پست و انتقال نیرو info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام واگذاری نگهداری شبکه کابل هوایی استعلام واگذاری نگهداری شبکه کابل هوایی 10/09/1401 08:32:05 ق.ظ مناقصه, آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۲۳۰۱۵- بی ترانس سوم پست ۶۳/۲۰ شهرپرند و افزایش ظرفیت پست ابوذر مناقصه, آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ۱۴۰۱/۲۳۰۱۵- بی ترانس سوم پست ۶۳/۲۰ شهرپرند و افزایش ظرفیت پست ابوذر 10/09/1401 07:59:52 ق.ظ استعلام افزایش ابعاد فونداسیون ترانس پست 400کیلوولت ارجان بهبهان مطابق نقشه و شرایط پیوست. استعلام افزایش ابعاد فونداسیون ترانس پست 400کیلوولت ارجان بهبهان مطابق نقشه و شرایط پیوست. 10/09/1401 07:22:00 ق.ظ استعلام سرویس و تعمیر و برنامه نویسی PLCتابلو کوپلینگ پست برق 20کیلووات فشار قوی بیمارستان استعلام سرویس و تعمیر و برنامه نویسی PLCتابلو کوپلینگ پست برق 20کیلووات فشار قوی بیمارستان 10/09/1401 07:16:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید، هشت دستگاه تابلو 33 کیلوولت پست برق آبشیرینکن سیراف مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای خرید، هشت دستگاه تابلو 33 کیلوولت پست برق آبشیرینکن سیراف 10/09/1401 06:26:00 ق.ظ مناقصه نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه، رفع اتفاقات و خدمات پست های انتقال - نوبت دوم مناقصه نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه، رفع اتفاقات و خدمات پست های انتقال - نوبت دوم 10/09/1401 06:39:47 ق.ظ مناقصه خرید هشت دستگاه تابلو 33 کیلوولت پست برق آبشیرینکن مناقصه خرید هشت دستگاه تابلو 33 کیلوولت پست برق آبشیرینکن 10/09/1401 05:27:24 ق.ظ استعلام اجرای عملیات تعدیل بار خطوط بیست کیلوولت پست رمین شهرستان چابهار مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) استعلام اجرای عملیات تعدیل بار خطوط بیست کیلوولت پست رمین شهرستان چابهار مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) 10/09/1401 04:53:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بلوک 2 ،موتور خانه ،پست برق و احداث پلهای ارتباطی و بخش الحاقیه موتور خانه خوابگاه برادران مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل بلوک 2 ،موتور خانه ،پست برق و احداث پلهای ارتباطی و بخش الحاقیه موتور خانه خوابگاه برادران 09/09/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام تعمیر دستگاه AVR با احتساب هزینه بیمه استعلام تعمیر دستگاه AVR با احتساب هزینه بیمه 09/09/1401 11:48:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدید1401.33_تامین قسمتی از تجهیزات،جایگزینی،نصب،تست و راه اندازی تابلوهای حفاظت و کنترل ،فیدرخانه 20 کیلوو مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای تجدید1401.33_تامین قسمتی از تجهیزات،جایگزینی،نصب،تست و راه اندازی تابلوهای حفاظت و کنترل ،فیدرخانه 20 کیلوو 09/09/1401 10:18:00 ق.ظ استعلام پست توزیع برق ساختمان در حال احداث استعلام پست توزیع برق ساختمان در حال احداث 09/09/1401 10:14:00 ق.ظ استعلام پروژه مقاوم سازی پست های هوایی شهری (2997) استعلام پروژه مقاوم سازی پست های هوایی شهری (2997) 09/09/1401 10:13:00 ق.ظ استعلام خدمات مهندسی خطوط ارتباطی 132 کیلوولت پست های خراسان استعلام خدمات مهندسی خطوط ارتباطی 132 کیلوولت پست های خراسان 09/09/1401 09:24:00 ق.ظ استعلام برکناری شبکه فشار متوسط ، احداث روشنایی معابر ، پست هوایی روستایی دفکاندر - به شرح مدارک پیوست - خرم آباد 2 شماره استعلام :2-1401 – تجدید استعلام برکناری شبکه فشار متوسط ، احداث روشنایی معابر ، پست هوایی روستایی دفکاندر - به شرح مدارک پیوست - خرم آباد 2 شماره استعلام :2-1401 – تجدید 09/09/1401 08:38:00 ق.ظ مناقصه خرید کولرهای پست های انتقال و فوق توزیع نوبت دوم مناقصه خرید کولرهای پست های انتقال و فوق توزیع نوبت دوم 09/09/1401 08:25:50 ق.ظ استعلام تجدید اجرای پروژه های تعمیرات پست های هوائی امور برق شهرستان دهاقان سال 1401 استعلام تجدید اجرای پروژه های تعمیرات پست های هوائی امور برق شهرستان دهاقان سال 1401 09/09/1401 07:42:00 ق.ظ مناقصه بروزرسانی سیستم اسکادا در 18 پست انتقال - نوبت دوم مناقصه بروزرسانی سیستم اسکادا در 18 پست انتقال - نوبت دوم 09/09/1401 07:54:20 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی به صورت تامین مالی پیمانکار جهت احداث پست 230.63.20 کیلوولت- نوبت دوم فراخوان ارزیابی کیفی به صورت تامین مالی پیمانکار جهت احداث پست 230.63.20 کیلوولت- نوبت دوم 09/09/1401 07:36:22 ق.ظ مناقصه پروژه توسعه فیدر 20 کیلوولت در پست های 63.20 کیلوولت ... مناقصه پروژه توسعه فیدر 20 کیلوولت در پست های 63.20 کیلوولت ... 09/09/1401 07:05:55 ق.ظ تجدید مناقصه تامین قسمتی از تجهیزات، جایگزینی، نصب، تست و راه اندازی تابلوهای حفاظت و کنترل، فیدرخانه 20 کیلوولت و ...- نوبت دوم تجدید مناقصه تامین قسمتی از تجهیزات، جایگزینی، نصب، تست و راه اندازی تابلوهای حفاظت و کنترل، فیدرخانه 20 کیلوولت و ...- نوبت دوم 09/09/1401 06:37:32 ق.ظ استعلام خرید برقگیر فشار ضعیف و فیوز پیچاز جهت حفاظت از تابلوهای توزیع داخلی استعلام خرید برقگیر فشار ضعیف و فیوز پیچاز جهت حفاظت از تابلوهای توزیع داخلی 09/09/1401 06:08:00 ق.ظ استعلام اورهال و روتین پست برق زمینی 20KV 100KVA و تابلوهای MV استعلام اورهال و روتین پست برق زمینی 20KV 100KVA و تابلوهای MV 09/09/1401 06:07:00 ق.ظ استعلام خرید 80 دستگاه سیستم جهت اتوماسیون پستها(مطابق شرح پیوست) استعلام خرید 80 دستگاه سیستم جهت اتوماسیون پستها(مطابق شرح پیوست) 09/09/1401 05:58:00 ق.ظ استعلام خرید مانیتور و متعلقات لازم جهت اتوماسیون پستها(مطابق شرح پیوست) استعلام خرید مانیتور و متعلقات لازم جهت اتوماسیون پستها(مطابق شرح پیوست) 09/09/1401 05:47:00 ق.ظ استعلام رله ثانویه حفاظت پست برق 20 کیلوولت به همراه تابلو و متعلقات و منبع تغذیه به همراه ترانس جریان (CT) شینه ای (مناسب قلم فوق) استعلام رله ثانویه حفاظت پست برق 20 کیلوولت به همراه تابلو و متعلقات و منبع تغذیه به همراه ترانس جریان (CT) شینه ای (مناسب قلم فوق) 09/09/1401 01:58:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز پست برق 20 کیلو وات پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز پست برق 20 کیلو وات پردیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان 08/09/1401 11:26:00 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری عملیات تامین لوازم یدکی خطوط ...- نوبت دوم تجدید مناقصه واگذاری عملیات تامین لوازم یدکی خطوط ...- نوبت دوم 08/09/1401 11:29:50 ق.ظ مناقصه افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهای T1 , T2 و توسعه سه فیدر خروجی 33 کیلوولت در پست ... مناقصه افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهای T1 , T2 و توسعه سه فیدر خروجی 33 کیلوولت در پست ... 08/09/1401 11:21:46 ق.ظ استعلام انجام تست های کامل گاز برای پست 400 بندرعباس و 230 جاسک و کپسول SF6 موجود انبار مرکزی استعلام انجام تست های کامل گاز برای پست 400 بندرعباس و 230 جاسک و کپسول SF6 موجود انبار مرکزی 08/09/1401 11:04:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه خرید رله های حفاظتی پستهای انتقال - نوبت اول و دوم اصلاحیه مناقصه خرید رله های حفاظتی پستهای انتقال - نوبت اول و دوم 08/09/1401 11:14:31 ق.ظ مناقصه نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه، رفع اتفاقات و خدمات پست های انتقال مناقصه نگهداری، تعمیرات پیشگیرانه، رفع اتفاقات و خدمات پست های انتقال 08/09/1401 11:08:12 ق.ظ مناقصه, آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ۱۴۰۱/۲۳۰۱۳- احداث پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ GIS کریم خان (به صورت EPCF) مناقصه, آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ۱۴۰۱/۲۳۰۱۳- احداث پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ GIS کریم خان (به صورت EPCF) 08/09/1401 10:09:37 ق.ظ استعلام توسعه و اصلاح خط 20 و پست هوایی کوثر به شرح پیوست استعلام توسعه و اصلاح خط 20 و پست هوایی کوثر به شرح پیوست 08/09/1401 10:08:00 ق.ظ استعلام عملیات سرویس و تعمیر پست برق 20 کیلو وات به شرح لیست پیوستی ایرانکد مشابه ارائه گواهی بازدید و پیش فاکتور پیوست در سامانه الزامی استعلام عملیات سرویس و تعمیر پست برق 20 کیلو وات به شرح لیست پیوستی ایرانکد مشابه ارائه گواهی بازدید و پیش فاکتور پیوست در سامانه الزامی 08/09/1401 10:07:00 ق.ظ استعلام عملیات تهیه مصالح و احداث ساختمان پست توزیع برق سوله های خواروبار و خشکبار میدان مرکزی میوه و تره بار استعلام عملیات تهیه مصالح و احداث ساختمان پست توزیع برق سوله های خواروبار و خشکبار میدان مرکزی میوه و تره بار 08/09/1401 09:57:00 ق.ظ مناقصه, طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ۶۶/۲۰ کیلوولت نورآباد (به روش EPC)شماره ۱۱۳-۱۴۰۱ مناقصه, طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ۶۶/۲۰ کیلوولت نورآباد (به روش EPC)شماره ۱۱۳-۱۴۰۱ 08/09/1401 09:56:45 ق.ظ استعلام تعمیرات پست های هوایی و خط 20 برق نمین به شرح پیوست استعلام تعمیرات پست های هوایی و خط 20 برق نمین به شرح پیوست 08/09/1401 09:28:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی به منظور تهیه لیست کوتاه آگهی فراخوان ارزیابی کیفی به منظور تهیه لیست کوتاه 08/09/1401 09:42:22 ق.ظ استعلام تکمیل کارهای باقیمانده ساختمانی پست 400 کیلوولت نیروگاه جهرم استعلام تکمیل کارهای باقیمانده ساختمانی پست 400 کیلوولت نیروگاه جهرم 08/09/1401 08:47:00 ق.ظ استعلام مطابق فرم استعلام و دو برگ لیست اجناس پیوست ، ضمنا کالا مشابه اعلام گردیده استعلام مطابق فرم استعلام و دو برگ لیست اجناس پیوست ، ضمنا کالا مشابه اعلام گردیده 08/09/1401 08:45:00 ق.ظ استعلام تعمیر و سرویس پستهای زمینی امور یک برق اردبیل به شرح پیوست استعلام تعمیر و سرویس پستهای زمینی امور یک برق اردبیل به شرح پیوست 08/09/1401 08:23:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی به صورت تامین مالی پیمانکار جهت احداث پست 230.63.20 کیلوولت فراخوان ارزیابی کیفی به صورت تامین مالی پیمانکار جهت احداث پست 230.63.20 کیلوولت 08/09/1401 08:25:32 ق.ظ تجدید مناقصه تامین قسمتی از تجهیزات، جایگزینی، نصب، تست و راه اندازی تابلوهای حفاظت و کنترل، فیدرخانه 20 کیلوولت و ... تجدید مناقصه تامین قسمتی از تجهیزات، جایگزینی، نصب، تست و راه اندازی تابلوهای حفاظت و کنترل، فیدرخانه 20 کیلوولت و ... 08/09/1401 07:57:57 ق.ظ مناقصه خرید کابل های توسعه پست 400 کیلوولت- نوبت دوم مناقصه خرید کابل های توسعه پست 400 کیلوولت- نوبت دوم 08/09/1401 07:24:18 ق.ظ استعلام عملیات حمل ، نصب، جایگزینی ، تست و راه اندازی فیدرهای ورودی و خروجی 20 کیلوولت در پست 20/63 کیلوولت جمکران استعلام عملیات حمل ، نصب، جایگزینی ، تست و راه اندازی فیدرهای ورودی و خروجی 20 کیلوولت در پست 20/63 کیلوولت جمکران 08/09/1401 06:28:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران به منظور تهیه لیست کوتاه پیمانکاران جهت دعوت به مناقصات پروژه های احداث پستهای 63 مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران به منظور تهیه لیست کوتاه پیمانکاران جهت دعوت به مناقصات پروژه های احداث پستهای 63 08/09/1401 06:27:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهایT1 و T2 و توسعه سه فیدر خروجی 33کیلوولت در پست دژپل مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای افزایش ظرفیت ترانسفورماتورهایT1 و T2 و توسعه سه فیدر خروجی 33کیلوولت در پست دژپل 08/09/1401 06:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات ساختمانی و تاسیساتی توسعه پست 132کیلوولت هرمز مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات ساختمانی و تاسیساتی توسعه پست 132کیلوولت هرمز 08/09/1401 06:26:00 ق.ظ استعلام مطابق فرم استعلام و دو برگ لیست اجناس پیوست ، ضمنا کالا مشابه اعلام گردیده استعلام مطابق فرم استعلام و دو برگ لیست اجناس پیوست ، ضمنا کالا مشابه اعلام گردیده 08/09/1401 05:33:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای پوشش عایقی شش پست برق در استان خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد طبق شرایط پیوست . استعلام تهیه و اجرای پوشش عایقی شش پست برق در استان خوزستان و کهگیلویه و بویر احمد طبق شرایط پیوست . 08/09/1401 05:32:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات مقاوم سازی بخش ساختمانی پست 230کیلوولت پهل 61-1401 مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات مقاوم سازی بخش ساختمانی پست 230کیلوولت پهل 61-1401 07/09/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات افزایش ظرفیت پست20/63 کیلوولت آق قلا مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای عملیات افزایش ظرفیت پست20/63 کیلوولت آق قلا 07/09/1401 11:39:00 ق.ظ استعلام فلوتر سطح سوخت دیزل ژنراتور پست اصلی استعلام فلوتر سطح سوخت دیزل ژنراتور پست اصلی 07/09/1401 11:50:50 ق.ظ استعلام عملیات اجرای دیوار کشی کشویی پیش ساخته پست 132 کیلو ولت جغتای استعلام عملیات اجرای دیوار کشی کشویی پیش ساخته پست 132 کیلو ولت جغتای 07/09/1401 11:20:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات بازدید ،تعمیر و بازسازی و سرویس کامل پستهای زمینی معیوب درمدیریتهای غرب وشرق گرگان وگنبد برابر شرح خدمات و حجم کار پیوست استعلام اجرای عملیات بازدید ،تعمیر و بازسازی و سرویس کامل پستهای زمینی معیوب درمدیریتهای غرب وشرق گرگان وگنبد برابر شرح خدمات و حجم کار پیوست 07/09/1401 11:19:00 ق.ظ استعلام خرید درپوش بتنی پیش ساخته جهت پست 230 کیلوولت چابهار مطابق شرایط (پیوست) استعلام خرید درپوش بتنی پیش ساخته جهت پست 230 کیلوولت چابهار مطابق شرایط (پیوست) 07/09/1401 11:06:00 ق.ظ استعلام یک مجموعه سینی و لدر به همراه کلیه متعلقات پست 132 اهرم استعلام یک مجموعه سینی و لدر به همراه کلیه متعلقات پست 132 اهرم 07/09/1401 10:52:00 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20 کیلوولت مناقصه طراحی، تامین تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20 کیلوولت 07/09/1401 11:08:13 ق.ظ استعلام توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه های فشار ضعیف و متوسط و روشنایی معابر و پست هوایی درسطح مدیریت توزیع برق شهرستان تفرش بصورت ( نیمه کلید در دست ) استعلام توسعه ، احداث و بهینه سازی شبکه های فشار ضعیف و متوسط و روشنایی معابر و پست هوایی درسطح مدیریت توزیع برق شهرستان تفرش بصورت ( نیمه کلید در دست ) 07/09/1401 10:41:00 ق.ظ استعلام احداث و اصلاح ،بهینه سازی و برکناری شبکه فشار ضعیف،متوسط و پست هوایی روستا کناروند به شرح پیوست استعلام احداث و اصلاح ،بهینه سازی و برکناری شبکه فشار ضعیف،متوسط و پست هوایی روستا کناروند به شرح پیوست 07/09/1401 10:38:00 ق.ظ استعلام (شبکه فشار ضعیف زمینی _700) _(شبکه فشار ضعیف هوایی _500) _(KVA تا 315 KVA هوایی ازپست های هوایی از 15_800)_(هوایی kv شبکه های 50_400) استعلام (شبکه فشار ضعیف زمینی _700) _(شبکه فشار ضعیف هوایی _500) _(KVA تا 315 KVA هوایی ازپست های هوایی از 15_800)_(هوایی kv شبکه های 50_400) 07/09/1401 10:36:00 ق.ظ استعلام احداث و بهینه سازی وبرکناری شبکه فشار ضعیف،متوسط و پست هوایی روستاهای دلی آباد و سین آباد به شرح مدارک پیوست استعلام احداث و بهینه سازی وبرکناری شبکه فشار ضعیف،متوسط و پست هوایی روستاهای دلی آباد و سین آباد به شرح مدارک پیوست 07/09/1401 10:30:00 ق.ظ استعلام اصلاح و بهینه سازی وبرکناری شبکه فشار ضعیف ،متوسط و پست هوایی روستا اسدخانی و الک آباد به شرح مدارک پیوست استعلام اصلاح و بهینه سازی وبرکناری شبکه فشار ضعیف ،متوسط و پست هوایی روستا اسدخانی و الک آباد به شرح مدارک پیوست 07/09/1401 09:42:00 ق.ظ مناقصه طراحی، تامین تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20 کیلوولت مناقصه طراحی، تامین تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20 کیلوولت 07/09/1401 09:44:13 ق.ظ مناقصه بروزرسانی سیستم اسکادا در 18 پست انتقال مناقصه بروزرسانی سیستم اسکادا در 18 پست انتقال 07/09/1401 08:58:55 ق.ظ مناقصه, طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ۶۶/۲۰کیلوولت جهرم۴ (به روشEPC)شماره ۱۱۰-۱۴۰۱ مناقصه, طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ۶۶/۲۰کیلوولت جهرم۴ (به روشEPC)شماره ۱۱۰-۱۴۰۱ 07/09/1401 08:31:40 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20کیلوولت جهرم4 (به روش EPC) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20کیلوولت جهرم4 (به روش EPC) 07/09/1401 08:19:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20کیلوولت نورآباد (به روش EPC) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) دو مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست 66/20کیلوولت نورآباد (به روش EPC) 07/09/1401 08:19:00 ق.ظ تجدید مناقصه واگذاری عملیات تامین لوازم یدکی خطوط ... تجدید مناقصه واگذاری عملیات تامین لوازم یدکی خطوط ... 07/09/1401 08:16:35 ق.ظ مناقصه طراحی،تامین تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست 66.20 کیلوولت  مناقصه طراحی،تامین تجهیزات ، نصب، تست و راه اندازی پست 66.20 کیلوولت  07/09/1401 06:58:22 ق.ظ استعلام عملیات اجرایی ورود و خروج خط 63 کیلوولت شهرضا-سمیرم در پست 230 کیلوولت سمیرم طبق مشخصات فنی پیوست استعلام عملیات اجرایی ورود و خروج خط 63 کیلوولت شهرضا-سمیرم در پست 230 کیلوولت سمیرم طبق مشخصات فنی پیوست 07/09/1401 06:41:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بروز رسانی سیستم اسکادا در 18 پست انتقال مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بروز رسانی سیستم اسکادا در 18 پست انتقال 07/09/1401 05:49:00 ق.ظ استعلام اصلاح،نصب و تعویض تجهیزات پستهای توزیع استعلام اصلاح،نصب و تعویض تجهیزات پستهای توزیع 07/09/1401 05:32:00 ق.ظ استعلام خرید ترانسفورماتور ولتاژ 63 کیلوولت باسبارهای پست دروازه قرآن طبق فایل پیوست استعلام خرید ترانسفورماتور ولتاژ 63 کیلوولت باسبارهای پست دروازه قرآن طبق فایل پیوست 07/09/1401 05:09:00 ق.ظ استعلام، سوییچگیر کامل فشارضعیف جهت استفاده در پست برق استعلام، سوییچگیر کامل فشارضعیف جهت استفاده در پست برق 07/09/1401 04:16:38 ق.ظ استعلام ساخت و تحویل بدنه پست کمپکت (ساخت کیوسک) مطابق درخواست استعلام ساخت و تحویل بدنه پست کمپکت (ساخت کیوسک) مطابق درخواست 07/09/1401 01:17:00 ب.ظ استعلام تامین استراکچرهای مورد نیاز پروژه توسعه پست شهید رحیم آباد کلاچای (یک مجموعه بشرح پیوست) استعلام تامین استراکچرهای مورد نیاز پروژه توسعه پست شهید رحیم آباد کلاچای (یک مجموعه بشرح پیوست) 06/09/1401 11:40:00 ق.ظ استعلام تعمیرات ساختمانی پست های زمینی اداره برق امیرکلا استعلام تعمیرات ساختمانی پست های زمینی اداره برق امیرکلا 06/09/1401 10:30:00 ق.ظ استعلام نصب برج نوری پست کورین طبق شرایط پیوست استعلام نصب برج نوری پست کورین طبق شرایط پیوست 06/09/1401 10:10:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی بخش ساختمانی پست 230 کیلوولت - نوبت دوم مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی بخش ساختمانی پست 230 کیلوولت - نوبت دوم 06/09/1401 10:20:55 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی احداث سه دستگاه پست 20/63 کیلوولت(پست های پیامبر اعظم ،معراج و اندیشه 5) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی احداث سه دستگاه پست 20/63 کیلوولت(پست های پیامبر اعظم ،معراج و اندیشه 5) 06/09/1401 10:01:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی احداث دو دستگاه پست 63/20 کیلوولت (پست های احمدآباد و رباط کریم) مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی احداث دو دستگاه پست 63/20 کیلوولت (پست های احمدآباد و رباط کریم) 06/09/1401 10:00:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای دمونتاژ و عیب یابی ترانسفورماتور 230/63 کیلوولت 180 مگاولت آمپر آلستوم پست بعثت نیروگاهی (T8) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای دمونتاژ و عیب یابی ترانسفورماتور 230/63 کیلوولت 180 مگاولت آمپر آلستوم پست بعثت نیروگاهی (T8) 06/09/1401 09:58:00 ق.ظ مناقصه احداث پست برق 6.6/0.4 کیلوولت بافر 2 به روش EPC- نوبت دوم مناقصه احداث پست برق 6.6/0.4 کیلوولت بافر 2 به روش EPC- نوبت دوم 06/09/1401 09:18:43 ق.ظ استعلام اجرای کابل کشی جهت اتصال پست برق جدید (طبق لیست پیوست ) استعلام اجرای کابل کشی جهت اتصال پست برق جدید (طبق لیست پیوست ) 06/09/1401 08:13:00 ق.ظ تجدید مناقصه احداث کامل اتصالات 132 کیلوولت پست نوبت دوم تجدید مناقصه احداث کامل اتصالات 132 کیلوولت پست نوبت دوم 06/09/1401 08:29:16 ق.ظ مناقصه افزایش ظرفیت پست 63.20 کیلوولت نوبت دوم  مناقصه افزایش ظرفیت پست 63.20 کیلوولت 06/09/1401 08:28:06 ق.ظ استعلام واگذاری اجرای عملیات تعدیل بار خطوط بیست کیلو ولت پست رمین شهرستان چابهار مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) استعلام واگذاری اجرای عملیات تعدیل بار خطوط بیست کیلو ولت پست رمین شهرستان چابهار مطابق با شرایط پیوست (تامین کالا با کارفرما) 06/09/1401 07:55:00 ق.ظ استعلام عملیات تهیه واحداث خط برق وپست هوایی چاه آب شرب روستای سنگک از توابع شهرستان ساوه مبلغ برآورد اولیه : 4.490.140.661 ریال استعلام عملیات تهیه واحداث خط برق وپست هوایی چاه آب شرب روستای سنگک از توابع شهرستان ساوه مبلغ برآورد اولیه : 4.490.140.661 ریال 06/09/1401 07:27:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری،حمل وتخلیه یک ترانس از انبارفجر به پست ارجان بهبهان وبارگیری،حمل وتخلیه یک ترانس از پست ارجان بهبهان به انبار فجر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بارگیری،حمل وتخلیه یک ترانس از انبارفجر به پست ارجان بهبهان وبارگیری،حمل وتخلیه یک ترانس از پست ارجان بهبهان به انبار فجر 06/09/1401 07:07:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کابل های توسعه پست 400کیلوولت شهید هاشمی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کابل های توسعه پست 400کیلوولت شهید هاشمی 06/09/1401 07:07:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید ترانسفورماتور های جریان و ولتاژ خازنی پست های انتقال و فوق توزیع به صورت تامین مالی فروشنده (PF)-تجدید مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی خرید ترانسفورماتور های جریان و ولتاژ خازنی پست های انتقال و فوق توزیع به صورت تامین مالی فروشنده (PF)-تجدید 06/09/1401 07:03:00 ق.ظ استعلام (KVA تا 315 KVA پست های هوایی از 15_800)_ (شبکه فشار ضعیف هوایی _500) _(شبکه فشار ضعیف زمینی _700) _اداره توزیع برق امام زاده هاشم استعلام (KVA تا 315 KVA پست های هوایی از 15_800)_ (شبکه فشار ضعیف هوایی _500) _(شبکه فشار ضعیف زمینی _700) _اداره توزیع برق امام زاده هاشم 06/09/1401 06:04:00 ق.ظ استعلام افزایش ابعاد فونداسیون ترانس پست 400کیلوولت ارجان بهبهان مطابق نقشه و شرایط پیوست. استعلام افزایش ابعاد فونداسیون ترانس پست 400کیلوولت ارجان بهبهان مطابق نقشه و شرایط پیوست. 06/09/1401 05:26:00 ق.ظ استعلام عملیات تهیه مصالح و احداث پست برق، سرویس بهداشتی و اتاق برق بازار روز کوثر 2 واقع در اصفهان، سپاهان شهر، بلوار غدیر، خیابان فاتح استعلام عملیات تهیه مصالح و احداث پست برق، سرویس بهداشتی و اتاق برق بازار روز کوثر 2 واقع در اصفهان، سپاهان شهر، بلوار غدیر، خیابان فاتح 06/09/1401 05:06:00 ق.ظ مناقصه خرید کابل های توسعه پست 400 کیلوولت مناقصه خرید کابل های توسعه پست 400 کیلوولت 06/09/1401 05:12:22 ق.ظ استعلام خدمات مهندسی خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه پست 20/132/400 کیلوولت چناران استعلام خدمات مهندسی خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه پست 20/132/400 کیلوولت چناران 05/09/1401 11:41:00 ق.ظ استعلام اورهال و روتین پست برق زمینی 20KV 100KVA و تابلوهای MV استعلام اورهال و روتین پست برق زمینی 20KV 100KVA و تابلوهای MV 05/09/1401 11:13:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی بخش ساختمانی پست 230 کیلوولت مناقصه اجرای عملیات مقاوم سازی بخش ساختمانی پست 230 کیلوولت 05/09/1401 11:12:55 ق.ظ