تهران - میدان هفت تیر - ابتدای خیابان قائم مقام فراهانی - بعد از سه راه مشاهیر - کوچه سام- پلاک 17- طبقه 4
تلفن:5- 88349670 (021)فکس: 88349673 (021)
Website: www.ParsNamadData.comE-mail: Info@ParsNamadData.com
مزایده - نسخه چاپی 1574045
از 254 روز باقیمانده ، فقط 208 روز کاری تا آخر سال 99 باقیست. امروز پنجشنبه 1399/04/19 2020/07/09
گاهی سکوت بیش از تمام حرف ها مقصود را بیان می کند
 • مزایده گزار: شعبه اول اجرای احكام مدنی شهرستان چرداولکد پارس نماد:1574045
  استان:ایلامشماره آگهی:9810460854600003
  تاریخ شروع:1398/01/17تاریخ درج آگهی:1398/01/17
  عنوان آگهی:مزایده شش دانگ یک باب منزل مسکونی
  شرح آگهی:
  شماره آگهی: 9810460854600003
  شماره پرونده:F52CAA5C34E646D8B1D18D4317FFDDAE
  تاریخ صدور:1398.01.17
  شعبه صادر کننده:شعبه اول اجرای احكام مدنی شهرستان چرداول
  موضوع:موضوع ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی (مزایده )
  متن آگهی:
  بسمه تعالی
  مزایده اموال غیر منقول نوبت دوم
  در اجرای پرونده کلاسه 970076- الف ح به نفع آقای سیامک جلیلی فرزند حسن بشماره ملی 3252497905 علیه ورثه مرحوم حاج محمد ایوانی دایره اجرای احکام دادگستری چرداول در نظردارد اموال غیر منقول ذیل الذکر که وفق نظریه قطعی کارشناس واحد ارزیاب به شرح ذیل ارزیابی گردیده است در مورخه ذیل الذکر و با اوصاف ذیل به مزایده گذاشته و به فروش برساند .
  شش دانگ یک باب منزل مسکونی تحت پلاک ثبتی 205.10619 - اصلی مفروزی و مجزی شده از 1805 به نام ورثه حاجی محمد ایوانی و آقای سیامک جلیلی واقع در شهر سرابله - خیابان مطهری به مساحت کل 829.85 متر مربع ذیل ثبت .....صفحه .....دفتر جلد .....و فاقد سابقه رهن و بازداشت می باشد. حدود و مشخصات عرصه مشاعی ملک طبق سند.متراژ با چهار جهات اربعه شمالا دیواریست به طول 30 متر به کوچه و عرض 6 متر شرقا دیوراریست بطول 6متر به باقیمانمده 205- اصلی جنوبا در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است اول درب و دیوار است بطول 21.7متر به خیابان مطهری دوم دیواری است بطول 8.5 متربه شماره 10620 فرعی از 205 - اصلی سوم دیواریست بطول 9.3 متر بشماره 10620 فرعی از 205 غربا در دو قسمت اول پی است بطول 2.9 متر به شماره 10620فرعی از 205 - دوم دیواریست بطول 19.6 به باقیمانده 205 - اصلی . ملک موصوف به صورت عرصه و و اعیان دارای کاربری تجاری مسکونی و اسکلت سازه بنایی و سقف طاق ضربی و قدمت حدودا 30 سال می باشد که عرصه مسکونی آن به مساحت 657.8 متر مربع با قیمت هر متر 9.000.000 ریال عرصه تجاری به مساحت 170.05 متر مربع با قیمت هر متر 25.000.000 ریال و اعیان تجاری به مساحت 170.05 مترمربع از قرار هر متر 2.000.000 ریال و اعیان مسکونی 1 به مساحت 117.6 متر مربع از قرار هر متر مربع 2.000.000 ریال و اعیان مسکونی 2به مساحت 191.62 متر مربع از قرار هر مترمربع 3.000.000 ریال و ارزش انشعابات آن به میزان 50.000.000 ریال بوده که با این اوصاف نهایتا" قیمت کل ملک 11.371.610.000 ریال توسط کارشناس ارزیاب اولیه تعیین و برآورد گردیده است ، را در تاریخ 98.02.03 راس ساعت 10.00 صبح در محل مزایده واقع در اجرای احکام حقوقی دادگستری شهرستان چرداول از طریق مزایده حضوری که از قیمت پایه کارشناسی ملک مذکور شروع و به بالاترین پیشنهاد فروخته خواهد شد ، برگزار نماید. لذا مراتب بدین وسیله آگهی تا کسانیکه تمایل به شرکت در جلسه مزایده دارند در موعد مقررضمن در اختیار داشتن میزان 10 درصد مبالغ پایه کارشناسی به صورت نقدی و کارت شناسایی معتبر حاضر شوند. ضمنا" برنده مزایده باید ده درصد بهاء را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید. برنده مزایده مکلف است حداکثر تا یک ماه نسبت به پرداخت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید در غیراینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد . هزینه های قانونی مزایده به عهده خریدار است.هزینه مالیات و دارایی و عوارض شهرداری و تأمین اجتمایی و ثبتی و آب و برق و گاز و تلفن و سایر هزینه های مصرفی تا تاریخ فروش بر عهده صاحبان قانونی اموال می باشد . هزینه تنظیم و انتقال سند بر عهده خریدار بوده و صاحبان قانونی موظف بوده که در فرجه قانونی نسبت به انتقال رسمی سند به نام خریدار اقدام نمایند در صورت تعذر دادگاه راسا" نسبت به انتقال سند اقدام خواهد نمود متقاضیان در صورت تمایل می توانند حد اکثر پنج روز قبل از تاریخ مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی از مال توقیف شده دید و بازدید نمایند ...
  مدیر شعبه اجرای احكام شعبه اول اجرای احكام مدنی شهرستان چرداول-توفیق محمدیان
  ورودی شهر سرابله - روبروی شهرك سپاه - جنب میدان امام خمینی - دادگستری شهرستان چرداول - تلفن 08434223020 داخلی 246  مشاهده اصل آگهی

  برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید
  برای سهولت در دریافت اسناد با شماره تلفن های 7-88349676 بخش تهیه اسناد مناقصات پارس نماد داده ها تماس حاصل فرمایید.
  سایت مناقصات|مناقصه ها|مزایده|مناقصه
  آدرس و تلفن:ایلام ، چرداول
  منبع:سایت 98.01.17
  آگهی شماره 1 از تعداد 1 آگهی. گزارش گیری شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ هجری خورشیدی

از این پس می توانید برای دریافت سریعتر pdf روزانه خود به سایت پارس نماد داده ها مراجعه نمایید.

اخطار: کلیه حقوق جمع آوری این اخبار متعلق به مرکز فرآوری اطلاعات پارس نمادداده ها میباشد.هرگونه کپی برداری و سوء استفاده از این اخبار موجب پیگرد قانونی است.
Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data Pars namad data