ir
rss
calendar شنبه، 5 اسفند ماه 1402
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس
استان
هرمزگان
کد پارس نماد
7056731
شماره آگهی
-
شماره پارتی/مال/اجاره/حراج
تاریخ شروع
1402/11/23
تاریخ درج
1402/11/23
تاریخ خاتمه آگهی
1402/11/30
منبع
محلی هرمزگان 1402.11.25
عنوان آگهی
مزایده واگذاری تعدادی جایگاه در قالب بهره برداری موقت جهت عرضه مایحتاج گردشگران نوروزی ..., مزایده واگذاری تعدادی جایگاه در قالب بهره برداری موقت جهت عرضه مایحتاج گردشگران نوروزی ...
شرح آگهی

آگهی مزایده عمومی ؟
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهرداری بندرعباس در نظر دارد نسبت به واگذاری تعدادی جایگاه در قالب بهره برداری موقت جهت عرضه مایحتاج گردشگران نوروزی در بوستان های اسکان از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می گردد با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 1.190.000 ریال به حساب شماره 0105658415001 درآمد سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری نزد بانک ملی شعبه شهرداری جهت دریافت اسناد از تاریخ انتشار اگهی حداکثر به مدت 7 روز در ساعات اداری  به محل سازمان واقع در بندرعباس بلوار افروز شهابی پور خیابان شهید تندگویان کوچه هرمزگان 2 واحد حقوقی مراجعه فرمایند.
- هزینه درج اگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- مهلت فروش اسناد و بازدید از مورخه 1402.11.25 لغایت 1402.11.30 می باشد .
مهلت ارسال پیشنهادات از مورخ 1402.12.1 لغایت 1402.12.5 می باشد.
ـ هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
- چنانچه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب اولویت به نفع صندوق سازمان ضبط خواهد شد.
- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف موضوع ماده 10 آیین نامه مالی شهرداری تهران می باشد
- این آگهی برابر آیین نامه معاملات جدید شهرداری تهران تسری به مراکز استان ها می باشد و صرفا یک نوبت منتشر می گردد
- کلیه شرکت کنندگان به ازاء هر پیشنهاد مبلغ 50.000.000 ریال  به صورت نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی دارای حداقل سه ماه اعتبار را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب شماره 0114983764001 نزد بانک ملی شهرداری بندرعباس واریز نماید. (چک تضمین شده بانکی و اسناد مطالبات قابل قبول کمیسیون نمی باشد)
- سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
- برنده مزایده قبل از عقد قرارداد می بایست مبلغ اجاره بها پیشنهادی در وجه سازمان تودیع نماید و 50.000.000 ریال را به عنوان حسن اجرای تعهدات در وجه سازمان تودیع نماید.
- حضور پیشنهاددهندگان در روز برگزاری کمیسیون مجاز می باشد. بدیهی است عدم حضور مانع از تصمیم گیری کمیسیون نمی باشد.
- پیشنهاددهندگان بایستی تا آخر وقت اداری مورخ 1402.12.5 پیشنهاد خود را از حیث مبلغ مشخص، معین و بدون ابهام بوده و در پاکت های مربوطه لاک و مهر شده در قبال اخذ رسید تحویل دبیرخانه سازمان نمایند.
پیشنهادات رسیده در مورخ 1402.12.7 ساعت 13 در کمیسیون معاملات که در سازمان تشکیل می گردد بازگشایی می شود.
سازمان سیما منظر و فضای سبز شهر بندرعباس در قبول یا رد یک یا تمام پیشنهادات  در هر مرحله آزاد خواهد بود.
مدت قرارداد از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت 20 روز از مورخ 1402.12.25 لغایت 1403.1.15 می باشد.
ـ مستاجر پس از پایان مدت قرارداد برابر تعهد محضری ارائه شده حق هرگونه ادعایی در محل اعم از حق کسب و پیشه را از خود سلب و اسقاط می نماید.
- ملاک انتخاب برنده پس از تایید صلاحیت بالاترین قیمت پیشنهادی اجاره می باشد.
 - سایر اطلاعات و جرئیات مربوط به مزایده در اسناد مندرج و متقاضیان باید یک نسخه از آن را دریافت و با قید قبولی امضا و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند
- جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 19 - 07633753418 تماس و یا به آدرس اینترنتی سازمان به نشانی www.parks.bandarabbs.ir مراجعه نمایید.
روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندرعباس

تصویر
مزایده واگذاری تعدادی جایگاه در قالب بهره برداری موقت جهت عرضه مایحتاج گردشگران نوروزی ...
تمام آگهی ها طبق نمونه تصویر آگهی صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد در خصوص استفاده از این آگهی هر گونه مسئولیت پرداخت به آگهی دهنده و بررسی و احراز هویت به عهده شرکت کنندگان می باشد و پایگاه خبری پارس نماد هیچگونه منفعت و مسئولیتی بابت تعهد این آگهی ندارد.

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر مزایده

کد پارس نماد: 7056731

استان/شهر: هرمزگان

مهلت آگهی: 1402/11/30

خلاصه آگهی: مزایده واگذاری تعدادی جایگاه در قالب بهره برداری موقت جهت عرضه مایحتاج گردشگران نوروزی ...

آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مزایده واگذاری تعدادی از مغازه ها و بوفه - نوبت دوم 7107233 1402/12/05 new not special not payed لرستان
2 مزایده واگذاری 6 دانگ یک باب آپارتمان ....نوبت دوم 7107231 1402/12/05 new not special not payed آذربایجان غربی
3 تجدید مزایده عمومی اجاره قسمتی از زمین پارک استقلال جهت احداث سایت بازی کودکان 7106957 1402/12/05 new special not payed خوزستان
4 مزایده واگذاری واحدهای تجاری، مسکونی، خدماتی و انباری 7106216 1402/12/03 new not special not payed آذربایجان شرقی
5 مزایده اجاره غرفه میوه فروشی 7106029 1402/12/03 new not special not payed فارس
6 مزایده ، مزایده عمومی اجاره دکه های فانتزی بام ملایر (8 مورد) نوبت اول 7106026 1402/12/03 new not special not payed همدان
7 مزایده ، مزایده عمومی اجاره دکه های فانتزی بام ملایر (8 مورد) نوبت اول 7106022 1402/12/03 new not special not payed همدان
8 مزایده ، مزایده عمومی اجاره دکه های فانتزی بام ملایر (8 مورد) نوبت اول 7106018 1402/12/03 new not special not payed همدان
9 مزایده ، مزایده عمومی اجاره دکه های فانتزی بام ملایر (8 مورد) نوبت اول 7106014 1402/12/03 new not special not payed همدان
10 مزایده ، مزایده عمومی اجاره دکه های فانتزی بام ملایر (8 مورد) نوبت اول 7106010 1402/12/03 new not special not payed همدان
11 مزایده ، مزایده عمومی اجاره دکه های فانتزی بام ملایر (8 مورد) نوبت اول 7106005 1402/12/03 new not special not payed همدان
12 مزایده ، مزایده عمومی اجاره دکه های فانتزی بام ملایر (8 مورد) نوبت اول 7106000 1402/12/03 new not special not payed همدان
13 مزایده ، مزایده عمومی اجاره دکه های فانتزی بام ملایر (8 مورد) نوبت اول 7105994 1402/12/03 new not special not payed همدان
14 مزایده واگذاری بخشی از ساختمان - مزایده روز پنجشنبه سوم اسفند 1402 7105969 1402/12/03 new not special not payed خراسان رضوی
15 مزایده اجاره غرفه های بازار روز در سطح شهر نوبت سوم 7105818 1402/12/03 new not special not payed آذربایجان غربی
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی