سمپاشی ساختمان و طعمه گذاری info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام انجام کلیه خدمات مبارزه باناقلین،سمپاشی وامحاء حشرات،جوندگان موذی وجانوران زهرآگین وجمع آوری حیوانات مزاحم وولگرد مرکزتوحیدسنندج ازطریق استعلام بهاء استعلام انجام کلیه خدمات مبارزه باناقلین،سمپاشی وامحاء حشرات،جوندگان موذی وجانوران زهرآگین وجمع آوری حیوانات مزاحم وولگرد مرکزتوحیدسنندج ازطریق استعلام بهاء 13/09/1401 11:23:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات نگهداری و صیانت از محوطه مسکونی و صنعتی،معابر و فضای سبز،تنظیفات و پاکسازی و سم پاشی فضای سبز منطقه بهرگان مناقصه شمار مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی ارائه خدمات نگهداری و صیانت از محوطه مسکونی و صنعتی،معابر و فضای سبز،تنظیفات و پاکسازی و سم پاشی فضای سبز منطقه بهرگان مناقصه شمار 13/09/1401 10:14:00 ق.ظ مناقصه انجام خدمات تنظیفات، پاکسازی، سمپاشی فضای سبز، توسعه و نگهداری... مناقصه انجام خدمات تنظیفات، پاکسازی، سمپاشی فضای سبز، توسعه و نگهداری... 13/09/1401 07:56:23 ق.ظ استعلام جمع آوری ، زنده گیری و ساماندهی سگ های بلاصاحب استعلام جمع آوری ، زنده گیری و ساماندهی سگ های بلاصاحب 13/09/1401 06:09:00 ق.ظ مناقصه مبارزه با جانوران و حشرات موذی به روش سم پاشی و طعمه گذاری مناقصه مبارزه با جانوران و حشرات موذی به روش سم پاشی و طعمه گذاری 12/09/1401 04:53:04 ق.ظ مناقصه جمع آوری و عقیم سازی سگ های دوره گرد و بلاصاحب مناقصه جمع آوری و عقیم سازی سگ های دوره گرد و بلاصاحب 10/09/1401 06:46:53 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری وعیم سازی سگهای بلاصاحب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری وعیم سازی سگهای بلاصاحب 10/09/1401 06:28:00 ق.ظ مناقصه مبارزه با جانوران و حشرات موذی به روش سم پاشی و طعمه گذاری مناقصه مبارزه با جانوران و حشرات موذی به روش سم پاشی و طعمه گذاری 10/09/1401 05:34:38 ق.ظ مناقصه مبارزه با جانوران و حشرات موذی به روش سم پاشی و طعمه گذاری مناقصه مبارزه با جانوران و حشرات موذی به روش سم پاشی و طعمه گذاری 09/09/1401 06:26:35 ق.ظ استعلام -سم پاشی کل طبقات ساختمان مرکزی پتروشیمی مطابق فایل پیوست استعلام -سم پاشی کل طبقات ساختمان مرکزی پتروشیمی مطابق فایل پیوست 09/09/1401 02:05:00 ب.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه مبارزه با جانوران و حشرات موذی به روش سم پاشی و طعمه گذاری نوبت دوم  فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه مبارزه با جانوران و حشرات موذی به روش سم پاشی و طعمه گذاری نوبت دوم  08/09/1401 09:56:52 ق.ظ استعلام انجام عملیات زنده گیری وساماندهی سگهای ولگرد وبلا صاحب طبق مشخصات پیوست شرایط پرداخت طبق مشخصات پیوست استعلام انجام عملیات زنده گیری وساماندهی سگهای ولگرد وبلا صاحب طبق مشخصات پیوست شرایط پرداخت طبق مشخصات پیوست 06/09/1401 10:55:00 ق.ظ فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه مبارزه با جانوران و حشرات موذی به روش سم پاشی و طعمه گذاری فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه مبارزه با جانوران و حشرات موذی به روش سم پاشی و طعمه گذاری 06/09/1401 10:15:19 ق.ظ استعلام جمع آوری ، زنده گیری و ساماندهی سگ های بلاصاحب استعلام جمع آوری ، زنده گیری و ساماندهی سگ های بلاصاحب 05/09/1401 11:44:00 ق.ظ استعلام سمپاشی سالیانه مرکز درمانی /پرداخت سه ماهه /فایل پیوستی و توضیحات دارد / استعلام سمپاشی سالیانه مرکز درمانی /پرداخت سه ماهه /فایل پیوستی و توضیحات دارد / 05/09/1401 11:33:00 ق.ظ استعلام سم پاشی سوسری ورتیل وعقرب استعلام سم پاشی سوسری ورتیل وعقرب 05/09/1401 10:52:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات جمع آوری سگ های ولگرد در نواحی شرکتی استعلام اجرای عملیات جمع آوری سگ های ولگرد در نواحی شرکتی 03/09/1401 04:49:00 ق.ظ استعلام انسنتیتو پاستور تهران در نظر دارد خدمات سم پاشی مبارزه با حشرات و جوندگان را برابر شرایط پیوست به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید استعلام انسنتیتو پاستور تهران در نظر دارد خدمات سم پاشی مبارزه با حشرات و جوندگان را برابر شرایط پیوست به شرکت واجد صلاحیت واگذار نماید 02/09/1401 07:44:00 ق.ظ استعلام جمع آوری سگ های ولگرد جهت رفع ایراد و پاسخ به سوالات پیشنهاد دهندگان در** وقت اداری**، با کارشناس این واحد آقای خضری 09177702360 تماس حاصل فرمایید. استعلام جمع آوری سگ های ولگرد جهت رفع ایراد و پاسخ به سوالات پیشنهاد دهندگان در** وقت اداری**، با کارشناس این واحد آقای خضری 09177702360 تماس حاصل فرمایید. 02/09/1401 07:26:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد - نوبت دوم تجدید مناقصه انجام زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد 02/09/1401 07:33:41 ق.ظ استعلام کنترل و زنده گیری و جمع آوری سگ های بلاصاحب استعلام کنترل و زنده گیری و جمع آوری سگ های بلاصاحب 30/08/1401 08:29:00 ق.ظ استعلام سمپاشی و طعمه گذاری واحدهای ستادی استعلام سمپاشی و طعمه گذاری واحدهای ستادی 29/08/1401 11:34:00 ق.ظ استعلام قراردادخدمات امورمهندسی بهداشت ومبارزه باحیوانات مزاحم فرودگاههای سیستان و بلوچستان استعلام قراردادخدمات امورمهندسی بهداشت ومبارزه باحیوانات مزاحم فرودگاههای سیستان و بلوچستان 28/08/1401 11:09:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر سیرجان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر سیرجان 28/08/1401 10:51:00 ق.ظ استعلام دستگاه فراصوت مدل superpro021 استعلام دستگاه فراصوت مدل superpro021 28/08/1401 07:36:00 ق.ظ استعلام سم پاشی بخش های داخلی ومحوطه ومنازل سازمانی بیمارستان استعلام سم پاشی بخش های داخلی ومحوطه ومنازل سازمانی بیمارستان 28/08/1401 06:37:00 ق.ظ استعلام سم پاشی و طعمه گذاری کلینیک ویژه بیمارستان شهید رجایی بصورت یکجا و مقطوع . ایران کد مشابه استفاده شده است هماهنگی با 09354661220 استعلام سم پاشی و طعمه گذاری کلینیک ویژه بیمارستان شهید رجایی بصورت یکجا و مقطوع . ایران کد مشابه استفاده شده است هماهنگی با 09354661220 26/08/1401 07:08:00 ق.ظ استعلام سم پاشی و طعمه گذاری کلینیک ویژه بیمارستان شهید رجایی بصورت یکجا و مقطوع . ایران کد مشابه استفاده شده است. استعلام سم پاشی و طعمه گذاری کلینیک ویژه بیمارستان شهید رجایی بصورت یکجا و مقطوع . ایران کد مشابه استفاده شده است. 26/08/1401 06:48:00 ق.ظ استعلام جمع آوری ،؛ زنده گیری و ساماندهی سگ های بلاصاحب استعلام جمع آوری ،؛ زنده گیری و ساماندهی سگ های بلاصاحب 25/08/1401 10:10:00 ق.ظ استعلام سم پاشی کلیه فضاهای ساختمان فرهنگستان و مجموعه صبا مشتمل بر هفت طبقه اداری و 4 طبقه پارکینگ و 7 مخزن آثار هنری استعلام سم پاشی کلیه فضاهای ساختمان فرهنگستان و مجموعه صبا مشتمل بر هفت طبقه اداری و 4 طبقه پارکینگ و 7 مخزن آثار هنری 25/08/1401 07:22:00 ق.ظ تجدید مناقصه انجام زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد تجدید مناقصه انجام زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد 25/08/1401 06:27:13 ق.ظ استعلام زنده گیری و ساماندهی سگها های بلا صاحب برابر دستور الغمل و انتقال به محل نگهداری جهت غربالگری استعلام زنده گیری و ساماندهی سگها های بلا صاحب برابر دستور الغمل و انتقال به محل نگهداری جهت غربالگری 25/08/1401 01:10:00 ب.ظ استعلام انجام عملیات زنده گیری و ساماندهی سگهای بلاصاحب و ولگرد استعلام انجام عملیات زنده گیری و ساماندهی سگهای بلاصاحب و ولگرد 23/08/1401 11:42:59 ق.ظ استعلام بهسازی سیستم تهویه وسرویسهای بهداشتی /بهسازی جایگاه نگهداری پسماند /سمپاشی سالیانه مرکز /نصب و رااندازی سیستم اعلام واطفاء حریق استعلام بهسازی سیستم تهویه وسرویسهای بهداشتی /بهسازی جایگاه نگهداری پسماند /سمپاشی سالیانه مرکز /نصب و رااندازی سیستم اعلام واطفاء حریق 23/08/1401 10:18:00 ق.ظ استعلام قرارداد سمپاشی و طعمه گذاری ساختمانهای شرکت یکساله ، سایت ستاد استعلام قرارداد سمپاشی و طعمه گذاری ساختمانهای شرکت یکساله ، سایت ستاد 23/08/1401 03:24:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زنده گیری ، عقیم سازی و نگهداری سگهای بلاصاحب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زنده گیری ، عقیم سازی و نگهداری سگهای بلاصاحب 22/08/1401 11:13:00 ق.ظ استعلام جمع آوری سگ های ولگرد در سطح پالایشگاه یازدهم استعلام جمع آوری سگ های ولگرد در سطح پالایشگاه یازدهم 22/08/1401 10:40:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات زنده گیری وساماندهی سگهای ولگرد وبلا صاحب طبق مشخصات پیوست شرایط پرداخت طبق مشخصات پیوست استعلام انجام عملیات زنده گیری وساماندهی سگهای ولگرد وبلا صاحب طبق مشخصات پیوست شرایط پرداخت طبق مشخصات پیوست 22/08/1401 09:16:00 ق.ظ استعلام زنده گیری سگ های بلاصاحب سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان مطابق با استعلام بهاء پیوست استعلام زنده گیری سگ های بلاصاحب سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان مطابق با استعلام بهاء پیوست 21/08/1401 05:12:00 ق.ظ مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز....- نوبت دوم مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز....- نوبت دوم 17/08/1401 07:45:44 ق.ظ استعلام قرارداد دفع حیوانات و پرندگان مزاحم فرودگاه مهرآباد . ایران کد مشابه است. استعلام قرارداد دفع حیوانات و پرندگان مزاحم فرودگاه مهرآباد . ایران کد مشابه است. 17/08/1401 01:05:00 ب.ظ مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز مناقصه خرید خدمات نگهداری فضای سبز 15/08/1401 06:13:38 ق.ظ استعلام سم پاشی و ضد عفونی اماکن اداری، تاسیسات بندری مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان استعلام سم پاشی و ضد عفونی اماکن اداری، تاسیسات بندری مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان 15/08/1401 04:26:00 ق.ظ استعلام دفع حیوانات و پرندگان مزاحم فرودگاه بین المللی مهرآباد.قرارداد یکساله. ایران کد مشابه است. استعلام دفع حیوانات و پرندگان مزاحم فرودگاه بین المللی مهرآباد.قرارداد یکساله. ایران کد مشابه است. 14/08/1401 11:52:00 ق.ظ استعلام سم پاشی سرویس های بهداشتی و انبارها و ... متراژ تقریبی 2000 متر ساختمان مدیریت درمان جهت هرگونه سوال با شماره 09133414802 تماس حاصل فرمائید استعلام سم پاشی سرویس های بهداشتی و انبارها و ... متراژ تقریبی 2000 متر ساختمان مدیریت درمان جهت هرگونه سوال با شماره 09133414802 تماس حاصل فرمائید 14/08/1401 06:45:00 ق.ظ استعلام بهاء واگذاری کلیه خدمات مبارزه با ناقلین، سمپاشی، امحاء حشرات، جوندگان موذی و... استعلام بهاء واگذاری کلیه خدمات مبارزه با ناقلین، سمپاشی، امحاء حشرات، جوندگان موذی و... 12/08/1401 07:47:50 ق.ظ استعلام زنده گیری، عقیم سازی، واکیسناسیون و رهاسازی استعلام زنده گیری، عقیم سازی، واکیسناسیون و رهاسازی 12/08/1401 06:24:00 ق.ظ استعلام نصب و راه اندازی دستگاههای دورکردن پرندگان ، خزندگان همراه با متریال موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان استعلام نصب و راه اندازی دستگاههای دورکردن پرندگان ، خزندگان همراه با متریال موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 11/08/1401 06:34:00 ق.ظ استعلام سم پاشی و مبارزه با ناقلین و حشرات موذی استعلام سم پاشی و مبارزه با ناقلین و حشرات موذی 11/08/1401 05:54:00 ق.ظ استعلام عقیم سازی سگهای بلاصاحب استعلام عقیم سازی سگهای بلاصاحب 11/08/1401 05:14:00 ق.ظ استعلام قرارداد سم پاشی و طعمه گذاری بنادر تابعه در سال ۱۴۰۱ استعلام قرارداد سم پاشی و طعمه گذاری بنادر تابعه در سال ۱۴۰۱ 10/08/1401 08:15:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات جمع آوری سگ های ولگرد در نواحی شرکتی استعلام اجرای عملیات جمع آوری سگ های ولگرد در نواحی شرکتی 10/08/1401 06:54:00 ق.ظ استعلام قرارداد سم پاشی و طعمه گذاری بنادر تابعه در سال ۱۴۰۱ استعلام قرارداد سم پاشی و طعمه گذاری بنادر تابعه در سال ۱۴۰۱ 09/08/1401 06:54:00 ق.ظ استعلام انجام کلیه خدمات مبارزه باناقلین،سمپاشی وامحاء حشرات،جوندگان موذی وجانوران زهرآگین وجمع آوری حیوانات مزاحم وولگرد مرکزتوحیدسنندج ازطریق استعلام بهاء استعلام انجام کلیه خدمات مبارزه باناقلین،سمپاشی وامحاء حشرات،جوندگان موذی وجانوران زهرآگین وجمع آوری حیوانات مزاحم وولگرد مرکزتوحیدسنندج ازطریق استعلام بهاء 09/08/1401 06:16:00 ق.ظ استعلام پیمانکاری جهت مبارزه با جانوران موذی( موش و ...) استعلام پیمانکاری جهت مبارزه با جانوران موذی( موش و ...) 08/08/1401 11:17:00 ق.ظ استعلام اسپره حشره کش بی بو 240 قوطی - ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد استعلام اسپره حشره کش بی بو 240 قوطی - ایران کد انتخاب شده صرفا جهت تشابه با کالای مورد نظر میباشد 08/08/1401 11:15:00 ق.ظ استعلام نصب و راه اندازی دستگاههای دورکردن پرندگان، خزندگان همراه با خرید متریال موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان استعلام نصب و راه اندازی دستگاههای دورکردن پرندگان، خزندگان همراه با خرید متریال موردنیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 08/08/1401 07:23:00 ق.ظ استعلام دفع حیوانات و پرندگان مزاحم فرودگاه بین المللی مهرآباد.ایران کد مشابه است.به فایل ضمیمه مراجعه شود. استعلام دفع حیوانات و پرندگان مزاحم فرودگاه بین المللی مهرآباد.ایران کد مشابه است.به فایل ضمیمه مراجعه شود. 08/08/1401 01:25:00 ب.ظ استعلام زنده گیری و جمع آوری و عقیم سازی سگهای بلاصاحب در کمال شهر استعلام زنده گیری و جمع آوری و عقیم سازی سگهای بلاصاحب در کمال شهر 08/08/1401 01:23:00 ب.ظ استعلام جمع آوری ، زنده گیری و ساماندهی سگ های بلاصاحب استعلام جمع آوری ، زنده گیری و ساماندهی سگ های بلاصاحب 08/08/1401 01:22:00 ب.ظ استعلام عقیم سازی سگهای بلاصاحب استعلام عقیم سازی سگهای بلاصاحب 07/08/1401 09:57:00 ق.ظ استعلام زنده گیری سگ های بلاصاحب سطح شهر محمدیه وناحیه شهری مهرگان مطابق با استعلام بهاء پیوست استعلام زنده گیری سگ های بلاصاحب سطح شهر محمدیه وناحیه شهری مهرگان مطابق با استعلام بهاء پیوست 07/08/1401 06:11:00 ق.ظ استعلام زنده گیری سگ های بلاصاحب سطح شهر محمدیه وناحیه شهری مهرگان مطابق با استعلام بهاء پیوست استعلام زنده گیری سگ های بلاصاحب سطح شهر محمدیه وناحیه شهری مهرگان مطابق با استعلام بهاء پیوست 07/08/1401 05:47:00 ق.ظ استعلام سم پاشی بیمارستان ومنازل سازمانی-به پیوست مراجعه شود استعلام سم پاشی بیمارستان ومنازل سازمانی-به پیوست مراجعه شود 07/08/1401 05:42:00 ق.ظ استعلام واگذاری عملیات زنده گیری ، جمع اوری ، پلاک کوبی وتحویل سگهای ولگرد و بدون صاحب شهر زنجان استعلام واگذاری عملیات زنده گیری ، جمع اوری ، پلاک کوبی وتحویل سگهای ولگرد و بدون صاحب شهر زنجان 05/08/1401 07:43:00 ق.ظ استعلام دفع آفات موجود (حشرات وجوندگان، گربه سانان و ....) مرکز آموزشی درمانی نمازی استعلام دفع آفات موجود (حشرات وجوندگان، گربه سانان و ....) مرکز آموزشی درمانی نمازی 05/08/1401 12:48:00 ب.ظ استعلام عقیم سازی سگهای بلاصاحب استعلام عقیم سازی سگهای بلاصاحب 03/08/1401 07:43:00 ق.ظ استعلام جمع آوری (زنده گیی و تحویل به یکی از مراکز نگهداری سگهای بلا صاحب استعلام جمع آوری (زنده گیی و تحویل به یکی از مراکز نگهداری سگهای بلا صاحب 01/08/1401 09:16:00 ق.ظ استعلام واگذاری خدمات و اجرای سمپاشی و طعمه گذاری کلیه فضای بیمارستان استعلام واگذاری خدمات و اجرای سمپاشی و طعمه گذاری کلیه فضای بیمارستان 01/08/1401 08:48:00 ق.ظ مناقصه انجام زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد - نوبت دوم مناقصه انجام زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد - نوبت دوم 30/07/1401 07:14:34 ق.ظ استعلام زنده گیری جمع آوری و نگهداری و عقیم سازی و مرگ با ترحم سگهای بلاصاحب در تیمارگاه کمال شهر استعلام زنده گیری جمع آوری و نگهداری و عقیم سازی و مرگ با ترحم سگهای بلاصاحب در تیمارگاه کمال شهر 30/07/1401 10:50:00 ق.ظ مناقصه انجام کارهای خدماتی (جمع آوری و حمل زباله شهری- لایروبی و لجن برداری ایگوهای روباز و...- نوبت دوم مناقصه انجام کارهای خدماتی (جمع آوری و حمل زباله شهری- لایروبی و لجن برداری ایگوهای روباز و...- نوبت دوم 28/07/1401 08:17:15 ق.ظ استعلام سم پاشی قسمت های مختلف بیمارستان استعلام سم پاشی قسمت های مختلف بیمارستان 28/07/1401 05:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زنده گیری ، عقیم سازی و نگهداری سگهای بلاصاحب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زنده گیری ، عقیم سازی و نگهداری سگهای بلاصاحب 27/07/1401 09:30:00 ب.ظ استعلام زنده گیری سگهای بلاصاحب استعلام زنده گیری سگهای بلاصاحب 27/07/1401 11:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر سیرجان(محدوده خدمات شهری شهر سیرجان) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد در سطح شهر سیرجان(محدوده خدمات شهری شهر سیرجان) 27/07/1401 08:24:00 ق.ظ استعلام نصب و راه اندازی دستگاههای دورکردن پرندگان، خزندگان همراه با خرید متریال مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان استعلام نصب و راه اندازی دستگاههای دورکردن پرندگان، خزندگان همراه با خرید متریال مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان 27/07/1401 07:16:00 ق.ظ استعلام انجام عملیات زنده گیری و ساماندهی سگهای بلاصاحب و ولگرد استعلام انجام عملیات زنده گیری و ساماندهی سگهای بلاصاحب و ولگرد 26/07/1401 11:10:58 ق.ظ اصلاحیه مناقصه انجام کارهای خدماتی (جمع آوری و حمل زباله شهری- لایروبی و لجن برداری ایگوهای روباز و... مناقصه انجام کارهای خدماتی (جمع آوری و حمل زباله شهری- لایروبی و لجن برداری ایگوهای روباز و... 26/07/1401 10:46:10 ق.ظ استعلام اجرای پروزه زنده گیری سگ های بلاصاحب به شرح مشخصات پیوست- استعلام اجرای پروزه زنده گیری سگ های بلاصاحب به شرح مشخصات پیوست- 26/07/1401 09:14:00 ق.ظ استعلام سمپاشی و طعمه گذاری بر علیه سوسک آلمانی و موش سقفی به صورت کامل استعلام سمپاشی و طعمه گذاری بر علیه سوسک آلمانی و موش سقفی به صورت کامل 26/07/1401 08:35:00 ق.ظ استعلام زنده گیری و عقیم سازی سگ های بلاصاحب در سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان مطابق با استعلام بهاء پیوست استعلام زنده گیری و عقیم سازی سگ های بلاصاحب در سطح شهر محمدیه و ناحیه شهری مهرگان مطابق با استعلام بهاء پیوست 26/07/1401 06:59:00 ق.ظ استعلام طعمه گذاری و سم پاشی منطقه هرمزگان ناظر :33513307 استعلام طعمه گذاری و سم پاشی منطقه هرمزگان ناظر :33513307 26/07/1401 01:08:00 ب.ظ استعلام اجرای عملیات زنده گیری سگهای بلاصاحب و ولگرد در سطح شهر طبق مشخصات پیوست شرایط پرداخت پس از تائید ناظر مربوطه استعلام اجرای عملیات زنده گیری سگهای بلاصاحب و ولگرد در سطح شهر طبق مشخصات پیوست شرایط پرداخت پس از تائید ناظر مربوطه 25/07/1401 07:52:00 ق.ظ استعلام مبارزه با حشرات و جوندگان موذی-شرکت پالایش گاز بیدبلند در سال 1401-به درخواست رییس HSE استعلام مبارزه با حشرات و جوندگان موذی-شرکت پالایش گاز بیدبلند در سال 1401-به درخواست رییس HSE 25/07/1401 06:42:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کارهای خدماتی قسمت شمال منطقه یک شهرداری دزفول مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام کارهای خدماتی قسمت شمال منطقه یک شهرداری دزفول 24/07/1401 09:30:00 ب.ظ مناقصه انجام کارهای خدماتی (جمع آوری و حمل زباله شهری- لایروبی و لجن برداری ایگوهای روباز و... مناقصه انجام کارهای خدماتی (جمع آوری و حمل زباله شهری- لایروبی و لجن برداری ایگوهای روباز و... 24/07/1401 09:27:58 ق.ظ استعلام سمپاشی ساختمان ها طبق شرایط و مشخصات پیوست استعلام سمپاشی ساختمان ها طبق شرایط و مشخصات پیوست 24/07/1401 06:16:00 ق.ظ استعلام انجام خدمات سم پاشی ، ضد عفونی و طعمه گذاری مطابق با شرایط خصوصی پیوست - استعلام انجام خدمات سم پاشی ، ضد عفونی و طعمه گذاری مطابق با شرایط خصوصی پیوست - 23/07/1401 11:28:00 ق.ظ استعلام قرارداد 12 ماهه مبارزه با ناقلین و حشرات موذی استعلام قرارداد 12 ماهه مبارزه با ناقلین و حشرات موذی 23/07/1401 11:12:00 ق.ظ مناقصه انجام زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد مناقصه انجام زنده گیری و جمع آوری سگ های ولگرد 23/07/1401 07:10:15 ق.ظ استعلام انجام خدمات سم پاشی ضد عفونی و طعمه گذاری بشرح مشخصات و شرایط خصوصی پیوست استعلام انجام خدمات سم پاشی ضد عفونی و طعمه گذاری بشرح مشخصات و شرایط خصوصی پیوست 20/07/1401 02:05:00 ب.ظ استعلام انجام عملیات دفع آفات نباتی و ضدعفونی کالا های کیسه ای و فله واقع در انبار های موصوف به مقدار تقریبی 120 هزار تن به مشروح فایل پیوست شده. استعلام انجام عملیات دفع آفات نباتی و ضدعفونی کالا های کیسه ای و فله واقع در انبار های موصوف به مقدار تقریبی 120 هزار تن به مشروح فایل پیوست شده. 19/07/1401 10:03:00 ق.ظ استعلام مبارزه باحشرات و جوندگان موذی در شرکت پالایش گاز بید بلند در سال 1401 به درخواست رییس HSE استعلام مبارزه باحشرات و جوندگان موذی در شرکت پالایش گاز بید بلند در سال 1401 به درخواست رییس HSE 19/07/1401 07:06:00 ق.ظ استعلام، خدمات مبارزه با حشرات موذی و ناقلین خدمات مبارزه با حشرات موذی و ناقلین 18/07/1401 04:38:06 ق.ظ استعلام عملیات سم پاشی منهولهای شبکه فاضلاب استعلام عملیات سم پاشی منهولهای شبکه فاضلاب 17/07/1401 11:59:35 ق.ظ استعلام زنده گیری سگهای بلاصاحب استعلام زنده گیری سگهای بلاصاحب 17/07/1401 10:24:00 ق.ظ استعلام واگذاری خدمات زنده گیری و جمع آوری سگهای ولگرد سطح شهر شاهدیه (طبق پیوست استعلام) استعلام واگذاری خدمات زنده گیری و جمع آوری سگهای ولگرد سطح شهر شاهدیه (طبق پیوست استعلام) 17/07/1401 06:37:00 ق.ظ استعلام واگذاری قرارداد ساماندهی سگهای بلاصاحب شهر تبریز شامل خدمات با شرایط اعلامی در اسناد. استعلام واگذاری قرارداد ساماندهی سگهای بلاصاحب شهر تبریز شامل خدمات با شرایط اعلامی در اسناد. 16/07/1401 07:40:00 ق.ظ استعلام سم پاشی و امحا حشرات . تسویه 4 ماهه. عقد قرارداد با شرکت های دارای مجوز سم پاشی از معاونت بهداشت. اخذ تضامین لازم جهت عقدقرارداد. استعلام سم پاشی و امحا حشرات . تسویه 4 ماهه. عقد قرارداد با شرکت های دارای مجوز سم پاشی از معاونت بهداشت. اخذ تضامین لازم جهت عقدقرارداد. 16/07/1401 07:39:00 ق.ظ