آسفالت info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام اجرای آسفالت، بلوک فرش و ترمیم نوارهای حفاری شده فاضلاب منطقه دو استعلام اجرای آسفالت، بلوک فرش و ترمیم نوارهای حفاری شده فاضلاب منطقه دو 21/04/1403 08:35:08 ق.ظ مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر 21/04/1403 08:26:24 ق.ظ مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت نوبت دوم   -​​​​​​​ مناقصه روز پنجشنبه بیست و یکم تیر 1403 مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت نوبت دوم   21/04/1403 08:24:56 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اسفالت معابر جنت شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای اسفالت معابر جنت شهر 21/04/1403 08:12:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت محور دربکه-لاوین(قبله حسن-لاوین)(نوبت دوم) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت محور دربکه-لاوین(قبله حسن-لاوین)(نوبت دوم) 21/04/1403 08:11:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی کانی رش بیران شهرستان سردشت مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی کانی رش بیران شهرستان سردشت 21/04/1403 08:11:00 ق.ظ مناقصه بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت محور دربکه مناقصه بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت محور دربکه 21/04/1403 08:23:03 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر شهرتشان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر شهرتشان 21/04/1403 08:11:00 ق.ظ مناقصه بهسازی و ترانشه برداری و روکش آسفالت محور راه روستایی همه جا مناقصه بهسازی و ترانشه برداری و روکش آسفالت محور راه روستایی همه جا 21/04/1403 08:22:55 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آماده سازی ٬پیاده رو سازی وآسفالت بخشی از معابر سطح شهر اندیشه مناقصه, اجرای عملیات آماده سازی ٬پیاده رو سازی وآسفالت بخشی از معابر سطح شهر اندیشه 21/04/1403 08:10:22 ق.ظ استعلام اسفالت کریم اباد استعلام اسفالت کریم اباد 21/04/1403 08:09:00 ق.ظ مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی کانی رش بیران مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی کانی رش بیران 21/04/1403 08:18:22 ق.ظ تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محورهای غیر شریانی ... تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محورهای غیر شریانی ... 21/04/1403 08:16:01 ق.ظ تجدید مناقصه بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت تجدید مناقصه بهسازی و لکه گیری و روکش آسفالت 21/04/1403 08:06:09 ق.ظ استعلام اسفالت سنک دیوار استعلام اسفالت سنک دیوار 21/04/1403 07:53:00 ق.ظ فراخوان مناقصه لکه گیری و بازیافت سرد با سیمان و اجرای روکش آسفالت SMA فراخوان مناقصه لکه گیری و بازیافت سرد با سیمان و اجرای روکش آسفالت SMA 21/04/1403 07:37:15 ق.ظ فراخوان خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی آسفالت محورها، محوطه ها و کانال آبهای سطحی فراخوان خدمات مشاوره مطالعات تعمیرات اساسی آسفالت محورها، محوطه ها و کانال آبهای سطحی 21/04/1403 07:34:12 ق.ظ فراخوان مناقصه لکه گیری و بازیافت سرد با سیمان و اجرای روکش آسفالت sma فراخوان مناقصه لکه گیری و بازیافت سرد با سیمان و اجرای روکش آسفالت sma 21/04/1403 07:32:40 ق.ظ تجدید یکم مناقصه لکه گیری آسفالت و ترمیم نوار حفاری ... تجدید یکم مناقصه لکه گیری آسفالت و ترمیم نوار حفاری ... 21/04/1403 07:27:28 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و اجرای اساس قیری و روکش آسفالت در محور مواصلاتی درون روستایی مناقصه تهیه مصالح و اجرای اساس قیری و روکش آسفالت در محور مواصلاتی درون روستایی 21/04/1403 07:27:16 ق.ظ استعلام پیمانکار جهت پخش آسفالت با دستگاه فینیشر شهرداری در سطح شهر براساس شرایط کار پیوستی شرایط پرداخت طی 10 الی 12 قسط میباشد استعلام پیمانکار جهت پخش آسفالت با دستگاه فینیشر شهرداری در سطح شهر براساس شرایط کار پیوستی شرایط پرداخت طی 10 الی 12 قسط میباشد 21/04/1403 07:11:00 ق.ظ استعلام پیمانکار جهت پخش آسفالت در سطح شهر فاز 1 براساس شرایط کار پیوستی شرایط پرداخت طی 6 الی 8قسط میباشد استعلام پیمانکار جهت پخش آسفالت در سطح شهر فاز 1 براساس شرایط کار پیوستی شرایط پرداخت طی 6 الی 8قسط میباشد 21/04/1403 07:03:00 ق.ظ استعلام درخواست پیمانکار جهت لکه گیری آسفالت در سطح شهر فاز 3بر اساس شرایط کار پیوستی استعلام درخواست پیمانکار جهت لکه گیری آسفالت در سطح شهر فاز 3بر اساس شرایط کار پیوستی 21/04/1403 07:03:00 ق.ظ تجدید یکم مناقصه تراشیدن و اجرای روکش آسفالت .. تجدید یکم مناقصه تراشیدن و اجرای روکش آسفالت .. 21/04/1403 06:59:38 ق.ظ مناقصه اجرای آسفالت خیابان های... - مرحله دوم نوبت اول مناقصه اجرای آسفالت خیابان های... - مرحله دوم نوبت اول 21/04/1403 06:54:28 ق.ظ مناقصه تهیه و پخش آسفالت دستی معابر سطح شهر (ناحیه 4) تجدید مناقصه تهیه و پخش آسفالت دستی معابر سطح شهر (ناحیه 4) تجدید 21/04/1403 06:52:54 ق.ظ مناقصه واگذاری آسفالت معابر مناقصه واگذاری آسفالت معابر 21/04/1403 06:52:50 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آسفالت معابر روستای قروه بر اساس ضمائم پیوست مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه آسفالت معابر روستای قروه بر اساس ضمائم پیوست 21/04/1403 06:33:00 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطحی (چیپسیل) مناقصه اجرای عملیات آسفالت سطحی (چیپسیل) 21/04/1403 06:42:07 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه اجرای آسفات معابر شهر رزوه سال 1403 (تهیه قیر مورد نیاز بر عهده شهرداری) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید مناقصه اجرای آسفات معابر شهر رزوه سال 1403 (تهیه قیر مورد نیاز بر عهده شهرداری) 21/04/1403 06:28:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آسفالت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید آسفالت 21/04/1403 06:28:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لکه گیری و آسفالت دستی معابر سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات لکه گیری و آسفالت دستی معابر سطح شهر 21/04/1403 06:28:00 ق.ظ استعلام آسفالت راه روستایی سیاه کوچه شهرستان آستانه اشرفیه.داشتن گواهی صلاحیت رشته راه و گواهی صلاحیت ایمنی الزامی است.تجدید3 استعلام آسفالت راه روستایی سیاه کوچه شهرستان آستانه اشرفیه.داشتن گواهی صلاحیت رشته راه و گواهی صلاحیت ایمنی الزامی است.تجدید3 21/04/1403 06:27:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای زیرسازی،آسفالت وجدولگذاری معابر سطح شهر طبق موافقتنامه 339586مورخ1402/7/4ا طرح120ر1502002 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای زیرسازی،آسفالت وجدولگذاری معابر سطح شهر طبق موافقتنامه 339586مورخ1402/7/4ا طرح120ر1502002 21/04/1403 06:26:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر خاکی سطح شهر انار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت معابر خاکی سطح شهر انار 21/04/1403 06:26:00 ق.ظ استعلام تهیه واجرای2500 مترمربع زیرسازی آسفالت روستای پده جانمراد استعلام تهیه واجرای2500 مترمربع زیرسازی آسفالت روستای پده جانمراد 21/04/1403 06:12:00 ق.ظ استعلام تجدید استعلام احداث و آسفالت راه روستایی بابا فرجی شهرستان کلات استعلام تجدید استعلام احداث و آسفالت راه روستایی بابا فرجی شهرستان کلات 21/04/1403 06:04:00 ق.ظ فراخوان آسفالت ریزی خیابان فراخوان آسفالت ریزی خیابان 21/04/1403 06:10:32 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای آسفالت حدود 2500 متر مربع واقع در روستای قرطاول استعلام تهیه و اجرای آسفالت حدود 2500 متر مربع واقع در روستای قرطاول 21/04/1403 05:28:00 ق.ظ تجدید مناقصه عمومی عملیات لکه گیری و آسفالت دستی معابر سطح شهر تجدید مناقصه عمومی عملیات لکه گیری و آسفالت دستی معابر سطح شهر 21/04/1403 05:39:56 ق.ظ استعلام اجرای آسفالت از طریق قیر تهاتری بنیاد مسکن(جزئیات در استعلام بها می باشد) استعلام اجرای آسفالت از طریق قیر تهاتری بنیاد مسکن(جزئیات در استعلام بها می باشد) 21/04/1403 05:08:00 ق.ظ تجدید مناقصه عملیات خرید آسفالت تجدید مناقصه عملیات خرید آسفالت 21/04/1403 05:18:22 ق.ظ مناقصه اجرای عملیات تهیه کلیه مصالح (به جز قیر) قیرپاشی، پخت، حمل و اجرای حدود 22.700 تن آسفالت مناقصه اجرای عملیات تهیه کلیه مصالح (به جز قیر) قیرپاشی، پخت، حمل و اجرای حدود 22.700 تن آسفالت 21/04/1403 05:18:09 ق.ظ مناقصه پروژه اجرای جدول کشی و آسفالت خیابان مناقصه پروژه اجرای جدول کشی و آسفالت خیابان 21/04/1403 05:14:17 ق.ظ استعلام بخشی از عملیات آسفالت تراشی و اجرای آسفالت جایگزین و روکش آسفالت در پروژه های سازمان و مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان-T82 استعلام بخشی از عملیات آسفالت تراشی و اجرای آسفالت جایگزین و روکش آسفالت در پروژه های سازمان و مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان-T82 21/04/1403 05:01:00 ق.ظ مناقصه عمومی زیرسازی ، بهسازی و آسفالت معابر روستای - نوبت دوم مناقصه عمومی زیرسازی ، بهسازی و آسفالت معابر روستای - نوبت دوم 21/04/1403 04:56:33 ق.ظ فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرای آماده سازی پیاده روسازی و آسفالت نوبت دوم فراخوان مناقصه انجام عملیات اجرای آماده سازی پیاده روسازی و آسفالت نوبت دوم 21/04/1403 04:55:53 ق.ظ استعلام بخشی از عملیات آسفالت تراشی شامل آسفالت تراشی و تمیزکاری سطوح آسفالت تراشی شده در معابر پروژه ها و مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان-T83 استعلام بخشی از عملیات آسفالت تراشی شامل آسفالت تراشی و تمیزکاری سطوح آسفالت تراشی شده در معابر پروژه ها و مناطق 15 گانه شهرداری اصفهان-T83 21/04/1403 04:35:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت معابر شهر زو مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت معابر شهر زو 21/04/1403 04:15:00 ق.ظ استعلام تهیه آسفالت ( بیندر – توپکا ) استعلام تهیه آسفالت ( بیندر – توپکا ) 21/04/1403 04:07:00 ق.ظ استعلام اکیپ پخش آسفالت بصورت ماشینی ( فنشیر- غلطک آهنی2 دستگاه- غلطک لاستیکی- نیروی انسانی- قیرپاش با تانکر) استعلام اکیپ پخش آسفالت بصورت ماشینی ( فنشیر- غلطک آهنی2 دستگاه- غلطک لاستیکی- نیروی انسانی- قیرپاش با تانکر) 21/04/1403 04:03:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اسفالت معابر، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه اسفالت معابر، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 21/04/1403 02:39:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت معابرسطح شهر (سال 1403) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای زیرسازی و آسفالت معابرسطح شهر (سال 1403) 21/04/1403 02:38:00 ق.ظ استعلام پروژه ترمیم حفاری خط لوله به طول تقریبی 1200 متر طبق استعلام پیوستی -- روستای دوزاولوم فدوی بخش داشلی برون استعلام پروژه ترمیم حفاری خط لوله به طول تقریبی 1200 متر طبق استعلام پیوستی -- روستای دوزاولوم فدوی بخش داشلی برون 21/04/1403 02:32:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات زیر سازی ، آسفالت و جوی و جدول معابر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات زیر سازی ، آسفالت و جوی و جدول معابر 20/04/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت با تخصیص سهمیه قیر به متراژ تقریبی 18000 مترمربع در معابر انتهای خیابان غلامی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت با تخصیص سهمیه قیر به متراژ تقریبی 18000 مترمربع در معابر انتهای خیابان غلامی 20/04/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت مسیر دسترسی آرامستان بهشت زهرا س (ضلع غربی- تا پل راه آهن) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت مسیر دسترسی آرامستان بهشت زهرا س (ضلع غربی- تا پل راه آهن) 20/04/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برداشت آسفالت سطح شهر به همراه پاکسازی و حمل آسفالت تراشیده شده مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برداشت آسفالت سطح شهر به همراه پاکسازی و حمل آسفالت تراشیده شده 20/04/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری مرمت آسیب یدگی و خرابی آسفالت معابر منطقه 1و سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری مرمت آسیب یدگی و خرابی آسفالت معابر منطقه 1و سطح شهر 20/04/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری ،درز گیری ،و خرابی آسفالت معابر منطقه 2 و معابر سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری ،درز گیری ،و خرابی آسفالت معابر منطقه 2 و معابر سطح شهر 20/04/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری نوار حفاری سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری نوار حفاری سطح شهر 20/04/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری ،درز گیری ، و خرابی آسفالت معابر منطقه 3و سطح شهر مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری ،درز گیری ، و خرابی آسفالت معابر منطقه 3و سطح شهر 20/04/1403 09:30:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات آسفالت معابر مطابق فهرست بهاء راه و باند سال 1403 مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات آسفالت معابر مطابق فهرست بهاء راه و باند سال 1403 20/04/1403 09:30:00 ب.ظ استعلام تامین آسفالت پروژه روستای نهضت آباد شهرستان دزفول استعلام تامین آسفالت پروژه روستای نهضت آباد شهرستان دزفول 21/04/1403 01:45:00 ب.ظ استعلام تامین آسفالت پروژه روستای صالح سعید شهرستان شوش استعلام تامین آسفالت پروژه روستای صالح سعید شهرستان شوش 21/04/1403 01:44:00 ب.ظ استعلام پروژه تهیه بتن آسفالتی با دانه بندی 19-0 زیرسیلو جهت لکه گیری معابر اصلی و فرعی(تابستان 403) واقع در محدوده شهرداری منطقه دو سنندج (مرحله دوم) استعلام پروژه تهیه بتن آسفالتی با دانه بندی 19-0 زیرسیلو جهت لکه گیری معابر اصلی و فرعی(تابستان 403) واقع در محدوده شهرداری منطقه دو سنندج (مرحله دوم) 20/04/1403 11:53:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات آسفالت روستاهای بهل ، آلمان قدیم و تازه کندطهماسب شهرستان اهر استعلام اجرای عملیات آسفالت روستاهای بهل ، آلمان قدیم و تازه کندطهماسب شهرستان اهر 20/04/1403 11:44:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات آسفالت روستاهای شنقوش آباد و دوپیق شهرستان اهر استعلام اجرای عملیات آسفالت روستاهای شنقوش آباد و دوپیق شهرستان اهر 20/04/1403 11:40:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات آسفالت معابر روستای ارشتناب و الخلج شهرستان بستان آباد استعلام اجرای عملیات آسفالت معابر روستای ارشتناب و الخلج شهرستان بستان آباد 20/04/1403 11:39:00 ق.ظ استعلام اجرای آسفالت دستی محوطه داخل پارک خانواده ( پیست دوچرخه و زمین ورزش ) شهر اقبالیه استعلام اجرای آسفالت دستی محوطه داخل پارک خانواده ( پیست دوچرخه و زمین ورزش ) شهر اقبالیه 20/04/1403 11:37:00 ق.ظ استعلام به کار گیری پیمانکار جهت اجرای اسفالت استعلام به کار گیری پیمانکار جهت اجرای اسفالت 20/04/1403 11:30:00 ق.ظ مناقصه لکه گیری ، درزگیری و اجرای آسفالت معابر سطح منطقه ... / نوبت دوم مناقصه لکه گیری ، درزگیری و اجرای آسفالت معابر سطح منطقه ... / نوبت دوم 20/04/1403 11:40:22 ق.ظ استعلام اجرای آسفالت باقیر بنیاد مسکن استعلام اجرای آسفالت باقیر بنیاد مسکن 20/04/1403 11:28:00 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح، اجرای زیرسازی، روسازی، آسفالت و جدول گذاری بخشی از معابر ... مناقصه تهیه مصالح، اجرای زیرسازی، روسازی، آسفالت و جدول گذاری بخشی از معابر ... 20/04/1403 11:36:20 ق.ظ استعلام ﺍﺟﺮﺍﻱ عملیات آسفالت معابر شهر کیاسر بافنیشر استعلام ﺍﺟﺮﺍﻱ عملیات آسفالت معابر شهر کیاسر بافنیشر 20/04/1403 11:20:00 ق.ظ مناقصه آسفالت خیابان های شهر مناقصه آسفالت خیابان های شهر 20/04/1403 11:29:35 ق.ظ فراخوان مناقصه پخت آسفالت فراخوان مناقصه پخت آسفالت 20/04/1403 11:17:12 ق.ظ استعلام در خصوص آسفالت جاده درون روستایی در ضمن بار گذاری کلیه اسناد شرکت الزامی می باشد استعلام در خصوص آسفالت جاده درون روستایی در ضمن بار گذاری کلیه اسناد شرکت الزامی می باشد 20/04/1403 10:52:00 ق.ظ فراخوان مناقصه تهیه پایه و فونداسیون روشنایی و سر انداز مربوطه جهت تکمیل عملیات ایمن سازی نقاط حادثه خیز ...- نوبت دوم فراخوان مناقصه تهیه پایه و فونداسیون روشنایی و سر انداز مربوطه جهت تکمیل عملیات ایمن سازی نقاط حادثه خیز ...- نوبت دوم 20/04/1403 10:48:23 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت بلوار امام خامنه ای در شهر سرگز مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت بلوار امام خامنه ای در شهر سرگز 20/04/1403 10:34:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت کوچه ها و خیابانهای فرعی و لکه محلهای حفاری مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت کوچه ها و خیابانهای فرعی و لکه محلهای حفاری 20/04/1403 10:34:00 ق.ظ مناقصه بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت محور اهواز- بندر امام - نوبت دوم مناقصه بهسازی، لکه گیری و روکش آسفالت محور اهواز- بندر امام - نوبت دوم 20/04/1403 10:45:51 ق.ظ مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور رغیوه و سندال شهرستان - نوبت دوم مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور رغیوه و سندال شهرستان - نوبت دوم 20/04/1403 10:42:31 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر (تکمیل جاده ریحان آباد) مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت مکانیزه معابر سطح شهر (تکمیل جاده ریحان آباد) 20/04/1403 10:30:00 ق.ظ مناقصه عملیات قیرپاشی و آسفالت سطح شهر - نوبت دوم مناقصه عملیات قیرپاشی و آسفالت سطح شهر - نوبت دوم 20/04/1403 10:39:51 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت معابر روستای کمرآب مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای جدولگذاری و زیرسازی و آسفالت معابر روستای کمرآب 20/04/1403 10:26:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه اجرای پروژه پخت حمل و پخش آسفالت تجدید فراخوان مناقصه اجرای پروژه پخت حمل و پخش آسفالت 20/04/1403 10:35:59 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت اهرم-فراشبند (ادامه بوشکان-پل چنیر) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت اهرم-فراشبند (ادامه بوشکان-پل چنیر) 20/04/1403 10:22:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات اسکراب سیل چغادک-کنگان(حدفاصل پل موند جدید-باغ شالی) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای اجرای عملیات اسکراب سیل چغادک-کنگان(حدفاصل پل موند جدید-باغ شالی) 20/04/1403 10:22:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تراش و روکش آسفالت محور شیف-گناوه(محدوده پلهای شیلات) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تراش و روکش آسفالت محور شیف-گناوه(محدوده پلهای شیلات) 20/04/1403 10:22:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای روکش آسفالت گناوه -برازجان(خروجی شبانکاره-میاندشت) مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای روکش آسفالت گناوه -برازجان(خروجی شبانکاره-میاندشت) 20/04/1403 10:21:00 ق.ظ مناقصه اجرای آسفالت معابر شهر زهوکی- نوبت دوم مناقصه اجرای آسفالت معابر شهر زهوکی- نوبت دوم 20/04/1403 10:33:41 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و لکه گیری، روکش آسفالت جاده روستاهای (محور خواجه خضر - داربهاره،روستای چم - قلعه کعبی- سه راهی دهنو)شهرستان بهبهان مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و لکه گیری، روکش آسفالت جاده روستاهای (محور خواجه خضر - داربهاره،روستای چم - قلعه کعبی- سه راهی دهنو)شهرستان بهبهان 20/04/1403 10:20:00 ق.ظ مناقصه ایجاد توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر هرمز- نوبت دوم مناقصه ایجاد توسعه و اصلاح شبکه معابر شهر هرمز- نوبت دوم 20/04/1403 10:25:52 ق.ظ استعلام اجرای عملیات آسفالت معابر روستای آغبلاغ ، ترکه داری و شیروانه ده شهرستان بستان آباد استعلام اجرای عملیات آسفالت معابر روستای آغبلاغ ، ترکه داری و شیروانه ده شهرستان بستان آباد 20/04/1403 10:13:00 ق.ظ مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر نوبت دوم 20/04/1403 10:23:27 ق.ظ استعلام خرید آسفالت گرم راههای شهرستان مهران استعلام خرید آسفالت گرم راههای شهرستان مهران 20/04/1403 10:10:00 ق.ظ مناقصه عملیات اجرایی روکش آسفالت قطعات 1و 2 باند دوم ...- نوبت دوم مناقصه عملیات اجرایی روکش آسفالت قطعات 1و 2 باند دوم ...- نوبت دوم 20/04/1403 10:15:18 ق.ظ استعلام اجرای عملیات آسفالت معابر روستای خانقاه ، زینتلو و قراغیل شهرستان آذرشهر استعلام اجرای عملیات آسفالت معابر روستای خانقاه ، زینتلو و قراغیل شهرستان آذرشهر 20/04/1403 10:02:00 ق.ظ استعلام خرید ااسفالت گرم شهرستان دهلران استعلام خرید ااسفالت گرم شهرستان دهلران 20/04/1403 09:50:00 ق.ظ