ir
rss
calendar دوشنبه، 4 تیر ماه 1403
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز
استان
فارس
کد پارس نماد
6367959
شماره آگهی
-
شماره پارتی/مال/اجاره/حراج
تاریخ شروع
1402/06/28
تاریخ درج
1402/06/28
تاریخ خاتمه آگهی
1402/07/03
منبع
سایت 1402.628
عنوان آگهی
حراج حضوری مینی تنقلات, حراج حضوری مینی تنقلات
شرح آگهی

آگهی حراج حضوری؟
سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز در نظر دارد نسبت به اجاره غرفه طبق جدول ذیل از طریق حراج حضوری اقدام نماید.  لذا از کلیه افراد واجد شرایط  دعوت به عمل می آید با توجه به موارد ذیل جهت اخذ اسناد حراج به آدرس: شهرک والفجر بلوار شهدای اتوبوسرانی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز واحد قرارداد ها مراجعه نمایند.  ضمنا در صورت  نیاز به اطلاعات بیشتر به سایت سازمان به آدرس shaffaf.shiraz.ir و با شماره تلفن های  24 -  38232723  داخلی 217 - 218 تماس حاصل فرمایید.
- متقاضیانی که مایل به شرکت در حراج مذکور می باشند می توانند بعد از تاریخ نشر در سامانه شفافیت جهت بازدید از ساعت 7 الی 13/30 روزهای کاری به محل های موضوع حراج مراجعه نمایند 
- عدم مراجعه جهت بازدید موضو ع حراج بهمنزله رویت بوده و چنانچه برنده حراج بعدا اظهار به جهل نماید پذیرفته نخواهد شد

ردیف نام غرفه نام پایانه مدت اجاره (سال) مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال
1 مینی تنقلات  جایگاه سوخت رضوان  یک سال  70.000.000

- ارائه سپرده شرکت در حراج به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه از تاریخ صدور و برای سه ماه دیگر قابل تمدید باشد به نفع سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز و یا رسید وجه نقد به حساب 100805504742 نزد بانک شهر شعبه چمران بنام شهرداری شیراز و کد مرجع 101984 (سازمان حمل و نقل مسافر)
مدت مزایده دو سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد 
مدت مزایده: دو سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد
پس از اتمام مدت یکسال قرارداد، به صورت رضایت سازمان از عملکرد مستاجر( که منوط به اخذ رضایت کتبی دو ماه قبل از اتمام قرارداد توسط معاونت امور پایانه های سازمان می باشد) لذا تمدید برای یک دوره یکساله دیگر بلامانع است. در انتهای سال اول نیز مشروط به اعلام رضایت سازمان به کیفیت مزبور قرارداد را برای یک سال دیگر سال دوم نیز تمدید خواهد شد. ضمنا مبلغ اجاره سالهای دوم با 20 درصد افزایش نسبت به مبلغ قرارداد سال قبل خواهد بود. 
- شرکت کنندگان می بایست سپرده فوق را حداکثر تا یک روز قبل از برگزاری حلسه حراج به حساب مشروحه واریز نمایند شایان ذکر است به سپرده های بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد 
- متقاضیان جهت اخذ اسناد حراج از تاریخ درج دومین آگهی شخصا و یا از طریق معرفی نمایند به آدرس شیراز  - بولوار امیرکبیر - شهرک والفجر - بولوار شهدای اتوبوسرانی سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر واحد قراردادها مراجعه نمایند 
- حراج روز دوشنبه مورخ 1402.7.3  راس ساعت 10 صبح در سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهرداری شیراز شهرک والفجر بلوار شهدای اتوبوسرانی برگزار می گردد 
- ارائه اصل شناسنامه و یا کارت پایان خدمات و اسناد ممهور به مهر و امضاء متقاضیان در روز حراج الزامی است  
- هزینه آگهی و حق الزحمه کارشناسی مورد حراج و سایر هزینه های مربوطه بعهده برنده مزایده خواهد بود
- شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار می باشد در این صورت سپرده ها مسترد می گردد.
 

تصویر
حراج حضوری مینی تنقلات
تمام آگهی ها طبق نمونه تصویر آگهی صرفا جهت اطلاع رسانی می باشد در خصوص استفاده از این آگهی هر گونه مسئولیت پرداخت به آگهی دهنده و بررسی و احراز هویت به عهده شرکت کنندگان می باشد و پایگاه خبری پارس نماد هیچگونه منفعت و مسئولیتی بابت تعهد این آگهی ندارد.

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر مزایده

کد پارس نماد: 6367959

استان/شهر: فارس

مهلت آگهی: 1402/07/03

خلاصه آگهی: حراج حضوری مینی تنقلات

آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مزایده ، اجاره فضاهای مازاد آموزشگاه های آموزش و پرورش خمین جهت پیش دبستانی 7637825 1403/04/04 new not special not payed مرکزی
2 مزایده ، آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس -مزایده واحد تجاری - استان کردستان 7637823 1403/04/04 new not special not payed کردستان
3 مزایده ، آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس -مزایده واحد تجاری - استان کردستان 7637814 1403/04/04 new not special not payed کردستان
4 مزایده ، آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس -مزایده واحد تجاری - استان کردستان 7637805 1403/04/04 new not special not payed کردستان
5 مزایده ، آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس -مزایده واحد تجاری - استان کردستان 7637775 1403/04/04 new not special not payed کردستان
6 مزایده ، آگهی مزایده عمومی اجاره جایگاههای (عرصه)مورداستفاده دستگاههای شهر بازی واقع در پارکهای سطح شهریاسوج 7637774 1403/04/04 new not special not payed کهگیلویه و بویراحمد
7 مزایده ، آگهی مزایده عمومی اجاره جایگاههای (عرصه)مورداستفاده دستگاههای شهر بازی واقع در پارکهای سطح شهریاسوج 7637764 1403/04/04 new not special not payed کهگیلویه و بویراحمد
8 مزایده ، آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس -مزایده واحد تجاری - استان کردستان 7637744 1403/04/04 new not special not payed کردستان
9 مزایده ، اجاره طبقه همکف ساختمان پیام نور واحد قروه به مدت یکسال 7637743 1403/04/04 new not special not payed همدان
10 مزایده ، آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس -مزایده واحد تجاری - استان کردستان 7637735 1403/04/04 new not special not payed کردستان
11 مزایده ، آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس -مزایده واحد تجاری - استان کردستان 7637705 1403/04/04 new not special not payed کردستان
12 مزایده ، اجاره مجتمع فرهنگی دانشگاه پیام نور مرکز کازرون 7637694 1403/04/04 new not special not payed فارس
13 مزایده ، واگذاری فضاهای مازاد طبق آیین نامه اجرائی ماده 5 قانون الحاق (2) 7637683 1403/04/04 new not special not payed خراسان رضوی
14 مزایده اجاره سالن ورزشی 7637675 1403/04/04 new not special not payed مازندران
15 مزایده ، آگهی مزایده مرحله اول اجاره مغازه های مجتمع زاگرس و پردیس -مزایده واحد تجاری - استان کردستان 7637665 1403/04/04 new not special not payed کردستان
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی