مواد افزودنی بتن info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام خرید مایع فوم بتن جهت پروژه مسکن ملی 432 واحدی شهید محمد خانی طبق فرم استعلام استعلام خرید مایع فوم بتن جهت پروژه مسکن ملی 432 واحدی شهید محمد خانی طبق فرم استعلام 11/09/1402 12:45:00 ب.ظ استعلام concrete bondin adhesive استعلام concrete bondin adhesive 06/09/1402 02:16:00 ب.ظ استعلام خرید 15000 کیلوگرم فوق روان کننده طبق برگ استعلام بها و مشخصات فنی پیوست (واحد مورد نظر کیلوگرم می باشد) استعلام خرید 15000 کیلوگرم فوق روان کننده طبق برگ استعلام بها و مشخصات فنی پیوست (واحد مورد نظر کیلوگرم می باشد) 05/09/1402 11:28:00 ق.ظ استعلام رنگ پیگمنت معدنی .پرلیت سفید مخلوط با دانه بندی 016. الیاف مخصوص بتن پلی پروپیلین (pp) 12 میل . شرایط و لیست اقلام به پیوست می باشد استعلام رنگ پیگمنت معدنی .پرلیت سفید مخلوط با دانه بندی 016. الیاف مخصوص بتن پلی پروپیلین (pp) 12 میل . شرایط و لیست اقلام به پیوست می باشد 05/09/1402 08:56:00 ق.ظ استعلام تامین نیوجرسی بتنی(طبق لیست پیوست) تایید و تحویل منطقه نفتی بهرگان شهر امام حسن می باشد استعلام تامین نیوجرسی بتنی(طبق لیست پیوست) تایید و تحویل منطقه نفتی بهرگان شهر امام حسن می باشد 27/08/1402 02:28:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فوق روان کننده ودوغاب میکرو سیلیس جهت پروژه های سازمان عمران ( ایستگاه A3 قطار شهری ،پل مولوی،پل م مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فوق روان کننده ودوغاب میکرو سیلیس جهت پروژه های سازمان عمران ( ایستگاه A3 قطار شهری ،پل مولوی،پل م 25/08/1402 06:01:00 ق.ظ استعلام درب های بتنی پیش ساخته (طبق شرح استعلام پیوست شده) (در صورت عدم بارگذاری مدارک و کاتالوگ کالا درخواست حذف می گردد) استعلام درب های بتنی پیش ساخته (طبق شرح استعلام پیوست شده) (در صورت عدم بارگذاری مدارک و کاتالوگ کالا درخواست حذف می گردد) 23/08/1402 06:04:00 ق.ظ مناقصه عمومی تهیه مواد آب بند الاستیک جهت آب بندی درزهای قطع بتن مناقصه عمومی تهیه مواد آب بند الاستیک جهت آب بندی درزهای قطع بتن 15/08/1402 05:11:26 ق.ظ مناقصه خرید افزودنی های بتن نوبت دوم مناقصه خرید افزودنی های بتن نوبت دوم 09/08/1402 05:30:24 ق.ظ مناقصه خرید افزودنی های بتن مناقصه خرید افزودنی های بتن 07/08/1402 06:50:14 ق.ظ مناقصه تهیه مواد آب بند الاستیک رزین اکریلیک پایه سیمانی جهت آب بندی درزهای بتن مناقصه تهیه مواد آب بند الاستیک رزین اکریلیک پایه سیمانی جهت آب بندی درزهای بتن 30/07/1402 06:29:39 ق.ظ مناقصه, افزایه سیمان حفاری مناقصه, افزایه سیمان حفاری 29/07/1402 06:43:58 ق.ظ مناقصه خرید مواد افزودنی بتن مناقصه خرید مواد افزودنی بتن 29/07/1402 05:17:55 ق.ظ استعلام بتن آماده باعیار400 بهمراه پمپ ومواد افزودنی موردنیازبامقاومت مشخصه نمونه مکعبی 28روزه 312 (محل بتن ریزی روستای بورنگ - فونداسیون) استعلام بتن آماده باعیار400 بهمراه پمپ ومواد افزودنی موردنیازبامقاومت مشخصه نمونه مکعبی 28روزه 312 (محل بتن ریزی روستای بورنگ - فونداسیون) 24/07/1402 11:27:00 ق.ظ استعلام خرید ژل میکروسلیس بعنوان افزایش دهنده مقاومت بتن مورد استفاده در پروژه یوترن المهدی بر اساس مشخصات فنی پیوستی استعلام خرید ژل میکروسلیس بعنوان افزایش دهنده مقاومت بتن مورد استفاده در پروژه یوترن المهدی بر اساس مشخصات فنی پیوستی 19/07/1402 06:49:00 ق.ظ استعلام به شرح فایل پیوست استعلام به شرح فایل پیوست 19/07/1402 01:42:00 ب.ظ استعلام تهیه و اجرای ماده ترمیم کننده بتن مطابق شرح فایل پیوستی استعلام تهیه و اجرای ماده ترمیم کننده بتن مطابق شرح فایل پیوستی 17/07/1402 09:30:00 ق.ظ استعلام 35 بشکه 55 گالنی افزایه سیمان حفاری ( MICRO BLOCK ) هزینه حمل بعهده فروشنده میباشد- پیشنهاد فنی و مالی حتما در سامانه بارگزاری گردد. استعلام 35 بشکه 55 گالنی افزایه سیمان حفاری ( MICRO BLOCK ) هزینه حمل بعهده فروشنده میباشد- پیشنهاد فنی و مالی حتما در سامانه بارگزاری گردد. 17/07/1402 08:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فوق روان کننده ودوغاب میکرو سیلیس جهت پروژه های سازمان عمران ( ایستگاه A3 قطار شهری ،پل مولوی،پل م مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فوق روان کننده ودوغاب میکرو سیلیس جهت پروژه های سازمان عمران ( ایستگاه A3 قطار شهری ،پل مولوی،پل م 09/07/1402 03:51:00 ق.ظ مناقصه خرید 50 کیلوگرم پودر شیشه آب بند - نوبت دوم مناقصه خرید 50 کیلوگرم پودر شیشه آب بند - نوبت دوم 08/07/1402 07:32:42 ق.ظ مناقصه خرید 50 کیلوگرم پودر شیشه آب بند مناقصه خرید 50 کیلوگرم پودر شیشه آب بند 06/07/1402 05:29:49 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای ماده ترمیم کننده بتن مطابق شرح فایل پیوستی استعلام تهیه و اجرای ماده ترمیم کننده بتن مطابق شرح فایل پیوستی 28/06/1402 07:46:00 ق.ظ استعلام خرید افزودنی بتن (مطابق مدارک پیوستی)به استعلام های بدون شماره تماس و آدرس ترتیب اثر داده نمیشود. استعلام خرید افزودنی بتن (مطابق مدارک پیوستی)به استعلام های بدون شماره تماس و آدرس ترتیب اثر داده نمیشود. 27/06/1402 10:33:00 ق.ظ استعلام تهیه فوق روان کننده بتن و قالب یخ پودر شده استعلام تهیه فوق روان کننده بتن و قالب یخ پودر شده 27/06/1402 08:01:00 ق.ظ فراخوان تهیه افزودنی بتن فراخوان تهیه افزودنی بتن 27/06/1402 07:28:47 ق.ظ استعلام خرید افزودنی بتن (مطابق مدارک پیوستی )به استعلام های بدون شماره تماس و آدرس ترتیب اثر داده نمیشود. استعلام خرید افزودنی بتن (مطابق مدارک پیوستی )به استعلام های بدون شماره تماس و آدرس ترتیب اثر داده نمیشود. 19/06/1402 10:39:00 ق.ظ مناقصه خرید 20 هزار کیلوگرم بتن آلومین مناقصه خرید 20 هزار کیلوگرم بتن آلومین 13/06/1402 05:33:43 ق.ظ استعلام سیمان تیپ 5 استعلام سیمان تیپ 5 09/06/1402 02:39:00 ب.ظ استعلام اجرا و تکمیل بند 2 زندان آمل - مطابق لیست پیوستی- پرداخت 2 ماهه استعلام اجرا و تکمیل بند 2 زندان آمل - مطابق لیست پیوستی- پرداخت 2 ماهه 08/06/1402 06:06:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فوق روان کننده ودوغاب میکرو سیلیس جهت پروژه های سازمان عمران ( ایستگاه A3 قطار شهری ،پل مولوی،پل م مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فوق روان کننده ودوغاب میکرو سیلیس جهت پروژه های سازمان عمران ( ایستگاه A3 قطار شهری ،پل مولوی،پل م 02/06/1402 03:01:00 ق.ظ استعلام الیاف frp و چسب اپوکسی frp استعلام الیاف frp و چسب اپوکسی frp 29/05/1402 10:53:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 1260 متر لوله فاضلابی بتنی مسلح با افزودنی میکروسیلیس و فوق روان کننده کلاس 4 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 1260 متر لوله فاضلابی بتنی مسلح با افزودنی میکروسیلیس و فوق روان کننده کلاس 4 27/04/1402 09:54:00 ق.ظ استعلام ابر روان کننده بتن 1000 لیتر ( 50 گالن 20 لیتری) استعلام ابر روان کننده بتن 1000 لیتر ( 50 گالن 20 لیتری) 26/04/1402 11:33:00 ق.ظ استعلام ابر روان کننده بتن به صورت به میزان 1000 لیتر استعلام ابر روان کننده بتن به صورت به میزان 1000 لیتر 24/04/1402 05:11:00 ق.ظ استعلام خرید 18/000 کیلوگرم فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات طبق برگ استعلام بها و مشخصات فنی پیوست استعلام خرید 18/000 کیلوگرم فوق روان کننده بر پایه پلی کربوکسیلات طبق برگ استعلام بها و مشخصات فنی پیوست 18/04/1402 09:03:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، ژل میکروسیلیس استعلام الکترونیکی، ژل میکروسیلیس 10/04/1402 04:02:11 ق.ظ مناقصه خرید فوق روان کننده جهت پروژه خط 2 قطار شهری - نوبت دوم مناقصه خرید فوق روان کننده جهت پروژه خط 2 قطار شهری - نوبت دوم 05/04/1402 05:10:41 ق.ظ مناقصه خرید فوق روان کننده جهت پروژه خط 2 قطار شهری مناقصه خرید فوق روان کننده جهت پروژه خط 2 قطار شهری 03/04/1402 07:43:59 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 1260 متر لوله فاضلابی بتنی مسلح با افزودنی میکروسیلیس و فوق روان کننده کلاس 4 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید 1260 متر لوله فاضلابی بتنی مسلح با افزودنی میکروسیلیس و فوق روان کننده کلاس 4 28/03/1402 05:32:00 ق.ظ استعلام شرکت مدیریت پسماند شهرداری های در نظر دارد نسبت به تهیه ژل میکروسیلیس (ژل مکمل بتن) جهت کف سازی سوله واقع در مجتمع بازیافت اقدام نماید استعلام شرکت مدیریت پسماند شهرداری های در نظر دارد نسبت به تهیه ژل میکروسیلیس (ژل مکمل بتن) جهت کف سازی سوله واقع در مجتمع بازیافت اقدام نماید 17/03/1402 08:24:00 ق.ظ فراخوان بررسی کیفیت، قیمت و انتخاب تامین کنندگان مواد فوق روان کننده بتن فراخوان بررسی کیفیت، قیمت و انتخاب تامین کنندگان مواد فوق روان کننده بتن 16/02/1402 07:32:35 ق.ظ استعلام پنکریت (مواد آب بندی مخازن ) ترمیم کننده به مقدار 1500 کیلوگرم استعلام پنکریت (مواد آب بندی مخازن ) ترمیم کننده به مقدار 1500 کیلوگرم 13/02/1402 11:43:00 ق.ظ استعلام خرید روان کننده بتن جهت پروژه پایانه مسافربری امام رضا (ع) استعلام خرید روان کننده بتن جهت پروژه پایانه مسافربری امام رضا (ع) 09/02/1402 12:15:29 ب.ظ استعلام خرید پاورژل و ابر روان کننده طبق فرم استعلام استعلام خرید پاورژل و ابر روان کننده طبق فرم استعلام 29/01/1402 06:08:00 ق.ظ مناقصه خرید میلگرد صاف A1...نوبت دوم  مناقصه خرید میلگرد صاف A1... نوبت دوم  26/01/1402 04:56:59 ق.ظ استعلام 6000 کیلوگرم/لیتر فوق روان کننده بتن آبادگران اسلامپ 5 به 15 استعلام 6000 کیلوگرم/لیتر فوق روان کننده بتن آبادگران اسلامپ 5 به 15 22/01/1402 10:22:00 ق.ظ مناقصه خرید میلگرد صاف A1... مناقصه خرید میلگرد صاف A1... 21/01/1402 07:58:19 ق.ظ استعلام تهیه روان کننده بتن استعلام تهیه روان کننده بتن 17/01/1402 07:09:00 ق.ظ مناقصه خرید بتن آلومین بالا  مناقصه خرید بتن آلومین بالا  16/01/1402 06:09:50 ق.ظ استعلام 2500 لیتر ابر روان کننده زودگیر 2500 لیتر روغن قالب استعلام 2500 لیتر ابر روان کننده زودگیر 2500 لیتر روغن قالب 02/12/1401 11:30:00 ق.ظ استعلام خرید کالا طبق مشخصات لیست پیوست استعلام خرید کالا طبق مشخصات لیست پیوست 25/11/1401 07:23:00 ق.ظ تمدید مناقصه خرید بتن آلومین بالا  تمدید مناقصه خرید بتن آلومین بالا  19/11/1401 05:12:59 ق.ظ استعلام خرید ضدیخ و روان کننده بتن جهت پروژه پایانه مسافربری استعلام خرید ضدیخ و روان کننده بتن جهت پروژه پایانه مسافربری 10/11/1401 10:23:31 ق.ظ استعلام ابر روان کننده به به صورت پودر یا مایع به میزان 500 کیلوگرم حمل توسط فروشنده می باشد استعلام ابر روان کننده به به صورت پودر یا مایع به میزان 500 کیلوگرم حمل توسط فروشنده می باشد 10/11/1401 02:53:00 ب.ظ مناقصه خرید بتن آلومین بالا  مناقصه خرید بتن آلومین بالا  09/11/1401 05:32:18 ق.ظ استعلام خرید ضدیخ و روان کننده بتن جهت پروژه پایانه مسافربری استعلام خرید ضدیخ و روان کننده بتن جهت پروژه پایانه مسافربری 06/11/1401 07:40:36 ق.ظ استعلام خرید ضدیخ و روان کننده بتن جهت پروژه پایانه مسافربری استعلام خرید ضدیخ و روان کننده بتن جهت پروژه پایانه مسافربری 03/11/1401 10:32:45 ق.ظ استعلام تهیه روان کننده بتن استعلام تهیه روان کننده بتن 02/11/1401 05:47:00 ق.ظ مناقصه خرید افزودنی روان کننده بتن و میکروسیلیس مناقصه خرید افزودنی روان کننده بتن و میکروسیلیس 14/10/1401 10:21:47 ق.ظ استعلام تهیه متریال و نصب پایه دوربین اداره حراست در ناحیه فلر سایت صنعتی پالایشگاه هفتم ایران کد مشابه می باشد به فایل های پیوستی توجه گردد استعلام تهیه متریال و نصب پایه دوربین اداره حراست در ناحیه فلر سایت صنعتی پالایشگاه هفتم ایران کد مشابه می باشد به فایل های پیوستی توجه گردد 15/09/1401 07:23:00 ق.ظ استعلام 1 - خرید عایق سرد 10 کیلویی ( گالنی ) به تعداد 60 سطل - از برند ساندرو 2- پودر آنی بند ( سطل 25 کیلویی) از برند ایزونام مطابق شرح پیوست استعلام 1 - خرید عایق سرد 10 کیلویی ( گالنی ) به تعداد 60 سطل - از برند ساندرو 2- پودر آنی بند ( سطل 25 کیلویی) از برند ایزونام مطابق شرح پیوست 12/09/1401 02:16:00 ب.ظ مناقصه خرید فوق روان کننده مناقصه خرید فوق روان کننده 05/09/1401 12:26:19 ب.ظ استعلام PROTECTION WALL ایران کد مشابه می باشد، لطفا بر اساس فایل پیوست پیشنهاد ارئه گردد. پالایشگاه ششم استعلام PROTECTION WALL ایران کد مشابه می باشد، لطفا بر اساس فایل پیوست پیشنهاد ارئه گردد. پالایشگاه ششم 15/08/1401 11:08:00 ق.ظ استعلام PROTECTION WALL ایران کد مشابه می باشد لطفا بر اساس فایل پیوست پیشنهاد ارئه گردد. پالایشگاه ششم استعلام PROTECTION WALL ایران کد مشابه می باشد لطفا بر اساس فایل پیوست پیشنهاد ارئه گردد. پالایشگاه ششم 10/08/1401 04:13:00 ق.ظ استعلام PROTECTION WALL ایران کد مشابه می باشد لطفا بر اساس فایل پیوست پیشنهاد ارئه گردد. پالایشگاه ششم استعلام PROTECTION WALL ایران کد مشابه می باشد لطفا بر اساس فایل پیوست پیشنهاد ارئه گردد. پالایشگاه ششم 08/08/1401 07:59:00 ق.ظ استعلام چسب بتن استعلام چسب بتن 02/08/1401 10:28:55 ق.ظ تمدید مناقصه خرید بتن آلومین بالا و بتن گانینگ تمدید مناقصه خرید بتن آلومین بالا و بتن گانینگ 28/07/1401 05:21:29 ق.ظ مناقصه خرید بتن آلومین بالا  مناقصه خرید بتن آلومین بالا  17/07/1401 06:14:52 ق.ظ استعلام تیغه فرز و... استعلام تیغه فرز و... 23/06/1401 12:21:00 ب.ظ مناقصه خرید افزودنی های بتن - نوبت دوم مناقصه خرید افزودنی های بتن - نوبت دوم 20/06/1401 06:18:34 ق.ظ مناقصه خرید افزودنی های بتن مناقصه خرید افزودنی های بتن 17/06/1401 05:44:08 ق.ظ استعلام میلگرد 18 آجدار A3 و میلگرد 10 آجدارA3 هر دو اصفهان یا نیشابور استعلام میلگرد 18 آجدار A3 و میلگرد 10 آجدارA3 هر دو اصفهان یا نیشابور 14/06/1401 11:05:00 ق.ظ استعلام گروت G2 استعلام گروت G2 09/06/1401 07:56:00 ق.ظ استعلام لطفا پیشنهادات فنی و مالی خود را درسربرگ شرکت باشماره و تاریخ و مهروامضای مدیرعامل ارسال نمایید. / نحوه پرداخت بصورت پرداخت اعتباری می باشد. استعلام لطفا پیشنهادات فنی و مالی خود را درسربرگ شرکت باشماره و تاریخ و مهروامضای مدیرعامل ارسال نمایید. / نحوه پرداخت بصورت پرداخت اعتباری می باشد. 25/05/1401 04:13:00 ق.ظ استعلام خرید مواد افزودنی جهت استحکام بتن طبق برگ استعلام بهای پیوست استعلام خرید مواد افزودنی جهت استحکام بتن طبق برگ استعلام بهای پیوست 11/04/1401 09:37:00 ق.ظ استعلام خرید فوق روان کننده از شرکت های داری گواهینامه مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی کشور استعلام خرید فوق روان کننده از شرکت های داری گواهینامه مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی کشور 29/03/1401 03:28:00 ب.ظ استعلام گروت افزایش دهنده چسبندگی بتن دو جزئی تیپG2 استعلام گروت افزایش دهنده چسبندگی بتن دو جزئی تیپG2 28/03/1401 09:03:00 ق.ظ مناقصه تامین اقلام مصرفی مناقصه تامین اقلام مصرفی 10/03/1401 05:11:51 ق.ظ استعلام پرایمر، ملات، آب بند، ماستیک، توری مشخصات و شرایط در پیوست موجود می باشد. لیست کالای مورد نیاز شامل 5 ردیف در پیوست موجود می باشد. استعلام پرایمر، ملات، آب بند، ماستیک، توری مشخصات و شرایط در پیوست موجود می باشد. لیست کالای مورد نیاز شامل 5 ردیف در پیوست موجود می باشد. 01/03/1401 05:36:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 0108210030033DT1 جهت تامین 470کیسه دیسرسانت آب شیرین افزایه سیمان حفاری فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 0108210030033DT1 جهت تامین 470کیسه دیسرسانت آب شیرین افزایه سیمان حفاری 26/02/1401 06:50:00 ق.ظ استعلام کالای موردنظر سوپر ژل میکروسیلیس 2900 کیلو می باشد هزینه حمل و نقل به عهده فروشنده می باشد استعلام کالای موردنظر سوپر ژل میکروسیلیس 2900 کیلو می باشد هزینه حمل و نقل به عهده فروشنده می باشد 24/02/1401 04:54:00 ق.ظ مناقصه خرید دستگاههای حفاری نوبت دوم مناقصه، مناقصه خرید دستگاههای حفاری 11/02/1401 06:00:41 ق.ظ مناقصه خرید دستگاههای حفاری مناقصه، مناقصه خرید دستگاههای حفاری 10/02/1401 09:25:28 ق.ظ مناقصه بخشی از عملیات خاکی و ابنیه فنی بتنی و سنگی حراست و نگهبانی مناقصه عمومی،مناقصه بخشی از عملیات خاکی و ابنیه فنی بتنی و سنگی حراست و نگهبانی 05/02/1401 12:23:48 ب.ظ استعلام الیاف کربن به ضخامت 0167میلی متر//رزین اپوکسی مخصوص نصب الیاف /به همراه بتن وچسب سرامیک پودری استعلام الیاف کربن به ضخامت 0167میلی متر//رزین اپوکسی مخصوص نصب الیاف /به همراه بتن وچسب سرامیک پودری 05/02/1401 10:51:00 ق.ظ استعلام الیاف کربن به ضخامت 0167میلی متر//رزین اپوکسی مخصوص نصب الیاف /به همراه بتن وچسب سرامیک پودری استعلام الیاف کربن به ضخامت 0167میلی متر//رزین اپوکسی مخصوص نصب الیاف /به همراه بتن وچسب سرامیک پودری 01/02/1401 01:57:00 ب.ظ مناقصه خرید دستگاههای حفاری مناقصه، مناقصه خرید دستگاههای حفاری 31/01/1401 12:23:27 ب.ظ استعلام ارائه نمونه به همراه پیشنهاد فنی«پرداخت وجه منوط به تاییدیه تست میدانی میباشد استعلام ارائه نمونه به همراه پیشنهاد فنی«پرداخت وجه منوط به تاییدیه تست میدانی میباشد 30/01/1401 10:24:00 ق.ظ مناقصه خرید میلگرد صاف A1 ... - نوبت دوم مناقصه خرید میلگرد صاف A1 ... - نوبت دوم 22/01/1401 08:22:33 ق.ظ مناقصه خرید حدود 45000 کیلوگرم بتن آلومین بالا .. تجدید مناقصه خرید حدود 45000 کیلوگرم بتن آلومین بالا .. تجدید 20/01/1401 05:19:54 ق.ظ مناقصه خرید میلگرد صاف A1 ... مناقصه، مناقصه خرید میلگرد صاف A1 ... 20/01/1401 05:18:59 ق.ظ مناقصه خرید بتن آلومین بالا مناقصه خرید بتن آلومین بالا 19/12/1400 05:26:36 ق.ظ استعلام اسپری / چسب /سمباده و... استعلام اسپری / چسب /سمباده و... 16/12/1400 07:21:00 ق.ظ مناقصه بخشی از عملیات خاکی و ابنیه فنی بتنی و سنگی تهیه و تولید مصالح مناقصه عمومی،مناقصه بخشی از عملیات خاکی و ابنیه فنی بتنی و سنگی تهیه و تولید مصالح 15/12/1400 09:55:22 ق.ظ مناقصه خرید مربوط به دستگاههای حفاری ...- نوبت دوم مناقصه، مناقصه خرید مربوط به دستگاههای حفاری ...- نوبت دوم 15/12/1400 05:04:43 ق.ظ استعلام ماستیک درزگیر بتن به روش اجرای سرد دارای خاصیت جامد انعطاف پذیر و چسبندگی بسیار بالا به بتن و آببندی آن استعلام ماستیک درزگیر بتن به روش اجرای سرد دارای خاصیت جامد انعطاف پذیر و چسبندگی بسیار بالا به بتن و آببندی آن 15/12/1400 01:44:00 ب.ظ مناقصه خرید مربوط به دستگاههای حفاری ... مناقصه، مناقصه خرید مربوط به دستگاههای حفاری ... 14/12/1400 06:34:21 ق.ظ مناقصه خرید مربوط به دستگاههای حفاری ... مناقصه خرید مربوط به دستگاههای حفاری ... 08/12/1400 12:15:30 ب.ظ استعلام ورق گالوانیزه و... استعلام ورق گالوانیزه و... 24/11/1400 12:23:40 ب.ظ استعلام تامین SCHNEIDER CONTROL AND.... استعلام تامین SCHNEIDER CONTROL AND.... 16/11/1400 11:28:10 ق.ظ