مشاوره زیست محیطی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام امحاء پسماند آب صابون و لجن استعلام امحاء پسماند آب صابون و لجن 29/03/1403 12:12:24 ب.ظ استعلام کاور ... استعلام کاور ... 29/03/1403 11:09:15 ق.ظ استعلام تامین نوار ذخیره ساز (data tape cartrige) فناوری اطالاعات و ارتباطات در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب استعلام تامین نوار ذخیره ساز (data tape cartrige) فناوری اطالاعات و ارتباطات در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 29/03/1403 09:04:00 ق.ظ استعلام درخواست ترمومتر غیر تماسی به تعداد 10 عدد طبق مدارک پیوستی میباشد وشرکت باید عضو imed باشد وهزینه ارسال با شرکت برنده میباتشد استعلام درخواست ترمومتر غیر تماسی به تعداد 10 عدد طبق مدارک پیوستی میباشد وشرکت باید عضو imed باشد وهزینه ارسال با شرکت برنده میباتشد 29/03/1403 08:14:00 ق.ظ استعلام هواسنج (MURPHY) استعلام هواسنج (MURPHY) 29/03/1403 07:45:00 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار دو کوره واحد موم گیری خود را جهت سنجش پارامترهای ...​​​​​​​نوبت دوم  آگهی شناسایی پیمانکار دو کوره واحد موم گیری خود را جهت سنجش پارامترهای ... ​​​​​​​نوبت دوم  29/03/1403 07:27:38 ق.ظ فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه های... فراخوان عمومی شناسایی و جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در پروژه های... 29/03/1403 07:24:22 ق.ظ فراخوان عمومی جهت شناسایی مشاور جهت ارائه خدمات مشاوره تخصصی فراخوان عمومی جهت شناسایی مشاور جهت ارائه خدمات مشاوره تخصصی 29/03/1403 06:58:48 ق.ظ استعلام اتصالات - پیچ - واشر - بادنما و... عکس کالا ضمیمه می باشد توضیحات به پیوست توضیحات کاتالوگ می باشد عینا طبق مدرجات فایل پیوست اقدام شود استعلام اتصالات - پیچ - واشر - بادنما و... عکس کالا ضمیمه می باشد توضیحات به پیوست توضیحات کاتالوگ می باشد عینا طبق مدرجات فایل پیوست اقدام شود 29/03/1403 05:59:00 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار دو کوره واحد موم گیری خود را جهت سنجش پارامترهای ... آگهی شناسایی پیمانکار دو کوره واحد موم گیری خود را جهت سنجش پارامترهای ... 29/03/1403 04:13:40 ق.ظ استعلام تدوین ضوابط فنی و الگوی انتساب عوارض آلایندگی به داده های پایش برخط با استفاده از هوش مصنوعی استعلام تدوین ضوابط فنی و الگوی انتساب عوارض آلایندگی به داده های پایش برخط با استفاده از هوش مصنوعی 29/03/1403 02:04:00 ب.ظ استعلام فهرست برداری ملی پسماندهای پلاستیک و مدیریت صحیح زیست محیطی این نوع پسماندها ‏از منظر کنوانسیون بازل در استان تهران ‏ استعلام فهرست برداری ملی پسماندهای پلاستیک و مدیریت صحیح زیست محیطی این نوع پسماندها ‏از منظر کنوانسیون بازل در استان تهران ‏ 29/03/1403 01:49:00 ب.ظ استعلام شناسایی و معرفی فناوری های کارآمد در حوزه جمع آوری و مدیریت انواع پسماندها‏ استعلام شناسایی و معرفی فناوری های کارآمد در حوزه جمع آوری و مدیریت انواع پسماندها‏ 29/03/1403 01:49:00 ب.ظ استعلام طراحی سامانه هوشمند مدلساز زمانی و مکانی توفان های گرد و غبار در کشور ‏ استعلام طراحی سامانه هوشمند مدلساز زمانی و مکانی توفان های گرد و غبار در کشور ‏ 29/03/1403 01:49:00 ب.ظ استعلام تهیه ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای فناوری نانو و نانو مواد ‏ استعلام تهیه ضوابط مدیریت اجرایی پسماندهای فناوری نانو و نانو مواد ‏ 29/03/1403 01:48:00 ب.ظ استعلام توسعه، راهبری و خدمات مرتبط با سامانه تجمیع داده های پایش کیفی هوای کشور ‏ استعلام توسعه، راهبری و خدمات مرتبط با سامانه تجمیع داده های پایش کیفی هوای کشور ‏ 29/03/1403 01:45:00 ب.ظ مناقصه انجام خدمات اداره ایمنی ،بهداشت و محیط زیست نوبت دوم مناقصه انجام خدمات اداره ایمنی ،بهداشت و محیط زیست نوبت دوم 27/03/1403 06:43:48 ق.ظ آگهی شناسایی پیمانکار دو کوره واحد موم گیری خود را جهت سنجش پارامترهای ...- مناقصه روز یکشنبه بیست و هفتم خرداد 1403 آگهی شناسایی پیمانکار دو کوره واحد موم گیری خود را جهت سنجش پارامترهای ... 27/03/1403 06:36:32 ق.ظ استعلام 12 دستگاه دیتا لاگر استعلام 12 دستگاه دیتا لاگر 27/03/1403 06:16:00 ق.ظ استعلام خرید تری لاگر پرتابل ، دارای نرم افزار جامع هواشناسی کشاورزی استعلام خرید تری لاگر پرتابل ، دارای نرم افزار جامع هواشناسی کشاورزی 27/03/1403 05:20:00 ق.ظ مناقصه خرید دستگاه سنجش ترکیبات جاذب بو  مناقصه خرید دستگاه سنجش ترکیبات جاذب بو  27/03/1403 03:59:06 ق.ظ استعلام طرح مطالعاتی فضای سبز طبق شرایط پیوست ارائه گواهی فضای سبز الزامی میباشد مشخصات به پیوست مراجعه گردد استعلام طرح مطالعاتی فضای سبز طبق شرایط پیوست ارائه گواهی فضای سبز الزامی میباشد مشخصات به پیوست مراجعه گردد 27/03/1403 03:44:00 ق.ظ استعلام بادنما استعلام بادنما 27/03/1403 01:43:00 ب.ظ استعلام طرح جمع آوری هوشمند پسماندهای خشک استعلام طرح جمع آوری هوشمند پسماندهای خشک 26/03/1403 12:35:00 ب.ظ استعلام استعلام خرید بارانسنج خودکار درب دار طبق استعلام پیوست استعلام استعلام خرید بارانسنج خودکار درب دار طبق استعلام پیوست 26/03/1403 10:43:00 ق.ظ استعلام پایش و نمونه برداری پارامترهای آلاینده منابع/واحدهای صنعتی – تولیدی و خدماتی برابر استعلام بها و مدارک پیوست استعلام پایش و نمونه برداری پارامترهای آلاینده منابع/واحدهای صنعتی – تولیدی و خدماتی برابر استعلام بها و مدارک پیوست 26/03/1403 10:12:00 ق.ظ استعلام هاب هوشمند شیائومی نسخه گلوبال 2 دستگاه سنسور هوشمند دما و رطوبت شیائومی WSDCGQ01LM نسخه گلوبال 5 دستگاه شماره هماهنگی 64112542 استعلام هاب هوشمند شیائومی نسخه گلوبال 2 دستگاه سنسور هوشمند دما و رطوبت شیائومی WSDCGQ01LM نسخه گلوبال 5 دستگاه شماره هماهنگی 64112542 26/03/1403 09:51:00 ق.ظ استعلام مطالعات توجیهی - تفصیلی منطقه حفاظت شده دینارکوه پرداخت وجه به صورت اسناد خزانه( اخزا 201) با تاریخ انتشار 1402/6/19 و سررسید 1405/3/25 استعلام مطالعات توجیهی - تفصیلی منطقه حفاظت شده دینارکوه پرداخت وجه به صورت اسناد خزانه( اخزا 201) با تاریخ انتشار 1402/6/19 و سررسید 1405/3/25 26/03/1403 08:42:00 ق.ظ استعلام پشتیبانی راهبری سه دستگاه سنجش آلودگی هوا استعلام پشتیبانی راهبری سه دستگاه سنجش آلودگی هوا 26/03/1403 08:42:00 ق.ظ مناقصه شناسایی پیمانکار دو کوره واحد موم گیری مناقصه شناسایی پیمانکار دو کوره واحد موم گیری 26/03/1403 08:43:35 ق.ظ استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور تاسیسات سطح استان طبق مشخصات فنی پیوست استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور تاسیسات سطح استان طبق مشخصات فنی پیوست 26/03/1403 07:38:00 ق.ظ استعلام خرید تری لاگر دارای نرم افزار جامع هواشناسی کشاورزی یک دستگاه استعلام خرید تری لاگر دارای نرم افزار جامع هواشناسی کشاورزی یک دستگاه 26/03/1403 06:08:00 ق.ظ استعلام قطعات آنالایزر ایستگاه سنجش به تعداد 22 عدد مطابق استعلام پیوست با مدت زمان تحویلی اعلام شده استعلام قطعات آنالایزر ایستگاه سنجش به تعداد 22 عدد مطابق استعلام پیوست با مدت زمان تحویلی اعلام شده 26/03/1403 05:02:00 ق.ظ استعلام بادنما سولاردارمطابق با مشخصات مندرج درفایل پیوست.ایران کد درج شده مشابه می باشد. استعلام بادنما سولاردارمطابق با مشخصات مندرج درفایل پیوست.ایران کد درج شده مشابه می باشد. 26/03/1403 04:14:00 ق.ظ مناقصه خرید دستگاه سنجش ترکیبات جاذب بو  مناقصه خرید دستگاه سنجش ترکیبات جاذب بو  26/03/1403 04:15:59 ق.ظ استعلام استعلام انجام خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های استانداردهای ISO و انجام ممیزی های سالیانه. (مدارک پیوست مطالعه شود) استعلام استعلام انجام خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های استانداردهای ISO و انجام ممیزی های سالیانه. (مدارک پیوست مطالعه شود) 26/03/1403 12:59:00 ب.ظ استعلام تجهیزات پزشکی-ایرانکد مشابه-حتما مدارک پیوستی رویت گردد - خرید پس از تائید نمونه-ارسال نمونه و الصاق پیش فاکتور الزامیست-تسویه 4 ماهه استعلام تجهیزات پزشکی-ایرانکد مشابه-حتما مدارک پیوستی رویت گردد - خرید پس از تائید نمونه-ارسال نمونه و الصاق پیش فاکتور الزامیست-تسویه 4 ماهه 26/03/1403 10:17:00 ق.ظ مناقصه خرید دستگاه سنجش ترکیبات جاذب بو  مناقصه خرید دستگاه سنجش ترکیبات جاذب بو  24/03/1403 07:55:58 ق.ظ استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار پالایشگاه دوم استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار پالایشگاه دوم 24/03/1403 07:20:00 ق.ظ استعلام جرای برنامه عملیاتی ظرفیت¬سازی و آگاهی رسانی سیپا (CEPA) با هدف مشارکت ذی¬نفعان در حفاظت، احیاء و بهره¬برداری پایدار از تالاب استعلام جرای برنامه عملیاتی ظرفیت¬سازی و آگاهی رسانی سیپا (CEPA) با هدف مشارکت ذی¬نفعان در حفاظت، احیاء و بهره¬برداری پایدار از تالاب 24/03/1403 06:40:00 ق.ظ استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار - مطابق سنجه های اعتبار بخشی- طیق لیست پیوست -پرداخت سه ماهه استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار - مطابق سنجه های اعتبار بخشی- طیق لیست پیوست -پرداخت سه ماهه 24/03/1403 06:30:00 ق.ظ استعلام WIND SOCK ,NYLON FABRIC , URETHANE COATED , UV PROTECTED CONICAL SHAPE COLORED استعلام WIND SOCK ,NYLON FABRIC , URETHANE COATED , UV PROTECTED CONICAL SHAPE COLORED 24/03/1403 05:52:00 ب.ظ استعلام آنالیز آلاینده های زیست محیطی ( مشخصات طبق پیوستها ) . استعلام آنالیز آلاینده های زیست محیطی ( مشخصات طبق پیوستها ) . 23/03/1403 08:17:00 ق.ظ مناقصه مرمت ساختمان الگونما (پاشاپور) .... مناقصه مرمت ساختمان الگونما (پاشاپور) .... 23/03/1403 07:56:36 ق.ظ استعلام طرح مطا لعاتی منطقه کمکی بهابادطبق لیست پیوست استعلام طرح مطا لعاتی منطقه کمکی بهابادطبق لیست پیوست 23/03/1403 04:22:00 ق.ظ استعلام اجرای پروژه برنامه ظرفیت سازی و آگاهی رسانی Cepa - اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان طبق لیست پیوست. پرداخت از محل اسناد خزانه استعلام اجرای پروژه برنامه ظرفیت سازی و آگاهی رسانی Cepa - اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان طبق لیست پیوست. پرداخت از محل اسناد خزانه 23/03/1403 04:21:00 ق.ظ استعلام خرید بارانسنج و سطح سنج رودخانه ای استعلام خرید بارانسنج و سطح سنج رودخانه ای 23/03/1403 04:03:00 ق.ظ فراخوان عمومی انجام مطالعات میدانی و امکان سنجی پروژه های مدیریت پسماند حاشیه دریای خزر فراخوان عمومی انجام مطالعات میدانی و امکان سنجی پروژه های مدیریت پسماند حاشیه دریای خزر 23/03/1403 04:05:59 ق.ظ استعلام کالیبراسیون ایستگاه پایش زیست محیطی.. استعلام کالیبراسیون ایستگاه پایش زیست محیطی.. 22/03/1403 11:36:52 ق.ظ استعلام بازیابی شرکت رجا از دیدگاه زیست محیطی و انرژی (مطابق مشخصات فنی پیوست ) استعلام بازیابی شرکت رجا از دیدگاه زیست محیطی و انرژی (مطابق مشخصات فنی پیوست ) 22/03/1403 10:14:00 ق.ظ استعلام بادسنج دیجیتال مدل تستو (TESTO-410-2) یک عدد دماسنج لیزری 400 درجه رونیکس یک عدد آمپر متر کامپی UNI-T UT203 یک عدد استعلام بادسنج دیجیتال مدل تستو (TESTO-410-2) یک عدد دماسنج لیزری 400 درجه رونیکس یک عدد آمپر متر کامپی UNI-T UT203 یک عدد 22/03/1403 09:32:00 ق.ظ استعلام خرید دو دستگاه غبار سنج دودکش مطابق با شرایط و مشخصات قید شده در فایل پیوست پیش فاکتور الزاما در سامانه بارگذاری گردد. استعلام خرید دو دستگاه غبار سنج دودکش مطابق با شرایط و مشخصات قید شده در فایل پیوست پیش فاکتور الزاما در سامانه بارگذاری گردد. 22/03/1403 08:47:00 ق.ظ اطلاعیه آگهی مناقصه‌ تامین ، نصب ، راه اندازی دو دستگاه ایستگاه پایش کیفیت هوای محیطی اطلاعیه آگهی مناقصه‌ تامین ، نصب ، راه اندازی دو دستگاه ایستگاه پایش کیفیت هوای محیطی 22/03/1403 08:06:53 ق.ظ استعلام 3 عدد پارچه بادنما سفیدقرمز قطر 40 سانت طول 120تا150 سانت بدون میله فلزی-پرداخت 1 ماهه-هزینه ارسال با فروشنده استعلام 3 عدد پارچه بادنما سفیدقرمز قطر 40 سانت طول 120تا150 سانت بدون میله فلزی-پرداخت 1 ماهه-هزینه ارسال با فروشنده 22/03/1403 07:34:00 ق.ظ استعلام خرید یک دستگاه پرتابل اندازه گیری حاصل از احتراق دودکش های صنعتی به همراه سنسورهای مورد نیاز ذکر شده در مشخصات فنی دستگاه استعلام خرید یک دستگاه پرتابل اندازه گیری حاصل از احتراق دودکش های صنعتی به همراه سنسورهای مورد نیاز ذکر شده در مشخصات فنی دستگاه 22/03/1403 07:33:00 ق.ظ تجدید آگهی مناقصه‌ تامین ، نصب ، راه اندازی دو دستگاه ایستگاه پایش کیفیت هوای محیطی - نوبت دوم تجدید آگهی مناقصه‌ تامین ، نصب ، راه اندازی دو دستگاه ایستگاه پایش کیفیت هوای محیطی - نوبت دوم 22/03/1403 06:54:53 ق.ظ استعلام کنترل، پایش و تحلیل اثر بخشی مجوزهای صادره زیست محیطی" (فاز1) استعلام کنترل، پایش و تحلیل اثر بخشی مجوزهای صادره زیست محیطی" (فاز1) 22/03/1403 06:02:00 ق.ظ استعلام بروز رسانی و تدوین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی با رویکرد منطقه ای و تکنولوژی های نوین استعلام بروز رسانی و تدوین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی با رویکرد منطقه ای و تکنولوژی های نوین 22/03/1403 05:33:00 ق.ظ استعلام ضوابط و مقررات نحوه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی با روش POST EIA استعلام ضوابط و مقررات نحوه مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی با روش POST EIA 22/03/1403 05:12:00 ق.ظ استعلام تدوین راهبرد مدیریت جامع، هماهنگ و نظامند مصرف انرژی و حفظ محیط زیست با رویکرد همبست انرژی، آب ‏و محیط زیست در کشور استعلام تدوین راهبرد مدیریت جامع، هماهنگ و نظامند مصرف انرژی و حفظ محیط زیست با رویکرد همبست انرژی، آب ‏و محیط زیست در کشور 22/03/1403 05:05:00 ق.ظ استعلام بررسی و تعیین حدود مجاز ملی و منطقه ای مواد سمی خطرناک در مناطق صنعتی ‏ استعلام بررسی و تعیین حدود مجاز ملی و منطقه ای مواد سمی خطرناک در مناطق صنعتی ‏ 22/03/1403 05:03:00 ق.ظ استعلام بررسی و تعیین حدود مجاز روش سنجش اکسیدهای نیتروژن در مراکز معاینه فنی ‏ استعلام بررسی و تعیین حدود مجاز روش سنجش اکسیدهای نیتروژن در مراکز معاینه فنی ‏ 22/03/1403 04:56:00 ق.ظ استعلام بررسی و تدوین حدود مجاز منطقه ای آلاینده های هوا بویژه صنایع ‏ استعلام بررسی و تدوین حدود مجاز منطقه ای آلاینده های هوا بویژه صنایع ‏ 22/03/1403 04:52:00 ق.ظ استعلام تدوین طرح مدیریت منطقه حفاظت شده بزقوش استعلام تدوین طرح مدیریت منطقه حفاظت شده بزقوش 22/03/1403 04:33:00 ق.ظ فراخوان عمومی انجام مطالعات میدانی و امکان سنجی پروژه های مدیریت پسماند حاشیه دریای خزر فراخوان عمومی انجام مطالعات میدانی و امکان سنجی پروژه های مدیریت پسماند حاشیه دریای خزر 22/03/1403 04:21:49 ق.ظ مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی 22/03/1403 04:00:49 ق.ظ استعلام استعلام انجام خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های استانداردهای ISO و انجام ممیزی های سالیانه. (مدارک پیوست مطالعه شود) استعلام استعلام انجام خدمات ممیزی و صدور گواهینامه های استانداردهای ISO و انجام ممیزی های سالیانه. (مدارک پیوست مطالعه شود) 22/03/1403 01:30:00 ب.ظ فراخوان عمومی مناقصه انجام مطالعات میدانی و امکان سنجی پروژه های مدیریت پسماند حاشیه دریای خزر فراخوان عمومی مناقصه انجام مطالعات میدانی و امکان سنجی پروژه های مدیریت پسماند حاشیه دریای خزر 21/03/1403 11:11:01 ق.ظ استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار بخصوص نمونه گیری از تهویه بیمارستان (5 طبقه هر طبقه 3800متر) استعلام اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار بخصوص نمونه گیری از تهویه بیمارستان (5 طبقه هر طبقه 3800متر) 21/03/1403 10:41:00 ق.ظ استعلام بارانسنج و سطح سنج رودخانه ای استعلام بارانسنج و سطح سنج رودخانه ای 21/03/1403 09:55:00 ق.ظ استعلام اقدامات پیشگیرانه و مقابله با بروز پدیده گرد و غبار در عرصه های غبارخیز تاثیرگذار بر مناطق تحت مدیریت برابر استعلام بها و مدارک پیوست استعلام اقدامات پیشگیرانه و مقابله با بروز پدیده گرد و غبار در عرصه های غبارخیز تاثیرگذار بر مناطق تحت مدیریت برابر استعلام بها و مدارک پیوست 21/03/1403 09:52:00 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار سال1403 طبق شرح پیوست استعلام انتخاب پیمانکار اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار سال1403 طبق شرح پیوست 21/03/1403 08:34:00 ق.ظ استعلام به شرح پیوست استعلام به شرح پیوست 21/03/1403 08:21:00 ق.ظ استعلام اتصالات - پیچ - واشر - بادنما و... عکس کالا ضمیمه می باشد توضیحات به پیوست توضیحات کاتالوگ می باشد عینا طبق مدرجات فایل پیوست اقدام شود استعلام اتصالات - پیچ - واشر - بادنما و... عکس کالا ضمیمه می باشد توضیحات به پیوست توضیحات کاتالوگ می باشد عینا طبق مدرجات فایل پیوست اقدام شود 21/03/1403 07:16:00 ق.ظ استعلام انجام مطالعات ضوابط بافت تاریخی شهرستان تربت حیدریه از محل اعتبارات 1402 نقد مطابق شرح استعلام پیوست استعلام انجام مطالعات ضوابط بافت تاریخی شهرستان تربت حیدریه از محل اعتبارات 1402 نقد مطابق شرح استعلام پیوست 21/03/1403 06:33:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات پایش واندازه گیری عوامل زیان آورمحیط کار/طبق مدارک پیوست بارگذاری کلیه شرایط با مهر و امضا و شماره تماس ضروری می باشد. استعلام انجام خدمات پایش واندازه گیری عوامل زیان آورمحیط کار/طبق مدارک پیوست بارگذاری کلیه شرایط با مهر و امضا و شماره تماس ضروری می باشد. 21/03/1403 06:31:00 ق.ظ استعلام به روز رسانی ایستگاههای AWS شهرستانهای کرمان و....طبق پیوست استعلام به روز رسانی ایستگاههای AWS شهرستانهای کرمان و....طبق پیوست 21/03/1403 06:22:00 ق.ظ استعلام کارگزاری دفاتر توسعه محلی در بافتهای فرسوده شهری استعلام کارگزاری دفاتر توسعه محلی در بافتهای فرسوده شهری 21/03/1403 05:09:00 ق.ظ مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی 21/03/1403 04:32:13 ق.ظ استعلام الکترونیکی، دیتالاگر دما، رطوبت و فشار Testo 176 P1 استعلام الکترونیکی، دیتالاگر دما، رطوبت و فشار Testo 176 P1 21/03/1403 04:14:06 ق.ظ مناقصه انجام خدمات اداره ایمنی ،بهداشت و محیط زیست مناقصه انجام خدمات اداره ایمنی ،بهداشت و محیط زیست 20/03/1403 12:13:38 ب.ظ استعلام قرارداد با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت نمونه برداری از پساب-پسماند-آب شرب-نمونه برداری خاک-اولویت با تامین کننده شهرستانی-درخواست پیوست-09175403427 استعلام قرارداد با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت نمونه برداری از پساب-پسماند-آب شرب-نمونه برداری خاک-اولویت با تامین کننده شهرستانی-درخواست پیوست-09175403427 20/03/1403 10:04:00 ق.ظ استعلام آنالیز آلاینده های زیست محیطی ( مطابق لیست پیوست ) . استعلام آنالیز آلاینده های زیست محیطی ( مطابق لیست پیوست ) . 20/03/1403 06:38:00 ق.ظ مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی 20/03/1403 06:35:09 ق.ظ تجدید آگهی مناقصه‌ تامین ، نصب ، راه اندازی دو دستگاه ایستگاه پایش کیفیت هوای محیطی تجدید آگهی مناقصه‌ تامین ، نصب ، راه اندازی دو دستگاه ایستگاه پایش کیفیت هوای محیطی 20/03/1403 05:52:58 ق.ظ استعلام، قطعات یدکی آنالیزرهای ایستگاه پایش آلودگی هوا استعلام، قطعات یدکی آنالیزرهای ایستگاه پایش آلودگی هوا 20/03/1403 04:07:38 ق.ظ استعلام دستگاه جانبی Cap Dye Callibration برای کالیبره کردن دستگاه آلگاتورچ طبق پیوست و با پرداخت اسناد خزانه استعلام دستگاه جانبی Cap Dye Callibration برای کالیبره کردن دستگاه آلگاتورچ طبق پیوست و با پرداخت اسناد خزانه 20/03/1403 03:04:00 ب.ظ استعلام سنسور مورد نیاز سی تی دی سان مارین تک 75 طبق پیوست و با پرداخت اسناد خزانه استعلام سنسور مورد نیاز سی تی دی سان مارین تک 75 طبق پیوست و با پرداخت اسناد خزانه 20/03/1403 02:58:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین خدمات نیروهای فنی HSE شرکت پالایش گاز بیدبلند در سال 1404-1403 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تامین خدمات نیروهای فنی HSE شرکت پالایش گاز بیدبلند در سال 1404-1403 19/03/1403 10:55:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور ارزیابی آلاینده های شیمیایی هوا در 16 نقطه... نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی انتخاب مشاور ارزیابی آلاینده های شیمیایی هوا در 16 نقطه... نوبت دوم 19/03/1403 08:22:02 ق.ظ استعلام اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی استعلام اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی 19/03/1403 07:55:00 ق.ظ استعلام رارداد با ازمایشگاه معتمد محیط زیست نمونه شیمیایی اب دیالیز -شیمیایی اب شرب -ازمون خروجی ذستگاه ار او-ازمون پسماند به صورت فصلی- استعلام رارداد با ازمایشگاه معتمد محیط زیست نمونه شیمیایی اب دیالیز -شیمیایی اب شرب -ازمون خروجی ذستگاه ار او-ازمون پسماند به صورت فصلی- 19/03/1403 06:38:00 ق.ظ استعلام دماسنج و رطوبت سنج (تقاضا پیوست می باشد) استعلام دماسنج و رطوبت سنج (تقاضا پیوست می باشد) 19/03/1403 05:12:00 ق.ظ استعلام ارزیابی ایمنی آلاینده های محیطی بیمارستان خلیج فارس صنعت نفت جزیره خارک مطابق لیست پیوست استعلام ارزیابی ایمنی آلاینده های محیطی بیمارستان خلیج فارس صنعت نفت جزیره خارک مطابق لیست پیوست 19/03/1403 04:20:00 ق.ظ استعلام قرارداد با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت نمونه برداری از پساب-پسماند-آب شرب-نمونه برداری خاک-اولویت با تامین کننده شهرستانی-درخواست پیوست-09175403427 استعلام قرارداد با آزمایشگاه معتمد محیط زیست جهت نمونه برداری از پساب-پسماند-آب شرب-نمونه برداری خاک-اولویت با تامین کننده شهرستانی-درخواست پیوست-09175403427 19/03/1403 09:32:00 ق.ظ مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی مناقصه اجرای کامل خدمات عمومی و تأمین نیروی انسانی 17/03/1403 08:43:39 ق.ظ استعلام بادنما استعلام بادنما 17/03/1403 08:23:00 ق.ظ استعلام تعمیر دیتالاگر استعلام تعمیر دیتالاگر 17/03/1403 07:21:00 ق.ظ استعلام خرید تجهیزات یدکی الکترونیکی هواشناسی - تماماَ از محل اوراق اسناد خزانه اسلامی (اخزا 211) به سررسید 1405/07/20 - ارائه پیش فاکتور الزامی است. استعلام خرید تجهیزات یدکی الکترونیکی هواشناسی - تماماَ از محل اوراق اسناد خزانه اسلامی (اخزا 211) به سررسید 1405/07/20 - ارائه پیش فاکتور الزامی است. 17/03/1403 05:16:00 ق.ظ استعلام ارائه و انجام خدمات ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) مورد نیاز در پروژه های سطح شهر اصفهان و مجتمع تولیدی صفه و دفتر مرکزی-T54 استعلام ارائه و انجام خدمات ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE) مورد نیاز در پروژه های سطح شهر اصفهان و مجتمع تولیدی صفه و دفتر مرکزی-T54 17/03/1403 01:38:00 ب.ظ