تجهیزات راه info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام تجدید خرید تجهیزات ترافیکی منطقه 5 استعلام تجدید خرید تجهیزات ترافیکی منطقه 5 06/07/1402 08:53:42 ق.ظ استعلام نصب نرده های ترافیکی ... استعلام نصب نرده های ترافیکی ... 06/07/1402 08:50:15 ق.ظ مناقصه خرید تجهیزات ذخیره و پایش تصویری شهری مناقصه خرید تجهیزات ذخیره و پایش تصویری شهری 06/07/1402 08:19:58 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای سرعت گیربه تعداد 9عدد و تعمیر دیوار و نرده پارک کودک و رنگ آمیزی استعلام تهیه مصالح و اجرای سرعت گیربه تعداد 9عدد و تعمیر دیوار و نرده پارک کودک و رنگ آمیزی 06/07/1402 07:48:00 ق.ظ مناقصه ساختمان آتش نشانی جنوب .... - نوبت دوم مناقصه ساختمان آتش نشانی جنوب .... - نوبت دوم 06/07/1402 07:31:20 ق.ظ مناقصه خرید نیوجرسی بتنی تجدید مناقصه خرید نیوجرسی بتنی تجدید 06/07/1402 06:52:05 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای قسمتی از پروژه پایش تصویری معابر سطح شهر استعلام تهیه و اجرای قسمتی از پروژه پایش تصویری معابر سطح شهر 06/07/1402 06:40:00 ق.ظ مناقصه خرید و اجرای 25 عدد پایه دوربین - نوبت دوم مناقصه خرید و اجرای 25 عدد پایه دوربین - نوبت دوم 06/07/1402 06:14:47 ق.ظ مناقصه عملیات اجرای هندریل (تهیه، ساخت و نصب) مناقصه عملیات اجرای هندریل (تهیه، ساخت و نصب) 06/07/1402 06:09:32 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تابلو، علائم و خط کشی دوچرخه مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تابلو، علائم و خط کشی دوچرخه 06/07/1402 06:03:00 ق.ظ مناقصه, احداث گارد بلوک سنگی محور دوآب بلده شهرستان نور- تجدید دوم مناقصه, احداث گارد بلوک سنگی محور دوآب بلده شهرستان نور- تجدید دوم 06/07/1402 06:00:45 ق.ظ استعلام اورهال، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سامانه های ثبت تخلف سرعت (سامانه ثبت تخلف سرعت راداری Sensys Gatso- مطابق لیست مندرج در اسناد) استعلام اورهال، سرویس، نگهداری و پشتیبانی سامانه های ثبت تخلف سرعت (سامانه ثبت تخلف سرعت راداری Sensys Gatso- مطابق لیست مندرج در اسناد) 06/07/1402 05:59:00 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه مصالح و ترمیم نوار حفاری، زیرسازی و آسفالت و تهیه مصالح و اصلاح تجدید مناقصه تهیه مصالح و ترمیم نوار حفاری، زیرسازی و آسفالت و تهیه مصالح و اصلاح 06/07/1402 05:53:58 ق.ظ مناقصه 6 سامانه دوربین تخلفات سرعت مناقصه 6 سامانه دوربین تخلفات سرعت 06/07/1402 05:24:41 ق.ظ استعلام خرید،نصب،نگهداری و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر VMS استعلام خرید،نصب،نگهداری و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر VMS 06/07/1402 05:00:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نصب و راه اندازی 6 سامانه ثبت تخلفات سرعت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید نصب و راه اندازی 6 سامانه ثبت تخلفات سرعت 06/07/1402 04:51:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی سه راهی میناب،سه راهی فاریاب و محور بندرعباس-حاجی آباد با اولویت اجرای نیوجرسی مفصلی بتنی در حوزه استحفاظی استان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی سه راهی میناب،سه راهی فاریاب و محور بندرعباس-حاجی آباد با اولویت اجرای نیوجرسی مفصلی بتنی در حوزه استحفاظی استان 05/07/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام خط کشی بلوارورودی وخروجی شهرک صنعتی نجف 2 استعلام خط کشی بلوارورودی وخروجی شهرک صنعتی نجف 2 06/07/1402 01:11:00 ب.ظ استعلام سنسورگذاری در تقاطع های جدید یا اجرای مجدد سنسورهای خراب در تقاطع های فرماندهی  استعلام سنسورگذاری در تقاطع های جدید یا اجرای مجدد سنسورهای خراب در تقاطع های فرماندهی  05/07/1402 11:43:32 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب نیوجرسی درجا با بتن C25 در محور پلیس راه اصفهان- شهرکرد بسمت نجف آباد-(تجدید دوم) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب نیوجرسی درجا با بتن C25 در محور پلیس راه اصفهان- شهرکرد بسمت نجف آباد-(تجدید دوم) 05/07/1402 11:38:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای جمع آوری تجهیزات فرسوده و مستهلک، خرید، تکمیل، ارتقاء، نصب، راه اندازی، بهره برداری، پشتیبانی و نگهداری و ت مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای جمع آوری تجهیزات فرسوده و مستهلک، خرید، تکمیل، ارتقاء، نصب، راه اندازی، بهره برداری، پشتیبانی و نگهداری و ت 05/07/1402 11:36:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نصب تجهیزات ترافیکی، پایه و صفحه تابلو مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نصب تجهیزات ترافیکی، پایه و صفحه تابلو 05/07/1402 11:30:00 ق.ظ استعلام اجرا و نصب تجهیزات ترافیکی سطح ... استعلام اجرا و نصب تجهیزات ترافیکی سطح ... 05/07/1402 11:31:36 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،اجراوراه اندازی و نگهداری سامانه های نظارت تصویری و پلاک خوان هوشمند مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،اجراوراه اندازی و نگهداری سامانه های نظارت تصویری و پلاک خوان هوشمند 05/07/1402 11:30:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای رنگ آمیزی سقف و دیوارها.... استعلام تهیه و اجرای رنگ آمیزی سقف و دیوارها.... 05/07/1402 11:11:43 ق.ظ آکهی مناقصه عمومی پروژه های ترافیکی آکهی مناقصه عمومی پروژه های ترافیکی 05/07/1402 11:01:09 ق.ظ استعلام خرید رنگ تک جزئی و3 جزئی وتینر استعلام خرید رنگ تک جزئی و3 جزئی وتینر 05/07/1402 10:41:00 ق.ظ مناقصه خرید ، اجرا و پشتیبانی 9 عدد دوربین نظارتی مناقصه خرید ، اجرا و پشتیبانی 9 عدد دوربین نظارتی 05/07/1402 10:33:52 ق.ظ استعلام دوربین باسلر صنعتی به همراه لنز استعلام دوربین باسلر صنعتی به همراه لنز 05/07/1402 10:26:00 ق.ظ استعلام نصب گاردریل های باز شده ازجاده در مسیر جاده لجستیک و کمربندی ماکو-بازرگان به متراژ 6000 متر طبق پیش نویس قرارداد پیوستی استعلام نصب گاردریل های باز شده ازجاده در مسیر جاده لجستیک و کمربندی ماکو-بازرگان به متراژ 6000 متر طبق پیش نویس قرارداد پیوستی 05/07/1402 10:24:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات ایمنی شامل( استوانه،کله قندی،بازتاب و چسب بازتاب چشم گربه ای،بشکه ایمنی و سرعت گیر پلاستیکی) استعلام خرید تجهیزات ایمنی شامل( استوانه،کله قندی،بازتاب و چسب بازتاب چشم گربه ای،بشکه ایمنی و سرعت گیر پلاستیکی) 05/07/1402 10:17:00 ق.ظ استعلام این شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای خط کشی ایستگاه تاکسی درونشهری و برونشهری به عرض 20 سانت از رطیق سامانه ستاد اقدام نماید . استعلام این شهرداری در نظر دارد نسبت به اجرای خط کشی ایستگاه تاکسی درونشهری و برونشهری به عرض 20 سانت از رطیق سامانه ستاد اقدام نماید . 05/07/1402 09:53:00 ق.ظ استعلام استعلام بهاء پروژه تهیه و نصب اقلام ترافیکی و چراغ راهنمائی و رانندگی میدان معلم شهر جدید سهند(طبق شرایط پیوستی) استعلام استعلام بهاء پروژه تهیه و نصب اقلام ترافیکی و چراغ راهنمائی و رانندگی میدان معلم شهر جدید سهند(طبق شرایط پیوستی) 05/07/1402 09:37:00 ق.ظ استعلام رنگ ترافیکی دوجزئی زرد و سفید ترموپلاست حلب 25 kg استعلام رنگ ترافیکی دوجزئی زرد و سفید ترموپلاست حلب 25 kg 05/07/1402 09:32:00 ق.ظ تجدید مناقصه تعمیر سند بلاست و رنگ آمیزی هندریل های .... ـ نوبت دوم تجدید مناقصه تعمیر سند بلاست و رنگ آمیزی هندریل های .... ـ نوبت دوم 05/07/1402 08:14:29 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی جدول مجتمع سنگ آهن سنگان استعلام رنگ آمیزی جدول مجتمع سنگ آهن سنگان 05/07/1402 08:00:00 ق.ظ استعلام ساخت و نصب تابلوهای معابر شهری استعلام ساخت و نصب تابلوهای معابر شهری 05/07/1402 07:49:00 ق.ظ استعلام آئینه محدب(نصب روی پیچ جاده قطر 60) 10 عدد استعلام آئینه محدب(نصب روی پیچ جاده قطر 60) 10 عدد 05/07/1402 07:48:00 ق.ظ مناقصه تعمیرات سیستم روشنایی محور ... مناقصه تعمیرات سیستم روشنایی محور ... 05/07/1402 07:40:40 ق.ظ استعلام خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شمار استعلام خرید، نصب، راه اندازی، نگهداری، پشتیبانی و ارسال برخط اطلاعات دستگاه های تردد شمار 05/07/1402 07:23:00 ق.ظ استعلام نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی طبق اسناد پیوست استعلام نصب تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی طبق اسناد پیوست 05/07/1402 06:30:00 ق.ظ استعلام خرید ونصب دکل دوربین های پلاک خوان شهری ئپایش تصویری با مشخصات فایل ئمدل پیوستی فهرست بها استعلام خرید ونصب دکل دوربین های پلاک خوان شهری ئپایش تصویری با مشخصات فایل ئمدل پیوستی فهرست بها 05/07/1402 06:27:00 ق.ظ مناقصه پروژه‌ تهیه کلیه مصالح ست گاردریل سه موج به همراه پایه... پروژه‌ تهیه کلیه مصالح ست گاردریل سه موج به همراه پایه 05/07/1402 06:28:06 ق.ظ استعلام خرید انواع فانوس و ماژول راهنمایی و رانندگی استعلام خرید انواع فانوس و ماژول راهنمایی و رانندگی 05/07/1402 06:04:00 ق.ظ مناقصه پروژه تامین تجهیزات ، تعمیر و نگهداری شبکه فیبرنوری شهر ... مناقصه پروژه تامین تجهیزات ، تعمیر و نگهداری شبکه فیبرنوری شهر ... 05/07/1402 06:00:18 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای روسازی باند دوم قطعه اول (الف) محور لامرد – خنج ( حد فاصل لامرد تا ورودی تونل ) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات اجرای روسازی باند دوم قطعه اول (الف) محور لامرد – خنج ( حد فاصل لامرد تا ورودی تونل ) 05/07/1402 05:44:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی تراش و روکش آسفالت معابر سواره... مناقصه عملیات اجرایی تراش و روکش آسفالت معابر سواره... 05/07/1402 05:33:02 ق.ظ استعلام نصب وجمع آوری تجهیزات ترافیکی در سطح مناطق 3-4-5-7-9-11 و سایر مکانهای اعلام شده از طرف کارفرما طبق اسناد پیوست استعلام نصب وجمع آوری تجهیزات ترافیکی در سطح مناطق 3-4-5-7-9-11 و سایر مکانهای اعلام شده از طرف کارفرما طبق اسناد پیوست 05/07/1402 05:24:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای پروژه عملیات رنگ آمیزی جداول بلوارهای ...​​​​​​​ نوبت دوم  تجدید مناقصه اجرای پروژه عملیات رنگ آمیزی جداول بلوارهای ...​​​​​​​ نوبت دوم  05/07/1402 05:12:09 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی جدول مجتمع سنگ آهن سنگان استعلام رنگ آمیزی جدول مجتمع سنگ آهن سنگان 05/07/1402 01:58:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و اصلاح روسازی،آسفالت،جدول گذاری و نیوجرسی شهرک صنعتی اختیارآباد مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و اصلاح روسازی،آسفالت،جدول گذاری و نیوجرسی شهرک صنعتی اختیارآباد 04/07/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید صفحه گاردریل با پایه و متعلقات مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید صفحه گاردریل با پایه و متعلقات 04/07/1402 11:37:00 ق.ظ مناقصه  خرید صفحه گاردیل با پایه و متعلقات  مناقصه  خرید صفحه گاردیل با پایه و متعلقات  04/07/1402 11:03:10 ق.ظ مناقصه خرید، نصب و تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی .. مناقصه خرید، نصب و تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی .. 04/07/1402 10:52:56 ق.ظ مناقصه ایمن سازی سه راهی میناب سه راهی مناقصه ایمن سازی سه راهی میناب سه راهی 04/07/1402 10:35:55 ق.ظ مناقصه روکش آسفالت محور فومن ... مناقصه روکش آسفالت محور فومن ... 04/07/1402 10:32:53 ق.ظ مناقصه ایمن سازی و نصب حفاظ جانبی.. ​​​​​​​نوبت دوم  مناقصه ایمن سازی و نصب حفاظ جانبی.. ​​​​​​​نوبت دوم  04/07/1402 09:54:58 ق.ظ استعلام دهیاری روستای قباکلکی قصد خرید تجهیز و نصب و راه اندازی پایش تصویر در روستای خود را کطابق فایل های پیوستی دارد. استعلام دهیاری روستای قباکلکی قصد خرید تجهیز و نصب و راه اندازی پایش تصویر در روستای خود را کطابق فایل های پیوستی دارد. 04/07/1402 09:19:00 ق.ظ استعلام جمع آوری و نصب و تعمیرات گاردریل به همراه پایه و متعلقات استعلام جمع آوری و نصب و تعمیرات گاردریل به همراه پایه و متعلقات 04/07/1402 09:09:40 ق.ظ استعلام خرید یونولیت جهت پروژه دوربرگردان شهید میرزایی استعلام خرید یونولیت جهت پروژه دوربرگردان شهید میرزایی 04/07/1402 08:50:53 ق.ظ استعلام تهیه، حمل و تحویل قالب فلزی مانع بتنی جداکننده ترافیک (نیوجرسی) جهت اطلاع بیشتر با شماره 35551120-061 مدیریت حمل و نقل و ترافیک استعلام تهیه، حمل و تحویل قالب فلزی مانع بتنی جداکننده ترافیک (نیوجرسی) جهت اطلاع بیشتر با شماره 35551120-061 مدیریت حمل و نقل و ترافیک 04/07/1402 08:07:00 ق.ظ مناقصه خرید، نصب و راه اندازی جایگاه های CNG و...نوبت دوم مناقصه خرید، نصب و راه اندازی جایگاه های CNG و...نوبت دوم 04/07/1402 07:53:33 ق.ظ مناقصه خرید، نصب و تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی ...- نوبت دوم مناقصه خرید، نصب و تعمیر و نگهداری چراغ های راهنمایی ...- نوبت دوم 04/07/1402 07:52:20 ق.ظ استعلام سنگ فرش(پیور) بتنی دولایه ترافیکی نوستالیت برند آراکس استعلام سنگ فرش(پیور) بتنی دولایه ترافیکی نوستالیت برند آراکس 04/07/1402 07:48:00 ق.ظ مناقصه تولید نیوجرسی در محل کارگاه و تحویل به کارفرما مناقصه تولید نیوجرسی در محل کارگاه و تحویل به کارفرما 04/07/1402 07:45:35 ق.ظ استعلام خرید چراغ چشمک زن، بشکه ایمنی،استوانه ایمنی و استاپر سطح استان ایران کدمشابه می باشدطبق لیست قیمت پیشنهادی درسامانه ثبت ومطابق پیوست استعلام درج گردد استعلام خرید چراغ چشمک زن، بشکه ایمنی،استوانه ایمنی و استاپر سطح استان ایران کدمشابه می باشدطبق لیست قیمت پیشنهادی درسامانه ثبت ومطابق پیوست استعلام درج گردد 04/07/1402 07:21:00 ق.ظ استعلام تعداد 12عددتابلوی شهدا فلزی به همراه تزئین عکسهای شهدا به تابلو باابعاد120*80 استعلام تعداد 12عددتابلوی شهدا فلزی به همراه تزئین عکسهای شهدا به تابلو باابعاد120*80 04/07/1402 07:08:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان پروژه نصب دوربین مداربسته - نوبت دوم تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان پروژه نصب دوربین مداربسته - نوبت دوم 04/07/1402 07:08:07 ق.ظ مناقصه تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر ...- نوبت دوم مناقصه تهیه و نصب تابلوهای هدایت مسیر ...- نوبت دوم 04/07/1402 07:02:05 ق.ظ مناقصه بهسازی و روکش جاده آنتنی سایت پدافند غیرعامل ارتش .... مناقصه بهسازی و روکش جاده آنتنی سایت پدافند غیرعامل ارتش .... 04/07/1402 07:00:51 ق.ظ مناقصه و تجدید مناقصه پروژه خرید و نصب تابلوهای راهنمای مسیر ... مناقصه و تجدید مناقصه پروژه خرید و نصب تابلوهای راهنمای مسیر ... 04/07/1402 06:56:14 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پروژه عملیات رنگ آمیزی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای پروژه عملیات رنگ آمیزی 04/07/1402 06:42:00 ق.ظ مناقصه خرید 640 کیلوگرم رنگ ترافیکی مناقصه خرید 640 کیلوگرم رنگ ترافیکی 04/07/1402 06:38:24 ق.ظ تجدید مناقصه خرید تجهیزات مربوط به سیستم های حمل و نقل هوشمند تجدید مناقصه خرید تجهیزات مربوط به سیستم های حمل و نقل هوشمند 04/07/1402 06:38:02 ق.ظ استعلام نصب سه عدد پایه گالوانیزه با 8عدددوربین نظارتی univو دوعدد دوربین پلاک خوان دکلg35به لینک مستقیم به بخشداری 20kmبومی و تاییدیه حراست استان کرمان استعلام نصب سه عدد پایه گالوانیزه با 8عدددوربین نظارتی univو دوعدد دوربین پلاک خوان دکلg35به لینک مستقیم به بخشداری 20kmبومی و تاییدیه حراست استان کرمان 04/07/1402 06:26:00 ق.ظ استعلام وسایل و لوازم امور ترافیکی حسب مدارک پیوستی استعلام وسایل و لوازم امور ترافیکی حسب مدارک پیوستی 04/07/1402 05:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدخرید تجهیزات مربوط به سیستم های حمل و نقل هوشمند مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدیدخرید تجهیزات مربوط به سیستم های حمل و نقل هوشمند 04/07/1402 05:22:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای پروژه عملیات رنگ آمیزی جداول بلوارهای ...​​​​​​​ تجدید مناقصه اجرای پروژه عملیات رنگ آمیزی جداول بلوارهای ...​​​​​​​ 04/07/1402 05:21:38 ق.ظ مناقصه خرید صفحه گاردریل با پایه و متعلقات  مناقصه خرید صفحه گاردریل با پایه و متعلقات  04/07/1402 05:14:26 ق.ظ استعلام اجرای پروژه مطالعات سامانه های هوشمند شهر بیرجند بشرح مشخصات فنی پیوست استعلام اجرای پروژه مطالعات سامانه های هوشمند شهر بیرجند بشرح مشخصات فنی پیوست 04/07/1402 04:47:00 ق.ظ استعلام مطالعات ترافیک و ایمنی جهت طراحی اجرای نیوجرسی محور کردکوی -بندرترکمن (استان گلستان) استعلام مطالعات ترافیک و ایمنی جهت طراحی اجرای نیوجرسی محور کردکوی -بندرترکمن (استان گلستان) 04/07/1402 04:24:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی و خط کشی و آرام سازی سرعت شهرک صنعتی کوثر و رمپ خروجی شهرک صنعتی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای تابلو و علائم راهنمایی و رانندگی و خط کشی و آرام سازی سرعت شهرک صنعتی کوثر و رمپ خروجی شهرک صنعتی 03/07/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه خرید نصب ، تعویض ، جمع اوری و نگهداری حفاظهای فلزی و بتنی ....نوبت دوم اصلاحیه مناقصه خرید نصب ، تعویض ، جمع اوری و نگهداری حفاظهای فلزی و بتنی ....نوبت دوم اصلاحیه 03/07/1402 11:58:22 ق.ظ استعلام استعلام اجرای خط کشی عابر پیاده قبل از چهارراه ها و مدارس سطح شهر حدودا به متراز 800 متر مربع براساس شرایط استعلام و مشخصات فنی پیوست استعلام استعلام اجرای خط کشی عابر پیاده قبل از چهارراه ها و مدارس سطح شهر حدودا به متراز 800 متر مربع براساس شرایط استعلام و مشخصات فنی پیوست 03/07/1402 11:11:00 ق.ظ استعلام استعلام اجرای خط کشی محوری خیابان های شهر کازرون حدودا 20/000 متر طول طبق شرایط پیوست استعلام استعلام اجرای خط کشی محوری خیابان های شهر کازرون حدودا 20/000 متر طول طبق شرایط پیوست 03/07/1402 10:56:00 ق.ظ استعلام خرید تابلوهای راهنمای بجنورد مطابق مشخصات فنی درخواست خرید و لیست تابلوهای راهنما به پیوست درخواست خرید می باشد. استعلام خرید تابلوهای راهنمای بجنورد مطابق مشخصات فنی درخواست خرید و لیست تابلوهای راهنما به پیوست درخواست خرید می باشد. 03/07/1402 10:41:00 ق.ظ استعلام رنگ آمیزی جداول سطح شهر خسروآباد جاجرود استعلام رنگ آمیزی جداول سطح شهر خسروآباد جاجرود 03/07/1402 10:15:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات ترافیکی منطقه 5 استعلام خرید تجهیزات ترافیکی منطقه 5 03/07/1402 09:43:00 ق.ظ استعلام استعلام بهای نگهداری و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر و سرور مربوطه استعلام استعلام بهای نگهداری و پشتیبانی تابلوهای پیام متغیر و سرور مربوطه 03/07/1402 09:37:00 ق.ظ مناقصه تامین سازه های (پایه) تابلوهای راهنمای مسیر ـ نوبت دوم مناقصه تامین سازه های (پایه) تابلوهای راهنمای مسیر ـ نوبت دوم 03/07/1402 09:35:34 ق.ظ استعلام ساخت و نصب تابلوهای هدایت مسیر تقاطع بلوار شهید دشتی با خیابان شهید جعفری شهر حمیدیا طبق مشخصات فنی پیوست استعلام استعلام ساخت و نصب تابلوهای هدایت مسیر تقاطع بلوار شهید دشتی با خیابان شهید جعفری شهر حمیدیا طبق مشخصات فنی پیوست استعلام 03/07/1402 09:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط با رنگ سرد ترافیکی در محورهای استان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط با رنگ سرد ترافیکی در محورهای استان 03/07/1402 09:03:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و ترسیم نقوش فلش و خط نوشته و خطوط عابر پیاده با رنگ سرد و دو جزیی ترافیکی سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه مصالح و ترسیم نقوش فلش و خط نوشته و خطوط عابر پیاده با رنگ سرد و دو جزیی ترافیکی سطح شهر 03/07/1402 08:39:00 ق.ظ استعلام خرید نیوجرسی های ترافیکی طبق لیست های پیوست تحویل در محل و تایید لیستهای پیوست و بارگذاری مجدد با تایید ناظر فنی استعلام خرید نیوجرسی های ترافیکی طبق لیست های پیوست تحویل در محل و تایید لیستهای پیوست و بارگذاری مجدد با تایید ناظر فنی 03/07/1402 08:38:00 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و ترسیم نقوش، فلش و خط نوشته و خطوط عابرپیاده مناقصه تهیه مصالح و ترسیم نقوش، فلش و خط نوشته و خطوط عابرپیاده 03/07/1402 08:05:35 ق.ظ استعلام نصب چشم گربه ای در محورهای حوزه استحفاظی کل استان (طبق فایل پیوست) استعلام نصب چشم گربه ای در محورهای حوزه استحفاظی کل استان (طبق فایل پیوست) 03/07/1402 07:58:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای باکس بتنی راه روستایی پیرنقی و کولانکوه استعلام تهیه و اجرای باکس بتنی راه روستایی پیرنقی و کولانکوه 03/07/1402 07:56:00 ق.ظ استعلام تهیه شبرنگ آشکار سازی وسایل نقلیه هدف ایران کدمشابه می باشدطبق لیست قیمت پیشنهادی درسامانه ثبت مطابق با پیوست استعلام درج گردد استعلام تهیه شبرنگ آشکار سازی وسایل نقلیه هدف ایران کدمشابه می باشدطبق لیست قیمت پیشنهادی درسامانه ثبت مطابق با پیوست استعلام درج گردد 03/07/1402 06:15:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی و نصب حفاظ جانبی ( گاردریل) در پل های شهرستان نیشابور (نوبت اول) 1402/31/197 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی و نصب حفاظ جانبی ( گاردریل) در پل های شهرستان نیشابور (نوبت اول) 1402/31/197 03/07/1402 05:54:00 ق.ظ استعلام خط کشی دو جزئی عابر پیاده روبروی مدارس سطح شهر ابریشم استعلام خط کشی دو جزئی عابر پیاده روبروی مدارس سطح شهر ابریشم 03/07/1402 05:36:00 ق.ظ