ir
rss
calendar سه شنبه، 11 مهر ماه 1402
پارس نماد داده ها، خبرگزاری مناقصات و مزایدات کشور
خبرگزاری مناقصات و مزایدات کل کشور
پایگاه خبری پارس نماد داده ها
آگهی گزار
سازمان قطار شهری تبریز و حومه
استان
آذربایجان شرقی
کد پارس نماد
6367843
شماره آگهی
5002093772000002
شماره پارتی/مال/اجاره/حراج
5102093772000021
تاریخ شروع
1402/06/28
تاریخ درج
1402/06/28
تاریخ خاتمه آگهی
1402/07/06
منبع
سایت
عنوان آگهی
مزایده ، اجاره مغازه ها و فضاهای تجاری واقع در ایستگاههای خط یک قطار شهری تبریز, مزایده ، اجاره مغازه ها و فضاهای تجاری واقع در ایستگاههای خط یک قطار شهری تبریز
شرح آگهی

جزئیات آگهی

کد مزایده گزار93772نام دستگاه مزایده گزارسازمان قطار شهری تبریز و حومه
شماره مزایده5002093772000002
شماره مورد اجاره5102093772000021نوع برگزاری مزایده مزایده عمومی
شماره مزایده مرجع1402-592
عنوان مزایدهاجاره مغازه ها و فضاهای تجاری واقع در ایستگاههای خط یک قطار شهری تبریز


اطلاعات زمانی

تاریخ انتشار از تاریخ1402/06/28ساعت12:15تا تاریخ1402/07/17ساعت10:30
مهلت بازدید از1402/07/08تا تاریخ1402/07/09روزانه از ساعت10:00تا ساعت12:00
توضیحات
مهلت ارائه پیشنهاد از تاریخ1402/06/28ساعت12:15تا تاریخ1402/07/17ساعت10:30
زمان بازگشایی تاریخ1402/07/17ساعت11:00
زمان اعلام برنده تاریخ1402/07/17ساعت11:30

مهلت زمانی پذیرش برنده بودن (عقد قرارداد)7روز پس از اعلام به برنده
کاربر گرامی، طبق ماده ۲۷ آئین نامه معاملات دولتی، حداکثر زمان مهلت پذیرش برنده بودن، هفت روز کاری می باشد.


اطلاعات و شرایط دریافت اسناد

مهلت دریافت اسناد مزایده تا تاریخ1402/07/06تا ساعت10:30


اطلاعات حسابها

شماره حساب واریز هزینه شرکت در مزایده درآمدی-100100106- بانک شهر شعبه اطباء
شناسه واریز هزینه شرکت در مزایده999888777630
شماره حساب واریز ودیعهدریافت وجوه سپرده-100100106- بانک شهر شعبه اطباء
شناسه واریز ودیعه999888777630
شماره حساب عودت ودیعه رد وجوه سپرده-100100106- بانک شهر شعبه اطباء
شماره حساب واریز وجه مزایده دریافت وجوه سپرده-100100106- بانک شهر شعبه اطباء
شناسه واریز وجه مزایده 999888777630
شماره حساب عودت وجه مزایدهدرآمدی-100100106- بانک شهر شعبه اطباء
شماره حساب عودت وجه مزایده999888777630


جهت دریافت اطلاعات کامل این آگهی به سامانه ستاد ایران مراجعه فرمایید

تصویر
مزایده ، اجاره مغازه ها و فضاهای تجاری واقع در ایستگاههای خط یک قطار شهری تبریز

برای شرکت در مناقصه حتما از تصویر آگهی در سایت پارس نماد داده ها استفاده نمایید

جهت دانلود تصویر آگهی کلیک کنید.

دانلود تصویر مزایده

کد پارس نماد: 6367843

استان/شهر: آذربایجان شرقی

مهلت آگهی: 1402/07/06

خلاصه آگهی: مزایده ، اجاره مغازه ها و فضاهای تجاری واقع در ایستگاههای خط یک قطار شهری تبریز

آگهی های مرتبط
خلاصه آگهی کد پارس نماد تاریخ درج وضعیت استان
1 مزایده اجاره زمین جهت ایجاد و راه اندازی شهربازی و پارک بادی.... 6415383 1402/07/10 new not special not payed اصفهان
2 مزایده ، آگهی مزایده مغازه شماره 3 آرامستان شهید آباد 6415303 1402/07/10 new not special not payed خوزستان
3 مزایده ، آگهی مزایده مغازه شماره 4 آرامستان شهید آباد 6415300 1402/07/10 new not special not payed خوزستان
4 مزایده ، آگهی مزایده مغازه شماره5 آرامستان شهید آباد 6415297 1402/07/10 new not special not payed خوزستان
5 مزایده ، آگهی مزایده مغازه شماره6 آرامستان شهید آباد 6415293 1402/07/10 new not special not payed خوزستان
6 مزایده ، آگهی مزایده مغازه شماره7 آرامستان شهید آباد 6415291 1402/07/10 new not special not payed خوزستان
7 مزایده ، مزایده پیش دبستانی و غیردولتی 6415269 1402/07/10 new not special not payed تهران
8 مزایده ، مزایده پیش دبستانی و غیردولتی 6415264 1402/07/10 new not special not payed تهران
9 مزایده ، مزایده پیش دبستانی و غیردولتی 6415261 1402/07/10 new not special not payed تهران
10 مزایده ، مزایده پیش دبستانی و غیردولتی 6415254 1402/07/10 new not special not payed تهران
11 مزایده ، مزایده پیش دبستانی و غیردولتی 6415252 1402/07/10 new not special not payed تهران
12 مزایده ، مزایده پیش دبستانی و غیردولتی 6415248 1402/07/10 new not special not payed تهران
13 مزایده ، مزایده پیش دبستانی و غیردولتی 6415245 1402/07/10 new not special not payed تهران
14 مزایده ، مزایده پیش دبستانی و غیردولتی 6415242 1402/07/10 new not special not payed تهران
15 مزایده اجاره سالن ورزشی... 6415241 1402/07/10 new not special not payed البرز
برای تبلیغ به صورت رایگان ، کسب و کار خودتان را در اینجا معرفی کنید
کد امنیتی