ir
rss
calendar یکشنبه، 6 فروردین ماه 1402
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
واحد اجرای اسناد رسمی گرگان
استان
گلستان) )
کد پارس نماد
5472400
شماره آگهی
140103912136000103
شماره پارتی/مال/اجاره/حراج
تاریخ شروع
1401/11/13
تاریخ درج
1401/11/13
تاریخ خاتمه آگهی
1401/11/26
منبع
سایت 1401.11.13
عنوان آگهی
مزایده سواری ، سیستم : سمند ، تیپ : ال ایکس ، مدل : 1387 , مزایده سواری ، سیستم : سمند ، تیپ : ال ایکس ، مدل : 1387
شرح آگهی

شماره آگهی: 140103912136000103
شماره پرونده:140004012136001677

تاریخ صدور:1401/11/13

واحد ثبتی برگزار کننده مزایده:واحد اجرای اسناد رسمی گرگان

موضوع:آگهی مزایده اموال منقول

متن آگهی: آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کلاسه 140001913 بر حسب تقاضای بستانکار پرونده خانم فاطمه خانی بختیاری به استناد سند نکاحیه شماره 34902 مورخ 1371/07/16 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 4 و طلاق شماره 12 شهر گرگان جهت وصول مهریه خود علیه آقای غلامرضا رضائی نام پدر: مرتضی تاریخ تولد: 1349/05/09 شماره ملی: 5249433731 شماره شناسنامه: 667 در قبال مبلغ پنج میلیون ریال وجه رایج ایران پس از محاسبه به نرخ روز 1471621622 ریال و مقدار 5 مثقال طلای هجده عیار ساخته شده که با محاسبه به نرخ روز 000/ 200/ 312 ریال که جمعا به مبلغ 622/ 821/ 783/ 1 ریال (یک میلیاردوهفتصدوهشتادوسه میلیون وهشتصدوبیست ویک هزاروششصد وبیست ودو ریال) بابت اصل طلب ومبلغ 000/ 500/ 77 ریال حقوق دولتی بر آورد گردیده است .پرونده تحت کلاسه فوق دراین اداره تشکیل گردید و اجرائیه از طریق سامانه ثنا به مدیون گردید . حسب استعلام از پلیس راهور خودرو به شماره انتظامی 59-246ج 67 متعلق به مدیون مورد شناسایی و بازداشت و توقیف گردید . باتقاضای بستانکار جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و برابر گزارش وارده به شماره 15034مورخ 14/ 10/ 1401 کارشناس رسمی دادگستری در تاریخ 12/ 10/ 1401 به پارکینگ مریم آباد گرگان مراجعه وبازدید گردید مشخصات خودرو : شماره انتظامی : 246ج 67 ایران 59 ، شماره موتور : 13287172292 ، شماره شاسی: 172315 ، نوع : سواری ، سیستم : سمند ، تیپ : ال ایکس ، مدل : 1387 ، ظرفیت : 4، تعداد محور : 2 ، تعداد چرخ : 4 ، رنگ : سفید ، سوخت : بنزین ، قابلیت شماره گذاری : ندارد ، بیمه بدنه ندارد ، بیمه شخص ثالث دارد، نقص ماده 30 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد ، درصد لاستیک عقب: پنجاه درصد ، جلو :پنجاه در صد رنگدار ودارای خط وخش می باشد .وضعیت فنی : آماده به کار وموتور خودرو روشن می شود ، تعمیرات انجام شده ندارد. خودرو موصوف کاملا سالم وآماده به کار بوده است .که به مبلغ 000/ 000/ 550/ 1 ریال (معادل یکصد وپنجاه وپنج میلیون تومان ) ارزیابی و قطعیت یافته است . لذا جلسه مزایده از ساعت 9 صبح الی 12 روز چهارشنبه مورخ 26/ 11/ 1401 در اداره اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا گرگان واقع در گرگان، میدان پایانه مسافربری، بزرگراه شهید کلانتری (کمربندی)، جنب اداره راهنمایی و رانندگی، اداره ثبت اسناد و املاک گرگان، طبقه دوم، اداره اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا گرگان تشکیل می گردد مزایده از مبلغ 000/ 000/ 550/ 1 ریال (معادل یکصد وپنجاه وپنج میلیون تومان ) شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد. و مزایده حضوری است و شرکت درجلسه مزایده برای عموم آزاد است و منوط به پرداخت 10(ده) درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و تحت شناسه واریز اعلامی و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه ده درصد به نام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند.ضمناً برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ ده درصد واریزی قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد وبه استناد بخشنامه شماره 1400/117964مورخ1400/7/4 مدیرکل محترم دفترنظارت بر اجرای اسناد رسمی چنانچه شخص برنده مزایده ظرف مهلت 5 روز مقرر در ماده 136 اصلاحی آیین نامه اجرا مفاد اسناد رسمی نسبت به تودیع مابه التفاوت مبلغ فروش به حساب صندوق ثبت اقدام ننماید و در جلسه مزایده خریدار دیگری جز برنده مزایده حضور نداشته باشدو بستانکار متقاضی تجدید مزایده نباشد دراینصورت مورد مزایده بارعایت تشریفات بخشنامه اخیرالذکر برمبنای مبلغ پایه مزایده به بستانکارپرونده واگذار میگردد. فروش مال به نسیه در صورتی جایز است که متعهد له فروش به نسیه را قبول و مدیون نیز مازاد را نقداً دریافت و یا نسبت به مازاد نسیه را قبول نمایددر هر صورت خود مسئول وصول خواهد بود و حقوق دولتی وحق مزایده نقداً دریافت می شود طالبین می توانند در ساعات اداری جهت کسب اطلاعات بیشتر به اداره اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرای گرگان به نشانی بالا مراجعه نمایند و قبل از برگزاری مزایده از خودرو مورد مزایده بازدید به عمل آورند . همچنین مطابق ماده 39مکرراصلاحی آیین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا در کلیه پرونده های اجرایی که مال مورد مزایده به بستانکار واگذار می شود، بدهکار می تواند ظرف دو ماه از تاریخ مزایده حسب مورد اقدام به پرداخت بدهی خود نماید . در این صورت خسارت تاخیر تادیه برای مراجعی که قانونا حق دریافت آن را دارند تا روز پرداخت وجه در صندوق ثبت محاسبه و وصول خواهد شد . طبق اعلام بستانکار خودرو فاقد بیمه می باشد.ضمنا بابت مالیات ، عوارض شهرداری ، خلافی، پارکینگ وغیره دارای بدهی اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده به عهده برنده مزایده می باشد . تاریخ انتشارآگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور : روز پنجشنبه مورخ 13/ 11/ 1401

تصویر
مزایده سواری ، سیستم : سمند ، تیپ : ال ایکس ، مدل : 1387

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر

کد پارس نماد: 5472400

استان/شهر: گلستان

مهلت آگهی: 1401/11/26

خلاصه آگهی: مزایده سواری ، سیستم : سمند ، تیپ : ال ایکس ، مدل : 1387

آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 آگهی مزایده سواری پراید 5648317 1402/01/06 new not special not payed خراسان شمالی
2 آگهی مزایده سواری پژو 206 تیپH.B- مدل1395رنگ خاکستری 5648311 1402/01/06 new not special not payed زنجان
3 آگهی مزایده سواری هاچ بک ،سیستم : جک ،تیپ: اس5 :اس5 5648308 1402/01/06 new not special not payed خراسان رضوی
4 آگهی مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید بنزین سوز مدل 1390 5648306 1402/01/06 new not special not payed گیلان
5 آگهی مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 1377 5648302 1402/01/06 new not special not payed آذربایجان غربی
6 مزایده ، فروش یک دستگاه خودرو سواری سمند ef7دوگانه سوز 5648301 1402/01/06 new not special not payed کرمان
7 آگهی مزایده یکدستگاه اتومبیل سواری سیستم ریو تیپ ls1500 5648300 1402/01/06 new not special not payed گیلان
8 مزایده ملک یک منزل مسکونی دارای سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی 843 ..... 5648260 1402/01/06 new not special not payed خراسان شمالی
9 مزایده یکدستگاه خودرو سواری چری تیگو 5 سفید رنگ مدل 1395 با گیربگس اتومات 5648121 1402/01/06 new not special not payed سمنان
10 مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 206 ..... 5647847 1402/01/06 new not special not payed خراسان رضوی
11 مزایده یک دستگاه خودرو پارس مدل 1393  5647655 1402/01/06 new not special not payed فارس
12 مزایده پراید تیپ 132  مدل 1389 رنگ نوک مدادی    5647358 1402/01/06 new not special not payed فارس
13 مزایده یک دستگاه  پژو  405 موتور XU7  نقره ای رنگ 5647324 1402/01/06 new not special not payed مرکزی
14 مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید 5647263 1402/01/06 new not special not payed بوشهر
15 آگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری سمند 5645618 1402/01/05 new not special not payed چهارمحال و بختیاری
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی