سنگ info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com مناقصه عمومی خرید چوب ... مناقصه عمومی خرید چوب ... 10/09/1401 05:06:28 ق.ظ استعلام تهیه خرید وحمل 2500تن سنگ لاشه جهت استفاده در کمربندی خیام استعلام تهیه خرید وحمل 2500تن سنگ لاشه جهت استفاده در کمربندی خیام 10/09/1401 01:18:00 ب.ظ استعلام ایران کد مشابه می باشد رجوع شود به فایل پیوستی در خواست در فایل پیوستی استعلام ایران کد مشابه می باشد رجوع شود به فایل پیوستی در خواست در فایل پیوستی 09/09/1401 11:10:00 ق.ظ استعلام سنگ پلاک سمیرن و سنگ درپوش طبق برگ درخواستی پیوستی استعلام سنگ پلاک سمیرن و سنگ درپوش طبق برگ درخواستی پیوستی 09/09/1401 09:05:00 ق.ظ استعلام خرید نرمه سنگ استعلام خرید نرمه سنگ 09/09/1401 02:02:00 ب.ظ استعلام چندمنظوره-سنگ براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روز استعلام چندمنظوره-سنگ براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روز 09/09/1401 01:56:00 ب.ظ استعلام تهیه واجرای جدول کانیوبه همراه سنگ لاشه زیرجدول استعلام تهیه واجرای جدول کانیوبه همراه سنگ لاشه زیرجدول 08/09/1401 09:55:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ ( فرم پرسش بها و پیش فاکتور تکمیل و بارگزاری گردد ) قیمت کلی وارد گردد استعلام خرید سنگ ( فرم پرسش بها و پیش فاکتور تکمیل و بارگزاری گردد ) قیمت کلی وارد گردد 08/09/1401 05:35:00 ق.ظ استعلام سنگ نطنز مشکی -ایران کد مشابه می باشد رجوع شود به فایل پیوستی درخواست در فایل پیوستی استعلام سنگ نطنز مشکی -ایران کد مشابه می باشد رجوع شود به فایل پیوستی درخواست در فایل پیوستی 08/09/1401 05:07:00 ق.ظ استعلام سنگ لاشه و شفته آهک طبق لیست پیوست در دهنوی فارس استعلام سنگ لاشه و شفته آهک طبق لیست پیوست در دهنوی فارس 07/09/1401 11:21:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ لاشه جهت پروژه توقفگاه درون شهری استعلام خرید سنگ لاشه جهت پروژه توقفگاه درون شهری 07/09/1401 11:28:18 ق.ظ استعلام خرید سنگ گرانیت استعلام خرید سنگ گرانیت 07/09/1401 11:12:59 ق.ظ استعلام خرید سنگ تراورتن و ... به شرح مشخصات پیوست- استعلام خرید سنگ تراورتن و ... به شرح مشخصات پیوست- 07/09/1401 10:38:00 ق.ظ استعلام سنگ40*40قطر2سانت310مترمربع سنگ40*40قطر4سانت75مترمربع سنگ40طولی قطر2سانت377مترمربع سنگ درپوش عرض35دوطرف ابزارخورده قطر4سانت5مترمربع سنگها سیرجان سوپر استعلام سنگ40*40قطر2سانت310مترمربع سنگ40*40قطر4سانت75مترمربع سنگ40طولی قطر2سانت377مترمربع سنگ درپوش عرض35دوطرف ابزارخورده قطر4سانت5مترمربع سنگها سیرجان سوپر 07/09/1401 07:44:00 ق.ظ استعلام 500 تن مصالح سنگی ش سنقر استعلام 500 تن مصالح سنگی ش سنقر 07/09/1401 05:54:00 ق.ظ استعلام نصب رویه میز آزمایشگاهی از جنس سنگ نهبندان اصفهان رنگ خاکستری قطر 5 سانت متراژ 83 متر مربع همراه نصب و کسورات قانونی استعلام نصب رویه میز آزمایشگاهی از جنس سنگ نهبندان اصفهان رنگ خاکستری قطر 5 سانت متراژ 83 متر مربع همراه نصب و کسورات قانونی 07/09/1401 05:50:00 ق.ظ استعلام سنگفرش ورقه ای معدنی کرم رنگ مخصوص پیاده رو دارای اعوجاج مناسب وابعاد نامشخص حداقل ضخامت 10سانتی مترتحویل محل کار شهرستان داورزن روستای چشام استعلام سنگفرش ورقه ای معدنی کرم رنگ مخصوص پیاده رو دارای اعوجاج مناسب وابعاد نامشخص حداقل ضخامت 10سانتی مترتحویل محل کار شهرستان داورزن روستای چشام 06/09/1401 09:55:00 ق.ظ استعلام، سنگ توالت استعلام، سنگ توالت 06/09/1401 04:30:45 ق.ظ استعلام اجرای و خرید سنگ گرانیت طوسی با ضخامت 1/5 به دور ستون ها و دیوار به ارتفاع 1/20 استعلام اجرای و خرید سنگ گرانیت طوسی با ضخامت 1/5 به دور ستون ها و دیوار به ارتفاع 1/20 06/09/1401 03:55:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ جدولی و سیمان و... به شرح پیوست- استعلام خرید سنگ جدولی و سیمان و... به شرح پیوست- 05/09/1401 10:55:00 ق.ظ استعلام سنگ کاپاچینو کف قطر 2 سانتی ابعاد 80 در 80 رنگ کرم گل قهوه ای هماهنگی مهندس اکبری 09127220134 استعلام سنگ کاپاچینو کف قطر 2 سانتی ابعاد 80 در 80 رنگ کرم گل قهوه ای هماهنگی مهندس اکبری 09127220134 05/09/1401 10:34:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ جدولی سفید و سیمان و ... به شرح مشخصات پیوست- استعلام خرید سنگ جدولی سفید و سیمان و ... به شرح مشخصات پیوست- 05/09/1401 10:34:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ جدولی سفید و سیمان و... به شرح پیوست- استعلام خرید سنگ جدولی سفید و سیمان و... به شرح پیوست- 05/09/1401 10:33:00 ق.ظ استعلام سنگ ساب 6.5mm*22mm*180mm تعداد 200 عدد-یوگوسلاو فقط مورد تایید قرص سنگ آویز 500mm*127*63 تعداد 20 عدد برند مشهد ساب توس تسویه 2 ماه استعلام سنگ ساب 6.5mm*22mm*180mm تعداد 200 عدد-یوگوسلاو فقط مورد تایید قرص سنگ آویز 500mm*127*63 تعداد 20 عدد برند مشهد ساب توس تسویه 2 ماه 05/09/1401 10:04:00 ق.ظ استعلام سنگ تاوه زرد رنگ صفی آباد اسفراین و زیرسازی و بند کشی 600متر مربع پیاده رو -محل درختان به صورت دایره ای- بازدید از محل الزامی– استعلام سنگ تاوه زرد رنگ صفی آباد اسفراین و زیرسازی و بند کشی 600متر مربع پیاده رو -محل درختان به صورت دایره ای- بازدید از محل الزامی– 05/09/1401 07:23:00 ق.ظ استعلام ام دی اف صفحه سنگ استعلام ام دی اف صفحه سنگ 05/09/1401 09:51:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ مرمریت استعلام خرید سنگ مرمریت 03/09/1401 08:10:08 ق.ظ استعلام خرید سنگ گرانیت استعلام خرید سنگ گرانیت 03/09/1401 08:08:56 ق.ظ استعلام خرید سنگ جدولی و سیمان و... به شرح پیوست- استعلام خرید سنگ جدولی و سیمان و... به شرح پیوست- 03/09/1401 07:03:00 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه می باشد.سنگ تراورتن سیلورتکاپ رنگ تیره(اسلپ)350 متر مربع وسنگ مرمریت روشن یکپارچه شهیادی(اسلپ) 250مترمربع-طبق مشخصات پیوست استعلام ایران کد مشابه می باشد.سنگ تراورتن سیلورتکاپ رنگ تیره(اسلپ)350 متر مربع وسنگ مرمریت روشن یکپارچه شهیادی(اسلپ) 250مترمربع-طبق مشخصات پیوست 03/09/1401 05:52:00 ق.ظ استعلام 500 تن مصالح سنگی ش سنقر استعلام 500 تن مصالح سنگی ش سنقر 03/09/1401 05:30:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ جدولی و سیمان و... به شرح پیوست- استعلام خرید سنگ جدولی و سیمان و... به شرح پیوست- 02/09/1401 09:01:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ جدولی سفید و سیمان و... به شرح پیوست- استعلام خرید سنگ جدولی سفید و سیمان و... به شرح پیوست- 02/09/1401 08:21:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ جدولی سفید و سیمان و ... به شرح مشخصات پیوست- استعلام خرید سنگ جدولی سفید و سیمان و ... به شرح مشخصات پیوست- 02/09/1401 07:14:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ سفید و سیمان و آجر بتنی و ... به شرح مشخصات پیوست- استعلام خرید سنگ سفید و سیمان و آجر بتنی و ... به شرح مشخصات پیوست- 02/09/1401 06:44:00 ق.ظ مناقصه خرید 13000 متر سنگ نما و کف  مناقصه خرید 13000 متر سنگ نما و کف  01/09/1401 12:35:10 ب.ظ استعلام سنگ لاشه و شفته آهک طبق لیست پیوست در دهنوی فارس استعلام سنگ لاشه و شفته آهک طبق لیست پیوست در دهنوی فارس 01/09/1401 11:36:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ گرانیت جهت پروژه سردرب پادگان استعلام خرید سنگ گرانیت جهت پروژه سردرب پادگان 01/09/1401 11:39:23 ق.ظ استعلام خرید سنگ جهت شعبه سعدی گناباد استعلام خرید سنگ جهت شعبه سعدی گناباد 01/09/1401 08:25:00 ق.ظ استعلام تأمین سنگ لحد جهت آرامستان وادی الرحمه استعلام تأمین سنگ لحد جهت آرامستان وادی الرحمه 01/09/1401 07:46:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، بارگیری، حمل وتخلیه سنگ گرانیت و تراورتن مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، بارگیری، حمل وتخلیه سنگ گرانیت و تراورتن 30/08/1401 08:30:00 ق.ظ استعلام میخ پرچ کن پیچ گوشتی4سو-تخت2سو-چکش خور سیم سیار25متری و روغندان مینی سنگ جت و(6قلم دیگر) استعلام میخ پرچ کن پیچ گوشتی4سو-تخت2سو-چکش خور سیم سیار25متری و روغندان مینی سنگ جت و(6قلم دیگر) 30/08/1401 07:46:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ مصنوعی - کد ارائه شه مشابه میباشد لطفا به فایل پیوست دقت بفرمایید با تشکر استعلام خرید سنگ مصنوعی - کد ارائه شه مشابه میباشد لطفا به فایل پیوست دقت بفرمایید با تشکر 30/08/1401 07:27:00 ق.ظ استعلام ایرنکد مشابه طبق درخواست ارسال شده به پیوست ابعاد سنگهای کوبیک طول 10 عرض 10 وضخامت 5 سانتی متر استعلام ایرنکد مشابه طبق درخواست ارسال شده به پیوست ابعاد سنگهای کوبیک طول 10 عرض 10 وضخامت 5 سانتی متر 30/08/1401 06:38:00 ق.ظ استعلام سنگ لاشه دماوند رنگ قهوه ایی 1500متر مربع استعلام سنگ لاشه دماوند رنگ قهوه ایی 1500متر مربع 30/08/1401 05:16:00 ق.ظ مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه سنگ گرانیت و تراورتن جهت پروژه محوطه سازی مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه سنگ گرانیت و تراورتن جهت پروژه محوطه سازی 30/08/1401 05:28:08 ق.ظ استعلام سنگ لاشه سفید به مقدار 3000 تن به پیوست درخواست خرید و به تایید واحد عمران استعلام سنگ لاشه سفید به مقدار 3000 تن به پیوست درخواست خرید و به تایید واحد عمران 29/08/1401 07:45:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ گرانیت و سنگ گرانیت گل پنبه ای طبق جدول پیوستی حتما پیش فاکتور با جزئیات ارائه گردد. استعلام خرید سنگ گرانیت و سنگ گرانیت گل پنبه ای طبق جدول پیوستی حتما پیش فاکتور با جزئیات ارائه گردد. 29/08/1401 05:17:00 ق.ظ استعلام سنگ جدول ((*پرسی*)) 35*50*12 فاقد بسته بندی استعلام سنگ جدول ((*پرسی*)) 35*50*12 فاقد بسته بندی 28/08/1401 11:49:00 ق.ظ مناقصه خرید 1200 متر مربع سنگ مرمریت دهبید زارعی ممتاز... مناقصه خرید 1200 متر مربع سنگ مرمریت دهبید زارعی ممتاز... 28/08/1401 10:44:38 ق.ظ استعلام پایش و مبارزه با آفت و امراض جوانه خوار و برگ خوار بلوط در سطح جنگلهای استان لرستان در سال 1401 براساس استعلام بها و پیشنهاد قیمت پیوست. استعلام پایش و مبارزه با آفت و امراض جوانه خوار و برگ خوار بلوط در سطح جنگلهای استان لرستان در سال 1401 براساس استعلام بها و پیشنهاد قیمت پیوست. 28/08/1401 09:39:00 ق.ظ مناقصه تامین سنگ ساختمانی مناقصه تامین سنگ ساختمانی 28/08/1401 07:31:42 ق.ظ استعلام 110تن سنگ تاوه ای لیمویی به ضخامت 10 سانتی متر تحویل در محل پروژه پار ک روستا استعلام 110تن سنگ تاوه ای لیمویی به ضخامت 10 سانتی متر تحویل در محل پروژه پار ک روستا 28/08/1401 06:55:00 ق.ظ استعلام برگزاری 2دوره آموزشی ویژه خوشه سنگ تزیینی ساختمان استعلام برگزاری 2دوره آموزشی ویژه خوشه سنگ تزیینی ساختمان 28/08/1401 06:07:00 ق.ظ استعلام، 3 ردیف سنگ گرانیتی ساده مشکی و گل پنبه ای سفید و طوسی 3 ردیف سنگ گرانیتی ساده مشکی و گل پنبه ای سفید و طوسی 28/08/1401 04:14:10 ق.ظ استعلام، 2 ردیف سنگ کوبیک تراورتن ساده کره رنگ(طبق اطلاعات و عکس پیوست) 2 ردیف سنگ کوبیک تراورتن ساده کره رنگ(طبق اطلاعات و عکس پیوست) 28/08/1401 04:12:10 ق.ظ استعلام به شرح پیوست استعلام به شرح پیوست 28/08/1401 09:30:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ گرانیت استعلام خرید سنگ گرانیت 26/08/1401 08:16:32 ق.ظ استعلام خرید سنگ گرانیت جهت پروژه سردرب پادگان ارتش استعلام خرید سنگ گرانیت جهت پروژه سردرب پادگان ارتش 26/08/1401 08:13:21 ق.ظ استعلام خرید سنگ کریستال لایبید ( مخصوص کف ) به میزان 650 منر مربع استعلام خرید سنگ کریستال لایبید ( مخصوص کف ) به میزان 650 منر مربع 26/08/1401 06:16:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ توالت ایرانی ته گود درجه یک به رنگ سفید ازمدل مروارید به تعداد 14 عدد استعلام خرید سنگ توالت ایرانی ته گود درجه یک به رنگ سفید ازمدل مروارید به تعداد 14 عدد 26/08/1401 04:03:00 ب.ظ استعلام سنگ روشویی با پایه پانچ دار مارک چینی کرد ومروارید مورد تایید است استعلام سنگ روشویی با پایه پانچ دار مارک چینی کرد ومروارید مورد تایید است 25/08/1401 07:39:00 ق.ظ استعلام سنگ استعلام سنگ 25/08/1401 06:41:00 ق.ظ استعلام خرید 195 تن سنگ کوبیک مشکی 10*10*10 به شرح مشخصات پیوست- استعلام خرید 195 تن سنگ کوبیک مشکی 10*10*10 به شرح مشخصات پیوست- 25/08/1401 06:32:00 ق.ظ مناقصه خرید 1200 متر مربع سنگ مرمریت دهبید زارعی ممتاز... مناقصه خرید 1200 متر مربع سنگ مرمریت دهبید زارعی ممتاز... 25/08/1401 04:58:58 ق.ظ استعلام فایل پیوست از جهت سایز و رنگ سنگ حتما مطالعه گردد(مهم) قبل از ارائه قیمت حتما نمونه سنگ رویت شود هماهنگی 019123138548 پرداخت اعتباری 60 تا 90 روزه استعلام فایل پیوست از جهت سایز و رنگ سنگ حتما مطالعه گردد(مهم) قبل از ارائه قیمت حتما نمونه سنگ رویت شود هماهنگی 019123138548 پرداخت اعتباری 60 تا 90 روزه 25/08/1401 01:13:00 ب.ظ استعلام پایه ترمز نوار نقاله ... استعلام پایه ترمز نوار نقاله ... 24/08/1401 11:46:02 ق.ظ استعلام سنگ تراورتن 40طولی کرم روشن جوشقان و سنگ 40*40 دهبید با ایران کدهای مشابه داده شده اعلان قیمت بفرمایید. قیمت گذاری برای هر مترمربع استعلام سنگ تراورتن 40طولی کرم روشن جوشقان و سنگ 40*40 دهبید با ایران کدهای مشابه داده شده اعلان قیمت بفرمایید. قیمت گذاری برای هر مترمربع 24/08/1401 09:27:00 ق.ظ مناقصه خرید 2700 مترمربع سنگ چینی ارباب - تمدید مناقصه خرید 2700 مترمربع سنگ چینی ارباب - تمدید 24/08/1401 07:54:30 ق.ظ استعلام سنگ مرمریت ، سنگ گرانیت استعلام سنگ مرمریت ، سنگ گرانیت 24/08/1401 06:19:00 ق.ظ استعلام تهیه ملزومات ساخت و ساز بنا طبق لیست پیوست در دهنوی فارس استعلام تهیه ملزومات ساخت و ساز بنا طبق لیست پیوست در دهنوی فارس 24/08/1401 06:17:00 ق.ظ استعلام خرید 49 سنگ گرانیت نطنز و آبی به منظور ساماندهی مزار شهدا استعلام خرید 49 سنگ گرانیت نطنز و آبی به منظور ساماندهی مزار شهدا 24/08/1401 02:07:00 ب.ظ استعلام چندمنظوره-سنگ براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روزه استعلام چندمنظوره-سنگ براساس مشخصات فایل پیوست-استعلام فاقدفایل پیوست ابطال میگردد.پرداخت 75 روزه 24/08/1401 01:31:00 ب.ظ استعلام خرید سنگ گرانیت جهت پروژه پارک چهل بازه استعلام خرید سنگ گرانیت جهت پروژه پارک چهل بازه 23/08/1401 11:35:43 ق.ظ استعلام خرید سنگ لاشه جهت پروژه توقفگاه درون شهری استعلام خرید سنگ لاشه جهت پروژه توقفگاه درون شهری 23/08/1401 11:27:21 ق.ظ استعلام خرید سنگ گرانیت جهت پروژه سردرب پادگان ارتش استعلام خرید سنگ گرانیت جهت پروژه سردرب پادگان ارتش 23/08/1401 11:26:15 ق.ظ استعلام سنگ قرنیز و مچی و موزاییک استعلام سنگ قرنیز و مچی و موزاییک 23/08/1401 09:59:00 ق.ظ مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه سنگ گرانیت و تراورتن جهت پروژه محوطه سازی مناقصه خرید، بارگیری، حمل و تخلیه سنگ گرانیت و تراورتن جهت پروژه محوطه سازی 23/08/1401 10:12:28 ق.ظ استعلام سنگ به شرح پیوست استعلام سنگ به شرح پیوست 23/08/1401 07:27:00 ق.ظ استعلام خرید سرامیک و سنگ توالت به پیوست برگ پیشنهاد قیمت استعلام خرید سرامیک و سنگ توالت به پیوست برگ پیشنهاد قیمت 23/08/1401 06:07:00 ق.ظ استعلام تعمیرات سنگ نمای آسانسور اداره استعلام تعمیرات سنگ نمای آسانسور اداره 23/08/1401 05:25:00 ق.ظ مناقصه و مزایده فراخوان برون سپاری و توان سنجی کارگزاران جهت دریافت مطالبات شهرداری و .... مناقصه و مزایده فراخوان برون سپاری و توان سنجی کارگزاران جهت دریافت مطالبات شهرداری و .... 23/08/1401 05:32:56 ق.ظ استعلام پله گذاری محله کوره موسوی با سنگ مالون دزلی استعلام پله گذاری محله کوره موسوی با سنگ مالون دزلی 22/08/1401 11:03:00 ق.ظ استعلام موزاییک رستیک/طبق لیست بارگزاری در سامانه باشد / استعلام موزاییک رستیک/طبق لیست بارگزاری در سامانه باشد / 22/08/1401 08:36:00 ق.ظ استعلام سنگ نی ریز جهت کف زایشگاه (طبق لیست پیوست) لطفا قیمتهای پیشنهادی دقیقا طبق لیست پیوست باشد. استعلام سنگ نی ریز جهت کف زایشگاه (طبق لیست پیوست) لطفا قیمتهای پیشنهادی دقیقا طبق لیست پیوست باشد. 22/08/1401 08:22:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ اسپراخون به ابعاد 40*40 سانتی متر و به مقدار 1500 مترمربع هزینه حمل بر عهده فروشنده می باشد استعلام خرید سنگ اسپراخون به ابعاد 40*40 سانتی متر و به مقدار 1500 مترمربع هزینه حمل بر عهده فروشنده می باشد 22/08/1401 05:55:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ توالت ایرانی ته گود درجه یک به رنگ سفید ازمدل مروارید به تعداد 14 عدد استعلام خرید سنگ توالت ایرانی ته گود درجه یک به رنگ سفید ازمدل مروارید به تعداد 14 عدد 22/08/1401 04:25:00 ق.ظ استعلام سنگ گرانیت چایان مشکی ضخامت 2 سانت عرض 40 یک دست -قد و پادار سنگ گرانیت نظنز مشکی ضخامت 3 سانت عرض 40 یک دست -قد و پادار استعلام سنگ گرانیت چایان مشکی ضخامت 2 سانت عرض 40 یک دست -قد و پادار سنگ گرانیت نظنز مشکی ضخامت 3 سانت عرض 40 یک دست -قد و پادار 22/08/1401 01:48:00 ب.ظ استعلام سنگ به شرح پیوست استعلام سنگ به شرح پیوست 21/08/1401 06:37:00 ق.ظ استعلام جدول طرح سنگ و موزاییک خرید استان کرمان استعلام جدول طرح سنگ و موزاییک خرید استان کرمان 21/08/1401 06:14:00 ق.ظ استعلام سنگ قرنیز و مچی و موزاییک استعلام سنگ قرنیز و مچی و موزاییک 21/08/1401 05:36:00 ق.ظ استعلام خرید سنگ گرانیت کلیه شرایط در فایل پیوست استعلام خرید سنگ گرانیت کلیه شرایط در فایل پیوست 21/08/1401 09:47:00 ق.ظ استعلام خرید باایران کد مشابه1_ سنگ درجه یک طولی 40 کرم رروشن جوشقان 360 متر مربع 2-سنگ درجه یک 40*40 کف دهیبد 170مترمربع استعلام خرید باایران کد مشابه1_ سنگ درجه یک طولی 40 کرم رروشن جوشقان 360 متر مربع 2-سنگ درجه یک 40*40 کف دهیبد 170مترمربع 21/08/1401 09:45:00 ق.ظ استعلام اجرای تایل بتنی ، موزائیک فرش ، سنگ لاشه و ... در خانه محله امین زاده طبق آگهی استعلام پیوست دیتایل اجرایی از دایره عمران گرفته شود(ملاک اگهی استعلام) استعلام اجرای تایل بتنی ، موزائیک فرش ، سنگ لاشه و ... در خانه محله امین زاده طبق آگهی استعلام پیوست دیتایل اجرایی از دایره عمران گرفته شود(ملاک اگهی استعلام) 21/08/1401 09:40:00 ق.ظ استعلام تهیه و حمل آهک، مخلوط و قلوه مورد نیاز پروژه اماده سازی زمین مناطق آبگرفته بندر امام خمینی استعلام تهیه و حمل آهک، مخلوط و قلوه مورد نیاز پروژه اماده سازی زمین مناطق آبگرفته بندر امام خمینی 19/08/1401 07:44:00 ق.ظ استعلام سنگ تاندیش جرمی استعلام سنگ تاندیش جرمی 19/08/1401 07:26:23 ق.ظ استعلام، 2 ردیف سنگ کوبیک تراورتن ساده کره رنگ(طبق اطلاعات و عکس پیوست) 2 ردیف سنگ کوبیک تراورتن ساده کره رنگ(طبق اطلاعات و عکس پیوست) 19/08/1401 04:54:18 ق.ظ استعلام خرید سنگ گرانیت جهت پروژه سردرب پادگان ارتش استعلام خرید سنگ گرانیت جهت پروژه سردرب پادگان ارتش 18/08/1401 11:36:56 ق.ظ استعلام خرید سنگ گرانیت جهت پروژه پارک چهل بازه استعلام خرید سنگ گرانیت جهت پروژه پارک چهل بازه 18/08/1401 11:33:40 ق.ظ استعلام ایران کد مشابه می باشد. لطفا" بر اساس فایل پیوست اقدام نمایید. پرداخت پس از تایید واحد فنی می باشد. پرداخت ها به صورت مرحله و اقساط می باشد. استعلام ایران کد مشابه می باشد. لطفا" بر اساس فایل پیوست اقدام نمایید. پرداخت پس از تایید واحد فنی می باشد. پرداخت ها به صورت مرحله و اقساط می باشد. 18/08/1401 08:58:00 ق.ظ