ساختمان رتبه بالا 100 میلیارد ریال info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه پروژه احداث پایانه آبشناسان مناقصه پروژه احداث پایانه آبشناسان 29/03/1403 12:14:12 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل خانه جوان قدس در شهرستان اهواز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل خانه جوان قدس در شهرستان اهواز 29/03/1403 11:17:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه ترمیم و بهسازی پل تقاطع محور میاندوآب با آزاد راه زنجان - تبریز مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه ترمیم و بهسازی پل تقاطع محور میاندوآب با آزاد راه زنجان - تبریز 29/03/1403 10:39:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی قادرآباد مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام کارهای ساختمانی و تأسیساتی پروژه شعبه تأمین اجتماعی قادرآباد 29/03/1403 10:39:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ساماندهی محور ارومیه -سلماس اجرای باند کندروی حدفاصل چنقرالوی پل تا نوشین شهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ساماندهی محور ارومیه -سلماس اجرای باند کندروی حدفاصل چنقرالوی پل تا نوشین شهر 29/03/1403 10:32:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تکمیل احداث خانه فرهنگ تجدید فراخوان مناقصه تکمیل احداث خانه فرهنگ تجدید 29/03/1403 10:29:51 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی اجرای پروژه تکمیل روسازی جدول گذاری کانالهای آبهای سطحی و آسفالت معابر فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی اجرای پروژه تکمیل روسازی جدول گذاری کانالهای آبهای سطحی و آسفالت معابر 29/03/1403 10:27:21 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت مخازن توسعه....- نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت مخازن توسعه....- نوبت دوم 29/03/1403 10:08:44 ق.ظ مناقصه خرید، تامین قطعات، پشتیبانی، نگهداری، جمع آوری، ... مناقصه خرید، تامین قطعات، پشتیبانی، نگهداری، جمع آوری، ... 29/03/1403 10:08:20 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات عملیات سفت کاری و نازک کاری بلوک های مسکونی مناقصه اجرای عملیات عملیات سفت کاری و نازک کاری بلوک های مسکونی 29/03/1403 10:01:21 ق.ظ مناقصه احداث خوابگاه ورزشکاران .... مناقصه احداث خوابگاه ورزشکاران .... 29/03/1403 09:14:19 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای سقف و کف بازار (بصورت تمام وقت) تجدید نوبت دوم  ناقصه عمومی اجرای سقف و کف بازار (بصورت تمام وقت) نوبت دوم  29/03/1403 09:04:35 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث مخزن 2000 مترمکعبی، تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ، احداث ساختمان نگهبانی، پست پاساژ و اتاق برق، محوطه س مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث مخزن 2000 مترمکعبی، تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ، احداث ساختمان نگهبانی، پست پاساژ و اتاق برق، محوطه س 29/03/1403 08:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی باقیمانده شش خطه نمودن پل زائر تا پایانه برکت مهران کیلومتر 0 الی 5 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی باقیمانده شش خطه نمودن پل زائر تا پایانه برکت مهران کیلومتر 0 الی 5 29/03/1403 08:45:00 ق.ظ مناقصه احداث پروژه کلانتری مناقصه احداث پروژه کلانتری 29/03/1403 08:43:54 ق.ظ مناقصه پروژه نوسازی ساختمان شعبه بندر نخل تقی مناقصه پروژه نوسازی ساختمان شعبه بندر نخل تقی 29/03/1403 08:37:55 ق.ظ مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب شور، حوضچه های مرتبط و سازه های جنبی -نوبت دوم مناقصه احداث ایستگاه پمپاژ آب شور، حوضچه های مرتبط و سازه های جنبی -نوبت دوم 29/03/1403 08:33:31 ق.ظ فراخوان مناقصه آماده سازی معابر سایت دیلم فراخوان مناقصه آماده سازی معابر سایت دیلم 29/03/1403 08:32:29 ق.ظ مناقصه مرمت فونداسیونهای خطوط انتقال و فوق توزیع امور انتقال نیروی یک... مناقصه مرمت فونداسیونهای خطوط انتقال و فوق توزیع امور انتقال نیروی یک... 29/03/1403 08:26:25 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ضلع جنوبی پل ابوریحان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی ضلع جنوبی پل ابوریحان 29/03/1403 08:13:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تکمیل مدرسه خیری حاجیه خانم عشرت عیوضی... نوبت دوم فراخوان مناقصه تکمیل مدرسه خیری حاجیه خانم عشرت عیوضی... نوبت دوم 29/03/1403 08:11:39 ق.ظ مناقصه, احداث مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی ، تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ ، احداث ساختمان نگهبانی ، پست پاساژ و اتاق بر مناقصه, احداث مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی ، تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ ، احداث ساختمان نگهبانی ، پست پاساژ و اتاق بر 29/03/1403 08:00:10 ق.ظ مناقصه‌ عمومی احداث ساختمان نگهبانی و اجرای محوطه و عملیات اجرایی تكمیلی- نوبت دوم مناقصه‌ عمومی احداث ساختمان نگهبانی و اجرای محوطه و عملیات اجرایی تكمیلی- نوبت دوم 29/03/1403 07:57:00 ق.ظ فراخوان مناقصه آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم فراخوان مناقصه آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم 29/03/1403 07:54:52 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای احداث پلاژ بانوان شهر مناقصه عمومی اجرای احداث پلاژ بانوان شهر 29/03/1403 07:49:53 ق.ظ مناقصه احداث بازارچه راه ابریشم... تجدید مناقصه احداث بازارچه راه ابریشم... تجدید 29/03/1403 07:46:12 ق.ظ مناقصه خاکبرداری و خاکریزی بلوار .... مناقصه خاکبرداری و خاکریزی بلوار .... 29/03/1403 07:42:36 ق.ظ مناقصه پروژه احداث ابنیه، سرویس بهداشتی، نگهبانی، رختکن پارک و... مناقصه پروژه احداث ابنیه، سرویس بهداشتی، نگهبانی، رختکن پارک و... 29/03/1403 07:36:49 ق.ظ تجدید مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی، تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ.... تجدید مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی، تکمیل ساختمان ایستگاه پمپاژ.... 29/03/1403 07:31:56 ق.ظ مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی بوستان ....- نوبت دوم مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی بوستان ....- نوبت دوم 29/03/1403 07:22:20 ق.ظ مناقصه, تکمیل سالن ورزشی نیکان مینودشت مناقصه, تکمیل سالن ورزشی نیکان مینودشت 29/03/1403 06:31:26 ق.ظ مناقصه, احداث مدرسه ۶ کلاسه کرمعلی یازرلو رامیان مناقصه, احداث مدرسه ۶ کلاسه کرمعلی یازرلو رامیان 29/03/1403 06:24:29 ق.ظ مناقصه, احداث مدرسه ستارگان گرگان مناقصه, احداث مدرسه ستارگان گرگان 29/03/1403 06:15:12 ق.ظ فراخوان عمومی طرح مشارکتی هتل کوهستان فراخوان عمومی طرح مشارکتی هتل کوهستان 29/03/1403 06:23:08 ق.ظ فراخوان عمومی طرح مشارکتی هتل کوهستان فراخوان عمومی طرح مشارکتی هتل کوهستان 29/03/1403 06:22:57 ق.ظ مناقصه, تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه(بصورت همزمان) تکمیل طبقات همکف و اول سالنهای ورزشی مجموعه ۱۷ شهریور زاهد مناقصه, تجدید ارزیابی کیفی و مناقصه(بصورت همزمان) تکمیل طبقات همکف و اول سالنهای ورزشی مجموعه ۱۷ شهریور زاهد 29/03/1403 05:39:33 ق.ظ مناقصه ترمیم و بهسازی پل کیلومتر .... تجدید مناقصه ترمیم و بهسازی پل کیلومتر .... تجدید 29/03/1403 05:49:05 ق.ظ مناقصه عملیات پراکنده عمرانی و تاسیساتی مناقصه عملیات پراکنده عمرانی و تاسیساتی 29/03/1403 05:34:11 ق.ظ  مناقصه عمومی پیمانکاری فعالیت های ابنیه ، تاسیسات برقی و تاسیسات تجدید  مناقصه عمومی پیمانکاری فعالیت های ابنیه ، تاسیسات برقی و تاسیسات 29/03/1403 05:26:13 ق.ظ آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای پروژه تکمیل و تجهیز پارک خطی کمربندی -نوبت دوم آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای پروژه تکمیل و تجهیز پارک خطی کمربندی -نوبت دوم 29/03/1403 05:26:01 ق.ظ اصلاحیه مناقصه عملیات احداث رفیوژ میانی خیابان ... اصلاحیه مناقصه عملیات احداث رفیوژ میانی خیابان ... 29/03/1403 05:16:03 ق.ظ مناقصه خرید و نصب ترانس برق ، و انشعابات برق گاز ، اب و تلفن .... مناقصه خرید و نصب ترانس برق ، و انشعابات برق گاز ، اب و تلفن .... 29/03/1403 05:09:37 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیلی احداث مسر جایگزین و سازه محافظ ترانشه ریزشی نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیلی احداث مسر جایگزین و سازه محافظ ترانشه ریزشی نوبت دوم 29/03/1403 04:46:03 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل احداث قشلاق پایین چمن زمین، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل احداث قشلاق پایین چمن زمین، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 29/03/1403 03:01:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه پروژه ساختمان و موتورخانه و محوطه سالن همایش های پردیس دانشگاه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید مناقصه پروژه ساختمان و موتورخانه و محوطه سالن همایش های پردیس دانشگاه 28/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث مدرسه ستارگان گرگان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث مدرسه ستارگان گرگان 28/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث مدرسه 6 کلاسه شهید کرمعلی یازرلو رامیان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث مدرسه 6 کلاسه شهید کرمعلی یازرلو رامیان 28/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی نیکان مینودشت مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل سالن ورزشی نیکان مینودشت 28/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه عمومی پیمانکاری فعالیت های ابنیه تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی سالن ریخته گری شماره 3 تجدید مناقصه عمومی پیمانکاری فعالیت های ابنیه تاسیسات برقی و تاسیسات مکانیکی سالن ریخته گری شماره 3 تجدید 27/03/1403 12:19:25 ب.ظ مناقصه عملیات احداث ساختمان مجتمع پزشکی (فاز دوم) در روستا مناقصه عملیات احداث ساختمان مجتمع پزشکی (فاز دوم) در روستا 27/03/1403 12:00:31 ب.ظ مناقصه احداث خط کلکتور آبیاری فضای سبز ... اصلاحیه مناقصه احداث خط کلکتور آبیاری فضای سبز ... اصلاحیه 27/03/1403 11:51:42 ق.ظ آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تامین و تدارک کالا و اجرای ساماندهی و ایمن سازی گذرگاههای - نوبت دوم آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تامین و تدارک کالا و اجرای ساماندهی و ایمن سازی گذرگاههای - نوبت دوم 27/03/1403 11:49:58 ق.ظ مناقصه احداث سالن ورزشی چند منظوره و... مناقصه احداث سالن ورزشی چند منظوره و... 27/03/1403 11:35:31 ق.ظ مناقصه خدمات محله ای ... مناقصه خدمات محله ای ... 27/03/1403 11:30:28 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی لکه گیری و آسفالت خیابانها و معابر فرعی طالقانی .. آگهی مناقصه عمومی لکه گیری و آسفالت خیابانها و معابر فرعی طالقانی .. 27/03/1403 11:16:27 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز اول احداث فضای سبز جنب کانال آب روستای گرگر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای فاز اول احداث فضای سبز جنب کانال آب روستای گرگر 27/03/1403 11:04:00 ق.ظ مناقصه پروژه لوله گذاری نقاط بحرانی سطح شهرداری مناقصه پروژه لوله گذاری نقاط بحرانی سطح شهرداری 27/03/1403 11:12:17 ق.ظ مناقصه تکمیل مدرسه 2 کلاسه دکتر شریعتی .. مناقصه تکمیل مدرسه 2 کلاسه دکتر شریعتی .. 27/03/1403 10:50:32 ق.ظ مناقصه پروژه ترمیم اجرای نقب توسعه فاضلاب .... تجدید مناقصه پروژه ترمیم اجرای نقب توسعه فاضلاب .... تجدید 27/03/1403 10:38:02 ق.ظ مناقصه واگذاری پروژه عمرانی مناقصه واگذاری پروژه عمرانی 27/03/1403 10:25:01 ق.ظ مناقصه عملیات احداث ایستگاه آتش نشانی شهید سپاسی مناقصه عملیات احداث ایستگاه آتش نشانی شهید سپاسی 27/03/1403 10:10:11 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی به همراه اجرای دیوار محوطه ،ساختمان نگهبانی، سردر ،ساختمان پست برق و سایر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل عملیات ساختمانی و تاسیساتی به همراه اجرای دیوار محوطه ،ساختمان نگهبانی، سردر ،ساختمان پست برق و سایر 27/03/1403 09:50:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بازارچه راه ابریشم مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث بازارچه راه ابریشم 27/03/1403 09:46:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب عرشه فلزی و دیافراگم های میانی و تکمیل پل تقاطع غیرهمسطح بلوار فدک به زیرگذر خیرآباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح، ساخت، حمل و نصب عرشه فلزی و دیافراگم های میانی و تکمیل پل تقاطع غیرهمسطح بلوار فدک به زیرگذر خیرآباد 27/03/1403 09:45:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تراش و روکش آسفالت معابر در سطح مناطق 4 و 5 اهواز (بر اساس اولویت کارفرما) (نوبت دوم) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تراش و روکش آسفالت معابر در سطح مناطق 4 و 5 اهواز (بر اساس اولویت کارفرما) (نوبت دوم) 27/03/1403 09:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ارزیابی کیفی و مناقصه(بصورت همزمان) تکمیل طبقات همکف و اول سالنهای ورزشی مجموعه 17 شهریور زاهدان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای ارزیابی کیفی و مناقصه(بصورت همزمان) تکمیل طبقات همکف و اول سالنهای ورزشی مجموعه 17 شهریور زاهدان 27/03/1403 09:35:00 ق.ظ مناقصه عملیات سالن ورزشی غیرتوپی مطالعه مناقصه عملیات سالن ورزشی غیرتوپی مطالعه 27/03/1403 09:30:23 ق.ظ مناقصه تکمیل پل مناقصه تکمیل پل 27/03/1403 09:22:41 ق.ظ مناقصه عملیات جدول گذاری اراضی پرنیان / نوبت دوم مناقصه عملیات جدول گذاری اراضی پرنیان / نوبت دوم 27/03/1403 09:13:06 ق.ظ مناقصه عمومی عملیات احداث بوستان مناقصه عمومی عملیات احداث بوستان 27/03/1403 08:56:01 ق.ظ مناقصه عمومی عملیات احداث پارک حاشیه ای بلوار محراب مناقصه عمومی عملیات احداث پارک حاشیه ای بلوار محراب 27/03/1403 08:38:49 ق.ظ آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث مجموعه ورزشی امام حسین (ع) آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات احداث مجموعه ورزشی امام حسین (ع) 27/03/1403 08:37:57 ق.ظ مناقصه عمومی تکمیل آموزشگاه ...- نوبت دوم مناقصه عمومی تکمیل آموزشگاه ...- نوبت دوم 27/03/1403 08:33:43 ق.ظ مناقصه پروژه مشارکتی واقع در شهر حمیدیا- نوبت دوم مناقصه پروژه مشارکتی واقع در شهر حمیدیا- نوبت دوم 27/03/1403 08:07:27 ق.ظ مناقصه تکمیل خانه جوان قدس -نوبت دوم مناقصه تکمیل خانه جوان قدس -نوبت دوم 27/03/1403 08:06:06 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه های نهضت ملی مسکن شهرستان های اردبیل ...نوبت دوم تجدید مناقصه پروژه های نهضت ملی مسکن شهرستان های اردبیل ...نوبت دوم 27/03/1403 07:52:16 ق.ظ مناقصه عملیات طرح بیست گانه و نقشه راه نهر و جدول و پیاده روسازی... مناقصه عملیات طرح بیست گانه و نقشه راه نهر و جدول و پیاده روسازی... 27/03/1403 07:34:48 ق.ظ مناقصه, احداث موزه منطقه ای خوزستان مناقصه, احداث موزه منطقه ای خوزستان 27/03/1403 07:13:00 ق.ظ مناقصه تکمیل ابنیه ساختمان جدید شهرداری نوبت دوم مناقصه تکمیل ابنیه ساختمان جدید شهرداری نوبت دوم 27/03/1403 07:00:47 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات احداث فضای سبز باغ راه تجدید مناقصه عملیات احداث فضای سبز باغ راه 27/03/1403 06:17:12 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل زمین چمن فوتبال در شهرستانهای رباط کریم، شهرقدس ، هفت جوی و بهارستان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تکمیل زمین چمن فوتبال در شهرستانهای رباط کریم، شهرقدس ، هفت جوی و بهارستان 27/03/1403 06:01:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیلی احداث مسر جایگزین و سازه محافظ ترانشه ریزشی تجدید مناقصه عمومی عملیات تکمیلی احداث مسر جایگزین و سازه محافظ ترانشه ریزشی 27/03/1403 06:02:32 ق.ظ مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی بوستان .... مناقصه عمومی تکمیل سالن ورزشی بوستان .... 27/03/1403 05:21:48 ق.ظ تجدید مناقصه مرمت و بهسازی کانال پاکروان تجدید مناقصه مرمت و بهسازی کانال پاکروان 27/03/1403 05:17:32 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات عمرانی و نگهداشت قطعات.... تجدید مناقصه عملیات عمرانی و نگهداشت قطعات.... 27/03/1403 05:13:25 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آماده سازی اراضی شهرک های شهرجیرفت مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای آماده سازی اراضی شهرک های شهرجیرفت 27/03/1403 04:59:00 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح، حمل، محوطه سازی و عملیات اجرایی احداث ساختمان های پروژه شهید چمران مناقصه تهیه مصالح، حمل، محوطه سازی و عملیات اجرایی احداث ساختمان های پروژه شهید چمران 27/03/1403 04:51:50 ق.ظ فراخوان مناقصه تکمیل مدرسه خیری حاجیه خانم عشرت عیوضی... فراخوان مناقصه تکمیل مدرسه خیری حاجیه خانم عشرت عیوضی... 27/03/1403 04:51:30 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث آموزشگاه باغ کبیر خفر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث آموزشگاه باغ کبیر خفر 26/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه احداث ساختمان مرکزی سازمان آتش نشانی واقع در تقاطع شازده رودخانه مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای پروژه احداث ساختمان مرکزی سازمان آتش نشانی واقع در تقاطع شازده رودخانه 26/03/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه ترمیم فونداسیون دکل های انتقال و فوق توزیع نواحی جنوب و جنوب شرق - نوبت دوم مناقصه ترمیم فونداسیون دکل های انتقال و فوق توزیع نواحی جنوب و جنوب شرق - نوبت دوم 26/03/1403 12:18:03 ب.ظ تجدید مناقصه بازسازی و تعمیرات ساختمان سه طبقه ستادی - نوبت دوم تجدید مناقصه بازسازی و تعمیرات ساختمان سه طبقه ستادی - نوبت دوم 26/03/1403 12:14:19 ب.ظ آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تامین و تدارک کالا و اجرای ساماندهی و ایمن سازی گذرگاههای آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تامین و تدارک کالا و اجرای ساماندهی و ایمن سازی گذرگاههای 26/03/1403 12:06:11 ب.ظ تجدید مناقصه پروژه های نهضت ملی مسکن شهرستان های اردبیل ... تجدید مناقصه پروژه های نهضت ملی مسکن شهرستان های اردبیل ... 26/03/1403 12:03:19 ب.ظ مناقصه عملیات تهیه ،حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی پیرامونی / نوبت دوم مناقصه عملیات تهیه ،حمل و نصب دیوار پیش ساخته بتنی پیرامونی / نوبت دوم 26/03/1403 12:03:04 ب.ظ مناقصه عمومی بهسازی باغات در سطح شهر (باغ امیرکبیر) نوبت دوم مناقصه عمومی بهسازی باغات در سطح شهر (باغ امیرکبیر) نوبت دوم 26/03/1403 11:58:33 ق.ظ مناقصه احداث موزه منطقه ای مناقصه احداث موزه منطقه ای 26/03/1403 11:50:21 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای پروژه تکمیل روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر شهرک صنعتی چناران مناقصه عمومی اجرای پروژه تکمیل روسازی، جدولگذاری و آسفالت معابر شهرک صنعتی چناران 26/03/1403 11:39:18 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی کارهای باقیمانده سقف مخزن ٣٠ هزار متر مکعبی سایت شماره یک داماهی شهرستان بندرعباس مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرایی کارهای باقیمانده سقف مخزن ٣٠ هزار متر مکعبی سایت شماره یک داماهی شهرستان بندرعباس 26/03/1403 11:22:00 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای پروژه تکمیل روسازی جدولگذاری کانالهای آبهای سطحی و آسفالت معابر ناحیه صنعتی میان جلگه مناقصه عمومی اجرای پروژه تکمیل روسازی جدولگذاری کانالهای آبهای سطحی و آسفالت معابر ناحیه صنعتی میان جلگه 26/03/1403 11:23:40 ق.ظ