ساختمان رتبه بالا 100 میلیارد ریال info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه اجرای عملیات فاز دوم تکمیل ساختمان پلیس راهور - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات فاز دوم تکمیل ساختمان پلیس راهور - نوبت دوم 10/09/1401 08:24:23 ق.ظ مناقصه, احداث زمین فوتبال صالح آباد همدان مناقصه, احداث زمین فوتبال صالح آباد همدان 10/09/1401 08:04:02 ق.ظ مناقصه بهسازی بازار 17 شهریور مناقصه بهسازی بازار 17 شهریور 10/09/1401 08:21:15 ق.ظ مناقصه پروژه اجرای مخزن 5000 مترمکعبی شبکه آبرسانی منطقه ده شهرداری مناقصه پروژه اجرای مخزن 5000 مترمکعبی شبکه آبرسانی منطقه ده شهرداری 10/09/1401 08:19:40 ق.ظ مناقصه, بازسازی طبقات باقیمانده (بلوک یک) زائرسرای مشهد مقدس بانک ملی ایران مناقصه, بازسازی طبقات باقیمانده (بلوک یک) زائرسرای مشهد مقدس بانک ملی ایران 10/09/1401 07:59:09 ق.ظ مناقصه بازسازی پیاده رو بلوار مناقصه بازسازی پیاده رو بلوار 10/09/1401 08:10:16 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان های زیرساختی کارخانه پلیکام تمدید مناقصه احداث ساختمان های زیرساختی کارخانه پلیکام تمدید 10/09/1401 07:30:46 ق.ظ مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه مرحوم تهرانی .....- نوبت دوم مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه مرحوم تهرانی .....- نوبت دوم 10/09/1401 07:13:32 ق.ظ مناقصه احداث محور فرهنگی، گردشگری مناقصه احداث محور فرهنگی، گردشگری 10/09/1401 05:33:16 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان انتقال خون بندر - نوبت دوم مناقصه احداث ساختمان انتقال خون بندر - نوبت دوم 10/09/1401 05:27:57 ق.ظ مناقصه تکمیل ساختمان شعبه مرکزی مناقصه تکمیل ساختمان شعبه مرکزی 10/09/1401 05:24:36 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال آب - نوبت دوم فراخوان مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال آب - نوبت دوم 10/09/1401 05:18:52 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی احداث دیوار حفاظتی - امنیتی فرودگاه بین المللی- نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی احداث دیوار حفاظتی - امنیتی فرودگاه بین المللی- نوبت دوم 10/09/1401 04:58:41 ق.ظ مناقصه انجام عملیات  بازسازی طبقات باقی مانده ( بلوک یک ) زائر سرای مناقصه انجام عملیات  بازسازی طبقات باقی مانده ( بلوک یک ) زائر سرای 09/09/1401 10:24:22 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات فاز دوم تکمیل ساختمان پلیس راهور مناقصه اجرای عملیات فاز دوم تکمیل ساختمان پلیس راهور 09/09/1401 10:14:22 ق.ظ تجدید فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت پروژه ساخت مجتمع ستاره شرق - نوبت دوم تجدید فراخوان انتخاب سرمایه گذار جهت پروژه ساخت مجتمع ستاره شرق - نوبت دوم 09/09/1401 10:12:19 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای محوطه سازی فضای سبز منازل سازمانی ارزیابی کیفی مناقصه تهیه مصالح، حمل و اجرای محوطه سازی فضای سبز منازل سازمانی 09/09/1401 09:50:36 ق.ظ مناقصه بازسازی مدرسه دوازده کلاسه - نوبت دوم مناقصه بازسازی مدرسه دوازده کلاسه - نوبت دوم 09/09/1401 09:31:10 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان شعبه حاجی آباد - نوبت دوم مناقصه احداث ساختمان شعبه حاجی آباد - نوبت دوم 09/09/1401 09:11:58 ق.ظ مناقصه عمومی احداث و تکمیل سالن شهربازی سرپوشیده مناقصه عمومی احداث و تکمیل سالن شهربازی سرپوشیده 09/09/1401 08:59:59 ق.ظ مناقصه ساماندهی پیاده رو - مرحله دوم - نوبت دوم مناقصه ساماندهی پیاده رو - مرحله دوم - نوبت دوم 09/09/1401 08:28:37 ق.ظ مناقصه ساخت و اجرای دیوار امنیتی، حفاظتی - نوبت دوم مناقصه ساخت و اجرای دیوار امنیتی، حفاظتی - نوبت دوم 09/09/1401 08:02:37 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح، ساخت و نصب ابنیه...نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح، ساخت و نصب ابنیه... نوبت دوم 09/09/1401 07:35:55 ق.ظ فراخوان مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال آب فراخوان مناقصه پروژه اجرای خطوط انتقال آب 09/09/1401 07:25:40 ق.ظ مناقصه احداث و تجهیز سوله ورزشی قائم 25 مناقصه احداث و تجهیز سوله ورزشی قائم 25 09/09/1401 07:15:52 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان انتقال خون بندر مناقصه احداث ساختمان انتقال خون بندر 09/09/1401 07:01:37 ق.ظ مناقصه پروژه احداث دیوار حفاظتی فرودگاه - نوبت دوم مناقصه پروژه احداث دیوار حفاظتی فرودگاه - نوبت دوم 09/09/1401 06:52:45 ق.ظ تجدید فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری سپید واقع در فاز 9 و احداث خدمات روبنایی (شامل آموزشی و مذهبی و فرهنگی) واقع در فاز 3... نوبت دوم تجدید فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری سپید واقع در فاز 9 و احداث خدمات روبنایی (شامل آموزشی و مذهبی و فرهنگی) واقع در فاز 3...نوبت دوم 09/09/1401 06:08:36 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی احداث دیوار حفاظتی/ امنیتی منطقه .... مناقصه عملیات اجرایی احداث دیوار حفاظتی/ امنیتی منطقه .... 08/09/1401 12:29:16 ب.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی نوبت دوم فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی 08/09/1401 11:40:44 ق.ظ فراخوان مناقصه عملیات اجرای ساخت و تکمیل مجتمع تجاری - اداری فراخوان مناقصه عملیات اجرای ساخت و تکمیل مجتمع تجاری - اداری 08/09/1401 11:15:53 ق.ظ مناقصه بازسازی مدرسه دوازده کلاسه مناقصه بازسازی مدرسه دوازده کلاسه 08/09/1401 10:50:14 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح، ساخت و نصب ابنیه... مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه مصالح، ساخت و نصب ابنیه... 08/09/1401 10:41:17 ق.ظ فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM فراخوان خرید خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی منجر به PM 08/09/1401 10:35:08 ق.ظ مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه مرحوم تهرانی ..... مناقصه تکمیل مدرسه 6 کلاسه مرحوم تهرانی ..... 08/09/1401 10:14:59 ق.ظ مناقصه ساخت و اجرای دیوار امنیتی، حفاظتی مناقصه ساخت و اجرای دیوار امنیتی، حفاظتی 08/09/1401 10:05:02 ق.ظ مناقصه, احداث ۲۰۰۰ واحد مسکن نهضت ملی مناقصه, احداث ۲۰۰۰ واحد مسکن نهضت ملی 08/09/1401 09:30:46 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و احداث مدرسه 12 کلاسه ....- نوبت دوم مناقصه تهیه مصالح و احداث مدرسه 12 کلاسه ....- نوبت دوم 08/09/1401 09:30:02 ق.ظ فراخوان استعلام ارزیابی کیفی سازندگان و پیمانکاران نوبت دوم فراخوان استعلام ارزیابی کیفی سازندگان و پیمانکاران نوبت دوم 08/09/1401 09:10:14 ق.ظ آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت احداث مجموعه مسکونی آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار جهت احداث مجموعه مسکونی 08/09/1401 08:10:00 ق.ظ تجدید فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری سپید واقع در فاز 9 و احداث خدمات روبنایی (شامل آموزشی و مذهبی و فرهنگی) واقع در فاز 3... تجدید فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری سپید واقع در فاز 9 و احداث خدمات روبنایی (شامل آموزشی و مذهبی و فرهنگی) واقع در فاز 3... 08/09/1401 07:16:48 ق.ظ مناقصه اجرای پروژه بهسازی بزرگراه ... نوبت دوم مناقصه اجرای پروژه بهسازی بزرگراه ... نوبت دوم 08/09/1401 07:14:48 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی احداث دیوار حفاظتی - امنیتی فرودگاه بین المللی مناقصه عملیات اجرایی احداث دیوار حفاظتی - امنیتی فرودگاه بین المللی 08/09/1401 06:50:23 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای عملیات ساخت واحدهای مسکونی مناقصه عمومی اجرای عملیات ساخت واحدهای مسکونی 08/09/1401 06:26:23 ق.ظ مناقصه مجدد تکمیل احداث 180 واحد منازل مسکونی منطقه سوم دریایی نبوت نداجا مناقصه مجدد تکمیل احداث 180 واحد منازل مسکونی منطقه سوم دریایی نبوت نداجا 08/09/1401 05:45:34 ق.ظ مناقصه پروژه احداث دیوار حفاظتی فرودگاه مناقصه پروژه احداث دیوار حفاظتی فرودگاه 08/09/1401 05:28:28 ق.ظ فراخوان مناقصه احداث زمین فوتبال فراخوان مناقصه احداث زمین فوتبال 07/09/1401 11:12:41 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی و مناقصه احداث تونل سامانه انتقال آب از منابع آب مرزی 07/09/1401 10:27:50 ق.ظ مناقصه احداث ساختمان اداری - نوبت دوم مناقصه احداث ساختمان اداری - نوبت دوم 07/09/1401 09:42:11 ق.ظ فراخوان استعلام ارزیابی کیفی سازندگان و پیمانکاران فراخوان استعلام ارزیابی کیفی سازندگان و پیمانکاران 07/09/1401 09:25:02 ق.ظ فراخوان مناقصه تکمیل روکش آسفالت معابر نوبت دوم فراخوان مناقصه تکمیل روکش آسفالت معابر 07/09/1401 09:03:12 ق.ظ مناقصه, احداث ۲۵۰۰ واحد مسکن نهضت ملی مناقصه, احداث ۲۵۰۰ واحد مسکن نهضت ملی 07/09/1401 08:40:05 ق.ظ تجدید مناقصات عمومی تکمیل 450 واحدی طرح نهضت ملی مسکن... تجدید مناقصات عمومی تکمیل 450 واحدی طرح نهضت ملی مسکن... 07/09/1401 08:42:55 ق.ظ مناقصه اجرای آسفالت بیندر 19 - 0 به همراه پریمکت نوبت دوم مناقصه اجرای آسفالت بیندر 19 - 0 به همراه پریمکت 07/09/1401 08:32:46 ق.ظ اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سوله های صنعتی فاز اول مجتمع کارگاهی پارک اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث سوله های صنعتی فاز اول مجتمع کارگاهی پارک 07/09/1401 07:43:10 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار انجام عملیات تهیه مصالح و اجرای فوندانسیون.... مناقصه انتخاب پیمانکار انجام عملیات تهیه مصالح و اجرای فوندانسیون.... 07/09/1401 07:35:26 ق.ظ تجدید مناقصه ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه دره کره و سرشاخه های آن- نوبت دوم تجدید مناقصه ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه دره کره و سرشاخه های آن- نوبت دوم 07/09/1401 07:33:26 ق.ظ مناقصه لکه گیری ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری معابر سطح شهر و تکمیل پروژه های نیمه تمام- نوبت دوم مناقصه لکه گیری ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری معابر سطح شهر و تکمیل پروژه های نیمه تمام- نوبت دوم 07/09/1401 05:56:55 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات تکمیل سوله 2000 نفری مناقصه اجرای عملیات تکمیل سوله 2000 نفری 07/09/1401 05:55:23 ق.ظ مناقصه تکمیل ساختمان، محوطه سازی، حصارکشی و احداث ساختمان نگهبانی  مناقصه تکمیل ساختمان، محوطه سازی، حصارکشی و احداث ساختمان نگهبانی  07/09/1401 05:38:45 ق.ظ مناقصه اجرای پروژه بهسازی بزرگراه ... مناقصه اجرای پروژه بهسازی بزرگراه ... 07/09/1401 05:12:23 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی زمین چمن مصنوعی گلف فراخوان ارزیابی کیفی بازسازی زمین چمن مصنوعی گلف 07/09/1401 04:18:59 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و احداث مدرسه 12 کلاسه .... مناقصه تهیه مصالح و احداث مدرسه 12 کلاسه .... 06/09/1401 10:45:43 ق.ظ فراخوان عمومی ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره فراخوان عمومی ارزیابی کیفی خرید خدمات مشاوره 06/09/1401 10:38:52 ق.ظ مناقصه, عملیات اجرایی باقیمانده ساختمان های اصلی و جنبی و محوطه سازی ایستگاههای راه آهن مهاباد و میاندوآب .. مناقصه, عملیات اجرایی باقیمانده ساختمان های اصلی و جنبی و محوطه سازی ایستگاههای راه آهن مهاباد و میاندوآب .. 06/09/1401 10:16:01 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساختمان کلینیک و مدیریت بحران CMC پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی نوبت دوم فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساختمان کلینیک و مدیریت بحران CMC پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی نوبت دوم 06/09/1401 09:43:39 ق.ظ مناقصه پروژه زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم مناقصه پروژه زیرسازی و جدولگذاری معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم 06/09/1401 09:22:13 ق.ظ مناقصه مشارکت در ساخت پروژه رضوان مناقصه مشارکت در ساخت پروژه رضوان 06/09/1401 07:43:57 ق.ظ مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیت W034S خارتنگ - نوبت دوم مناقصه پروژه احداث موقعیت و جاده دسترسی موقعیت W034S خارتنگ - نوبت دوم 06/09/1401 07:12:24 ق.ظ مناقصه تعمیر مخزن سی میلیون لیتری نیروگاه سیکل ترکیبی و .... مناقصه تعمیر مخزن سی میلیون لیتری نیروگاه سیکل ترکیبی و .... 06/09/1401 06:54:14 ق.ظ فراخوان مناقصه تکمیل استخر.... فراخوان مناقصه تکمیل استخر.... 06/09/1401 06:37:48 ق.ظ مناقصه طراحی تامین و اجرای سازه نگهبان و بهسازی بستر نوبت دوم مناقصه طراحی تامین و اجرای سازه نگهبان و بهسازی بستر نوبت دوم 06/09/1401 06:22:32 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی احداث مجموعه اداری ، محوطه و ملزومات .. تجدید فراخوان ارزیابی کیفی احداث مجموعه اداری ، محوطه و ملزومات .. تجدید 06/09/1401 06:09:32 ق.ظ مناقصه عملیات مربوط به تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و ابنیه تکمیلی تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی ... نوبت دوم مناقصه عملیات مربوط به تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و ابنیه تکمیلی تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی ... 06/09/1401 06:05:01 ق.ظ تجدید مناقصه ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه دره کره و سرشاخه های آن تجدید مناقصه ساخت و اجرای رپر حد بستر رودخانه دره کره و سرشاخه های آن 06/09/1401 05:57:58 ق.ظ مناقصه اجرای قسمتی از عملیات ساختمانی و اجرای خطوط لوله ارتباطی ... مناقصه اجرای قسمتی از عملیات ساختمانی و اجرای خطوط لوله ارتباطی ... 05/09/1401 12:20:54 ب.ظ مناقصه احداث ساختمان شعبه حاجی آباد مناقصه احداث ساختمان شعبه حاجی آباد 05/09/1401 11:58:22 ق.ظ مناقصه عملیات تکمیلی ساخت پل میانرود - نوبت دوم مناقصه عملیات تکمیلی ساخت پل میانرود - نوبت دوم 05/09/1401 11:50:49 ق.ظ مناقصه پروژه احداث ساختمان شعبه مناقصه پروژه احداث ساختمان شعبه 05/09/1401 11:40:04 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساختمان کلینیک و مدیریت بحران CMC پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای ساختمان کلینیک و مدیریت بحران CMC پالایشگاه نهم شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی 05/09/1401 11:17:39 ق.ظ تجدید مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه شهرک امید - نوبت دوم تجدید مناقصه احداث مدرسه 12 کلاسه شهرک امید - نوبت دوم 05/09/1401 10:52:58 ق.ظ مناقصه فنس کشی و محوطه سازی ایستگاه های مخابراتی - نوبت دوم مناقصه فنس کشی و محوطه سازی ایستگاه های مخابراتی - نوبت دوم 05/09/1401 10:29:42 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقیمانده، ساختمان های اصلی و جنبی و محوطه های ایستگاه های راه آهن نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی کارهای باقیمانده، ساختمان های اصلی و جنبی و محوطه های ایستگاه های راه آهن نوبت دوم 05/09/1401 10:05:24 ق.ظ مناقصه ساماندهی پیاده رو - مرحله دوم - نوبت اول مناقصه ساماندهی پیاده رو - مرحله دوم - نوبت اول 05/09/1401 09:29:53 ق.ظ مناقصه اصلاح و بازسازی مسیل ها  در رودخانه - نوبت دوم مناقصه اصلاح و بازسازی مسیل ها  در رودخانه - نوبت دوم 05/09/1401 09:24:26 ق.ظ مناقصه پروژه اجرای ساختمان و آشیانه ایستگاه آتشنشانی بلوار استقلال - نوبت دوم  مناقصه پروژه اجرای ساختمان و آشیانه ایستگاه آتشنشانی بلوار استقلال - نوبت دوم  05/09/1401 08:57:37 ق.ظ مناقصه عمومی لکه گیری معابر سطح شهر ... - نوبت دوم مناقصه عمومی لکه گیری معابر سطح شهر ... - نوبت دوم 05/09/1401 08:30:18 ق.ظ مناقصه پروژه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن  ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه پروژه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بروجن  05/09/1401 07:56:56 ق.ظ مناقصه کلیه عملیات ساخت یک دستگاه ساختمان 7 طبقه - نوبت دوم مناقصه کلیه عملیات ساخت یک دستگاه ساختمان 7 طبقه - نوبت دوم 05/09/1401 07:13:11 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نخاله برداری ، خاکبرداری و خاکریزی بلوار مرحله سوم- نوبت اول مناقصه انتخاب پیمانکار جهت نخاله برداری ، خاکبرداری و خاکریزی بلوار مرحله سوم- نوبت اول 05/09/1401 06:51:16 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات باقیمانده دیوارکشی دیوارهای داخلی مناقصه ، مناقصه اجرای عملیات باقیمانده دیوارکشی دیوارهای داخلی 05/09/1401 06:39:06 ق.ظ مناقصه عمومی تکمیل باند دوم ... مناقصه عمومی تکمیل باند دوم ... 05/09/1401 06:34:20 ق.ظ مناقصه عملیات مربوط به تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و ابنیه تکمیلی تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی ... مناقصه عملیات مربوط به تهیه و نصب تجهیزات الکترومکانیکال و ابنیه تکمیلی تصفیه خانه آب مجتمع آبرسانی ... 05/09/1401 06:25:42 ق.ظ تجدید مناقصه تامین مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی کارهای باقیمانده و تکمیلی ساختمانی و تاسیساتی مجتمع مسکونی بهروز - نوبت دوم تجدید مناقصه تامین مصالح، تجهیزات و عملیات اجرایی کارهای باقیمانده و تکمیلی ساختمانی و تاسیساتی مجتمع مسکونی بهروز - نوبت دوم 05/09/1401 05:59:57 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی و باقیمانده احداث ایستگاههای راه آهن نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی و باقیمانده احداث ایستگاههای راه آهن 05/09/1401 04:50:08 ق.ظ مناقصه لکه گیری ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری معابر سطح شهر و تکمیل پروژه های نیمه تمام مناقصه لکه گیری ترمیم و نگهداری آسفالت و ابنیه زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری معابر سطح شهر و تکمیل پروژه های نیمه تمام 05/09/1401 04:29:06 ق.ظ مناقصه ساماندهی بلوار بهاران و... مناقصه ساماندهی بلوار بهاران و... 03/09/1401 08:08:29 ق.ظ مناقصه پروژه اجرای ساختمان و آشیانه ایستگاه آتشنشانی بلوار استقلال مناقصه پروژه اجرای ساختمان و آشیانه ایستگاه آتشنشانی بلوار استقلال 03/09/1401 07:52:05 ق.ظ مناقصه احداث و تجهیز سوله ورزشی قائم 25 مناقصه احداث و تجهیز سوله ورزشی قائم 25 03/09/1401 07:30:54 ق.ظ اصلاحیه مناقصه تکمیل احداث ساختمان اداری اصلاحیه مناقصه تکمیل احداث ساختمان اداری 03/09/1401 07:14:47 ق.ظ