ماشین آلات ساختمانی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه عمومی خرید تعداد یک دستگاه گانینگ پاش مدل 246-A مناقصه عمومی خرید تعداد یک دستگاه گانینگ پاش مدل 246-A 29/03/1403 06:05:53 ق.ظ استعلام سیلوی آهک استعلام سیلوی آهک 27/03/1403 09:17:00 ق.ظ فراخوان تامین ماشین آلات فراخوان تامین ماشین آلات 27/03/1403 07:14:39 ق.ظ استعلام الکترونیکی، دستگاه خاموت زن اتوماتیک استعلام الکترونیکی، دستگاه خاموت زن اتوماتیک 27/03/1403 04:07:57 ق.ظ استعلام منطقه3- خرید دستگاه جدول زن هیدرولیکی با متعلقات مندرج در اسناد خرید استعلام منطقه3- خرید دستگاه جدول زن هیدرولیکی با متعلقات مندرج در اسناد خرید 27/03/1403 03:54:00 ق.ظ استعلام ملزومات مورد نیاز دستگاه آزمایش Schulze-Breuer (دستگاه پرس بادی)با مشخصات فایل پیوست.تسویه بصورت اسناد خزانه اسلامی سررسید 1405/07/20 استعلام ملزومات مورد نیاز دستگاه آزمایش Schulze-Breuer (دستگاه پرس بادی)با مشخصات فایل پیوست.تسویه بصورت اسناد خزانه اسلامی سررسید 1405/07/20 27/03/1403 03:32:00 ب.ظ استعلام دستگاه آزمایش Schulze-Breuer (رده بندی)با مشخصات فایل پیوست.تسویه بصورت اسناد خزانه اسلامی سررسید 1405/07/20 استعلام دستگاه آزمایش Schulze-Breuer (رده بندی)با مشخصات فایل پیوست.تسویه بصورت اسناد خزانه اسلامی سررسید 1405/07/20 27/03/1403 03:23:00 ب.ظ استعلام دستگاه آزمایش چسبندگی (پیوستگی) آسفالت حفاظتی با مشخصات فایل پیوست.تسویه بصورت اسناد خزانه اسلامی سررسید 1405/07/20 استعلام دستگاه آزمایش چسبندگی (پیوستگی) آسفالت حفاظتی با مشخصات فایل پیوست.تسویه بصورت اسناد خزانه اسلامی سررسید 1405/07/20 27/03/1403 03:20:00 ب.ظ استعلام دستگاه آزمایش سایش تر آسفالت حفاظتی مطابق مشخصات فایل پیوست.تسویه بصورت اسناد خزانه اسلامی سررسید 1405/07/20 استعلام دستگاه آزمایش سایش تر آسفالت حفاظتی مطابق مشخصات فایل پیوست.تسویه بصورت اسناد خزانه اسلامی سررسید 1405/07/20 27/03/1403 03:16:00 ب.ظ استعلام دستگاه آزمایش چرخ بارگذاری شده آسفالت حفاظتی مطابق فایل پیوست.تسویه بصورت اسناد خزانه سررسید 1405/07/20 استعلام دستگاه آزمایش چرخ بارگذاری شده آسفالت حفاظتی مطابق فایل پیوست.تسویه بصورت اسناد خزانه سررسید 1405/07/20 27/03/1403 03:02:00 ب.ظ استعلام خرید و نصب سیلو آهک استعلام خرید و نصب سیلو آهک 26/03/1403 11:23:00 ق.ظ استعلام اجاره یک دستگاه تراک میکسر جهت حمل بتن از کارگاه تولید مصالح به محل های مورد نظر در سطح شرکت 09102774899 استعلام اجاره یک دستگاه تراک میکسر جهت حمل بتن از کارگاه تولید مصالح به محل های مورد نظر در سطح شرکت 09102774899 26/03/1403 05:40:00 ق.ظ استعلام تخریب و بازسازی و زیبا سازی مامور سرای گمرک منطقه ویژه اقتصادی سهلان واقع در میدان راه آهن تبریز (کوی ویلایی کارکنان گمرک تبریز)طبق لیست پیوستی استعلام تخریب و بازسازی و زیبا سازی مامور سرای گمرک منطقه ویژه اقتصادی سهلان واقع در میدان راه آهن تبریز (کوی ویلایی کارکنان گمرک تبریز)طبق لیست پیوستی 26/03/1403 04:53:00 ق.ظ استعلام تخریب قسمتهای مذکور در پیوست ، حمل نخاله ،ایزوگام ، سرامیک کاری ، لوله کشی فاضلاب ، آبرو ، لوله کشی پکیج و رنگ آمیزی منازل منظریه گمرک سهلان 10 واحد استعلام تخریب قسمتهای مذکور در پیوست ، حمل نخاله ،ایزوگام ، سرامیک کاری ، لوله کشی فاضلاب ، آبرو ، لوله کشی پکیج و رنگ آمیزی منازل منظریه گمرک سهلان 10 واحد 26/03/1403 12:03:00 ب.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات تعمیرگاهی ترابری سبک و سنگین و ماشین آلات سیار ساختمانی اداره ترابری / نوبت دوم مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات تعمیرگاهی ترابری سبک و سنگین و ماشین آلات سیار ساختمانی اداره ترابری / نوبت دوم 23/03/1403 10:38:12 ق.ظ مناقصه خرید پمپ انتقال بتن جهت انتقال بتن به پروژه های عمرانی- نوبت دوم مناقصه خرید پمپ انتقال بتن جهت انتقال بتن به پروژه های عمرانی- نوبت دوم 23/03/1403 09:44:55 ق.ظ مناقصه مرمت ساختمان الگونما (پاشاپور) .... مناقصه مرمت ساختمان الگونما (پاشاپور) .... 23/03/1403 07:56:36 ق.ظ استعلام تخریب قسمتهای مذکور در پیوست ، حمل نخاله ،ایزوگام ، سرامیک کاری ، لوله کشی فاضلاب ، آبرو ، لوله کشی پکیج و لکه گیری منازل منظریه به تعداد 10 واحد استعلام تخریب قسمتهای مذکور در پیوست ، حمل نخاله ،ایزوگام ، سرامیک کاری ، لوله کشی فاضلاب ، آبرو ، لوله کشی پکیج و لکه گیری منازل منظریه به تعداد 10 واحد 22/03/1403 11:02:00 ق.ظ استعلام تخریب قسمتهای مذکور در پیوست ، حمل نخاله ،ایزوگام ، سرامیک کاری ، لوله کشی فاضلاب ، آبرو ، لوله کشی پکیج و لکه گیری منازل منظریه به تعداد 10 واحد استعلام تخریب قسمتهای مذکور در پیوست ، حمل نخاله ،ایزوگام ، سرامیک کاری ، لوله کشی فاضلاب ، آبرو ، لوله کشی پکیج و لکه گیری منازل منظریه به تعداد 10 واحد 22/03/1403 10:51:00 ق.ظ استعلام تعمیر بونکر حمل سیمان بشماره 037-3315 استعلام تعمیر بونکر حمل سیمان بشماره 037-3315 22/03/1403 08:38:00 ق.ظ استعلام دستگاه مخلوط کن اتوماتیک سیمان طبق درخواست که ضمیمه پیوست میباشد.عکس دستگاه مخلوط کن سیمان استعلام دستگاه مخلوط کن اتوماتیک سیمان طبق درخواست که ضمیمه پیوست میباشد.عکس دستگاه مخلوط کن سیمان 22/03/1403 01:25:00 ب.ظ استعلام میکسر سنگ مصنوعی300گیربکس دنده فولادی ورق10mm استعلام میکسر سنگ مصنوعی300گیربکس دنده فولادی ورق10mm 21/03/1403 08:42:00 ق.ظ استعلام واگذاری دستگاه قطعات بتنی به صورت دست مزدی استعلام واگذاری دستگاه قطعات بتنی به صورت دست مزدی 21/03/1403 07:36:00 ق.ظ استعلام پن میکسر 110 لیتری گیربکسی یک دستگاه - بلین سیمان 4 دستگاه - 2 سری کامل اسلامپ بتن - هواسنج بتن 2 دستگاه استعلام پن میکسر 110 لیتری گیربکسی یک دستگاه - بلین سیمان 4 دستگاه - 2 سری کامل اسلامپ بتن - هواسنج بتن 2 دستگاه 21/03/1403 06:13:00 ق.ظ استعلام خرید دستگاه بازیافت آسفالت (تولید آسفالت گرم-سرد-رنگی) جهت ترمیم آسفالت معابر شهرصدرا طبق شرح پیوست استعلام خرید دستگاه بازیافت آسفالت (تولید آسفالت گرم-سرد-رنگی) جهت ترمیم آسفالت معابر شهرصدرا طبق شرح پیوست 21/03/1403 05:24:00 ق.ظ مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات تعمیرگاهی ترابری سبک و سنگین و ماشین آلات سیار ساختمانی اداره ترابری مناقصه تامین نیروی انسانی انجام خدمات تعمیرگاهی ترابری سبک و سنگین و ماشین آلات سیار ساختمانی اداره ترابری 20/03/1403 11:06:18 ق.ظ استعلام تعمیر بونکر حمل سیمان 010-3315 استعلام تعمیر بونکر حمل سیمان 010-3315 20/03/1403 06:38:00 ق.ظ مناقصه خرید یک دستگاه ویبره پرس خشک تولید قطعات بتنی با قابلیت تولید جدول و کفپوش مناقصه خرید یک دستگاه ویبره پرس خشک تولید قطعات بتنی با قابلیت تولید جدول و کفپوش 20/03/1403 05:42:13 ق.ظ استعلام الکترونیکی، دستگاه خاموت زن اتوماتیک استعلام الکترونیکی، دستگاه خاموت زن اتوماتیک 20/03/1403 04:05:55 ق.ظ استعلام خرید و نصب سیلوی آهک استعلام خرید و نصب سیلوی آهک 20/03/1403 01:21:00 ب.ظ مناقصه خرید پمپ انتقال بتن جهت انتقال بتن به پروژه های عمرانی مناقصه خرید پمپ انتقال بتن جهت انتقال بتن به پروژه های عمرانی 19/03/1403 10:17:16 ق.ظ استعلام خرید سیلوی سیمان 100 تنی طبق برگ درخواست پیوستی استعلام خرید سیلوی سیمان 100 تنی طبق برگ درخواست پیوستی 19/03/1403 09:37:00 ق.ظ استعلام دستگاه آزمون جذب آب تحت خلاء کاشی مطابق مشخصات فایل پیوست.تسویه با اسناد خزانه سررسید 1405/07/20 استعلام دستگاه آزمون جذب آب تحت خلاء کاشی مطابق مشخصات فایل پیوست.تسویه با اسناد خزانه سررسید 1405/07/20 19/03/1403 06:36:00 ق.ظ استعلام تعمیرات جاری سیستم تعلیق و زیربندی بونکرهای حمل سیمان و مواد پودری استعلام تعمیرات جاری سیستم تعلیق و زیربندی بونکرهای حمل سیمان و مواد پودری 19/03/1403 05:49:00 ق.ظ استعلام خرید یک دستگاه ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ) لایناربین (طرح راه ماشین) 35 متر مکعب) - نوبت سوم استعلام خرید یک دستگاه ایستگاه مرکزی بتن (بچینگ) لایناربین (طرح راه ماشین) 35 متر مکعب) - نوبت سوم 19/03/1403 05:44:34 ق.ظ استعلام تخریب قسمتهای مذکور در پیوست ، ، حمل نخاله ،ایزوگام ، سرامیک کاری ، لوله کشی فاضلاب منازل سازمانی منظریه به تعداد 25 واحد متعلق به گمرک سهلان استعلام تخریب قسمتهای مذکور در پیوست ، ، حمل نخاله ،ایزوگام ، سرامیک کاری ، لوله کشی فاضلاب منازل سازمانی منظریه به تعداد 25 واحد متعلق به گمرک سهلان 19/03/1403 04:37:00 ق.ظ استعلام تخریب و بازسازی و زیبا سازی مامور سرای گمرک منطقه ویژه اقتصادی سهلان واقع در میدان راه آهن تبریز (کوی ویلایی کارکنان گمرک تبریز)طبق لیست پیوستی استعلام تخریب و بازسازی و زیبا سازی مامور سرای گمرک منطقه ویژه اقتصادی سهلان واقع در میدان راه آهن تبریز (کوی ویلایی کارکنان گمرک تبریز)طبق لیست پیوستی 19/03/1403 04:22:00 ق.ظ استعلام خرید یک دستگاه شمع کوب طبق فایل پیوست استعلام خرید یک دستگاه شمع کوب طبق فایل پیوست 19/03/1403 04:02:00 ق.ظ استعلام تخریب قسمتهای مذکور و بازسازی مامورسرای گمرک منطقه ویژه اقتصادی سهلان واقع در میدان راه آهن تبریز استعلام تخریب قسمتهای مذکور و بازسازی مامورسرای گمرک منطقه ویژه اقتصادی سهلان واقع در میدان راه آهن تبریز 17/03/1403 06:53:00 ق.ظ استعلام کارکرد میکسر استعلام کارکرد میکسر 17/03/1403 04:29:00 ق.ظ استعلام دستگاه مخلوط کن اتوماتیک سیمان طبق درخواست که ضمیمه پیوست میباشد. استعلام دستگاه مخلوط کن اتوماتیک سیمان طبق درخواست که ضمیمه پیوست میباشد. 17/03/1403 01:31:00 ب.ظ مناقصه پروژه اجرای عملیات عمرانی- نوبت دوم مناقصه پروژه اجرای عملیات عمرانی- نوبت دوم 16/03/1403 11:15:32 ق.ظ استعلام اجاره یک دستگاه تراک میکسر جهت حمل بتن از کارگاه تولید مصالح به محل های مورد نظر در سطح شرکت 09102774899 استعلام اجاره یک دستگاه تراک میکسر جهت حمل بتن از کارگاه تولید مصالح به محل های مورد نظر در سطح شرکت 09102774899 16/03/1403 07:01:00 ق.ظ مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره م م آج//1403/0014 تامین نیروی انسانی انجام خدمات تعمیرگاهی ترابری سبک و سنگین و ماشین آلات سیار ساختمانی مناقصه، فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه شماره م م آج//1403/0014 تامین نیروی انسانی انجام خدمات تعمیرگاهی ترابری سبک و سنگین و ماشین آلات سیار ساختمانی 16/03/1403 05:19:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کرایه میکسر جهت انتقال بتن-پل روگذر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کرایه میکسر جهت انتقال بتن-پل روگذر 16/03/1403 05:12:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کرایه میکسر جهت انتقال بتن-دیوار حائل مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کرایه میکسر جهت انتقال بتن-دیوار حائل 16/03/1403 05:11:00 ق.ظ استعلام خرید یک دستگاه مرکزی بتن (بچینگ ) نوبت دوم استعلام خرید یک دستگاه مرکزی بتن (بچینگ ) نوبت دوم 16/03/1403 04:52:09 ق.ظ استعلام تعمیرات فاضلاب منازل سازمانی اداره کل گمرک منطقه ویژه اقتصادی سهلان به تعداد 30 واحد و لوله کشی روکار پکیج به تعداد 27 واحدطبق پیوست مورد نیار است استعلام تعمیرات فاضلاب منازل سازمانی اداره کل گمرک منطقه ویژه اقتصادی سهلان به تعداد 30 واحد و لوله کشی روکار پکیج به تعداد 27 واحدطبق پیوست مورد نیار است 16/03/1403 03:38:00 ب.ظ استعلام میکسر سنگ مصنوعی 300 گیربکس دنده فولادی ورق 10mm استعلام میکسر سنگ مصنوعی 300 گیربکس دنده فولادی ورق 10mm 13/03/1403 08:17:00 ق.ظ استعلام منطقه3- خرید یکدستگاه جدول زن هیدرولیکی تمام اتوماتیک 3موتوره 3فاز- دارای تابلوبرق و قالب 50×50 با پخ 12 شش تایی و متعلقات طبق برگ پیشنهادقیمت استعلام منطقه3- خرید یکدستگاه جدول زن هیدرولیکی تمام اتوماتیک 3موتوره 3فاز- دارای تابلوبرق و قالب 50×50 با پخ 12 شش تایی و متعلقات طبق برگ پیشنهادقیمت 13/03/1403 05:32:00 ق.ظ مناقصه اجاره پمپ بتن (دکل هوایی) مناقصه اجاره پمپ بتن (دکل هوایی) 12/03/1403 06:50:23 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پمپ انتقال بتن جهت انتقال بتن به پروژه های عمرانی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پمپ انتقال بتن جهت انتقال بتن به پروژه های عمرانی 12/03/1403 06:28:00 ق.ظ استعلام خرید دیگ مخلوط کن میکسر 500 کیلویی جهت کارگاه تولید عمران شهرداری گناوه طبق مشخصات پیوستی استعلام خرید دیگ مخلوط کن میکسر 500 کیلویی جهت کارگاه تولید عمران شهرداری گناوه طبق مشخصات پیوستی 09/03/1403 08:59:00 ق.ظ استعلام اجاره یک دستگاه تراک میکسر جهت حمل بتن از کارگاه تولید مصالح به محل های مورد نظر در سطح شرکت 09102774899 استعلام اجاره یک دستگاه تراک میکسر جهت حمل بتن از کارگاه تولید مصالح به محل های مورد نظر در سطح شرکت 09102774899 09/03/1403 08:47:00 ق.ظ مناقصه پروژه اجرای عملیات عمرانی مناقصه، مناقصه پروژه اجرای عملیات عمرانی 08/03/1403 07:59:06 ق.ظ مناقصه فراخوان شناسایی فروشنده پمپ بتن مناقصه فراخوان شناسایی فروشنده پمپ بتن 08/03/1403 07:28:42 ق.ظ استعلام یکدستگاه سنگ شکن کوبیت HS10 جکدار هیدرولیک با مشخصات فنی در فرم استعلام پیوستی استعلام یکدستگاه سنگ شکن کوبیت HS10 جکدار هیدرولیک با مشخصات فنی در فرم استعلام پیوستی 07/03/1403 07:46:00 ق.ظ استعلام خرید بارگیری حمل وتخلیه ماسه دستگاهی از مبدا به محل کارخانه آسفالت شهید گرایلی شهرداری نکا واقع در شهرک صنعتی نکا و سطح شهر استعلام خرید بارگیری حمل وتخلیه ماسه دستگاهی از مبدا به محل کارخانه آسفالت شهید گرایلی شهرداری نکا واقع در شهرک صنعتی نکا و سطح شهر 07/03/1403 04:57:00 ق.ظ مناقصه تهیه میکسر بتن جهت انتقال بتن از بچینگهای شهرداری به دیوار حائل رودخانه مناقصه تهیه میکسر بتن جهت انتقال بتن از بچینگهای شهرداری به دیوار حائل رودخانه 06/03/1403 09:11:44 ق.ظ استعلام سازه دیگ میکسر با ظرفیت 7 مترمکعب مطابق مشخصات فنی استعلام سازه دیگ میکسر با ظرفیت 7 مترمکعب مطابق مشخصات فنی 05/03/1403 08:12:00 ق.ظ مناقصه تهیه، تأمین، ساخت و مونتاژ قالب هیدرولیکی به عرض 20.80 متر جهت لاینینگ سقف قوسی - نوبت دوم مناقصه تهیه، تأمین، ساخت و مونتاژ قالب هیدرولیکی به عرض 20.80 متر جهت لاینینگ سقف قوسی - نوبت دوم 03/03/1403 05:13:50 ق.ظ استعلام تعمیر بونکر حمل سیمان 010-3315 استعلام تعمیر بونکر حمل سیمان 010-3315 01/03/1403 08:00:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب لوازم کارخانه آسفالت استعلام خرید و نصب لوازم کارخانه آسفالت 01/03/1403 07:28:00 ق.ظ مناقصه خرید تعداد یکدستگاه گانینگ پاش مناقصه خرید تعداد یکدستگاه گانینگ پاش 01/03/1403 07:02:22 ق.ظ استعلام تعمرات و تهیه لوازم تاسیسات و ماسه طبق شرایط و مشخصات پیوست استعلام تعمرات و تهیه لوازم تاسیسات و ماسه طبق شرایط و مشخصات پیوست 31/02/1403 10:50:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه میکسر جهت انتقال بتن مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه میکسر جهت انتقال بتن 31/02/1403 05:18:00 ق.ظ مناقصه تامین سیستم و تجهیزات 1 دستگاه بچینگ - نوبت دوم مناقصه تامین سیستم و تجهیزات 1 دستگاه بچینگ - نوبت دوم 30/02/1403 09:10:41 ق.ظ استعلام شهرداری آستانه در نظر دارد جهت خرید ماسه ساز دوطرفه جهت معدن شن وماسه استعلام شهرداری آستانه در نظر دارد جهت خرید ماسه ساز دوطرفه جهت معدن شن وماسه 30/02/1403 05:11:00 ق.ظ مناقصه اصلاح سیلوی سیمان مناقصه اصلاح سیلوی سیمان 29/02/1403 04:00:40 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کرایه میکسر جهت انتقال بتن (بچینگ خیابان حجت،تاسیسات مهر،مهمانشهر) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای کرایه میکسر جهت انتقال بتن (بچینگ خیابان حجت،تاسیسات مهر،مهمانشهر) 27/02/1403 05:37:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و راه اندازی بچینگ پلانت 0/5 متری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و راه اندازی بچینگ پلانت 0/5 متری 27/02/1403 05:34:00 ق.ظ استعلام سازه دیگ میکسر با ظرفیت 7 مترمکعب استعلام سازه دیگ میکسر با ظرفیت 7 مترمکعب 27/02/1403 04:55:00 ق.ظ مناقصه اصلاح سیلوی سیمان مناقصه اصلاح سیلوی سیمان 27/02/1403 04:38:19 ق.ظ استعلام تهیه و حمل بتن با میکسر و تخلیه آن جهت بتن کف پارکینگ مجتمع استعلام تهیه و حمل بتن با میکسر و تخلیه آن جهت بتن کف پارکینگ مجتمع 26/02/1403 11:40:28 ق.ظ مناقصه اصلاح سیلوی سیمان - مناقصه روز چهارشنبه بیست و شش اردیبهشت 1403 مناقصه اصلاح سیلوی سیمان 26/02/1403 07:50:46 ق.ظ مناقصه اجاره 1 دستگاه پمپ بتن 42 متری   - نوبت دوم مناقصه اجاره 1 دستگاه پمپ بتن 42 متری   - نوبت دوم 26/02/1403 06:44:50 ق.ظ مناقصه اصلاح سیلوی سیمان مناقصه اصلاح سیلوی سیمان 26/02/1403 06:34:14 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سنگ شکن طبق مشخصات فنی پیوست مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سنگ شکن طبق مشخصات فنی پیوست 25/02/1403 09:40:00 ق.ظ مناقصه تامین یکدستگاه تیرچه صنعتی مناقصه تامین یکدستگاه تیرچه صنعتی 25/02/1403 06:27:29 ق.ظ استعلام P/F: "JEREH" TWIN PUMP CEMENTING UNIT -0245023 استعلام P/F: "JEREH" TWIN PUMP CEMENTING UNIT -0245023 23/02/1403 10:50:00 ق.ظ استعلام خرید و نصب و اجرا همراه با حمل ورق ژئوممبران و لوله و شن و سنگریزه و توری و دریچه بازید برابر لیست پیوستی استعلام خرید و نصب و اجرا همراه با حمل ورق ژئوممبران و لوله و شن و سنگریزه و توری و دریچه بازید برابر لیست پیوستی 23/02/1403 08:16:00 ق.ظ مناقصه تامین سیستم و تجهیزات 1 دستگاه بچینگ مناقصه تامین سیستم و تجهیزات 1 دستگاه بچینگ 23/02/1403 05:57:31 ق.ظ استعلام خرید(30عدد رولیک7*25)(30 عدد رولیک7*30)(6متر زنجیر خورشیدی نمره80)(5عدد توری06.)جهت شهرداری صحنه-کرمانشاه استعلام خرید(30عدد رولیک7*25)(30 عدد رولیک7*30)(6متر زنجیر خورشیدی نمره80)(5عدد توری06.)جهت شهرداری صحنه-کرمانشاه 23/02/1403 01:04:00 ب.ظ مناقصه اجاره 1 دستگاه پمپ بتن 42 متری   مناقصه اجاره 1 دستگاه پمپ بتن 42 متری   19/02/1403 07:24:22 ق.ظ مناقصه یک دستگاه تراک میکسر آمیکو مدل 91 به بالا اورهال شده مناقصه یک دستگاه تراک میکسر آمیکو مدل 91 به بالا اورهال شده 19/02/1403 07:08:30 ق.ظ مناقصه پیمانکاری تولید قطعات بتنی... مناقصه پیمانکاری تولید قطعات بتنی... 18/02/1403 07:55:21 ق.ظ مناقصه خرید یک دستگاه میکسر سیمان از برند Technik Toni مناقصه خرید یک دستگاه میکسر سیمان از برند Technik Toni 18/02/1403 06:37:16 ق.ظ فراخوان خرید 300 دستگاه رایانه سطح 2 هنرستانی و ... فراخوان خرید 300 دستگاه رایانه سطح 2 هنرستانی و ...- نوبت دوم 18/02/1403 06:12:09 ق.ظ استعلام دو ردیف نگهدارنده بازویی فک متحرک سنگ شکن.... استعلام دو ردیف نگهدارنده بازویی فک متحرک سنگ شکن.... 17/02/1403 10:24:52 ق.ظ استعلام خرید سرند 6*2 دوطبقه با تجهیزات متعلقه مطابق فایل پیوست استعلام خرید سرند 6*2 دوطبقه با تجهیزات متعلقه مطابق فایل پیوست 17/02/1403 08:22:00 ق.ظ فراخوان خرید 300 دستگاه رایانه سطح 2 هنرستانی و ...، مناقصه روز یکشنبه شانزدهم اردیبهشت 1403 فراخوان خرید 300 دستگاه رایانه سطح 2 هنرستانی و ... 16/02/1403 11:38:22 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین یک دستگاه شمع کوب برقی-هیدرولیکی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تأمین یک دستگاه شمع کوب برقی-هیدرولیکی 13/02/1403 04:46:00 ق.ظ استعلام راه اندازی بچینگ شرکت استعلام راه اندازی بچینگ شرکت 10/02/1403 10:50:00 ق.ظ استعلام تجدید نیاز لاستیک زدایی سطوح پروازی -مطابق مشخصات فنی و اسناد پیوست استعلام تجدید نیاز لاستیک زدایی سطوح پروازی -مطابق مشخصات فنی و اسناد پیوست 10/02/1403 06:50:00 ق.ظ مناقصه اجرای دستمزد، تأمین قالب، ماشین آلات و ابزار اسکلت بتنی... مناقصه اجرای دستمزد، تأمین قالب، ماشین آلات و ابزار اسکلت بتنی... 08/02/1403 08:22:14 ق.ظ مناقصه اصلاح سیلوی سیمان مناقصه اصلاح سیلوی سیمان 08/02/1403 04:12:38 ق.ظ استعلام خرید دستگاه بلوک ساز و جدول زن مدل1000-800 تمام اتوماتیک استعلام خرید دستگاه بلوک ساز و جدول زن مدل1000-800 تمام اتوماتیک 06/02/1403 05:45:00 ق.ظ مناقصه اصلاح سیلوی سیمان مناقصه اصلاح سیلوی سیمان 06/02/1403 04:25:31 ق.ظ مناقصه پیمانکاری تولید قطعات بتنی... مناقصه پیمانکاری تولید قطعات بتنی... 05/02/1403 10:48:20 ق.ظ مناقصه اصلاح سیلوی سیمان مناقصه اصلاح سیلوی سیمان 05/02/1403 10:07:53 ق.ظ