تجهیزات راه info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان تهیه ست کامل گاردریل دو موج به وزن 93000 کیلوگرم و تحویل در انبار سازمان ... فراخوان تهیه ست کامل گاردریل دو موج به وزن 93000 کیلوگرم و تحویل در انبار سازمان ... 04/04/1403 09:19:56 ق.ظ مناقصه عمومی خرید و پشتیبانی از سیستم های هوشمند کنترل تقاطع مناقصه عمومی خرید و پشتیبانی از سیستم های هوشمند کنترل تقاطع 04/04/1403 09:02:41 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز و انجام امور عمومی و خدماتی و ... مناقصه تامین نیروی انسانی جهت نگهداری فضای سبز و انجام امور عمومی و خدماتی و ... 04/04/1403 09:02:35 ق.ظ استعلام نصب و جمع آوری تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه دو شهرداری استعلام نصب و جمع آوری تجهیزات ترافیکی در سطح منطقه دو شهرداری 04/04/1403 08:43:00 ق.ظ استعلام استعلام اجرای خط کشی گرم معابر سطح شهر با رنگ گرم ترافیکی طبق استعلام پیوستی... استعلام استعلام اجرای خط کشی گرم معابر سطح شهر با رنگ گرم ترافیکی طبق استعلام پیوستی... 04/04/1403 08:34:00 ق.ظ استعلام پروژه خرید و نصب ، تعمیر و نگهداری و بازسازی تابلوهای انتظامی سطح منطقه یک شهرداری فردیس به شرح شرایط و مشخصات به پیوست استعلام پروژه خرید و نصب ، تعمیر و نگهداری و بازسازی تابلوهای انتظامی سطح منطقه یک شهرداری فردیس به شرح شرایط و مشخصات به پیوست 04/04/1403 07:59:00 ق.ظ استعلام استعلام نصب و نگهداری تابلو و علائم اضطراری محورهای شمالی استان استعلام استعلام نصب و نگهداری تابلو و علائم اضطراری محورهای شمالی استان 04/04/1403 07:18:00 ق.ظ استعلام استعلام نصب و نگهداری حفاظ گاردریل محورهای شمالی استان استعلام استعلام نصب و نگهداری حفاظ گاردریل محورهای شمالی استان 04/04/1403 07:16:00 ق.ظ استعلام استعلام نصب و نگهداری حفاظ گاردریل محورهای جنوبی استان با اولویت محورهای اربعین حسینی استعلام استعلام نصب و نگهداری حفاظ گاردریل محورهای جنوبی استان با اولویت محورهای اربعین حسینی 04/04/1403 07:15:00 ق.ظ استعلام استعلام خرید پایه و متعلقات گاردریل محورهای سطح استان با اولویت محورهای اربعین حسینی استعلام استعلام خرید پایه و متعلقات گاردریل محورهای سطح استان با اولویت محورهای اربعین حسینی 04/04/1403 07:06:00 ق.ظ استعلام استعلام نصب و نگهداری تابلو و علائم اضطراری محورهای جنوب استان با اولویت محورهای اربعین حسینی استعلام استعلام نصب و نگهداری تابلو و علائم اضطراری محورهای جنوب استان با اولویت محورهای اربعین حسینی 04/04/1403 07:04:00 ق.ظ مناقصه نصب تابلو و علایم ایمنی راههای استان- نوبت دوم مناقصه نصب تابلو و علایم ایمنی راههای استان- نوبت دوم 04/04/1403 07:10:34 ق.ظ استعلام استعلام خرید علائم اضطراری محورهای سطح استان با اولویت محورهای اربعین حسینی استعلام استعلام خرید علائم اضطراری محورهای سطح استان با اولویت محورهای اربعین حسینی 04/04/1403 06:52:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و اجرای روکش آسفالت ... مناقصه اجرای عملیات لکه گیری و اجرای روکش آسفالت ... 04/04/1403 06:55:32 ق.ظ استعلام ترفیع قرنیز بتنی پلهای محور رویان نوشهر استعلام ترفیع قرنیز بتنی پلهای محور رویان نوشهر 04/04/1403 06:21:00 ق.ظ استعلام خرید چراغ راهنمایی و رانندگی به تعداد 10 عدد و ثانیه شمار 6 عدد (پرداخت براساس مبلغ نهایی خرید طی چند مرحله پرداخت می شود) استعلام خرید چراغ راهنمایی و رانندگی به تعداد 10 عدد و ثانیه شمار 6 عدد (پرداخت براساس مبلغ نهایی خرید طی چند مرحله پرداخت می شود) 04/04/1403 06:20:00 ق.ظ استعلام ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی چراغ های راهنمایی سطح شهر بیرجند بشرح مشخصات فنی پیوست استعلام ارائه خدمات تعمیر و نگهداری و پشتیبانی چراغ های راهنمایی سطح شهر بیرجند بشرح مشخصات فنی پیوست 04/04/1403 06:16:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای علائم ترافیکی و ایمنی و تابلو های راهنمایی به همراه روسازی و آسفالت مجتمع تجاری حسابی و خیابانهای فرعی شهرک صنعتی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اجرای علائم ترافیکی و ایمنی و تابلو های راهنمایی به همراه روسازی و آسفالت مجتمع تجاری حسابی و خیابانهای فرعی شهرک صنعتی 04/04/1403 06:11:00 ق.ظ استعلام نصب ،راه اندازی ،تامین امنیت ارسال داده ،پشتیبانی ونگهداری 8 تابلو پیام متغییر وتمامی تجهیزات مربوطه استعلام نصب ،راه اندازی ،تامین امنیت ارسال داده ،پشتیبانی ونگهداری 8 تابلو پیام متغییر وتمامی تجهیزات مربوطه 04/04/1403 06:09:00 ق.ظ استعلام خرید تابلو راهنمایی و رانندگی و علائم ترافیکی استعلام خرید تابلو راهنمایی و رانندگی و علائم ترافیکی 04/04/1403 06:08:00 ق.ظ استعلام خط کشی معابر سطح شهر بطول یک کیلومتر استعلام خط کشی معابر سطح شهر بطول یک کیلومتر 04/04/1403 06:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تحویل 93000 کیلوگرم ست کامل گاردریل دو موج مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و تحویل 93000 کیلوگرم ست کامل گاردریل دو موج 04/04/1403 06:05:00 ق.ظ استعلام تابلو فلزی گالوانیزه و شبرنگ استعلام تابلو فلزی گالوانیزه و شبرنگ 04/04/1403 06:04:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و انجام عملیات خط کشی محورهای مواصلاتی استان با اولویت آزادراه تبریز-زنجان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و انجام عملیات خط کشی محورهای مواصلاتی استان با اولویت آزادراه تبریز-زنجان 04/04/1403 06:00:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات ترافیکی استعلام خرید تجهیزات ترافیکی 04/04/1403 05:52:00 ق.ظ مناقصه رنگ آمیزی جداول شهر مناقصه رنگ آمیزی جداول شهر 04/04/1403 05:41:24 ق.ظ استعلام خرید حمل و نصب سرعت گیر ، علائم راهنمائی و رانندگی و رنگ آمیزی ترافیکی خیابانهای سایت پردیس وزارت ارتباطات طبق شرح خدمات پیوست استعلام خرید حمل و نصب سرعت گیر ، علائم راهنمائی و رانندگی و رنگ آمیزی ترافیکی خیابانهای سایت پردیس وزارت ارتباطات طبق شرح خدمات پیوست 04/04/1403 05:27:00 ق.ظ مناقصه تهیه ، نصب ، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی مناطق دو و سه شهر - نوبت دوم مناقصه تهیه ، نصب ، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی مناطق دو و سه شهر - نوبت دوم 04/04/1403 05:34:19 ق.ظ مناقصه تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی ...- نوبت دوم مناقصه تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی ...- نوبت دوم 04/04/1403 05:32:29 ق.ظ مناقصه خرید اقلام ، علایم و تابلوهای ترافیکی مناقصه خرید اقلام ، علایم و تابلوهای ترافیکی 04/04/1403 04:54:45 ق.ظ استعلام ساخت و اجرای تابلوی نامگذاری خیابان جهت نصب در بخشی از معابر سطح شهربا نظارت اداره سیما منظر تلفن پاسخگو آقای گل محمدی یا 02635705000 داخلی 605 و 608 استعلام ساخت و اجرای تابلوی نامگذاری خیابان جهت نصب در بخشی از معابر سطح شهربا نظارت اداره سیما منظر تلفن پاسخگو آقای گل محمدی یا 02635705000 داخلی 605 و 608 04/04/1403 04:01:00 ق.ظ استعلام تهیه واجرای خط کشی بلوک عابر پیاده وغیره طبق استعلام و مشخصات پیو ستی استعلام تهیه واجرای خط کشی بلوک عابر پیاده وغیره طبق استعلام و مشخصات پیو ستی 04/04/1403 03:55:00 ق.ظ استعلام رنگ ترجیحاً برند های مانا پلیمر و پوشش صنعت الوان، تینر ترجیحاً برند های مانا پلیمر و پوشش صنعت الوان، قلم مو و نوار چسب کاغذی طبق فایل پیوست استعلام رنگ ترجیحاً برند های مانا پلیمر و پوشش صنعت الوان، تینر ترجیحاً برند های مانا پلیمر و پوشش صنعت الوان، قلم مو و نوار چسب کاغذی طبق فایل پیوست 04/04/1403 03:53:00 ق.ظ استعلام نیوجرسی بتنی در ابعاد 50*80*100 استعلام نیوجرسی بتنی در ابعاد 50*80*100 04/04/1403 03:40:00 ق.ظ استعلام تجدید نوبت اول پروژه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و علائم هشدار دهنده منطقه دو شهرداری فردیس استعلام تجدید نوبت اول پروژه خرید و نصب تجهیزات ترافیکی و علائم هشدار دهنده منطقه دو شهرداری فردیس 04/04/1403 01:10:00 ب.ظ استعلام تجدید نوبت اول پروژه خرید و نصب و تعمیر و نگهداری و بازسازی و اصلاح تابلوهای انتظامی دهنده منطقه دو شهرداری فردیس استعلام تجدید نوبت اول پروژه خرید و نصب و تعمیر و نگهداری و بازسازی و اصلاح تابلوهای انتظامی دهنده منطقه دو شهرداری فردیس 04/04/1403 01:09:00 ب.ظ استعلام خریدنیمکت -بولادر-گلدان بتنی(مرحله اول) استعلام خریدنیمکت -بولادر-گلدان بتنی(مرحله اول) 03/04/1403 11:53:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای گاردریل جهت پروژه پیرچنار طبق قبرگه ی استعلام پیوستی تا سقف معاملات پیوستی 1403 استعلام تهیه و اجرای گاردریل جهت پروژه پیرچنار طبق قبرگه ی استعلام پیوستی تا سقف معاملات پیوستی 1403 03/04/1403 11:51:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،نصب،راه اندازی،بهرهبرداری،پشتیبانی و نگهداری از دو سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور بزرگراه راهجرد-سلفچگان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،نصب،راه اندازی،بهرهبرداری،پشتیبانی و نگهداری از دو سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور بزرگراه راهجرد-سلفچگان 03/04/1403 11:05:00 ق.ظ مناقصه تهیه،حمل و نصب و راه اندازی تکمیل سیستم اتوماسیون تونل مناقصه تهیه،حمل و نصب و راه اندازی تکمیل سیستم اتوماسیون تونل 03/04/1403 10:44:36 ق.ظ مناقصه نصب تابلو و علایم ایمنی راههای استان مناقصه نصب تابلو و علایم ایمنی راههای استان 03/04/1403 10:03:20 ق.ظ استعلام خرید رنگ ترافیکی تک جزئی (خرید مشاوره و اجرا) استعلام خرید رنگ ترافیکی تک جزئی (خرید مشاوره و اجرا) 03/04/1403 09:46:00 ق.ظ استعلام خرید اقلام ترافیکی جهت نصب وتعویض چراغ های راهنمایی ورانندگی سطح شهر استعلام خرید اقلام ترافیکی جهت نصب وتعویض چراغ های راهنمایی ورانندگی سطح شهر 03/04/1403 09:45:00 ق.ظ استعلام تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری سامانه های ترددشماری استان گیلان (برگزاری مجدد پس از اصلاح شرایط استعلام).تجدید مرحله 7 استعلام تهیه، نصب، راه اندازی و پشتیبانی و نگهداری سامانه های ترددشماری استان گیلان (برگزاری مجدد پس از اصلاح شرایط استعلام).تجدید مرحله 7 03/04/1403 09:12:00 ق.ظ استعلام دوربین پایش تصویری 5Mg و4 دوربین پلاک خوان 2 Mg برندQ+ همراه با 2 پایه یک دستک و 1پایه 2دستک با تمام متعلقات و انجام صفرتاصد نصب پایش تصویری روستا استعلام دوربین پایش تصویری 5Mg و4 دوربین پلاک خوان 2 Mg برندQ+ همراه با 2 پایه یک دستک و 1پایه 2دستک با تمام متعلقات و انجام صفرتاصد نصب پایش تصویری روستا 03/04/1403 09:04:00 ق.ظ مناقصه خرید،نصب، راه اندازی ،استقرار، آموزش و تجهیز پنج دستگاه خودرو مناقصه خرید،نصب، راه اندازی ،استقرار، آموزش و تجهیز پنج دستگاه خودرو 03/04/1403 08:47:30 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید، راه اندازی، بهره برداری، پشتیبانی و نگهداری از 2 سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور بزرگراه راهجرد-سلفچگان مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید، راه اندازی، بهره برداری، پشتیبانی و نگهداری از 2 سامانه ثبت تخلفات عبور و مرور بزرگراه راهجرد-سلفچگان 03/04/1403 07:55:00 ق.ظ مناقصه عمومی تهیه مصالح و انجام عملیات خط کشی محورهای مواصلاتی.. مناقصه، مناقصه عمومی تهیه مصالح و انجام عملیات خط کشی محورهای مواصلاتی.. 03/04/1403 07:57:39 ق.ظ مناقصه عملیات بهسازی خیابان..... مناقصه عملیات بهسازی خیابان..... 03/04/1403 07:47:05 ق.ظ مناقصه اجراء و نگهداری علائم افقی طرح ناحیه محوری خط کشی های معابر شهری در سطح معابر ... مناقصه اجراء و نگهداری علائم افقی طرح ناحیه محوری خط کشی های معابر شهری در سطح معابر ... 03/04/1403 07:29:39 ق.ظ مناقصه تهیه و نصب حفاظ های طولی بتنی... مناقصه تهیه و نصب حفاظ های طولی بتنی... 03/04/1403 07:24:24 ق.ظ مناقصه و مزایده (حراج کتبی) خرید مبلمان پارکی... مناقصه و مزایده (حراج کتبی) خرید مبلمان پارکی... 03/04/1403 07:06:35 ق.ظ استعلام تهیه ،نصب وتعمیر اضطراری تابلوهای اطلاعاتی شبکه راههای استان ایلام استعلام تهیه ،نصب وتعمیر اضطراری تابلوهای اطلاعاتی شبکه راههای استان ایلام 03/04/1403 06:52:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب تابلو و علائم ترافیکی استعلام خرید و نصب تابلو و علائم ترافیکی 03/04/1403 06:40:00 ق.ظ استعلام استعلام تهیه ونصب موانع فلزی سطح منطقه 10 استعلام استعلام تهیه ونصب موانع فلزی سطح منطقه 10 03/04/1403 06:13:00 ق.ظ استعلام خرید بشکه و استوانه ایمنی (طبق پیوست) استعلام خرید بشکه و استوانه ایمنی (طبق پیوست) 03/04/1403 06:13:00 ق.ظ فراخوان مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ... فراخوان مناقصه بهسازی و روکش آسفالت ... 03/04/1403 06:01:07 ق.ظ مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری از 2 سامانه ثبت تخلفات- نوبت دوم مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری از 2 سامانه ثبت تخلفات- نوبت دوم 03/04/1403 05:38:56 ق.ظ مناقصه تامین کالا، نصب و راه اندازی سامانه پایش هوشمند تصویری چاپ دوم مناقصه تامین کالا، نصب و راه اندازی سامانه پایش هوشمند تصویری چاپ دوم 03/04/1403 05:18:40 ق.ظ استعلام خرید واجرای رنگ سرد ترافیکی(محوری)در سطح معابر منطقه 6 شهرداری اهواز قیمت پیشنهادی بدون احتساب ارزش افزوده قید گردد استعلام خرید واجرای رنگ سرد ترافیکی(محوری)در سطح معابر منطقه 6 شهرداری اهواز قیمت پیشنهادی بدون احتساب ارزش افزوده قید گردد 03/04/1403 04:56:00 ق.ظ استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات ترافیکی سطح شهر استعلام تعمیر و نگهداری تجهیزات ترافیکی سطح شهر 03/04/1403 04:48:00 ق.ظ استعلام موانع فلزی برای جداسازی مسیر برابراستعلام پیوستی استعلام موانع فلزی برای جداسازی مسیر برابراستعلام پیوستی 02/04/1403 11:32:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات خط نوشته ها، خط کشی عابر پیاده ها پیکانها و علائم... تجدید مناقصه عملیات خط نوشته ها، خط کشی عابر پیاده ها پیکانها و علائم... 02/04/1403 11:42:42 ق.ظ استعلام بارگیری ،حمل و نصب 100 عدد نیوجرسی در نقاط حادثه خیز شبکه آبیاری دشت قزوین در محدوده شهرستانهای قزوین و آبیک استعلام بارگیری ،حمل و نصب 100 عدد نیوجرسی در نقاط حادثه خیز شبکه آبیاری دشت قزوین در محدوده شهرستانهای قزوین و آبیک 02/04/1403 10:54:00 ق.ظ استعلام جداکننده خطوط 350متر با پیچ و واشر ورول پلاک از هرکدام 1عدد تعداد 2116 عدد با محدود کننده 9سانتی خطوط4عدد استعلام جداکننده خطوط 350متر با پیچ و واشر ورول پلاک از هرکدام 1عدد تعداد 2116 عدد با محدود کننده 9سانتی خطوط4عدد 02/04/1403 10:53:00 ق.ظ استعلام جداکننده خطوط 350متر با پیچ و واشر ورول پلاک از هرکدام 1عدد تعداد 2116 عدد با محدود کننده 9سانتی خطوط4عدد استعلام جداکننده خطوط 350متر با پیچ و واشر ورول پلاک از هرکدام 1عدد تعداد 2116 عدد با محدود کننده 9سانتی خطوط4عدد 02/04/1403 10:53:00 ق.ظ استعلام بستر سازی و زیرسازی محور تیران - داران (مقطع نقطه پرتصادف ورپشت)به منظور نصب نیوجرسی 4 متری مفصلی استعلام بستر سازی و زیرسازی محور تیران - داران (مقطع نقطه پرتصادف ورپشت)به منظور نصب نیوجرسی 4 متری مفصلی 02/04/1403 10:08:00 ق.ظ استعلام رنگ دوجزیی سرد سفید مخصوص دستگاه هافمن باتاییدنمایندگی شرکت هافمن درایران7000کیلو تینر مخصوص شستشو 300لیتر وتاپکت مخصوص دستگاه هافمن 400کیلوگرم استعلام رنگ دوجزیی سرد سفید مخصوص دستگاه هافمن باتاییدنمایندگی شرکت هافمن درایران7000کیلو تینر مخصوص شستشو 300لیتر وتاپکت مخصوص دستگاه هافمن 400کیلوگرم 02/04/1403 09:58:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب چراغ چشمک زن و تابلو و ... استعلام خرید و نصب چراغ چشمک زن و تابلو و ... 02/04/1403 09:58:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،نصب،تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی مناطق دو و سه شهر قزوین و نواحی منفصل مربوط به آن منطقه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه،نصب،تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی مناطق دو و سه شهر قزوین و نواحی منفصل مربوط به آن منطقه 02/04/1403 09:37:00 ق.ظ مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری از 2 سامانه ثبت تخلفات مناقصه خرید ، نصب ، راه اندازی ، پشتیبانی و نگهداری از 2 سامانه ثبت تخلفات 02/04/1403 09:42:23 ق.ظ مناقصه, نصب تابلو وعلایم ایمنی راههای استان ایلام با اولویت محورهای مو اصلاتی به پایانه مرزی مهران مناقصه, نصب تابلو وعلایم ایمنی راههای استان ایلام با اولویت محورهای مو اصلاتی به پایانه مرزی مهران 02/04/1403 09:21:39 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی مناطق یک و چهار شهر قزوین و نواحی منفصل مربوط به آن منطقه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی مناطق یک و چهار شهر قزوین و نواحی منفصل مربوط به آن منطقه 02/04/1403 08:36:00 ق.ظ استعلام 500 کیلوگرم رنگ ترافیکی زرد - 1000 کیلو گرم رنگ ترافیکی سفید-1000 کیلو رنگ ترافیکی آبی استعلام 500 کیلوگرم رنگ ترافیکی زرد - 1000 کیلو گرم رنگ ترافیکی سفید-1000 کیلو رنگ ترافیکی آبی 02/04/1403 08:13:00 ق.ظ استعلام پشتیبانی، نگهداری و جمع آوری، پالایش و ارسال برخط اطلاعات دستگاههای تردد شماری به سرور مرکزی (به همراه گزارش گیری) استعلام پشتیبانی، نگهداری و جمع آوری، پالایش و ارسال برخط اطلاعات دستگاههای تردد شماری به سرور مرکزی (به همراه گزارش گیری) 02/04/1403 08:01:00 ق.ظ استعلام دوربین پلاک خوان (مدل IMC-1080 -فریم 30 - IMC- ساخت ایران PIC ) به تعداد 10 عدد استعلام دوربین پلاک خوان (مدل IMC-1080 -فریم 30 - IMC- ساخت ایران PIC ) به تعداد 10 عدد 02/04/1403 06:57:00 ق.ظ استعلام بخشی ازعملیات قالب بندی و بتن ریزی نیوجرسی رفوژ میانی درپروژه تعریض بزرگراه شهیدخرازی درمحدوده منطقه2شهرداری اصفهان-T84 استعلام بخشی ازعملیات قالب بندی و بتن ریزی نیوجرسی رفوژ میانی درپروژه تعریض بزرگراه شهیدخرازی درمحدوده منطقه2شهرداری اصفهان-T84 02/04/1403 06:44:00 ق.ظ مناقصه خرید تابلوهای ترافیکی مناقصه خرید تابلوهای ترافیکی 02/04/1403 06:49:34 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای حفاظ بتنی در سطح استان با اولویت محور یزد - طبس مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای حفاظ بتنی در سطح استان با اولویت محور یزد - طبس 02/04/1403 06:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب تابلو وعلایم ایمنی راههای استان ایلام با اولویت محورهای مو اصلاتی به پایانه مرزی مهران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب تابلو وعلایم ایمنی راههای استان ایلام با اولویت محورهای مو اصلاتی به پایانه مرزی مهران 02/04/1403 06:33:00 ق.ظ استعلام سرعت گیر جاده ای زرد و سفید ۳۵*۵۰ طبق لیست پیوست هماهنگی با شماره 09361221113 استعلام سرعت گیر جاده ای زرد و سفید ۳۵*۵۰ طبق لیست پیوست هماهنگی با شماره 09361221113 02/04/1403 06:03:00 ق.ظ استعلام خرید نصب و راه اندازی دستگاه تردد شمار جدید و نصب سنسور القایی(لوپ) سامانه های موجود طبق مدارک و مستندات پیوست استعلام خرید نصب و راه اندازی دستگاه تردد شمار جدید و نصب سنسور القایی(لوپ) سامانه های موجود طبق مدارک و مستندات پیوست 02/04/1403 06:00:00 ق.ظ استعلام رنگ ترافیکی(سفید،زرد و قرمز) و محلول رنگ ترافیک دوجزئی به میزان درج شده درخواست استعلام رنگ ترافیکی(سفید،زرد و قرمز) و محلول رنگ ترافیک دوجزئی به میزان درج شده درخواست 02/04/1403 05:50:00 ق.ظ استعلام رنگ صنعتی ترافیکی (زرد و مشکی) هر کدام 40 کیلو گرم مطابق شرح پیوست استعلام رنگ صنعتی ترافیکی (زرد و مشکی) هر کدام 40 کیلو گرم مطابق شرح پیوست 02/04/1403 05:17:00 ق.ظ استعلام خدمات فنی و پشتیبانی چراغ های راهنمایی و تجهیزات ترافیکی سطح شهر همدان استعلام خدمات فنی و پشتیبانی چراغ های راهنمایی و تجهیزات ترافیکی سطح شهر همدان 02/04/1403 05:09:00 ق.ظ استعلام احداث باکس بتنی جهت اصلاح یک نقطه حادثه خیز در محدوده ی چینی جان شهرستان رودسر.تجدید2 استعلام احداث باکس بتنی جهت اصلاح یک نقطه حادثه خیز در محدوده ی چینی جان شهرستان رودسر.تجدید2 02/04/1403 05:07:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خط نوشته ها،خط کشی عابرپیاده ها،پیکانهاوعلائم و..... مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات خط نوشته ها،خط کشی عابرپیاده ها،پیکانهاوعلائم و..... 02/04/1403 04:58:00 ق.ظ استعلام تهیه و نصب تابلو معابر بر اساس فایل پیوستی استعلام تهیه و نصب تابلو معابر بر اساس فایل پیوستی 02/04/1403 04:56:00 ق.ظ استعلام استعلام بها خرید تجهیزات ,وسایل و تابلوهای ترافیکی طبق شرایط و مشخصات پیوست- استعلام استعلام بها خرید تجهیزات ,وسایل و تابلوهای ترافیکی طبق شرایط و مشخصات پیوست- 02/04/1403 04:30:00 ق.ظ استعلام تعمیر و نگهداری گاردیل جهت ایمن سازی محورهای حوزه استحفاظی شهرستان های بابل، آمل، فریدونکنار، بابلسر استعلام تعمیر و نگهداری گاردیل جهت ایمن سازی محورهای حوزه استحفاظی شهرستان های بابل، آمل، فریدونکنار، بابلسر 02/04/1403 03:55:00 ق.ظ استعلام خرید دوربین مدار بسته برای معابر روستای اسکندان 1403 استعلام خرید دوربین مدار بسته برای معابر روستای اسکندان 1403 02/04/1403 03:21:00 ق.ظ استعلام خرید 150 عدد لوله ترافیکی استاندارد از جنس بتن مسلح با قطر داخلی 60/1 استعلام خرید 150 عدد لوله ترافیکی استاندارد از جنس بتن مسلح با قطر داخلی 60/1 02/04/1403 03:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خظ کشی با رنگ سرد ترافیکی جهت ایمن سازی محور های حوزه استحفاظی استان مازندران مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خظ کشی با رنگ سرد ترافیکی جهت ایمن سازی محور های حوزه استحفاظی استان مازندران 01/04/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام اجرای رنگ آمیزی جداول بتنی روستای کرچگان استعلام اجرای رنگ آمیزی جداول بتنی روستای کرچگان 02/04/1403 09:55:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی، استقرار، آموزش و تجهیز پنج دستگاه خودرو به سامانه متحرک ثبت تخلفات ایستایی در شهر کرمان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب، راه اندازی، استقرار، آموزش و تجهیز پنج دستگاه خودرو به سامانه متحرک ثبت تخلفات ایستایی در شهر کرمان 01/04/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی ... مناقصه تهیه، نصب، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی ... 31/03/1403 08:18:10 ق.ظ مناقصه تهیه ، نصب ، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی مناطق دو  و سه شهر مناقصه تهیه ، نصب ، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی مناطق دو  و سه شهر 31/03/1403 08:07:13 ق.ظ استعلام خرید، نصب، تعمیرات و نگهداری جداکننده و تجهیزات ترافیکی استعلام خرید، نصب، تعمیرات و نگهداری جداکننده و تجهیزات ترافیکی 31/03/1403 07:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی محوری در سطح منطقه9 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی محوری در سطح منطقه9 31/03/1403 07:02:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی با رنگ دو جزئی در سطح منطقه9 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی با رنگ دو جزئی در سطح منطقه9 31/03/1403 07:02:00 ق.ظ