 03:13:00 ب.ظ استعلام خرید گوشت قرمز وسفید دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج فایل پیوست مطالعه شود استعلام خرید گوشت قرمز وسفید دانشگاه فرهنگیان واحد ثامن الحجج فایل پیوست مطالعه شود 06/07/1402 02:38:00 ب.ظ استعلام برنج صادقان استعلام برنج صادقان 06/07/1402 02:36:00 ب.ظ استعلام چای بسته مقوایی 500 گرمی .چای کیسه ای (25عددی).قند بسته 10 کیلویی طبق لست پیوست پرداخت100%اعتباری و حداقل6ماهه وبعدازتخصیص اعتبارمیباشد استعلام چای بسته مقوایی 500 گرمی .چای کیسه ای (25عددی).قند بسته 10 کیلویی طبق لست پیوست پرداخت100%اعتباری و حداقل6ماهه وبعدازتخصیص اعتبارمیباشد 06/07/1402 01:50:00 ب.ظ استعلام خرید زرشک قرمز طبق اسناد استعلام استعلام خرید زرشک قرمز طبق اسناد استعلام 06/07/1402 01:48:00 ب.ظ استعلام گوشت گرم سردست گوساله (140 کیلو) - گوشت گرم دنده گوسفندی بدون استخوان(70 کیلو) استعلام گوشت گرم سردست گوساله (140 کیلو) - گوشت گرم دنده گوسفندی بدون استخوان(70 کیلو) 06/07/1402 01:26:00 ب.ظ استعلام گوشت ران بوقلمون گرم(بدون پوست ) استعلام گوشت ران بوقلمون گرم(بدون پوست ) 06/07/1402 01:23:00 ب.ظ استعلام برنج درجه یک گیلان استعلام برنج درجه یک گیلان 06/07/1402 01:21:00 ب.ظ استعلام خرید 2000 لیتر روغن سرخ کردنی بدون پالم دانشکاه فرهنگیان استان گیلان استعلام خرید 2000 لیتر روغن سرخ کردنی بدون پالم دانشکاه فرهنگیان استان گیلان 06/07/1402 01:20:00 ب.ظ استعلام این دانشگاه نیازمند خرید ران مرغ 300 گرم به میزان 5 تن و سینه مرغ بدون کتف و بال به میزان 4 تن می باشد. استعلام این دانشگاه نیازمند خرید ران مرغ 300 گرم به میزان 5 تن و سینه مرغ بدون کتف و بال به میزان 4 تن می باشد. 06/07/1402 01:19:00 ب.ظ استعلام ران گوسفندی شمس آباد استعلام ران گوسفندی شمس آباد 06/07/1402 01:15:00 ب.ظ استعلام آب معدنی 300 سی سی استعلام آب معدنی 300 سی سی 06/07/1402 01:13:00 ب.ظ استعلام شیر یک لیتری کم چرب به تعداد 1000 عدد طبق شرایط خرید پیوستی- تحویل در انبار بیمارستان-دارای 6 ماه تاریخ مصرف-دارای مجوز بهداشتی استعلام شیر یک لیتری کم چرب به تعداد 1000 عدد طبق شرایط خرید پیوستی- تحویل در انبار بیمارستان-دارای 6 ماه تاریخ مصرف-دارای مجوز بهداشتی 06/07/1402 01:12:00 ب.ظ استعلام شیر کم چرب تک نفره 200cc طبق شرایط خرید پیوستی به تعداد 6000 عدد-تحویل در انبار بیمارستان- دارای تاریخ تولید و تاریخ انقضا 6 ماهه استعلام شیر کم چرب تک نفره 200cc طبق شرایط خرید پیوستی به تعداد 6000 عدد-تحویل در انبار بیمارستان- دارای تاریخ تولید و تاریخ انقضا 6 ماهه 06/07/1402 01:12:00 ب.ظ استعلام خرید مواد غذایی طبق لیست پیوست-پرداخت 15 روز بعد از تحویل کالا و فاکتور - تحویل درب دانشگاه به عهده تامین کننده می باشد استعلام خرید مواد غذایی طبق لیست پیوست-پرداخت 15 روز بعد از تحویل کالا و فاکتور - تحویل درب دانشگاه به عهده تامین کننده می باشد 06/07/1402 01:10:00 ب.ظ استعلام قند درجه یک در بسته های 900 گرمی /1000کیلو گرم/ تلفن تماس 09178072618 اقای هویدا/ استعلام قند درجه یک در بسته های 900 گرمی /1000کیلو گرم/ تلفن تماس 09178072618 اقای هویدا/ 05/07/1402 11:50:00 ق.ظ استعلام خرید گوشت مرغ مصرفی ( 2 تن ران - 2 تن سینه) دانشگاه فرهنگیان استان گیلان استعلام خرید گوشت مرغ مصرفی ( 2 تن ران - 2 تن سینه) دانشگاه فرهنگیان استان گیلان 05/07/1402 11:42:00 ق.ظ استعلام گوشت گرم و بدون استخوان مغز ران گوساله استعلام گوشت گرم و بدون استخوان مغز ران گوساله 05/07/1402 11:41:00 ق.ظ استعلام خرید 4000 کیلو شنیسل جوجه کبابی مرغ مصرفی دانشگاه فرهنگیان استان گیلان استعلام خرید 4000 کیلو شنیسل جوجه کبابی مرغ مصرفی دانشگاه فرهنگیان استان گیلان 05/07/1402 11:34:00 ق.ظ استعلام اداره کل تخم مرغ 13000کیلوگرم به شرح لیست پیوستی نام کالا مشابه هزینه حمل به 8مرکز برعهده فروشنده ارائه پیش فاکتور پیوست در سامانه الزامی استعلام اداره کل تخم مرغ 13000کیلوگرم به شرح لیست پیوستی نام کالا مشابه هزینه حمل به 8مرکز برعهده فروشنده ارائه پیش فاکتور پیوست در سامانه الزامی 05/07/1402 11:34:00 ق.ظ استعلام 600000 عددماست ساده90گرم خالص،تاریخ انقضاء حداقل یکماهه،برند( رضوی،پگاه،کاله،تندیس ودیار) دراولویت وسایربرندها نیازبه تاییدکمیته فنی دارند استعلام 600000 عددماست ساده90گرم خالص،تاریخ انقضاء حداقل یکماهه،برند( رضوی،پگاه،کاله،تندیس ودیار) دراولویت وسایربرندها نیازبه تاییدکمیته فنی دارند 05/07/1402 11:33:00 ق.ظ استعلام خرید شیر و کیک و دلستر استعلام خرید شیر و کیک و دلستر 05/07/1402 11:32:00 ق.ظ استعلام خلال سیب زمینی استعلام خلال سیب زمینی 05/07/1402 11:32:00 ق.ظ استعلام خرید 4تن گوشت منجمد ران گوساله برزیلی مصرفی دانشگاه فرهنگیان استان گیلان استعلام خرید 4تن گوشت منجمد ران گوساله برزیلی مصرفی دانشگاه فرهنگیان استان گیلان 05/07/1402 11:30:00 ق.ظ استعلام خرید ران وشینسل مرغ.درخواست طبق فایل پیوست می باشد.هزینه بارگیری-حمل وتخلیه بابرنده می باشد.خرید فقط در محدوده بویر احمد. استعلام خرید ران وشینسل مرغ.درخواست طبق فایل پیوست می باشد.هزینه بارگیری-حمل وتخلیه بابرنده می باشد.خرید فقط در محدوده بویر احمد. 05/07/1402 11:30:00 ق.ظ استعلام خرید گوشت،ران وسینه مرغ،ناگت...از ایران کد مشابه استفاده شده است لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با 09378058263 آقای محمدپور تماس بگیرید.مدارک پیوستی دارد استعلام خرید گوشت،ران وسینه مرغ،ناگت...از ایران کد مشابه استفاده شده است لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با 09378058263 آقای محمدپور تماس بگیرید.مدارک پیوستی دارد 05/07/1402 11:29:00 ق.ظ استعلام قند حبه دو عددی 6 گرمی - 100 هزار عدد- کالای انتخاب شده صرفا جهت تشابه میباشد - لطفا قیمت پیشنهادی براساس دو حبه 6 گرمی باشد استعلام قند حبه دو عددی 6 گرمی - 100 هزار عدد- کالای انتخاب شده صرفا جهت تشابه میباشد - لطفا قیمت پیشنهادی براساس دو حبه 6 گرمی باشد 05/07/1402 11:05:00 ق.ظ استعلام اداره کل رشته آش 2500کیلوگرم به شرح لیست پیوستی نام کالا مشابه هزینه حمل به 8مرکز برعهده فروشنده ارائه پیش فاکتور پیوست در سامانه الزامی استعلام اداره کل رشته آش 2500کیلوگرم به شرح لیست پیوستی نام کالا مشابه هزینه حمل به 8مرکز برعهده فروشنده ارائه پیش فاکتور پیوست در سامانه الزامی 05/07/1402 11:02:00 ق.ظ استعلام جو پوست کنده 1000 کیلو گرم استعلام جو پوست کنده 1000 کیلو گرم 05/07/1402 11:02:00 ق.ظ استعلام ماست تک نفره کم چرب 8000عدد استعلام ماست تک نفره کم چرب 8000عدد 05/07/1402 10:57:00 ق.ظ استعلام مرغ منجمد (1600-1800 ) گرم استعلام مرغ منجمد (1600-1800 ) گرم 05/07/1402 10:55:00 ق.ظ استعلام نان طبق فایل پیوست استعلام نان طبق فایل پیوست 05/07/1402 10:46:00 ق.ظ استعلام چای دو غزل ساده 500 گرمی درجه یک-قند شکسته کیسه های 4 کلیویی استعلام چای دو غزل ساده 500 گرمی درجه یک-قند شکسته کیسه های 4 کلیویی 05/07/1402 10:35:00 ق.ظ استعلام شیر پاکتی کوچک 200سی سی پر چرب 9609عددتاریخ انقضابالای سه ماه باشد حمل با ماشین یخچال دار تا محل مرکز و داخل انبار به عهده تامین کننده میباشد . استعلام شیر پاکتی کوچک 200سی سی پر چرب 9609عددتاریخ انقضابالای سه ماه باشد حمل با ماشین یخچال دار تا محل مرکز و داخل انبار به عهده تامین کننده میباشد . 05/07/1402 10:33:00 ق.ظ استعلام هویج 60کیلوگرم،سیرخشک20کیلوگرم،قارچ 25کیلوگرم،گوجه فرنگی 120کیلوگرم،سیب با اندازه متوسط به مقدار 140 کیلوگرم و تعداد 1250نفر استعلام هویج 60کیلوگرم،سیرخشک20کیلوگرم،قارچ 25کیلوگرم،گوجه فرنگی 120کیلوگرم،سیب با اندازه متوسط به مقدار 140 کیلوگرم و تعداد 1250نفر 05/07/1402 10:23:00 ق.ظ استعلام قند-چای-دستمال کاغذی فایل استعلام بها مطالعه و تکمیل گردد استعلام قند-چای-دستمال کاغذی فایل استعلام بها مطالعه و تکمیل گردد 05/07/1402 10:22:00 ق.ظ استعلام تخم مرغ درجه یک با تاریخ تولید و انقضا درج شده بر روی کالا به مقدار 500 کیلوگرم استعلام تخم مرغ درجه یک با تاریخ تولید و انقضا درج شده بر روی کالا به مقدار 500 کیلوگرم 05/07/1402 10:18:00 ق.ظ استعلام بیسکوییت و ویفر استعلام بیسکوییت و ویفر 05/07/1402 09:32:00 ق.ظ استعلام رب گوجه فرنگی جهت زندانهای گنبد5000کیلو،گرگان5000کیلوموردنیازمی باشد،کرایه حمل بعهده فروشنده،پرداخت وجه 2ماهه می باشد. استعلام رب گوجه فرنگی جهت زندانهای گنبد5000کیلو،گرگان5000کیلوموردنیازمی باشد،کرایه حمل بعهده فروشنده،پرداخت وجه 2ماهه می باشد. 05/07/1402 08:52:00 ق.ظ استعلام خرید ادویه جات استعلام خرید ادویه جات 05/07/1402 08:50:00 ق.ظ استعلام خرید مواد غذایی استعلام خرید مواد غذایی 05/07/1402 08:48:00 ق.ظ استعلام این دانشگاه نیازمند خرید برنج فجر درجه 1 و برنج طارم محلی درجه1 هر کدام به مقدار هشت تن می باشد. استعلام این دانشگاه نیازمند خرید برنج فجر درجه 1 و برنج طارم محلی درجه1 هر کدام به مقدار هشت تن می باشد. 05/07/1402 08:46:00 ق.ظ استعلام حبوبات جهت زندانهای گرگان وگنبدبه شرح جدول پیوستی موردنیازمی باشد،کرایه حمل بعهده فروشنده،پرداخت وجه 2ماهه می باشد استعلام حبوبات جهت زندانهای گرگان وگنبدبه شرح جدول پیوستی موردنیازمی باشد،کرایه حمل بعهده فروشنده،پرداخت وجه 2ماهه می باشد 05/07/1402 08:39:00 ق.ظ استعلام 500 بسته چای مرغوب500 گرمی ارل گری ( 400 بسته چای ساذه و 100 بسته چای معطر ) فقط برندهای احمد یا محمود یا گلستان مد نظر است استعلام 500 بسته چای مرغوب500 گرمی ارل گری ( 400 بسته چای ساذه و 100 بسته چای معطر ) فقط برندهای احمد یا محمود یا گلستان مد نظر است 05/07/1402 08:38:00 ق.ظ استعلام مرغ گرم 1 کیلو گرمی قطعه قطعه شده استعلام مرغ گرم 1 کیلو گرمی قطعه قطعه شده 05/07/1402 08:37:00 ق.ظ استعلام لوبیاقرمز 1000 کیلو و عدس آشی 1000 کیلو استعلام لوبیاقرمز 1000 کیلو و عدس آشی 1000 کیلو 05/07/1402 08:32:00 ق.ظ استعلام برنج پاکستانی فرخ مهر.هزینه حمل کالا تادرب دانشگاه به عهده فروشنده .حداقل شش ماه تاریخ اعتبار.فقط برج فرخ مهر قیمت گذاری گرددبرابر فایل پیوست استعلام برنج پاکستانی فرخ مهر.هزینه حمل کالا تادرب دانشگاه به عهده فروشنده .حداقل شش ماه تاریخ اعتبار.فقط برج فرخ مهر قیمت گذاری گرددبرابر فایل پیوست 05/07/1402 08:29:00 ق.ظ استعلام خرید بیسکویت سویا وعرق نعناع طبق لیست پیوستی.ایرانکدمشابه می باشدتوجه درصورت تکمیل ننمودن فرم پیوستی به قیمت اعلامی شرکت رسیدگی نخواهدشد استعلام خرید بیسکویت سویا وعرق نعناع طبق لیست پیوستی.ایرانکدمشابه می باشدتوجه درصورت تکمیل ننمودن فرم پیوستی به قیمت اعلامی شرکت رسیدگی نخواهدشد 05/07/1402 08:17:00 ق.ظ استعلام کیک دو قلو - شرین عسل - مزمز - درنا - استعلام کیک دو قلو - شرین عسل - مزمز - درنا - 05/07/1402 08:03:00 ق.ظ استعلام کالای درخواستی تعداد 750 قوطی (رانی).750 بسته بادام زمینی (مزمز).750عدد کیک (پچ پچ).پک بسته بندی شده (داخل زیپ کیپ).27873011 استعلام کالای درخواستی تعداد 750 قوطی (رانی).750 بسته بادام زمینی (مزمز).750عدد کیک (پچ پچ).پک بسته بندی شده (داخل زیپ کیپ).27873011 05/07/1402 08:03:00 ق.ظ استعلام چای/قند/شکلات/بیسکویت/نسکافه/قهوه/شکر//مواد غذایی/پذیرایی//نوشیدنی/coffe/ استعلام چای/قند/شکلات/بیسکویت/نسکافه/قهوه/شکر//مواد غذایی/پذیرایی//نوشیدنی/coffe/ 05/07/1402 08:02:00 ق.ظ استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی طبق لیست پیوستی.ایرانکدمشابه می باشدتوجه درصورت تکمیل ننمودن فرم پیوستی به قیمت اعلامی شرکت رسیدگی نخواهدشد استعلام خرید لوازم آزمایشگاهی طبق لیست پیوستی.ایرانکدمشابه می باشدتوجه درصورت تکمیل ننمودن فرم پیوستی به قیمت اعلامی شرکت رسیدگی نخواهدشد 05/07/1402 08:01:00 ق.ظ استعلام خرید مرغ یخ زده طبق لیست پیوستی.ایرانکدمشابه می باشدتوجه درصورت تکمیل ننمودن فرم پیوستی به قیمت اعلامی شرکت رسیدگی نخواهدشد استعلام خرید مرغ یخ زده طبق لیست پیوستی.ایرانکدمشابه می باشدتوجه درصورت تکمیل ننمودن فرم پیوستی به قیمت اعلامی شرکت رسیدگی نخواهدشد 05/07/1402 07:57:00 ق.ظ استعلام آبمیوه 200 سی سی - تکدانه - سن ایچ - سان ستار استعلام آبمیوه 200 سی سی - تکدانه - سن ایچ - سان ستار 05/07/1402 07:48:00 ق.ظ