سمپاشی ساختمان و طعمه گذاری info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام تهیه سم و سمپاشی و افت زدایی گردگیری نمونه های تاکسیدرمی 12 موزه استان استعلام تهیه سم و سمپاشی و افت زدایی گردگیری نمونه های تاکسیدرمی 12 موزه استان 04/05/1403 07:23:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زنده گیری و جمع آوری سگ های بلاصاحب در سطح شهر سیرجان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زنده گیری و جمع آوری سگ های بلاصاحب در سطح شهر سیرجان 03/05/1403 10:02:00 ق.ظ استعلام زنده گیری سگهای ولگرد برابر فهرست بهامندرج در استعلام ، برگه استعلام قیمت تکمیل و مهر وامضاء شده ودر سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد > استعلام زنده گیری سگهای ولگرد برابر فهرست بهامندرج در استعلام ، برگه استعلام قیمت تکمیل و مهر وامضاء شده ودر سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد > 03/05/1403 08:12:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زنده گیری سگ های بلاصاحب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زنده گیری سگ های بلاصاحب 03/05/1403 07:55:00 ق.ظ استعلام پیشگیری و مبارزه با آفات نمونه ها و سمپاشی مخازن علمی، نمایشگاه و کارگاه تاکسیدرمی استعلام پیشگیری و مبارزه با آفات نمونه ها و سمپاشی مخازن علمی، نمایشگاه و کارگاه تاکسیدرمی 03/05/1403 07:35:00 ق.ظ مناقصه انجام زنده گیری سگهای بلا صاحب سطح - نوبت دوم مناقصه انجام زنده گیری سگهای بلا صاحب سطح - نوبت دوم 03/05/1403 07:36:36 ق.ظ استعلام ساماندهی، مدیریت و کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب شهر تبریز استعلام ساماندهی، مدیریت و کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب شهر تبریز 03/05/1403 07:05:00 ق.ظ مناقصه اجرای امور خدماتی مجموعه تفریحی و توریستی پارک جنگلی...- نوبت دوم مناقصه اجرای امور خدماتی مجموعه تفریحی و توریستی پارک جنگلی...- نوبت دوم 02/05/1403 10:23:58 ق.ظ مناقصه عملیات جمع آوری حمل و دفع زباله های شهری، رفت و روب معابر عمومی پاک سازی و شست و شوی جداول... مناقصه عملیات جمع آوری حمل و دفع زباله های شهری، رفت و روب معابر عمومی پاک سازی و شست و شوی جداول... 02/05/1403 09:45:21 ق.ظ تجدید مناقصه عقد قرارداد زنده گیری و جمع آوری سگ های بلاصاحب در سطح شهر تجدید مناقصه عقد قرارداد زنده گیری و جمع آوری سگ های بلاصاحب در سطح شهر 02/05/1403 05:05:41 ق.ظ استعلام جمع آوری سگهای بلاصاحب ( از طریق زنده گیری ) استعلام جمع آوری سگهای بلاصاحب ( از طریق زنده گیری ) 02/05/1403 04:05:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات زنده گیری و جمع آوری سگ های بلاصاحب از سطح شهر سیرجان استعلام انجام عملیات زنده گیری و جمع آوری سگ های بلاصاحب از سطح شهر سیرجان 02/05/1403 03:23:00 ق.ظ تجدید سوم مناقصه ضدعفونی نمودن انبارهای استیجاری بندر امام خمینی (ره) نوبت دوم تجدید سوم مناقصه ضدعفونی نمودن انبارهای استیجاری بندر امام خمینی (ره) نوبت دوم 01/05/1403 11:23:43 ق.ظ تجدید سوم مناقصه ضدعفونی نمودن انبارهای استیجاری بندر امام خمینی (ره) تجدید سوم مناقصه ضدعفونی نمودن انبارهای استیجاری بندر امام خمینی (ره) 01/05/1403 10:05:07 ق.ظ استعلام زنده گیری سگ های بلاصاحب به تعداد 800 قلاده استعلام زنده گیری سگ های بلاصاحب به تعداد 800 قلاده 01/05/1403 09:35:00 ق.ظ استعلام لایروبی محوطه فرودگاه استعلام لایروبی محوطه فرودگاه 01/05/1403 08:53:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ضدعفونی نمودن انبارهای استیجاری در بندر امام خمینی (ره) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ضدعفونی نمودن انبارهای استیجاری در بندر امام خمینی (ره) 01/05/1403 08:49:00 ق.ظ استعلام سم پاشی و طعمه گذاری بیمارستان فیاض بخش متراژ حدود33300متر مربع لطفاً فایل پیوست با دقت و حوصله مطالعه فرمایید با تشکر بازدید الزامی است استعلام سم پاشی و طعمه گذاری بیمارستان فیاض بخش متراژ حدود33300متر مربع لطفاً فایل پیوست با دقت و حوصله مطالعه فرمایید با تشکر بازدید الزامی است 01/05/1403 07:29:00 ق.ظ استعلام جمع اوری سگ های ولگرد(2000قلاده)طبق مشخصات پیوست،پیوست توسط تامین کننده تایید مهروامضاگردد استعلام جمع اوری سگ های ولگرد(2000قلاده)طبق مشخصات پیوست،پیوست توسط تامین کننده تایید مهروامضاگردد 01/05/1403 06:07:00 ق.ظ استعلام طعمه گذاری علیه جوندگان موذی و بهسازی محیط طبق لیست پیوست اعلام قیمت شود بازدید از محل الزامی- محل پروژه پارک فناوری هرمزگان استعلام طعمه گذاری علیه جوندگان موذی و بهسازی محیط طبق لیست پیوست اعلام قیمت شود بازدید از محل الزامی- محل پروژه پارک فناوری هرمزگان 01/05/1403 06:04:00 ق.ظ استعلام درخصوص سم پاشی طبقات طبق شرایط پیوست استعلام درخصوص سم پاشی طبقات طبق شرایط پیوست 31/04/1403 10:44:00 ق.ظ استعلام استعلام بهاء قرارداد مبارزه با ناقلین و حشرات موذی و ..در کل فضای بیمارستان ولایت طبق لیست پیوستی فرم استعلام بهای پیوستی تکمیل و بارگذاری گردد. استعلام استعلام بهاء قرارداد مبارزه با ناقلین و حشرات موذی و ..در کل فضای بیمارستان ولایت طبق لیست پیوستی فرم استعلام بهای پیوستی تکمیل و بارگذاری گردد. 31/04/1403 06:57:00 ق.ظ استعلام استعلام بهاء قرارداد مبارزه با ناقلین و حشرات موذی و ..در کل فضای بیمارستان ولایت طبق لیست پیوستی فرم استعلام بهای پیوستی تکمیل و بارگذاری گردد. استعلام استعلام بهاء قرارداد مبارزه با ناقلین و حشرات موذی و ..در کل فضای بیمارستان ولایت طبق لیست پیوستی فرم استعلام بهای پیوستی تکمیل و بارگذاری گردد. 31/04/1403 04:14:00 ق.ظ استعلام زنده گیری و جمع آوری سگ های بلا صاحب استعلام زنده گیری و جمع آوری سگ های بلا صاحب 31/04/1403 02:37:00 ب.ظ استعلام زنده گیری و جمع آوری سگهای ولگرد و انتقال آنها به مرکز نگهداری و نگهداری موارد زنده گیری شده و در صورت ضرورت معدم سازی نمونه های مریض استعلام زنده گیری و جمع آوری سگهای ولگرد و انتقال آنها به مرکز نگهداری و نگهداری موارد زنده گیری شده و در صورت ضرورت معدم سازی نمونه های مریض 30/04/1403 08:48:00 ق.ظ استعلام سم پاشی و طعمه گذاری و تله گذاری موش استعلام سم پاشی و طعمه گذاری و تله گذاری موش 30/04/1403 06:29:00 ق.ظ استعلام جهت جمع آوری سگهای ولگرد سطح شهر بجنورد ( سگهای بلا صاحب) استعلام جهت جمع آوری سگهای ولگرد سطح شهر بجنورد ( سگهای بلا صاحب) 30/04/1403 05:50:00 ق.ظ استعلام شرایط اختصاصی جهت انعقادقراردادسمپاشی -دارابودن مجوزازدانشگاه علوم پزشکی استان ک ب -بومی بودن استان ک ب -طبق لیست پیوست - استعلام شرایط اختصاصی جهت انعقادقراردادسمپاشی -دارابودن مجوزازدانشگاه علوم پزشکی استان ک ب -بومی بودن استان ک ب -طبق لیست پیوست - 30/04/1403 09:06:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات زنده گیری و جمع آوری سگ های بلاصاحب از سطح شهر و انتقال به سایت حیوانات بلاصاحب واقع در کیلومتر 19 جاده سیرجان - بندرعباس استعلام انجام عملیات زنده گیری و جمع آوری سگ های بلاصاحب از سطح شهر و انتقال به سایت حیوانات بلاصاحب واقع در کیلومتر 19 جاده سیرجان - بندرعباس 27/04/1403 08:32:00 ق.ظ تجدید مناقصه زنده گیری، جمع آوری، ساماندهی و کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب ...- نوبت دوم تجدید مناقصه زنده گیری، جمع آوری، ساماندهی و کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب ...- نوبت دوم 27/04/1403 07:52:21 ق.ظ استعلام زنده گیری و انتقال گوزن زرد و آهو از سه استان ایلام ،زنجان و البرز به استان اردبیل و سرشماری حیات وحش با نظارت اداره حیات وحش استعلام زنده گیری و انتقال گوزن زرد و آهو از سه استان ایلام ،زنجان و البرز به استان اردبیل و سرشماری حیات وحش با نظارت اداره حیات وحش 27/04/1403 06:36:00 ق.ظ مناقصه انجام زنده گیری سگهای بلا صاحب سطح مناقصه انجام زنده گیری سگهای بلا صاحب سطح 27/04/1403 05:25:02 ق.ظ استعلام انجام عملیات سمپاشی سطح استان "مطابق شرایط خصوصی پیوست " استعلام انجام عملیات سمپاشی سطح استان "مطابق شرایط خصوصی پیوست " 24/04/1403 09:23:00 ق.ظ استعلام سم پاشی و طعمه گذاری طبق شرح نیاز پیوست استعلام سم پاشی و طعمه گذاری طبق شرح نیاز پیوست 24/04/1403 06:21:00 ق.ظ استعلام استعلام زنده گیری سگهای بلاصاحب استعلام استعلام زنده گیری سگهای بلاصاحب 24/04/1403 04:33:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات سمپاشی سطح استان "مطابق شرایط خصوصی پیوست " استعلام انجام عملیات سمپاشی سطح استان "مطابق شرایط خصوصی پیوست " 24/04/1403 03:31:00 ق.ظ مناقصه اجرای امور خدماتی مربوط به مجموعه تفریحی و توریستی مناقصه اجرای امور خدماتی مربوط به مجموعه تفریحی و توریستی 23/04/1403 10:50:41 ق.ظ استعلام سم پاشی و طعمه گذاری شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب (شرح در پیوست) استعلام سم پاشی و طعمه گذاری شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب (شرح در پیوست) 23/04/1403 08:06:00 ق.ظ استعلام قرارداد طعمه گذاری و سم پاشی محیط بیمارستان شهداء و مراکز خدمات جامع سلامت مرکز بهداشت دهگلان استعلام قرارداد طعمه گذاری و سم پاشی محیط بیمارستان شهداء و مراکز خدمات جامع سلامت مرکز بهداشت دهگلان 23/04/1403 05:13:00 ق.ظ استعلام مقابله با حیوانات موذی ( مشخصات در فایل پیوست ایران کد مشابه است ) استعلام مقابله با حیوانات موذی ( مشخصات در فایل پیوست ایران کد مشابه است ) 23/04/1403 04:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیتهای خدمات شهری و پشتیبانی شهرداری جنگل مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام فعالیتهای خدمات شهری و پشتیبانی شهرداری جنگل 21/04/1403 08:11:00 ق.ظ استعلام سم پاشی و طعمه گذاری بیمارستان فیاض بخش به متراژ حدود33300متر مربع طبق شرایط پیوست استعلام سم پاشی و طعمه گذاری بیمارستان فیاض بخش به متراژ حدود33300متر مربع طبق شرایط پیوست 21/04/1403 06:04:00 ق.ظ استعلام سمپاشی و طعمه گذاری بیمارستان متراژ حدود 33300مترمربع به مدت یکسال طبق شرایط پیوست استعلام سمپاشی و طعمه گذاری بیمارستان متراژ حدود 33300مترمربع به مدت یکسال طبق شرایط پیوست 21/04/1403 05:29:00 ق.ظ استعلام زنده گیری سگ های بلاصاحب استعلام زنده گیری سگ های بلاصاحب 21/04/1403 02:33:00 ق.ظ استعلام جمع آوری زنده گیری سگ های ولگرد سطح شهر حسن آباد فشافویه استعلام جمع آوری زنده گیری سگ های ولگرد سطح شهر حسن آباد فشافویه 20/04/1403 06:25:00 ق.ظ استعلام جمع آوری زنده گیری سگ های ولگرد سطح شهر حسن آباد فشافویه استعلام جمع آوری زنده گیری سگ های ولگرد سطح شهر حسن آباد فشافویه 20/04/1403 06:25:00 ق.ظ استعلام شستشو ، ویدیو متری ، سمپاشی و اصلاح منهول استعلام شستشو ، ویدیو متری ، سمپاشی و اصلاح منهول 20/04/1403 06:18:00 ق.ظ استعلام سمپاشی 5000متر فضا جهت موش ومار وسوسک در سه مرحله تسویه 60روز کاری به فایل ضمیمه مراجعه شود استعلام سمپاشی 5000متر فضا جهت موش ومار وسوسک در سه مرحله تسویه 60روز کاری به فایل ضمیمه مراجعه شود 20/04/1403 05:27:00 ق.ظ اصلاحیه مناقصه عمومی انجام کارهای خدماتی... اصلاحیه مناقصه عمومی انجام کارهای خدماتی... 19/04/1403 10:57:45 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی زنده گیری ، جمع آوری ساماندهی و کنترل جمعیت سگهای بدون صاحب ، عقیم سازی ، تزریق واکسن ، و ... مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه عمومی زنده گیری ، جمع آوری ساماندهی و کنترل جمعیت سگهای بدون صاحب ، عقیم سازی ، تزریق واکسن ، و ... 19/04/1403 10:38:00 ق.ظ استعلام واگذاری عملیات زنده گیری،جمع آوری، پلاک کوبی و تحویل سگهای بلاصاحب به پناهگاه شهرداری استعلام واگذاری عملیات زنده گیری،جمع آوری، پلاک کوبی و تحویل سگهای بلاصاحب به پناهگاه شهرداری 19/04/1403 08:09:00 ق.ظ استعلام تنظیف ، ضدعفونی و سمپاشی 500.000 متر مربع انبارهای ذخیره سازی گندم وارداتی در انبارهای بندر امام خمینی ره به شرح فایل پیوستی استعلام تنظیف ، ضدعفونی و سمپاشی 500.000 متر مربع انبارهای ذخیره سازی گندم وارداتی در انبارهای بندر امام خمینی ره به شرح فایل پیوستی 19/04/1403 06:49:00 ق.ظ استعلام عملیات اجرای فرایند امور مربوط به عقیم سازی و پلاک گذاری سگ های بلا صاحب در سطح شهر شاهرود مطابق شرایط پیوست استعلام عملیات اجرای فرایند امور مربوط به عقیم سازی و پلاک گذاری سگ های بلا صاحب در سطح شهر شاهرود مطابق شرایط پیوست 18/04/1403 09:49:00 ق.ظ استعلام عملیات سمپاشی کلیه اماکن و محوطه ها جهت محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شیراز(مطابق با شرایط اختصاصی پیوست) استعلام عملیات سمپاشی کلیه اماکن و محوطه ها جهت محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شیراز(مطابق با شرایط اختصاصی پیوست) 18/04/1403 09:44:00 ق.ظ استعلام سمپاشی وطعمه گزاری بیمارستان15خرداد ورامین،درمانگاه امانی پاکدشت،دستغیب قرچک،اشرفی ورامین و شهدای پاکدشت استعلام سمپاشی وطعمه گزاری بیمارستان15خرداد ورامین،درمانگاه امانی پاکدشت،دستغیب قرچک،اشرفی ورامین و شهدای پاکدشت 18/04/1403 08:23:00 ق.ظ استعلام برگ درخواست ضمیمه قبل از پیشنهاد قیمت مطالعه گردد.مبنا می باشد. استعلام برگ درخواست ضمیمه قبل از پیشنهاد قیمت مطالعه گردد.مبنا می باشد. 18/04/1403 06:51:00 ق.ظ استعلام استعلام زنده گیری سگ های بلاصاحب محمدشهر با نظارت خدمات شهر و امور شهر تلفن پاسخگو : 35705000 داخلی 601 و 607 (تجدید مرحله سوم) استعلام استعلام زنده گیری سگ های بلاصاحب محمدشهر با نظارت خدمات شهر و امور شهر تلفن پاسخگو : 35705000 داخلی 601 و 607 (تجدید مرحله سوم) 18/04/1403 06:08:00 ق.ظ استعلام سمپاشی بیمارستان با متراژ حدود 33300مترمربع طبق شرایط*فایل پیوست* استعلام سمپاشی بیمارستان با متراژ حدود 33300مترمربع طبق شرایط*فایل پیوست* 18/04/1403 05:58:00 ق.ظ استعلام قرارداد یکساله جهت سمپاشی تمام نقاط ساختمانهای اداره کل (2ساختمان) علیه سوسک و موش-4 نوبت در سال بازدید و تکمیل و پیوست فرم بازدید الزامیست استعلام قرارداد یکساله جهت سمپاشی تمام نقاط ساختمانهای اداره کل (2ساختمان) علیه سوسک و موش-4 نوبت در سال بازدید و تکمیل و پیوست فرم بازدید الزامیست 17/04/1403 03:50:00 ق.ظ استعلام کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب استعلام کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب 16/04/1403 11:15:00 ق.ظ استعلام جمع آوری سگهای بلاصاحب ( از طریق زنده گیری ) استعلام جمع آوری سگهای بلاصاحب ( از طریق زنده گیری ) 16/04/1403 09:12:00 ق.ظ مناقصه پروژه خرید مخازن زباله شهری (فاز (1) .... تجدید نوبت دوم مناقصه پروژه خرید مخازن زباله شهری (فاز (1) .... تجدید نوبت دوم 16/04/1403 09:21:39 ق.ظ استعلام سم پاشی توضیحات در فایل پیوست استعلام سم پاشی توضیحات در فایل پیوست 16/04/1403 08:39:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه کنترل جمعیت و ساماندهی حیوانات بلاصاحب شهر اسلامشهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه کنترل جمعیت و ساماندهی حیوانات بلاصاحب شهر اسلامشهر 16/04/1403 08:33:00 ق.ظ استعلام سم پاشی موزه طبق لیست پیوست استعلام سم پاشی موزه طبق لیست پیوست 16/04/1403 06:09:00 ق.ظ استعلام سم پاشی و طعمه گذاری طبق قرارداد استعلام سم پاشی و طعمه گذاری طبق قرارداد 14/04/1403 07:21:00 ق.ظ استعلام جمع آوری سگ های ولگرد(2000 قلاده)طبق مشخصات پیوست،پیوست توسط تامین کننده تایید مهروامضاگردد. استعلام جمع آوری سگ های ولگرد(2000 قلاده)طبق مشخصات پیوست،پیوست توسط تامین کننده تایید مهروامضاگردد. 14/04/1403 07:20:00 ق.ظ استعلام شرایط استعلام اجرای عملیات ج.نده کشی حاشیه شهر و روستاهای تابعه شهرستان سرپل ذهاب استعلام شرایط استعلام اجرای عملیات ج.نده کشی حاشیه شهر و روستاهای تابعه شهرستان سرپل ذهاب 14/04/1403 07:18:00 ق.ظ استعلام سم پاشی فضای داخلی و خارجی بیمارستان به مدت یکسال استعلام سم پاشی فضای داخلی و خارجی بیمارستان به مدت یکسال 14/04/1403 04:42:00 ق.ظ استعلام انتخاب پیمانکار انجام خدمات مبارزه با حشرات، جوندگان و جانوران موذی خطوط 1 و 2 شرکت بهره برداری قطار شهری استعلام انتخاب پیمانکار انجام خدمات مبارزه با حشرات، جوندگان و جانوران موذی خطوط 1 و 2 شرکت بهره برداری قطار شهری 13/04/1403 12:29:01 ب.ظ مناقصه عمومی انجام کارهای خدماتی...- نوبت دوم مناقصه عمومی انجام کارهای خدماتی...- نوبت دوم 13/04/1403 11:44:04 ق.ظ استعلام زنده گیری سگ های بلاصاحب استعلام زنده گیری سگ های بلاصاحب 13/04/1403 10:07:00 ق.ظ استعلام سم پاشی فضای فیزیکی بیمارستان در سال1403 استعلام سم پاشی فضای فیزیکی بیمارستان در سال1403 13/04/1403 09:48:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات مربوط به عقیم سازی سگهای بلاصاحب توسط دکتر دامپزشک در سایت نگهداری حیوانات استعلام انجام خدمات مربوط به عقیم سازی سگهای بلاصاحب توسط دکتر دامپزشک در سایت نگهداری حیوانات 13/04/1403 07:42:00 ق.ظ استعلام عملیات سمپاشی کلیه اماکن و محوطه ها در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شیراز(مطابق با شرایط اختصاصی پیوست) استعلام عملیات سمپاشی کلیه اماکن و محوطه ها در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شیراز(مطابق با شرایط اختصاصی پیوست) 13/04/1403 05:23:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات پشتیبانی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات پشتیبانی 13/04/1403 05:17:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات زنده گیری و جمع آوری سگ های بلاصاحب از سطح شهر انتقال به سایت حیوانات شهرداری سیرجان استعلام انجام عملیات زنده گیری و جمع آوری سگ های بلاصاحب از سطح شهر انتقال به سایت حیوانات شهرداری سیرجان 13/04/1403 04:22:00 ق.ظ استعلام سمپاشی کلیه ساختمانهای دادگستری استان تهران (120 ساختمان ) داخل تهران و شهرستانهای اطراف استعلام سمپاشی کلیه ساختمانهای دادگستری استان تهران (120 ساختمان ) داخل تهران و شهرستانهای اطراف 13/04/1403 03:51:00 ق.ظ استعلام واگذاری عملیات زنده گیری،جمع آوری، پلاک کوبی و تحویل سگهای بلاصاحب به پناهگاه شهرداری استعلام واگذاری عملیات زنده گیری،جمع آوری، پلاک کوبی و تحویل سگهای بلاصاحب به پناهگاه شهرداری 12/04/1403 09:44:00 ق.ظ استعلام جمع آوری و زنده گیری سگ های ولگرد در سطح پالایشگاه یازدهم (فاز13) مطابق فایل پیوست و رعایت الزامات HSE وزارت نفت و دستورالعمل های مرتبط با آن سازمان استعلام جمع آوری و زنده گیری سگ های ولگرد در سطح پالایشگاه یازدهم (فاز13) مطابق فایل پیوست و رعایت الزامات HSE وزارت نفت و دستورالعمل های مرتبط با آن سازمان 12/04/1403 09:17:00 ق.ظ مناقصه عمومی انجام کارهای خدماتی... مناقصه عمومی انجام کارهای خدماتی... 12/04/1403 08:32:45 ق.ظ تجدید دوم مناقصه ضدعفونی نمودن انبارهای استیجاری ...- نوبت دوم تجدید دوم مناقصه ضدعفونی نمودن انبارهای استیجاری ...- نوبت دوم 12/04/1403 08:06:39 ق.ظ استعلام واگذاری سم پاشی بیمارستان طبق فایل پیوست تسویه شش ماهه الصاق پیش فاکتور الزامی استعلام واگذاری سم پاشی بیمارستان طبق فایل پیوست تسویه شش ماهه الصاق پیش فاکتور الزامی 12/04/1403 06:31:00 ق.ظ استعلام طبق لیست پیوستی استعلام طبق لیست پیوستی 12/04/1403 03:23:00 ق.ظ مناقصه عمومی تک مرحله ای خدمات سمپاشی و محلول پاشی فضای سبز سطح شهر مناقصه عمومی تک مرحله ای خدمات سمپاشی و محلول پاشی فضای سبز سطح شهر 11/04/1403 09:24:59 ق.ظ استعلام استعلام بهاء قرارداد مبارزه با ناقلین و حشرات موذی شامل مگس،پشه،سوسری آلمانی،سوسری آمریکایی،موش و ..در کل فضای بیمارستان ولایت استعلام استعلام بهاء قرارداد مبارزه با ناقلین و حشرات موذی شامل مگس،پشه،سوسری آلمانی،سوسری آمریکایی،موش و ..در کل فضای بیمارستان ولایت 11/04/1403 09:07:00 ق.ظ استعلام سم پاشی کل بخش ها و واحدهای بیمارستان+منهول های فاضلاب بیمارستان - به مساحت 5000 متر مربع در دو مرحله استعلام سم پاشی کل بخش ها و واحدهای بیمارستان+منهول های فاضلاب بیمارستان - به مساحت 5000 متر مربع در دو مرحله 11/04/1403 05:24:00 ق.ظ مناقصه عقد قرارداد زنده گیری و جمع آوری سگ های بلاصاحب در سطح شهر نوبت دوم  مناقصه عقد قرارداد زنده گیری و جمع آوری سگ های بلاصاحب در سطح شهر نوبت دوم  11/04/1403 05:03:49 ق.ظ مناقصه خدمات سمپاشی محلول پاشی فضای سبز سطح شهر  مناقصه خدمات سمپاشی محلول پاشی فضای سبز سطح شهر  10/04/1403 11:20:01 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ضدعفونی نمودن انبارهای استیجاری در بندر امام خمینی (ره) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای ضدعفونی نمودن انبارهای استیجاری در بندر امام خمینی (ره) 10/04/1403 09:34:00 ق.ظ استعلام جمع آوری سگهای بلا صاحب استعلام جمع آوری سگهای بلا صاحب 10/04/1403 08:23:00 ق.ظ استعلام واگذاری حمع آوری و زنده گیری و عقیم سازی و تامین مکان نگه داشت سگهای ولگرد استعلام واگذاری حمع آوری و زنده گیری و عقیم سازی و تامین مکان نگه داشت سگهای ولگرد 10/04/1403 07:54:00 ق.ظ استعلام پیمانکار واجد شرایط جهت عقیم سازی سگ های ولگرد با حضور مسئولین خدمات شهری و تحویل به شهرداری (محل عقیم سازی در سایت پسماد شهرداری استعلام پیمانکار واجد شرایط جهت عقیم سازی سگ های ولگرد با حضور مسئولین خدمات شهری و تحویل به شهرداری (محل عقیم سازی در سایت پسماد شهرداری 10/04/1403 05:26:00 ق.ظ استعلام جمع آوری سگهای ولگرد (بلا صاحب) از سطح شهر بجنورد شرایط در پیوست میباشد استعلام جمع آوری سگهای ولگرد (بلا صاحب) از سطح شهر بجنورد شرایط در پیوست میباشد 10/04/1403 05:25:00 ق.ظ استعلام -سم پاشی فصلی (تابستان) به میزان 22 هزار متر مربع و طعمه گذاری موش (مطابق فایل پیوست) استعلام -سم پاشی فصلی (تابستان) به میزان 22 هزار متر مربع و طعمه گذاری موش (مطابق فایل پیوست) 10/04/1403 04:28:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات عقیم سازی سگ های بلاصاحب در سایت حیوانات شهرداری سیرجان استعلام انجام عملیات عقیم سازی سگ های بلاصاحب در سایت حیوانات شهرداری سیرجان 10/04/1403 04:17:00 ق.ظ استعلام استعلام واگذاری انجام عملیات سمپاشی و طعمه گذاری استعلام استعلام واگذاری انجام عملیات سمپاشی و طعمه گذاری 10/04/1403 03:33:00 ق.ظ تجدید دوم مناقصه ضدعفونی نمودن انبارهای استیجاری ... تجدید دوم مناقصه ضدعفونی نمودن انبارهای استیجاری ... 09/04/1403 12:03:33 ب.ظ مناقصه پروژه خرید مخازن زباله شهری (فاز (1) .... مناقصه پروژه خرید مخازن زباله شهری (فاز (1) .... 09/04/1403 10:42:19 ق.ظ استعلام انجام سمپاشی فضای داخل و محوطه ی بیرونی بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه استعلام انجام سمپاشی فضای داخل و محوطه ی بیرونی بیمارستان حضرت نبی اکرم (ص) عسلویه 09/04/1403 09:52:00 ق.ظ