ir
rss
calendar یکشنبه، 6 فروردین ماه 1402
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
مدیر دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی جیرفت
استان
کرمان) )
کد پارس نماد
608843
شماره آگهی
-
شماره پارتی/مال/اجاره/حراج
تاریخ شروع
1394/10/21
تاریخ درج
1394/10/24
تاریخ خاتمه آگهی
1394/11/07
منبع
محلی کرمان94.10.21
عنوان آگهی
مزایده کلاسه 930111 ششدانگ مغازه تجاری بخش 45 کرمان, مزایده,مزایده کلاسه 930111 ششدانگ مغازه تجاری بخش 45 کرمان
شرح آگهی

اگهی مزایده
مدیر دفتر اجرای احکام شعبه دوم دادگاه حقوقی جیرفت
مزایده کلاسه 930111 ششدانگ مغازه تجاری بخش 45 کرمان
مزایده:94.11.7
مبلغ:6.263.782.000ریال
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت پارس نمادداده ها مراجعه فرمایید.
تصویر
مزایده,مزایده کلاسه 930111 ششدانگ مغازه تجاری بخش 45 کرمان

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر

کد پارس نماد: 608843

استان/شهر: کرمان

مهلت آگهی: 1394/11/07

خلاصه آگهی: مزایده,مزایده کلاسه 930111 ششدانگ مغازه تجاری بخش 45 کرمان

آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مزایده ، تجدید مزایده شماره 5001093897000038 سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری شهریار 5648944 1402/01/06 new not special not payed تهران
2 مزایده ، تجدید مزایده شماره 5001093897000038 سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری شهریار 5648943 1402/01/06 new not special not payed تهران
3 مزایده ، اجاره املاک بلااستفاده مدیریت های آموزش و پرورش داراب، ارسنجان، مرودشت ،مسنی و ... 5648922 1402/01/06 new not special not payed فارس
4 مزایده ، اجاره املاک بلااستفاده مدیریت های آموزش و پرورش داراب، ارسنجان، مرودشت ،مسنی و ... 5648921 1402/01/06 new not special not payed فارس
5 مزایده ، اجاره املاک بلااستفاده مدیریت های آموزش و پرورش داراب، ارسنجان، مرودشت ،مسنی و ... 5648920 1402/01/06 new not special not payed فارس
6 مزایده ، اجاره املاک بلااستفاده مدیریت های آموزش و پرورش داراب، ارسنجان، مرودشت ،مسنی و ... 5648912 1402/01/06 new not special not payed فارس
7 مزایده ، اجاره املاک بلااستفاده مدیریت های آموزش و پرورش داراب، ارسنجان، مرودشت ،مسنی و ... 5648890 1402/01/06 new not special not payed فارس
8 مزایده ، 54 مورد از املاک مازاد -مزایده زمین - استان خراسان جنوبی 5648577 1402/01/06 new not special not payed خراسان جنوبی
9 مزایده ، 54 مورد از املاک مازاد -مزایده زمین - استان خراسان جنوبی 5648574 1402/01/06 new not special not payed خراسان جنوبی
10 مزایده ، 54 مورد از املاک مازاد -مزایده زمین - استان خراسان جنوبی 5648571 1402/01/06 new not special not payed خراسان جنوبی
11 مزایده ، 54 مورد از املاک مازاد -مزایده زمین - استان خراسان جنوبی 5648568 1402/01/06 new not special not payed خراسان جنوبی
12 مزایده ، 54 مورد از املاک مازاد -مزایده زمین - استان خراسان جنوبی 5648565 1402/01/06 new not special not payed خراسان جنوبی
13 مزایده ، 54 مورد از املاک مازاد -مزایده ساختمان - استان خراسان جنوبی 5648562 1402/01/06 new not special not payed خراسان جنوبی
14 مزایده ، 54 مورد از املاک مازاد -مزایده زمین - استان خراسان جنوبی 5648559 1402/01/06 new not special not payed خراسان جنوبی
15 مزایده ، 54 مورد از املاک مازاد -مزایده زمین - استان خراسان جنوبی 5648556 1402/01/06 new not special not payed خراسان جنوبی
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی