منابع آب-سدوکانال،آبیاری و زهکشی رتبه بالا 100 میلیارد ریال info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی ایستگاههای پمپاژ و شبکه اصلی آبیاری و زهکشی پیرانشهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات تکمیلی ایستگاههای پمپاژ و شبکه اصلی آبیاری و زهکشی پیرانشهر 08/09/1402 11:31:00 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای کارهای تکمیلی سد مخزنی قشلاق صحنه - نوبت دوم تجدید مناقصه اجرای کارهای تکمیلی سد مخزنی قشلاق صحنه - نوبت دوم 08/09/1402 07:01:19 ق.ظ مناقصه, مرحله سوم نظارت بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی سهند واحد عمرانی دوم مناقصه, مرحله سوم نظارت بر عملیات اجرایی شبکه آبیاری و زهکشی سهند واحد عمرانی دوم 07/09/1402 07:40:44 ق.ظ مناقصه اجرای کانال دفع آبهای سطحی - نوبت دوم مناقصه اجرای کانال دفع آبهای سطحی - نوبت دوم 07/09/1402 07:31:07 ق.ظ مناقصه اجرای کانال دفع آبهای سطحی مناقصه اجرای کانال دفع آبهای سطحی 07/09/1402 07:25:32 ق.ظ تجدید مناقصه اجرای کارهای تکمیلی سد مخزنی قشلاق صحنه تجدید مناقصه اجرای کارهای تکمیلی سد مخزنی قشلاق صحنه 05/09/1402 07:32:35 ق.ظ مناقصه پیاده روسازی و اصلاح کف کانال - نوبت دوم مناقصه پیاده روسازی و اصلاح کف کانال - نوبت دوم 05/09/1402 06:07:47 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث کانال بتنی غربی کوی زنگان طرح نهضت ملی مسکن مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث کانال بتنی غربی کوی زنگان طرح نهضت ملی مسکن 04/09/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری ، کنترل ایمنی ، تعمیرات و پایداری سدها و بهره برداری و نگهداری شبکه ابیاری و زهکشی - نوبت دوم مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری ، کنترل ایمنی ، تعمیرات و پایداری سدها و بهره برداری و نگهداری شبکه ابیاری و زهکشی - نوبت دوم 01/09/1402 06:19:16 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای کانال دفع آب های سطحی حوزه ی روگذر شهید سردار سلیمانی بوشهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای کانال دفع آب های سطحی حوزه ی روگذر شهید سردار سلیمانی بوشهر 29/08/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه, بهره برداری و نگهداری، کنترل ایمنی، تعمیرات و پایداری سدها و بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زه مناقصه, بهره برداری و نگهداری، کنترل ایمنی، تعمیرات و پایداری سدها و بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زه 29/08/1402 10:55:25 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی لایروبی کانال، سد، کاروت، دهانه پل و رفع انسداد مسیل- اصلاحیه مناقصه عملیات اجرایی لایروبی کانال، سد، کاروت، دهانه پل و رفع انسداد مسیل- اصلاحیه 29/08/1402 08:56:24 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری و نگهداری، کنترل ایمنی، تعمیرات و پایداری سدها و بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکش مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری و نگهداری، کنترل ایمنی، تعمیرات و پایداری سدها و بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکش 28/08/1402 08:53:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری و نگهداری، کنترل ایمنی، تعمیرات و پایداری سدها و بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکش مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری و نگهداری، کنترل ایمنی، تعمیرات و پایداری سدها و بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری و زهکش 28/08/1402 08:53:00 ق.ظ مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری ، کنترل ایمنی ، تعمیرات و پایداری سدها و بهره برداری و نگهداری شبکه ابیاری و زهکشی مناقصه خدمات بهره برداری و نگهداری ، کنترل ایمنی ، تعمیرات و پایداری سدها و بهره برداری و نگهداری شبکه ابیاری و زهکشی 28/08/1402 05:23:19 ق.ظ مناقصه پیاده روسازی و اصلاح کف کانال مناقصه پیاده روسازی و اصلاح کف کانال 28/08/1402 05:10:32 ق.ظ مناقصه کارهای تکمیلی علاج بخشی سرریز سد - نوبت چهارم - نوبت دوم مناقصه کارهای تکمیلی علاج بخشی سرریز سد - نوبت چهارم - نوبت دوم 24/08/1402 11:50:49 ق.ظ مناقصه عملیات تثبیت و گودبرداری محل احداث سازه آبگیر طرح آبرسانی - نوبت دوم مناقصه عملیات تثبیت و گودبرداری محل احداث سازه آبگیر طرح آبرسانی - نوبت دوم 24/08/1402 09:38:22 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی لایروبی کانال، سد، کاروت، دهانه پل و رفع انسداد مسیل- نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی لایروبی کانال، سد، کاروت، دهانه پل و رفع انسداد مسیل- نوبت دوم 24/08/1402 05:52:48 ق.ظ مناقصه خرید آسفالت و محوطه سازی و اجرای کانال دفع آب های سطحی و...- نوبت دوم مناقصه خرید آسفالت و محوطه سازی و اجرای کانال دفع آب های سطحی و...- نوبت دوم 23/08/1402 08:04:13 ق.ظ مناقصه عملیات تثبیت و گودبرداری محل احداث سازه آبگیر طرح آبرسانی مناقصه عملیات تثبیت و گودبرداری محل احداث سازه آبگیر طرح آبرسانی 23/08/1402 08:02:43 ق.ظ مناقصه کارهای تکمیلی علاج بخشی سرریز سد - نوبت چهارم مناقصه کارهای تکمیلی علاج بخشی سرریز سد - نوبت چهارم 22/08/1402 07:21:02 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نوبت چهارم - کارهای تکمیلی علاج بخشی سرریز سد میناب مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نوبت چهارم - کارهای تکمیلی علاج بخشی سرریز سد میناب 21/08/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه خرید آسفالت و محوطه سازی و اجرای کانال دفع آب های سطحی و... مناقصه خرید آسفالت و محوطه سازی و اجرای کانال دفع آب های سطحی و... 21/08/1402 09:15:48 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجهیزات هیدرومکانیکی، برق و کنترل سد مخزنی پلرود مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجهیزات هیدرومکانیکی، برق و کنترل سد مخزنی پلرود 21/08/1402 08:44:00 ق.ظ مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر .... مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر .... 21/08/1402 08:12:55 ق.ظ فراخوان مناقصه احداث زهکش های حائل پالایشگاه نهم نوبت دوم فراخوان مناقصه احداث زهکش های حائل پالایشگاه نهم نوبت دوم 21/08/1402 07:10:02 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال میدان عسکریه تا بابانظر 27 (محدوده خیابان بابانظ 27 ، 29 و خیابان سلیمی ) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال میدان عسکریه تا بابانظر 27 (محدوده خیابان بابانظ 27 ، 29 و خیابان سلیمی ) 20/08/1402 10:49:00 ق.ظ مناقصه احداث کانال میدان ... مناقصه احداث کانال میدان ... 20/08/1402 10:49:27 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی لایروبی کانال، سد، کاروت، دهانه پل و رفع انسداد مسیل مناقصه عملیات اجرایی لایروبی کانال، سد، کاروت، دهانه پل و رفع انسداد مسیل 20/08/1402 08:49:19 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات اجرایی طراحی، تهیه مواد، ساخت ..- نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات اجرایی طراحی، تهیه مواد، ساخت ..- نوبت دوم 20/08/1402 08:25:25 ق.ظ آگهی تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح انتقال آب نشتی سد لار  آگهی تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح انتقال آب نشتی سد لار  20/08/1402 05:50:45 ق.ظ استعلام رله UNDER CURRENT استعلام رله UNDER CURRENT 18/08/1402 06:37:32 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بازسازی و ترمیم کانال آبهای سطحی بهره برداری و ایستگاه گاز و گاز مایع... فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بازسازی و ترمیم کانال آبهای سطحی بهره برداری و ایستگاه گاز و گاز مایع... 17/08/1402 10:54:58 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی طراحی، تهیه مواد، ساخت ..تجدید  مناقصه عملیات اجرایی طراحی، تهیه مواد، ساخت ..تجدید  17/08/1402 09:54:49 ق.ظ فراخوان مناقصه احداث زهکش های حائل پالایشگاه نهم ... فراخوان مناقصه احداث زهکش های حائل پالایشگاه نهم ... 17/08/1402 09:18:09 ق.ظ مناقصه, اجرای پروژه طراحی، تأمین، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیک، برق و کنترل سد مخزنی کوار مناقصه, اجرای پروژه طراحی، تأمین، ساخت، حمل، نصب و راه اندازی تجهیزات هیدرومکانیک، برق و کنترل سد مخزنی کوار 15/08/1402 07:53:46 ق.ظ فراخوان اعلام آمادگی جهت سرمایه گذاری در احداث ساختمان سد الند و تاسیسات وابسته - نوبت دوم فراخوان اعلام آمادگی جهت سرمایه گذاری در احداث ساختمان سد الند و تاسیسات وابسته - نوبت دوم 13/08/1402 05:10:10 ق.ظ اصلاحیه فراخوان مناقصه ادامه تکمیل کانالهای شهری و سیستم های مدرن و هدایت آبهای سطحی اصلاحیه فراخوان مناقصه ادامه تکمیل کانالهای شهری و سیستم های مدرن و هدایت آبهای سطحی 09/08/1402 07:51:31 ق.ظ فراخوان مناقصه ادامه تکمیل کانالهای شهری و سیستم های مدرن و هدایت آبهای سطحی نوبت دوم فراخوان مناقصه ادامه تکمیل کانالهای شهری و سیستم های مدرن و هدایت آبهای سطحی نوبت دوم 09/08/1402 07:38:31 ق.ظ فراخوان اعلام آمادگی جهت سرمایه گذاری در احداث ساختمان سد الند و تاسیسات وابسته فراخوان اعلام آمادگی جهت سرمایه گذاری در احداث ساختمان سد الند و تاسیسات وابسته 08/08/1402 09:33:03 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه، حمل، نصب و تجهیزات ابزار دقیق ... - نوبت دوم تجدید مناقصه تهیه، حمل، نصب و تجهیزات ابزار دقیق ... - نوبت دوم 08/08/1402 08:47:47 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه،حمل و نصب تجهیزاتابزار دقیق سد محزنی تنگ سرخ بشار و آموزش پرسنل بهره بردار مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه،حمل و نصب تجهیزاتابزار دقیق سد محزنی تنگ سرخ بشار و آموزش پرسنل بهره بردار 07/08/1402 05:39:00 ق.ظ مناقصه خرید خدمات مشاوره مناقصه خرید خدمات مشاوره 06/08/1402 08:23:25 ق.ظ فراخوان مناقصه ادامه تکمیل کانالهای شهری و سیستم های مدرن و هدایت آبهای سطحی فراخوان مناقصه ادامه تکمیل کانالهای شهری و سیستم های مدرن و هدایت آبهای سطحی 02/08/1402 07:04:32 ق.ظ مناقصه انجام خدمات عمومی پشتیبانی و عملیات بهره برداری ... مناقصه انجام خدمات عمومی پشتیبانی و عملیات بهره برداری ... 02/08/1402 05:58:40 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای حمل و نصب تجهیزات ابزار دقیق سد مخزنی گرین و آموزش پرسنل بهره برداری مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای حمل و نصب تجهیزات ابزار دقیق سد مخزنی گرین و آموزش پرسنل بهره برداری 29/07/1402 08:13:00 ق.ظ مناقصه طرح کنترل سیلاب مسکن مهر و ... - نوبت دوم مناقصه طرح کنترل سیلاب مسکن مهر و ... - نوبت دوم 27/07/1402 06:22:14 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه، حمل و نصب تجهیزات ابزار دقیق سد مخزنی گرین و آموزش پرسنل بهره برداری تجدید مناقصه تهیه، حمل و نصب تجهیزات ابزار دقیق سد مخزنی گرین و آموزش پرسنل بهره برداری 27/07/1402 06:03:55 ق.ظ مناقصه طرح کنترل سیلاب مسکن مهر و ... مناقصه طرح کنترل سیلاب مسکن مهر و ... 26/07/1402 06:04:17 ق.ظ آگهی مناقصه عملیات اجرای حوضچه آرامش سرریز مربوط به پروژه سد - نوبت دوم آگهی مناقصه عملیات اجرای حوضچه آرامش سرریز مربوط به پروژه سد - نوبت دوم 24/07/1402 05:24:09 ق.ظ مناقصه اجرای کارهای تکمیلی سد مخزنی ... ـ نوبت دوم مناقصه اجرای کارهای تکمیلی سد مخزنی ... ـ نوبت دوم 23/07/1402 06:26:11 ق.ظ آگهی مناقصه عملیات اجرای حوضچه آرامش سرریز مربوط به پروژه سد آگهی مناقصه عملیات اجرای حوضچه آرامش سرریز مربوط به پروژه سد 23/07/1402 05:12:52 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای کانال و حوضچه های جمع آوری و دفع آبهای سطحی ضلع غربی شهرک صنعتی بزرگ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای کانال و حوضچه های جمع آوری و دفع آبهای سطحی ضلع غربی شهرک صنعتی بزرگ 21/07/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه, اجرای کارهای تکمیلی سد مخزنی قشلاق صحنه مناقصه, اجرای کارهای تکمیلی سد مخزنی قشلاق صحنه 19/07/1402 09:23:50 ق.ظ مناقصه اجرای کارهای تکمیلی سد مخزنی قشلاق صحنه و ... مناقصه اجرای کارهای تکمیلی سد مخزنی قشلاق صحنه و ... 19/07/1402 05:42:28 ق.ظ مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین - نوبت دوم مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین - نوبت دوم 18/07/1402 04:41:24 ق.ظ مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین مناقصه انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین 17/07/1402 10:18:00 ق.ظ مناقصه طراحی، ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال سیستم تخلیه کننده تحتانی... - نوبت دوم مناقصه طراحی، ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال سیستم تخلیه کننده تحتانی... - نوبت دوم 15/07/1402 06:46:11 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه ساماندهی رودخانه زاینده رود در محدوده پل اورگان نوبت دوم مناقصه عمومی پروژه ساماندهی رودخانه زاینده رود در محدوده پل اورگان نوبت دوم 12/07/1402 09:31:02 ق.ظ مناقصه پروژه لایروبی رودخانه های تهوج، مرغاب، کشه و اولویت دار - نوبت دوم مناقصه پروژه لایروبی رودخانه های تهوج، مرغاب، کشه و اولویت دار - نوبت دوم 12/07/1402 08:15:05 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال بلوار رفیعی در محدوده فلاحی 2-رفیعی 17- شریعتی 47 و 60 -رفیعی 7 و 7.1 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال بلوار رفیعی در محدوده فلاحی 2-رفیعی 17- شریعتی 47 و 60 -رفیعی 7 و 7.1 10/07/1402 11:09:00 ق.ظ مناقصه پروژه لایروبی رودخانه های تهوج، مرغاب، کشه و اولویت دار مناقصه پروژه لایروبی رودخانه های تهوج، مرغاب، کشه و اولویت دار 10/07/1402 09:54:39 ق.ظ مناقصه عمومی پروژه ساماندهی رودخانه زاینده رود در محدوده پل اورگان مناقصه عمومی پروژه ساماندهی رودخانه زاینده رود در محدوده پل اورگان 10/07/1402 09:10:46 ق.ظ مناقصه طراحی، ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال سیستم تخلیه کننده تحتانی... مناقصه طراحی، ساخت و نصب تجهیزات هیدرومکانیکال سیستم تخلیه کننده تحتانی... 10/07/1402 07:11:41 ق.ظ مناقصه احداث کانال بلوار رفیعی در محدوده فلاحی 2- رفیعی 17 - شریعتی 47 و 60- رفیعی 7 و 7،1 مناقصه احداث کانال بلوار رفیعی در محدوده فلاحی 2- رفیعی 17 - شریعتی 47 و 60- رفیعی 7 و 7،1 10/07/1402 05:39:26 ق.ظ مناقصه, خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه, خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته 08/07/1402 09:01:27 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه درودزن و تاسیسات وابسته 08/07/1402 08:01:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه احداث سد تجدید فراخوان مناقصه احداث سد 08/07/1402 07:13:32 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سد شهید بروجردی شهرستان بروجرد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سد شهید بروجردی شهرستان بروجرد 06/07/1402 07:44:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی آبادان و خرمشهر مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی آبادان و خرمشهر 05/07/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی نوبت دوم مناقصه انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی نوبت دوم 05/07/1402 10:29:44 ق.ظ فراخوان مناقصه خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه فراخوان مناقصه خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و کنترل ایمنی و پایداری سد و نیروگاه 05/07/1402 09:36:26 ق.ظ مناقصه, خدمات بهره برداری٬ نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در حوزه آبریز رودخانه کر مناقصه, خدمات بهره برداری٬ نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در حوزه آبریز رودخانه کر 05/07/1402 07:58:09 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در حوزه آبریز"رودخانه کر" مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در حوزه آبریز"رودخانه کر" 05/07/1402 06:33:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی حوضچه آرامش سرریز ...- نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی حوضچه آرامش سرریز ...- نوبت دوم 05/07/1402 06:32:15 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی تجدید فراخوان مناقصه خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی 04/07/1402 09:40:09 ق.ظ مناقصه انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی مناقصه انجام خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی 04/07/1402 09:24:55 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه، حمل، نصب و تجهیزات ابزار دقیق ... - نوبت دوم تجدید مناقصه تهیه، حمل، نصب و تجهیزات ابزار دقیق ... - نوبت دوم 04/07/1402 07:41:01 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی حوضچه آرامش سرریز ... مناقصه عملیات اجرایی حوضچه آرامش سرریز ... 04/07/1402 06:01:14 ق.ظ تجدید مناقصه تهیه، حمل، نصب و تجهیزات ابزار دقیق ... تجدید مناقصه تهیه، حمل، نصب و تجهیزات ابزار دقیق ... 03/07/1402 08:04:52 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه،حمل و نصب تجهیزاتابزار دقیق سد محزنی تنگ سرخ بشار و آموزش پرسنل بهره بردار مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه،حمل و نصب تجهیزاتابزار دقیق سد محزنی تنگ سرخ بشار و آموزش پرسنل بهره بردار 03/07/1402 05:18:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجهیزات هیدرومکانیکی، برق و کنترل سد مخزنی پلرود مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجهیزات هیدرومکانیکی، برق و کنترل سد مخزنی پلرود 26/06/1402 11:27:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی طراحی، تهیه مواد، ساخت ...- نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی طراحی، تهیه مواد، ساخت ...- نوبت دوم 26/06/1402 10:30:21 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اجرای پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی...- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اجرای پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی...- نوبت دوم 22/06/1402 08:35:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای زیرسازی، آسفالت کانال هدایت آبهای سطحی و تکمیل مثلث ورودی شهرک صنعتی گمبرون مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای زیرسازی، آسفالت کانال هدایت آبهای سطحی و تکمیل مثلث ورودی شهرک صنعتی گمبرون 20/06/1402 09:30:00 ب.ظ مناقصه عملیات اجرایی طراحی، تهیه مواد، ساخت و... مناقصه عملیات اجرایی طراحی، تهیه مواد، ساخت و... 20/06/1402 10:35:38 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بلوار و کانال خیابان امام خمینی (ره) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بلوار و کانال خیابان امام خمینی (ره) 19/06/1402 09:34:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اجرای پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی... فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه اجرای پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی... 18/06/1402 10:31:29 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال اسماعیل آباد مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال اسماعیل آباد 18/06/1402 07:02:00 ق.ظ مناقصه احداث کانال مناقصه احداث کانال 18/06/1402 05:47:38 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات تکمیلی نیرورسانی، سیویل و تجهیزات الکتریکال و هیدرومکانیکال شبکه اصلی آبیاری- نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات تکمیلی نیرورسانی، سیویل و تجهیزات الکتریکال و هیدرومکانیکال شبکه اصلی آبیاری- نوبت دوم 18/06/1402 04:32:45 ق.ظ آگهی تکمیلی تجدید فراخوان مناقصه خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی آگهی تکمیلی تجدید فراخوان مناقصه خدمات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه های آبیاری و زهکشی 16/06/1402 08:18:34 ق.ظ فراخوان مناقصه اجرای بلوار و کانال امام خمینی (ره) - نوبت دوم فراخوان مناقصه اجرای بلوار و کانال امام خمینی (ره) - نوبت دوم 14/06/1402 09:20:59 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مرمت و بازسازی کانال انتقال آب سیمین¬دشت به گرمسار (قسمت دوم – اولویت دوم) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مرمت و بازسازی کانال انتقال آب سیمین¬دشت به گرمسار (قسمت دوم – اولویت دوم) 14/06/1402 07:46:00 ق.ظ مناقصه اجرای ابنیه فنی سایت اقدام ملی مسکن ... ـ نوبت دوم مناقصه اجرای ابنیه فنی سایت اقدام ملی مسکن ... ـ نوبت دوم 14/06/1402 06:08:07 ق.ظ مناقصه اجرای ابنیه فنی سایت اقدام ملی مسکن ایرانشهر.. مناقصه اجرای ابنیه فنی سایت اقدام ملی مسکن ایرانشهر.. 13/06/1402 06:54:04 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات تکمیلی نیرورسانی، سیویل و تجهیزات الکتریکال و هیدرومکانیکال شبکه اصلی آبیاری تجدید مناقصه عملیات تکمیلی نیرورسانی، سیویل و تجهیزات الکتریکال و هیدرومکانیکال شبکه اصلی آبیاری 13/06/1402 06:42:09 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نوبت سوم - کارهای تکمیلی علاج بخشی سرریز سد میناب مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای نوبت سوم - کارهای تکمیلی علاج بخشی سرریز سد میناب 11/06/1402 10:40:00 ق.ظ مناقصه کارهای تکمیلی علاج بخشی سرریز سد نوبت سوم نوبت دوم مناقصه کارهای تکمیلی علاج بخشی سرریز سد 11/06/1402 07:16:11 ق.ظ