تجهیزات راه info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام خط کشی معابر سطح شهر چابهار استعلام خط کشی معابر سطح شهر چابهار 10/09/1401 07:05:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد ترافیکی محورهای غیرشریانی و اصلی و فرعی و روستایی شهرستانهای خرم آباد-چگنی-کوهدشت-رومشکان-پلدختر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه رنگ و اجرای خط کشی سرد ترافیکی محورهای غیرشریانی و اصلی و فرعی و روستایی شهرستانهای خرم آباد-چگنی-کوهدشت-رومشکان-پلدختر 10/09/1401 07:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و خرید رنگ سرد ترافیکی همراه با گلاسپید و تینر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و خرید رنگ سرد ترافیکی همراه با گلاسپید و تینر 10/09/1401 06:32:00 ق.ظ مناقصه عمومی اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر - نوبت دوم مناقصه عمومی اجرای رنگ آمیزی جداول سطح شهر - نوبت دوم 10/09/1401 06:44:03 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی فیزیکی ویژه کاربران آسیب پذیر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی فیزیکی ویژه کاربران آسیب پذیر 10/09/1401 06:25:00 ق.ظ استعلام اصلاح روشنایی ایستگاه های اتوبوس سطح شهر و چراغ های چشمک زن (کلیه موارد تأسیساتی) استعلام اصلاح روشنایی ایستگاه های اتوبوس سطح شهر و چراغ های چشمک زن (کلیه موارد تأسیساتی) 10/09/1401 06:25:00 ق.ظ استعلام تکمیل ساخت و اجرای تابلو جاده ای کیلومتر 2.5 اتوبان ساوه- تهران(شهرک صنعتی ساوه) طبق شرایط پیوست استعلام تکمیل ساخت و اجرای تابلو جاده ای کیلومتر 2.5 اتوبان ساوه- تهران(شهرک صنعتی ساوه) طبق شرایط پیوست 10/09/1401 05:24:00 ق.ظ استعلام احداث خاک ریزی اطراف پایه های تیر بتنی خط سورمق- ابرکوه و خرید و نصب نیوجرسی طبق فایل پیوست استعلام احداث خاک ریزی اطراف پایه های تیر بتنی خط سورمق- ابرکوه و خرید و نصب نیوجرسی طبق فایل پیوست 10/09/1401 05:04:00 ق.ظ استعلام خرید، نصب و راه اندازی دوربین ALL IN ONE تسنیم دقیقا مطابق مدل و شرایط پیوست استعلام خرید، نصب و راه اندازی دوربین ALL IN ONE تسنیم دقیقا مطابق مدل و شرایط پیوست 10/09/1401 01:33:00 ب.ظ استعلام راه اندازی ، بهره برداری و پشتیبانی سامانه های نظارت و پایش راه بر مبنای اینترنت اشیاء ( به مشخصات پیوست ) استعلام راه اندازی ، بهره برداری و پشتیبانی سامانه های نظارت و پایش راه بر مبنای اینترنت اشیاء ( به مشخصات پیوست ) 10/09/1401 01:23:00 ب.ظ استعلام رنگ سرد تک جزئی سفید همراه با حلال جهت خط کشی طولی محور های جاده ایی میباشد تحویل در محل شهرداری و تسویه حساب پس از مسئول مربوطه استعلام رنگ سرد تک جزئی سفید همراه با حلال جهت خط کشی طولی محور های جاده ایی میباشد تحویل در محل شهرداری و تسویه حساب پس از مسئول مربوطه 09/09/1401 10:22:00 ق.ظ تجدید مناقصه رنگ امیزی معابر با رنگ دوجزیی سطوح بتنی و آسفالت تجدید مناقصه رنگ امیزی معابر با رنگ دوجزیی سطوح بتنی و آسفالت 09/09/1401 10:26:22 ق.ظ استعلام نرده استیل استعلام نرده استیل 09/09/1401 08:06:00 ق.ظ استعلام 300 عدد سرعتگیر خیابانب - 100 عدد جدا کننده ترافیک - 2600 پیچ تلگرافی استعلام 300 عدد سرعتگیر خیابانب - 100 عدد جدا کننده ترافیک - 2600 پیچ تلگرافی 09/09/1401 08:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید و نصب علائم کامپوزیتی سطح استان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید و نصب علائم کامپوزیتی سطح استان 09/09/1401 07:49:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی اجرای نرده حفاظتی حاشیه معبر (گاردریل) در سطح معابر شهر - نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی اجرای نرده حفاظتی حاشیه معبر (گاردریل) در سطح معابر شهر - نوبت دوم 09/09/1401 07:58:24 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی هوشمند و برنامه پذیر تجدید مناقصه اجرای عملیات تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی هوشمند و برنامه پذیر 09/09/1401 07:09:35 ق.ظ تجدید مناقصه خرید کالای موزد نیاز برای تجهیز تقاطعها به چراغ فرماندهی و چشمکزن سطح شهر تجدید مناقصه خرید کالای موزد نیاز برای تجهیز تقاطعها به چراغ فرماندهی و چشمکزن سطح شهر 09/09/1401 06:47:37 ق.ظ استعلام رنگ سرد تک جزئی سفید جهت خط کشی طولی محور های جاده ایی میباشد تحویل در محل شهرداری و تسویه حساب پس از مسئول مربوطه استعلام رنگ سرد تک جزئی سفید جهت خط کشی طولی محور های جاده ایی میباشد تحویل در محل شهرداری و تسویه حساب پس از مسئول مربوطه 09/09/1401 06:19:00 ق.ظ مناقصه خرید حمل و اجرای باکس های ترافیکی .... مناقصه خرید حمل و اجرای باکس های ترافیکی .... 09/09/1401 06:36:01 ق.ظ مناقصه انتخاب پیمانکار نصب، راه اندازی و پشتیبانی سامانه های آزادراهی مناقصه انتخاب پیمانکار نصب، راه اندازی و پشتیبانی سامانه های آزادراهی 09/09/1401 06:09:13 ق.ظ تجدید مناقصه پروژه خرید و نصب دوربین نظارتی و تجهیزات لازم و... تجدید مناقصه پروژه خرید و نصب دوربین نظارتی و تجهیزات لازم و... 09/09/1401 05:40:20 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کالای مورد نیاز برای تجهیز تقاطعها به چراغ فرماندهی و چشمکزن سطح شهر مشهد مقدس . مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کالای مورد نیاز برای تجهیز تقاطعها به چراغ فرماندهی و چشمکزن سطح شهر مشهد مقدس . 09/09/1401 05:03:00 ق.ظ استعلام تهیه ، پایه و صفحه تابلو علاءم سطح استان استعلام تهیه ، پایه و صفحه تابلو علاءم سطح استان 09/09/1401 04:37:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تحویل پایه گاردریل مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تحویل پایه گاردریل 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب گاردریل و پایه گاردریل در محورهای استان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب گاردریل و پایه گاردریل در محورهای استان 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، حمل و نصب نیوجرسی مفصلی در محورهای سراسر استان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه ، حمل و نصب نیوجرسی مفصلی در محورهای سراسر استان 08/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام سنسورگذاری در تقاطع های جدید استعلام سنسورگذاری در تقاطع های جدید 08/09/1401 12:08:51 ب.ظ استعلام دوربین تحت شبکه بالت پلاک خوان الگارد مدل lpc2230m استعلام دوربین تحت شبکه بالت پلاک خوان الگارد مدل lpc2230m 08/09/1401 11:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی با دوره تضمین 9 ماهه راههای اصلی و شریانی سطح استان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی با دوره تضمین 9 ماهه راههای اصلی و شریانی سطح استان 08/09/1401 11:35:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و نصب نیوجرسی بتنی مفصلی در محورهای منتهی به مرز تمرچین مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و نصب نیوجرسی بتنی مفصلی در محورهای منتهی به مرز تمرچین 08/09/1401 11:35:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ آمیزی با رنگ دو جزیی معابر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای رنگ آمیزی با رنگ دو جزیی معابر 08/09/1401 11:34:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای پروژه خرید و نصب تابلوهای معابر و راهنمایی و رانندگی سطح شهر - نوبت دوم تجدید مناقصه اجرای پروژه خرید و نصب تابلوهای معابر و راهنمایی و رانندگی سطح شهر - نوبت دوم 08/09/1401 11:18:22 ق.ظ استعلام تابلو شناسایی کوچه ها استعلام تابلو شناسایی کوچه ها 08/09/1401 10:58:00 ق.ظ استعلام خرید رنگ جداول جهت شهرداری منطقه 4 اهواز(نوبت اول) طبق مشخصات مندرج در اسناد و مدارک پیوستی استعلام خرید رنگ جداول جهت شهرداری منطقه 4 اهواز(نوبت اول) طبق مشخصات مندرج در اسناد و مدارک پیوستی 08/09/1401 10:47:00 ق.ظ مناقصه تهیه و اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ..... مناقصه، مناقصه تهیه و اجرای روکش حفاظتی میکروسرفیسینگ..... 08/09/1401 10:34:42 ق.ظ استعلام خرید و نصب گارد ریل.اقلام مورد نیاز بارگذاری گردید. استعلام خرید و نصب گارد ریل.اقلام مورد نیاز بارگذاری گردید. 08/09/1401 10:15:00 ق.ظ مناقصه, خرید٬ نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد مناقصه, خرید٬ نصب و راه اندازی سیستم کنترل تردد 08/09/1401 10:10:54 ق.ظ مناقصه خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک.... مناقصه خرید و نصب تجهیزات هوشمند کنترل ترافیک.... 08/09/1401 10:12:41 ق.ظ استعلام خط کشی معابر سطح شهر با رنگ سرد ترافیکی استعلام خط کشی معابر سطح شهر با رنگ سرد ترافیکی 08/09/1401 09:36:00 ق.ظ استعلام تعمیر و نصب گاردیل در حوزه راههای شرق استان گلستان استعلام تعمیر و نصب گاردیل در حوزه راههای شرق استان گلستان 08/09/1401 09:16:00 ق.ظ استعلام خرید انواع چراغ های راهنمایی شهرداری زنجان استعلام خرید انواع چراغ های راهنمایی شهرداری زنجان 08/09/1401 09:16:00 ق.ظ استعلام 300 عدد سرعتگیر خیابانی - 100 عدد جدا کننده ترافیکی و 2600 عدد پیچ تلگرافی استعلام 300 عدد سرعتگیر خیابانی - 100 عدد جدا کننده ترافیکی و 2600 عدد پیچ تلگرافی 08/09/1401 09:14:00 ق.ظ استعلام خرید انواع چراغ های راهنمایی شهرداری زنجان استعلام خرید انواع چراغ های راهنمایی شهرداری زنجان 08/09/1401 09:05:00 ق.ظ استعلام ایرانکد مشابه. کالای مورد نیاز 8 دستگاه دوربین پلاک خوان به شرح پیوست استعلام ایرانکد مشابه. کالای مورد نیاز 8 دستگاه دوربین پلاک خوان به شرح پیوست 08/09/1401 08:45:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب تجهیزات سیستم پلاک خوان طبق قرارداد و الزامات فنی پیوست استعلام خرید و نصب تجهیزات سیستم پلاک خوان طبق قرارداد و الزامات فنی پیوست 08/09/1401 08:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی سه سامانه کامل سخت افزاری و نرم افزاری پلاک خوان ثبت تردد و تخلفات سرعت به همراه پروژکتور مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی سه سامانه کامل سخت افزاری و نرم افزاری پلاک خوان ثبت تردد و تخلفات سرعت به همراه پروژکتور 08/09/1401 08:34:00 ق.ظ استعلام تعمیر ، نصب و راه اندازی چراغ راهنمائی مطابق فایل پیوست استعلام تعمیر ، نصب و راه اندازی چراغ راهنمائی مطابق فایل پیوست 08/09/1401 08:19:00 ق.ظ استعلام خرید تابلوهای ترافیکی فایبر گلاس(فایلاس) با بست و شبرنگ 7 ساله مطابق فایل پیوست ** ایران کد مشابه می باشد. استعلام خرید تابلوهای ترافیکی فایبر گلاس(فایلاس) با بست و شبرنگ 7 ساله مطابق فایل پیوست ** ایران کد مشابه می باشد. 08/09/1401 07:37:00 ق.ظ استعلام ساخت تابلوهای ترافیکی مورد نیاز مجتمع مطابق شرح و شرایط فرم استعلام بهاء پیوستی استعلام ساخت تابلوهای ترافیکی مورد نیاز مجتمع مطابق شرح و شرایط فرم استعلام بهاء پیوستی 08/09/1401 07:04:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تهیه و اجرای حفاظ فلزی (گاردریل دو موج) ...- نوبت دوم فراخوان مناقصه تهیه و اجرای حفاظ فلزی (گاردریل دو موج) ...- نوبت دوم 08/09/1401 06:51:07 ق.ظ استعلام تابلوهای راهنما سیمانی... استعلام تابلوهای راهنما سیمانی... 08/09/1401 06:29:00 ق.ظ مناقصه خرید نصب و راه اندازی سه سامانه کامل سخت افزاری و نرم افزاری ...نوبت دوم مناقصه خرید نصب و راه اندازی سه سامانه کامل سخت افزاری و نرم افزاری ... نوبت دوم 08/09/1401 06:43:42 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید علائم و تجهیزات ایمنی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید علائم و تجهیزات ایمنی 08/09/1401 06:22:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید علائم افقی(چشم گربه ای، چسب، عدسی سرامیکی و ... مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید علائم افقی(چشم گربه ای، چسب، عدسی سرامیکی و ... 08/09/1401 06:22:00 ق.ظ استعلام تعمیر ، ترفیع و نگهداری گاردریل در حوزه استحفاظی طبق مدارک پیوستی . استعلام تعمیر ، ترفیع و نگهداری گاردریل در حوزه استحفاظی طبق مدارک پیوستی . 08/09/1401 06:09:00 ق.ظ استعلام خرید رنگ جدولی سفید و سبز و تینر روغنی به شرح مندرج در برگه استعلام بها استعلام خرید رنگ جدولی سفید و سبز و تینر روغنی به شرح مندرج در برگه استعلام بها 08/09/1401 06:07:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای سرعتگیر موزائیکی به عرض 20/4متر و ارتفاع 12سانتی متر و طول 14 متر استعلام تهیه مصالح و اجرای سرعتگیر موزائیکی به عرض 20/4متر و ارتفاع 12سانتی متر و طول 14 متر 07/09/1401 11:04:00 ق.ظ استعلام پروژه رنگ آمییزی ترافیکی خط کشی محوری و عابر پیاده در معابر منطقه یک امانی استعلامی به شرح پیوست استعلام پروژه رنگ آمییزی ترافیکی خط کشی محوری و عابر پیاده در معابر منطقه یک امانی استعلامی به شرح پیوست 07/09/1401 11:03:00 ق.ظ استعلام اجرای خط کشی های ترافیکی در سطح منطقه یک شهرداری کرج استعلام اجرای خط کشی های ترافیکی در سطح منطقه یک شهرداری کرج 07/09/1401 10:42:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات ترافیکی جهت نصب در بلوارهای گلستان،اکباتان علوی،ساحلی در منطقه4 شهرداری اهواز(نوبت سوم) طبق مشخصات مندرج در اسناد و مدارک پیوستی استعلام خرید تجهیزات ترافیکی جهت نصب در بلوارهای گلستان،اکباتان علوی،ساحلی در منطقه4 شهرداری اهواز(نوبت سوم) طبق مشخصات مندرج در اسناد و مدارک پیوستی 07/09/1401 10:20:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی پروژه خرید اقلام ایمنی سال 1401 - نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی پروژه خرید اقلام ایمنی سال 1401 - نوبت دوم 07/09/1401 10:15:17 ق.ظ استعلام خرید انواع چراغ چشمک زن و پلیسی جهت ایمن سازی محور های حوزه استان(ایران کد مشابه می باشد.طبق مدارک پیوست قیمت داده شود) استعلام خرید انواع چراغ چشمک زن و پلیسی جهت ایمن سازی محور های حوزه استان(ایران کد مشابه می باشد.طبق مدارک پیوست قیمت داده شود) 07/09/1401 08:42:00 ق.ظ استعلام ایمن سازی حفاظهای فلزی موجود در شهرستان های اراک-شازند-دلیجان استعلام ایمن سازی حفاظهای فلزی موجود در شهرستان های اراک-شازند-دلیجان 07/09/1401 08:32:00 ق.ظ استعلام درخواست رنگ ترافیکی دوجزئی رنگ آمیزی سرعتگیر-طبق استعلام و مشخصات پیوستی استعلام درخواست رنگ ترافیکی دوجزئی رنگ آمیزی سرعتگیر-طبق استعلام و مشخصات پیوستی 07/09/1401 08:31:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای حفاظ فلزی(گاردریل دو موج)در محور های تربت حیدریه-زاوه(دولت آباد)،فریمان-اسد آباد،مشهد-سرخس(نوبت اول) 1401/31/308 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای حفاظ فلزی(گاردریل دو موج)در محور های تربت حیدریه-زاوه(دولت آباد)،فریمان-اسد آباد،مشهد-سرخس(نوبت اول) 1401/31/308 07/09/1401 08:21:00 ق.ظ مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی بتنی مفصلی در محورهای منتهی به مرز مناقصه تهیه و نصب نیوجرسی بتنی مفصلی در محورهای منتهی به مرز 07/09/1401 08:31:59 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی نرده و گارد ریل بر اساس شرایط و توضیحات درج شده در فایل های پیوستی - ایران کد مشابه می باشد. استعلام رنگ آمیزی نرده و گارد ریل بر اساس شرایط و توضیحات درج شده در فایل های پیوستی - ایران کد مشابه می باشد. 07/09/1401 07:29:00 ق.ظ مناقصات تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی مناقصات تهیه مصالح و اجرای خط کشی سرد ترافیکی 07/09/1401 07:31:06 ق.ظ تمدید مناقصه خط کشی ترافیکی با رنگ پلی اورتان کف محوطه کارخانجات تمدید مناقصه خط کشی ترافیکی با رنگ پلی اورتان کف محوطه کارخانجات 07/09/1401 07:28:55 ق.ظ فراخوان مناقصه تهیه و اجرای حفاظ فلزی (گاردریل دو موج) ... فراخوان مناقصه تهیه و اجرای حفاظ فلزی (گاردریل دو موج) ... 07/09/1401 06:26:46 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و تعمیر و بازسازی تابلوها و علائم و چراغهای راهنمایی و تجهیزات ترافیکی مناطق 1 و 2 (تجدید) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و تعمیر و بازسازی تابلوها و علائم و چراغهای راهنمایی و تجهیزات ترافیکی مناطق 1 و 2 (تجدید) 07/09/1401 05:56:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی استعلام تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 07/09/1401 05:20:00 ق.ظ مناقصه عمومی عملیات تهیه حفاظ ایمنی ( گاردیل ) با کلیه متعلقات مناقصه عمومی عملیات تهیه حفاظ ایمنی ( گاردیل ) با کلیه متعلقات. 07/09/1401 05:20:36 ق.ظ استعلام جدا کننده پلاستیکی طبق مشخصات 200عددبا واشر وپیچ ورول پلاک1200عدداز نوع نوبر پارت ویا مشابه ان استعلام جدا کننده پلاستیکی طبق مشخصات 200عددبا واشر وپیچ ورول پلاک1200عدداز نوع نوبر پارت ویا مشابه ان 07/09/1401 04:21:00 ق.ظ استعلام سالن مهران لایه عایق حرارتی کف پوش سالن ایران کدها مشابه به جدول پیوست مراجعه شود استعلام سالن مهران لایه عایق حرارتی کف پوش سالن ایران کدها مشابه به جدول پیوست مراجعه شود 07/09/1401 01:53:00 ب.ظ استعلام رنگ آمیزی نرده و گارد ریل بر اساس شرایط و توضیحات درج شده در فایل پیوستی - ایران کد مشابه می باشد. استعلام رنگ آمیزی نرده و گارد ریل بر اساس شرایط و توضیحات درج شده در فایل پیوستی - ایران کد مشابه می باشد. 07/09/1401 01:01:00 ب.ظ استعلام بهداشتی .. استعلام بهداشتی .. 06/09/1401 11:50:06 ق.ظ استعلام تعمیرات اساسی تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معبر سواره رو استعلام تعمیرات اساسی تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معبر سواره رو 06/09/1401 11:18:16 ق.ظ استعلام تهیه و نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معبر سواره رو سطح محله استعلام تهیه و نصب تجهیزات ایمنی و هدایت ترافیکی معبر سواره رو سطح محله 06/09/1401 11:12:40 ق.ظ استعلام اجرای خرید تجهیزات و علائم ترافیکی استعلام اجرای خرید تجهیزات و علائم ترافیکی 06/09/1401 11:07:14 ق.ظ استعلام انجام خدمات آزمایشات مربوط به تابلو ها و تجهیزات ترافیکی مربوطه استعلام انجام خدمات آزمایشات مربوط به تابلو ها و تجهیزات ترافیکی مربوطه 06/09/1401 11:06:32 ق.ظ استعلام تعمیر و نگهداری و نصب تجهیزات ترافیکی سطح استعلام تعمیر و نگهداری و نصب تجهیزات ترافیکی سطح 06/09/1401 11:03:22 ق.ظ مناقصه عمومی تهیه نیوجرسی مفصلی و نصب در راه های حوزه استحفاظی - نوبت دوم مناقصه عمومی تهیه نیوجرسی مفصلی و نصب در راه های حوزه استحفاظی - نوبت دوم 06/09/1401 10:46:40 ق.ظ استعلام خرید با نصب دوربین پلاک خوان با نظارتی با تجهیزات مورد نیاز استعلام خرید با نصب دوربین پلاک خوان با نظارتی با تجهیزات مورد نیاز 06/09/1401 10:28:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی استعلام تهیه و نصب تابلوهای راهنمایی مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی 06/09/1401 10:24:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی پروژه خرید اقلام ایمنی سال 1401 تجدید مناقصه عمومی پروژه خرید اقلام ایمنی سال 1401 06/09/1401 10:09:48 ق.ظ استعلام مکان یابی و مدیریت پارکینگ های حاشیه ای و غیر حاشیه ای شهر زاهدان استعلام مکان یابی و مدیریت پارکینگ های حاشیه ای و غیر حاشیه ای شهر زاهدان 06/09/1401 09:49:00 ق.ظ استعلام کد کالا مشابه می باشد. 225 عدد انواع تابلو مشخصات طبق پیوست. تحویل در انبار شهرداری استعلام کد کالا مشابه می باشد. 225 عدد انواع تابلو مشخصات طبق پیوست. تحویل در انبار شهرداری 06/09/1401 09:16:00 ق.ظ استعلام طراحی،ساخت و اجرای تابلوی ورود به شهر محمودآباد استعلام طراحی،ساخت و اجرای تابلوی ورود به شهر محمودآباد 06/09/1401 09:07:00 ق.ظ استعلام چراغها از نوع ال ای دی و خورشیدی و تابلو فرمان دارای قابلیت برنامه ریزی بصورت دستی و اتوماتیک و همچنین بصورت چشمک زن باشد و تحویل ساختمان شهرداری . استعلام چراغها از نوع ال ای دی و خورشیدی و تابلو فرمان دارای قابلیت برنامه ریزی بصورت دستی و اتوماتیک و همچنین بصورت چشمک زن باشد و تحویل ساختمان شهرداری . 06/09/1401 08:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید اقلام ایمنی سال 1401 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه خرید اقلام ایمنی سال 1401 06/09/1401 08:14:00 ق.ظ مناقصه خرید و نصب گاردریل در معابر سطح شهر مناقصه خرید و نصب گاردریل در معابر سطح شهر 06/09/1401 08:20:48 ق.ظ استعلام خرید قطعات و لوازم دوربین سرعت سنج ( طبق لیست پیوست ) استعلام خرید قطعات و لوازم دوربین سرعت سنج ( طبق لیست پیوست ) 06/09/1401 07:55:00 ق.ظ استعلام خرید باطری دوربین سرعت سنج ( طبق لیست پیوست ) استعلام خرید باطری دوربین سرعت سنج ( طبق لیست پیوست ) 06/09/1401 07:48:00 ق.ظ استعلام خرید مصالح و اجرای خط کشی عابر پیاده بر اساس فهرست بهای رشته راهداری سال 1401، ارائه پیش فاکتور الزامی می باشد استعلام خرید مصالح و اجرای خط کشی عابر پیاده بر اساس فهرست بهای رشته راهداری سال 1401، ارائه پیش فاکتور الزامی می باشد 06/09/1401 07:48:00 ق.ظ استعلام اجرای خط کشی راهها ( طبق لیست پیوست ) استعلام اجرای خط کشی راهها ( طبق لیست پیوست ) 06/09/1401 07:27:00 ق.ظ استعلام انعقاد قرارداد مشاوره جهت پایش تصویری شهرتاکستان(مطابق مدارک پیوست)به استعلام های بدون شماره تماس و آدرس ترتیب اثرداده نمیشود.09394683964 استعلام انعقاد قرارداد مشاوره جهت پایش تصویری شهرتاکستان(مطابق مدارک پیوست)به استعلام های بدون شماره تماس و آدرس ترتیب اثرداده نمیشود.09394683964 06/09/1401 07:25:00 ق.ظ استعلام ایمن سازی مسیر با طراحی و نصب پایه های تابلو صلیبی و آشکار سازی حاشیه قوس با چشم گربه ای برقی ( طبق لیست پیوست ) استعلام ایمن سازی مسیر با طراحی و نصب پایه های تابلو صلیبی و آشکار سازی حاشیه قوس با چشم گربه ای برقی ( طبق لیست پیوست ) 06/09/1401 07:18:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب گاردریل در معابر سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب گاردریل در معابر سطح شهر 06/09/1401 07:05:00 ق.ظ