ir
rss
calendar پنج شنبه، 24 خرداد ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
شرکت آریا پترو تلاشگران
استان
تهران
کد پارس نماد
7580552
شماره آگهی
-
شماره پارتی/مال/اجاره/حراج
تاریخ شروع
1403/03/22
تاریخ درج
1403/03/22
تاریخ خاتمه آگهی
1403/04/03
منبع
ابرار 1403.3.22
عنوان آگهی
مزایده واگذاری سهام - مزایده روز سه شنبه بیست و دوم خرداد 1403, مزایده واگذاری سهام
شرح آگهی

آگهی مزایده واگذاری سهام شرکت آریا پترو تلاشگران   ؟ 
شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار (سهامی خاص) به شماره ثبت 489483  و شناسه ملی 14005732150 در نظر دارد اصالتاً تعداد145.000.000  سهم معادل 100 درصد از سهام شرکت آریا پتر و تلاشگران سهامی خاص به شماره ثبت 469064 با موضوع فعالیت انجام خدمات فنی و مهندسی انجام خدمات مشاوره و نظارت اجرای پروژه های صنعتی و سایر موارد به شرح اساسنامه و شرایط زیر را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید
نام شرکت: آریا پترو تلاشگران
روش واگذاری : مزایده 
شرایط واگذاری یکجا و نقد 
میزان سهام قابل عرضه: تعداد سهم 145.000.000   درصد: 100 
سرمایه شرکت میلیون ریال 145.000 
ارزش اسمی هر سهم ریال 1.000 
قیمت پایه هر سهم ریال : 22.145 
قیمت پایه نقدی بلوک سهام عرضه شده میلیون ریال : 332.173
سپرده شرکت در مزایده ریال: 500.000.000 
1- شرایط مزایده
۱-۱ - عرضه سهام بصورت یکجا و نقد انجام می گیرد.
۱-۲ - قیمت مندرج در جدول فوق قیمت پایه فروش سهام میباشد و به قیمتهای پیشنهادی کمتر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد و بالاترین قیمت پیشنهادی به عنوان بهای معامله مبنای تعیین ثمن معامله قرار خواهد گرفت.
۱-۳- متقاضیان جهت دریافت اطلاعات بیشتر و خرید اسناد مزایده به مبلغ 5.000.000 ریال میتوانند از تاریخ درج آگهی لغایت روز یکشنبه مورخ1403.4.3  از ساعت 8 الی 14 به آدرس ذیل در بند1- 4  مراجعه نمایند.
 جهت شرکت در مزایده میبایست چک معتبر بانکی ثبت شده در سامانه صیاد در وجه شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار به شناسه ملی 14005732150 
 و شماره ثبت 489483 به مبلغ 500.000.000  ریال به انضمام سایر مدارک لازم بصورت مشخص در پاکت پلمپ شده الف حداکثر تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1403.4.13  به نشانی: تهران خیابان اسد آبادی، خیابان مرحوم دکتر محقق (هجدهم)، پلاک 21 طبقه چهارم واحد مالی تسلیم و رسید دریافت شود.
 ضمنا پاکت (ب) بایستی شامل سایر اسناد امضاء شده توسط متقاضی و پاکت ( ج ) حاوی فرم قیمت و شرایط پرداخت باشد.
۱-۵- به درخواست هایی که بعد از مهلت مقرر در بند 4- 1 واصل گردد همچنین درخواستهای فاقد سپرده شرکت در مزایده یا درخواست های مشروط ناقص و فاقد امضا و مهر متقاضی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۱-۶ - چنانچه شخص اعلام کننده بالاترین قیمت در مهلت سه روز از تاریخ اعلام نسبت به عقد قرارداد و ترتیب پرداخت ثمن معامله و ارائه اسناد تضمین مطابق نظر فروشنده امتناع ورزد سپرده شرکت در مزایده به نفع شرکت مزایده گذار ضبط و وصول خواهد شد و مزایده گذار مجاز است نسبت به عقد قرارداد با نفرات بعدی اقدام نماید.
2-  سایر موارد
۲-۱- پاکات شرکت در مزایده فوق راس ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ1403.4.18  در محل شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار واقع در آدرس قید شده در بند ۴-۱ مفتوح و نتایج آن بصورت کتبی ظرف مدت حداکثر 14 روز کاری به برنده اعلام می گردد.
۲-۲- شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار در رد یا قبول هر یک و یا رد تمام پیشنهادات واصله در هر مرحله مختار می باشد.
۲-۳- متقاضیان با شرکت در مزایده بصورت ضمنی اعلام و قبول دارند که از کلیه تعهدات بدهیها و آخرین وضعیت مالی و اقتصادی و حقوقی شرکت مورد مزایده و تبعات و تعهدات ناشی از سهام مورد ابتیاع اطلاع کامل حاصل نموده و حق هیچگونه اعتراض بعدی را در این خصوص نداشته و هرگونه ادعای احتمالی در حال و آتی را از خود سلب و اسقاط نمودند.
۲-۴- مطالبات شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار از شرکت آریا پترو تلاشگران در زمان معامله از خریدار دریافت خواهد گردید.
۲-۵ - کلیه هزینه های مزایده از قبیل کارشناسی و آگهی به عهده برنده مزایده خواهد بود.
شرکت تلاشگران اقتصاد پایدار (سهامی خاص) 
مزایده امروز 

تصویر
 مزایده واگذاری سهام
تمام آگهی ها طبق نمونه تصویر آگهی صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد در خصوص استفاده از این آگهی هر گونه مسئولیت پرداخت به آگهی دهنده و بررسی و احراز هویت به عهده شرکت کنندگان می باشد و پایگاه خبری پارس نماد هیچگونه منفعت و مسئولیتی بابت تعهد این آگهی ندارد.

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر مزایده

کد پارس نماد: 7580552

استان/شهر: تهران

مهلت آگهی: 1403/04/03

خلاصه آگهی: مزایده واگذاری سهام

آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مناقصه و مزایده واگذاری (اجاره) سرویسهای بهداشتی عمومی سطح شهر و... 7588449 1403/03/24 new not special not payed مازندران
2 مزایده واگذاری اراضی تجاری و مسکونی 7588426 1403/03/24 new not special not payed گلستان
3 تجدید مزایده اجاره یکباب ساختمان به مساحت حدود 5638 متر مربع 7588421 1403/03/24 new not special not payed اصفهان
4 مزایده اجاره کمپ اسکان مسافرین 7588419 1403/03/24 new not special not payed گلستان
5 مزایده اجاره تعداد 12 مغازه تجاری 7588412 1403/03/24 new not special not payed اصفهان
6 مزایده اجاره محوطه آبی دریاچه 7588406 1403/03/24 new not special not payed همدان
7 فراخوان مناقصه و مزایده شناسایی سرمایه گذار 7588391 1403/03/24 new not special not payed خوزستان
8 مناقصه و مزایده فراخوان شناسایی سرمایه گذار احداث و بهره برداری از سالن ورزشی با کاربری های سالن بدن سازی، سالن چند منظوره ورزشی و استخر 7588301 1403/03/24 new not special not payed خوزستان
9 مزایده و مناقصه تکمیل و بهره برداری رستوران فعلی فانوس و توسعه آتی آن 7588186 1403/03/24 new not special not payed آذربایجان شرقی
10 فراخوان عمومی واگذاری یا تهاتر املاک - نوبت دوم - مزایده روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1403 7587678 1403/03/24 new not special not payed فارس
11 مزایده اجاره مجتمع کارگاهی ... - نوبت دوم 7587472 1403/03/24 new not special not payed اصفهان
12 مزایده انجام سرمایه گذاری به منظور بازفرآوری و بازیابی (شستشوی مجدد) از باطله های موجود در محوطه انجیر جهت تولید زغالسنگ - چاپ دوم - مزایده روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1403 7587443 1403/03/24 new not special not payed مازندران
13 مزایده اجاره سوله - نوبت دوم - مزایده روز پنجشنبه بیست و چهارم خرداد 1403 7587295 1403/03/24 new not special not payed خراسان شمالی
14 تجدید مناقصه و مزایده فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار بابت احداث و بهره برداری پارک طبیعت 7587230 1403/03/24 new not special not payed خراسان رضوی
15 مزایده واگذاری ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین 7587151 1403/03/24 new not special not payed تهران
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی