ir
rss
calendar یکشنبه، 6 فروردین ماه 1402
parsnamaddata logo
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
شعبه اول دادگاه میاندواب
استان
آذربایجان غربی) )
کد پارس نماد
471076
شماره آگهی
-
شماره پارتی/مال/اجاره/حراج
تاریخ شروع
1394/01/23
تاریخ درج
1394/01/23
تاریخ خاتمه آگهی
1394/02/20
منبع
تفاهم94.1.23
عنوان آگهی
مزایده قلمه زار , مزایده,قلمه زار
شرح آگهی

اگهی مزایده
شعبه اول دادگاه میاندواب
مزایده قلمه زار شماره پرونده 920597  در روستای حاجی حسن علیا
مزایده:94.2.20 ساعت یازده روز یک شنبه
جهت رویت اطلاعات بیشتر اصل اگهی به قسمت تصویر اگهی درسایت پارس نماد داده ها مراجعه فرمایید.
تصویر
مزایده,قلمه زار

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر

کد پارس نماد: 471076

استان/شهر: آذربایجان غربی

مهلت آگهی: 1394/02/20

خلاصه آگهی: مزایده,قلمه زار

آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مزایده ، 1 5649125 1402/01/06 new not special not payed بوشهر
2 مزایده ، اجاره زمین مدائن 5649107 1402/01/06 new not special not payed تهران
3 مزایده ، اجاره زمین همجوار اداره 5649106 1402/01/06 new not special not payed تهران
4 مزایده ، تجدید مزایده شماره 5001093897000038 سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری شهریار 5648944 1402/01/06 new not special not payed تهران
5 مزایده ، تجدید مزایده شماره 5001093897000038 سازمان ساماندهی مشاغل شهری وفرآورده های کشاورزی شهرداری شهریار 5648943 1402/01/06 new not special not payed تهران
6 مزایده ، اجاره املاک بلااستفاده مدیریت های آموزش و پرورش داراب، ارسنجان، مرودشت ،مسنی و ... 5648922 1402/01/06 new not special not payed فارس
7 مزایده ، اجاره املاک بلااستفاده مدیریت های آموزش و پرورش داراب، ارسنجان، مرودشت ،مسنی و ... 5648921 1402/01/06 new not special not payed فارس
8 مزایده ، اجاره املاک بلااستفاده مدیریت های آموزش و پرورش داراب، ارسنجان، مرودشت ،مسنی و ... 5648920 1402/01/06 new not special not payed فارس
9 مزایده ، اجاره املاک بلااستفاده مدیریت های آموزش و پرورش داراب، ارسنجان، مرودشت ،مسنی و ... 5648912 1402/01/06 new not special not payed فارس
10 مزایده ، اجاره املاک بلااستفاده مدیریت های آموزش و پرورش داراب، ارسنجان، مرودشت ،مسنی و ... 5648890 1402/01/06 new not special not payed فارس
11 مزایده ، 54 مورد از املاک مازاد -مزایده زمین - استان خراسان جنوبی 5648577 1402/01/06 new not special not payed خراسان جنوبی
12 مزایده ، 54 مورد از املاک مازاد -مزایده زمین - استان خراسان جنوبی 5648574 1402/01/06 new not special not payed خراسان جنوبی
13 مزایده ، 54 مورد از املاک مازاد -مزایده زمین - استان خراسان جنوبی 5648571 1402/01/06 new not special not payed خراسان جنوبی
14 مزایده ، 54 مورد از املاک مازاد -مزایده زمین - استان خراسان جنوبی 5648568 1402/01/06 new not special not payed خراسان جنوبی
15 مزایده ، 54 مورد از املاک مازاد -مزایده زمین - استان خراسان جنوبی 5648565 1402/01/06 new not special not payed خراسان جنوبی
1402/01/06
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی