خدمات پستی info@parsnamaddata.com webmaster@parsnamaddata.com استعلام موتور سوار مسلط به منطقه جهت توزیع مرسولات پستی شهرستان دیر قیمت پیشنهادی به ازای هر مرسوله پستی. شماره 2 استعلام موتور سوار مسلط به منطقه جهت توزیع مرسولات پستی شهرستان دیر قیمت پیشنهادی به ازای هر مرسوله پستی. شماره 2 29/03/1403 09:49:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور، توزیع قبض و و اخطار مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت کنتور، توزیع قبض و و اخطار 29/03/1403 08:14:00 ق.ظ استعلام آماده سازی ،چاپ و ارسال شناسنامه طبق دستورالعمل های اداره کل ثبت احوال و اداره کل پست استان مرکزی استعلام آماده سازی ،چاپ و ارسال شناسنامه طبق دستورالعمل های اداره کل ثبت احوال و اداره کل پست استان مرکزی 29/03/1403 07:37:00 ق.ظ استعلام ارسال مرسولات پستی دانشگاه استعلام ارسال مرسولات پستی دانشگاه 29/03/1403 06:12:00 ق.ظ استعلام مراسلات پستی وارسال به تمام نقاط کشور طبق فایل پیوست استعلام مراسلات پستی وارسال به تمام نقاط کشور طبق فایل پیوست 29/03/1403 05:57:00 ق.ظ استعلام واگذاری نمایندگی قبول پستی شهرک صنعتی شمس آباد حسن آباد به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی استعلام واگذاری نمایندگی قبول پستی شهرک صنعتی شمس آباد حسن آباد به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی 29/03/1403 05:03:00 ق.ظ استعلام واگذاری نمایندگی قبول پست روستایی ایرین از توابع شهرستان اسلامشهر به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی استعلام واگذاری نمایندگی قبول پست روستایی ایرین از توابع شهرستان اسلامشهر به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی 29/03/1403 04:56:00 ق.ظ مناقصه عمومی تامین پیک موتوری مناقصه عمومی تامین پیک موتوری 29/03/1403 04:00:08 ق.ظ استعلام سنگاچین - کپورجال - آبکنار - روزهای مبادله 3روز در هفته میباشد . استعلام سنگاچین - کپورجال - آبکنار - روزهای مبادله 3روز در هفته میباشد . 29/03/1403 01:54:00 ب.ظ استعلام طالب آباد - لیجارکی - روزهای مبادله در هفتع 6روز کاری میباشد. استعلام طالب آباد - لیجارکی - روزهای مبادله در هفتع 6روز کاری میباشد. 29/03/1403 01:52:00 ب.ظ استعلام کلرم - ماکلوان - حسینکوه - شولم - عباسکوه الیان - روزهای مبادله 4روز در هفته میباشد . استعلام کلرم - ماکلوان - حسینکوه - شولم - عباسکوه الیان - روزهای مبادله 4روز در هفته میباشد . 27/03/1403 11:56:00 ق.ظ استعلام گشت - کردمحله - گشت رودخان - سید سرا - ملسکام -قلعه رودخان - روزهای مبادله 4روز میباشد. استعلام گشت - کردمحله - گشت رودخان - سید سرا - ملسکام -قلعه رودخان - روزهای مبادله 4روز میباشد. 27/03/1403 11:50:00 ق.ظ استعلام گوشلوندان - رودپیش - شنبه بازار - روزهای مبادله 4 روز در هفته میباشد . استعلام گوشلوندان - رودپیش - شنبه بازار - روزهای مبادله 4 روز در هفته میباشد . 27/03/1403 11:38:00 ق.ظ استعلام کلرم - ماکلوان - حسینکوه - شولم - عباسکوه الیان - روزهای مبادله سه روز در هفته میباشد . استعلام کلرم - ماکلوان - حسینکوه - شولم - عباسکوه الیان - روزهای مبادله سه روز در هفته میباشد . 27/03/1403 11:32:00 ق.ظ استعلام شالماء - چوبتراشان- جیرده -چکوسر-دافسار-ملاسرا- استعلام شالماء - چوبتراشان- جیرده -چکوسر-دافسار-ملاسرا- 27/03/1403 11:30:00 ق.ظ استعلام رضوانشهرچینگیریان 7ک چنگیریان هفت دغنان10-هفت دغنان خوشابر5ک خوشابر پونل 7ک پونل رودبارسرای بالا 13ک رودبارسرای بالا ارده جان16ک ارده جان پره سر15 استعلام رضوانشهرچینگیریان 7ک چنگیریان هفت دغنان10-هفت دغنان خوشابر5ک خوشابر پونل 7ک پونل رودبارسرای بالا 13ک رودبارسرای بالا ارده جان16ک ارده جان پره سر15 27/03/1403 11:16:00 ق.ظ استعلام صومعه سرا -هنده خاله - صوفیانده- نوخاله- روزهای مبادله 3 روز در هفته استعلام صومعه سرا -هنده خاله - صوفیانده- نوخاله- روزهای مبادله 3 روز در هفته 27/03/1403 10:40:00 ق.ظ استعلام آستارا - خشکه دهنه باغچه سرا-عنبران-روستای عباس آباد-چلوند -قره سو - روزهای مبادله 6روز در هفته استعلام آستارا - خشکه دهنه باغچه سرا-عنبران-روستای عباس آباد-چلوند -قره سو - روزهای مبادله 6روز در هفته 27/03/1403 10:39:00 ق.ظ استعلام بنکده - بازقلعه اکبر - نشرودکل- ویشکاننک - سروندان - -گیل پرد سر- استعلام بنکده - بازقلعه اکبر - نشرودکل- ویشکاننک - سروندان - -گیل پرد سر- 27/03/1403 10:34:00 ق.ظ استعلام صومعه سرا-نفوت -مهویزان - سه سار- ندامان - روزهای مبادله 3روز در هفته استعلام صومعه سرا-نفوت -مهویزان - سه سار- ندامان - روزهای مبادله 3روز در هفته 27/03/1403 10:28:00 ق.ظ استعلام روزهای مبادله سه روز در هفته .رشت-خمام- راسته کنار- شیجان - دهنه سر شیجان-فرشکی چوکام-بلسکله چوکام- لله کاء- دوآب مردخ-شالکو-برمچه - کته استعلام روزهای مبادله سه روز در هفته .رشت-خمام- راسته کنار- شیجان - دهنه سر شیجان-فرشکی چوکام-بلسکله چوکام- لله کاء- دوآب مردخ-شالکو-برمچه - کته 27/03/1403 10:21:00 ق.ظ استعلام روزهای مبادله3روزدرهفته و روزهای زوج میباشد .رشت-پیله داربن-پسیخان-شهرک صنعتی سپیدرود-فلکده-آقاسیدشریف-کتیگر-سلکی سر-لاکانشهر-پیرکلاچای دوم-دارسازی استعلام روزهای مبادله3روزدرهفته و روزهای زوج میباشد .رشت-پیله داربن-پسیخان-شهرک صنعتی سپیدرود-فلکده-آقاسیدشریف-کتیگر-سلکی سر-لاکانشهر-پیرکلاچای دوم-دارسازی 27/03/1403 10:14:00 ق.ظ استعلام صومعه سرا - کسما -طاهرگوراب-ضیابر - چکور - سنگجوب - پیشخان - روزهای مبادله 3روز در هفته میباشد استعلام صومعه سرا - کسما -طاهرگوراب-ضیابر - چکور - سنگجوب - پیشخان - روزهای مبادله 3روز در هفته میباشد 27/03/1403 10:13:00 ق.ظ استعلام شاقاجی - شهرستان- قاضیان - سراوان - امامزاده هاشم - بیجار پس استعلام شاقاجی - شهرستان- قاضیان - سراوان - امامزاده هاشم - بیجار پس 27/03/1403 09:35:00 ق.ظ استعلام زرین دشت توزیع امانت خودرو سوار استعلام زرین دشت توزیع امانت خودرو سوار 27/03/1403 06:34:00 ق.ظ استعلام قیروکارزین خط مبادله پستی قیر-کارزین استعلام قیروکارزین خط مبادله پستی قیر-کارزین 27/03/1403 06:25:00 ق.ظ استعلام قیر و کارزین خط مبادله قیر مبارک آباد استعلام قیر و کارزین خط مبادله قیر مبارک آباد 27/03/1403 06:21:00 ق.ظ استعلام اقلید خط مبادله اقلید مهجان استعلام اقلید خط مبادله اقلید مهجان 27/03/1403 06:09:00 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 06:09:00 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 06:03:00 ق.ظ استعلام اقلید خط مبالده اقلید امامزاده اسماعیل استعلام اقلید خط مبالده اقلید امامزاده اسماعیل 27/03/1403 06:00:00 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 05:58:00 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 05:54:00 ق.ظ استعلام اقلید خط مبادله اقلید شهر میان استعلام اقلید خط مبادله اقلید شهر میان 27/03/1403 05:50:00 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 05:47:00 ق.ظ استعلام اقلید خط مبادله اقلید کافتر استعلام اقلید خط مبادله اقلید کافتر 27/03/1403 05:46:00 ق.ظ استعلام اقلید خط مبادله اقلید بکان استعلام اقلید خط مبادله اقلید بکان 27/03/1403 05:42:00 ق.ظ استعلام اقلید خط مبادله اقلید احمد آباد استعلام اقلید خط مبادله اقلید احمد آباد 27/03/1403 05:37:00 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 05:35:00 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 05:29:00 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 05:26:00 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 05:25:00 ق.ظ استعلام لار خط مبادله لار ict استعلام لار خط مبادله لار ict 27/03/1403 05:22:00 ق.ظ استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید استعلام نمایندگی پستی روستایی شهرستان گرگان قیمت پاکت و بسته زیر دو کیلو و قیمت بسته و امانانت بالای 2کیلو را اعلام فرمائید 27/03/1403 05:20:00 ق.ظ استعلام مرودشت خط مبادله مرودشت مجدآباد استعلام مرودشت خط مبادله مرودشت مجدآباد 27/03/1403 05:02:00 ق.ظ استعلام زرین دشت خط مبادله زرین دشت ict استعلام زرین دشت خط مبادله زرین دشت ict 27/03/1403 05:01:00 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات - نوبت دوم تجدید فراخوان مناقصه قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات - نوبت دوم 27/03/1403 05:08:59 ق.ظ استعلام خنج خط مبادله خنج ict استعلام خنج خط مبادله خنج ict 27/03/1403 04:52:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:40:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:38:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:37:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:35:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:34:00 ق.ظ استعلام بوانات خط مبادله بوانات مزایجان استعلام بوانات خط مبادله بوانات مزایجان 27/03/1403 04:34:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:32:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:25:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:24:00 ق.ظ استعلام آباده خط مبادله آباده بیدک استعلام آباده خط مبادله آباده بیدک 27/03/1403 04:15:00 ق.ظ استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست استعلام پیمانکار خطوط پستی ictروستایی شهرستان گرگان با خودرو وانت مسقف دوگانه سوز 3روز در هفته با فرم پیوست 27/03/1403 04:14:00 ق.ظ استعلام آباده خط مبادله آباده شورجستان استعلام آباده خط مبادله آباده شورجستان 27/03/1403 04:09:00 ق.ظ استعلام آباده خط مبادله آباده خسروشیرین استعلام آباده خط مبادله آباده خسروشیرین 27/03/1403 04:06:00 ق.ظ مناقصه عمومی تامین پیک موتوری مناقصه عمومی تامین پیک موتوری 27/03/1403 04:07:39 ق.ظ استعلام اقلید خط مبادله اقلید سده استعلام اقلید خط مبادله اقلید سده 27/03/1403 03:54:00 ق.ظ استعلام آباده خط مبادله آباده بهمن استعلام آباده خط مبادله آباده بهمن 27/03/1403 03:52:00 ق.ظ استعلام آباده خط مبادله آباده ایزدخواست استعلام آباده خط مبادله آباده ایزدخواست 27/03/1403 03:45:00 ق.ظ استعلام لار خط مبادله لار اوز استعلام لار خط مبادله لار اوز 27/03/1403 03:39:00 ق.ظ استعلام پاسارگاد خط مبادله سعادتشهر قوام آباد استعلام پاسارگاد خط مبادله سعادتشهر قوام آباد 27/03/1403 03:31:00 ق.ظ استعلام خرم بید خط مبادله صفاشهر بوانات استعلام خرم بید خط مبادله صفاشهر بوانات 27/03/1403 03:31:00 ق.ظ استعلام فسا خط مبادله فسا نوبندگان ششده استعلام فسا خط مبادله فسا نوبندگان ششده 27/03/1403 03:24:00 ق.ظ استعلام فسا خط مبادله فسا داراب زرین دشت استعلام فسا خط مبادله فسا داراب زرین دشت 27/03/1403 03:17:00 ق.ظ استعلام فسا خط مبادله فسا ICT استعلام فسا خط مبادله فسا ICT 27/03/1403 03:16:00 ق.ظ استعلام فسا خط مبادله فسا زاهدشهر استعلام فسا خط مبادله فسا زاهدشهر 27/03/1403 03:09:00 ق.ظ استعلام واگذاری نمایندگی توزیع روستایی بخشی از مرسولات پستی خیرآباد پایین از توابع بهارستان به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی استعلام واگذاری نمایندگی توزیع روستایی بخشی از مرسولات پستی خیرآباد پایین از توابع بهارستان به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی 26/03/1403 10:33:00 ق.ظ استعلام چاپ و توزیع قبوض نوسازی کلیه املاک سطح شهر، چاپ و توزیع ابلاغیه های نوسازی کلیه املاک سطح شهر (همزمان با توزیع قبوض نوسازی) استعلام چاپ و توزیع قبوض نوسازی کلیه املاک سطح شهر، چاپ و توزیع ابلاغیه های نوسازی کلیه املاک سطح شهر (همزمان با توزیع قبوض نوسازی) 26/03/1403 10:21:00 ق.ظ استعلام توزیع مرسولات پستی درسطح شهر اردکان با خودرو و پرداخت به صورت دانه شمار استعلام توزیع مرسولات پستی درسطح شهر اردکان با خودرو و پرداخت به صورت دانه شمار 26/03/1403 09:50:00 ق.ظ استعلام اداره کل پست استان خراسان رضوی در نظر دارد قبول و دریافت اسناد تک برگ مربوط به سطح استان را در قالب قرارداد به پیمانکار واگذار نماید استعلام اداره کل پست استان خراسان رضوی در نظر دارد قبول و دریافت اسناد تک برگ مربوط به سطح استان را در قالب قرارداد به پیمانکار واگذار نماید 26/03/1403 09:15:00 ق.ظ استعلام وانت سواری مسقف مسلط به منطقه جهت توزیع مرسولات پستی شهرستان عسلویه قیمت پیشنهادی به ازای هر مرسوله پستی. شماره 1 استعلام وانت سواری مسقف مسلط به منطقه جهت توزیع مرسولات پستی شهرستان عسلویه قیمت پیشنهادی به ازای هر مرسوله پستی. شماره 1 26/03/1403 08:37:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین و وصول مطالبات شهرستان های فارسان و کوهرنگ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین و وصول مطالبات شهرستان های فارسان و کوهرنگ 26/03/1403 08:20:00 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه و نصب پلک آبی مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تهیه و نصب پلک آبی 26/03/1403 08:14:00 ق.ظ استعلام توزیع مرسولات پستی در سطح شهر هرات به وسیله موتور و به صورت پرداخت دانه شمار استعلام توزیع مرسولات پستی در سطح شهر هرات به وسیله موتور و به صورت پرداخت دانه شمار 26/03/1403 07:39:00 ق.ظ مناقصه عمومی تامین پیک موتوری - مناقصه روز شنبه بیست و ششم خرداد 1403 مناقصه عمومی تامین پیک موتوری 26/03/1403 07:44:30 ق.ظ استعلام زرین دشت توزیع موتور سوار دانه شمار حاجی آباد استعلام زرین دشت توزیع موتور سوار دانه شمار حاجی آباد 26/03/1403 10:00:00 ق.ظ استعلام حمل مرسولات پستی از یزد به مهریز و بالعکس طبق فرم استعلام پیوست استعلام حمل مرسولات پستی از یزد به مهریز و بالعکس طبق فرم استعلام پیوست 26/03/1403 09:59:00 ق.ظ فراخوان مناقصه عمومی قرائت کنتور توزیع قبوض وصول مطالبات گزارشات کشف و جمع آوری فراخوان مناقصه عمومی قرائت کنتور توزیع قبوض وصول مطالبات گزارشات کشف و جمع آوری 23/03/1403 09:34:22 ق.ظ تجدید فراخوان مناقصه قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات تجدید فراخوان مناقصه قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین ، وصول مطالبات 23/03/1403 09:02:19 ق.ظ مناقصه عمومی تامین پیک موتوری مناقصه عمومی تامین پیک موتوری 23/03/1403 07:51:39 ق.ظ مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب نوبت دوم مناقصه قرائت کنتور و توزیع صورتحساب نوبت دوم 23/03/1403 06:40:36 ق.ظ مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری توزیع فیش نوسازی و وصول مطالبات مناقصه، مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری توزیع فیش نوسازی و وصول مطالبات 23/03/1403 05:24:00 ق.ظ استعلام واگذاری نمایندگی قبول پستی انجم آباد از توابع رباط کریم به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی استعلام واگذاری نمایندگی قبول پستی انجم آباد از توابع رباط کریم به بخش خصوصی با عنایت به فایل پیوستی 23/03/1403 05:23:00 ق.ظ فراخوان مناقصه برون سپاری توزیع فیش نوسازی و وصول مطالبات - نوبت دوم فراخوان مناقصه برون سپاری توزیع فیش نوسازی و وصول مطالبات - نوبت دوم 23/03/1403 05:12:55 ق.ظ مناقصه برونسپاری توزیع بسته و امانت وارده مناقصه برونسپاری توزیع بسته و امانت وارده 23/03/1403 04:55:08 ق.ظ استعلام مرحله دوم حمل و نقل و مبادله محمولات پستی از کرمانشاه به پاوه(مبادله روانسر )و برعکس با نیسان به شرح پیوست مبلغ به ریال و یکساله محاسبه گردد . استعلام مرحله دوم حمل و نقل و مبادله محمولات پستی از کرمانشاه به پاوه(مبادله روانسر )و برعکس با نیسان به شرح پیوست مبلغ به ریال و یکساله محاسبه گردد . 23/03/1403 04:13:00 ق.ظ استعلام رضوانشهربه چینگیریان 7 کیلومتر - چنگیریان به هفت دغنان10کیلومتر -هفت دغنان به خوشابر 5 کیلومتر - خوشابر به پونل 7 کیلو متر- استعلام رضوانشهربه چینگیریان 7 کیلومتر - چنگیریان به هفت دغنان10کیلومتر -هفت دغنان به خوشابر 5 کیلومتر - خوشابر به پونل 7 کیلو متر- 23/03/1403 03:46:00 ق.ظ استعلام کلرم - ماکلوان - حسینکوه - شولم - عباسکوه الیان - روزهای مبادله 4روز در هفته میباشد . استعلام کلرم - ماکلوان - حسینکوه - شولم - عباسکوه الیان - روزهای مبادله 4روز در هفته میباشد . 23/03/1403 03:45:00 ق.ظ استعلام گشت - کردمحله - گشت رودخان - سید سرا - ملسکام -قلعه رودخان - روزهای مبادله در هفته 4روز میباشد استعلام گشت - کردمحله - گشت رودخان - سید سرا - ملسکام -قلعه رودخان - روزهای مبادله در هفته 4روز میباشد 23/03/1403 03:44:00 ق.ظ استعلام طالب آباد - لیجارکی - روزهای مبادله در هفته 6روز کاری میباشد . استعلام طالب آباد - لیجارکی - روزهای مبادله در هفته 6روز کاری میباشد . 23/03/1403 03:44:00 ق.ظ استعلام توزیع امانات(بصورت دانه ای) گشت در سطح شهر کرمانشاه با وانت بار مسقف به شرح پیوست ضمنا مبلغ به ریال و یکساله محاسبه گردد . استعلام توزیع امانات(بصورت دانه ای) گشت در سطح شهر کرمانشاه با وانت بار مسقف به شرح پیوست ضمنا مبلغ به ریال و یکساله محاسبه گردد . 23/03/1403 03:32:00 ق.ظ استعلام گوشلوندان - رودپیش - شنبه بازار - روزهای مبادله در هفته 4روز میباشد استعلام گوشلوندان - رودپیش - شنبه بازار - روزهای مبادله در هفته 4روز میباشد 23/03/1403 02:13:00 ب.ظ استعلام سنگاچین - کپورجال - آبکنار - روزهای مبادله در هفته 3روز میباشد . استعلام سنگاچین - کپورجال - آبکنار - روزهای مبادله در هفته 3روز میباشد . 23/03/1403 02:12:00 ب.ظ استعلام شالماء - چوبتراشان- جیرده -چکوسر-دافسار-ملاسرا - روزهای مبادله 6روز در هفته میباشد استعلام شالماء - چوبتراشان- جیرده -چکوسر-دافسار-ملاسرا - روزهای مبادله 6روز در هفته میباشد 23/03/1403 01:52:00 ب.ظ