صفحه نخست درباره ما تماس با ما تعرفه خدمات راهنما پیام مدیرعامل ثبت آگهی ثبت نام اسناد
مـناقصات امــروز:
1,000
مـناقصات دیـروز:
1,406
مـزایدات امـروز:
100
مـزایدات دیـروز:
600
کاربران آنلاین:
2,469
بازدید امروز:
11,185
آرشیو:
2,502,212
ورود به سایت
گروه فلز
شرکت ساختکار آفرین
شرکت پانا پرداز پرسیا
شرکت سیمیا
شرکت صنایع کابل کمان 2
سیم و کابل رویان
شرکت کابل مسین
کارتن سازی پارسه البرز
تبلیغات 3
گواهی طلایی عضویت

مزایده شش دانگ یک باب منزل مسکونی؟

[سفارش و ارسال اسناد مناقصه/مزایده در پایگاه مناقصات و مزایده ایران 021-88349670-5]
کد پارس نماد:1574045
استان:ایلام
شماره آگهی:9810460854600003
تاریخ شروع :1398/01/17
تاریخ درج آگهی :1398/01/17
عنوان آگهی:مزایده شش دانگ یک باب منزل مسکونی
شرح آگهی:

مزایده شش دانگ یک باب منزل مسکونی
شماره آگهی: 9810460854600003
شماره پرونده:F52CAA5C34E646D8B1D18D4317FFDDAE
تاریخ صدور:1398.01.17
شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احكام مدنی شهرستان چرداول
موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
متن آگهی:
بسمه تعالی
مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
در اجرای پرونده کلاسه 970076- الف ح به نفع آقای سیامک جلیلی فرزند حسن بشماره ملی 3252497905 علیه ورثه مرحوم حاج محمد ایوانی دایره اجرای احکام دادگستری چرداول در نظردارد اموال غیر منقول ذیل الذکر که وفق نظریه قطعی کارشناس واحد ارزیاب به شرح ذیل ارزیابی گردیده است در مورخه ذیل الذکر و با اوصاف ذیل به مزایده گذاشته و به فروش برساند .
شش دانگ یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی 205.10619 - اصلی مفروزی و مجزی شده از 1805 به نام ورثه حاجی محمد ایوانی و آقای سیامک جلیلی واقع در شهر سرابله - خیابان مطهری به مساحت کل 829.85 متر مربع ذیل ثبت .....صفحه .....دفتر جلد .....و فاقد سابقه رهن و بازداشت می باشد. حدود و مشخصات عرصه مشاعی ملک طبق سند.متراژ با چهار جهات اربعه شمالا دیواریست به طول 30 متر به کوچه و عرض 6 متر شرقا دیوراریست بطول 6متر به باقیمانمده 205- اصلی جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است اول درب و دیوار است بطول 21.7متر به خیابان مطهری دوم دیواری است بطول 8.5 متربه شماره 10620 فرعی از 205 - اصلی سوم دیواریست بطول 9.3 متر بشماره 10620 فرعی از 205 غربا در دو قسمت اول پی است بطول 2.9 متر به شماره 10620فرعی از 205 - دوم دیواریست بطول 19.6 به باقیمانده 205 - اصلی . ملک موصوف به صورت عرصه و و اعیان دارای کاربری تجاری مسکونی و اسکلت سازه بنایی و سقف طاق ضربی و قدمت حدودا 30 سال می باشد که عرصه مسکونی آن به مساحت 657.8 متر مربع با قیمت هر متر 9.000.000 ریال عرصه تجاری به مساحت 170.05 متر مربع با قیمت هر متر 25.000.000 ریال و اعیان تجاری به مساحت 170.05 مترمربع از قرار هر متر 2.000.000 ریال و اعیان مسکونی 1 به مساحت 117.6 متر مربع از قرار هر متر مربع 2.000.000 ریال و اعیان مسکونی 2به مساحت 191.62 متر مربع از قرار هر مترمربع 3.000.000 ریال و ارزش انشعابات آن به میزان 50.000.000 ریال بوده که با این اوصاف نهایتا" قیمت کل ملک 11.371.610.000 ریال توسط کارشناس ارزیاب اولیه تعیین و برآورد گردیده است ، را در تاریخ 98.02.03 راس ساعت 10.00 صبح در محل مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان چرداول از طریق مزایده حضوری که از قیمت پایه کارشناسی ملک مذکور شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد ، برگزار نماید. لذا مراتب بدین وسیله آگهی تا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در موعد مقررضمن در اختیار داشتن میزان 10 درصد مبالغ پایه کارشناسی به صورت نقدی و کارت شناسایی معتبر حاضر شوند. ضمنا" برنده مزایده باید ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. برنده مزایده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیراینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . هزینه های قانونی مزایده به عهده خریدار است.هزینه مالیات و دارایی و عوارض شهرداری و تأمین اجتمایی و ثبتی و آب و برق و گاز و تلفن و سایر هزینه های مصرفی تا تاریخ فروش بر عهده صاحبان قانونی اموال می باشد . هزینه تنظیم و انتقال سند بر عهده خریدار بوده و صاحبان قانونی موظف بوده که در فرجه قانونی نسبت به انتقال رسمی سند به نام خریدار اقدام نمایند در صورت تعذر دادگاه راسا" نسبت به انتقال سند اقدام خواهد نمود متقاضیان در صورت تمایل می توانند حد اکثر پنج روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی از مال توقیف شده دید و بازدید نمایند ...
مدیر شعبه اجرای احكام شعبه اول اجرای احكام مدنی شهرستان چرداول-توفیق محمدیان
ورودی شهر سرابله - روبروی شهرك سپاه - جنب میدان امام خمینی - دادگستری شهرستان چرداول - تلفن 08434223020 داخلی 246


آدرس و تلفن :ایلام ، چرداول
منبع آگهی :سایت 98.01.17
تصویر آگهی :مزایده شش دانگ یک باب منزل مسکونی
ذخیره تصویر آگهی :جهت دانلود تصویر آگهی مزایده مزایده شش دانگ یک باب منزل مسکونی شعبه اول اجرای احكام مدنی شهرستان چرداول کلیک کنید.
برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید.

نظـرات


فرم نظـر


*کد امنیتی (لطفا کد داخل تصویر را در کادر زیر وارد کنید)
captcha

آیا تمایل به دیدن آگهی های مرتبط دارید؟
آگهی مزایده های مرتبط را ببینید:

پایگاه مناقصات کشور
آدرس : تهران ، میدان هفت تیر ، ابتدای خـیابان قائم مقام نرسیده به خیابان فجر نبش کوچه سام ، پلاک 17 ، طبقه 4
تلفن : 5-88349670 - 021
کلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به شرکت پارس نماد داده ها می باشد.
Map
دوشنبه 16 تير 1399