دام و طیور info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام 1- مدنظر مرغ منجمد متوسط کارتنی تاریخ حداقل شش ماه به مقدار 3000 کیلوگرم می باشد. 2- هزینه حمل تا درب زندان مرکزی بجنورد بر عهده فروشنده می باشد. استعلام 1- مدنظر مرغ منجمد متوسط کارتنی تاریخ حداقل شش ماه به مقدار 3000 کیلوگرم می باشد. 2- هزینه حمل تا درب زندان مرکزی بجنورد بر عهده فروشنده می باشد. 14/12/1402 10:19:00 ق.ظ استعلام خرید 30 تن مرغ منجمد ایرانی استعلام خرید 30 تن مرغ منجمد ایرانی 14/12/1402 10:10:00 ق.ظ استعلام شنسل مرغ تازه و گرم به مقدار 212 کیلوگرم استعلام شنسل مرغ تازه و گرم به مقدار 212 کیلوگرم 14/12/1402 09:28:00 ق.ظ استعلام 3 تن گوشت سردست منجمد گوساله برزیلی * استعلام 3 تن گوشت سردست منجمد گوساله برزیلی * 14/12/1402 09:21:00 ق.ظ استعلام 2 آیتم گوشت و مرغ مطابق شرایط پیوست/ تحویل فوری/ فقط مطابق شرایط پیشنهاد شود/ هماهنگی 07731372139 قربانی استعلام 2 آیتم گوشت و مرغ مطابق شرایط پیوست/ تحویل فوری/ فقط مطابق شرایط پیشنهاد شود/ هماهنگی 07731372139 قربانی 14/12/1402 09:03:00 ق.ظ استعلام مرغ وتخم مرغ مصرف ماه 1-2-3مرکزسال 1403*هزینه حمل با فروشنده است – ایران کد مشابه است- مشمولیت ارزش افزوده در سامانه اعلام گردد. استعلام مرغ وتخم مرغ مصرف ماه 1-2-3مرکزسال 1403*هزینه حمل با فروشنده است – ایران کد مشابه است- مشمولیت ارزش افزوده در سامانه اعلام گردد. 14/12/1402 07:54:00 ق.ظ استعلام گوشت گوسفندی تازه طبق شرایط پیوست استعلام گوشت گوسفندی تازه طبق شرایط پیوست 14/12/1402 07:49:00 ق.ظ استعلام گوشت ران گاو، تازه و گرم به مقدار 150کیلوگرم گوشت ران گوسفندی ،تازه و گرم به مقدار 84 کیلوگرم استعلام گوشت ران گاو، تازه و گرم به مقدار 150کیلوگرم گوشت ران گوسفندی ،تازه و گرم به مقدار 84 کیلوگرم 14/12/1402 07:46:00 ق.ظ استعلام گوشت مرغ کشتار روز طبق پیوست استعلام گوشت مرغ کشتار روز طبق پیوست 14/12/1402 01:44:00 ب.ظ استعلام مرغ گرم، جهت ارائه قیمت در سامانه و ارائه پیش فاکتور الزامی می باشد و پیشنهادات ناقص و مبهم ابطال می گردد. استعلام مرغ گرم، جهت ارائه قیمت در سامانه و ارائه پیش فاکتور الزامی می باشد و پیشنهادات ناقص و مبهم ابطال می گردد. 14/12/1402 01:14:00 ب.ظ استعلام دنبه گوسفندی منجمد استعلام دنبه گوسفندی منجمد 14/12/1402 01:10:00 ب.ظ استعلام شنیسل مرغ (بدون گوشواره و چربی) (تسویه 2 ماه) استعلام شنیسل مرغ (بدون گوشواره و چربی) (تسویه 2 ماه) 13/12/1402 11:22:00 ق.ظ استعلام 1000 کیلوگرم (1تن) استیک مرغ درجه یک استعلام 1000 کیلوگرم (1تن) استیک مرغ درجه یک 13/12/1402 11:01:00 ق.ظ استعلام مرغ گرم درجه یک سایزیک 1/5 کیلوگرمی=600کیلوگرم استعلام مرغ گرم درجه یک سایزیک 1/5 کیلوگرمی=600کیلوگرم 13/12/1402 10:59:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله گرم (تحویل طی جند نوبت)(تسویه 2ماه) استعلام گوشت گوساله گرم (تحویل طی جند نوبت)(تسویه 2ماه) 13/12/1402 10:55:00 ق.ظ استعلام 1000 کیلوگرم (1 تن) مرغ منجمد سایز یک و نیم استعلام 1000 کیلوگرم (1 تن) مرغ منجمد سایز یک و نیم 13/12/1402 10:48:00 ق.ظ استعلام گوشت لاشه گوسفندی(بره نر شناسنامه دار) گرم هر لاشه 25کیلویی=300کیلو ( در اردوگاه بدون استخوان شود) استعلام گوشت لاشه گوسفندی(بره نر شناسنامه دار) گرم هر لاشه 25کیلویی=300کیلو ( در اردوگاه بدون استخوان شود) 13/12/1402 10:43:00 ق.ظ استعلام شنیسل سینه مرغ درجه 1=500 کیلو استعلام شنیسل سینه مرغ درجه 1=500 کیلو 13/12/1402 10:30:00 ق.ظ استعلام ران وسینه مرغ 3000 شینسل مرغ 1000کیلو.حمل باماشین یخچالدار،دارای مجوزازدامپزشکی استعلام ران وسینه مرغ 3000 شینسل مرغ 1000کیلو.حمل باماشین یخچالدار،دارای مجوزازدامپزشکی 13/12/1402 10:26:00 ق.ظ استعلام 8000 کیلوگرم مرغ سایز منجمد وزن 1300 تا 1800گرم و 1000 کیلوگرم ران مرغ سایز منجمد (وزن 350 گرم) استعلام 8000 کیلوگرم مرغ سایز منجمد وزن 1300 تا 1800گرم و 1000 کیلوگرم ران مرغ سایز منجمد (وزن 350 گرم) 13/12/1402 10:01:00 ق.ظ استعلام گوشت تازه ران گوساله جوان بدون استخوان ( گوشت گرم ) استعلام گوشت تازه ران گوساله جوان بدون استخوان ( گوشت گرم ) 13/12/1402 09:34:00 ق.ظ استعلام مرغ گرم کشتار روز و درجه 1 - در قالب 94 پَک 5 عددی - وزن هر مرغ(خروس) 2 کیلوگرم با تلورانس 50 گرم در وزن هر مرغ ( خروس) استعلام مرغ گرم کشتار روز و درجه 1 - در قالب 94 پَک 5 عددی - وزن هر مرغ(خروس) 2 کیلوگرم با تلورانس 50 گرم در وزن هر مرغ ( خروس) 13/12/1402 09:30:00 ق.ظ استعلام گوشت تازه ران گوساله جوان بدون استخوان ( گوشت گرم ) استعلام گوشت تازه ران گوساله جوان بدون استخوان ( گوشت گرم ) 13/12/1402 09:23:00 ق.ظ استعلام گوشت تازه ران گوساله جوان بدون استخوان ( گوشت گرم ) استعلام گوشت تازه ران گوساله جوان بدون استخوان ( گوشت گرم ) 13/12/1402 09:14:00 ق.ظ استعلام شنیسل مرغ(گوشت گرم ) استعلام شنیسل مرغ(گوشت گرم ) 13/12/1402 09:09:00 ق.ظ استعلام ران مرغ استعلام ران مرغ 13/12/1402 08:50:00 ق.ظ استعلام 390 بسته 2کیلویی ران مرغ بدون پوست و 390 بسته 2کیلویی سینه مرغ بدون پوست استعلام 390 بسته 2کیلویی ران مرغ بدون پوست و 390 بسته 2کیلویی سینه مرغ بدون پوست 13/12/1402 08:45:00 ق.ظ استعلام شینسل مرغ استعلام شینسل مرغ 13/12/1402 08:44:00 ق.ظ استعلام یک لاشه کامل گوشت گرم گوساله نر 340 کیلوگرم-فقط بومی استعلام یک لاشه کامل گوشت گرم گوساله نر 340 کیلوگرم-فقط بومی 13/12/1402 08:26:00 ق.ظ استعلام خرید گوشت منجمد برزیلی از نوع سردست با ارایه پیش فاکتور و پرداخت 3ماهه مقدار1تن و تحویل درب بیمارستان می باشد. استعلام خرید گوشت منجمد برزیلی از نوع سردست با ارایه پیش فاکتور و پرداخت 3ماهه مقدار1تن و تحویل درب بیمارستان می باشد. 13/12/1402 08:26:00 ق.ظ استعلام گوشت ران گوسفندی بره نر به میزان 390 بسته 3کیلویی (بسته بندی شکیل) استعلام گوشت ران گوسفندی بره نر به میزان 390 بسته 3کیلویی (بسته بندی شکیل) 13/12/1402 08:23:00 ق.ظ استعلام گوشت گوسفندی و مرغ مطابق فایل پیوست استعلام گوشت گوسفندی و مرغ مطابق فایل پیوست 13/12/1402 08:11:00 ق.ظ استعلام نیاز کالا 1000 کیلو گرم تخم مرغ تاریخ دار هزینه حمل با فروشنده پرداخت 50 روزه استعلام نیاز کالا 1000 کیلو گرم تخم مرغ تاریخ دار هزینه حمل با فروشنده پرداخت 50 روزه 13/12/1402 07:51:00 ق.ظ استعلام ران وسینه 350گرمی مرغ. 500 کیلوباپوست کشتارروز.ران250وسینه هم 250کیلو.تحویل درب بیمارستان.پرداخت2تا3ماه.باکیفیت بالا.حمل باماشین یخچالدار. استعلام ران وسینه 350گرمی مرغ. 500 کیلوباپوست کشتارروز.ران250وسینه هم 250کیلو.تحویل درب بیمارستان.پرداخت2تا3ماه.باکیفیت بالا.حمل باماشین یخچالدار. 13/12/1402 07:03:00 ق.ظ استعلام گوشت گرم ران ودست گوسفندی نرینه 200کیلو --*گوشت گرم ران گوساله نرینه بدون استخوان 100کیلو---قلوه گاه یک تیکه گوسفندی 100کیلو استعلام گوشت گرم ران ودست گوسفندی نرینه 200کیلو --*گوشت گرم ران گوساله نرینه بدون استخوان 100کیلو---قلوه گاه یک تیکه گوسفندی 100کیلو 13/12/1402 06:45:00 ق.ظ استعلام گوشت و مرغ گرم استعلام گوشت و مرغ گرم 13/12/1402 06:37:00 ق.ظ استعلام 13 تن مرغ منجمد با میانگین وزن هر مرغ 1/200 الی 1/400 با تاریخ تولید روز مورد نظر می باشد استعلام 13 تن مرغ منجمد با میانگین وزن هر مرغ 1/200 الی 1/400 با تاریخ تولید روز مورد نظر می باشد 13/12/1402 06:35:00 ق.ظ استعلام 9000 کیلوگرم مرغ منجمد وزن 1300 تا 1800گرم استعلام 9000 کیلوگرم مرغ منجمد وزن 1300 تا 1800گرم 13/12/1402 06:29:00 ق.ظ استعلام گوشت گرم بوقلمون (ران پوست کن ) استعلام گوشت گرم بوقلمون (ران پوست کن ) 13/12/1402 06:29:00 ق.ظ استعلام ران مرغ منجمد تاریخ دارودربسته بندی شرکتی1000 کیلوگرم -فیله مرغ منجمد تاریخ دار ودربسته بندی شرکتی 1000 کیلوگرم استعلام ران مرغ منجمد تاریخ دارودربسته بندی شرکتی1000 کیلوگرم -فیله مرغ منجمد تاریخ دار ودربسته بندی شرکتی 1000 کیلوگرم 13/12/1402 06:22:00 ق.ظ استعلام خرید گوشت سردست گوساله طبق لیست پیوستی.ایرانکدمشابه می باشدتوجه درصورت تکمیل ننمودن فرم پیوستی به قیمت اعلامی شرکت رسیدگی نخواهدشد استعلام خرید گوشت سردست گوساله طبق لیست پیوستی.ایرانکدمشابه می باشدتوجه درصورت تکمیل ننمودن فرم پیوستی به قیمت اعلامی شرکت رسیدگی نخواهدشد 13/12/1402 06:12:00 ق.ظ استعلام گوشت منجمد گوساله 1000 کیلو گرم، سامانه ستاد - استعلام روز یکشنبه سیزدهم اسفند 1402 استعلام گوشت منجمد گوساله 1000 کیلو گرم، سامانه ستاد 13/12/1402 03:20:00 ب.ظ استعلام خرید 1040 کیلوگرم مرغ بصورت 104 عدد پک 5 تایی طبق شرایط پیوست استعلام خرید 1040 کیلوگرم مرغ بصورت 104 عدد پک 5 تایی طبق شرایط پیوست 13/12/1402 02:35:00 ب.ظ استعلام خرید تخم مرغ طبق لیست پیوستی.ایرانکدمشابه می باشدتوجه درصورت تکمیل ننمودن فرم پیوستی به قیمت اعلامی شرکت رسیدگی نخواهدشد استعلام خرید تخم مرغ طبق لیست پیوستی.ایرانکدمشابه می باشدتوجه درصورت تکمیل ننمودن فرم پیوستی به قیمت اعلامی شرکت رسیدگی نخواهدشد 13/12/1402 01:51:00 ب.ظ استعلام گوشت گرم سینه مرغ بدون استخوان (در اندازه های 200 گرمی) استعلام گوشت گرم سینه مرغ بدون استخوان (در اندازه های 200 گرمی) 13/12/1402 01:49:00 ب.ظ استعلام گوشت مغز ران گوساله بی خس شده به مقدار 400 کیلو گرم پیش فاکتور در فایل پیوست ارسال گردد . استعلام گوشت مغز ران گوساله بی خس شده به مقدار 400 کیلو گرم پیش فاکتور در فایل پیوست ارسال گردد . 13/12/1402 01:48:00 ب.ظ استعلام گوشت گوسفندی دنده بدون استخوان 200 کیلو گرم .ران گوساله 400 کیلوگرم وفیله گوساله 200 کیلو گرم استعلام گوشت گوسفندی دنده بدون استخوان 200 کیلو گرم .ران گوساله 400 کیلوگرم وفیله گوساله 200 کیلو گرم 13/12/1402 01:45:00 ب.ظ استعلام 3000کیلوگرم گوشت منجمد برزیلی سردست و ران-حداقل تاریخ انقضاء یک سال-ارائه مجوز دامپزشکی الزامی می باشد-پرداخت حداقل 2ماه-حتما برزیلی سردست استعلام 3000کیلوگرم گوشت منجمد برزیلی سردست و ران-حداقل تاریخ انقضاء یک سال-ارائه مجوز دامپزشکی الزامی می باشد-پرداخت حداقل 2ماه-حتما برزیلی سردست 13/12/1402 01:42:00 ب.ظ استعلام گوشت مغز ران گوساله جوان گرم و گوشت ران و سردست گوسفند بره گرم(گوشت گوسفند میبایست لخت شود) استعلام گوشت مغز ران گوساله جوان گرم و گوشت ران و سردست گوسفند بره گرم(گوشت گوسفند میبایست لخت شود) 13/12/1402 01:38:00 ب.ظ استعلام سردست گوساله و قلوه گاه کوسفندی استعلام سردست گوساله و قلوه گاه کوسفندی 12/12/1402 11:55:00 ق.ظ استعلام مغز ران گوساله بی خس شده به مقدار 400 کیلوگرم پیش فاکتور در فایا پیوست ارسال گردد . استعلام مغز ران گوساله بی خس شده به مقدار 400 کیلوگرم پیش فاکتور در فایا پیوست ارسال گردد . 12/12/1402 11:27:00 ق.ظ استعلام 2200 کیلو شینسل خرد شده مرغ گرم -تحویل به صورت پارت به پارت در محل خریدار استعلام 2200 کیلو شینسل خرد شده مرغ گرم -تحویل به صورت پارت به پارت در محل خریدار 12/12/1402 11:26:00 ق.ظ استعلام ران مرغ استعلام ران مرغ 12/12/1402 11:04:00 ق.ظ استعلام مرغ منجمد تازه 1500 کیلوگرم. وزن میانگین مرغ ها 1/3 الی 1/8 کیلو استعلام مرغ منجمد تازه 1500 کیلوگرم. وزن میانگین مرغ ها 1/3 الی 1/8 کیلو 12/12/1402 11:02:00 ق.ظ استعلام سینه مرغ بدون کتف استعلام سینه مرغ بدون کتف 12/12/1402 11:02:00 ق.ظ استعلام گوشت گرم گوسفندی نیم شقه ران چها کیلو گرمی تعداد 1040 بسته فاکتور الکترونیکی و کد یکتا الزامیست استعلام گوشت گرم گوسفندی نیم شقه ران چها کیلو گرمی تعداد 1040 بسته فاکتور الکترونیکی و کد یکتا الزامیست 12/12/1402 10:52:00 ق.ظ استعلام تخم مرغ روز 30کارتن 10.5کیلویی،450کیلو گرم استعلام تخم مرغ روز 30کارتن 10.5کیلویی،450کیلو گرم 12/12/1402 10:04:00 ق.ظ استعلام ران مرغ منجمد بدون پوست به مقدار1000 کیلوگرم استعلام ران مرغ منجمد بدون پوست به مقدار1000 کیلوگرم 12/12/1402 09:54:00 ق.ظ استعلام گوشت ران گوساله منجمد به مقدار1000کیلوگرم استعلام گوشت ران گوساله منجمد به مقدار1000کیلوگرم 12/12/1402 09:52:00 ق.ظ استعلام سینه بوقلمون منجمد400کیلوگرم استعلام سینه بوقلمون منجمد400کیلوگرم 12/12/1402 09:45:00 ق.ظ استعلام شنیسل سینه مرغ منجمد به مقدار800کیلوگرم استعلام شنیسل سینه مرغ منجمد به مقدار800کیلوگرم 12/12/1402 09:45:00 ق.ظ استعلام اداره کل بیمه سلامت استان ایلام در نظر دارد اقلام مندرج در فایل پیوست راخریداری نمایدلذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را اعلام نمائید. استعلام اداره کل بیمه سلامت استان ایلام در نظر دارد اقلام مندرج در فایل پیوست راخریداری نمایدلذا خواهشمند است قیمت پیشنهادی خود را اعلام نمائید. 12/12/1402 09:31:00 ق.ظ استعلام گوشت ران گوسفندی-گوشت ران مرغ-گوشت سینه مرغ بصورت بسته بندی و پاک شده-بصورت گوشت گرم(کشتار روز)-همگی مهیاپروتئین استعلام گوشت ران گوسفندی-گوشت ران مرغ-گوشت سینه مرغ بصورت بسته بندی و پاک شده-بصورت گوشت گرم(کشتار روز)-همگی مهیاپروتئین 12/12/1402 09:24:00 ق.ظ استعلام ران و فیله مرغ تازه شمال استعلام ران و فیله مرغ تازه شمال 12/12/1402 09:11:00 ق.ظ استعلام گوشت گوسفندی بره نرنده استعلام گوشت گوسفندی بره نرنده 12/12/1402 09:11:00 ق.ظ استعلام خریدفیله مرغ طبق لیست پیوستی.ایرانکدمشابه می باشدتوجه درصورت تکمیل ننمودن فرم پیوستی به قیمت اعلامی شرکت رسیدگی نخواهدشد استعلام خریدفیله مرغ طبق لیست پیوستی.ایرانکدمشابه می باشدتوجه درصورت تکمیل ننمودن فرم پیوستی به قیمت اعلامی شرکت رسیدگی نخواهدشد 12/12/1402 08:14:00 ق.ظ استعلام استیک سینه مرغ استعلام استیک سینه مرغ 12/12/1402 08:06:00 ق.ظ استعلام خواهشمند است از ارائه قیمت کالا با دیگر مشخصات خودداری کنید. مرغ گرم بسته بندی (هر کدام 1800 گرم) 1060 عدد. استعلام خواهشمند است از ارائه قیمت کالا با دیگر مشخصات خودداری کنید. مرغ گرم بسته بندی (هر کدام 1800 گرم) 1060 عدد. 12/12/1402 08:05:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه میباشد لطفاً گوشت مغز ران گوساله بی خس کشتار روز و تازه به مقدار 400 کیلو گرم شرایط خرید : در توضیحات استعلام ایران کد مشابه میباشد لطفاً گوشت مغز ران گوساله بی خس کشتار روز و تازه به مقدار 400 کیلو گرم شرایط خرید : در توضیحات 12/12/1402 07:54:00 ق.ظ استعلام گوشت سینه مرغ بدون استخوان وچربی منجمد طبق شرایط درلیست پیوست -تخلیه بار بافروشنده است -تسویه 3ماه -ت64005647 استعلام گوشت سینه مرغ بدون استخوان وچربی منجمد طبق شرایط درلیست پیوست -تخلیه بار بافروشنده است -تسویه 3ماه -ت64005647 12/12/1402 07:53:00 ق.ظ استعلام خرید مرغ گرم جهت اشپزخانه بیمارستان به مقدار 400 کیلوگرم استعلام خرید مرغ گرم جهت اشپزخانه بیمارستان به مقدار 400 کیلوگرم 12/12/1402 07:45:00 ق.ظ استعلام گوشت گوسفندی استعلام گوشت گوسفندی 12/12/1402 07:44:00 ق.ظ استعلام خرید گوشت کهره به مقدار 200 کیلو گرم جهت اشپزخانه بیمارستان استعلام خرید گوشت کهره به مقدار 200 کیلو گرم جهت اشپزخانه بیمارستان 12/12/1402 07:42:00 ق.ظ استعلام فیله ران مرغ بدون پوست -مقدار 1000کیلوگرم-کیفیت مرغوب وبدون ضایعات-تازه وتاریخ جدید-بصورت منجمد -دربسته بندیهای کاملا بهداشتی استعلام فیله ران مرغ بدون پوست -مقدار 1000کیلوگرم-کیفیت مرغوب وبدون ضایعات-تازه وتاریخ جدید-بصورت منجمد -دربسته بندیهای کاملا بهداشتی 12/12/1402 07:37:00 ق.ظ استعلام خرید تخم مرغ تولید روز استعلام خرید تخم مرغ تولید روز 12/12/1402 06:43:00 ق.ظ استعلام خریدگوشت قرمزوسفید طبق لیست پیوست استعلام خریدگوشت قرمزوسفید طبق لیست پیوست 12/12/1402 06:33:00 ق.ظ استعلام ران مرغ منجمد 350 گرمی استعلام ران مرغ منجمد 350 گرمی 12/12/1402 05:55:00 ق.ظ استعلام موادغذایی طبق فایل پیوست/جوازکسب الزامیست استعلام موادغذایی طبق فایل پیوست/جوازکسب الزامیست 12/12/1402 05:46:00 ق.ظ مناقصه خرید مرغ مناقصه خرید مرغ 12/12/1402 05:41:07 ق.ظ استعلام موادغذایی طبق فایل پیوست/جوازکسب الزامیست/ استعلام موادغذایی طبق فایل پیوست/جوازکسب الزامیست/ 12/12/1402 05:34:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی (سردست) استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی (سردست) 12/12/1402 05:24:00 ق.ظ استعلام تخم مرغ سیمرغ - مقدار 450کیلوگرم - کالا طی 4 مرتبه ارسال - کرایه به عهده فروشنده- خرید به صورت نسیه 4 ماهه می باشد استعلام تخم مرغ سیمرغ - مقدار 450کیلوگرم - کالا طی 4 مرتبه ارسال - کرایه به عهده فروشنده- خرید به صورت نسیه 4 ماهه می باشد 12/12/1402 05:14:00 ق.ظ استعلام سینه بوقلمون منجمد 200کیلوگرم دنبه گوسفند منجمد 200کیلوگرم استعلام سینه بوقلمون منجمد 200کیلوگرم دنبه گوسفند منجمد 200کیلوگرم 12/12/1402 05:12:00 ق.ظ استعلام مواد پروتئینی استعلام مواد پروتئینی 12/12/1402 04:51:00 ق.ظ استعلام استعلام بهای 1500 ک گ گوشت گوساله منجمد برزیلی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز شنبه دوازهم اسفند 1402 استعلام استعلام بهای 1500 ک گ گوشت گوساله منجمد برزیلی، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 12/12/1402 04:01:00 ق.ظ استعلام استعلام بهای 1500 ک گ گوشت گوساله منجمد سردست ایرانی درجه و 100 ک گ دنبه برابر شرایط پیوست و کاتالوگ پرداخت اعتباری غیر نقدی استعلام استعلام بهای 1500 ک گ گوشت گوساله منجمد سردست ایرانی درجه و 100 ک گ دنبه برابر شرایط پیوست و کاتالوگ پرداخت اعتباری غیر نقدی 12/12/1402 03:36:00 ب.ظ استعلام مرغ گرم 3000 کیلو گرم پرداخت 15 روزه تاییدیه کارپردازی اداره استعلام مرغ گرم 3000 کیلو گرم پرداخت 15 روزه تاییدیه کارپردازی اداره 12/12/1402 02:46:00 ب.ظ استعلام گوشت منجمد برزیلی1300کیلو گرم استعلام گوشت منجمد برزیلی1300کیلو گرم 12/12/1402 12:52:00 ب.ظ استعلام خرید 2 تن(2000 کیلو) لاشه کامل جتگه(گوساله نر)/تحویل لاشه در آشپزخانه و تفکیک قسمت های مختلف توسط تامین کننده در آشپزخانه استعلام خرید 2 تن(2000 کیلو) لاشه کامل جتگه(گوساله نر)/تحویل لاشه در آشپزخانه و تفکیک قسمت های مختلف توسط تامین کننده در آشپزخانه 12/12/1402 11:04:00 ق.ظ استعلام گوشت گوساله منجمد درجه یک استعلام گوشت گوساله منجمد درجه یک 12/12/1402 11:00:00 ق.ظ استعلام گوشت لاشه گوساله نر استعلام گوشت لاشه گوساله نر 12/12/1402 11:00:00 ق.ظ استعلام شنیسل مرغ درجه یک منجمد استعلام شنیسل مرغ درجه یک منجمد 12/12/1402 10:55:00 ق.ظ استعلام مرغ کامل منجد درجه یک تاریخ بلند استعلام مرغ کامل منجد درجه یک تاریخ بلند 12/12/1402 10:54:00 ق.ظ استعلام فیله ران بوقلمون درجه یک استعلام فیله ران بوقلمون درجه یک 12/12/1402 10:54:00 ق.ظ استعلام خرید گوشت منجمد سردست گوساله طبق لیست وشرایط پیوستی (اعتبار ندارد پرداخت بعد از تامین اعتبار در سال 1403) استعلام خرید گوشت منجمد سردست گوساله طبق لیست وشرایط پیوستی (اعتبار ندارد پرداخت بعد از تامین اعتبار در سال 1403) 12/12/1402 10:28:00 ق.ظ استعلام تخم مرغ روز کارتن12کیلویی 600 کیلوگرم استعلام تخم مرغ روز کارتن12کیلویی 600 کیلوگرم 12/12/1402 10:26:00 ق.ظ استعلام خرید گوشت مرغ منجمد اوزان 1.750 الی 2.200 کیلو طبق لیست وشرایط پرداختی(اعتبار ندارد پرداخت بعد از تامین اعتبار در سال 1403) استعلام خرید گوشت مرغ منجمد اوزان 1.750 الی 2.200 کیلو طبق لیست وشرایط پرداختی(اعتبار ندارد پرداخت بعد از تامین اعتبار در سال 1403) 12/12/1402 10:20:00 ق.ظ استعلام شینسل مرغ منجمد سایز 500 تا 700 گرم ممتاز بدون گوشواره تاریخ جدید دارای پروانه بهداشت لطفا پیش فاکتور پیوست گردد. استعلام شینسل مرغ منجمد سایز 500 تا 700 گرم ممتاز بدون گوشواره تاریخ جدید دارای پروانه بهداشت لطفا پیش فاکتور پیوست گردد. 12/12/1402 10:19:00 ق.ظ استعلام ران بره نرینه بدون چربی (گردبر و پوست کن ) تاریخ روز دارای پروانه بهداشت استعلام ران بره نرینه بدون چربی (گردبر و پوست کن ) تاریخ روز دارای پروانه بهداشت 12/12/1402 10:15:00 ق.ظ استعلام ران گوشت گوساله 900کیلو/کف دست گوشت گوساله 900کیلو/نر جوان سمینتال استعلام ران گوشت گوساله 900کیلو/کف دست گوشت گوساله 900کیلو/نر جوان سمینتال 12/12/1402 10:14:00 ق.ظ