راه آهن info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com فراخوان امکانسنجی برداشت اطلاعات به منظور پایش وضعیت سلامت ابنیه فنی .... فراخوان امکانسنجی برداشت اطلاعات به منظور پایش وضعیت سلامت ابنیه فنی .... 25/01/1403 11:52:12 ق.ظ تجدید مناقصه حمل فرآورده های نفتی نفت گاز تجدید مناقصه حمل فرآورده های نفتی نفت گاز 25/01/1403 11:46:24 ق.ظ تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوازم یدکی سیستم های توزین ریلی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوازم یدکی سیستم های توزین ریلی 25/01/1403 09:37:28 ق.ظ مناقصه, خرید لوازم یدکی سیستم های توزین ریلی ش م تجدید ۳۳/۱۴۰۲/۱۶ مناقصه, خرید لوازم یدکی سیستم های توزین ریلی ش م تجدید ۳۳/۱۴۰۲/۱۶ 25/01/1403 07:50:28 ق.ظ استعلام تعمیر 2 دستگاه دیفرانسیل درزین(تکمیل و بارگذاری برگه پیوست الزامیست) استعلام تعمیر 2 دستگاه دیفرانسیل درزین(تکمیل و بارگذاری برگه پیوست الزامیست) 25/01/1403 07:20:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران - نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران - نوبت دوم 25/01/1403 07:26:15 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوازم یدکی سیستم های توزین ریلی مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید لوازم یدکی سیستم های توزین ریلی 25/01/1403 05:47:00 ق.ظ تجدید ارزیابی کیفی خرید 13400 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ و .. تجدید ارزیابی کیفی خرید 13400 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ و .. 25/01/1403 05:50:04 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات کندن و دپوزدن در ترانشه های خاکی ، سنگی ....- نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات کندن و دپوزدن در ترانشه های خاکی ، سنگی ....- نوبت دوم 25/01/1403 05:23:03 ق.ظ استعلام وسایل چرخ خیاطی دو پایه ضخیم دوز... استعلام وسایل چرخ خیاطی دو پایه ضخیم دوز... 21/01/1403 10:50:13 ق.ظ استعلام خرید قطعات ریلی دستگاههای نگهداری و تعمیرات راه آهن استعلام خرید قطعات ریلی دستگاههای نگهداری و تعمیرات راه آهن 21/01/1403 10:07:28 ق.ظ مناقصه, ساخت مجموعه کامل بوژی لکوموتیو،سرویس و تعمیر کامل بوژی لکوموتیو شماره ۱ و تعمیر و بازسازی ۸ عدد بوژی مناقصه, ساخت مجموعه کامل بوژی لکوموتیو،سرویس و تعمیر کامل بوژی لکوموتیو شماره ۱ و تعمیر و بازسازی ۸ عدد بوژی 21/01/1403 07:43:33 ق.ظ مناقصه خرید میلگرد صاف...- نوبت دوم مناقصه خرید میلگرد صاف...- نوبت دوم 21/01/1403 07:31:07 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات لاینینگ نهایی تونل شماره 18 پروژه قطعه شش - الف - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات لاینینگ نهایی تونل شماره 18 پروژه قطعه شش - الف - نوبت دوم 21/01/1403 07:04:33 ق.ظ تجدید اول فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی مشاور تجدید اول فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی مشاور 21/01/1403 06:53:30 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران 21/01/1403 05:17:57 ق.ظ مناقصه تامین سوزن های فاز اول دپوی خط 2 قطار شهری مناقصه تامین سوزن های فاز اول دپوی خط 2 قطار شهری 21/01/1403 05:16:48 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی زیرسازی و ابنیه فنی خط ریلی آنتنی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی زیرسازی و ابنیه فنی خط ریلی آنتنی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار 20/01/1403 11:23:00 ق.ظ استعلام بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات لکوموتیو انشعاب استعلام بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات لکوموتیو انشعاب 20/01/1403 10:02:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی و ابنیه فنی خط ریلی آنتنی....- نوبت سوم تجدید مناقصه عملیات اجرایی زیرسازی و ابنیه فنی خط ریلی آنتنی....- نوبت سوم 20/01/1403 10:06:38 ق.ظ استعلام رطوبت گیر یا خشک کن ایر در ایر سایز 1.7-2.4mm استعلام رطوبت گیر یا خشک کن ایر در ایر سایز 1.7-2.4mm 20/01/1403 09:48:49 ق.ظ استعلام خرید 2450 قالب کفش ترمز چدنی کوچک استعلام خرید 2450 قالب کفش ترمز چدنی کوچک 20/01/1403 09:25:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین سوزن های فاز اول دپوی خط 2 قطار شهری اصفهان مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تامین سوزن های فاز اول دپوی خط 2 قطار شهری اصفهان 20/01/1403 06:57:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید 74000 متر مکعب بالاست در منطقه لرستان (دورود ) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید 74000 متر مکعب بالاست در منطقه لرستان (دورود ) 20/01/1403 06:54:00 ق.ظ استعلام تعمیر 2 دستگاه دیفرانسیل درزین(تکمیل و بارگذاری برگه پیوست الزامیست+ پرداخت4ماه پس از تحویل کالا) استعلام تعمیر 2 دستگاه دیفرانسیل درزین(تکمیل و بارگذاری برگه پیوست الزامیست+ پرداخت4ماه پس از تحویل کالا) 20/01/1403 06:29:00 ق.ظ مناقصه خرید میلگرد صاف... مناقصه خرید میلگرد صاف... 20/01/1403 06:12:18 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات خاکی (کندن، بارگیری و حمل) شفت ایستگاه پژوهش پروژه خط 10 مترو - نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات خاکی (کندن، بارگیری و حمل) شفت ایستگاه پژوهش پروژه خط 10 مترو - نوبت دوم 20/01/1403 05:58:12 ق.ظ مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع ساخت مجموعه کامل بوژی لکوموتیو...- نوبت دوم مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع ساخت مجموعه کامل بوژی لکوموتیو...- نوبت دوم 20/01/1403 05:30:26 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کارتریج توربو شارژ موتور لوکوموتیو استعلام الکترونیکی، کارتریج توربو شارژ موتور لوکوموتیو 20/01/1403 04:23:24 ق.ظ استعلام الکترونیکی، 2 ردیف ریل استعلام الکترونیکی، 2 ردیف ریل 20/01/1403 04:23:19 ق.ظ استعلام بکس شارژی میلواکی 2767 - 22 استعلام بکس شارژی میلواکی 2767 - 22 19/01/1403 10:11:22 ق.ظ استعلام تهیه یک دست کرانویل و دنده پنییون و بلبرینگ های مربوطه استعلام تهیه یک دست کرانویل و دنده پنییون و بلبرینگ های مربوطه 19/01/1403 07:52:00 ق.ظ استعلام خرید 2450 قالب کفش ترمز چدنی کوچک استعلام خرید 2450 قالب کفش ترمز چدنی کوچک 19/01/1403 06:27:00 ق.ظ مناقصه تامین سوزن ها و کراس آورهای فاز اول دپو و روسازی خط 2 قطار شهری مناقصه تامین سوزن ها و کراس آورهای فاز اول دپو و روسازی خط 2 قطار شهری 19/01/1403 05:22:56 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت کامل بوژی لوکوموتیو سرویس و تعمییر کامل بوژی شماره یک و تعمییر و بازسازی 8 عدد بوژی دامپر مناقصه، مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت کامل بوژی لوکوموتیو سرویس و تعمییر کامل بوژی شماره یک و تعمییر و بازسازی 8 عدد بوژی دامپر 19/01/1403 03:45:00 ق.ظ فراخوان تهیه و ارائه دستورالعمل شناسایی ناهمگونی سطحی محور در محل نشیمنگاه .... فراخوان تهیه و ارائه دستورالعمل شناسایی ناهمگونی سطحی محور در محل نشیمنگاه .... 18/01/1403 10:55:52 ق.ظ فراخوان ارزیابی فنی و اقتصادی بازسازی و ارتقاء لکوموتیوهای متوقف ... فراخوان ارزیابی فنی و اقتصادی بازسازی و ارتقاء لکوموتیوهای متوقف ... 18/01/1403 10:53:31 ق.ظ فراخوان طراحی و ساخت سیستم خودکار تشخیص موانع ریلی  فراخوان طراحی و ساخت سیستم خودکار تشخیص موانع ریلی  18/01/1403 10:51:13 ق.ظ استعلام صفحه سرسره زیر ریل uic60 چهار سوراخه نگهدارنده ریل (750 عدد) استعلام صفحه سرسره زیر ریل uic60 چهار سوراخه نگهدارنده ریل (750 عدد) 18/01/1403 08:10:00 ق.ظ استعلام خرید متریال شبکه هوایی 20KV مطابق با مشخصات و فرم استعلام پیوست استعلام خرید متریال شبکه هوایی 20KV مطابق با مشخصات و فرم استعلام پیوست 18/01/1403 06:51:00 ق.ظ مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع ساخت مجموعه کامل بوژی لکوموتیو... مناقصه دو مرحله ای عمومی با موضوع ساخت مجموعه کامل بوژی لکوموتیو... 18/01/1403 05:46:54 ق.ظ تجدید مناقصه حمل و نقل ریلی 350 هزار تن کالا نوبت دوم  تجدید مناقصه حمل و نقل ریلی 350 هزار تن کالا نوبت دوم  18/01/1403 05:27:29 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تأمین سوزن ها و کراس آورهای فاز اول روسازی خط 2 قطار شهری اصفهان مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تأمین سوزن ها و کراس آورهای فاز اول روسازی خط 2 قطار شهری اصفهان 18/01/1403 05:20:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات خاکی (کندن، بارگیری و حمل) شفت ایستگاه پژوهش پروژه خط 10 مترو تجدید مناقصه عملیات خاکی (کندن، بارگیری و حمل) شفت ایستگاه پژوهش پروژه خط 10 مترو 18/01/1403 05:17:26 ق.ظ  آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات نصب پاگرد و منوریل  آگهی مناقصه عمومی انجام عملیات نصب پاگرد و منوریل 18/01/1403 04:49:28 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کارتریج توربو شارژ موتور لوکوموتیو استعلام الکترونیکی، کارتریج توربو شارژ موتور لوکوموتیو 18/01/1403 04:19:31 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات کندن و دپوزدن در ترانشه های خاکی ، سنگی .... مناقصه اجرای عملیات کندن و دپوزدن در ترانشه های خاکی ، سنگی .... 16/01/1403 04:55:37 ق.ظ استعلام الکترونیکی، پرشر سوئیچ هوا مربوط به کمپرسور هوای لوکوموتیو استعلام الکترونیکی، پرشر سوئیچ هوا مربوط به کمپرسور هوای لوکوموتیو 16/01/1403 04:11:49 ق.ظ تجدید مناقصه حمل و نقل ریلی 350 هزار تن کالا تجدید مناقصه حمل و نقل ریلی 350 هزار تن کالا 15/01/1403 07:29:43 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حمل و نقل ریلی (استان خوزستان) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای حمل و نقل ریلی (استان خوزستان) 15/01/1403 05:20:00 ق.ظ استعلام خرید 2450 قالب کفش ترمز چدنی کوچک استعلام خرید 2450 قالب کفش ترمز چدنی کوچک 14/01/1403 10:55:00 ق.ظ استعلام پروژه تعمیر اساسی درزین ها استعلام پروژه تعمیر اساسی درزین ها 14/01/1403 04:46:00 ق.ظ استعلام تعمیر اساسی ماشین آلات مکانیزه استعلام تعمیر اساسی ماشین آلات مکانیزه 14/01/1403 04:41:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، 2 ردیف ریل استعلام الکترونیکی، 2 ردیف ریل 11/01/1403 05:50:02 ق.ظ استعلام الکترونیکی، 2 ردیف مجموعه ریل استعلام الکترونیکی، 2 ردیف مجموعه ریل 11/01/1403 05:48:20 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کارتریج توربو شارژ موتور لوکوموتیو استعلام الکترونیکی، کارتریج توربو شارژ موتور لوکوموتیو 09/01/1403 06:44:52 ق.ظ استعلام تجدید مواد لبنی ماه رمضان .... استعلام تجدید مواد لبنی ماه رمضان .... 08/01/1403 08:18:15 ق.ظ استعلام تهیه و نصب مصالح جهت ایمن سازی قنات زیر خط و سیر ایمن قطارها استعلام تهیه و نصب مصالح جهت ایمن سازی قنات زیر خط و سیر ایمن قطارها 08/01/1403 07:12:00 ق.ظ استعلام 120 کیلو گرم سیم مفتول4 جهت بار بندی 2 عدد قیچی میلگرد بر دستی 36cm 20 ست پیچ و مهره 6 گوش قطر 20mm بهطول 60mm 30 متر زنجیر فولادی 12mm استعلام 120 کیلو گرم سیم مفتول4 جهت بار بندی 2 عدد قیچی میلگرد بر دستی 36cm 20 ست پیچ و مهره 6 گوش قطر 20mm بهطول 60mm 30 متر زنجیر فولادی 12mm 08/01/1403 11:13:00 ق.ظ استعلام لامپ دو کنتاگ 24 ولت برند فیلیپس مدل p431-38 نور زرد- کامیونی... استعلام لامپ دو کنتاگ 24 ولت برند فیلیپس مدل p431-38 نور زرد- کامیونی... 07/01/1403 08:24:48 ق.ظ استعلام کف کنی ، خاکبرداری و اصلاح ارتفاع .... استعلام کف کنی ، خاکبرداری و اصلاح ارتفاع .... 07/01/1403 08:21:53 ق.ظ استعلام الکترونیکی، پرشر سوئیچ هوا مربوط به کمپرسور هوای لوکوموتیو استعلام الکترونیکی، پرشر سوئیچ هوا مربوط به کمپرسور هوای لوکوموتیو 07/01/1403 06:55:05 ق.ظ استعلام الکترونیکی، 2 ردیف ریل استعلام الکترونیکی، 2 ردیف ریل 06/01/1403 06:44:51 ق.ظ استعلام تامین وحمل DDU سیستم TCMS ناوگان خط دو شرکت بهره برداری قطارشهری استعلام تامین وحمل DDU سیستم TCMS ناوگان خط دو شرکت بهره برداری قطارشهری 05/01/1403 08:25:40 ق.ظ مناقصه, خرید باتری سیلد اسید ایستگاههای علائمی راه آهن ش م ۳۳/۱۴۰۲/۵ مناقصه, خرید باتری سیلد اسید ایستگاههای علائمی راه آهن ش م ۳۳/۱۴۰۲/۵ 05/01/1403 07:51:17 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف 04/01/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 10000 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 10000 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف 04/01/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف 04/01/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مهندسی مطالعات پایه خط 4 قطار شهری تبریز مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مهندسی مطالعات پایه خط 4 قطار شهری تبریز 04/01/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام الکتروموتور جک بالابر واگن استعلام الکتروموتور جک بالابر واگن 05/01/1403 02:06:00 ب.ظ استعلام تهیه یک دست کرانویل و دنده پنییون و بلبرینگ های مربوطه استعلام تهیه یک دست کرانویل و دنده پنییون و بلبرینگ های مربوطه 05/01/1403 11:14:00 ق.ظ استعلام قطعات ماک کالای درخواستی مطابق با تقاضای شماره 0232675 می باشد.ایران کد مشابه است. لطفاً به پیوست مراجعه شود. استعلام قطعات ماک کالای درخواستی مطابق با تقاضای شماره 0232675 می باشد.ایران کد مشابه است. لطفاً به پیوست مراجعه شود. 28/12/1402 08:50:00 ق.ظ استعلام خرید اساسی لوازم ماشین آلات و درزین ها استعلام خرید اساسی لوازم ماشین آلات و درزین ها 28/12/1402 04:47:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، پرشر سوئیچ هوا مربوط به کمپرسور هوای لوکوموتیو استعلام الکترونیکی، پرشر سوئیچ هوا مربوط به کمپرسور هوای لوکوموتیو 28/12/1402 04:03:55 ق.ظ استعلام، سیل باکس + تراورس استعلام، سیل باکس + تراورس 28/12/1402 03:59:52 ق.ظ استعلام، نشاندهنده آنالوگ TEC1600 توزین الکتریک با 3 پورت سریال و 7 کاراکتر استعلام، نشاندهنده آنالوگ TEC1600 توزین الکتریک با 3 پورت سریال و 7 کاراکتر 28/12/1402 03:56:43 ق.ظ استعلام تعمیر اساسی درزین، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز دوشنبه بیست و هشتم اسفند 1402 استعلام تعمیر اساسی درزین، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 28/12/1402 03:01:00 ب.ظ استعلام تعمیر اساسی ماشین آلات مکانیزه استعلام تعمیر اساسی ماشین آلات مکانیزه 28/12/1402 02:46:00 ب.ظ فراخوان ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی برای انتخاب مشاور- نوبت دوم 27/12/1402 04:42:56 ق.ظ استعلام فنر کلاچ چدنی ماشین سوزن علائم الکتریکی 10 عدد لطفا برگه پیشنهاد قیمت پیوست گردد در غیر این صورت مبلغ پیشنهادی لحاظ نخواهد شد(پرداخت 60 روزکاری) استعلام فنر کلاچ چدنی ماشین سوزن علائم الکتریکی 10 عدد لطفا برگه پیشنهاد قیمت پیوست گردد در غیر این صورت مبلغ پیشنهادی لحاظ نخواهد شد(پرداخت 60 روزکاری) 27/12/1402 12:55:00 ب.ظ استعلام الکتروموتور جک بالابر واگن استعلام الکتروموتور جک بالابر واگن 27/12/1402 12:47:00 ب.ظ استعلام تهیه یک دست کرانویل و دنده پنییون و بلبرینگ های مربوطه استعلام تهیه یک دست کرانویل و دنده پنییون و بلبرینگ های مربوطه 26/12/1402 10:58:00 ق.ظ استعلام خرید یک دستگاه دریل مگنتی برابر شرح پیوست،هزینه حمل تا انبار اداره کل راه آهن لرستان به عهده تامین کننده می باشد استعلام خرید یک دستگاه دریل مگنتی برابر شرح پیوست،هزینه حمل تا انبار اداره کل راه آهن لرستان به عهده تامین کننده می باشد 26/12/1402 07:53:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مهندسی مطالعات پایه خط 4 قطار شهری تبریز مناقصه، خرید خدمات مشاوره انجام خدمات مهندسی مطالعات پایه خط 4 قطار شهری تبریز 25/12/1402 09:30:00 ب.ظ استعلام ادوات خط استعلام ادوات خط 26/12/1402 12:20:00 ب.ظ استعلام تراورس چوبی استعلام تراورس چوبی 26/12/1402 11:55:00 ق.ظ استعلام تعمیر اساسی موتور خاور 808 مربوط به درزین دال 39 راه آهن اصفهان استعلام تعمیر اساسی موتور خاور 808 مربوط به درزین دال 39 راه آهن اصفهان 26/12/1402 10:29:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی بزرگ جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف 25/12/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 10000 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 10000 قالب کفشک ترمز چدنی کوچک جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف 25/12/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه و تامین 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت جهت ایستگاههای طبس،پروده،تربت حیدریه و خواف 25/12/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه تهیه 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت- تجدید نوبت دوم - مناقصه روز پنجشنبه بیست و چهارم اسفند 1402 مناقصه تهیه 6000 قالب کفشک ترمز کامپوزیت- تجدید نوبت دوم 24/12/1402 05:50:28 ق.ظ استعلام 1-گسترش تراک سوزن ایستگاه راه آهن میانه به خط تبریز وجایگذاری چراغ کمکی طبق مشخصات فایل پیوستی بصورت سفارش کار (فاکتوری ) استعلام 1-گسترش تراک سوزن ایستگاه راه آهن میانه به خط تبریز وجایگذاری چراغ کمکی طبق مشخصات فایل پیوستی بصورت سفارش کار (فاکتوری ) 24/12/1402 04:57:00 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی ​​​​​​​نوبت دوم  تجدید مناقصه تهیه و تامین 20000 قالب کفشک ترمز چدنی ​​​​​​​نوبت دوم  24/12/1402 04:47:17 ق.ظ استعلام خرید تایر استعلام خرید تایر 24/12/1402 12:44:00 ب.ظ استعلام سرویس نگهداری 21کیلومتر خطوط ریلی شانتینگ(یک مورد -بشرح پیوست) اطلاعات فنی :آقای افکار 09173638196 استعلام سرویس نگهداری 21کیلومتر خطوط ریلی شانتینگ(یک مورد -بشرح پیوست) اطلاعات فنی :آقای افکار 09173638196 24/12/1402 12:40:00 ب.ظ استعلام شرح خدمات خرید کیت کامل جوش ترمیت به روش SmwF برای ریل UIC60 استعلام شرح خدمات خرید کیت کامل جوش ترمیت به روش SmwF برای ریل UIC60 24/12/1402 12:19:00 ب.ظ استعلام تهیه یک دست کرانویل و دنده پنییون و بلبرینگ های مربوطه استعلام تهیه یک دست کرانویل و دنده پنییون و بلبرینگ های مربوطه 23/12/1402 10:33:00 ق.ظ مناقصه خرید و حمل قطعات یدکی الکترونیک ناوگان خط دو شرکت بهره برداری قطار شهری مناقصه خرید و حمل قطعات یدکی الکترونیک ناوگان خط دو شرکت بهره برداری قطار شهری 23/12/1402 08:45:42 ق.ظ مناقصه خرید و حمل قطعات یدکی الکترونیک ناوگان خط دو شرکت بهره برداری قطار شهری مناقصه خرید و حمل قطعات یدکی الکترونیک ناوگان خط دو شرکت بهره برداری قطار شهری 23/12/1402 08:36:18 ق.ظ مناقصه عمومی خرید و حمل کانکتورهای سیستم برق ناوگان خط دو مناقصه عمومی خرید و حمل کانکتورهای سیستم برق ناوگان خط دو 23/12/1402 08:35:49 ق.ظ