پست و انتقال نیرو info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام جابجایی تیر و پست برق و اجرای کابل کشی استعلام جابجایی تیر و پست برق و اجرای کابل کشی 04/05/1403 08:09:00 ق.ظ تجدید مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی با توسعه و احداث و اصلاح بهینه شبکه و ...- نوبت دوم تجدید مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی با توسعه و احداث و اصلاح بهینه شبکه و ...- نوبت دوم 04/05/1403 07:51:31 ق.ظ استعلام احداث سپتیک در پست اهواز 2 طبق نقشه وآنالیز پیوست. استعلام احداث سپتیک در پست اهواز 2 طبق نقشه وآنالیز پیوست. 04/05/1403 06:34:00 ق.ظ استعلام برقرسانی و سرویس پست زمینی بهین پویا صنعت سه راهی شامی شاپ امور برق تاکستان استعلام برقرسانی و سرویس پست زمینی بهین پویا صنعت سه راهی شامی شاپ امور برق تاکستان 04/05/1403 04:04:00 ق.ظ استعلام BOX TB-8CORE INDOOR... استعلام BOX TB-8CORE INDOOR... 03/05/1403 11:52:13 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث عملیات ساختمانی پست پکیج 132/20 کیلو ولت جم 2 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای احداث عملیات ساختمانی پست پکیج 132/20 کیلو ولت جم 2 03/05/1403 10:17:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای افزایش ظرفیت پست 132/20 کیلوولت مدولار طرقبه. مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای افزایش ظرفیت پست 132/20 کیلوولت مدولار طرقبه. 03/05/1403 08:02:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای نصب و راه اندازی ترانسفورماتور و پست پدمانتد 0.4/20کیلوولت به ظرفیت630کاوا به همراه تهیه و نصب تابلوهای و.. مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای نصب و راه اندازی ترانسفورماتور و پست پدمانتد 0.4/20کیلوولت به ظرفیت630کاوا به همراه تهیه و نصب تابلوهای و.. 03/05/1403 07:52:00 ق.ظ استعلام توسعه و اصلاح و بهینه سازی شبکه های فشار ضعیف و متوسط و پست های هوایی و زمینی و توسعه و بهینه سازی روشنایی معابر در سطح شهرستان فراهان استعلام توسعه و اصلاح و بهینه سازی شبکه های فشار ضعیف و متوسط و پست های هوایی و زمینی و توسعه و بهینه سازی روشنایی معابر در سطح شهرستان فراهان 03/05/1403 07:35:00 ق.ظ مناقصه تجدید ط/۱۴۰۳/۴ - مناقصه افزایش ظرفیت پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت مدولار طرقبه مناقصه, تجدید ط/۱۴۰۳/۴ - مناقصه افزایش ظرفیت پست ۱۳۲/۲۰ کیلوولت مدولار طرقبه 03/05/1403 06:31:54 ق.ظ استعلام خرید3 دستگاه رله دیفرانسیل جهت پست های (دهک 1دستگاه فنوج 1 دستگاه دلگان 1 دستگاه )"مطابق شرایط خصوصی پیوست استعلام خرید3 دستگاه رله دیفرانسیل جهت پست های (دهک 1دستگاه فنوج 1 دستگاه دلگان 1 دستگاه )"مطابق شرایط خصوصی پیوست 03/05/1403 05:56:00 ق.ظ استعلام واگذاری اجرای احداث دو فیدر خروجی از پست جدید مچ کور شهرستان سرباز مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) استعلام واگذاری اجرای احداث دو فیدر خروجی از پست جدید مچ کور شهرستان سرباز مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) 03/05/1403 05:56:00 ق.ظ مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه ترانسفورماتور قدرت مناقصه خرید ، حمل ، نصب و راه اندازی 4 دستگاه ترانسفورماتور قدرت 03/05/1403 06:06:51 ق.ظ استعلام خرید 4دستگاه رله دیفرانسیل جهت پستهای (غرب2دستگاه و راه آهن 2دستگاه )مطابق شرایط خصوصی پیوست ."لازم بذکر است ایران کد ثبت شده در سامانه مشابه میباشد." استعلام خرید 4دستگاه رله دیفرانسیل جهت پستهای (غرب2دستگاه و راه آهن 2دستگاه )مطابق شرایط خصوصی پیوست ."لازم بذکر است ایران کد ثبت شده در سامانه مشابه میباشد." 03/05/1403 05:47:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح ، تعویض و نوسازی پست 20 کیلو ولت انبار نفت شهید رجایی مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اصلاح ، تعویض و نوسازی پست 20 کیلو ولت انبار نفت شهید رجایی 03/05/1403 05:14:00 ق.ظ  مناقصه عملیات انجام خدمات طراحی، تامین کالا و احداث خط انتقال و ...  مناقصه عملیات انجام خدمات طراحی، تامین کالا و احداث خط انتقال و ... 03/05/1403 05:01:16 ق.ظ استعلام اصلاح وضعیت خطوط 66 کیلوولت ورودی پست قادر آباد استعلام اصلاح وضعیت خطوط 66 کیلوولت ورودی پست قادر آباد 03/05/1403 04:20:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات حفاری ماشینی ،آزمایشات صحرایی و SPT پست برق منطقه ویژه اقتصادی منطقه خلیج فارس به متراژ 100 متر استعلام انجام عملیات حفاری ماشینی ،آزمایشات صحرایی و SPT پست برق منطقه ویژه اقتصادی منطقه خلیج فارس به متراژ 100 متر 03/05/1403 03:11:00 ق.ظ استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان عنبرآباد استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان عنبرآباد 03/05/1403 01:26:00 ب.ظ استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان فاریاب استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان فاریاب 03/05/1403 01:26:00 ب.ظ استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان فهرج استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان فهرج 03/05/1403 01:24:00 ب.ظ استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان قلعه گنج استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان قلعه گنج 03/05/1403 01:24:00 ب.ظ استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان رمشک استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان رمشک 03/05/1403 01:22:00 ب.ظ استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان کهنوج استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان کهنوج 03/05/1403 01:21:00 ب.ظ استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان منوجان استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان منوجان 03/05/1403 01:19:00 ب.ظ استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان نرماشیر استعلام نصب پست های هوایی زیر خط جهت کاهش بار در شهرستان نرماشیر 03/05/1403 01:18:00 ب.ظ مناقصه نیرورسانی به پروژه میوه و تره بار صاحب الامر - نوبت دوم مناقصه نیرورسانی به پروژه میوه و تره بار صاحب الامر - نوبت دوم 02/05/1403 10:49:34 ق.ظ مناقصه احداث عملیات ساختمانی پست پکیج 132/20 کیلوولت جم 2 مناقصه احداث عملیات ساختمانی پست پکیج 132/20 کیلوولت جم 2 02/05/1403 10:34:36 ق.ظ استعلام ساخت تابلو چنچ اور پست برق استعلام ساخت تابلو چنچ اور پست برق 02/05/1403 10:21:00 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین و نصب یک دستگاه پست موبیل 63/20 کیلوولت نخل پیرمرد بصورت EPC مناقصه طراحی، تامین و نصب یک دستگاه پست موبیل 63/20 کیلوولت نخل پیرمرد بصورت EPC 02/05/1403 10:08:38 ق.ظ مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های برق با احداث و توسعه فیدرهای خروجی پست فوق توزیع شهرستان دره شهر مناقصه, انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های برق با احداث و توسعه فیدرهای خروجی پست فوق توزیع شهرستان دره شهر 02/05/1403 09:30:32 ق.ظ استعلام اجرای عملیات ایمن سازی پست هوای چاه آب استعلام اجرای عملیات ایمن سازی پست هوای چاه آب 02/05/1403 09:16:30 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای طراحی ، تامین و نصب یک دستگاه پست موبیل 20 / 63 کیلوولت نخل پیرمرد بصورت(EPC) 1403-37 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای طراحی ، تامین و نصب یک دستگاه پست موبیل 20 / 63 کیلوولت نخل پیرمرد بصورت(EPC) 1403-37 02/05/1403 08:32:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید مجموعاً 6 دستگاه ترانسفورماتور شامل ( 1دستگاه ترانسفورماتور قدرت 20/132کیلوولت 50 مگاولت آمپر پست جناح مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای خرید مجموعاً 6 دستگاه ترانسفورماتور شامل ( 1دستگاه ترانسفورماتور قدرت 20/132کیلوولت 50 مگاولت آمپر پست جناح 02/05/1403 08:31:00 ق.ظ استعلام تعیین پیمانکارپروژه اصلاح فیدر 5 ستارخان از پست پایگاه تا آناخاتون استعلام تعیین پیمانکارپروژه اصلاح فیدر 5 ستارخان از پست پایگاه تا آناخاتون 02/05/1403 07:53:00 ق.ظ مناقصه پروژه عملیات خرید و اجرای پست برق و بازسازی پروژه ایستگاههای پمپاژ - نوبت دوم مناقصه پروژه عملیات خرید و اجرای پست برق و بازسازی پروژه ایستگاههای پمپاژ - نوبت دوم 02/05/1403 07:58:42 ق.ظ استعلام احداث پست هوایی کم تلفات جهت کاهش طول فیدرمحله بنیاد مسکن روستای هشنیز استعلام احداث پست هوایی کم تلفات جهت کاهش طول فیدرمحله بنیاد مسکن روستای هشنیز 02/05/1403 07:33:00 ق.ظ فراخوان مناقصه طراحی، تهیه، حمل، نصب، اجرای کامل راه اندازی ... تجدید فراخوان مناقصه طراحی، تهیه، حمل، نصب، اجرای کامل راه اندازی ... تجدید 02/05/1403 07:14:52 ق.ظ استعلام احداث پست هوای کم تلفات جهت کاهش طول فیدر روستای شیو استعلام احداث پست هوای کم تلفات جهت کاهش طول فیدر روستای شیو 02/05/1403 06:55:00 ق.ظ استعلام احداث فوندانسیون خط 230 کیلوولت ارتباطی پست 63/230 سردار همدانی استعلام احداث فوندانسیون خط 230 کیلوولت ارتباطی پست 63/230 سردار همدانی 02/05/1403 06:44:00 ق.ظ فراخوان تامین ، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 5 دستگاه آسانسور در ناحیه سبا و ... فراخوان تامین ، طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی 5 دستگاه آسانسور در ناحیه سبا و ... 02/05/1403 06:42:45 ق.ظ استعلام احداث فوندانسیون خط 230 کیلوولت ارتباطی پست 63/230 سردار همدانی استعلام احداث فوندانسیون خط 230 کیلوولت ارتباطی پست 63/230 سردار همدانی 02/05/1403 06:25:00 ق.ظ استعلام نصب پست هوایی و چراغ روشنایی در سطح روستاهای اوز -عمرانی استعلام نصب پست هوایی و چراغ روشنایی در سطح روستاهای اوز -عمرانی 02/05/1403 06:23:00 ق.ظ تجدید مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی با توسعه و احداث و اصلاح بهینه شبکه و ... تجدید مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی با توسعه و احداث و اصلاح بهینه شبکه و ... 02/05/1403 06:25:30 ق.ظ فراخوان شناسایی پیمانکار عملیات اجرایی ساختمانی پست برق  فراخوان شناسایی پیمانکار عملیات اجرایی ساختمانی پست برق  02/05/1403 06:02:03 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات تکمیلی پستهای برق طرح آبرسانی جم شامل خرید و نصب و کانفیگ تجهیزات حفاظتی تابلوهای MV و...- نوبت دوم تجدید مناقصه عملیات تکمیلی پستهای برق طرح آبرسانی جم شامل خرید و نصب و کانفیگ تجهیزات حفاظتی تابلوهای MV و...- نوبت دوم 02/05/1403 05:53:51 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی توان انجام طراحی، تامین تجهیزات انجام عملیات مونتاژ، نصب، تست و راه اندازی... فراخوان ارزیابی کیفی توان انجام طراحی، تامین تجهیزات انجام عملیات مونتاژ، نصب، تست و راه اندازی... 02/05/1403 05:46:09 ق.ظ استعلام اصلاح وضعیت خطوط 66 کیلوولت ورودی پست قادر آباد استعلام اصلاح وضعیت خطوط 66 کیلوولت ورودی پست قادر آباد 02/05/1403 04:29:00 ق.ظ استعلام بازسازی ، تعمیرو بهینه سازی پست موبیل 132/33 کیلوولت باظرفیت 15 مگاولت آمپر ساخت شرکت میتسوبیشی مستقر در انبار معاونت بهره برداری استعلام بازسازی ، تعمیرو بهینه سازی پست موبیل 132/33 کیلوولت باظرفیت 15 مگاولت آمپر ساخت شرکت میتسوبیشی مستقر در انبار معاونت بهره برداری 02/05/1403 04:19:00 ق.ظ استعلام تعمیرات سرویس پست زمینی با قیمت پایه 600 میلیون ریال و تعمیرات سرویس پست هوایی و پایش و اصلاح ارت با قیمت پایه 2500میلیون ریال با پرایس 01-1403 استعلام تعمیرات سرویس پست زمینی با قیمت پایه 600 میلیون ریال و تعمیرات سرویس پست هوایی و پایش و اصلاح ارت با قیمت پایه 2500میلیون ریال با پرایس 01-1403 02/05/1403 03:22:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای : انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های برق با احداث و توسعه فیدرهای خروجی پست فوق توزیع شهرستان دره شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای : انتقال نیرو و برق رسانی به شبکه های برق با احداث و توسعه فیدرهای خروجی پست فوق توزیع شهرستان دره شهر 01/05/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی توان انجام طراحی، تامین تجهیزات، انجام عملیات مونتاژ، نصب، تست و راه اندازی مربوط به احداث فاز دوم پست 63/400 کیلوولت مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی توان انجام طراحی، تامین تجهیزات، انجام عملیات مونتاژ، نصب، تست و راه اندازی مربوط به احداث فاز دوم پست 63/400 کیلوولت 01/05/1403 10:52:00 ق.ظ مناقصه تهیه و تامین، بارگیری حمل و تخلیه ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ پستها مناقصه تهیه و تامین، بارگیری حمل و تخلیه ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ پستها 01/05/1403 10:39:25 ق.ظ مناقصه افزایش ظرفیت پست 132/20 کیلوولت مدولار تجدید مناقصه افزایش ظرفیت پست 132/20 کیلوولت مدولار تجدید 01/05/1403 10:25:29 ق.ظ مناقصه اصلاح، تعویض و نوسازی پست برق 20 کیلوولت انبار نفت شهید رجایی نوبت دوم مناقصه اصلاح، تعویض و نوسازی پست برق 20 کیلوولت انبار نفت شهید رجایی نوبت دوم 01/05/1403 09:58:58 ق.ظ استعلام احداث و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی،شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی و پست هوایی استعلام احداث و بهینه سازی شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی،شبکه فشار متوسط هوایی و زمینی و پست هوایی 01/05/1403 09:39:00 ق.ظ مناقصه ۰۳-۱۰۰۱-۱ - عملیات تکمیلی پست های برق طرح آبرسانی جم شامل خرید و نصب و کانفیگ تجهیزات حفاظتی تابلوها مناقصه, ۰۳-۱۰۰۱-۱ - عملیات تکمیلی پست های برق طرح آبرسانی جم شامل خرید و نصب و کانفیگ تجهیزات حفاظتی تابلوها 01/05/1403 09:24:32 ق.ظ استعلام اجرای عملیات بازدید . سرویس . تعمیرات دوره ای و رفع معایب اضطراری پست های برق مجموعه حرم مطهر حضر ت رضا علیه السلام - قرارداد 1403 استعلام اجرای عملیات بازدید . سرویس . تعمیرات دوره ای و رفع معایب اضطراری پست های برق مجموعه حرم مطهر حضر ت رضا علیه السلام - قرارداد 1403 01/05/1403 09:22:00 ق.ظ استعلام خرید 15 عدد کیس صنعتی به همراه باربری جهت سیستم اتوماسیون SAT پست های فوق توزیع استعلام خرید 15 عدد کیس صنعتی به همراه باربری جهت سیستم اتوماسیون SAT پست های فوق توزیع 01/05/1403 09:01:00 ق.ظ استعلام بازدید دوره ای یکدستگاه دیزل ژنراتور سرپرستی پست بانک آذربایجان غربی استعلام بازدید دوره ای یکدستگاه دیزل ژنراتور سرپرستی پست بانک آذربایجان غربی 01/05/1403 09:01:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید دوم مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید دوم مناقصه انجام خدمات نگهداری و تعمیرات 01/05/1403 08:52:00 ق.ظ استعلام احداث شبکه فشار متوسط زمینی جهت توسعه فیدرهای پست فوق توزیع حامد واقع در بلوار صادقی شماره بایگانی 8333001 استعلام احداث شبکه فشار متوسط زمینی جهت توسعه فیدرهای پست فوق توزیع حامد واقع در بلوار صادقی شماره بایگانی 8333001 01/05/1403 08:51:00 ق.ظ استعلام احداث شبکه فشار متوسط زمینی جهت خروجی پست حامد به سمت کیوسک یک ششصد - فیدر آپادانا از پست فوق توزیع شماره بایگانی 8332847 استعلام احداث شبکه فشار متوسط زمینی جهت خروجی پست حامد به سمت کیوسک یک ششصد - فیدر آپادانا از پست فوق توزیع شماره بایگانی 8332847 01/05/1403 08:46:00 ق.ظ مناقصات عمومی توسعه دو بی خط 230 کیلوولت در پست 230.63 کیلوولت - نوبت دوم مناقصات عمومی توسعه دو بی خط 230 کیلوولت در پست 230.63 کیلوولت - نوبت دوم 01/05/1403 08:45:18 ق.ظ استعلام حداث شبکه فشار متوسط زمینی جهت اصلاح خروجی های پست فوق توزیع حامد حدفاصل مسدان فردوسی تا پست شهدای برق در فردوسی 2 شماره بایگانی 8333010 استعلام حداث شبکه فشار متوسط زمینی جهت اصلاح خروجی های پست فوق توزیع حامد حدفاصل مسدان فردوسی تا پست شهدای برق در فردوسی 2 شماره بایگانی 8333010 01/05/1403 08:23:00 ق.ظ استعلام هزینه حفاری و نصب لوله پلی اتیلن جهت تامین اب شرب پست400حسنکیف استعلام هزینه حفاری و نصب لوله پلی اتیلن جهت تامین اب شرب پست400حسنکیف 01/05/1403 07:55:00 ق.ظ استعلام توسعه و احداث فیدر شبکه فشار متوسط دو مداره خروجی پست 6 فلک الدین طبق دستورکار و کروکی پیوست استعلام توسعه و احداث فیدر شبکه فشار متوسط دو مداره خروجی پست 6 فلک الدین طبق دستورکار و کروکی پیوست 01/05/1403 06:46:00 ق.ظ استعلام قرارداد تعدیل بار پست پر بارشهر کوار و حومه فازسوم در محدوده برق کوار -الزام شرایط اختصاصی -بارکذاری مدارک-ضمانت نامه بانکی استعلام قرارداد تعدیل بار پست پر بارشهر کوار و حومه فازسوم در محدوده برق کوار -الزام شرایط اختصاصی -بارکذاری مدارک-ضمانت نامه بانکی 01/05/1403 06:18:00 ق.ظ استعلام قرارداد تعدیل بار پست پر بارشهر کوار و حومه فازاول در محدوده برق کوار -الزام شرایط اختصاصی -بارکذاری مدارک-ضمانت نامه بانکی استعلام قرارداد تعدیل بار پست پر بارشهر کوار و حومه فازاول در محدوده برق کوار -الزام شرایط اختصاصی -بارکذاری مدارک-ضمانت نامه بانکی 01/05/1403 06:18:00 ق.ظ استعلام عملیات تست و راه اندازی مدارات تابلوهای کنترلی و حفاظت پست 132 کنارسیاه استعلام عملیات تست و راه اندازی مدارات تابلوهای کنترلی و حفاظت پست 132 کنارسیاه 01/05/1403 06:12:00 ق.ظ استعلام احداث پست هوایی جهت رفع افت ولتاژ و نصا چراغ از محل اعتبارات عمرانی استعلام احداث پست هوایی جهت رفع افت ولتاژ و نصا چراغ از محل اعتبارات عمرانی 01/05/1403 05:48:00 ق.ظ استعلام قرارداد تعدیل بار پست پر بارشهر کوار فاز دوم محدوده برق کوار -الزام شرایط اختصاصی -بارگذاری مدارک-ضمانت بانکی استعلام قرارداد تعدیل بار پست پر بارشهر کوار فاز دوم محدوده برق کوار -الزام شرایط اختصاصی -بارگذاری مدارک-ضمانت بانکی 01/05/1403 05:44:00 ق.ظ مناقصه اصلاح، تعویض و نوسازی پست برق 20 کیلوولت انبار نفت شهید رجایی مناقصه اصلاح، تعویض و نوسازی پست برق 20 کیلوولت انبار نفت شهید رجایی 01/05/1403 05:07:23 ق.ظ استعلام بهسازی شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و پست هوایی میدان خروجی سمیرم به صورت نیمه کلید در دست با مبلغ پایه3.400.000.00ریال (جنس 1.750 دستمزد 1.650) استعلام بهسازی شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط و پست هوایی میدان خروجی سمیرم به صورت نیمه کلید در دست با مبلغ پایه3.400.000.00ریال (جنس 1.750, دستمزد 1.650) 01/05/1403 03:11:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید عملیات تکمیلی پست های برق طرح آبرسانی جم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تجدید عملیات تکمیلی پست های برق طرح آبرسانی جم 31/04/1403 11:47:00 ق.ظ استعلام قرداد تعدیل بار پست پر بار شهر کوار و حومه فاز سوم محدوده مدیریت برق کوار -الزام شرایط اختصاصی -بارگذازی مدارک- ضمانت نامه بانکی استعلام قرداد تعدیل بار پست پر بار شهر کوار و حومه فاز سوم محدوده مدیریت برق کوار -الزام شرایط اختصاصی -بارگذازی مدارک- ضمانت نامه بانکی 31/04/1403 10:47:00 ق.ظ مناقصه، خرید خدمات مشاوره 1403.34_ انجام خدمات مشاوره کامل برای احداث پست 132/20 کیلوولت جیرفت(4) میانچیل مناقصه، خرید خدمات مشاوره 1403.34_ انجام خدمات مشاوره کامل برای احداث پست 132/20 کیلوولت جیرفت(4) میانچیل 31/04/1403 10:34:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات ساختمانی جهت احداث پست 20/63 کیلوولت سیار رازی استعلام انجام عملیات ساختمانی جهت احداث پست 20/63 کیلوولت سیار رازی 31/04/1403 10:32:00 ق.ظ استعلام تصفیه شیمیایی آنلاین روغن یک دستگاه ترانسفورماتور 132/11 کیلوولت GE مربوط به پست برق پاسارگاد خرمشهر مطابق با مشخصات فنی پیوست و بهمراه هزینه بیمه استعلام تصفیه شیمیایی آنلاین روغن یک دستگاه ترانسفورماتور 132/11 کیلوولت GE مربوط به پست برق پاسارگاد خرمشهر مطابق با مشخصات فنی پیوست و بهمراه هزینه بیمه 31/04/1403 09:56:00 ق.ظ استعلام قرارداد تعدیل بار پست پر بارشهر در محدوده برق کوار و حومه فاز دوم الزام شرایط اختصاصی -بارگذاری مدارک -ضمانت نامه بانکی استعلام قرارداد تعدیل بار پست پر بارشهر در محدوده برق کوار و حومه فاز دوم الزام شرایط اختصاصی -بارگذاری مدارک -ضمانت نامه بانکی 31/04/1403 09:16:00 ق.ظ استعلام تعمیرات پستهای زمینی(لطف بفرمایید براورد قیمت را در صفحه 12 اعلام وبارگذاری فرمایید) استعلام تعمیرات پستهای زمینی(لطف بفرمایید براورد قیمت را در صفحه 12 اعلام وبارگذاری فرمایید) 31/04/1403 09:03:00 ق.ظ مناقصه احداث پست برق خانه هنرمندان مناقصه احداث پست برق خانه هنرمندان 31/04/1403 09:12:47 ق.ظ استعلام پکیچ نصب پست هوایی جهت رفع پرباری براساس طرح های شماره S02566444S02566525 S02566524 S01561936 در محدوده برق کهریزک بمبلغ 13.964.889.214 ریال استعلام پکیچ نصب پست هوایی جهت رفع پرباری براساس طرح های شماره S02566444,S02566525, S02566524, S01561936, در محدوده برق کهریزک بمبلغ 13.964.889.214 ریال 31/04/1403 08:46:00 ق.ظ استعلام تابلو پست هوایی طرح جدید با کلید اتوماتیک 100 و 200 آمپر(مطابق با شرایط و مشخصات فنی پیوست) تحویل فوری و پرداخت بصورت نقد می باشد استعلام تابلو پست هوایی طرح جدید با کلید اتوماتیک 100 و 200 آمپر(مطابق با شرایط و مشخصات فنی پیوست) تحویل فوری و پرداخت بصورت نقد می باشد 31/04/1403 08:11:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات خرید و اجرای پست برق و بازسازی پروژه ایستگاههای پمپاژ کوه سبز شهرستان مرودشت مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات خرید و اجرای پست برق و بازسازی پروژه ایستگاههای پمپاژ کوه سبز شهرستان مرودشت 31/04/1403 07:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 2 دستگاه فیدر 63 کیلوولت در پست 230 کیلوولت الغدیر (EPC) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث 2 دستگاه فیدر 63 کیلوولت در پست 230 کیلوولت الغدیر (EPC) 31/04/1403 07:51:00 ق.ظ مناقصه عملیات خرید و اجرای پست برق و بازسازی پروژه ایستگاههای پمپاژ کوه سبز شهرستان مرودشت مناقصه, عملیات خرید و اجرای پست برق و بازسازی پروژه ایستگاههای پمپاژ کوه سبز شهرستان مرودشت 31/04/1403 07:51:44 ق.ظ استعلام حداث با مصالح یک باب ساختمان پست برق 20 کیلو ولت به ابعاد 6m*12m در دو طبقه سازه ای با زیر بنای 144 متر مربع مطابق با مشخصات فنی شرح لیست پیوست استعلام حداث با مصالح یک باب ساختمان پست برق 20 کیلو ولت به ابعاد 6m*12m در دو طبقه سازه ای با زیر بنای 144 متر مربع مطابق با مشخصات فنی شرح لیست پیوست 31/04/1403 07:49:00 ق.ظ مناقصه طراحی ، تامین تجهیزات عملیات ساختمانی ، نصب ، آزمون و راه اندازی احداث 2 دستگاه فیدر - نوبت دوم مناقصه طراحی ، تامین تجهیزات عملیات ساختمانی ، نصب ، آزمون و راه اندازی احداث 2 دستگاه فیدر - نوبت دوم 31/04/1403 07:42:57 ق.ظ فراخوان ارزیابی مشاوران انجام خدمات مشاوره کامل برای احداث پست 132/20 کیلوولت - نوبت دوم فراخوان ارزیابی مشاوران انجام خدمات مشاوره کامل برای احداث پست 132/20 کیلوولت - نوبت دوم 31/04/1403 07:37:05 ق.ظ استعلام استعلام تنظیم رله های فیدرهای 5062 و 5072 و رفع نواقص پست های برق سایت های یک و چهار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی استعلام استعلام تنظیم رله های فیدرهای 5062 و 5072 و رفع نواقص پست های برق سایت های یک و چهار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی 31/04/1403 07:01:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری تجهیزات پست برق- نوبت دوم مناقصه انجام خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری تجهیزات پست برق- نوبت دوم 31/04/1403 06:56:34 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات تکمیلی پستهای برق طرح آبرسانی جم شامل خرید و نصب و کانفیگ تجهیزات حفاظتی تابلوهای MV و... تجدید مناقصه عملیات تکمیلی پستهای برق طرح آبرسانی جم شامل خرید و نصب و کانفیگ تجهیزات حفاظتی تابلوهای MV و... 31/04/1403 06:16:57 ق.ظ استعلام قرارداد تعدیل بار پست پر بار شهر کوار و حومه فاز دوم مدارک- ضمانت نامه بانکی -الزام شرایط اختصاصی - بارگذاری مدارک استعلام قرارداد تعدیل بار پست پر بار شهر کوار و حومه فاز دوم مدارک- ضمانت نامه بانکی -الزام شرایط اختصاصی - بارگذاری مدارک 31/04/1403 05:27:00 ق.ظ استعلام قرارداد تعدیل بار پست پر بارشهر در محدوده برق کوار و حومه فاز یک الزام شرایط اختصاصی -بارگذاری مدارک -ضمانت نامه بانکی استعلام قرارداد تعدیل بار پست پر بارشهر در محدوده برق کوار و حومه فاز یک الزام شرایط اختصاصی -بارگذاری مدارک -ضمانت نامه بانکی 31/04/1403 05:16:00 ق.ظ استعلام قرارداد تعدیل بار پست پر بار شهر کوار و حومه فاز دوم مدارک- ضمانت نامه بانکی -الزام شرایط اختصاصی - بارگذاری مدارک استعلام قرارداد تعدیل بار پست پر بار شهر کوار و حومه فاز دوم مدارک- ضمانت نامه بانکی -الزام شرایط اختصاصی - بارگذاری مدارک 31/04/1403 05:12:00 ق.ظ استعلام تعیین پیمانکار نظافت پستهای زمینی ناحیه شرق طبق مدارک پیوستی استعلام تعیین پیمانکار نظافت پستهای زمینی ناحیه شرق طبق مدارک پیوستی 31/04/1403 04:23:00 ق.ظ استعلام نصب 3 تیر برق 12/400 و بتن 20 تیر برق 12/400 کابل کشی پست هوایی فشار متوسط به طول 1350 متر تهیه و نصب ترانسفورماتور 100 کیلووات استعلام نصب 3 تیر برق 12/400 و بتن 20 تیر برق 12/400 کابل کشی پست هوایی فشار متوسط به طول 1350 متر تهیه و نصب ترانسفورماتور 100 کیلووات 31/04/1403 04:22:00 ق.ظ استعلام نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط هوایی 20کیلوولت و احداث پست هوایی چاه های 10 بوئین زهرا و شهرک مدرس قزوین طبق مدارک پیوست استعلام نیرو رسانی برق با خط فشار متوسط هوایی 20کیلوولت و احداث پست هوایی چاه های 10 بوئین زهرا و شهرک مدرس قزوین طبق مدارک پیوست 31/04/1403 04:22:00 ق.ظ استعلام تابلو کنترل پستهای اتوماسیون (پنج فیدر) و (شش فیدر) مطابق با مشخصات فنی و فرم استعلام بها پیوست. استعلام تابلو کنترل پستهای اتوماسیون (پنج فیدر) و (شش فیدر) مطابق با مشخصات فنی و فرم استعلام بها پیوست. 31/04/1403 04:18:00 ق.ظ