مواد افزودنی بتن info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه خرید فوق روان کننده مناقصه خرید فوق روان کننده 05/09/1401 12:26:19 ب.ظ استعلام PROTECTION WALL ایران کد مشابه می باشد، لطفا بر اساس فایل پیوست پیشنهاد ارئه گردد. پالایشگاه ششم استعلام PROTECTION WALL ایران کد مشابه می باشد، لطفا بر اساس فایل پیوست پیشنهاد ارئه گردد. پالایشگاه ششم 15/08/1401 11:08:00 ق.ظ استعلام PROTECTION WALL ایران کد مشابه می باشد لطفا بر اساس فایل پیوست پیشنهاد ارئه گردد. پالایشگاه ششم استعلام PROTECTION WALL ایران کد مشابه می باشد لطفا بر اساس فایل پیوست پیشنهاد ارئه گردد. پالایشگاه ششم 10/08/1401 04:13:00 ق.ظ استعلام PROTECTION WALL ایران کد مشابه می باشد لطفا بر اساس فایل پیوست پیشنهاد ارئه گردد. پالایشگاه ششم استعلام PROTECTION WALL ایران کد مشابه می باشد لطفا بر اساس فایل پیوست پیشنهاد ارئه گردد. پالایشگاه ششم 08/08/1401 07:59:00 ق.ظ استعلام چسب بتن استعلام چسب بتن 02/08/1401 10:28:55 ق.ظ تمدید مناقصه خرید بتن آلومین بالا و بتن گانینگ تمدید مناقصه خرید بتن آلومین بالا و بتن گانینگ 28/07/1401 05:21:29 ق.ظ مناقصه خرید بتن آلومین بالا  مناقصه خرید بتن آلومین بالا  17/07/1401 06:14:52 ق.ظ استعلام تیغه فرز و... استعلام تیغه فرز و... 23/06/1401 11:21:00 ق.ظ مناقصه خرید افزودنی های بتن - نوبت دوم مناقصه خرید افزودنی های بتن - نوبت دوم 20/06/1401 05:18:34 ق.ظ مناقصه خرید افزودنی های بتن مناقصه خرید افزودنی های بتن 17/06/1401 04:44:08 ق.ظ استعلام میلگرد 18 آجدار A3 و میلگرد 10 آجدارA3 هر دو اصفهان یا نیشابور استعلام میلگرد 18 آجدار A3 و میلگرد 10 آجدارA3 هر دو اصفهان یا نیشابور 14/06/1401 10:05:00 ق.ظ استعلام گروت G2 استعلام گروت G2 09/06/1401 06:56:00 ق.ظ استعلام لطفا پیشنهادات فنی و مالی خود را درسربرگ شرکت باشماره و تاریخ و مهروامضای مدیرعامل ارسال نمایید. / نحوه پرداخت بصورت پرداخت اعتباری می باشد. استعلام لطفا پیشنهادات فنی و مالی خود را درسربرگ شرکت باشماره و تاریخ و مهروامضای مدیرعامل ارسال نمایید. / نحوه پرداخت بصورت پرداخت اعتباری می باشد. 25/05/1401 03:13:00 ق.ظ استعلام خرید مواد افزودنی جهت استحکام بتن طبق برگ استعلام بهای پیوست استعلام خرید مواد افزودنی جهت استحکام بتن طبق برگ استعلام بهای پیوست 11/04/1401 08:37:00 ق.ظ استعلام خرید فوق روان کننده از شرکت های داری گواهینامه مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی کشور استعلام خرید فوق روان کننده از شرکت های داری گواهینامه مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی کشور 29/03/1401 02:28:00 ب.ظ استعلام گروت افزایش دهنده چسبندگی بتن دو جزئی تیپG2 استعلام گروت افزایش دهنده چسبندگی بتن دو جزئی تیپG2 28/03/1401 08:03:00 ق.ظ مناقصه تامین اقلام مصرفی مناقصه تامین اقلام مصرفی 10/03/1401 04:11:51 ق.ظ استعلام پرایمر، ملات، آب بند، ماستیک، توری مشخصات و شرایط در پیوست موجود می باشد. لیست کالای مورد نیاز شامل 5 ردیف در پیوست موجود می باشد. استعلام پرایمر، ملات، آب بند، ماستیک، توری مشخصات و شرایط در پیوست موجود می باشد. لیست کالای مورد نیاز شامل 5 ردیف در پیوست موجود می باشد. 01/03/1401 04:36:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 0108210030033DT1 جهت تامین 470کیسه دیسرسانت آب شیرین افزایه سیمان حفاری فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره 0108210030033DT1 جهت تامین 470کیسه دیسرسانت آب شیرین افزایه سیمان حفاری 26/02/1401 05:50:00 ق.ظ استعلام کالای موردنظر سوپر ژل میکروسیلیس 2900 کیلو می باشد هزینه حمل و نقل به عهده فروشنده می باشد استعلام کالای موردنظر سوپر ژل میکروسیلیس 2900 کیلو می باشد هزینه حمل و نقل به عهده فروشنده می باشد 24/02/1401 03:54:00 ق.ظ مناقصه خرید دستگاههای حفاری نوبت دوم مناقصه، مناقصه خرید دستگاههای حفاری 11/02/1401 05:00:41 ق.ظ مناقصه خرید دستگاههای حفاری مناقصه، مناقصه خرید دستگاههای حفاری 10/02/1401 08:25:28 ق.ظ مناقصه بخشی از عملیات خاکی و ابنیه فنی بتنی و سنگی حراست و نگهبانی مناقصه عمومی،مناقصه بخشی از عملیات خاکی و ابنیه فنی بتنی و سنگی حراست و نگهبانی 05/02/1401 11:23:48 ق.ظ استعلام الیاف کربن به ضخامت 0167میلی متر//رزین اپوکسی مخصوص نصب الیاف /به همراه بتن وچسب سرامیک پودری استعلام الیاف کربن به ضخامت 0167میلی متر//رزین اپوکسی مخصوص نصب الیاف /به همراه بتن وچسب سرامیک پودری 05/02/1401 09:51:00 ق.ظ استعلام الیاف کربن به ضخامت 0167میلی متر//رزین اپوکسی مخصوص نصب الیاف /به همراه بتن وچسب سرامیک پودری استعلام الیاف کربن به ضخامت 0167میلی متر//رزین اپوکسی مخصوص نصب الیاف /به همراه بتن وچسب سرامیک پودری 01/02/1401 12:57:00 ب.ظ مناقصه خرید دستگاههای حفاری مناقصه، مناقصه خرید دستگاههای حفاری 31/01/1401 11:23:27 ق.ظ استعلام ارائه نمونه به همراه پیشنهاد فنی«پرداخت وجه منوط به تاییدیه تست میدانی میباشد استعلام ارائه نمونه به همراه پیشنهاد فنی«پرداخت وجه منوط به تاییدیه تست میدانی میباشد 30/01/1401 09:24:00 ق.ظ مناقصه خرید میلگرد صاف A1 ... - نوبت دوم مناقصه خرید میلگرد صاف A1 ... - نوبت دوم 22/01/1401 07:22:33 ق.ظ مناقصه خرید حدود 45000 کیلوگرم بتن آلومین بالا .. تجدید مناقصه خرید حدود 45000 کیلوگرم بتن آلومین بالا .. تجدید 20/01/1401 04:19:54 ق.ظ مناقصه خرید میلگرد صاف A1 ... مناقصه، مناقصه خرید میلگرد صاف A1 ... 20/01/1401 04:18:59 ق.ظ مناقصه خرید بتن آلومین بالا مناقصه خرید بتن آلومین بالا 19/12/1400 05:26:36 ق.ظ استعلام اسپری / چسب /سمباده و... استعلام اسپری / چسب /سمباده و... 16/12/1400 07:21:00 ق.ظ مناقصه بخشی از عملیات خاکی و ابنیه فنی بتنی و سنگی تهیه و تولید مصالح مناقصه عمومی،مناقصه بخشی از عملیات خاکی و ابنیه فنی بتنی و سنگی تهیه و تولید مصالح 15/12/1400 09:55:22 ق.ظ مناقصه خرید مربوط به دستگاههای حفاری ...- نوبت دوم مناقصه، مناقصه خرید مربوط به دستگاههای حفاری ...- نوبت دوم 15/12/1400 05:04:43 ق.ظ استعلام ماستیک درزگیر بتن به روش اجرای سرد دارای خاصیت جامد انعطاف پذیر و چسبندگی بسیار بالا به بتن و آببندی آن استعلام ماستیک درزگیر بتن به روش اجرای سرد دارای خاصیت جامد انعطاف پذیر و چسبندگی بسیار بالا به بتن و آببندی آن 15/12/1400 01:44:00 ب.ظ مناقصه خرید مربوط به دستگاههای حفاری ... مناقصه، مناقصه خرید مربوط به دستگاههای حفاری ... 14/12/1400 06:34:21 ق.ظ مناقصه خرید مربوط به دستگاههای حفاری ... مناقصه خرید مربوط به دستگاههای حفاری ... 08/12/1400 12:15:30 ب.ظ استعلام ورق گالوانیزه و... استعلام ورق گالوانیزه و... 24/11/1400 12:23:40 ب.ظ استعلام تامین SCHNEIDER CONTROL AND.... استعلام تامین SCHNEIDER CONTROL AND.... 16/11/1400 11:28:10 ق.ظ استعلام در خواست شامل 20 ردیف آهن الات و ناودانی و سیم جوش و ورق در اندازه های مختلف می باشد. و پیوست است.قیمت گذاری در پیش فاکتور بر اساس درخواست انجام شود. استعلام در خواست شامل 20 ردیف آهن الات و ناودانی و سیم جوش و ورق در اندازه های مختلف می باشد. و پیوست است.قیمت گذاری در پیش فاکتور بر اساس درخواست انجام شود. 12/11/1400 07:00:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای بتن پاششی خشک (shotcrete)- عدم بارگذاری مدارک به منزله ی حذف شرکت کننده میباشد. شرکت کننده ترجیحا در محدوده استان البرز و تهران استعلام تهیه و اجرای بتن پاششی خشک (shotcrete)- عدم بارگذاری مدارک به منزله ی حذف شرکت کننده میباشد. شرکت کننده ترجیحا در محدوده استان البرز و تهران 09/11/1400 06:15:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1400/040/اف انجام خدمات پمپاژ سیمان و مواد افزودنی در مناطق خارگ و بهرگان فراخوان ارزیابی کیفی 1400/040/اف انجام خدمات پمپاژ سیمان و مواد افزودنی در مناطق خارگ و بهرگان 04/11/1400 06:00:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی 1400/041/اف انجام خدمات پمپاژ سیمان و مواد افزودنی در مناطق سیری، لاوان و قشم فراخوان ارزیابی کیفی 1400/041/اف انجام خدمات پمپاژ سیمان و مواد افزودنی در مناطق سیری، لاوان و قشم 04/11/1400 06:00:00 ق.ظ ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات پمپاژ سیمان و مواد افزودنی ...نوبت دوم ارزیابی کیفی، ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات پمپاژ سیمان و مواد افزودنی ... 03/11/1400 07:10:41 ق.ظ استعلام تامین ASCO SOLENOID ... استعلام، استعلام تامین ASCO SOLENOID ... 02/11/1400 12:01:25 ب.ظ ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات پمپاژ سیمان و مواد افزودنی ... ارزیابی کیفی، ارزیابی کیفی مناقصه انجام خدمات پمپاژ سیمان و مواد افزودنی ... 02/11/1400 07:44:10 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای بتن پاششی خشک (shotcrete)- عدم بارگذاری مدارک به منزله ی حذف شرکت کننده میباشد. شرکت کننده ترجیحا در محدوده استان البرز و تهران استعلام تهیه و اجرای بتن پاششی خشک (shotcrete)- عدم بارگذاری مدارک به منزله ی حذف شرکت کننده میباشد. شرکت کننده ترجیحا در محدوده استان البرز و تهران 22/10/1400 11:20:00 ق.ظ استعلام کت راک(تخریب کننده بتن) 100 کیلوگرم استعلام کت راک(تخریب کننده بتن) 100 کیلوگرم 11/10/1400 06:48:00 ق.ظ مناقصه مواد افزودنی بتن (ابر روان کننده، پودر واترپروف و ژل میکروسیلیس) مناقصه مواد افزودنی بتن (ابر روان کننده، پودر واترپروف و ژل میکروسیلیس) 06/10/1400 09:56:34 ق.ظ فراخوان مناقصه آهن آلات (اعم از ورق ، تیراهن ، نبشی ، ناودانی ....... ) - نوبت دوم فراخوان مناقصه آهن آلات (اعم از ورق ، تیراهن ، نبشی ، ناودانی ....... ) - نوبت دوم 04/10/1400 06:56:04 ق.ظ فراخوان مناقصه آهن آلات (اعم از ورق ، تیراهن ، نبشی ، ناودانی ....... فراخوان مناقصه آهن آلات (اعم از ورق ، تیراهن ، نبشی ، ناودانی ....... 01/10/1400 07:48:28 ق.ظ استعلام کت راک(تخریب کننده بتن) 100 کیلوگرم استعلام کت راک(تخریب کننده بتن) 100 کیلوگرم 18/09/1400 08:27:00 ق.ظ استعلام خرید فوق روان کننده آبادگران POWER PLAST-R استعلام خرید فوق روان کننده آبادگران POWER PLAST-R 15/09/1400 07:27:00 ق.ظ استعلام خرید فوق روان کننده آبادگران POWER PLAST-R استعلام خرید فوق روان کننده آبادگران POWER PLAST-R 10/09/1400 07:56:00 ق.ظ استعلام کت راک(تخریب کننده بتن) 100 کیلوگرم استعلام کت راک(تخریب کننده بتن) 100 کیلوگرم 10/09/1400 02:49:00 ب.ظ استعلام خرید فوق روان کننده آبادگران POWER PLAST-R (نوبت دوم) استعلام خرید فوق روان کننده آبادگران POWER PLAST-R (نوبت دوم) 23/08/1400 01:57:00 ب.ظ استعلام پیوست میباشد استعلام پیوست میباشد 16/08/1400 05:35:00 ق.ظ تمدید مناقصه خرید انواع اقلام شیمیایی ... تمدید مناقصه،تمدید مناقصه خرید انواع اقلام شیمیایی ... 03/08/1400 06:18:00 ق.ظ مناقصه با ارزیابی کیفی خرید انواع اقلام شیمیایی... مناقصه، مناقصه با ارزیابی کیفی خرید انواع اقلام شیمیایی... 24/07/1400 05:51:06 ق.ظ شناسایی پیمانکار تهیه و اجرای گروت و چسب بتن جهت شیب بندی سقف شناسایی پیمانکار تهیه و اجرای گروت و چسب بتن جهت شیب بندی سقف 20/07/1400 09:01:58 ق.ظ استعلام خرید فوق روان کننده آبادگران POWER PLAST-R استعلام خرید فوق روان کننده آبادگران POWER PLAST-R 14/07/1400 01:16:00 ب.ظ استعلام ترمیم کننده بتن و ..... استعلام ترمیم کننده بتن و ..... 17/06/1400 10:14:00 ق.ظ فراخوان مناقصه F.L.C (کیسه 25 KG) فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه F.L.C (کیسه 25 KG) 01/06/1400 10:33:00 ق.ظ استعلام اجرای ساندویچ پنل و عایق صوتی چیلر کلینیک فخریه ملایر استعلام اجرای ساندویچ پنل و عایق صوتی چیلر کلینیک فخریه ملایر 05/05/1400 10:42:00 ق.ظ استعلام، درخواست خریدگروت اپوکسی درخواست خریدگروت اپوکسی 24/04/1400 03:45:03 ق.ظ مناقصه خرید میلگرد صاف ... مناقصه خرید میلگرد صاف ... 04/03/1400 06:25:12 ق.ظ مناقصه خرید میلگرد صاف .. مناقصه خرید میلگرد صاف .. 01/03/1400 07:26:22 ق.ظ استعلام کمپرسور کولر جهت پیکاپ ، مارک نیسان موتور اصلی شماره بدنه کمپرسور L114-0508 استعلام کمپرسور کولر جهت پیکاپ ، مارک نیسان موتور اصلی شماره بدنه کمپرسور L114-0508 13/02/1400 05:31:00 ق.ظ استعلام خرید میکروسیلیس و روان کننده و الیاف pp جهت تیر های سیمانی چهار گوش طبق استعلام پیوست استعلام خرید میکروسیلیس و روان کننده و الیاف pp جهت تیر های سیمانی چهار گوش طبق استعلام پیوست 31/01/1400 05:19:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید تجمیعی افزایه های سیمان نوبت دوم فراخوان مناقصه خرید تجمیعی افزایه های سیمان نوبت دوم 29/01/1400 04:07:47 ق.ظ مناقصه اجرای خرید فوق روان کننده پایه کربوکسیلات - نوبت دوم مناقصه، مناقصه اجرای خرید فوق روان کننده پایه کربوکسیلات - نوبت دوم 24/01/1400 06:24:36 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید تجمیعی(وحمل) افزایه های سیمان مناقصه99143 Dispersant, Anti-Gas Migration, FLC, High Temperature Retarder فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید تجمیعی(وحمل) افزایه های سیمان مناقصه99143 Dispersant, Anti-Gas Migration, FLC, High Temperature Retarder 23/01/1400 05:53:00 ق.ظ فراخوان مناقصه خرید تجمیعی افزایه های سیمان فراخوان مناقصه خرید تجمیعی افزایه های سیمان 23/01/1400 05:55:44 ق.ظ مناقصه اجرای خرید فوق روان کننده پایه کربوکسیلات مناقصه، مناقصه اجرای خرید فوق روان کننده پایه کربوکسیلات 21/01/1400 06:25:40 ق.ظ استعلام ژل میکروسیلیس استعلام ژل میکروسیلیس 16/01/1400 08:24:00 ق.ظ تجدید مناقصه متوسط خرید افزودنی و مکمل های بتن تجدید مناقصه, تجدید مناقصه متوسط خرید افزودنی و مکمل های بتن 15/01/1400 08:50:05 ق.ظ استعلام ژل میکروسیلیس استعلام ژل میکروسیلیس 27/12/1399 12:44:00 ب.ظ استعلام خرید تجهیزات چاه ارت اطلاعات پیوست می باشد. خرید نقدی می باشد. استعلام خرید تجهیزات چاه ارت اطلاعات پیوست می باشد. خرید نقدی می باشد. 24/12/1399 10:05:00 ق.ظ استعلام پودر سنگ و ..... استعلام پودر سنگ و ..... 09/12/1399 03:50:00 ب.ظ استعلام موتور برق بنزینی و کمپرسور باد80لیتری ایرانی استعلام موتور برق بنزینی و کمپرسور باد80لیتری ایرانی 03/12/1399 03:06:00 ب.ظ استعلام پودر مزوکریت (تولیدی شرکت آباد گران) استعلام پودر مزوکریت (تولیدی شرکت آباد گران) 02/12/1399 11:46:00 ق.ظ استعلام ایرانکد مشابه است / واترپروف طبق مشخصات استعلام پیوست فرم پیوست را تکمیل و بارگذاری نمایید استعلام ایرانکد مشابه است / واترپروف طبق مشخصات استعلام پیوست فرم پیوست را تکمیل و بارگذاری نمایید 25/11/1399 11:35:00 ق.ظ استعلام خرید فوق روان کننده استعلام، استعلام خرید فوق روان کننده 21/10/1399 11:31:42 ق.ظ استعلام خرید مقاوم ساز و چسب بتن استعلام، استعلام خرید مقاوم ساز و چسب بتن 13/10/1399 12:18:44 ب.ظ مناقصه, تقاضای خرید شماره ۹۹۱۰۰۵۷ ( افزایه های سیمان) تقاضای خرید شماره ۹۹۱۰۰۵۷ ( افزایه های سیمان) 08/09/1399 07:50:30 ق.ظ مناقصه, تقاضای خرید شماره ۹۹۱۰۰۵۸ (افزایه های سیمان) تقاضای خرید شماره ۹۹۱۰۰۵۸ (افزایه های سیمان) 08/09/1399 07:34:33 ق.ظ مناقصه, تقاضای خرید شماره ۹۹۱۰۰۶۰ (افزایه های سیمان) تقاضای خرید شماره ۹۹۱۰۰۶۰ (افزایه های سیمان) 08/09/1399 07:17:38 ق.ظ مناقصه خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاه های حفاری - نوبت دوم مناقصه خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاه های حفاری - نوبت دوم 01/09/1399 12:14:00 ب.ظ مناقصه خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاه های حفاری مناقصه مناقصه خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاه های حفاری 28/08/1399 09:15:51 ق.ظ مناقصه, تقاضای خرید شماره ۹۹۱۰۰۵۷ ( افزایه های سیمان) تقاضای خرید شماره ۹۹۱۰۰۵۷ ( افزایه های سیمان) 27/08/1399 09:43:08 ق.ظ مناقصه, تقاضای خرید شماره ۹۹۱۰۰۵۸ (افزایه های سیمان) تقاضای خرید شماره ۹۹۱۰۰۵۸ (افزایه های سیمان) 26/08/1399 10:58:57 ق.ظ مناقصه, تقاضای خرید شماره ۹۹۱۰۰۶۰ (افزایه های سیمان) تقاضای خرید شماره ۹۹۱۰۰۶۰ (افزایه های سیمان) 26/08/1399 10:35:28 ق.ظ مناقصه خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری مناقصه خرید قطعات و لوازم مربوط به دستگاههای حفاری 25/08/1399 09:53:45 ق.ظ استعلام خرید فوق روان کننده استعلام، استعلام خرید فوق روان کننده 15/08/1399 07:24:32 ق.ظ استعلام نمک آمونیوم بی فلوراید نمک کلرید پتاسیم طبق مشخصات پیوست استعلام نمک آمونیوم بی فلوراید نمک کلرید پتاسیم طبق مشخصات پیوست 10/07/1399 02:48:00 ب.ظ استعلام آب بند پلیمری و ترمیم کننده ویژه بتن مطابق مشخصات پیوست استعلام آب بند پلیمری و ترمیم کننده ویژه بتن مطابق مشخصات پیوست 29/06/1399 04:54:00 ق.ظ استعلام ماسه ملاتی سیمان بتن آماده استعلام ماسه ملاتی سیمان بتن آماده 22/06/1399 05:55:00 ق.ظ استعلام آب بندی بتن استعلام آب بندی بتن 28/05/1399 10:17:00 ق.ظ مناقصه خرید 105.000 کیلوگرم فوق روان کننده مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 105.000 کیلوگرم فوق روان کننده 15/05/1399 06:42:21 ق.ظ مناقصه مواد افزودنی فوق روان کننده مناقصه مواد افزودنی فوق روان کننده 14/05/1399 06:52:15 ق.ظ