سنگ info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام خرید 100تن سنگ لاشه استعلام خرید 100تن سنگ لاشه 29/03/1403 09:35:00 ق.ظ استعلام سنگ تراورتن کرم 500 استعلام سنگ تراورتن کرم 500 29/03/1403 07:24:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ پیرتاج با مقاومت فشاری حداقل 500 قیمت براساس هر یک تن استعلام خرید سنگ پیرتاج با مقاومت فشاری حداقل 500 قیمت براساس هر یک تن 29/03/1403 04:56:00 ق.ظ تجدید مناقصه خرید سنگ طبق مشخصات فنی (نقشه) تجدید مناقصه خرید سنگ طبق مشخصات فنی (نقشه) 29/03/1403 05:00:31 ق.ظ استعلام نصب سنگ گرانیت 40*40 کف پارکینگ حدودا 150 متر استعلام نصب سنگ گرانیت 40*40 کف پارکینگ حدودا 150 متر 29/03/1403 04:09:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات سنگ کاری و کفپوش پیاده رو استعلام اجرای عملیات سنگ کاری و کفپوش پیاده رو 27/03/1403 11:23:00 ق.ظ استعلام اجرای پروژه سنگ کاری دیواره مسیل خیابان شهید جهانبازی بصورت سنگ لاشه نما موزائیکی بصورت امانی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1402 استعلام اجرای پروژه سنگ کاری دیواره مسیل خیابان شهید جهانبازی بصورت سنگ لاشه نما موزائیکی بصورت امانی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1402 27/03/1403 10:53:00 ق.ظ استعلام خرید مصالح سنگ لاشه و لوله بتنی مسلح جهت پروژه های هدایت آبهای سطحی میدان معلم و سطح شهر بابلسر - مشخصات به پیوست می باشد. استعلام خرید مصالح سنگ لاشه و لوله بتنی مسلح جهت پروژه های هدایت آبهای سطحی میدان معلم و سطح شهر بابلسر - مشخصات به پیوست می باشد. 27/03/1403 09:51:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ مالون 20*20 تراشخوره ( سفید) استعلام خرید سنگ مالون 20*20 تراشخوره ( سفید) 27/03/1403 08:59:00 ق.ظ استعلام ستگ چینی با سنگ لاشه با مصالح به متراژ 400 متر مکعب و فرش کف سنگ لاشه با مصالح به متراژ 300 متر مربع استعلام ستگ چینی با سنگ لاشه با مصالح به متراژ 400 متر مکعب و فرش کف سنگ لاشه با مصالح به متراژ 300 متر مربع 27/03/1403 05:37:00 ق.ظ مناقصه تهیه و تحویل سنگ مرمر سبز کاهویی ممتاز جهت پروژه نرده سنگی رواق دارالولایه مناقصه تهیه و تحویل سنگ مرمر سبز کاهویی ممتاز جهت پروژه نرده سنگی رواق دارالولایه 27/03/1403 05:33:09 ق.ظ استعلام خرید و حمل لایبید روستای ناصر آباد شهرستان محمود آباد استعلام خرید و حمل لایبید روستای ناصر آباد شهرستان محمود آباد 26/03/1403 11:04:00 ق.ظ استعلام سنگ تراورتن مطابق فایل های پیوست استعلام سنگ تراورتن مطابق فایل های پیوست 26/03/1403 11:04:00 ق.ظ استعلام خرید و حمل لایبید روستای کلوده شهرستان محمود آباد استعلام خرید و حمل لایبید روستای کلوده شهرستان محمود آباد 26/03/1403 10:59:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح و اجرای دیوار سنگی استعلام تهیه مصالح و اجرای دیوار سنگی 26/03/1403 09:48:00 ق.ظ استعلام اجرای سنگ کاری پارک انقلاب طبق استعلام پیوست استعلام اجرای سنگ کاری پارک انقلاب طبق استعلام پیوست 26/03/1403 09:36:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح ساختمانی مطابق با مشخصات فنی لیست پیوست استعلام تهیه مصالح ساختمانی مطابق با مشخصات فنی لیست پیوست 26/03/1403 05:37:00 ق.ظ استعلام خرید اسکوپ جهت پروژه مسکن ملی 432 واحدی شهید محمدخانی طبق فرم استعلام استعلام خرید اسکوپ جهت پروژه مسکن ملی 432 واحدی شهید محمدخانی طبق فرم استعلام 26/03/1403 05:13:00 ق.ظ استعلام خرید حمل و تحویل 900 متر مربع سنگ دهبید فارس ابعاد 40*30 تحویل 10 روزه جهت فرودگاه سیرجان استعلام خرید حمل و تحویل 900 متر مربع سنگ دهبید فارس ابعاد 40*30 تحویل 10 روزه جهت فرودگاه سیرجان 26/03/1403 04:52:00 ق.ظ مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تحویل سنگ ازنا- نوبت دوم مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تحویل سنگ ازنا- نوبت دوم 26/03/1403 05:04:08 ق.ظ استعلام خرید،بارگیری وتحویل سیمان- سنگ- ماسه- آهک مطابق لیست برگ پیوست استعلام خرید،بارگیری وتحویل سیمان- سنگ- ماسه- آهک مطابق لیست برگ پیوست 26/03/1403 04:45:00 ق.ظ مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تحویل سنگ ازنا مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تحویل سنگ ازنا 26/03/1403 04:03:46 ق.ظ استعلام خرید سنگ مالون برش خورده رنگ قرمز(جگری)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت - استعلام روز شنبه بیست و ششم خرداد 1403 استعلام خرید سنگ مالون برش خورده رنگ قرمز(جگری)، سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 26/03/1403 03:21:00 ق.ظ استعلام استعلام خرید مصالح ساختمانی اجرای دیوار سالن ورزشی شرایط جدید نوبت سوم با شرایط در فایل پیوستی استعلام استعلام خرید مصالح ساختمانی اجرای دیوار سالن ورزشی شرایط جدید نوبت سوم با شرایط در فایل پیوستی 26/03/1403 10:13:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ /در صورت عدم ارائه پیش فاکتور رسمی جهت کنترل کالای اعلام شده از لیست تامین کنندگان حذف خواهید شد. کادر توضیحات حتما چک شود استعلام خرید سنگ /در صورت عدم ارائه پیش فاکتور رسمی جهت کنترل کالای اعلام شده از لیست تامین کنندگان حذف خواهید شد. کادر توضیحات حتما چک شود 26/03/1403 10:02:00 ق.ظ استعلام 170 متر مربع خرید سنگ گرانیت نهبندان 40×40 استعلام 170 متر مربع خرید سنگ گرانیت نهبندان 40×40 24/03/1403 08:12:00 ق.ظ مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تحویل سنگ ازنا مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تحویل سنگ ازنا 24/03/1403 04:18:52 ق.ظ استعلام مقدار 1700تن سنگ لاشه زرد یا سفید (800متر مکعب) تحویل در شهرستان اسفراین خیابان مطهری داخل رودخانه استعلام مقدار 1700تن سنگ لاشه زرد یا سفید (800متر مکعب) تحویل در شهرستان اسفراین خیابان مطهری داخل رودخانه 24/03/1403 04:10:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ مالن جهت احداث دیوار ساحلی به تن قیمت ارائه گردد. استعلام خرید سنگ مالن جهت احداث دیوار ساحلی به تن قیمت ارائه گردد. 24/03/1403 04:10:00 ق.ظ استعلام تعداد 10000عدد سنگ مالون ابعاد 25*25 ریشه دار رنگ سفید یا شیری تحویل شهرستان اسفراین در خیابان مطهری داخل رودخانه استعلام تعداد 10000عدد سنگ مالون ابعاد 25*25 ریشه دار رنگ سفید یا شیری تحویل شهرستان اسفراین در خیابان مطهری داخل رودخانه 24/03/1403 04:04:00 ق.ظ استعلام مقدار 1300تن سنگ فرش( 600 متر مکعب ) رنگ زرد یا سفید تحویل شهرستان اسفراین خیابان مطهری داخل رودخانه استعلام مقدار 1300تن سنگ فرش( 600 متر مکعب ) رنگ زرد یا سفید تحویل شهرستان اسفراین خیابان مطهری داخل رودخانه 24/03/1403 04:04:00 ق.ظ استعلام تخریب و بازسازی جداول و سنگ فرش فرسوده، سایت ستاد - استعلام روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1403 استعلام تخریب و بازسازی جداول و سنگ فرش فرسوده، سایت ستاد 24/03/1403 03:57:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ پله کرم آباده درجه یک استعلام خرید سنگ پله کرم آباده درجه یک 24/03/1403 05:54:00 ب.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوار با سنگ مالون خروجی کمربندی شرقی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای دیوار با سنگ مالون خروجی کمربندی شرقی 23/03/1403 09:53:00 ق.ظ مناقصه خرید سنگ طبق مشخصات فنی (نقشه) درخواستی خریدار- نوبت دوم مناقصه خرید سنگ طبق مشخصات فنی (نقشه) درخواستی خریدار- نوبت دوم 23/03/1403 07:37:56 ق.ظ مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تحویل سنگ ازنا مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تحویل سنگ ازنا 23/03/1403 07:21:59 ق.ظ استعلام سنگ مزار سرکان مشکی درجه یک با ابزار به ابعاد 60*120 و ضخامت 3 سانت بهمراه حکاکی و سنگ زیر از نوع گرانیت مشکی به ضخامت 3 سانت به ابعاد 25 * 15 سانت استعلام سنگ مزار سرکان مشکی درجه یک با ابزار به ابعاد 60*120 و ضخامت 3 سانت بهمراه حکاکی و سنگ زیر از نوع گرانیت مشکی به ضخامت 3 سانت به ابعاد 25 * 15 سانت 23/03/1403 06:26:00 ق.ظ مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تحویل سنگ مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تحویل سنگ 23/03/1403 06:25:15 ق.ظ مناقصه تهیه و تحویل سنگ گندمک مناقصه تهیه و تحویل سنگ گندمک 23/03/1403 04:53:36 ق.ظ استعلام تهیه سنگ جندق مرمت دیوار شمالی بازار هنر مطابق شرایط استعلام بها استعلام تهیه سنگ جندق مرمت دیوار شمالی بازار هنر مطابق شرایط استعلام بها 23/03/1403 04:04:00 ق.ظ استعلام اجرای عملیات سنگ کاری و کفپوش پیاده رو استعلام اجرای عملیات سنگ کاری و کفپوش پیاده رو 23/03/1403 03:24:00 ب.ظ استعلام ترمیم نمای ساختمان منازل سازمانی منظریه (به تعداد 30 واحد )با رنگرزی ، تخریب و برداشت و اجرای سنگ کف تراس و رنگ آمیزی نرده های تراس با نصب داربست استعلام ترمیم نمای ساختمان منازل سازمانی منظریه (به تعداد 30 واحد )با رنگرزی ، تخریب و برداشت و اجرای سنگ کف تراس و رنگ آمیزی نرده های تراس با نصب داربست 23/03/1403 01:24:00 ب.ظ استعلام اجرای عملیات سنگ گرانیت و لاشتر ساختمان توسعه پروژه ... استعلام اجرای عملیات سنگ گرانیت و لاشتر ساختمان توسعه پروژه ... 22/03/1403 11:26:38 ق.ظ استعلام خرید،بارگیری و حمل و تخلیه قلوه سنگ(درناژ) جهت پشت دیوارهای بتنی رمپ سایت میانی استعلام خرید،بارگیری و حمل و تخلیه قلوه سنگ(درناژ) جهت پشت دیوارهای بتنی رمپ سایت میانی 22/03/1403 10:26:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ پیرتاج با مقاومت فشاری حداقل 500 قیمت براساس هر یک تن استعلام خرید سنگ پیرتاج با مقاومت فشاری حداقل 500 قیمت براساس هر یک تن 22/03/1403 09:36:00 ق.ظ استعلام - مقدار سنگ لاشه مورد نیاز شهرداری 3000 تن تحویل در شهر نلاس می باشد. - سیمان پاکتی تیپ یک به میزان 50 تن تحویل در نلاس. استعلام - مقدار سنگ لاشه مورد نیاز شهرداری 3000 تن تحویل در شهر نلاس می باشد. - سیمان پاکتی تیپ یک به میزان 50 تن تحویل در نلاس. 22/03/1403 07:59:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه (خرید)مصالح (سنگ لاشه) به مقدار 3500تن -ضلع جنوبی خیابان شورا -نوبت دوم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه (خرید)مصالح (سنگ لاشه) به مقدار 3500تن -ضلع جنوبی خیابان شورا -نوبت دوم 22/03/1403 07:52:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه (خرید)مصالح (سنگ لاشه) به مقدار 3500تن -ضلع جنوبی خیابان شورا -نوبت دوم مناقصه، مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله ای تهیه (خرید)مصالح (سنگ لاشه) به مقدار 3500تن -ضلع جنوبی خیابان شورا -نوبت دوم 22/03/1403 07:52:00 ق.ظ استعلام خرید 450 متر مربع سنگ مرمر سبز هشترود- کاملا طبق شرح و شرایط پیوستی-محل تحویل شهرستان کبودرآهنگ - کسب اطلاعات بیشتر ۰۸۱۳۴۲۳۸۶۷۰ استعلام خرید 450 متر مربع سنگ مرمر سبز هشترود- کاملا طبق شرح و شرایط پیوستی-محل تحویل شهرستان کبودرآهنگ - کسب اطلاعات بیشتر ۰۸۱۳۴۲۳۸۶۷۰ 22/03/1403 07:48:00 ق.ظ استعلام پروژه رنگ آمیزی و تعمیرات در مجموعه ساختمان های ستادی وزارت ارتباطات استعلام پروژه رنگ آمیزی و تعمیرات در مجموعه ساختمان های ستادی وزارت ارتباطات 22/03/1403 07:27:00 ق.ظ استعلام سنگ تیشه ای 3*40 سانتی متر به طول 9 متر استعلام سنگ تیشه ای 3*40 سانتی متر به طول 9 متر 22/03/1403 05:51:00 ق.ظ استعلام تکمیل استحکام نمای سنگی ساختمان کتابخانه مرکزی تبریز با پیچ و روپلاک 60*5 گالوانیزه استعلام تکمیل استحکام نمای سنگی ساختمان کتابخانه مرکزی تبریز با پیچ و روپلاک 60*5 گالوانیزه 22/03/1403 04:35:00 ق.ظ استعلام خرید 200 عدد جداکننده سنگی 50 سانتی متر CNC شده برابر شرایط و مشخصات پیوستی و ذیل استعلام خرید 200 عدد جداکننده سنگی 50 سانتی متر CNC شده برابر شرایط و مشخصات پیوستی و ذیل 22/03/1403 04:13:00 ق.ظ استعلام انواع سنگ کف جهت کمپ های مسکونی طبق شرح تقاضای پیوستی. استعلام انواع سنگ کف جهت کمپ های مسکونی طبق شرح تقاضای پیوستی. 21/03/1403 10:44:00 ق.ظ استعلام اجرای دیوار سنگی+دیوار سنگی با نمای سنگ مالون استعلام اجرای دیوار سنگی+دیوار سنگی با نمای سنگ مالون 21/03/1403 10:38:00 ق.ظ استعلام سنگ طبق مدارک پیوستی(به یک متر قیمت داده نشود کل مبلغ فاکتور قیمت داده شود در ضمن پیش فاکتور پیوست شود) استعلام سنگ طبق مدارک پیوستی(به یک متر قیمت داده نشود کل مبلغ فاکتور قیمت داده شود در ضمن پیش فاکتور پیوست شود) 21/03/1403 09:51:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ پیرتاج با مقاومت فشاری حداقل 500 استعلام خرید سنگ پیرتاج با مقاومت فشاری حداقل 500 21/03/1403 09:50:00 ق.ظ استعلام سنگ لاشه رنگی میگون کف،ماسه 06،سیمان و پودر دوده جهت بندکشی جهت ضلع غربی کوی ساحل یک و کوی اداره کار استعلام سنگ لاشه رنگی میگون کف،ماسه 06،سیمان و پودر دوده جهت بندکشی جهت ضلع غربی کوی ساحل یک و کوی اداره کار 21/03/1403 08:55:00 ق.ظ استعلام اجرای پروژه سنگ کاری دیواره مسیل خیابان شهید جهانبازی بصورت سنگ لاشه نما موزائیکی بصورت امانی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1402 استعلام اجرای پروژه سنگ کاری دیواره مسیل خیابان شهید جهانبازی بصورت سنگ لاشه نما موزائیکی بصورت امانی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال 1402 21/03/1403 08:35:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ مالون 20*20تراش خورده استعلام خرید سنگ مالون 20*20تراش خورده 21/03/1403 07:35:00 ق.ظ مناقصه بالکلی (AL203 بالاتر از 25 و Fe203 کمتر از 3)....- نوبت دوم مناقصه بالکلی (AL203 بالاتر از 25 و Fe203 کمتر از 3)....- نوبت دوم 21/03/1403 07:05:34 ق.ظ مناقصه خرید سنگ طبق مشخصات فنی (نقشه) درخواستی خریدار مناقصه خرید سنگ طبق مشخصات فنی (نقشه) درخواستی خریدار 21/03/1403 06:21:19 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی مجموعه جهان کوچک مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی مجموعه جهان کوچک 20/03/1403 09:32:02 ق.ظ استعلام سنگ تراورتن درجه یک جهت نمای ساختمان شهرداری منطقه استعلام سنگ تراورتن درجه یک جهت نمای ساختمان شهرداری منطقه 20/03/1403 09:15:00 ق.ظ استعلام دادگستری کل استان کرمانشاه در نظر دارد نسبت به تعمیر نمای سنگ و ستون های ساختمان دادگستری شهرستان روانسر تعمیر و تجهیز نماید. استعلام دادگستری کل استان کرمانشاه در نظر دارد نسبت به تعمیر نمای سنگ و ستون های ساختمان دادگستری شهرستان روانسر تعمیر و تجهیز نماید. 20/03/1403 08:23:00 ق.ظ استعلام عملیات عمرانی در سطح دانشگاه (مطابق با پیوست) استعلام عملیات عمرانی در سطح دانشگاه (مطابق با پیوست) 20/03/1403 08:20:00 ق.ظ مناقصه بالکلی (AL203 بالاتر از 25 و Fe203 کمتر از 3).... مناقصه بالکلی (AL203 بالاتر از 25 و Fe203 کمتر از 3).... 20/03/1403 05:49:48 ق.ظ استعلام تهیه مصالح سنگی کوهی با دانه بندی 12/5 - 0 میلی متر جهت محور زاهدان - حصاروئیه محدوده شورچاه محور کورین-قلعه بید (طبق فایل پیوست) استعلام تهیه مصالح سنگی کوهی با دانه بندی 12/5 - 0 میلی متر جهت محور زاهدان - حصاروئیه محدوده شورچاه محور کورین-قلعه بید (طبق فایل پیوست) 20/03/1403 04:15:00 ق.ظ استعلام سنگ تیشه ای – اندازه 40*40 و با ضخامت 3 سانتیمتر سنگ جدولی با ارتفاع 30 سانتیمتر با پخ نیم دایره استعلام سنگ تیشه ای – اندازه 40*40 و با ضخامت 3 سانتیمتر سنگ جدولی با ارتفاع 30 سانتیمتر با پخ نیم دایره 20/03/1403 03:32:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح سنگی شکسته با دانه بندی 12/5-0 میلی متر جهت روکش محور سراوان-کوهک (طبق فایل پیوست) استعلام تهیه مصالح سنگی شکسته با دانه بندی 12/5-0 میلی متر جهت روکش محور سراوان-کوهک (طبق فایل پیوست) 19/03/1403 09:00:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ مرمر هرسین 40متر مربع تحویل پروزه ستاد اورژانس ضخامت سنگ حد عقل 2سانتی متر به عرض 40سانت سنگ به صورت یک نواخت وطول متعارف استعلام خرید سنگ مرمر هرسین 40متر مربع تحویل پروزه ستاد اورژانس ضخامت سنگ حد عقل 2سانتی متر به عرض 40سانت سنگ به صورت یک نواخت وطول متعارف 19/03/1403 08:43:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح سنگی شکسته با دانه بندی 12/5 - 0 میلی متر جهت روکش آسفالت محور خاش - ایرندگان استعلام تهیه مصالح سنگی شکسته با دانه بندی 12/5 - 0 میلی متر جهت روکش آسفالت محور خاش - ایرندگان 19/03/1403 08:29:00 ق.ظ استعلام تهیه مصالح سنگی شکسته با دانه بندی 12/5 - 0 میلی متر جهت روکش محور خاش - سراوان استعلام تهیه مصالح سنگی شکسته با دانه بندی 12/5 - 0 میلی متر جهت روکش محور خاش - سراوان 19/03/1403 07:50:00 ق.ظ استعلام خرید مصالح سنگ پیرتاج مورد نیاز پروژه های عمرانی شهرداری منطقه دو سنندج(مرحله اول) استعلام خرید مصالح سنگ پیرتاج مورد نیاز پروژه های عمرانی شهرداری منطقه دو سنندج(مرحله اول) 19/03/1403 06:33:00 ق.ظ استعلام سنگ تراترن دره بخاری سوپر 250متر مربع حکمی وسنگ تیشه ای ارسنجان قطر 2/5 درجه یک 60متر مربع استعلام سنگ تراترن دره بخاری سوپر 250متر مربع حکمی وسنگ تیشه ای ارسنجان قطر 2/5 درجه یک 60متر مربع 19/03/1403 06:08:00 ق.ظ استعلام سنگ لاشه به مقدار 1000تن ضمناً کلیه هزینه ها ( شکستن+تهیه+بارگیری+حمل + تخلیه )بعهده پیمانکارمی باشد طبق توضیحات پیوستی. استعلام سنگ لاشه به مقدار 1000تن ضمناً کلیه هزینه ها ( شکستن+تهیه+بارگیری+حمل + تخلیه )بعهده پیمانکارمی باشد طبق توضیحات پیوستی. 19/03/1403 04:20:00 ق.ظ استعلام سنگ قلوه/به فایل پیوستی رجوع شود شرایط درج شده در فایل پیوستی رعایت گردد. استعلام سنگ قلوه/به فایل پیوستی رجوع شود شرایط درج شده در فایل پیوستی رعایت گردد. 19/03/1403 04:11:00 ق.ظ استعلام سنگ لاشه/به فایل پیوستی رجوع شود شرایط درج شده در فایل پیوستی رعایت گردد. استعلام سنگ لاشه/به فایل پیوستی رجوع شود شرایط درج شده در فایل پیوستی رعایت گردد. 19/03/1403 04:08:00 ق.ظ استعلام جدول سنگی مرمریت استعلام جدول سنگی مرمریت 19/03/1403 09:55:00 ق.ظ استعلام تهیه و اجرای سنگ ورقه ای(مطابق مدارک پیوستی) کلیه ی اسناد و مدارک باید تائید شرکت کننده رسیده و سپس درسامانه بارگذاری میگردد. استعلام تهیه و اجرای سنگ ورقه ای(مطابق مدارک پیوستی) کلیه ی اسناد و مدارک باید تائید شرکت کننده رسیده و سپس درسامانه بارگذاری میگردد. 17/03/1403 07:55:00 ق.ظ استعلام دادگستری کل استان کرمانشاه در نظر دارد نسبت به تعمیر نمای سنگ و ستون های ساختمان دادگستری شهرستان روانسر تعمیر و تجهیز نماید. استعلام دادگستری کل استان کرمانشاه در نظر دارد نسبت به تعمیر نمای سنگ و ستون های ساختمان دادگستری شهرستان روانسر تعمیر و تجهیز نماید. 17/03/1403 07:20:00 ق.ظ استعلام تولید سنگ جدول و بلوک سیمانی و بارگیری آن در کارگاه چم طبق فرم پیوست و شرایط و ضوابط مندرج در آن استعلام تولید سنگ جدول و بلوک سیمانی و بارگیری آن در کارگاه چم طبق فرم پیوست و شرایط و ضوابط مندرج در آن 17/03/1403 07:12:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ گرانیت طوسی روشن با ضخامت 3 سانت ابعاد 40*40 متراژ 500 متر مربع و سنگ گرانیت با عرض 40 به متراژ 250 متر طول با ضخامت 3 سانت استعلام خرید سنگ گرانیت طوسی روشن با ضخامت 3 سانت ابعاد 40*40 متراژ 500 متر مربع و سنگ گرانیت با عرض 40 به متراژ 250 متر طول با ضخامت 3 سانت 17/03/1403 06:37:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ لاشه کوهی استعلام خرید سنگ لاشه کوهی 17/03/1403 06:27:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ لحد طبق پیوست استعلام خرید سنگ لحد طبق پیوست 17/03/1403 05:58:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ گرانیت گل پنبه ای جهت مصرف کف سازی پیاده رو ها و جدول گذاری معابر سطح شهر به انضمام فایل پیوست - پر کردن .و ارسال فایل الزامی است استعلام خرید سنگ گرانیت گل پنبه ای جهت مصرف کف سازی پیاده رو ها و جدول گذاری معابر سطح شهر به انضمام فایل پیوست - پر کردن .و ارسال فایل الزامی است 17/03/1403 04:21:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ گرانیتی گل پنبه ای (مطابق مدارک پیوستی)کلیه ی اسناد و مدارک باید تائید شرکت کننده رسیده و سپس درسامانه بارگذاری میگردد. استعلام خرید سنگ گرانیتی گل پنبه ای (مطابق مدارک پیوستی)کلیه ی اسناد و مدارک باید تائید شرکت کننده رسیده و سپس درسامانه بارگذاری میگردد. 16/03/1403 09:27:00 ق.ظ استعلام اجرای سنگ جدول گذاری به صورت پراکنده در سطح شهر استعلام اجرای سنگ جدول گذاری به صورت پراکنده در سطح شهر 16/03/1403 08:17:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ گرانیتی گل پنبه ای(مطابق مدارک پیوستی) کلیه ی اسناد و مدارک باید تائید شرکت کننده رسیده و سپس درسامانه بارگذاری میگردد. استعلام خرید سنگ گرانیتی گل پنبه ای(مطابق مدارک پیوستی) کلیه ی اسناد و مدارک باید تائید شرکت کننده رسیده و سپس درسامانه بارگذاری میگردد. 16/03/1403 08:09:00 ق.ظ استعلام اجرای 600 متر طول جدول گذاری معابر با مصالح و اجرای 1100 متر مربع سنگ فرش معابر با مصالح(سنگ لاشه درجه یک) استعلام اجرای 600 متر طول جدول گذاری معابر با مصالح و اجرای 1100 متر مربع سنگ فرش معابر با مصالح(سنگ لاشه درجه یک) 16/03/1403 07:28:00 ق.ظ استعلام هیتر برقی سونای خشک برای 40 مترمکعب به تعداد یک دستگاه به همراه سنگ گرانیت هیتر برقی مربوطه. استعلام هیتر برقی سونای خشک برای 40 مترمکعب به تعداد یک دستگاه به همراه سنگ گرانیت هیتر برقی مربوطه. 16/03/1403 06:23:00 ق.ظ استعلام 140متر مربع سنگ تیشه دستی لایبید عرض30 ضخامت2سانت-100مترمربع سنگ تیشه دست لایبید عرض12 ضخامت2سانت استعلام 140متر مربع سنگ تیشه دستی لایبید عرض30 ضخامت2سانت-100مترمربع سنگ تیشه دست لایبید عرض12 ضخامت2سانت 16/03/1403 05:05:00 ق.ظ استعلام الکترونیکی، کاشی و سرامیک و اجر هپلکس استعلام الکترونیکی، کاشی و سرامیک و اجر هپلکس 16/03/1403 04:26:51 ق.ظ استعلام خرید و اجرای ماربل 3 میلی به متراژ72 متر مربع طبق برگ استعلام بهاء پیوست.هزینه ارسال و اجرا بر عهده فروشنده می باشد.پیش فاکتور ارسال گردد استعلام خرید و اجرای ماربل 3 میلی به متراژ72 متر مربع طبق برگ استعلام بهاء پیوست.هزینه ارسال و اجرا بر عهده فروشنده می باشد.پیش فاکتور ارسال گردد 16/03/1403 03:34:00 ق.ظ استعلام رنگ روغنی درجه 1 هادی براق 37گالن/رنگ روغن درجه 1 سحر مات 37گالن/رنگ پلاستیک درجه 1 پارس بهار 30گالن/سنگ گوهره 87متر/سنگ بجستان 25متر/ استعلام رنگ روغنی درجه 1 هادی براق 37گالن/رنگ روغن درجه 1 سحر مات 37گالن/رنگ پلاستیک درجه 1 پارس بهار 30گالن/سنگ گوهره 87متر/سنگ بجستان 25متر/ 16/03/1403 03:19:00 ق.ظ استعلام درخواست 2000 سنگ جدول ارتفاع 30 طول 40، 2000 سنگ جدول کانیو ارتفاع 17 طول 40، 250متر سنگ لاشه، 400 تن ماسه شکسته، 50 تن شن، 100 تن سیمان تیپ استعلام درخواست 2000 سنگ جدول ارتفاع 30 طول 40، 2000 سنگ جدول کانیو ارتفاع 17 طول 40، 250متر سنگ لاشه، 400 تن ماسه شکسته، 50 تن شن، 100 تن سیمان تیپ 16/03/1403 01:57:00 ب.ظ استعلام خرید مصالح ساختمانی اجرای دیوار سالن ورزشی شرایط جدید نوبت دوم با شرایط در فایل پیوستی استعلام خرید مصالح ساختمانی اجرای دیوار سالن ورزشی شرایط جدید نوبت دوم با شرایط در فایل پیوستی 13/03/1403 10:56:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ پیرتاج با مقاومت فشاری حداقل 500 استعلام خرید سنگ پیرتاج با مقاومت فشاری حداقل 500 13/03/1403 10:54:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ اورسایز جهت زیرسازی انتهای پارکینگ ایستگاه سابق رادیودریا(تملکی خانواده همراه) استعلام خرید سنگ اورسایز جهت زیرسازی انتهای پارکینگ ایستگاه سابق رادیودریا(تملکی خانواده همراه) 13/03/1403 07:49:00 ق.ظ مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی مجموعه جهان کوچک مناقصه تهیه مصالح و اجرای محوطه سازی مجموعه جهان کوچک 13/03/1403 07:53:20 ق.ظ